ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE
Pondělí dne 17. 3. 2014
16:00 – 19:00
Registrace účastníků konference v lobby hotelu Voroněž 1
19:00 – 20:30
WELCOME COCKTAIL - hotel Voroněž 1,
Úterý dne 18. 3. 2014
07:30 - 8:30
Registrace v lobby hotelu Voroněž I.
08:00 - 08:45
WELCOME COFFEE - lobby hotelu Voroněž I.
08: 45 – 9:00
Zahájení konference
řídí Ing. Miroslav Ecler, CSc., (ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ ČR)
Sekce I - Česká energetika, perspektiva a ekonomické aspekty (Ing. Vladimír Kohout)
Koncepce a trendy ve výrobě, distribuci a spotřebě energie, perspektivy a rozvoj
energetických oblastí. Energetická investiční politika a ekonomické hodnocení investic.
09:00 – 09:30
Vystoupení exministra průmyslu a obchodu, rektora Vysoké školy podnikatelské v Ostravě,
Ing. Jiřího Ciencialy.
09:30 – 09:45
Potenciální blackout – vliv na spolehlivost a bezpečnost provozu energetických sítí
Ing. Tomáš Hühner, Ing. Roman Portužák, CSc., VŠB TU Ostrava
09:45 – 10:00
Vystoupení vicepresidenta Hospodářské komory ČR
Ing.Pavel Bartoš
10:00 - 10:20 Přestávka na kávu
Sál A,B
10:20 – 10:40
Energetické využívání alternativních paliv
Sál D
Prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D., VŠB
10:40 – 11:00
Pokročilý postup určení množství
elektřiny z komb. výroby elektřiny a tepla
Ing. Jiří Pliska, I & C Energo a.s.
11:00 - 11:20
Využití zařízení pro KVET a pro
poskytování podpůrných služeb
provozovateli přenosové soustavy
Ing. Miroslav Konečný, OSC, a. s.
Sekce II - Návrhy a realizace
elektrárenských a průmyslových kotlů
(Ing. Michal Enžl, MBA)
Návrhy a progresivní řešení elektrárenských
Sekce III. - Materiály pro tepelně –
energetická zařízení (Prof. Ing. Jaroslav
Purmenský, DrSc.)
Progresivní žárupevné oceli, jejich užitné
1
kotlů, parní kotle s nadkritickými parametry,
průmyslové kotle s vysokou účinností,
vhodné pro efektivní a ekologické spalování
klasických paliv včetně biomasy.
11:30 – 11:50
Utilizační kotle ve výrobnách kyseliny
dusičné,
vlastnosti, zkoušení žárupevnosti a extrap.
postupy pro stanovení meze pevnosti při
tečení, strukturní stabilita a její degradace
vlivem vysokoteplotní expozice. Technologie
svařování, užitné vlastnosti svarových spojů,
odhady zbytkové životnosti energ. zařízení.
11:30 – 11:50
6. Metody hodnocení životnosti
energetických komponent
Ing. Aleš Král, ZVU Engineering a.s.
Ing. Zbyněk Bunda Ph.D., VZÚ Plzeň s.r.o.
11:50 – 12:10
Modelování proudění v mlecích
zařízeních
Ing. Petr Matoušů, MORE, s.r.o.
12:10 – 12:30
Materiálové řešení ocelové konstrukce s
konstrukčními opatřeními zajišťujícími
rozptyl seizmické energie
11:50 – 12:10
Kritická hloubka trhliny v ohybu z oceli
CrMoV při teplotě 550°C
Ing. Jiří Protivínský, Bilfinger Babcock CZ s.r.o.
Doc. Ing. Jaroslav Bystrianský CSc., VŠCHT
Praha
12:30 - 13:20
Ing. Ondrej Bielak CSc., BiSAFE s.r.o.
12:10 – 12:30
Poškozování konstrukčních materiálů
energetických zařízení s dominantním
vlivem pracovního prostředí
Přestávka na oběd
Sál A,B
Sekce II - Návrhy a realizace
elektrárenských a průmyslových kotlů
(Ing. Michal Enžl, MBA)
Návrhy a progresivní řešení elektrárenských
kotlů, parní kotle s nadkritickými parametry,
průmyslové kotle s vysokou účinností,
vhodné pro efektivní a ekologické spalování
klasických paliv včetně biomasy.
Sál D
Sekce III. - Materiály pro tepelně –
energetická zařízení (Prof. Ing. Jaroslav
Purmenský, DrSc.)
Progresivní žárupevné oceli, jejich užitné
vlastnosti, zkoušení žárupevnosti a extrap.
postupy pro stanovení meze pevnosti při
tečení, strukturní stabilita a její degradace
vlivem vysokoteplotní expozice. Technologie
svařování, užitné vlastnosti svarových spojů,
odhady zbytkové životnosti energ. zařízení.
13:20 – 13:40
Nové materiály pro koncové stupně
přehříváků USC kotlů
13:20 – 13:40
Vliv mechanicko-fyzikálních vlastnosti
paliva na konstrukci dopravních a
skladovacích zařízení
Dr. Ing. Zdeněk Kuboň,
Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o.
