Můj první gól & Měsíce náborů
Projekty podporující
fotbalové nábory v České republice
září 2014
„Můj první gól“
„Měsíc náborů“
je celoroční informační
kampaň zaměřená na
kontinuální podporu náborů
fotbalových klubů na území
České republiky.
představuje koncept série
eventových akcí orientovaných
na seznámení se dětí s
fotbalem, který je realizovaný
ve dvou „náborových měsících“
– září a květnu.
2
můjprvnígól
&
Měsícnáborů
Distribuce iniciačního fotbalového balíčku pro registrované malé
fotbalisty a fotbalistky ročníku 2007.
Celoroční webová platforma www.mujprvnigol.cz (v přípravě).
Tiskové konference na úrovni KFS.
Podpora a realizace eventových akcí v hlavních náborových
měsících (září, květen).
Průběžné získávání nových členů po celý rok.
3
Iniciační fotbalový balíček
Czech Republic B2B Shirt
BASE #701708
FABRIC: 100% Poly
Odměnou pro nově registrovaného
hráče je iniciační fotbalový balíček se
základními sportovními potřebami.
FIT: Regularly Fit
DETAILS:
- (boot inspired) cut lines
- full mesh back
- FACR logo
Základní podmínkou získaní
balíčku je registrace na webu
www. mujprvnigol.cz (v přípravě).
01
TEAMSPORT ACCESSORIES
DEPARTMENT
OVERVIEW
AW15
SEASON
SMU CZECH
Láhev
s logem
FAČR
EVOPOWER BAGS
Dres Puma
RANGE
XXXXXX - 03
PRODUCT DESCRIPTION
ARTICLE CODE
COLOUR DESCRIPTION
Balíček je určený pouze pro
malé fotbalisty a fotbalistky
ročníku narození 2007 (v roce 2014).
V případě registrace do
30. listopadu 2014 bude balíček
doručen před Vánocemi.
PUMA Red
Puma Black C
SMALL BAG
072118_03
Puma White C
1795 C
29/07/2014
DATE
DAN DANCE
PASCAL FETTER
DESIGNER
Sportovní
taška
PLM
- COLOUR CODE
PUMA RED / BLACK / WHITE
CARMEN HO
DEVELOPER
-
Míč
Puma
Diplom, kartičky,
apod.
SUPPLIER
CONFIDENTIAL: ALL DESIGNS ARE THE PROPERTY OF PUMA INTERNATIONAL AND SUBJECT TO COPY RIGHT
SS16
CZECH
TEAM SEPARATES REPLICA
B2B
4
Microsite - www.mujprvnigol.cz
(v přípravě)
Středobodem projektu bude webová platforma
www.mujprvnigol.cz obsahující interaktivní
databázi všech fotbalových klubů, užitečné
informace pro rodiče začínajících fotbalistů a
fotbalistek a profily slavných českých fotbalistů či
slavných lidí s fotbalem spjatých. Web bude též
základní informační platformou pro KFS, OFS, PTM
a média.
Web bude jediným místem s registračním
formulářem pro získání iniciačního fotbalového
balíčku – další krok po registraci malého fotbalisty či
fotbalistky ve fotbalovém klubu.
Speciální podsekcí webu bude také seznam
náborových akcí s podrobnými informacemi o nich.
5
PR & Mediální podpora
Celoroční náborová kampaň bude průběžně podporována silným mediálním
partnerem zejména prostřednictvím videoseriálu a rozhovorů se slavnými českými
fotbalisty či osobnostmi spjatými s fotbalem. Prvním bude Tomáš Rosický.
Projekt bude prezentován jak v online prostředí, tak v tištěné podobě (noviny,
magazíny).
Dále bude projekt prezentován na kanálech FAČR (fotbal.cz, synotliga.cz, a další).
6
Tisková konference
Úvodní tisková konference (1) za účasti
patrona projektu Tomáše Rosického
proběhne ve významné pražské lokalitě
a bude přenášena online videem včetně
záznamu pro inspiraci na dílčí tiskové
konference.
Další TK (13) proběhnou na
úrovni krajů pro zástupce OFS,
klubů a médií.
patron
projektu
7
TK – povinnosti pořadatele
Garantem TK bude v každém KFS profesionální trenér
mládeže.
TK by měla proběhnout ve větším okresním městě
(náměstí, radnice, hotel, informační centrum, atd.).
Pro potřeby TK nutné zajistit kvalitního moderátora a
hosty.
Zajistit a kontrolovat propagaci v médiích (weby OFS,
KFS, Deník, regionální tisk, sociální sítě a další).
8
Eventové akce září 2014
FAČR podpoří akce v měsíci září 2014
částkou 2 900 000 Kč ze systému členství.
