PRIMA PLUS
PRIMA 1
Univerzálny jednoplášťový nerezový systém
Podklady pre projektovanie
PRIMA PLUS
PRIMA 1
A C O M PA N Y O F
www.schiedel.sk
PRIMA PLUS
Obsah
PRIMA 1
Všeobecné informácie
Krátka charakteristika
Použitie
Strana
3
4
Podklady pre projektovanie
Skladba systému
5-6
Komponenty systému
PRIMA
7-15
Vydavateľ a redakcia:
Schiedel Slovensko v mene Schiedel GmbH & Co. KG, München
Tlač a rozširovanie celého materiálu alebo len jeho časti alebo obrázkov je možné len so súhlasom vydavateľa!
2
Schiedel PRIMA 2008
Všeobecné informácie
Krátka charakteristika
PRIMA PLUS je vysoko kvalitný jednoplášťový komínový systém, vyrobený
z nehrdzavejúcej ocele 1.4404 s hrúbkou steny 0,6 mm. Je navrhnutý na odvod
spalín od spotrebičov na plyn, olej, drevo a uhlie, s trvalou teplotou spalín do
450°C, s krátkodobou teplotnou záťažou do 600°C. Prima Plus s použitím tesnení je
navrhnutá pre kondenzačnú a pretlakovú prevádzku do 200 Pa s teplotou spalín do
200°C, krátkodobo do 250°C.
PRIMA 1 Je identický komínový systém ako Prima Plus, avšak hrúbky 1,0 mm. Systém
môže byť použitý pre rovnaké aplikácie ako systém Prima Plus. Naviac je špeciálne
navrhnutý pre odvod spalín od spotrebičov pre tuhé palivá, ktorých trvalá teplota
spalín je do 540°C, krátkodobo do 760°C.
Schválenia
CE-označenie
Pre komínový systém Prima Plus.
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O200
EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50060 G50**
Pre komínovú vložku
EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50060 O
EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G
Pre spoje prvkov
EN 1856-2 T200 H1 W V2 L50060 O200
EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50060 O200
EN 1856-2 T200 N1 W V2 L50060 O200
EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G400
** Zabudovaný v šachte
Odolnosť voči korózii
Komínové systémy sú vystavené závažnému útoku korózie prostredníctvom vplyvu
kondenzátu plynových spalín, čiastočne i spalín tuhých palív a ťažkých olejov. PRIMA
PLUS a PRIMA 1 sú špeciálne navrhnuté a vyrobené odolávať týmto vplyvom. Tento
jednoplášťový komínový systém z nehrdzavejúcej ocele úspešne prešiel medzinárodne
uznávaným koróznym testom GASTEC.
Vlastnosti - charakteristika
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Schiedel PRIMA 2008
nerezová oceľ 1.4404 hrúbky 0,6 a 1,0mm
odolný proti vlhkosti
odolný voči vyhoreniu sadzí
presné elementy s hrdlovým spojom s prerušením kapilárnej vzlínavosti kondenzátu
obsiahly sortiment komponentov
Kompatibilita so systémami ICS a FLEX PLUS
variabilita riešení
malé požiadavky na miesto
jednoduchá a rýchla montáž
nízka hmotnosť
priebežný zváraný spoj v ochrannej atmosfére
žiadne zváranie na stavbe
okamžite použiteľný po ukončení montáže
