CJENOVNIK MEDICINSKIH USLUGA ZA NEOSIGURANA LICA
MU01
MU02
MU03
MU11
MU12
MU13
Zajedničke usluge
Naziv usluge
Apartman – po danu/službe koje imaju apartman
Majka pratilja – po danu
BOD pansion – po danu
1. KARDIOLOGIJA/INTERNO
Ergometrija
Ultrazvuk kardiološki
Holter – Monitoring (EKG)
2. HIRURGIJA
Cijena u KM
50,00
45,00
45,00
50,00
50,00
60,00
MU21
Appendektomija sa perforacijom
774,00
MU22
MU23
MU24
Appendektomija
Holocistektomija
Segmentna resekcija kolona
Holecitoktomija, holedohotomija, odstranjenje
kamenca, T-dr
Opšta endotrah. anestezija
Uvođenje katetera u venu
IV anestezija
Spinalna anestezija
Blok anestezija
Operacija analne fistule
Videolaparaskopija-Holecistoktomija
Anestezija na masku inhalaciona
Operacija uklještene hernije
Sutura perforiranog ulkusa sa omentum
blombažom
Adhezioliza zbog ileusa
Uklanjanje stranih tijela debelog crijeva
Gastroskopija
Ezofagoskopija sa polipektomijom
Ezofagoskopija sa biopsijom
Kratka kolonoskopija
Kratka kolonoskopija sa polipektomijom
Kratka kolonoskopija sa biopsijom
Totalna kolonoskopija
Totalna kolonoskopija sa polipektomijom
Totalna kolonoskopija sa biopsijom
Biopsija želuca i kolona
AT Vakcina
Serum zaštita
Davanje vakcine
Davanje seruma
3. GINEKOLOGIJA
Curettage; metrorrhagia
Porod u bolnici
Sekcija
Prekid trudnoće – do navršene desete gestacijske
673,00
823,00
823,00
MU25
MU26
MU27
MU28
MU29
MU210
MU211
MU212
MU213
MU214
MU215
MU216
MU217
MU218
MU219
MU220
MU221
MU222
MU223
MU224
MU225
MU226
MU227
MU228
MU229
MU230
MU231
MU31
MU32
MU33
MU34
1.031,00
85,00
11,00
100,00
85,00
85,00
431,00
388,00
85,00
416,00
431,00
823,00
120,00
60,00
80,00
90,00
70,00
90,00
100,00
90,00
110,00
120,00
30,00
1,50
17,50
5,80
10,00
89,00
83,00
939,00
120,00
MU35
MU36
MU37
MU38
MU39
MU41
MU42
MU51
MU52
MU53
MU54
MU55
MU56
MU57
MU58
MU59
MU510
MU511
MU512
MU513
MU514
MU515
MU516
MU517
MU518
MU519
MU520
MU521
MU522
MU61
MU62
MU63
MU64
nedelje – bez anestezije
Prekid trudnoće – do navršene desete gestacijske
nedelje – sa anestezijom
Prekid trudnoće – od 10 - 12 navršene gestacijske
nedelje
Prekid trudnoće – od 12 - 20 navršene gestacijske
nedelje
Uzimanje krvi iz pupčanika
IV Anestezija
4. PNEUMOFTIZIOLOGIJA
Drenaža pleuralnog kavuma
Videoasistirana bronhoskopija sa lokalnom
anestezijom
5. ORL
Ekstirpacija polipa
Endonazalna oper.maks.sinusa
Op.maksil sinusa po CALDWELL-LUCU
Adenotomija
Tonzilektomija
Ezofagoskopija kod inklaviranih stranih tela, Visoko
spacijalizovana (opšta anestezija kod djela)
Ezofagoskopija – dijagnostička,terapeutska,
Standardna (ekstracija stranog tijela)
Direktoskopija hipofarinksa i larinksa, Standardna
Paracenteza, Standardna
Paracenteza bubne opne sa postavljanjem cevčice
za aeraciju i drenažu, Standardna
Ablacija polipa iz zvukovoda, Standardna (srednjeg
uha)
Kauterizacija proširenih vena kod epistakse,
Standardna (hemostala krvi iz nosa tuširanjem,
lapizarenjem elektro kauter)
Mukotomija ili konhotomija, Standardna
Septorinoplastika, Visoko specijalizovana
Manuelna i instrumentalna repozicija nosnih kostiju,
