SORTIMENTNÁ PONUKA
Komínové systémy
[email protected], www.schiedel.sk
Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP
Schiedel ABSOLUT
Schiedel ABSOLUT je trojzložkový komínový systém s integrovanou tepelnou
izoláciou v komínovej tvárnici a keramickou vnútornou vložkou, vhodný pre odvádzanie spalín od spotrebičov na plynné,
kvapalné a tuhé palivá.
Je predurčený na odvod spalín od nízkoteplotných a kondenzačných spotrebičov, pri Ø14 cm aj od spotrebičov nezávislých na prívode vzduchu z miestnosti
(tzv. Turbokotlov). Preto nie je potrebné
vložkovať komínový prieduch plastovou
rúrou.
Schiedel ABSOLUT je univerzálnym systémom, určeným hlavne pre rodinné domy.
Schiedel ABSOLUT poskytuje absolútnu
voľnosť pri voľbe konkrétneho spotrebiča palív a to minimálne až do konca fázy
hrubej stavby domu.
ABSOLUT Ø14 možno na základe skúseností z dimenzovania prierezu odporučiť ako ideálny komín pre odvod spalín v
podtlaku od väčšiny spotrebičov na plyn.
Môže byť prevádzkovaný i v spojení so
spotrebičmi nezávislými na vzduchu v
miestnosti (TURBO) ako tzv. LAS systém.
Tento nový prístup je zameraný špeciálne
na to, aby komín bol včas už vo fáze hrubej
stavby pripravený pre možnosť výberu z
väčšiny dostupných typov spotrebičov.
Komínový systém ABSOLUT je určený pre
odvod spalín od spotrebiča na všetky druhy
palív.
■■ Jednoduché pripojenie tepelných spotrebičov pomocou adaptéru a to vrátane nízkoteplotných a kondenzačných, atmosférických (typu B) aj uzavretých (typu C - turbo).
■■ Využiteľný ako pre spotrebiče závislé na
vzduchu v miestnosti, tak tiež pre nezávislé
v energeticky úspornej protiprúdovej
prevádzke
■■ Maximálna nezávislosť logickou kombináciou s druhým prieduchom pre spotrebiče
na tuhé palivá. Pri použití priemeru 18 alebo
20 cm možno vyberať z väčšiny možných
spotrebičov na tuhé palivo a to okamžite po
dokončení stavby alebo kedykoľvek neskôr v
priebehu užívania objektu.
■■ Vzduchospalinový systém (LAS) aj pre
spotrebiče na tuhé palivá. Jednoduché
pripojenie pomocou adaptéru.
■■ Integrovanou tepelnou izoláciou je opatrený
nielen každý komínový prieduch, ale aj
viacúčelová šachta. Účinok tepelnej izolácie
sa priaznivo prejaví nielen pri klasickej, ale
predovšetkým pri LAS prevádzke alebo
pri použití šachty pre vetranie alebo prívod
vzduchu do kotolne.
Vzhľadom k svojej konštrukcii a vlastnostiam je komínový systém ABSOLUT
mimoriadne vhodný pre použitie aj v
nízkoenergetických a pasívnych domoch.
Splňuje požiadavky prevádzky v mokrom
prevádzkovom režime s triedou odolnosti proti pôsobeniu kondenzátu W a
súčasne s odolnosťou pri vyhorení sadzí.
Kombinácia toho najdôležitejšieho pre
správny komín a bezpečnú prevádzku.
Charakterisktika podľa EN:
■■ T 200 N1 W 2 O00
■■ T 400 N1 D 3 G50
Možné výšky napojenia
Detail pripojenia spotrebiča
∅ 12 cm ∅ 18 cm
∅ 14 cm ∅ 20 cm
∅ 16 cm ∅ 25 cm
2,27 m
2,27 m
Napojenie koncentrického dymovodu
(nasávanie vzduchu na spaľovanie a bezpečný odvod spalín nad strechu budovy
bez rizika poškodenia strešnej krytiny).
1,94 m
1,60 m
1,27 m
2
14
1,60 m
Napojenie atmosférického tepelného
spotrebiča s otvorenou spaľovacou
komorou
(vzduch pre spaľovanie nasáva spotrebič
z interiéru).
1
2
3
4
5
SET pre napojenie izolačnej folie
Deliaci izolačný prvok DURONIC
pre prechod strechou
1
2
3
4
5
6
7
8
kónické vyústenie
krycia doska
komínový plášť
kotviaci prvok do krovu
komínová tvárvica ABSOLUT
profilovaná vložka
napojovací adaptér ABSOLUT
komínová päta dvojprieduchová
s vetracou šachtou výška 107 cm
9 komínové dvierka
6
Deliaci izolačný prvok DURONIC
pre prechod stropom
7
8
Izolačný prvok DURONIC
pre komínovú pätu
9
Sortiment ponúkaných tvárnic
Jednoprieduchová
Jednoprieduchová
s viacúčelovou šachtou
Dvojprieduchová
rôzne veľké prieduchy
Dvojprieduchová
s viacúčelovou šachtou
rôzne veľké prieduchy
Dvojprieduchová
rovnako veľké prieduchy
Dvojprieduchová
s viacúčelovou šachtou
rovnako veľké prieduchy
Svetlý Ø(cm)
12
14
16
18
20
25
30
40
12
14
16
18
20
25
30
40
14-16
14-18
14-20
16-20
18-20
14-16
14-18
14-20
16-20
18-20
14-14
16-16
18-18
20-20
14-14
16-16
18-18
20-20
Typ
ABS 12
ABS 14
ABS 16
ABS 18
ABS 20
ABS 25
ABS 30
ABS 40
ABS 12L
ABS 14L
ABS 16L
ABS 18L
ABS 20L
ABS 25L
ABS 30L
ABS 40L
ABS 1416
ABS 1418
ABS 1420
ABS 1620
ABS 1820
ABS 14L16
ABS 14L18
ABS 14L20
ABS 16L20
ABS 18L20
ABS 1414
ABS 1616
ABS 1818
ABS 2020
ABS 14L14
ABS 16L16
ABS 18L18
ABS 20L20
■■ Tepelne izolovaná multifunkčná
šachta: zabezpečenie
spaľovacieho vzduchu,
■■ Set pre napojenie izolačnej folie:
utesnenie komína v prechode
strešnou izoláciou,
■■ Deliaci izolačný prvok pre
prechod strechou: prerušenie
tepelného mosta,
■■ Deliaci izolačný prvok pre
komínovu patu: prerušenie
tepelného mosta od základov.