3
PRIMA PLUS
PRIMA 1
Všeobecné informácie
Použitie
z
z
z
z
z
z
z
z
pre všetky typy palív – plyn, olej, drevo, uhlie
pre spotrebiče na kvapalné a plynné palivá v podtlakovej a pretlakovej prevádzke
pre pevné palivá v podtlakovej prevádzke
pre otvorené aj uzatvorené spotrebiče - LAS prevádzka (súprúd aj protiprúd)
vložkovanie existujúcich prieduchov
zabudovanie do šachty
dopojenie spotrebičov do komínového telesa
prívod vzduchu a odvetranie budov
Technické informácie
Palivo
Prevádzková teplota
Krátkodobá teplota
Tepelný šok
Spôsob prevádzky
Tlaková spôsobilosť
Pozdĺžny spoj
Vložka - materiál
Vložka – hrúbka (mm)
Kotvenie komína
Kotvenie dymovodu
Hmotnosť systému
PRIMA PLUS
DN ∅ mm
80
100
113
120
130
140
150
160
180
200
230
250
300
350
-
4
PRIMA PLUS
PRIMA PLUS
PRIMA 1
PRIMA 1
(bez tesnenia)
(s použitím tesnení pre pretlak)
Plyn, olej, drevo, uhlie
Plyn, olej
450°C Prima Plus
200° C
540°C Prima 1
550°C Prima Plus
250° C
760°C Prima 1
1000° C
Atmosferická prevádzka
Pretlak
40Pa
200Pa
Laser alebo zvar v inertnom plyne
316L : 1.4404 : X2CrNiMo 17-12-2
0,6mm Prima Plus
1,0mm Prima 1
á 3m
á 1,5m,
PRIMA 1
kg/bm
1,28
1,60
1,81
1,93
2,08
2,24
2,40
2,56
2,88
3,19
3,67
3,99
4,79
5,57
-
DN ∅ mm
130
140
150
160
180
200
230
250
300
350
400
450
500
550
600
700
kg/bm
3,45
3,71
3,97
4,24
4,77
5,30
5,96
6,62
7,94
9,29
10,61
11,93
13,25
14,58
15,90
18,54
Schiedel PRIMA 2008
Podklady na projektovanie
Skladba systému
Perfektne vzájomne
vzájo spolupracujúce komponenty
- časti systému
9c
9b,d
9a
6a,b,c
2a,b
11a,b
3a,b
6b,c
14a,b
6a
14b
14a
12a
9d
9c
9b
9a
8
7
6c
6b
6a
5a
4d
4c
4b
4a
3b
3a
2b
2a
1
Koleno 30°
Koleno 15°
Nerezové dvierka s predĺžením
Protidažďová manžeta
Protidažďová hlava
Kónické vyústenie
Krycia doska
Dištančná objímka
Komínový diel 200 mm spúšťací
Komínový diel 200 mm
Komínový diel 450 mm
Komínový diel 950 mm
Nástavec
Sopúch 45°
Sopúch 0°
Pätné koleno 85°
T-kus pre napojenie
Revízny uzáver NT pre pretlak a podtlak
Revízny uzáver extraodolný proti vlhkosti pre pretlak
Napojovací kus - dvierka
Diel pre uzavretie
Zberač kondenzátu
8
4c
4d
7
4a
4b
13a,b
5a
6b,c
2a
11a,b
2b
12a
3a,b
10a,b
1
Schiedel
hiedel PRIMA 2008
5
PRIMA 1
PRIMA PLUS
Podklady na projektovanie
PRIMA PLUS skladba systému
9b Kónické vyústenie
9a Krycia doska
6a Komínový diel 950
8 Dištančná objímka
6a Komínový diel 950
8 Dištančná objímka
4c Sopúch 0°
6b Komínový diel 450
2a Diel pre uzavretie
3b Revízny uzáver NT
12a Čistiace dvierka s predĺžením
1 Zberač kondenzátu
6
Schiedel PRIMA 2008
Schiedel PRIMA 2008
7
G3/4"
YYY= ∅D
DN ∅ mm
P+
∅D
P1
∅D
Revízny uzáver na tuhé palivá
∅D
∅D
P+ DN ∅ mm
P1 DN ∅ mm
A
B
DN ∅ mm
P+
A
DN ∅ mm
DN ∅ mm
P+
A
P1
A
P+
P1
100
-
113
-
120
-
130
130
140
140
100
113
120
130
140
160
160
150
73
150
150
73
80
160