Standardna
Trepancija maksilarnog sinusa sec. Caldwell-Luc
jednostrano, Standardna x1
Trepancija maksilarnog sinusa sec. Caldwell-Luc
bilateralno, Standardna x2
Incizija peritonzilarnog apscesa, Standardna
Adeniodektomija, Standardna
Tonzilektomija kod rizičnih grupa oboljenja
Ekscizija ili ablacija manjih izraštaja u
laringomikroskopiji, Visoko specijalizovana
Traheotomija, Standardna
IV anestezija
6. OFTALMOLOGIJA
Hirurški tretman hordeoluma i halaziona
Hirurški tretman ksantelazma, moluske i veruke
Operacija kod povreda očnih kapaka
Operacija pterigijuma kornee
220,00
320,00
1.220,00
50,00
100,00
40,00
46,60
55,00
30,00
30,00
60,00
20,00
25,00
35,00
15,00
30,00
30,00
30,00
15,00
30,00
15,00
30,00
55,00
15,00
60,00
76,00
20,00
30,00
100,00
157,00
163,00
167,00
169,00
MU65
MU66
MU67
MU68
MU69
MU610
MU611
MU612
MU613
MU614
MU615
MU616
MU617
MU71
MU72
MU73
MU74
MU75
MU76
MU77
MU78
MU79
MU710
MU711
MU712
MU713
MU714
MU715
MU716
MU81
MU82
MU83
MU84
MU85
MU86
MU87
MU88
MU89
MU91
MU92
MU93
Ekstrakapsularna ekstrakcija sočiva
Intrakapsularna ekstrakcija sočiva
Ekscisia tumora na očnom kapku sa kožnim
režnjom
Rekonstrukcija povređenog kapka i okolnog tkiva
Operacija priraslica u konjuktivalnoj sluznici
Operacija perforativne povrede oka bez povrede
unutrašnjih struktura
Evisceracija (evakuacija) očnog sadržaja
Iridektomia, iridotomia (sfinkterotomija)
Operacija pterigijuma
Retrpozicija i miektomija kod strabizma
Ekstrakcija katarakte sa ugradnjom IOL
Ugradnja sočiva kod afaknog oka
IV anestezija
7. ORTOPEDIJA
Otvorena repozicija falangi i metakarpusa
Otvorena repozicija i fiksacija obe kosti podlaktice
Otvorena repozicija i fiksacija dijafize tibije
Otvorena repozicija i fiksacija distalnog dijela tibije
Otvorena repozicija i fiksacija jednog maleolusa ili
posterija
Otvorena repozicija preloma sa unutrašnjom
fiksacijom
Otvorena repozicija i fiksacija patele
Otvorena repozicija i fiksacija femura, dijafiza,
kondili
Primarni šav fleksorne tetive na prstu, u dlanu za
svaku tetivu
Primarni šav eksezorne tetive na prstima i šaci
Amputacija prstiju i dijela prsta
Repozicija isčašenja
Prelomi i luksacija, otvorena repozicija sa
unutrašnjom fiksacijom
Nadlaktična longeta
Primarni šavovi fleks. tetive
IV anestezija
8. UROLOGIJA
Orijentacioni urološki UZV pregled
Cistoskopija
Uretrocistoskopija
Dilatacija i bužiranje uretre
Punkcija hidrokele
Frenulum breve
Parafimoza-manuelna repozicija
Cirkumcizija
IV anestezija
9. FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
Prvi pregled
Obuka pacijenta specifičnim položajima tijela
Obuka hoda sa pomagalom
212,00
189,00
212,00
195,00
189,00
199,00
179,00
179,00
169,00
49,00
107,00
107,00
100,00
70,00
100,00
105,00
100,00
70,00
100,00
85,00
135,00
70,00
85,00
223,00
33,00
128,00
20,00
273,00
100,00
20,00
150,00
150,00
20,00
50,00
50,00
50,00
100,00
100,00
25,00
30,00
20,00
MU94
MU95
MU96
MU97
MU98
MU99
MU910
MU911
MU912
MU913
MU914
MU915
MU916
MU917
MU918
MU919
MU920
MU921
MU922
MU923
MU924
MU925
MU926
MU927
MU928
MU929
MU930
MU931