Vonkajší rozmer (cm)
36 x 36
36 x 36
36 x 36
36 x 36
38 x 38
48 x 48
55 x 55
67 x 67
36 x 50
36 x 50
36 x 50
36 x 50
36 x 54
48 x 62
55 x 71
67 x 86
36 x 65
36 x 65
38 x 71
38 x 71
38 x 71
36 x 83
36 x 83
38 x 88
38 x 88
38 x 88
36 x 65
36 x 65
36 x 65
38 x 71
36 x 83
36 x 83
36 x 83
38 x 88
Rozmer šachty (cm)
10 x 23
10 x 23
10 x 23
10 x 23
12 x 25
10,5 x 32
2 x 12/20
2 x 15/25,5
13 x 20
13 x 20
14 x 22
14 x 22
14 x 22
13 x 20
13 x 20
13 x 20
14 x 22
Hmotnosť (kg)
21
21
21
21
23
37
55
73
30
30
30
30
32
47
70
94
36
36
40
40
40
49
49
52
52
52
36
36
36
46
49
49
49
54
3
14
Schiedel UNI ADVANCED
Schéma komína Schiedel UNI ADVANCED
Inovovaný, univerzálny komínový systém pre všetky druhy palív s
novým, ešte lepším typom šamotovej vložky.
kónus
Nová tenkostenná vložka vhodná pre všetky druhy použitia, Hrdlový spoj zabezpečí dokonalé spojenie šamotových rúr, tesné proti vode, tesné
proti prieniku spalín.
dištančný krúžok
Dĺžka vložky 66 cm umožňuje rýchlejšiu a jednoduchšiu montáž.
Bezproblémové použitie pre vlhkú prevádzku – kondenzačné spotrebiče a pri tuhých palivách s vysokou odolnosťou proti vysokým teplotám.
prefabrikovaný
komínový plášť z
vláknitého betónu
Univerzálny komínový systém pre všetky druhy palív.
šamotová vložka
UNI ADVANCED
Možnosť výstavby jednoprieduchového alebo dvojprieduchového komína.
Multifunkčná šachta môže byť využitá pre vedenie inštalácii – slaboprúdové
elektrické vedenia, odvetranie kúpelne, odvetranie kuchyne – digestora, silnopúdové rozvody. Vedenia od solárnych panelov.
izolácia skrátená
minimálne o 8 cm
pod hornú hranu tvárnice
min. 8 cm
statické
zabezpečenie v krove
prostredníctvom
prvku KOP
Trojnásobná garancia - odolnosť proti korózii, odolnosť pri vyhorení sadzí, odolný proti vlhkosti.
Sada výstužných tyčí pre prípadné statické zabezpečenie
(prvky FINAL, vyššia nadstrešná časť komínov a pod.)
Výhody:
■■ univerzálny
■■ bezpečný pri vyhorení sadzí
■■ odolnosť proti kyselinám
■■ jednoduchá a rýchla montáž
■■ šetrí životné prostredie
prestup stropom
s dilatáciou
Príslušenstvo:
Hrdlo vložky pre
pripojenie dymovodu
umiestnenie, orientácia
podľa projektu alebo podľa
konzultácie s projektantom
Dodatočné napojenie dymovodu - pre opravu a zmenu umiestnenia napojovacieho kusu pre dymovod sú k dispozícii prvky RAZS. Umožňujú previesť
opravu poškodeného prvku, alebo zmenu výšky a orientácie napojenia dymovodu.
Označenie podľa STN EN 13063
T400 N1 D3 G50
T400 N1 W2 G50
T200 N1 W2 G50
Na statické zabezpečenie ponúka firma Schiedel prvok pre uchytenie komína
do strešnej konštrukcie.Spoľahlivé riešenie pre zabezpečenie komína.
Komínové ukončenie UNI FINAL
Murovaný vzhľad komínového
telesa vytvoria komínové prvky
FINAL.
Betónové prvky s povrchovou
úpravou - imitácia tehiel.
Osadzujú sa jednoducho namiesto komínovej tvárnice okolo
šamotových vložiek. Vďaka kanálikom v rohoch umožňujú použitie výstuže a spevnenie nadstrešnej časti.
UNI ADVANCED Prefabrikovaná päta komína
Napojovací adaptér - pre variabilné prepojenie dymovodu, odolný do 160°C.
UNI ADVANCED päta komína
Základná súprava - obsahuje všetko podstatné pre stavbu komína a jeho
bezpečnú funkciu - prefabrikovaná komínová päta UNI ADV, komínová tvárnica UNI ADV, komín.profilovaná vložka UNI ADV (príp.komín.profilovaná
vložka ABS), izolačná rohož nehorľavá MATP, napojenie na dymovod ABS
90°/45°, škárovacia hmota FM Rapid, tenkostenná murovacia zmes 5kg, krycia doska APIPS, súprava komínovej hlavy KPTP, súprava komínovej päty UNI
ADV.
Konštrukcia hrubej
podlahy (základ)
Konštrukcia hrubej
podlahy (základ)
Výšku napojenia dymovodu od spotrebiča alebo jeho orientáciu urobte v súlade
s požiadavkami plánovaného spotrebiča.
