TUNCAY TURAN TURABOĞLU
YARDIMCI DOÇENT
ÖZGEÇMİŞ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
15.04.2014
Adres
: MERSİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜ 33343 YENİŞEHİR MERSİN
Telefon
: 3243610001-5297
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 15.01.1969
Faks
: 3243610056
Kadro Yeri
: MERSİN ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME
BÖLÜMÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI/
Görev Yeri
:
Öğrenim Bilgisi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM
DALI
Doktora
1995-2002
Tez adı: Vekalet teorisi: Firma sahiplik yapısı ve performans ilişkisi Türkiye uygulaması (2002)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME VE PERSONEL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/İŞLETME
YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans-Tezli
1990-1994
Tez adı: KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK İŞBİRLİKLERİ IŞIĞINDA KEİB: KARADENİZ EKONOMİK
İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (1993)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ
Lisans-Anadal
1986-1990
Akademik Ünvanlar
YARDIMCI DOÇENT
2005
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME
BÖLÜMÜ/MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1995-2002
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME
BÖLÜMÜ/MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2002-2005
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME
BÖLÜMÜ/MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce
ÜDS,
2010 (Güz), Puan: 68,75
Üak Temel Alan
1
Temel Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı : Finans
Anahtar Kelime 1 : Finans
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans
SOLUNOĞLU SAMET, (2014). FİNANSAL DERECELENDİRME: BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE
1.
İMKB İMALAT SEKTÖRÜ FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Mersin Üniversitesi
MUTLUAY ALİ HAKAN, (2009). Beklenmeyen döviz kuru değişimlerinin işletmeler üzerindeki etkisi ve
2.
Türkiye örneği, Mersin Üniversitesi
ÇOPUR GİZEM, (2007). Ulusal ve Uluslararası Muhasebe Standartları Açısından Değerleme, Mersin
3.
Üniversitesi
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.Tuncay Turan TURABOĞLU (2003). Vekalet Maliyetleri (Agency Costs) ve Temettü Kararları İlişkisi.
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 0(4), 1-1.
2.Tolga UYSAL, Tuncay Turan TURABOĞLU (2014). Sponsorluk Kapsamındaki Bağış ve Yardımlar. Yaklaşım,
22(254), 123-130.
3.Ali Hakan MUTLUAY, Tuncay Turan TURABOĞLU (2013). Döviz Kuru Değişimlerinin Firma Performansına
Etkileri: Türkiye Örneği. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 7(1), 59-78.
4.Turgut Tuğrul TURABOĞLU, Tuncay Turan TURABOĞLU (2011). Tarihsel Açıdan Türk Sigortacılık Sektörü ve
Yabancı Sermaye Yatırımları. Mali Ufuklar, 0(15), 29-57.
5.Tuncay Turan TURABOĞLU (2006). Borç Kaynaklı Temsil (Vekalet) Maliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 45-50.
6.Tuncay Turan TURABOĞLU (2004). Firma Sahiplik Yapısı ve Performans İlişkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama
(1994-1999). Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 18(1-2), 169-187.
7.Tuncay Turan TURABOĞLU (2004). Vekalet -Temsil- Problem ve Maliyetleri. Gazi Üniversitesi İktisat
Bölümü Dergisi, 15(51), 109-124.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.Abdi KURT, Tuncay Turan TURABOĞLU Quality in Higher Education in Line with Quality Standarts and BPM.
ICQH 2013, International Conference on Quality in Higher Education, 710-717.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.Tuncay Turan TURABOĞLU, Dilay EKİZ, Mehmet KARAOĞLU Mersin'in Kentsel Lojistik Merkez Olması
Yolunda Lojistik AR-GE Altyapısının Oluşturulması ve Önemi. Mersin Sempozyumu, 14-19.
2.Tayfur ÖZŞEN, Akif ALTINBIÇAK, Tuncay Turan TURABOĞLU İl Gelişme Planlaması ve Mersin, Batman,
Çankırı Uygulamaları. Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, 2, 138-159.
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
Bilimsel Kitap
1.
İşletmecilikte Güncel Konular Bölüm adı:(Yatırım Proje Yönetimi) (2011)., Tuncay Turan
TURABOĞLU, Ekin Basım Yayın DağıtımEkin Basım Yayın Dağıtım, Editör:Tuncay Turan
Editörlük
1.Mali Ufuklar (SSCI), Dergi, Editör, MSMMMO
2
2.İşletmecilikte Güncel Konular, Kitap, Editör, Ekin Basım Yayım Dağıtım
Yayın Hakemliği
Dergi Alan endeksleri,
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemlik Sayısı:null
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakemlik Sayısı:null
Proje Görevleri
Araştırmacı
DİĞER:Çankırı İl Gelişme Planı
2003-2005
İl Gelişme Planlaması
DİĞER:Mersin İl Gelişme Planı
2002-2005
İl Gelişme Planlaması
Danışman
BAP:FİNANSAL DERECELENDİRME
2011
BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE
Üyelikler
Yönetim Kurulu Üyesi
Mersin Üniversitesi Spor Kulübü Derneği , 2007
Dersler
* Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir.
Öğrenim Dili
Ders Saati
FİNANSAL POLİTİKA VE STRATEJİLER
Türkçe
3
FİNANSAL YÖNETİM
Türkçe
3
FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR
Türkçe
4
İŞLETME FİNANSMANI
Türkçe
3
YATIRIM PROJE ANALİZİ
Türkçe
4
ULUSLARARASI FİNANSMAN
Türkçe
3
2013-2014
Doktora
3
YATIRIM PROJELERİ
Türkçe
3
KALİTE TETKİKLERİ
Türkçe
3
FİNANSAL YÖNETİM
Türkçe
3
4
Download

Özgeçmiş - Mersin Üniversitesi