I. ČESKÝ POHÁR ŽACTVA
V BIATLONU 2015
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
9.1. - 11.1. 2015
Všeobecná ustanovení :
Pořadatel :
Technické provedení :
Datum konání :
Místo konání :
Český svaz biatlonu
SK Nové Město na Moravě
9.1. - 11.1. 2015
Biatlonový areál Nové Město na Moravě
Organizační výbor :
Ředitel závodu
Technický delegát ČSB
Tajemník závodu
Hospodář
Hlavní rozhodčí
Velitel stadionu
Velitel tratí
Velitel střelnice
Zástupce ČSB
Delegovaní rozhodčí
Přihlášky:
Elektronická prezentace:
Handschuh Miroslav
Effenberk Vít
Handschuhová Dana
Šustáčková Ladislava
Hromádková Dagmar
Ptáček Jan
Havlíček Aleš
Buchta Miloš
Skalníková Eva
Křoustej Milan, Svoboda Tomáš,
Zacha Šťepán
Do 5. 1. 2015 na adresu: Miroslav Handschuh
Základní škola
L. Čecha 860
592 31Nové Město na Moravě
[email protected]
Nejpozději 9.1.2015 do E-mail:
[email protected]
12:00 hod
Všichni elektronicky prezentovaní závodníci budou zařazeni do
startovní listiny a bude za ně vyžadováno startovné.
Závodní kancelář - porady :
Startovné :
Hlavní budova - stadion
Pro členy ČSB: žáci 60,-Kč na osobu a závod. Pro nečleny ČSB
dvojnásobek
Úhrada za pronájem buňky je stanovena na 250,- Kč za den.
Vratná záloha na klíč je 200,- Kč.
Ubytování, stravování:
Pořadatel nezajišťuje, pro informace využijte webových stránek
http://ubytovani.nmnm.cz/
Občerstvení na závodišti bude zajištěno.
Pojištění:
Závodníci, jejich doprovod a funkcionáři závodu jsou pojištěni
v rozsahu pojistné smlouvy VZP č. 1310000010. (odkaz na
www.biatlon.cz) Diváci se účastní na vlastní nebezpečí.
Technická ustanovení :
Věkové kategorie:
Discipliny:
Soutěž se uskuteční podle Pravidel biatlonu - platných od 1.11.
2006 a Pokynů pro sezónu 2014/15.
Žactvo
1) Rychlostní závod - volně
2) Biatloncross - volně
3) Závod s hromadným startem - volně
Účast:
Vyhlášení výsledků a ceny:
Aktuální informace:
Podle Pokynů pro celostátní soutěže v pro sezónu 2014/15
První tři závodníci v kategorii získávají diplom a věcnou cenu
M.Handschuh, tel. 607 608 877
Soutěžní pravidla:
Časový program závodu:
pátek 9.1.2015 - trénink
14:00 - 16:00 trénink na tratích a na střelnici
15:00 - 17:00 prezentace
18:30 - porada vedoucích družstev
sobota 10.1.2015 - rychlostní závod
8,30 - 9,20
9,30
nástřel zbraní
start rychlostního závodu
13,20 - 13,50
14,00
nástřel zbraní
start biatloncrossu
Po ukončení
závodu
porada vedoucích (dle potřeby)
neděle 11.1.2015 - závod s hromadným startem
9,00 - 9.50
nástřel
10,00
start závodu s hromadným startem
cca 45 min. po
ukončení závodu
vyhlášení výsledků
Propozice schválil pověřený člen STK Vít Effenberk dne 21.12.2014
ředitel závodu
Handschuh Miroslav v.r.
Download

I. ČESKÝ POHÁR ŽACTVA V BIATLONU 2015 NOVÉ MĚSTO NA