Ing. Jan Nečas Ph.D., VŠB - TU Ostrava
13:40 – 14:00
Výroba a distribuce čisté páry
13:40 – 14:00
Tepelné zpracování a užitné vlastnosti
vybraných dílů energetických zařízení
Ing. Ladislav Lněníček, ESL, a.s.
Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc.
14:00 – 14:20
Kompaktní kotel na spalování plynů a
olejů
14:00 – 14:20
Laboratorní korozní zkoušky svarů
austenitických ocelí pro nadkritické kotle
v modelových prostředích spalin
Ing. Milan Ryšavý, Bilfinger Babcock CZ s.r.o.
Ing Josef Cizner CSc., SVÚM,a.s
14:20 – 14:40
Vliv mechanicko-fyzikálních vlastností
paliva MIBRAG na konstrukci dopravních
a skladovacích zařízení.
14:20 – 14:40
Vplyv tepelného spracovania na
mikroštruktúru a mechanické vlastnosti
akosti 10CrMo9-10
2
Prof. Ing.Jiří Zegzulka, CSc., VŠB TU Ostrava
Prof. Ing. Ľudovít Parilák CSc.
ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.
14:40 – 15:00
Biomasový kotel ve výtopně Mariánské
lázně 12 t/h
14:40 – 15:00
Vliv technologických operací na
vlastnosti vybraných nových
austenitických ocelí určených pro použití
v kotlích s vyššími parametry
Ing. Přemysl Kohout, PBS, a.s.
Ing. Šárka Hermanová
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
15:00 – 15:20
Elektrárna Žarnovica - Vysoké parametry
a moderní design
15:00 – 15:20
Vplyv počiatočného tepelného
spracovania a následnej izotermálnej
expozície heterogénneho zvarového
spoja ocele T92 na jeho tvrdosť a krehkolomové vlastnosti
Ing. Ján Šestina, Energy Edge ZC, s.r.o.
Ing. Ján Kepič PhD., Ústav mat. výskumu SAV
15:20 – 15:40
Roštový kotel na spalování pelet ze
slámy
15:20 – 15:40
Výsledky nedestruktivních kontrol uměle
vytvořených vad
Ing. Mirko Hudeček CSc., Bilfinger Babcock CZ
s.r.o.
Prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc., Ing. Kamil
Titz, Ph.D., VÍTKOVICE ÚAM a.s.
15:40 – 16:00 Přestávka na kávu
Sál A,B
Sekce IV. - Provoz, údržba a servis
energetických zařízení a systémů(Ing.
Vladimír Kroča)
Náměty na modernizaci kotelních jednotek.
Výsledky provozních měření. Projekty
zlepšení emisních parametrů. Servisní a
údržbářská činnost, matematické
modelování
16:00 – 16:20
Analýza poškození komory a převáděcího1.
potrubí
Ing. Richard Nekvasil, Ph.D.,VUT FSI Brno
Sál D
Sekce VI. Energetické využívání a
termické zpracování odpadů a
alternativních paliv
(Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D.)
Rámcová směrnice o odpadech. Energetická
účinnost spaloven. Procesy EIA a
energetické využívání odpadů
16:00 – 16:20
Odpad nebo alternativní palivo? Snížení
energetické náročnosti a zvýšení
účinnosti
Ing. Stanislav Kraml, TENZA, a.s.
16:20 – 16:40
Aplikace snímačů teploty pro moderní
kotle z pohledu přesnosti, bezpečnosti a
spolehlivosti
16:20 – 16:40
Mobilní systém měření imisí
Jaromír Matějů, VVUÚ, a.s.
Ing. Jarmil Bukovský, JSP, s.r.o.
16:40 – 17:00
Vývoj sondy pro kontinuální měření
rosného bodu spalin v energetických
kotlích
16:40 – 17:00
7. Denitrifikácia kotlov K3, K4 elektrárne
Třebovice - primárne opatrenia
Ing. Zuzana Pellerová, SES, a.s. Tlmače
Ing. Jakub Mlnařík, SVÚM a.s.
17:00 – 17:20
Nekonvenční možnost opravy
17:00 – 17:20
Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně
3
žáruvzdorných vyzdívek energ. zařízení
Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč
Ing. Tomáš Štícha, Fireclay spol. s r.o.
Ing. Kamil Šíma Ph.D., TENZA, a.s.
17:20 – 17:40
Likvidace odpadů po chemickém čištění
kotlů na příkladu nového fluidního kotle v
Kladně o parním výkonu 378 t/h a
nadkritického kotle v Ledvicích o parním
výkonu 1700 t/h.
Ing. Vlastimil Otáhal, PBS, a.s.
17:20 – 17:40
Polosuchá vápenná technologie
odsiřování spalin na příkladu projektu
odsíření spalin pro kotle K3, K4 v ETB,
Dalkia ČR
17:40 – 18:00
Dálkový monitorovací systém
pro výrobní bloky klasických elektráren
17:40 – 18:00
Ekologické aspekty provozování kotlů
1
2
Ing. Rostislav Zbieg, ENVIRMINE-ENERGO, a.s
Prof. Ing. Jaroslav Dobrozemský
3
Miroslav Vrba , Jiří Illík , Jitka Hlavová ,
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., VŠB TU
Ostrava, ORGREZ a.s. , OSI Soft s.r.o.