Výšky napojení nie sú závislé na dĺžke
vložky, je možné si ich plne prispôsobiť.
Pri výške nadstrešnej časti komína
viac ako 1 m odporúčame do otvorov
tvárnice zaliať výstuž s priemerom 8 až
10 mm.
svetlý
prierez
(cm)
14-16
18-20
Veľkosť otvoru pre
pripojenie dymovodu 90°
b3 (cm)
h3 (cm)
21
34
25
34
Štandardne dodávané sú komponenty na 1,2 m vysokú konštrukciu. Samozrejmosťou je možnosť jej predĺženia 1/3 výšky ukončnénia prvkami FINAL
musí byť pod strešnou rovinou.
Celá časť komína musí byť zabezpečená dodávanou výstužou.Výšky nad
1,2 m je potrebné posúdiť statickým výpočtom (firma Schiedel nevykonáva).
Ďalšie príslušenstvo: jednotlivé prvky Final, šamotové vložky a izolačné rohože, súprava výstužných tyčí, výstužná tyč závitová 1 m na doplnenie súpravy
výstužných tyčí, krytka.
4
14
tesnenie
h3
Obsah sady: prvky Final, krycia doska ľahká, súprava komínovej hlavy, príslušný
počet šamotových vložiek a izolačných rohoží, súprava výstužných tyčí na 3 m
komína, murovacia zmes tenkovrstvová 10 kg, montážny návod.
čelná doska
Napojenie
dymovodu
od spotrebiča
čelná doska
svetlý
prierez
(cm)
14-20
Veľkosť otvoru
pre dvierka
b2 (cm)
h2 (cm)
21
34
svetlý
prierez
(cm)
14-20
Veľkosť otvoru
pre mriežku
b1 (cm)
h1 (cm)
19
17
svetlý
prierez
(cm)
14-16
18-20
Veľkosť otvoru pre
pripojenie dymovodu 45°
b3 (cm)
h3 (cm)
21
45
25
45
Varianta s napojením 45°
Pre pripojenie dymovodu pod
uhlom 45° je potrebné vyrezať otvor
s väčšou výškou. Spodný okraj otvoru
je v mieste, kde končí predchádzajúca
vložka.
POZOR, DILATÁCIA JE POTREBNÁ!
UNI ADVANCED - sortiment vyrábaných tvárnic
Svetlý
prierez
cm
Jednoprieduchové tvárnice
14
16
18
20
Vonkajší Hmotnosť
rozmer
kg
cm
UNI ADVANCED - Prefabrikované komínové päty
Typ
Vetracia
šachta
20,1
20,1
23
23
UNI ADV 14
UNI ADV 16
UNI ADV 18
UNI ADV 20
—
—
—
—
Jednoprieduchové tvárnice s vetracou šachtou
14
32/46
30,1
16
32/46
30,1
18
36/50
33,7
20
36/50
33,7
UNI ADV 14L
UNI ADV 16L
UNI ADV 18L
UNI ADV 20L
10/22
10/22
10/26
10/26
34,5
34,5
41,2
41,2
41,2
41,2
39,5
39,5
UNI ADV 1414
UNI ADV 1616
UNI ADV 1418
UNI ADV 1618
UNI ADV 1420
UNI ADV 1620
UNI ADV 1820
UNI ADV 2020
—
—
—
—
—
—
—
—
43
43
51,9
51,9
51,9
51,9
49,7
49,7
UNI ADV 1414
UNI ADV 1616
UNI ADV 1418
10/22
10/22
14/26
14/26
14/26
14/26
13/26
13/26
32/32
32/32
36/36
36/36
Dvojprieduchové tvárnice
14/14
32/59
16/16
32/59
14/18
36/64
16/18
36/64
14/20
36/64
16/20
36/64
18/20
36/67
20/20
36/67
Dvojprieduchové tvárnice s vetracou šachtou
14/14
32/72
16/16
32/72
14/18
36/81
16/18
36/81
14/20
36/81
16/20
36/81
18/20
36/83
20/20
36/83
UNI ADV 1420
UNI ADV 1620
UNI ADV 1820
UNI ADV 2020
Skladobná výška všetkých tvárnic 33 cm! hmotnostná odchýlka v závislosti od vlhkosti ±10%.
Svetlý
Vonkajší
Hmotnosť Vetracia šachta
prierez
rozmer cm
kg
cm
Komínová päta jednoprieduchová
14
32/32
81,0
—
16
32/32
81,0
—
18
36/36
95,0
—
20
36/36
95,0
—
Komínová päta jednoprieduchová s vetracou šachtou
L14
32/46
101,0
10/22
L16
32/46
101,0
10/22
L18
36/50
119,0
10/26
L20
36/50
119,0
10/26
Komínová päta jednoprieduchová s vetracou šachtou
14L
32/46
101,0
10/22
16L
32/46
101,0
10/22
18L
36/50
119,0
10/26
20L
36/50
119,0
10/26
Komínová päta dvojprieduchová*
1418
36/64
—
1420
36/64
—
1620
36/64
—
1814
36/64
—
2014
36/64
—
2016
36/64
—
1820
36/67
—
2018
36/67
—
2020
36/67
—
Komínová päta dvojprieduchová s vetracou šachtou*
14L18
36/81
14/26
14L20
36/81
14/26
16L20
36/81
14/26
18L14
36/81
14/26
20L14
36/81
14/26
20L16
36/81
14/26
18L20
36/83
13/26
20L18
36/83
13/26
20L20
36/83
13/26
* Dvojprieduchové prefabrikované päty budú k dispozícii na prelome rokov 2014 / 2015.
