DUA BÜLTENĐ AĞUSTOS 2014
Kadın sünneti ve Fistül kurbanları için dua:
Sayısız genç kızların ve kadınların, “kadın sünneti”
olarak adlandırılan acımasız ve korkunç uygulama
nedeniyle hayatları kararmış durumda. Birçok
ülkede, kadınları ve genç kızları bu acımasız
uygulamadan korumak adına bir şey yapılmıyor
veya yapılanlar çok yetersiz kalıyor. Bu
uygulamalara maruz kalanlara yardımcı olmak için
neredeyse hiç kaynak yok.
Bu uygulamanın en çok uygulandığı bölgeler Afrika
ve Asya. Ancak “kadın sünneti”nin Amerika,
Kanada ve Avrupa ülkelerinde de uygulanmaya
başlandığını görüyoruz. Bu korkunç uygulama,
kişilerin ömür boyu taşıdıkları bir travmaya sebep
oluyor. Birçok kurban, enfeksiyon ve idrar yolları
hastalıkları ile yaşamak zorunda kalıyor. Kadın
sünnetine maruz kalanlar gebelik veya doğum
esnasında ölüm tehlikesi ile karşılaşıyor.
Fistül, kadınları fiziksel, duygusal, sosyal ve
ekonomik olarak yaralayan bir hastalık. Fistül,
doğal yollarla oluşmuş olabilir. Tecavüz de Fistül’e
neden olabilir. Fistül, tıbbı müdahale aracılığı ile
iyileşebilir, ancak birçok yoksul bölgede sağlık
hizmetleri oldukça yetersiz.
Gelin bu ay boyunca bu şartlarda yaşamak zorunda
bırakılmış genç kız ve kadınlar için yükseltelim
seslerimizi. Tanrı’nın bize onlara yardımcı olmak
için kapılar açması, Tanrı’nın sevgisinde şifa
bulmaları ve yeniden yaşama sevincine kavuşmaları
için dua edelim.
Dua edelim…
1.Gün (Türkiye): Ebeveynlerinden habersiz, evlilik
öncesi hamile kalan genç kızlarımız için dua
edelim. Rab gözlerini gerçeklere açsın, şifa
bulsunlar ve yaşamlarında yeni bir umut penceresi
açılsın diye dua edelim.
2.Gün(Türkiye): Tanrı’nın varlığına inanmayan
kadınlar ve genç kızlarımız için dua edelim. Tanrı,
yüreklerinde devrim olacak bir şekilde kendini
göstersin ve yaşamları diri bir tanıklığa dönüşsün.
Dua edelim.
3.Gün: Fistül hastası kadınların aileleri tarafından
dışlamak ve hor görülmeleri yerine, sevgi ve
merhametle kucaklanmaları için dua edelim.
4.Gün: Fistül hastası kadınlar için dua edelim.
Tanrı onları, kendi sevgisi hakkında öğretmek ve
şifa bulmaları için onun sevgisini ilan edecek
kardeşlerle bereketlesin.
5.Gün: Fistül tedavisi sonrası şifa alan ve bu
nedenle köylerine geri dönme imkânı olmayan
kadınlar için dua edelim. Rab onlara iş imkânları ve
yeni dostlar sağlasın.
6.Gün(Türkiye): Çocukları ergenlik dönemine
giren Ebeveynler için dua edelim.Tanrı çocuklarını
Rab yolunda nasıl eğitmeleri konusunda onları
hikmet, anlayış, bilgelik ve sevgi ile donatsın.
7.Gün:
7.Gün Tanrı’nın Project Hannah ekibini ve radyo
programlarını kendi sesini duyurmak ve bu
kadınları özgür kılmak için kullanması için dua
edelim.
8.Gün: Topluluk Önderlerinin kadınların yaşadığı
sağlık ve sosyoekonomik sorunlarına daha çok
odaklanıp, çözümler konusunda daha fazla
çalışmalar yapmaları konusunda dua edelim.
9.Gün: Topluluk Önderlerinin çocuk yaşta kızları
çocuk evliliklerinden koruyacak düzenlemeler
getirmeleri, kızların gelecekte sağlam bir hayat
kurabilmeleri için eğitim almaları ve yeteneklerini
geliştirecek alanları çoğaltmaları için dua edelim.
10.Gün: Bedenleri henüz gelişmeden hamile kalan
küçük kızlar doğum esnasında ölüm tehlikesi ile
burun buruna geliyor, çoğu hayatını kaybediyor.
Dua edelim.
11.Gün: Özellikle ihtiyaç olan bölgelerde
Hastanelerin ve sağlık görevlilerinin artması için
dua edelim. Afganistan ve Pakistan’da binlerce
fistül hastasına kadın için sadece bir Hastane
düşüyor. Pakistan da 4-5 bin fistül kurbanı var ve 1
yılda yaklaşık 30 bin kadının ölümüne neden
oluyor.
12.Gün: Evlenmeye zorlanan ve kocaları tarafından
tecavüze uğrayan küçük kız çocuklarımız için dua
edelim. Erken yaşta evlendirilen ve cinsel ilişkiye
zorlanan bu çocukların birçoğu fistül, süreklilik
gösteren kanamalarla mücadele ediyor. Erken yaşta
hamile kalan çocukların bedenleri henüz çocuk
taşımaya hazır olmadığı için ölüyor.
13.Gün:
13.Gün Hamileleri hastaneye taşıyacak araçların
sağlanması için dua edelim. Henüz hastaneye
ulaşamadan yolda yaşamını veya bebeğini
kaybedenlerin sayısı çok fazla.