MU932
MU101
MU102
MU103
MU104
MU105
MU106
MU107
MU108
MU109
MU1010
MU1011
MU1012
MU1013
Vježbe disanja (svi tipovi)
Obuka u korištenju invalidskih kolica
Manuelni mišićni test po ekstremitetu/segmentu
Utvrđivanje trofike mišića ruku i nogu
Mjerenje dužine i obima ekstremiteta
Mjerenje obima pokreta pojedinih zglobova po
jednom paru ekstremiteta
Individualne aktivne vježbe, aktivno potpomognute
i vježbe protiv otpora
Individualne pasivne vježbe po segmentima,
iključujući mobilizaciju
Terapija IC zracima
Elektrostimulacija
Dijadinamske struje
Interferentne struje
TENS
Galvanizacija
Elektroforeza
Sonoforeza
Vježbe hoda, vježbe hoda sa pomagalom
Aplikacija ortoza (štaka, hodaljke, dupka, peroneus
aparat)
Aplikacija invalidskih kolica
Savjetodavni rad sa pacijentom i porodicom
Kineziterapija (aktivne, pasivne vježbe, korektivne
vježbe sa otporom
Magnetoterapija
Program vježbi za pacijante sa cervikalnim
sindromom
Program vježbi za pacijente sa lumbalnim
sindromom
Program vježbi za pacijente sa reumatoidnim
artritisom
Program vježbi za pacijente sa osteoporozom
Program vježbi za ravna stopala kod djece
Program vježbi za deformitete kičmenog stuba
Obuka roditelja posturalnoj drenaži
10. RADIOLOGIJA
Radiografija lobanje
Radiografija PNS
Radiografija pluća
Telekardiogram
Nativni snimak abdomena
Radiografija kičmenog stuba, ekstremiteta
Radiografija karlice sa kukovima
Radioskopija jednjaka
Radioskopija želuca
Pasaža tankog crijeva
Irigografija
Holangiografija
Intravenska urografija
8,00
29,50
4,50
4,10
3,10
4,10
4,10
8,00
2,00
7,50
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
5,00
9,20
4,00
10,00
45,00
7,00
5,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
30,00
20,00
30,00
25,00
30,00
30,00
35,00
30,00
25,00
35,00
45,00
80,00
100,00
100,00
110,00
MU1014
MU1015
MU1016
MU1017
MU1018
MU1019
MU1020
MU1021
MU1022
MU1023
MU1024
MU1025
MU1026
MU1027
MU111
MU112
MU113
MU114
MU115
MU116
MU117
MU118
MU119
MU1110
MU1111
MU1112
MU1113
MU1114
MU1115
MU1116
MU1117
MU1118
MU1119
MU1120
MU1121
MU1122
MU1123
MU1124
MU1125
MU1126
MU1127
MU1128
MU1129
MU1130
MU1131
Fistulografija
HSG
UZV mozga
UZV regije vrata
Dopler krvnih sudova vrata
Dopler krvnih sudova ekstremiteta
UZV mekih tkiva
UZV dojke i aksila
UZV abdomena
UZV male karlice
CT pregled bez kontrasta
CT pregled sa kontrastom
MR pregled bez kontrasta
MR pregled sa kontrastom
11. BIOHEMIJSKO-LABORATORIJSKA
DIJAGNOSTIKA
Kompletna krvna slika na brojaču
Uzimanje kapilarne krvi
Albumini u serumu
Kompletan pregled urina sa test-trakom i
Određivanje sedimenta urina
Okultno krvarenje u stolici
Krvna slika (E, L, Hb, Tr, HTC, MCV, MCH, MCHC)
Diferencijalna krvna slika
Sedimentacija E pojedinačna
Bilirubin ukupan
Glukoza u krvi
Holesterol ukupni
Urea u serumu
Urea u urinu
Glukoza tolerans test GTT
ALAT (transaminaza)
ASAT (transaminaza)
Gvožđe u serumu
Željezo, TIBC I UIBC
Kalcij u serum
Kalcij u urinu
Fibrinogen
Kreatinin u krvi
Kreatinin u urinu
Funkcionalni test (klirens kreatinina: kreatinin u krvi
i urinu, matemat. kalk.)