Päta stavaná na mieste
Prefabrikovaná päta
■■ Jednoduchšia a rýchlejšia montáž
■■ Možnosť rôznej orientácie dvierok a mriežky
■■ Minimalizácia montážnych chýb
■■ Nízka hmotnosť
■■ Ľahšia manipulácia
Sortiment vyrábaných keramických vložiek pre komínové systémy UNI ADVANCED
Svetlý
prierez
cm
Rovné vložky ABS
14
16
18
20
vonkajší
rozmer
(mm)
Výška
cm
153
183
205
217
66
66
66
66
Vložky ABS pre komínové dvierka
14
153
16
183
18
205
20
217
33
33
33
33
Typ Hmotnosť
kg
UNI ADV 14
UNI ADV 16
UNI ADV 18
UNI ADV 20
UNI ADV 14
UNI ADV 16
UNI ADV 18
UNI ADV 20
2,2
2,9
3,1
4,1
3,4
4,0
4,8
4,3
Objednávací
znak
130850
130851
130852
130853
102122
102123
102124
Svetlý
vonkajší
Výška
prierez
rozmer
cm
cm
(mm)
Vložky ABS pre napojenie dymovodu 90°
14
153
33
16
183
33
18
205
33
20
217
33
Vložky ABS pre napojenie dymovodu 45°
14
16
18
20
-
66
66
66
66
Typ Hmotnosť
kg
UNI ADV 14
UNI ADV 16
UNI ADV 18
UNI ADV 20
UNI ADV 14
UNI ADV 16
UNI ADV 18
UNI ADV 20
Objednávací
znak
3,7
4,3
4,8
5,4
102025
5,8
6,9
7,9
10,9
102019
102020
102021
102022
102109
102110
102111
102125
Napojenie dymovodu pod uhlom 45° sa doporučuje pre odvod spalín od krbu a kachiel na tuhé palivá, prípadne pri malých účinných výškach. Inde sa používajú napojenia dymovodu pod 90° uhlom.
5
14
QUADRO
Schiedel STABIL
Schiedel QUADRO
■■ osvedčený ventilačný komínový systém
■■ pre napojenie uzavretých plynových spotrebičov
■■ pre napojenie až dvadsiatich spotrebičov
■■ univerzálny komínový systém doporučený hlavne na tuhé palivá
■■ pri zmene paliva nie je potrebné prevložkovať inými materiálmi
Komínový systém STABIL je viacvrstvový komínový systém so zadným
odvetraním. Je vhodný pre pripojenie
spotrebičov na pevné a plynné palivá. Ide o komín odolný voči vlhkosti a
môže byť preto v kombinácii s bežnými
spotrebičmi palív plánovito prevádzkovaný v mokrom prevádzkovom režime.
Je určený pre podtlakovú prevádzku.
Konštrukčne je zložený z komínovej
tvárnice, izolačnej rohože a keramickej
vložky UNI*** PLUS vysokej kvality.
Ventilačný komínový systém s možnosťou pripojenia viacerých uzavretých plynových spotrebičov. Konštrukcia komínového telesa je určená pre protiprúdovú prevádzku, pri ktorej prúdi vzduch pre spaľovanie zhora okolo vložky a vnútorný komínový prieduch tvorený
šamotovou vložkou odvádza spaliny bezpečne nad budovu. Samozrejmosťou je odolnosť proti pôsobeniu kyselín - kondenzátu, vďaka
šamotovým vložkám Schiedel.
Výhody:
■■ v každom podlaží možno napojiť
4 spotrebiče, do celého komína
až 20 spotrebičov - uzavreté plynové spotr. typu „C“ - tzv. turbo
■■ bezpečný odvod spalín
■■ statická bezpečnosť je zaistená
výstužou, ktorú je možné vložiť
do predom pripravených kanálikov v rohoch tvárnic
■■ bezhlučná prevádzka
■■ jednoduchá a rýchla montáž
Komínový systém STABIL je použiteľný pre spotrebiče, ktoré nevytvárajú
v spalinovej ceste pretlak odvádzaných
spalín.
Vlastnosti a použitie:
Schiedel STABIL je univerzálnym systémom, určeným pre rodinné domy, bytovú a priemyselnú výstavbu.
Výhody:
■■ univerzálny
■■ bezpečnosť pri vyhorení sadzí
■■ odolnosť proti kyselinám
Príslušenstvo:
Základná súprava QUADRO: kryt s tlakovou klapkou, montážny návod, maltovacia šablóna, vyrezávacia šablóna.
■■ jednoduchá montáž
Sortiment ponúkaných tvárnic
Typ
Vonkajší
komína
rozmer cm
Jednoprieduchové tvárnice
S 14
32/32
S 16
32/32
S 18
36/36
S 20
36/36
S 25
48/48
S 30
55/55
S 35
60/60
S 40
67/67
S 45
75/75
S 60
95/95
Dvojprieduchové tvárnice
14/14
32/59
16/16
32/59
14/18
36/64
16/18
36/64
14/20
36/64
16/20
36/64
18/20
36/67
20/20
36/67
Hmotnosť
kg
20,1
20,1
23
23
54,3
69,4
104
124
135
199
34,5
34,5
41,2
41,2
41,2
41,2
39,5
39,5
Charakterisktika podľa EN:
Typ
Vonkajší
Hmotnosť
komína
rozmer cm
kg
Jednoprieduchové s vetracou šachtou
S 14
32/46
30,1
S 16
32/46
30,1
S 18
36/50
33,7
S 20
36/50
33,7
S 25
48/62
73,4
S 30
55/71
94,9
S 35
60/78
120
S 40
67/86
153
S 45
75/94
157
S 60
95/118
212
Dvojprieduchové s vetracou šachtou
14/14
32/72
43
16/16
32/72
43
14/18
36/81
51,9
16/18
36/81
51,9
14/20
36/81
51,9
16/20
36/81
51,9
18/20
36/83
49,7
20/20
36/83
49,7
Skladobná výška všetkých tvárnic 33 cm! hmotnostná odchýlka v závislosti od vlhkosti ±10%.
