Vánoční zpívání – 2014
Veselé vánoční hody
Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy, o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.
Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi svítí mu hvězdičky. Ty, jenž všechen oděv dáváš, samos nahé a nic nemáš,
děťátko.
Přišli chudí pastouškové, zpívali jsou chvály nové, vítej nám, andělský králi, tebe jsme zdávna žádali, děťátko.
Den přeslavný
Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má býti každý vesel, radujme se, veselme se v tomto novém roce.
Radujme se, veselme se v tomto novém roce.
Nového léta vinšujem, syna neb dceru darujem, léto mine a pomine, dobrého vám přéjem. Léto mine a pomine,
dobrého vám přéjem.
Abychom k vám přes rok přišli a vás ve zdraví zas našli, léto mine a pomine, vás ve zdraví našli. Léto mine a
pomine, vás ve zdraví našli.
Usednem spolu ke stolu, připijem jeden druhému, piva, vína páleného, za zdraví druhého. Piva, vína páleného, za
zdraví druhého.
Tichá noc
Tichá noc, svatá noc,jala lid v blahý klid. Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí, hvězdy při svitu u jeslí dlí, v nichž malé
děťátko spí, v nichž malé děťátko spí.
Tichá noc, svatá noc! Co anděl vyprávěl,přišel s jasností v pastýřův stan, zní z výsosti z všech země stran:,,Vám je
dnes spasitel dán, přišel Kristus Pán!“
Tichá noc, svatá noc! Ježíšku na líčku, boží láska si s úsměvem hrá, zpod zlaté řasy k nám vyzírá, že nám až srdéčko
plá, vstříc mu vděčně plá!
Chtíc,aby spal
Chtíc, aby spal, tak zpívala synáčkovi. Matka, jež ponocovala, miláčkovi. Spi nebes dítě milostné, pán jsi a bůh.
Přeje ti v lásce celý ráj, pozemský luh.
Dřímej, to matky žádost je, holubičko. V tobě se duše raduje, ó, perličko! Nebesa chválu pějí tvou slávu a čest.
Velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd.
Miláčku spi a zmlkněte, andělové! Před bohem se mnou klekněte, národové! Sestoupil v pravdě boží syn na naši
zem. Přinesl spásu, pokoj svůj národům všem.
Půlnoční
Jedu domů po trati, jedu přes kopce. Za okny padá, padá sníh. Budou Vánoce. Chmury, trable, starosti nechal jsem
ve městě. Už slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Aleluja, aleluja.
Ježíš na kříži ztrápený občas se usměje, na ty, co v zázrak uvěří, na ty, co zpívají: Aleluja, aleluja.
Beránku náš, na nebesích, stůj při nás, až přijde tma. Aleluja, aleluja.
Stojím v prázdném kostele, hvězdy nade mnou. Z kříže zbyl jenom stín, ale přesto slyším: Aleluja, aleluja.
Beránku náš, na nebesích, stůj při nás, až přijde tma. Aleluja, aleluja.
Beránku náš, na nebesích, neopouštěj nás, až se začnem bát, bát. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja…
Jeslích dítě spinká
V jeslích dítě spinká – zpívej, v jeslích dítě spinká – zpívej dál, v jeslích dítě spinká – zpívej, když bludná hvězda
září, tiše padá sníh.
Jaképak má vlásky – zpívej, jaképak má vlásky – zpívej dál, jaképak má vlásky – zpívej, když bludná hvězda září,tiše
padá sníh.
Vlásky zlatem svítí…..
Kdo se nad ním sklání… Maminka ho hlídá … Co ho v žití čeká… Bude jedním z lidí …
Bílé Vánoce
Já sním o Vánocích bílých, Vánocích jaké z dětství znám. Zněly zvonky saní a každé přání ten den splnilo se nám.
Já sním o Vánocích bílých, vánočním stromku zářícím. Světla svíček, jmelí a sníh, tak byl krásný den o Vánocích.
O Vánocích
R: O Vánocích, až uslyšíš rolniček zvonění, stromečku vábení budem si blíž, budem si blíž.
Purpura zavoní smysly nám zmámí, přijď, lidem dobře je, když nejsou sami. Přijď, lidem dobře je, když nejsou
sami.
R: O Vánocích, až uslyšíš rolniček zvonění, stromečku vábení budem si blíž, budem si blíž
Krajina stříbrem se třpytí a zebe, přijď, budeš blízko nás my blízko tebe. Přijď, budeš blízko nás my blízko tebe.
R: O Vánocích, až uslyšíš rolniček zvonění, stromečku vábení budem si blíž, budem si blíž
Zvonečky cinkají do ztichlých chvílí, přijď, štěstí prostřem si na ubrus bílý. Přijď, štěstí prostřem si na ubrus bílý.
R: O Vánocích….2x
Solo saxofon…..budem si blíž.
Bílý vánoční slon
R: Bimbam, bimbam, zní z věží a sněží, bimbam, bimbam, už vánoční nastává čas!
Nám jedenkrát do roka nosívá sny bílej slon, tmou noční mu na cestu vyzvání kostelní zvon, zvon stoletý na věži
má v noci sváteční hlas, když bílej slon přichází, vánoční nastává čas!
R: Bimbam, bimbam…
Slon vyprávět dětem jde o tom, co dovede mráz, jak tužkou svou na okno vykreslí krásu všech krás, a o tom, že
prskavky, když si chtěj na stromku hrát, tak prskají po sobě, až zbyde z každé jen drát.
R: Bimbam, bimbam…
Nám jedenkrát do roka nosívá sny bílej slon, tmou noční mu na cestu vyzvání kostelní zvon, když jednou prý u lesa
zajíček hlasitě kých, slon bílej se rozplynul a zvon pak vítal jen sníh.
R: Bimbam, bimbam…2x
Rolničky
Sláva, už je sníh, jedem na saních, kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich. Kouká na syna, uši napíná, co to slyší
v rolničkách, na co vzpomíná?
R: Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní
v nich? Maminčiny písničky, Vánoce a sníh.
Zvonky dětských let, rozezvoňte svět! Těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět! Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka,
vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká.
Jingle bells, jingle bells, jingle alltheway, ó, whatfunitis to ride in a onehorse open sleigh. Hey!
Jingle bells, jingle bells, jingle alltheway, ó, whatfunitis to ride in a onehorse open sleigh.
Download

Vánoční zpívání