73
160
160
73
80
12345 XXX PP
150
150
180
73
180
180
73
80
180
180
100
100
113
113
120
113
100
100
113
113
120
113
Pre diel pre uzatvorenie (do 450°C)
80
80
Pre diel pre uzatvorenie (do 200°C)
80
80
130
130
130
130
130
130
140
140
150
150
160
160
150
150
150
150
180
180
230
230
250
250
300
300
200
73
200
200
73
80
200
200
230
230
180
180
230
230
450
200
230
73
230
230
73
80
180
180
250
250
180
180
250
250
450
200
250
73
250
250
73
80
180
180
300
300
180
300
300
300
450
200
300
73
300
300
73
80
Dno s odvodom kondenzáru
Priemer DN = 80mm
Systém PRIMA PLUS (hr. 0,6mm)
Príklad označenia prvkov
200
200
80
100
113
120
130
140
150
160
180
200
130
140
150
160
180
200
283
283
283
283
283
283
325
350
450
450
115
115
115
115
115
137
110
150
200
200
Priemer uzáveru revízneho otvoru
80
100
113
113
130
130
150
150
150
150
130
130
150
150
150
150
Kontrolný otvor. Uzatvára sa príslušným uzáverom, alebo slúži pre pripojenie regulátoru ťahu
80
100
113
120
130
140
60
73
73
73
73
73
Slúži ako záslepka dymovodu s odvodom kondenzátu
Slúži ako podpera pre komínový systém
80
80
100
113
120
130
140
60
73
73
73
73
73
80
80
Miska s nátrubkom pre pripojenie odvodu kondenzátu
Päťmiestny kód - určuje typ výrobku
XXX - Trojmiestny kód - určuje priemer DN v mm
PP - Dvojmiestny kód - určuje komínový systém
PP=80 (pre PRIMA PLUS)
PP=81 (pre PRIMA 1)
YYY= ∅D
DN ∅ mm
P+
∅D
P1
∅D
î4
80
-
Príklad označenia prvkov
P+ DN ∅ mm
P1 DN ∅ mm
Revízny uzáver na plyn
1
Diel pre uzatvorenie
A
Dno s odvodom kondenzátu - bočný vývod
!&#
Podstavec pre dno s odvodom kondezátu
Dno s odvodom kondenzátu
Vyrábané priemery
350
350
180
300
350
350
450
200
350
73
350
350
73
80
350
350
450
300
Označenie:
400
450
Označenie:
400
450
300
Označenie:
400
450
450
450
200
200
Označenie:
400
450
-
Označenie:
400
450
Označenie:
400
450
80
80
400
300
300
500
500
300
500
450
200
500
-
500
500
80
500
600
-
-
300
68221 YYY 90
550
600
68211 YYY 90
550
600
300
64021 XXX 80
550
600
450
450
200
200
61131 XXX 80
550
600
-
67211 XXX PP
550
600
61111 XXX PP
550
600
80
80
61111 080 80
550
700
700
300
700
450
200
700
-
700
700
80
700
8
4>
)
!% h "
"%& h ""&
2
1
Sopúch 5°
2
1
Sopúch 0°
8
(%
3
1
Koleno 85° s podperou
"$
!% h "
Komínové dvierka s predĺžením
#"%
Dvierkový diel
Nádstavec - pre diel pre pripojenie
1
Diel pre pripojenie
P+ DN ∅ mm
P1 DN ∅ mm
A
B
C
P+ DN ∅ mm
P1 DN ∅ mm
A
B
C
P+
DN ∅ mm
A
B
H
∅D
DN ∅ mm
P+ DN ∅ mm
P1 DN ∅ mm
A
DN ∅ mm
P+
A
DN ∅ mm
P+
A
B
100
-
113
120
130
140
140
283
137
150
150
325
110
160
150
160
350
150
180
180
450
200
200
200
450
200
100
113
120
130
140
150
160
180
200
120
155
142
355
80
130
130
283
118
99
130
161
138
356
80
80
100
113
120
130
130
283
283
283
283
283
121
122
122
122
123
74
84
91
96
99
T-kus pre zaústenie dymovodu pod uhlom 5°