■■ T200 N1 W1 O00
Sortiment ponúkaných tvárnic
Svetlý
prierez cm
14
16
18
20
25
30
Vonkajší
rozmer cm
Hmotnosť
kg
Objednávací
znak
36/36
36/36
40/40
40/40
48/48
55/55
32
32
35
35
44
51
MSTQ 1416
MSTQ 1416
MSTQ 1820
MSTQ 1820
MSTQ 25
MSTQ 30
Skladobná výška všetkých tvárnic 33 cm! hmotnostná odchýlka ±10%.
Sortiment ponúkaných vložiek
Svetlý prierez Hrúbka steny
cm
mm
Rovné vložky
14
15
16
15
18
15
20
15
25
25
30
30
35
30
40
35
45
40
60
40
Vložky pre komínové dvierka
14
15
16
15
18
15
20
15
25
25
30
30
35
30
Výška
cm
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
66
66
66
66
66
66
66
40
35
45
40
60
40
Vložky pre napojenie dymovodu 90°
14
15
16
15
18
15
20
15
25
25
30
30
35
30
40
35
45
40
60
40
Vložky pre napojenie dymovodu 45°
14
15
16
15
18
15
20
15
25
25
30
30
Charakterisktika podľa EN:
T400 N1 D3 G50
T200 N1 W2 O00
6
14
100
100
133
66
66
66
66
66
66
66
100
100
133
T400 N1 W2 O50
66
66
66
66
66
66
- proti sebe min. 60 cm
- do L, pod sebou min. 30 cm
60 cm
MULTI
AERA COMFORT
Schiedel MULTI
Schiedel AERA COMFORT
■■ určený primárne pre kondenzačnú techniku
■■ nový ventilačný komínový systém
■■ pre napojenie až dvadsiatich spotrebičov
■■ nový ventilačný systém
■■ šetrí energiu, nízke prevádzkové náklady
Ventilačný komínový systém naväzuje na systém Quadro s možnosťou pripojenia viacerých uzavretých plynových spotrebičov. Nová generácia šamotových profilovaných vložiek je určená pre protiprúdovú
prevádzku, pri ktorej prúdi vzduch pre spaľovanie zhora okolo vložky
a zdola hore vložkou odchádzajú spaliny.
Výhody:
■■ v každom podlaží možno napojiť 4 spotrebiče, do celého komína až
20 spotrebičov - uzavreté plynové spotrebiče typu „C“- tzv. turbo
■■ statická bezpečnosť je zaistená výstužou, ktorú je možné vložiť
do predom pripravených kanálikov v rohoch tvárnic
■■ úspora energie je dosiahnuteľná na princípe výmenníka tepla
■■ pre spotrebiče s teplotou spalín do 200°C
■■ jednoduchá montáž a bezhlučná prevádzka
■■ ekologický výrobok
■■ nižšia hmotnosť komínového systému
■■ tenšia profilovaná rúra - napriek tomu vyššia odolnosť proti vlhkosti
Príslušenstvo:
Sada Multi - na jednej palete
Základná súprava Multi: vyhladzovač špár , kónus, montážny kryt vložiek, špárovacia hmota Rotempo (počet podľa priemeru), krúžok pre
vyrovnanie tlaku, montážny návod, pištoľ.
Kryt päty komína: kryt s dvierkami, kľúč od čistiacich dvierok, pripojovací materiál (kliny)
Súprava T-kus päta: šamotová vložka s čistiacim otvorom a odvodom
kondenzátu 66 cm
Soklová doska
Súprava napojovací diel: napojovací diel vnútorný a vonkajší, montážny návod, vyrezávací nôž, mazacia pasta.
Sortiment ponúkaných tvárnic
Svetlý
prierez cm
14
16
18
20
25
Vonkajší
rozmer cm
Hmotnosť
kg
Objednávací
znak
36/36
36/36
40/40
40/40
48/48
32
32
35
35
44
MSTM 1416
MSTM 1416
MSTM 1820
MSTM 1820
MSTM 25
Charakterisktika podľa EN:
■■ T200 N1 W1 O00
■■ T200 P1 W1 O00
Detail riešenia napojovacieho kusu pre Schiedel MULTI
1 otvor v šamotovej
rúre 11,5/14,5 cm
2 tvárnica (otvor pre
napojovací kus 21/21 cm)
3 napojovací kus
I. vymedzenie zasunutia
prívodného potrubia pre
vzduch do kotla
II. omietací kruh
III.izolačný prstenec
4 škárovacia hmota
ROTEMPO
5 výplňová malta
6 napojovací adaptér pre spaliny
7 napojovací adaptér pre vzduch
8 koncentrický dymovod
Schiedel AERA Comfort je systém vetrania bytových priestorov
riadený vlhkostnými parametrami. Prednostne je určený pre oblasť novej výstavby rodinných domov. V takom prípade môže byť
systém projektovaný ako súčasť
hrubej stavby a v jej rámci tiež
jednoducho a rýchlo postavený.
Vďaka použitým komponentom
a regulovanému ventilátoru, ktorý zaručuje konštantný podtlak,
pracuje systém plne automaticky.
Prívod čerstvého
vzduchu
Ventilátor
Plochý
kanál
Šachta
AERA
Odvetrávanie
Výhody:
■■ Výustky privádzaného aj odvádzaného vzduchu sú mechanicky riadené vlhkostnými senzormi
■■ Regulovaný ventilátor s konštantným tlakom
■■ Trvalá výmena vzduchu zabraňuje škodám spôsobených vlhkosťou.
■■ Úspory energie. Riadené vetranie bráni plytvaniu energiou na vykurovanie pri vetraní otvorenými oknami.