14.Gün:
14.Gün Hastanelerin fistül hastalığı ile ilgili hizmet
verebilecek bölümler açabilmeleri için bağışların
artması konusunda dua edelim.
15.Gün: Toplum Önderlerinin, aileleri erken yaşta
evliliğin tehlikeleri konusunda bilinçlendirip
eğitmeleri, aynı zamanda genç kızların sağlıklı bir
geleceğe sahip olmaları için hem eğitim
olanaklarını hem de sağlık hizmetlerini arttırmaları
için dua edelim.
16.Gün: Toplum ve aileleri tarafından dışlanmış
kadınların, çocukları ile birlikte sığınabilecekleri
güvenlikli sığınma evlerinin oluşturulması ve
artması için dua edelim.
17.Gün (Türkiye): Babaları tarafından dışlanan,
sevgiden yoksun kalan genç kızlar için dua edelim.
Bu genç kızların sevgiyi Dünya’da değil Tanrı’da
aramaları ve bulmaları için dilekte bulunalım.
18.Gün (Türkiye): Erkek arkadaşları tarafından
kandırılıp evden kaçan genç kızlar için yükseltelim
seslerimizi. Rab bu kızların yüreklerine dokunsun,
gözlerini gerçeklere açsın ve onları korusun.
19.Gün: Ebeveynlerin, öğretmenlerin ve dini
önderlerin kültürel nedenlerle uygulanan kadın
sünnetine karşı çıkmaları ve bu uygulamanın
kaldırılması için ellerinden geleni yapmaları
konusunda dua edelim. Kadın sünneti korkunç
fiziksel ve duygusal acılara ve geri dönüşü olmayan
yaralara ve deformasyonlara neden oluyor.
20.Gün: Asya, Etiyopya, Hindistan, Liberya, Orta
Doğu, Mozambik, Nepal ve Uganda’da 18 yaşın
altında evlenmeye zorlanan genç kızlarımız için dua
edelim. Birçoğu kocaları tarafından tecavüze
uğruyor. Bu kızların çoğu okula gönderilmiyor ve
aile içinde hizmetçi gibi kullanılıyorlar. Aileleri
tarafından dövülüyor, istismar ediliyor ve
öldürülüyorlar. Birçoğu bu acıdan kurtulmak için
intihar ediyor.
21.Gün: Kadın sünnetinin yaygın olduğu ülkelerde
toplum önderlerinin bu korkunç kültürel geleneğe
karşı ciddi çalışmalar yürüterek toplumu
bilinçlendirmeleri, kadın ve genç kızları korumak
için ciddi tedbirler almaları için dua edelim.
22.Gün: Bazı ülkelerde kadın sünneti uygulanması
yasaklandığı için aileler çocuklarını kadın
sünnetinin uygulandığı ülkelere götürüp sünnetin
orada gerçekleşmesini sağlıyorlar. Bu gidişatın
durması için dua edelim lütfen!
23.Gün: Toplum baskısı nedeniyle kadın sünnetine
karşı koymayan insanların cesaretle dolup bu
korkunç uygulamaya karşı seslerini yükseltmeleri
için dua edelim.
24.Gün:
24.Gün Milyonlarca kadın sünneti kurbanının
ruhsal şifa alabilmesi için dua edelim.
25.Gün: Ailelerin, kızlarını kadın sünnetine karşı
koruyacak cesarette olmaları için dua edelim.
Birçok aile üyesi toplum baskısı nedeniyle bu
uygulamaya karşı koymuyor, onların özgürlüğü için
dua edelim
26.Gün: Erkeklerin kız kardeşlerini, karılarını,
kızlarını veya yeğenlerini koruyarak Kadın
sünnetine karşı koymaları için dua edelim.
27.Gün: Kadın sünnetti hakkında bilgi veren sağlık
programlarının artması, kadınların bu konuda
bilgilendirilmesi ve bilinçlerinin artması için dua
edelim. Özellikle topluluk önderlerinin bu konuda
büyük katkıda bulunmaları için dua edelim.
28.Gün: Eğitim kurumlarında çalışan görevlilerin,
kızları 18 yaşına gelinceye kadar evlenmemek
konusunda teşvik edip cesaretlendirmeleri için dua
edelim. Ayrıca bu tehdit altında yaşayan genç
kızların korunması için dua edelim.
29.Gün: Kadın Sünnetine karşı olan ancak gelenek
olan bu korkunç uygulama olmadığında kızlarını
evlendirmekte zorlanan anneler için dua edelim.
Bu bölgelerde kadınlar ekonomik olarak hala bir
erkeğe bağlı yaşadıkları için evlenmek zorundalar.
Eğitim koşulları artar ve kadınlar iş imkânlarına
kavuşursa bu zorunluktan kurtulup kendilerini
güvende hissedecekler ve bu uygulamaya karşı
koyma gücünü bulabilecekler. Dua edelim!
30.Gün: Topluluk Önderlerinin genç kızlar(çocuk
yaşta evlendirilen de dâhil) için eğitim olanakları
sağlamaları için dua edelim.
31.Gün: Topluluk Önderlerinin fistülle savaşan
kadınlar için fiziksel ve psikolojik yardım
sağlayacak tıbbı merkezler oluşturmaları için dua
edelim.
Download

DUA BÜLTENĐ AĞUSTOS 2014 Kadın sünneti ve