Co jsme se naučili - Medvíďata
Téma: Čertí školka
Četba pohádek z Čertí knihy, poslech Čertovských pohádek z kazety
Hrajeme si na čerty - gymnastika mluvidel, zvuky
(BLLL…, vyplazování jazyka)
PH „ Čertí honička“ – Děti mají vzadu zastrčený ocásek, (proužek látky či šátek), honič se jim
snaží ocásek vzít.
„Cesta do peklíčka“ – překážková dráha – výstup a sestup na náčiní, podlézání obruče atd…
Výroba čertíků z papírových krabiček.
Adventní čas:
Společné zdobení školky, povídání o adventní tradici, zapalování svíček.
Písničky:
Mik, mikuláš
Mikuláš
Mik miku, mik miku mikuláš,
Mikuláši,Mikuláši ať mně čerti nevypráší.
Přišel s čertem na koláč.
Báseň umím andílku,dej mi svoji nadílku.
Mik miku, mik miku mikuláš,
Přinesl nám zimní čas.Když Mikuláš naděluje
čertík za ním poskakuje.
Mik miku, mik miku mikuláš,
Přinesl nám zimní čas.
A písmenko pro tebe
Anděl letí do nebe.
Andělka mu štěstí přála
a šátečkem zamávala.
Bum, bum ratata
Bum bum ratata,čert buší na vrata
a hromuje třesky plesky a svolává hrom a blesky,
že je rohatý, taky chlupatý.
Bum bum ratata, koza rohatá
Straší čerta třesky plesky a svolává hrom a blesky,
že je rohatá, taky chlupatá.
Mikulášská nadílka – čertík s Mikulášem a andělem nadělovali v MŠ.
Téma: Vánoční těšení
Téma provází vánoční čas, seznamuje s tradicemi vánoc a jejich významem, seznamuje
s některými symboly.
Kresba vánočního stromku a ozdob.
Četba vánočních pohádek.
Učíme se pravidla slušného chování při slavnostní příležitosti.
Říkadlo:
Zdobení stromku
Ozdobíme stromeček ze všech našich kouliček.
Žlutá, modrá, červená, chybí ještě zelená.
PH „Na mrazíka“ – procvičujeme postřeh, reakci na signál, soucítění, – koho honič chytí,
zamrzne – vysvobodit ho může ten, který ho pohladí.
PH „Na vánoční kouličky“ –procvičujeme jemnou motoriku, běh s míčky , barvami - sbíráme
mezi míčky podle pokynů (barva)
PH „Utíkej kouličko“ – procvičujeme běh s míčkem, reakci na signál
Vánoční nadílka v MŠ - „Ježíškův den“ – nadílka hraček do MŠ.
Součástí vánočního dne je i vytváření kladného vztahu k hračkám, jejich správné zacházení,
umět se rozdělit s kamarádem, dohodnout se… vyvíjí se citové a sociální vztahy dětí.
Společné odpoledne s rodiči:
Půjdem spolu do Betléma…
Pásmo koled a básní
Vánoce
Přišly zase po roce..
Kdo? No přece vánoce!
Po jehličí zelené
Po cukroví pečené.
Stromku pojď už k nám
Já Tě doma přivítám.
Překrásně Tě ustrojím
Budeš vonět v pokoji.
Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce.
Už už aby tady byly, aby se nám nezpozdily.
Písničky:
Rolničky
Sláva už je sníh, jedem na saních
Kluci křičí zvonek zní, jenom táta ztich..
Kouká na syna uši napíná,
co to slyší v rolničkách na to vzpomíná…
Rolničky,rolničky,kdopak Vám dal hlas,
Kašpárek maličký nebo Děda Mráz,
Rolničky,rolničky co to slyším v nich,
maminčiny písničky,Vánoce a sníh.
Vánoční zvoneček tiše zvoní
V pokoji stromeček lesem voní.
Zdobíme stromeček na Štědrý den,
Vítáme Vánoce radostný sen.
Stojí vrba košatá, hej ,hej koleda,
na ní koza rohatá hej hej koleda.
Štědrej večer nastal,
Štědrej večer nastal, Štědrej večer nastal, koledu přichystal,koledu přichystal.
Panímámo vstaňte,panímámo vstaňte,koledu nám dejte, koledu nám dejte.
Panímáma vstala,panímáma vstala, koledu nám dala, koledu nám dala.
Další aktivity při společném odpoledni: společné tvoření: nepečené cukroví
svícen
vánoční papírová ozdoba
Děti byly také vystupovat v Domově důchodců.
Download

Co jsme se naučili