80
100
113
120
283
283
283
283
118
118
118
118
74
84
91
94
T-kus pre zaústenie dymovodu kolmo
80
100
113
137
146
148
139
138
145
337
345
353
80
80
80
Pre kondenzačnú prevádzku
140
140
283
124
104
140
140
283
118
104
140
166
138
360
100
150
150
325
145
109
150
150
325
139
109
150
170
137
364
100
160
160
350
158
114
160
160
350
150
114
160
175
140
371
100
180
180
450
209
124
180
180
450
200
124
180
180
142
378
100
200
200
450
210
134
200
200
450
200
134
200
182
155
394
150
Pre dvierkový diel. Umožňujú prispôsobiť sa hrúbke steny medzi vložkou a komínovým plášťom
80
113
120
130
140
150
160
180
200
130
140
150
160
180
200
325
325
325
325
325
325
325
325
Diel pre kontrolu a čistenie komínového telesa pre atmosferickú prevádzku do 450°C
Pre diel pre pripojenie
80
-
80
100
113
120
130
283
283
283
283
283
115
115
115
115
115
T-kus pre zaústenie dymovodu cez nádstavec
230
230
450
211
156
230
230
450
200
144
230
188
168
413
150
230
230
230
325
230
230
450
200
250
250
450
212
166
250
250
450
200
157
250
192
176
424
150
250
250
250
325
250
250
450
200
300
300
450
214
196
300
300
450
200
182
300
202
200
458
200
300
300
300
325
300
300
450
200
350
350
450
216
226
350
350
450
200
207
350
210
226
492
200
350
350
350
325
350
-
350
450
200
Označenie:
400
450
530
580
260
285
260
285
Označenie:
400
450
530
580
240
265
240
265
Označenie:
400
450
Označenie:
400
450
Označenie:
400
450
325
325
Označenie:
400
450
-
Označenie:
400
450
-
500
630
315
315
500
630
290
290
500
500
500
325
500
-
500
-
61611 XXX PP
550
600
680
730
340
365
340
365
61511 XXX PP
550
600
680
730
315
340
315
340
61411 XXX 80
550
600
67111 000 90
550
600
61211 XXX PP
550
600
325
325
64111 XXX 80
550
600
-
64011 XXX 80
550
600
-
700
830
420
420
700
830
390
390
700
700
700
325
700
-
700
-
PRIMA PLUS
PRIMA 1
Schiedel PRIMA 2008
Schiedel PRIMA 2008
9
$%
3
2
3
2
3
Komínová vložka
Záslepka
1
4>(
Sopúch LAS s pripojením 80mm
1
4>&
Sopúch LAS s pripojením 60mm
2
1
Sopúch 45°
100
113
113
283
180
168
-
120
120
283
180
178
-
130
140
140
325
210
198
140
340
220
220
100
113
120
130
140
150
150
150
325
215
213
150
350
230
230
130
130
1,98
3,28
0,99
1,64
0,49
0,82
120
1,83
0,91
0,45
-
0,53
0,88
1,07
1,76
2,13
3,53
140
140
0,57
0,94
1,14
1,89
2,28
3,78
150
150
80
100
113
120
130
140
150
60
73
73
73
73
73
73
Záslepka pre T- kus, alebo dymovod bez odvodu kondenzátu
T-kus pre zaústenie dymovodu s priemerom DN 80mm
80
T-kus pre zaústenie dymovodu s priemerom DN 60mm
80
100
283
170
153
-
130
325
205
188
130
325
205
180
T-kus pre zaústenie dymovodu pod uhlom 45°
80
283
160
133
-
P+ DN ∅ mm
80
100
113
P1 DN ∅ mm
Komínová vložka 950mm
P+
Kg
1,22
1,52
1,72
P1
Komínová vložka 450mm
P+
Kg
0,61
0,76
0,86
P1
Komínová vložka 200mm
P+
Kg
0,30
0,38
0,43
P1
Dĺžkové diely rovné.
