Netvořický školák – č.1 – 2013/2014
V rámci projektu „Zóna aktivního odpočinku“ jsme pořídili díky finančnímu daru Lesů
České republiky odpočinkový koutek pro nás i veřejnost.
Moc děkujeme!
Toto číslo je speciální – každá třída má svůj vlastní příspěvek.
Všem čtenářům našeho časopisu přejeme šťastný a veselý rok 2014 …!!!
To jsme my – prvňáčci!
Matěj
Bečkovský
Eliška
Doležalová
Richard
Havelka
Anna
Havelková
Valdemar
Horák
Kristýna
Janovská
Zuzana
Karešová
David
Krch
Daniela
Krňanská
Aleš
Novotný
Karolína
Schnappelová
Viktorie
Vantová
Veronika
Stehlíková
Gabriela
Vnoučková
Alžběta
Spěváková
Jakub
Šembera
Eva
Šméralová
Matěj
Vojíř
Filip
Zahrádka
Karolína
Žofčinová
2
To se nám líbí …
3
PODZIM OČIMA DRUHÁKŮ
Září
V září jdou poprvé
někteří do školy.
Nemějte obavy,
vůbec to nebolí.
Říjen
Měsíc říjen – to je věc!
z rána chladno,
znáš to přec.
Měsíc říjen – to je, když:
letní časy nechytíš!
Listopad
Padá na zem suché listí,
stromy půjdou brzy spát.
Každý přece snadno zjistí,
že už nastal listopad.
Jakub Slavík
Markéta
Kolářová
Vojtěch Padevět
Aleš Doležal
4
III. třída
Vánoční cukroví
Miloš Kratochvíl
Doma všechno krásně voní
a ta vůně napoví,
že Vánoce přicházejí
a peče se cukroví.
Všichni při tom pomáhají,
voní cukrem vanilkou,
dětem se pak večer snáší
zvláštní sen nad postýlkou.
Na nebi, kde jindy svítí měsíček,
visí bílý vanilkový rohlíček,
hvězdičky jsou ze zázvorek,
Večernice z marcipánů,
vítr vozí cukroví
v oříškovém eroplánu…..
O naší třídě …
V českém jazyce jsme se začali učit vyjmenovaná slova.
Např.: Pan B-l- b-l- b-l- dům.
Moc se těšíme na Vánoce.
Ve škole nás to moc baví.
Učili jsme se, jak probíhá casting ….
Nejvíce se těšíme na vánoční trhy, protože jsme vyrobili spoustu výrobků.
Budeme zpívat na valné hromadě Spolku rodáků a na rozsvěcení vánočního stromu na
náměstí v Netvořících 1. prosince.
5
IV. třída
Proč chodím ráda do školy…
Vždycky o přírodovědě děláme nějaké téma, např. lidská obydlí, společenstvo polí nebo okolí
vod. Já jsem dělala referát na téma: Lípa srdčitá. V rámci tématu: společenstvo polí kreslili na
velkou plochu Andrejka Stibůrková, Kačka Ošmerová, Matyáš Loužecký, Eliška Kašáková a
paní učitelka Petra Kleinová. Moc se jim to povedlo. Každý žák dostal referát. Nejvíce se mi
líbil referát Andrejky Stibůrkové.
Přijďte se podívat do naší třídy – máme ji krásně vyzdobenou i díky mé oblíbené přírodovědě.
Natálie Hamroziová
Mé volnočasové aktivity …
Chodím do 4. ročníku a je mi 9 let. Chodím na sportovní gymnastiku, kterou dělám již 7 let.
Na gymnastice se učím různé prvky, např. váhy, kotouly dopředu, dozadu, hvězdy, stojku,
přemety – vpřed i vzad a cvičení na nářadí. Některé prvky ještě neumím, např. flika, blechu a
salto na koberci. Jezdím často na závody, kde se mi daří, takže mám hodně medailí. Moc mě
to baví a dělám to ráda.
Ještě chodím na aerobik. Tam hodně tancujeme a nacvičujeme různá vystoupení. Tancujeme
na plese, akademii a jezdíme na soutěž. Hodně mě tancování baví. Chodí tam moje
spolužačky i kamarádky ze školy.
Letos jsem začala chodit na hudebně dramatický kroužek. Hrajeme tam různé scénky a
pohádky. Je tam velká sranda a moc mě to baví.
Ve škole je možné hrát na hudební nástroje s panem Palátem. Já jsem si vybrala zobcovou
flétnu. Už hraji 3. rokem a musím moc cvičit, abych to uměla.