■■ Jednoduché plánovanie vďaka ucelenému systému
■■ Bezpečná a spoľahlivá technika spojov
■■ Úsporná dispozícia, vonkajšie rozmery šachty iba 28 x 28 cm
■■ Žiadne, resp. minimálne ležaté rozvody vďaka optimálnej možnosti
umiestnenia a vertikálnemu vedeniu
■■ Optimálne tepelne i zvukovo izolovaný systém
■■ Vysoká rozmerová presnosť vetracích tvárnic
■■ Ľahká a rýchla montáž prefabrikovaných prvkov v priebehu hrubej
stavby
■■ Minimálne náklady na údržbu
■■ Účinná ochrana proti hluku
■■ Vysoká životnosť prvkov
Obrázok vyjadruje stav počas dňa,
kedy je plne využívaná časť rodinného domu k bežnej dennej prevádzke. Regulačné prvky prívodu
vzduchu v obývacej izbe spoločne
s prvkami pre odvod vzduchu v kuchyni reagujú na stúpajúcu relatívnu
vlhkosť a zabezpečujú automaticky
intenzívnejšie prevetrávanie týchto
priestorov.
Na druhom obrázku je znázornená typická situácia v noci. Zvýšená
produkcia vlhkosti je v tomto prípade v oblasti spálne a detských
izieb. Elementy prívodu vzduchu sa
otvárajú a tieto miestnosti sú preto
automaticky prevetrávané intenzívnejšie, zatiaľ čo výmena vzduchu v
dennej časti objektu je na minimálnej úrovni.
Návrh riešenia a spracovanie ponuky urobia naši pracovníci bezplatne.
Zašlite nám v elektronickej podobe (jpg, pdf, dwg) pôdorysy Vášho
domu a dýchajte čerstvý vzduch a odstráňte nadbytočnú vlhkosť zo
svojej novostavby.
Kompletný systém riadeného vetrania už od 1499,90 bez DPH!
7
14
Schiedel KERASTAR
Schéma komína Schiedel KERASTAR
Schiedel KERASTAR v skratke:
■■ použiteľný pre všetky typy spotrebičov
■■ pre podtlakovú aj pretlakovú prevádzku
■■ krátka doba výstavby vďaka rýchlej montáži
■■ pre všetky typy palív
1a
Výhody:
■■ Jednoduché plánovanie
■■ paleta prierezov 14, 16, 18, 20, 25 cm
■■ s malým počtom dielcov k perfektnému komínu
■■ malá potreba miesta
■■ vďaka nízkej hmotnosti nepotrebuje základ
Vysoká úroveň bezpečnosti
■■ vysoká bezpečnosť s priebežnou keramickou vnútornou vložkou a 60 mm
tepelnou izoláciou
■■ nízka povrchová teplota
■■ spoje realizované laserom
v ochrannej atmosfére
Rýchla montáž
■■ rýchla montáž vďaka
presným elementom
■■ malá potreba miesta
a nízka hmotnosť
■■ možnosť sprevádzkovania ihneď po montáži
■■ nepotrebuje náročnejšie základy
■■ žiadne zateplovanie
v mieste výstavby
■■ ľahká montáž bez potreby
mechanizácie, optimalizované a bezpečné balenie
Charakterisktika podľa EN:
■■ T200 N1 W2 O30
■■ T400 N1 D3 G50
Päta pre podlahovú montáž
1 b Päta na konzole vrátane
5 c Predĺženie pre statickú objímku
6
odvodu kondenzátu
Odstupový kus pre obklad
komína (bez vyobrazenia)
2
Dvierkový kus
3a
Napojenie dymovodu T-kus 90°
konštrukcie
3 b Napojenie dymovodu T-kus 45°
8 a Krycia hlava
4a
7
Komínový diel 665 mm
4 b Komínový diel 330 mm
Vystreďovací kus do stavebnej
8 b Meidingerova krycia hlava
9 a Prestup strechou priamy
4c
Komínový diel 165 mm
9 b Prestup strechou 15° - 45°
5a
Stabilizačná objímka
10 Protidažďová manžeta
5 b Statická objímka
8b
8a
4a
9a
10
9b - 9e
4c
5b
7
4a
5a
5c
3a
3b
4b
2
1b
8
14
1a
PERMETER 25
Schiedel ICS
Schiedel ICS je dvojplášťový nerezový komínový systém s priebežnou tepelnou izoláciou skladaný z jednotlivých komponentov.
Určený na odvod spalín od spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné
palivá. Pre kvapalné a plynné palivá je použiteľný ako v podtlakovej, tak aj v pretlakovej prevádzke.
Pre tuhé palivá je použiteľný
v podtlakovej prevádzke, pri spôsobe prevádzky s otvorenou spaľovacou komorou.
Vnútorná nerezová vložka s laserovým zvarom po celej dĺžke.
Materiál vložky je vysoko kvalitná nerezová oceľ 1.4404, ktorá zabezpečuje ochranu pred
koróziou a pri vyhorení sadzí.
Pretlaková prevádzka je možná do pretlaku 200 Pa a
s maximálnou teplotou odvádzaných
spalín
200°C.
Požadovanú tepelnú ochranu
ponúka špeciálna tepelná izolácia hrúbky 25 mm. Izolácia je
vyrobená bez použitia lepidel
a odoláva vysokým teplotám.
Vonkajšie opláštenie komínového
systému ICS je z estetickej vysokoleštenej nerezovej ocele 1.4301
a slúži aj ako nosná statická časť
systému.
Charakterisktika podľa EN:
■■ T450 N1 W V2 L50050 G60
■■ T450 N1 D V3 L50050 G50
■■ T450 N1 W V2 L50050 G50
■■ T200 P1 W V2 L50050 O00
Technické údaje ICS 80 - 700
vnútorný priemer [mm] 80 100
130 150 180 200 250 300 350
400 450 500 550 600 700; hrúbka
steny [mm] 0,5; materiál vonkajšieho opláštenia 1.4301; hrúbka steny [mm] 0,6; tepelná izolácia vysokoteplotná biorozpustná
izolačná vlna hrúbky 25 mm.