P+ DN ∅ mm
P1 DN ∅ mm
A
P+ DN ∅ mm
A
B
C
P+ DN ∅ mm
A
B
C
P+ DN ∅ mm
A
B
C
P1 DN ∅ mm
A
B
C
300
150
82
300
150
82
0,61
1,01
1,22
2,02
2,43
4,03
160
160
160
73
160
160
160
350
235
228
160
360
240
240
0,68
1,13
1,37
2,26
2,73
4,53
180
180
180
73
180
180
180
450
295
258
180
390
265
265
0,76
1,26
1,52
2,52
3,04
5,03
200
200
200
73
200
200
200
450
305
281
200
420
290
290
0,87
1,42
1,74
2,83
3,49
5,66
230
230
230
73
230
230
230
450
320
313
230
450
320
320
0,95
1,57
1,90
3,14
3,79
6,29
250
250
250
73
250
250
250
540
375
358
250
490
350
350
1,14
1,89
2,27
3,77
4,55
7,54
300
300
300
73
300
300
300
617
440
418
300
560
410
410
1,32
2,21
2,65
4,41
5,30
8,82
350
350
350
73
350
350
350
617
465
448
350
620
465
465
450
780
595
595
400
450
Označenie:
10,08 11,34
Označenie:
5,04
5,67
Označenie:
2,52
2,83
Označenie:
400
450
73
73
Označenie:
-
Označenie:
-
400
710
535
535
Označenie:
-
600
1030
800
790
61121 XXX PP
550
600
73
73
62311 XXX 80
-
62411 XXX 80
-
550
950
720
720
61711 XXX PP
-
550
600
62011 XXX PP
12,59 13,85 15,10
62111 XXX PP
6,30
6,92
7,55
62211 XXX PP
3,15
3,46
3,78
500
500
73
-
-
500
850
655
655
-
4,40
8,81
17,62
700
700
73
-
-
700
1200
950
925
-
10
]eVVU
!% 1
2
Koleno 15°
3x G3/4"
!%
A
Diel pre meranie
7#$
Diel s odvodnením
"' Ä$!%
Nastaviteľný diel
4>&
Kotlový diel
1 h 2
Vynášací diel
" Komínová vložka spúšťacia
113
-
120
-
130
130
140
140
100
106
113
116
113
100
150
220
250
-
120
126
120
100
150
220
250
-
130
136
140
146
150
156
150
100
150
240
270
150
200
270
205
90
150
150
160
166
160
100
150
240
270
160
200
270
205
95
160
160
100
-
113
-
120
-
130
130
100
-
113
-
120
-
130
130
140
140
140
140
150
150
150
150
160
160
160
160
180
180
180
180
180
186
180
100
150
270
300
180
200
300
235
105
180
180
100
-
113
-
120
-
130
130
140
140
150
150
-
P1
-
100
39
87
-
113
39
87
-
120
39
87
40
87
130
39
87
45
92
140
39
87
45
92
150
39
87
Diel pre pripojenie meracích prístrojov a odvodu kondenzátu
80
-
50
97
160
44
92
160
160
50
97
180
44
92
180
180
Diel s pripojením odvodu kondenzátu. Použiteľný vo vodorovnej i zvislej polohe.
80
-
Dĺžkovo nastaviteľný prvok do dymovodu.
80
-
150
Slúži pre pripojenie dymovodu na spotrebič nasunutím na hrdlo vyústenia
80
86
100
100
150
220
250
-
130
140
100
100
150
150
220
220
250
250
130
140
200
200
250
250
185
185
80
85
Statické ukotvenie komínového telesa na konzolu
80
100
150
220
250
-
80
39
87
A
B
100
-
Slúži pre spúšťanie stĺpca vložiek do komínového plášťa
80
-
DN ∅ mm
P+
A
B
P+ DN ∅ mm
P1 DN ∅ mm
A
P+ DN ∅ mm
P1 DN ∅ mm
A
P+ DN ∅ mm
P1 DN ∅ mm
A
P+ DN ∅ mm
∅D
A
P+ DN ∅ mm
A
B
C
D
P1 DN ∅ mm
A
B
C
E
P+ DN ∅ mm
P1 DN ∅ mm
A
200
230
236
230
100
150
320
350
230
200
315
383
-
230
230
50
97
200
44
92
200
200
200
200
150
150
50
97
230
49
97
230
230
230
230
200
230
200
230
270 - 415 mm
200
206
200
100
150
290
320
200
200
285
353
-
200
200
50
97
250
49
97
250
250
250
250
250
250
250
256
250
100
150
340
370
250
200
335
403
-
250
250
55
102
300
49
97
300
300
300
300
300
300
300
306
300
100
150
390
420
300
200
385
453
-
300
300
60
107
350
54
102
350
350
350
350
350
350
350
356
350
100
150
445
475
350
200
435
503
-
350
350
450
200
535
603
-
65
112
65
112
Označenie:
400
450
-
Označenie:
400
450
Označenie:
400
450
Označenie:
400
450
Označenie:
-
400
200
485
553
-
Označenie:
