str. 1/5
BANSKÁ BYSTRICA
974 01 ,
ul. Lipová 93
schody , dvere , interiéry
Cenník dverí a zárubní
Interiérové dvere z CPL laminátu
Dvere, ktoré svojim jednoduchým
jednoduchým a elegantným štýlom zaujmú široké
vrstvy zákazníkov
CPL laminát
Profil líšty
1
E 01
E 02
E 03
2
E 04
EKONOMIK
V cene sklo dubová kôra, float číry
BUK
DUB
ORECH
WENGE
FOLIA tvrdená
buk, dub, čerešňa, javor
orech, wenge, biela, šedá
JAVOR
ČEREŠŇA
BIELA
ŠEDÁ
E 01
E 02
E 03
E 04
103,00 €
137,00 €
145,00 €
145,00 €
3 103,- Sk
4 127,- Sk
4 368,- Sk
4 368,- Sk
Interiérové dvere z prírodnej dyhy
Dvere z prírodnej dyhy sú určené aj pre tých náročnejších zákazníkov, ktorý si môžu
vybrať zo širokej ponuky povrchových úprav a modelov
DYHA
Profil líšty
KLASIK
1
K 01
K 02
K 03
2
K 04
V cene sklo dubová kôra, float číry
K 01
DYH A buk, dub, jaseň
DYH A čereš ňa, javor, ore ch
DYH A hruš ka
DYH A zebrano
K 02
K 03
K 04
114,00 €
3 434,- Sk
159,00 €
4 790,- Sk
175,00 €
5 272,- Sk
175,00 €
5 272,- Sk
139,00 €
184,00 €
200,00 €
200,00 €
4 188,- Sk
5 543,- Sk
6 025,- Sk
6 025,- Sk
170,00 €
216,00 €
232,00 €
232,00 €
5 121,- Sk
189,00 €
5 694,- Sk
6 507,- Sk
234,00 €
7 049,- Sk
6 989,- Sk
250,00 €
7 532,- Sk
6 989,- Sk
250,00 €
7 532,- Sk
Ceny sú uvádzané bez DPH
str. 2/5
DYHA
PREMIUM
V cene sklo dubová kôra, float číry
P 01
P 02
P 03
P 01
DYHA buk, dub, jaseň
DYHA čereš ňa, bre za, orech
DYHA wenge
DYHA
P 04
P 02
P 03
P 05
P 04
P 05
195,00 €
5 875,- Sk
199,00 €
5 995,- Sk
219,00 €
6 598,- Sk
219,00 €
6 598,- Sk
295,00 €
8 887,- Sk
213,00 €
218,00 €
238,00 €
344,00 €
313,00 €
6 417,- Sk
286,00 €
8 616,- Sk
6 567,- Sk
290,00 €
8 737,- Sk
7 170,- Sk
311,00 €
9 369,- Sk
10 363,- Sk
416,00 €
12 532,- Sk
9 429,- Sk
386,00 €
11 629,- Sk
Lišta nalepená na hladkej ploche dverného krídla
Profil líšty
1
RUSTIKAL
R 01
R 02
R 03
2
R 04
R 01
R 02
R 03
R 04
232,00 €
1 90,00 €
220,00 €
262,00 €
DYH A buk, dub
6 989,- Sk
5 724,- Sk
6 628,- Sk
7 893,- Sk
600 mm kazeta je hladká
Vložená
R 05
R 06
R 07
R 08
R 09
R 10
R 05
R 06
R 07
R 08
R 09
R 10
288,00 €
254,00 €
299,00 €
271,00 €
347,00 €
351,00 €
DYH A buk, dub
8 676,- Sk
7 652,- Sk
9 008,- Sk
8 164,- Sk
10 454,- Sk
10 574,- Sk
Ceny sú uvádzané bez DPH
str. 3/5
DYHA
GLAS