Andrea Stibůrková
6
Střípky z 5. ročníku
Odpovědět na otázku: „Co jsem zažil v letošním školním roce“ nebylo úplně jednoduché,
protože mnoho věcí bereme jako samozřejmost, dost zapomínáme……
Mě baví tělocvik. Hrajeme
hry, zvlášť teď s naší paní
učitelkou. Taky mě baví práce na
počítači při ZPP. Těším se, až
budeme mít ve třídě počítač a
budeme moci pracovat na
interaktivní tabuli. F. Š.
Tento rok mě to ve škole
baví, protože třeba na vlastivědu
chodíme často do jazykové
učebny koukat se na Dějiny
udatného národa českého. Taky
máme první rok ZPP, kde děláme
různé vtipné obrázky. D. J.
Mě baví tělocvik. Baví mě hra Mrazík a taky vracečka. Taky mě baví ZPP. P. M.
Do jazykové učebny chodíme hlavně na angličtinu. Tam na interaktivní tabuli děláme
s paní zástupkyní různá cvičení. Angličtina mě baví až na testy. A. Ř.
Překvapilo mě ZPP, malujeme tam obrázky a píšeme texty. Chodíme tam každou středu
čtvrtou hodinu. Pak máme TV, také mě moc baví, hrajeme různé hry. V. W.

Od začátku školy mě baví jenom počítače a tělocvik. Jak každý ví, učení je mučení.
Nejradši jsem doma. Těším se na výlet do skanzenu 10. 12. T. H.

Bavilo mě dělat s tavnou pistolí, když jsme dělali krabičku. Přilepili jsme tam šišky a
žaludy. Paní učitelka nám dala růžové a zelené drátky a bílou hvězdičku. Baví mě tělocvik
a základy práce na počítači. V. Š.

Tady ten rok mě baví, protože máme ZPP a tam děláme různé vtipné obrázky a vždycky
se u toho i zasmějeme. Taky chodíme do jazykové učebny dívat se na Dějiny udatného
českého národa. Loni jsme tam vůbec nechodili. N. H.

Překvapilo mě, že máme ZPP, to jsou počítače. Počítače mě baví, protože tam kreslíme a
ukládáme obrázky. Chodíme tam každou středu. Ještě mě baví TV, hrajeme tam dobré hry.
K.Ř.
7
VÁNOČNÍ
ZVYKY
VI. třída
LODIČKY:
Není mnoho lidí, kteří by aspoň jednou v životě o Vánocích nezkoušeli pouštět lodičky ze
skořápek ořechů. Ale i tak si připomeňme, jak se to dělá:
Je velmi důležité, aby si svou lodičku každý zhotovil sám. Při věštbě můžeme položit
jakoukoliv otázku týkající se lásky, rodiny, práce, úspěchu, majetku atd…….
Smí se položit jen jedna otázka a to v okamžiku, kdy budete v lodičce zapalovat svíčku a
spouštět ji na vodu.
CO ZNAMENÁ KONKRÉTNÍ CHOVÁNÍ LODIČKY?
 Zůstala u břehu- v příštím roce žádné změny, vše zůstane při starém
 Hned se potopí – jakákoliv snaha zlepšit svou situaci bude marná
 Při plavbě se dotýká jiné lodičky – láska a přátelství
 Utvoří kruh s ostatními- bezproblémové soužití, vzájemná úcta, přátelství a tolerance
 Ocitne se uprostřed ostatních – majitel lodičky potřebuje ochranu a pomoc, je
zranitelný a citlivý
 Ocitne se mimo kruh – majitel v nadcházejícím roce opustí rodinu
 Točí se v kruhu – nerozhodnost, komplikovaný citový vztah
 Sama dopluje k druhému břehu – získáte, po čem toužíte
Autor: Kateřina Kutová
8
VII. třída
Od Ježíška přes Dědu Mráze k Santa Klausovi
Francie - Pčre Noël
Na Štědrý večer brázdí francouzské ulice. Děti mu nechávají ve
svých botách mrkev a jiné drobnůstky - on jim na oplátku
zanechává malé dárečky.
Finsko - Joulupukki
Vchází dveřmi, má konkrétní podobu, tradičním oděvem je teplé červené oblečení, v ruce
vycházkovou hůl a cestuje v saních tažených několika soby, které ale nelítají. Má manželku
jménem Joulumuori ( což znamená Stará vánoční dáma).
Amerika - Santa Claus
Díky americkému vlivu dnes Santa Claus naděluje dárky v mnoha západních zemích všem
hodným dětem. Přilétá na saních tažených devíti letajícími soby. Do domu vniká komínem,
odkud skočí do krbu a dává dárky do punčoch, nachystaných na krbové římse.