19.00 – 23.00 Společenský večer „U královny Elišky“
Středa dne 19.3.201
Sál A,B
Sekce IV. - Provoz, údržba a servis
energetických zařízení a systémů(Ing.
Vladimír Kroča)
Náměty na modernizaci kotelních jednotek.
Výsledky provozních měření. Projekty
zlepšení emisních parametrů. Servisní a
údržbářská činnost, matematické
modelování
09:00 – 09:20
Kompozitní povlaky a jejich použití v
energetice
Ing. Milan Mauer, BG SYS HT s.r.o.
09:20 – 09:40
Poznatky z provozu stacionárního
fluidního kotle 10 MWt na spalování
tuhých alternativních paliv.
Sál D
Sekce VI. Energetické využívání a
termické zpracování odpadů a
alternativních paliv
(Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D.)
Rámcová směrnice o odpadech. Energetická
účinnost spaloven. Procesy EIA a
energetické využívání odpadů
09:00 – 09:20
Zevo Chotíkov – Energetické využití
odpadů v CZT v Plzni
Ing. Jiří Holoubek, Plzeňská teplárenská, a.s.,
09:20 – 09:40
Mechanicko-biologická úprava odpadů –
chceme to?
Ing. Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o.
Janne Kerttula, Ing.Otakar Rýdl,
Sekce VII - Zařízení pro kombinovanou
výrobu tepla a elektrické energie
(Prof. Ing. Stanislav. Veselý, CSc.)
Teplárenské systémy, parní a spalovací
turbíny, kogenerační jednotky s pístovými
motory, využívání obnovitelných zdrojů
energie.
09:40 – 10:00
Vývoj paroplynového cyklu při spalování
uhlí
Sekce VI. Energetické využívání a
termické zpracování odpadů a
alternativních paliv
(Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D.)
Rámcová směrnice o odpadech. Energetická
účinnost spaloven. Procesy EIA a
energetické využívání odpadů
09:40 – 10:00
Mechanicko-biologická úprava odpadů:
náhrada za termické zpracování nebo
iluze?
Doc., Ing. Ladislav Vilimec,VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING a. s.
Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D.,EIS spol. s r.o.
4
10:00 – 10:20 Přestávka na kávu
10:20 – 10:40
Modernizace a rekonstrukce parních
turbín vyvolané změnou provozních
podmínek a požadavků
10:20 – 10:40
Primární opatření DENOx na granulačním
kotli K5 - 185 t/h - v Plzeňské
teplárenské,a.s.
Ing. Bohumil Krška, EKOL, s.r.o.
Dr. Ing. Pavel Nekvapil, T-PROJECT GROUP,
spol. s r.o.
10:40 – 11:00
Rekonstrukce elektrohydraulického
řídicího systému parní turbíny škoda 110
MW. Úprava pro individuální řízení ventilů
v nízkotlaké hydraulické regulaci v
elektrárně Mělník II, TG 10
10:40 – 11:00
FLEXIVIT-technologie pro energetické
využití odpadního tepla spalin malých
zdrojů.
Ing. Jaroslav Konvička
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Ing Jan Valha PhD
Valcon International s.r.o., Invelt s.r.o.
11:00 – 11:20
Využití mikroturbín Capstone pro výrobu
průmyslové páry
11:00 – 11:20
Popis kotle na spalování biomasy typ
RKF26 a zkušenosti z jeho provozu
v bioelektrárně Sviadnov
Ing. Filip Ovčačík Ph.D.
GGC Energy, s.r.o.
Ing. Jiří Jelínek, Ing.Ivan Hrubý, EKOL,spol. s r.o.
11:20 – 11.40
Modernizace lopatkování parních turbín
11:20 – 11.40
Příklady efektivní aplikace plynového
tepelného čerpadla
Mgr. Vladimír Bukač, Siemens Industrial
Turbomachinery
Ing. Lukáš Jančok, TEDOM a.s.
11:40 – 12:00
Analýza některých nestandardních
konstrukčních prvků z oborů parních
turbin
11:40 – 12:00
Havárie tlakových zařízení: Nejčastější
nedostatky při předávání dle PED (NV
26/2003 Sb.)
Prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc. , RNDr. Ing.
Alexander Tóth, CSc. :
EKOL Brno
Alois Matěják, DEKRA, a.s.
12:00 – 12.20
Použití parních turbín s potlačeným
vakuem pro celoroční kogenerační
provoz
12:00 – 12.20
Snížení emisí SO2 užitím
hodrogenuhličitanu sodného v uhelných
kotlích
Dariusz Paliczka, Power Electric Sp. z o.o.
Ing. Marek FILIP, Ph.D.,EVECO Brno,
12:30
Vyhodnocení soutěže „ Mladý energetik 2014“
13:00
Závěr konference – Ing. Miroslav Ecler, CSc.
13:00 – 14:00 Oběd
5
Download

140214-druhé oznamení Kotle 2014