Schiedel PERMETER
Schiedel PERMETER - nový dvojplášťový systémový komín pre pece, krby a
kotly na tuhé palivá. Charakteristickým
rysom systému je PERMETER vonkajší
obal, vyrobený v jednej z troch farieb:
čierna, šedá alebo biela.
Systém PERMETER je ľahký, odoľný
proti vlhkosti, kyselinám a vysokým
teplotám, jedinečná izolácia s vynikajúcou tepelnou odolnosťou - Superwool.
Konštrukčné riešenie poskytujú spoľahlivé prvky systému. V závislosti od
požadovaného spotrebiča a výšky
komína je možné vybrať si z priemerov 100, 130, 150, 180, 200, 250 mm,
hrúbka izolačnej vrstvy dvojplášťového (trojvrstvého) komínového systému
PERMETER môže byť 25 alebo 50 mm.
Všeobecné informácie:
■■ Určený pre pevné palivá.
■■ Odolný proti vlhkosti.
■■ Priebežná tepelná izolácia po celej
výške komína.
■■ Nízke teploty na povrchu komínového plášťa.
■■ Malé rozmery.
■■ K dispozícii pre montáž na stenu aj
priamo nad spotrebičom.
■■ Nie je potrebné robiť základ.
■■ Rýchla a jednoduchá inštalácia.
■■ Vysoká kvalita zvaru.
■■ Prevádzkyschopný ihneď po inštalácii.
Komínový system PERMETER je možné objednať aj v sivej a bielej farbe.
PERMETER 25
EN 1856-1
T450
EN 1856-1
T200
N1
N1
W
W
V2-L99050
V2-L99050
G60
O00
PERMETER 50
EN 1856-1
T600
EN 1856-1
T400
N1
N1
W
W
V2-L99050
V2-L99050
G25
G25
9
14
PRIMAPLUS
Schiedel PRIMA PLUS
Schiedel PRIMA PLUS je
jednoplášťový nerezový komínový systém z vysoko kvalitnej nerezovej ocele, určený:
■■ pre sanáciu existujúcich
komínových telies,
■■ v novostavbách pre zabudovanie do špeciálnych šácht,
■■ pre rovné aj uhýbané komíny,
■■ pre dopájanie spotrebičov do komínových
telies - dymovody,
■■ pre vzducho-spalinové
systémy LAS zabudované do šachty.
Materiálová charakteristika:
Pri výrobe systému PRIMA PLUS sa používa nerezová oceľ triedy 1.4404
v nasledovných hrúbkach:
0,6 mm do Ø400 mm a
1,0 m od Ø450 do 700 mm.
Použitý materiál a technické
vyhotovenie
komínového
systému ponúka ochranu
pred koróziou a pri vyhorení sadzí. Pretlaková prevádzka je možná do pretlaku 200 Pa a s maximálnou
teplotou odvádzaných spalín
200°C s použitím tesnenia zo silikónu alebo vitonu.
Pre tuhé palivá je použiteľný
v podtlakovej prevádzke, pri
spôsobe prevádzky s otvorenou spaľovacou komorou.
Charakterisktika podľa EN:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
T600 N1 D 3 G
T400 N1 W 2 O
T200 N1 W 2 O
T200 P1 W 2 O
T600 N1 D 3 G400
T400 N1 W 2 O200
T200 N1 W 2 O200
10
14
KINGFIRE-PARAT
KINGFIRE PARAT
KINGFIRE PARAT je riešením, kedy je potrebné minimalizovať priestor potrebný pre
náhradný zdroj tepla.
Konštrukcia KINGFIRE slúži ako nosná časť
pre komínové teleso, ktoré je nadstavbou komín sa stavia priamo na teleso krbu.
Na odvod spalín a prívod vzduchu k spaľovacej
komore slúži samotný komín. Šachta sa stará o
dostatočný prívod vzduchu a komínový prieduch bezpečne odvádza spaliny.
PRVÉ ZARIADENIE NA SLOVENSKU
PRIAMO URČENÉ PRE KOMÍN S EXTERNÝM PRÍVODOM VZDUCHU CEZ TELESO KOMÍNA!
Komínový modul so zabudovaným spotrebičom KINGFIRE. Kompatibilný LEN s Schiedel
ABSOLUT - Priemer 180 mm s multifunkčnou šachtou:
■■ Rozmery 550 x 550 x 2940 mm
■■ Vzduch pre horenie - šachtou
■■ Čelo spotrebiča - kov - 1300mm x 450mm
■■ Samouzatvárateľné dvierka
■■ Oplach skla
■■ Výkon 7,4 kW
■■ Hmotnostný tok spalín - 6 g/s
■■ Teplota spalín 220 °C
■■ Požadovaný ťah 10 Pa
■■ Odstup 50 mm od okolitých horľavých
častí
■■ Regulácia vzduchu pre horenie ako aj zohriateho vzduchu
KINGFIRE PARAT
Vzhľad môže byť prispôsobený rôznorodým
požiadavkám.
Obstavba alebo obklad je závislá len na rozhodnutí užívateľa.
Schiedel je lídrom a preto aj pri KINGFIRE
PARAT ponúka výrobok, ktorý už dnes spĺňa
požiadavky kladené v budúcnosti na spaľovacie zariadenia na biomasu.
3 + 1 úžitkový koncept
Inštalačná šachta
- predstavuje inteligentné riešenie s nekonečne veľa variantami využitia (vetranie, pripojenie na strešné solárne zariadenie, káblovú šachtu pre satelitnú
anténu atď.) Viacúčelový prieduch Vám umožní všetko.