Rusko - Děda Mráz
Stařec, který jezdí na saních se spřežením bílých koní a přináší zimní počasí. Tato bytost
později změnila svůj charakter a stal se vánočním Dědou Mrázem, který rozdává dárky.
Japonsko - Hotei-Osho
Jeden z dobrých duchů, který naděluje dárky. Může se pochlubit párem očí i vzadu na hlavě a
může tak ohlídat, jestli japonské děti nezlobí.
Dánsko - Julemanden
Žije v Gronsku, miluje rýžový nákyp se skořicí a v Dánsku na Štědrý den roznáší dětem
dárky.
Argentina - Kůň Magi
Dětem nosí dárky kůň Magi. Děti si 6. ledna za dveře dají večer vyčištěné boty ( kam jim
koník naděluje dárky) a misku s vodou , aby se Magi mohl posílit na své cestě do Betléma za
Ježíškěm.
Čína – Dun Che Lao Ren
Nevoli vánoční stařec plní v Číně hodným dětem předem připravené dárky.
9
VIII. třída
Vánoční přípravy
Pan učitel Mgr. Tomáš Zouzal rozšířil sbor pro zpěv, který uvítá
rodiče na školním vánočním trhu. Ze začátku nás nebylo moc, ale
postupem času se náš školní sbor rozrůstal. Z prve nás bylo jen
pět, pak se sbor rozrostl o dvacet dalších žáků sedmé, osmé a
deváté třídy. Trénovali jsme pilně každý den, kdy kdo mohl. Občas
se vyskytl nějaký problém s kázní ve sboru, ale pan učitel situaci
klidnil. Pak se ujaly holky s paní učitelkami pečení perníčků a
zdobení perníčků. S paní učitelkou Holcnerovou jsme dělali různé
postavičky z papíru do školního betlému, které jsme pak barvili
temperami a vodovkami. Pak paní učitelka Vachová dělala vánoční
ozdoby se skupinou keramikářů, kteří vyráběli zvonečky a různé
kytičky, ty potom glazovali a vypékali v peci. Kroužek truhlářů se
také podílel na pomoci výrobě vánočních ozdob na trh, tohoto se
ujal pan učitel Zouzal s osmou a devátou třídou, která vyráběla ze
dřeva zvonečky a hříbky. Tyto celoškolní činnosti dokazují, že
pomalu všichni žáci chtějí přispět svými zkušenostmi a
zručnostmi. Hlavně musíme dát velký dík všem kantorům, že si na
nás udělali čas a pomohli se vším.
Srdečně vás zve škola Netvořice
na sobotní vánoční trh a zpěv.
Autor: 8 třída ZŠ Netvořice
10
IX. třída
Muzikál Mata Hari
Dne 25.9.2013 jsme se zúčastnili předpremiéry muzikálu Mata Hari v divadle Broadway. Byl
to muzikál Michala Davida.
Z Netvořic jsme odjížděli v 8:15 autobusem. Vešli jsme dovnitř, kde jsme měli 45 minut
rozchod. Při rozchodu jsme si došli na WC, a kdo měl s sebou peníze, tak si mohl dojít pro
něco k jídlu do bufetu. Když už bylo 5 minut před koncem rozchodu, všichni jsme se sešli
před dveřmi, kde se vstupovalo na muzikál. Sedli jsme si tam na židle a čekali, než přijdou
paní učitelky. Jak jsme seděli, tak se tam objevila herečka Jaroslava Obermaierová. Všichni
jsme se zarazili a říkali jsme si: Je to „baba Niklová“ ze seriálu Ulice? Ano - byla to ona.
Všichni jsme na ni koukali, ale potom už se musela jít připravit, aby mohla hrát, tak odešla.
Poté nás pustili do sálu a my jsme si podle vstupenek sedli na určená místa. Seděli jsme na
balkóně a v sále byly také jiné školy. V muzikálu hrálo hodně známých osobností jako např:
Kateřina Brožová, Yvetta Blanarovičová, Martin Stropnický, Josef Vojtek, Marek Vašut,
Marian Vojtko, Aleš Háma, Jiří Langmajer, Kamila Nývltová, Alžběta Bartošová, Charlotte
Ella Gottová a další.