-
Označenie:
400
450
70
117
500
-
500
500
500
-
500
200
585
653
-
-
500
600
200
685
753
-
75
122
75
122
62911 XXX PP
550
600
-
62811 XXX PP
550
600
62711 XXX PP
550
600
62611 XXX PP
550
600
64311 XXX 80
-
550
200
635
703
-
62511 XXX PP
-
62221 XXX PP
550
600
85
132
700
-
700
700
700
-
700
200
735
803
-
-
700
PRIMA PLUS
PRIMA 1
Schiedel PRIMA 2008
Schiedel PRIMA 2008
11
(%
2
$%
# 
1
) 
Koleno 90°
(%
1
î4
2
Koleno 85° s kontr. otvorom
1
Koleno 85°
1
2
Koleno 45°
1
2
Koleno 30°
P1
P+
P1
P+
P1
P+
P1
P+
A
B
DN ∅ mm
A
B
A
B
∅D
DN ∅ mm
A
B
∅D
A
B
DN ∅ mm
A
B
A
B
DN ∅ mm
A
B
-
80
112
160
-
80
133
201
80
-
80
107
155
-
80
63
111
-
P1
A
B
80
44
92
DN ∅ mm
P+
A
B
-
100
119
167
-
100
147
219
100
-
100
116
164
-
100
69
117
-
100
44
92
-
113
132
180
-
113
156
230
113
-
113
116
164
-
113
69
117
-
113
49
97
-
120
131
179
-
120
165
239
120
-
120
125
173
-
120
69
117
-
120
49
97
132
179
130
131
179
150
197
130
130
166
245
130
126
173
130
125
173
60
107
130
74
122
50
97
130
49
97
139
186
140
133
181
152
199
130
140
175
254
130
132
179
140
130
178
65
112
140
74
122
55
102
140
49
97
141
188
150
150
198
152
199
130
150
180
262
130
138
185
150
134
182
70
117
150
74
122
60
107
150
49
97
147
194
160
150
198
168
215
150
160
184
263
150
141
188
160
144
192
70
117
160
74
122
60
107
160
54
102
157
204
180
156
204
163
210
150
180
188
264
150
150
197
180
153
201
75
122
180
84
132
60
107
180
54
102
165
212
200
168
216
165
212
150
200
193
264
150
158
205
200
162
210
80
127
200
89
137
65
112
200
59
107
181
228
230
187
235
173
220
150
230
197
265
150
173
220
230
171
219
85
132
230
95
143
70
117
230
64
112
193
240
250
194
242
182
229
150
250
204
268
150
182
229
250
180
228
90
137
250
95
143
70
117
250
64
112
217
264
300
224
272
205
252
200
300
220
270
200
205
252
300
207
255
100
147
300
105
153
80
127
300
74
122
244
291
350
237
285
229
276
200
350
230
280
200
229
276
350
225
273
110
157
350
116
164
85
132
350
74
122
271
318
295
342
253
277
300
324
200
200
Označenie:
400
450
-
253
277
300
324
Označenie:
400
450
-
120
130
167
177
Označenie:
400
450
-
90
100
137
147
Označenie:
400
450
-
Označenie:
400
450
-
320
367
500
-
300
347
200
500
-
300
347
500
-
140
187
500
-
105
152
500
-
350
397
374
421
324
348
371
395
200
200
63511 XXX PP
550
600
-
324
348
371
395
63341 XXX PP
550
600
-
150
160
197
207
63211 XXX PP
550
600
-
110
120
157
167
63111 XXX PP
550
600
-
63011 XXX PP
550
600
-
433
480
700
-
395
442
200
700
-
395
442
700
-
185
232
700
-
130
177
700
-
12
) 
2
Ä$%
2
2
Tesnenie Silikón
Tesnenie VITON
1
Ä) 
î !%
Koleno 0° - 90° s KO prestaviteľné
1
Ä) 
Koleno 0° - 90° prestaviteľné
1
2
Koleno 0° - 45° prestaviteľné
1
î4
Koleno 90° s kontr. otvorom
A
B
∅D
P1
P+
P1
DN ∅ mm
DN ∅ mm
A
B
∅D
DN ∅ mm
A
B
∅D
A
B
DN ∅ mm
P+
A
B
A
B
P+ DN ∅ mm
P1 DN ∅ mm
P1
DN ∅ mm
P+
A
B
∅D
100
100
152
223
100
-
100
119
167
69
117
100
-
-
100
152
223
100
113
113
159
235
113
-
113
132
180
69
117
113
-
-
113
159
235
113
120
120
166
241
120
-
120
131
179
69
117
120
-
-
120
166
241
120
130
187
261
130
130
171
248
130
149
196
130
131
179
74
122
130
130
154
201
130
130
171
248
130
Pre mokrú prevádzku a pretlak 200 Pa, T=200°C
Pre mokrú prevádzku a pretlak 200 Pa, T=200°C
80
80
137
205
80
-
80
112
160
63
111
80
-
-
80
137
205
80
140
191
264
130
140
