FOND SOLIDARITY
Hlavním smyslem fondu je vyjádření ekonomické a lidské solidarity mezi
členy Sdružení. V obtížných životních situacích může být finanční dar
konkrétním projevem podpory a soucítění. Jedná se o pomoc
jednorázovou, nikoliv o dlouhodobé řešení.
Pravidla:
1) Na úrovni provincie je zřízeno sbírkové konto „AIRBAG“, číslo účtu je
253474458/0300 a bude zveřejněno na webu
2) Vyhlášení sbírky může iniciovat každý člen sdružení prostřednictvím
místní rady
3) Sbírka se vyhlašuje pouze v naléhavých případech, jejichž řešení
překračuje možnosti místní rady
4) Návrh na vyhlášení sbírky předá koordinátor místní rady koordinátorovi
provinciální rady (PR)
5) O vyhlášení sbírky rozhoduje PR hlasováním (elektronickým způsobem)
6) Sbírku vyhlašuje hospodář PR na časově omezenou dobu (14 dnů)
7) Informaci o sbírce rozešle webmaster hromadným mailem všem
spolupracovníkům, při rozesílání zajistí diskrétnost informací vůči
potřebným
8) Po ukončení sbírky předá hospodář PR její výnos v co nejkratším
termínu potřebným
9) O výsledku sbírky informuje hospodář všechny spolupracovníky
hromadným mailem (opět je potřeba zajistit diskrétnost informací)
Download

AIRBAG - pravidla.pdf