Jak už víme, muzikál se jmenoval Mata Hari. Víte, kdo to byla Mata Hari? Jestli ne pár
stručných vět vám o ní napíšu. Mata Hari se jmenovala vlastním jménem Margaretha
Geertruida Zelleová. Byla nizozemská orientální tanečnice, která se v průběhu první světové
války stala agentkou Německa a Francie. Prezentace se fiktivním životním příběhem,
vystupovala v cirkusech, pózovala malířům a nejvíce proslula jako tanečnice exotických
tanců. Známá byla ovšem jako kurtizána a milenka mnoha prominentů. Její život se stal
předlohou mnoha románů a filmových zpracování.
Muzikál trval asi 2 hodiny a po hodině byla přestávka. Došli jsme si na WC, napili jsme se,
kdo měl hlad, najedl se. Byl to velice pěkný a napínavý příběh. Nejvíce se nám líbila malá
„Šarlotka“, jak byla k tomu postavená a velice pěkně to hrála, nestyděla se, přestože jí je jen 8
let. Vlastně jen díky škole jsme se podívali na muzikál, protože kdybychom tam nejeli se
školou, tak dodnes nevíme, o čem muzikál je a ani nevíme, že vlastně existuje. Tento muzikál
vřele doporučujeme. Opravdu stojí za to!
Simona Froňková, Veronika Ludvíková
11
Jak jde čas …
Už to bude devět let, co budeme chodit na základní školu. Někteří chodí do Netvořic už od
první třídy, někteří od páté třídy - je to celkem jedno kdo kdy přišel do Netvořic na základní
školu. Každý zde poznal spoustu přátel, naučil se něco nového a získal spoustu zkušeností.
Nám žákům devátého ročníku se blíží konec takzvaně „dětství“ a pokračujeme dále
v dospívání a vydáváme se na různé střední školy. Každý z nás je jedinečný a má talent na
něco jiného. Každý si půjde svojí cestou a bude v jiné škole, kde pozná spoustu nových lidí.
Období, kdy se budou rozesílat přihlášky do škol, na které chceme jít, si říkáme, že když nás
vezmou, je vše za vodou, ale není. Teprve vše začíná. Přísnější učitelé, více učení, více
zodpovědnosti a práce. Nikdo si to neumí dobře představit, dokud to nezažije. Ano, máme
spoustu přátel, co už jsou na střední a vyprávějí nám o škole, ale není to ono. Všichni se
připravujeme na nejhorší, někteří se snaží více učit, aby měli více šancí na přijetí, jiní na to
upřímně pečou.
Všichni se na jednu stranu těšíme, až půjdeme na jiné školy a poznáme něco nového, ale na
druhou stranu se nám odsud nechce. Máme tu spoustu přátel, známe se dobře s učiteli, kteří
zase znají nás, nemáme žádné obtížné učení, doma jsme brzo a máme spoustu času. Vše nám
tohle jednou bude chybět a budeme si říkat, jak strašně rychle to uteklo.
Také se nám blíží školní ples, který je v únoru a všichni se na něj těšíme a nevíme, co máme
očekávat. Musíme toho spoustu nacvičit, ale s pomocí naší paní ředitelky zvládneme cokoliv.
Poslední rok na základní škole v Netvořicích si každý užívá a doufá, že i v téhle škole budou
třeba jednou vyrůstat jeho děti. Samozřejmě je to možné, nevíme, co se za ty léta může stát.
Adéla Neradová
Na závěr několik slov ředitelky školy ….
Milý čtenáři,
dostává se Ti do rukou 1. číslo školního časopisu ve školním roce 2013/2014.
Již několik let se snažíme vydávat náš vlastní časopis a daří se nám střídavě. Všechna
předchozí čísla jsou zveřejněna na webových stránkách školy: www.zsnetvorice.cz. Přivítala
bych větší zájem především ze strany žáků školy, je to přece jejich časopis. V rámci
žákovského parlamentu vytvoříme redakční radu, která bude za úroveň tohoto časopisu
zodpovídat. Do předvánočního čísla milý čtenáři přispěla každá třída svou „troškou do
mlýna“. Pevně věřím, že se Ti časopis bude líbit.
Blíží se konec roku 2013. Co nám přinesl? Myslím, že spoustu pozitivního. Máme na
škole více žáků, máme opět modernizované některé učebny a školní jídelnu a hlavně – dočkali
jsme se konečně nového hřiště, které jsme měli možnost v podzimních měsících „otestovat“ a
jsme spokojeni! Rovněž nové venkovní prvky budou sloužit jak školní družině, tak i
veřejnosti.
Do nového roku přeji Vám všem – žákům, zaměstnancům školy, rodičům a všem
příznivcům naší školy pevné zdraví, pohodu, lásku a optimismus.
Mgr. Ludmila Vodehnalová
12
Download

1) školní rok 2013/2014