Mokraćna kiselina u serumu
Mokraćna kiselina u urinu
Lipidogram (trigliceridi, ukupni holesterol, HDL i
LDL račun)
Alfa amiliza u krvi
Alfa amiliza u urinu
Fosfor neorganski u krvi
Fosfor neorganski u urinu
80,00
110,00
35,00
40,00
50,00
50,00
35,00
50,00
35,00
35,00
150,00
200,00
290,00
345,00
11,50
1,50
5,50
6,00
5,50
8,00
4,00
3,00
5,00
2,20
4,20
4,70
4,70
10,00
9,50
9,50
7,10
8,00
6,70
6,70
15,00
6,00
6,00
15,00
7,80
7,80
18,00
12,50
12,50
4,40
4,40
MU1132
MU1133
MU1134
MU1135
MU1136
MU1137
MU1138
MU1139
MU1140
MU1141
MU1142
MU1143
MU1144
MU1145
MU1146
MU1147
MU1148
MU1149
MU1150
MU1151
MU121
MU122
MU123
MU131
MU132
MU133
MU134
MU135
MU136
MU137
MU138
Određivanje D dimera
Slobodni trijodtironin – FT3
Slobodni tiroksin – FT4
Tireostimulirajući hormon TSH
Luteinezirajući hormon (LH)
Folikulostimulirajući hormon (FSH)
Estradiol
Progesteron
Testosteron
HCG
Karcinoembrinalni antigen CEA
Alfafeto protein AFP
Prostatični spesifični antigen PSA
Ca 15-3
Ca 19-9
Anti TPO
Anti Tg
Bikarbonati
Jonogram (Na, Cl, K, bikarbonati)
F PSA
12. PATOANATOMIJA
Usluge mtrvačnice smještaj umrlog lica po satu
Usluge opremanje umrlog lica
Korištenje obdukcione sale /
po obdukciji
13. SAVJETOVALIŠTE ZA PRAVILNU ISHRANU
Matematički proračun energetskih potreba i potreba
u gradivnim i zaštitnim materijalima
Izrada dnevnog jelovnika (3 glavna obroka, i 2
međuobroka) sa uopštenim preporukama za
pravilnu ishranu i način pripreme namirnica
Izrada sedmičnog jelovnika
Izrada dnevnog jelovnika –do 3 rizična faktora
Izrada dnevnog jelovnika –3 i više rizičnih faktora
Antropometrijska mjerenja (tjelesne visine, tjelesne
mase, obim struka, obim kukova, mjerenje kožnih
nabora na 4 tačke
Planiran razgovor – intervju medicinske sestre
Edukacija bolesnika/članova porodice o pravilnom
načinu ishrane
20,00
14,50
14,50
14,00
12,00
12,00
18,00
18,00
18,00
18,00
19,00
19,00
19,00
35,00
35,00
30,00
30,00
10,00
12,00
19,00
4,00
35,00
30,00
15,00
35,00
155,00
75,00
95,00
3,00
10,00
15,00
NAPOMENA:
Za usluge pružene neosiguranim pacijentima, koje se ne nalaze u ovom cjenovniku,
koristiće se važeći cjenovnik Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Potrošni materijal koji je utrošen za liječenje ležećih pacijenata, obračunaće se po
nabavnoj cijeni istog, dobijenoj iz bolničke apoteke.
Download

CJENOVNIK MEDICINSKIH USLUGA ZA NEOSIGURANA LICA