180
259
140
156
203
140
133
181
74
122
140
140
156
203
130
140
180
259
130
150
208
284
150
150
185
266
150
168
215
150
150
198
74
122
150
150
155
202
130
150
185
266
150
160
208
284
150
160
190
269
150
168
215
160
150
198
74
122
160
160
172
219
150
160
190
269
150
180
210
282
150
180
194
269
150
175
222
180
156
204
84
132
180
180
167
214
150
180
194
269
150
200
217
286
150
200
198
270
150
187
234
200
168
216
89
137
200
200
165
212
150
200
198
270
150
230
225
287
150
230
207
271
150
205
252
230
187
235
95
143
230
230
181
228
150
230
207
271
150
250
227
285
150
250
211
272
150
212
259
250
194
242
95
143
250
250
193
240
150
250
211
272
150
300
300
220
272
150
-
300
224
272
105
153
300
-
217
264
200
300
225
275
200
350
-
-
244
291
200
350
237
285
200
Označenie:
400
450
Označenie:
Označenie:
Označenie:
-
271
295
318
342
200
200
Označenie:
Označenie:
400
450
-
500
-
-
320
367
200
500
-
67721 xxx 90
550
600
67711 xxx 90
63451 XXX PP
63521 XXX PP
-
350
374
397
421
200
200
63121 XXX PP
63441 XXX PP
550
600
-
700
-
-
433
480
200
700
-
PRIMA PLUS
PRIMA 1
Schiedel PRIMA 2008
Schiedel PRIMA 2008
13
Regulátor ťahu
Dištančná objímka
Kónické vyústenie
%
Protidažďová manžeta
î4
1 h 1
#%
Krycia doska so zadným odvetraním
Meidingerova hlava s lapačom iskier
Meidingerova hlava
î4
Spona s tesnením
Spona pre jednoplášť
100
113
100
113
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
180
180
200
200
230
230
250
250
300
300
100
200
113
226
120
240
130
260
140
280
150
300
160
320
180
360
200
400
230
460
-
-
-
-
130
260
140
280
150
300
160
320
180
360
200
400
230
460
Napája sa na kryciu hlavu, slúži ako protidažďový kryt. Je nevyhnutnou súčasťou zvislých dymovodov.
80
160
250
500
250
500
300
600
300
600
Vytvára pretlakový spoj jednotlivých dielov tam, kde nie je možné použiť vnútorné tesnenia (napr. pri skracovaní rúr).
80
Spája jednotlivé diely systému
80
350
700
350
700
350
350
TYP 001
TYP 002
DN ∅ mm
DN ∅ mm
DN ∅ mm
100
113
120
130
140
150
100
113
120
130
140
100
113
120
130
140
150
150
160
160
160
180
180
180
200
200
200
230
230
230
DN 130
Označenie 68311 001 90
DN 180
Označenie 68311 002 90
Reguluje komínový ťah, optimalizuje spaľovanie. Spolu s adaptérom sa inštaluje na diel pre uzatvorenie.
Vymedzuje priestor medzi vložkou a komínovou šachtou
80
Prekrýva priestor medzi vložkou a krycou doskou.
80
Prekrýva priestor medzi vložkou a krycou doskou, alebo stenou.
80
250
250
250
300
300
300
350
350
350
Napája sa na kryciu hlavu, slúži ako protidažďový kryt. Je nevyhnutnou súčasťou zvislých dymovodov. Zabraňuje úletu iskier.
YYY = ∅ D v mm
80
100
113
120
130
140
150
160
180
200
230
250
300
350
DN ∅ mm
A
360
400
450
500
500
700
180
225
280
365
410
460
∅D
Kryt komínového plášťa. Fixuje vložku pri zabezpečení dĺžkovej dilatácie
DN ∅ mm
∅D
DN ∅ mm
∅D
DN ∅ mm
DN ∅ mm
Označenie:
Označenie:
400
450
Označenie:
400
450
Označenie:
400
450
700
800
510
560
Označenie:
400
450
800
Označenie:
400
450
800
Označenie:
400
450
Označenie:
400
450
500
500
500
800
610
500
500
500
500
68011 XXX 90
67911 XXX 90
550
600
67531 XXX 90
550
600
67521 YYY 90
550
600
800
900
660
710
11550 XXX 80
550
600
na vyžiadanie
25440 XXX 80
550
600
na vyžiadanie
67811 XXX 90
550
600
67611 XXX 90
550
600
700
700
700
900
760
700
700
700
700
14
4>!