Komín istoty
- odpoveď na zmeny Vašich životných pomerov. Predstavte si, že chcete vo
svojom dome vytvoriť nové miestnosti. Bude možné tento zámer realizovať?
Jedine s komínom istoty Ste pripravený vykurovať ďalšie priestory.
Bytový komín
- je komínom pre pohodu, ktorý umožňuje kúrenie v otvorenom krbe. Tým sa
stáva garantom požiadaviek na pohodové a komfortné bývanie. Kúrenie v krbe
Vám v prechodných obdobiach ušetrí drahú energiu.
Komín pre hlavný zdroj vykurovania
- odvádza spaliny od kotla ústredného kúrenia. Vďaka univerzálnemu komínovému systému je možné kedykoľvek prejsť na iné vykurovacie médium za
použitia najmodernejších spotrebičov (nekondenzačných).
Vo všeobecnosti platí:
• pre kotol do 35 kW a pri výške komína 10 m - pre plyn priemer 14 cm,
• pre otvorený krb a výšku komína 10 m - priemer 20 cm,
• pre krbovú vložku do výkonu 12 kW a pri výške komína 10 m - priemer prieduchu 16 - 20 cm.
Pre správnu voľbu priemeru nás, prosím, kontaktujte. Výpočet urobíme bezplatne.
10 dôvodov pre kvalitu Schiedel
1
2
3
4
5
Dobrý ťah
Tenkostenná keramická vložka kruhového
prierezu s hladkým vnútorným povrchom,
veľmi kvalitná izolácia a správne dimenzovanie zaručia bezpečný odvod spalín nad
strechou.
Požiarna bezpečnosť
Značné rozdiely teplôt spalín spôsobujú pri
lacných viacvrstvových komínoch a pri murovaných komínoch trhliny. Naproti tomu
trojvrstvové komíny Schiedel (komínová
tvárnica - izolácia - vložka), vyrobené v najvyššej kvalite, zaručujú komín bez trhlín a netesností a to aj v
prípade vyhorenia sadzí (teploty nad 1000 °C).
Odolnosť proti vlhkosti
Pri prevádzke moderných, energeticky
úsporných kotlov vzniká v komíne vlhkosť.
Tesná keramická vložka a systém zadného
odvetrania udržujú komín suchý. Tým sa
ušetrí za prípadnú sanáciu presiaknutých
komínov.
Odolnosť proti korózii
Vlhkosť nie je len voda. Spaľovaním vykurovacieho oleja, plynu, dreva ... sa tvoria agresívne kyseliny. Keramika Schiedel však
odoláva tejto záťaži neobmedzene a v porovnaní s ňou vyzerajú
ostatné materiály v komínoch skoro opotrebované.
Vysoká životnosť so zárukou
Na rozdiel od murovaných komínov ponúkajú originálne komínové systémy Schiedel
trojnásobnú 30-ročnú záruku - pri vyhorení sadzí, proti poškodeniu koróziou a proti
prevlhnutiu.
6
7
8
9
Keramické vyústenie komína
Kovové časti komínov korodujú a vytvárajú
slabé miesta v komínovom prieduchu. Pri
komínových systémoch Schiedel, kde prieduch tvoria iba šamotové vložky, nedochádza k žiadnemu opotrebovaniu. Tým máte
po starostiach a ušetríte za drahé opravy.
Univerzálnosť
Univerzálne komínové systémy Schiedel sú určené
pre všetky typy kúrenia a všetky aktuálne a budúce možné technológie vykurovania. Pri prechode
na iné vykurovacie médium nie je potrebné komín
vložkovať. Tak už dnes ušetríte svoje peniaze.
Jednoduchá montáž
Schiedel ponúka dokonale zladené stavebné diely
trojvrstvového komínového systému od komínovej päty až po ústie komína vrátane príslušenstva.
Výsledok: krátka doba montáže, úspora nákladov a
vylúčenie montážnych chýb.
60 rokov know-how
Schiedel je odborník v oblasti komínov a najväčší podnik na svete špecializovaný výhradne na odvod spalín. Na jeho skúsenosti
a profesionalitu sa môžete vždy spoľahnúť.
Nová generácia keramických vložiek
10
Keramické vložky Schiedel
vyrábané novou technológiou
spĺňajú v maximálnej možnej
miere požiadavky na odolnosť
proti vysokým teplotám aj proti vlhkosti. Potvrdzujú to certifikáty štátnych
skúšobní a priebežná interná kontrola
kvality.
11
14
Schiedel Slovensko spol. s r.o.
Zamarovská 177
911 05 Zamarovce
telefón
032 / 7460 011
fax
032 / 7460 015
web
www.schiedel.sk
e-mail
[email protected]
Pracovná doba
pondelok - štvrtok: 7.00 - 16.00
piatok: 7.00 - 13.30
Regionálni odborní poradcovia
BA
Ing. Dušan Jankovský
0905 726 942
[email protected]
TT
Róbert Stano
0908 700 468
[email protected]
NR
Roland Pinke
0905 334 964
[email protected]
TN
Radoslav Plško
0905 726 940
[email protected]
ZA
Jaroslav Záň
0907 896 378
[email protected]
BB
Peter Škraban
0905 660 452
[email protected]
KE
Lukáš Kalina
0905 901 361
[email protected]
PO
Slavomír Špak
0905 726 941
[email protected]
[email protected]
Odborní poradcovia - špecialisti pre nerezové systémy
BA, TT, NR
Ing. Lukáš Masár
0907 974 044
TN, ZA, BB
Ing. Ján Janči
0915 739 933
[email protected]
Ing. Ľubomír Jaššo
0905 974 005
[email protected]
Ing. Zuzana Kovalčíková
032 / 746 00 50
[email protected]
Ing. Maroš Plško
032 / 746 00 65
[email protected]
PO, KE
Technické oddelenie
Download

SORTIMENTNÁ PONUKA