Na území každého OFS proběhne jedna akce
(v Praze min. 4 akce, Středočeský min. 7 akcí).
FAČR přispěje na každou akci 25 000 Kč
+ spoluúčast KFS na každou akci je 5 000 Kč
+ spoluúčast OFS na každou akci je 2 000 Kč.
Realizace akcí v měsíci září 2014.
Každý kraj obdrží 200 ks projektových plakátů.
Plakáty budou k dispozici u PTM – ti je nabídnou klubům v kraji.
Informace a plakáty k vytištění budou zaslány na kluby, OFS a KFS.
Možnost stažení tiskovin bude na webu www.fotbal.cz a
www.mujprvnigol.cz, případně na vyžádání na [email protected]
Všechny akce budou s podrobnými informacemi zveřejněny na webu
www. mujprvnigol.cz a www.fotbal.cz, včetně redakčních výstupů z nich.
9
Eventové akce povinnosti pořadatele
Zajistit a kontrolovat propagaci akcí v médiích (weby
OFS, KFS, Deník, regionální tisk, sociální sítě, a další).
Zaslat propozice a předběžný rozpočet akce na PTM.
Natočit video z akce a vložit jej na YouTube či zaslat
přes webové uložiště (www.uschovna.cz, a jiné) – odkaz či
uložený soubor zaslat na [email protected]
Poslat krátký článek z akce s přiloženými min. 5
fotografiemi na [email protected]
10
Eventové akce - průběh
Zajistit účast minimálně 5 MŠ nebo ZŠ (1. a 2. třída) z okolí.
Zajistit prostory pro převléknutí dětí a jejich doprovod – kabiny, stany,
apod.
Zajistit pitný režim pro účastníky (barely s vodou, točené limo, atd.).
Rozdělit hřiště na stanoviště/části, kdy každá bude zaměřena na jinou
činnost/dovednost.
U každé disciplíny bude minimálně jeden „patron“ v projektovém tričku.
Zajistit ozvučení v průběhu celé akce.
Zajistit drobné ceny pro děti.
Zajistit pořízení videa a fotografií z akce.
Po skončení akce zaslat vyúčtování příspěvku do 30 dnů na KFS.
PTM pošle na FAČR pouze soupis položek a částky.
11
Schéma akce
5 4 3 2 1
6 7 8 9 10
1. Hra 2vs2, 3vs3, atd
2. Různé honičky
3. Házení míčkem na cíl
4. Přelézání, podlézání
5. Přetahování
6. Hra 2vs2, 3vs3, atd
7. Obratnost
8. Skákání v pytli, koloběžka
9. Trampolína
10. Kreslení sportovní tématiky
a další..
* pouze návrh
12
Plakáty
Na každý kraj bude zasláno 200 ks projektových
plakátů, které budou k dispozici všem zájemcům.
13
Trička
Trička pro patrony na stanovištích
eventových akcí:
Velikost M
10 ks na každou akci (celkem 1000 ks)
Trička pro děti na akci:
Velikost S
50 ks pro každý OFS (celkem 4000 ks)
14
Povinné výdaje
Min. 15 ks nových míčů velikost č.3
Rozlišovací trika vel. S, min. 15 ks
2 x barevné mety
Pitný režim, občerstvení
Ceny - medaile, diplomy, drobné dárky
Odměna pořadatelům, patronům, atd.
Zajištění moderátora a ozvučení akce
Cestovné pro MŠ/ZŠ, služby kameramana, atd.
Náklady na tisk a propagaci
CELKEM
cca
cca
cca
cca
cca
cca
cca
cca
cca
8
1
1
2
5
4
5
5
1
000,000,000,000,000,000,000,000,000,-
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
32 000,- Kč
15
Podání žádosti na konání akce
Žádost musí být podána do 18. 8. 2014.
Veškeré náležitosti zaslat v jednom e-mailu na adresu PTM kraje.
Předmět e-mailu Měsíc náborů – žádost NÁZEV KLUBU.
Vyhodnocení žádostí do 22. 8. 2014, info bude zasláno na kluby.
Za výběr klubu v každém OFS je zodpovědný PTM kraje.
Finance budou zaslány klubům předem - maximálně 32 000,- Kč.
Vybrané akce budou zveřejněny na www.mujprvnigol.cz a www.fotbal.cz.
16
Kontakty
Ředitel Grassroots oddělení:
Mgr. Otakar Mestek – [email protected]
Člen Grassroots oddělení, koordinátor SCM a SpSM:
Mgr. Michal Blažej – [email protected]
Projekt “Můj první gól”:
Vojtěch Šišma – [email protected]
17
Download

Můj první gól a měsíc náborů