43
4>!
41
"
!% 4>"
4>"
4>!
44
4>!
42
!% !% Redukcie - štandardne dodávané
Neutralizačný box
Kondenzátne potrubie - sifón
Adaptér pre regulátor ťahu
4>"
4>"
Vstup DN1
Výstup DN2
80
100
113
130
150
180
200
230
250
300
DN ∅ mm
A
∅D
113
90
120
90
130
90
ANO
ANO
ANO
ANO
-
100
ANO
ANO
ANO
-
113
ANO
ANO
ANO
ANO
-
130
ANO
ANO
ANO
-
150
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
180
ANO
ANO
ANO
ANO
200
Podľa uvedeného kódu je možné dodať ľubovoľnú redukciu
ANO
ANO
ANO
-
80
Neutralizuje kondenzát, vznikajúci v komínovom telese.
ANO
ANO
-
230
Nerezový vlnovec - slúži pre vytvarovanie sifónu a odvod kondenzátu.
-
140
150
160
90
90
90
130
Adaptér umožňuje pripojiť regulátor ťahu na diel pre uzatvorenie.
-
ANO
ANO
ANO
250
180
90
ANO
-
300
200
90
230
90
180
Označenie:
Označenie:
Označenie:
Označenie:
AA VST VYS PP
10700 000 71
25070 000 72
63611 XXX 80
Popis označenia:
AA=
41 - redukcia v systéme
42 - redukcia v systéme, vyosená
43 - redukcia od spotrebiča na systém
44 - red. Zo systému na iný systém
VST= Vstupný priemer DN1
VYS= Výstupný priemer (hrdlo) DN2
PP=
80 - pre PRIMA PLUS
81 - pre PRIMA 1
Príklad
41 180 200 80
PRIMA PLUS (hrúbka 0,6mm
výstup DN200 (Hrdlo)
Vstup DN 180
Redukcia v systéme
250
90
PRIMA PLUS
PRIMA 1
Schiedel PRIMA 2008
Schiedel PRIMA 2008
15
8
OD
OD
Vložkovacia hlava pre FLEX
Závesná objímka pre FLEX
135
Koncovka FLEX-TUBO
80
Koncovka TUBO-FLEX
148
Koncovka FLEX-FLEX
Pružná vložka FLEX PLUS
DN ∅ mm
DN ∅ mm
DN ∅ mm
DN ∅ mm
DN ∅ mm
DN ∅ mm
Balenie
100
113
113
120
120
130
130
140
100
113
120
130
140
150
150
160
160
180
180
180
200
200
200
230
230
230
250
250
250
6m
300
300
300
100
113
120
130
140
150
160
180
200
230
250
300
100
113
120
130
140
150
100
113
120
130
Technologický postup montáže "ťahaním"
80
140
150
V hornej časti ukotvuje komínový prieduch do komínového plášťa.
80
160
160
180
180
200
200
230
230
250
250
300
300
Slúži pre pripojenie systému pružných vložiek FLEX PLUS na systém PRIMA PLUS (v smere spalín). Jeden kus súčasťou balenia.
80
Slúži pre pripojenie systému PRIMA PLUS na pružnú vložku FLEX PLUS (v smere spalín). Jeden kus súčasťou balenia.
80
Slúži ako spojka medzi napojením dvoch pružných vložiek
80
100
140
150
160
12m
Základný prvok dvojvrstvového pružného komínového systému FLEX PLUS.
Pomocou koncoviek kompatibilný so systémom PRIMA PLUS.
80
Označenie:
Označenie:
Označenie:
Označenie:
Označenie:
Označenie:
20030 XXX 75
20040 XXX 75
64421 XXX 80
64411 XXX 80
64431 XXX 80
20010 XXX 75
Download

Stiahni si katalóg komínových systémov PRIMA