V cene tvrdené sklo konex číry hr. 8 mm
G 01
G 02
G 03
G 01
DYHA buk, dub, č erešňa
DYHA orech, hruška
DYHA
G 04
563,00 €
16 961,- Sk
538,00 €
16 208,- Sk
603,00 €
602,00 €
622,00 €
596,00 €
18 136,- Sk
18 738,- Sk
17 955,- Sk
V cene sklo dubová kôra, float číry
MAJA
M 02
M 03
M 01
DYHA čerešňa, orech
DYHA wenge
M 04
M 02
M 03
M 04
348,00 €
10 484,- Sk
389,00 €
11 719,- Sk
336,00 €
10 122,- Sk
378,00 €
11 388,- Sk
332,00 €
10 002,- Sk
374,00 €
11 267,- Sk
313,00 €
9 429,- Sk
355,00 €
10 695,- Sk
443,00 €
432,00 €
428,00 €
409,00 €
13 346,- Sk
DYHA
13 014,- Sk
12 894,- Sk
12 322,- Sk
V cene sklo dubová kôra, float číry
V 03
V 04
V 05
V 06
V 02
V 01
DYHA buk, dub, javor
DYHA čerešňa, orech
DYHA wenge
G 03
543,00 €
16 358,- Sk
18 166,- Sk
DYHA buk, dub, javor
VEGA
G 02
545,00 €
16 419,- Sk
M 01
V 01
G 04
V 02
V 03
V 04
V 05
V 06
317,00 €
9 550,- Sk
375,00 €
11 297,- Sk
312,00 €
9 399,- Sk
370,00 €
11 147,- Sk
280,00 €
8 435,- Sk
338,00 €
10 183,- Sk
265,00 €
7 983,- Sk
323,00 €
9 731,- Sk
281,00 €
8 465,- Sk
339,00 €
10 213,- Sk
265,00 €
7 983,- Sk
323,00 €
9 731,- Sk
410,00 €
406,00 €
374,00 €
359,00 €
375,00 €
359,00 €
12 352,- Sk
12 231,- Sk
11 267,- Sk
10 815,- Sk
11 297,- Sk
10 815,- Sk
Ceny sú uvádzané bez DPH
str. 4/5
ZÁRUBNE
CPL laminát
bu k, du b, orech, javo r, čer ešňa , weng e, bilea , šed á
Ší rka dverí 60-90 cm / 197
Hr.
múru do 17 cm
Ší rka dverí 60-90 cm/197
Hr.
múru do 35 cm
Ší rka dverí 60-90 cm/197
Hr.
múru do 60 cm
Ší rka dverí 1 25-185 cm/197
Hr.
múru do 17 cm
Ší rka dverí 1 25-185 cm/197
Hr.
múru do 35 cm
Ší rka dverí 1 25-185 cm/197
Hr.
múru do 60 cm
DYHA
zárubne štandard
Šírka dv erí 6 0 -9 0 cm / 19 7
Hr.
múru d o 17 cm
Šírka dv erí 6 0 -9 0 cm/197
Hr.
múru d o 35 cm
Šírka dv erí 6 0 -9 0 cm/197
Hr.
múru d o 6 0 c m
Šírka dv erí 12 5- 18 5 cm/19 7
Hr.
múru d o 17 cm
Šírka dv erí 12 5- 18 5 cm/19 7
Hr.
múru d o 35 cm
Šírka dv erí 12 5- 18 5 cm/19 7
Hr.
múru d o 6 0 c m
DYHA
zárubne exklusiv
Šírka dv erí 6 0 -9 0 cm / 19 7
Hr.
múru d o 17 cm
Šírka dv erí 6 0 -9 0 cm/197
Hr.
múru d o 35 cm
Šírka dv erí 6 0 -9 0 cm/197
Hr.
múru d o 6 0 c m
Šírka dv erí 12 5- 18 5 cm/19 7
Hr.
múru d o 17 cm
Šírka dv erí 12 5- 18 5 cm/19 7
Hr.
múru d o 35 cm
Šírka dv erí 12 5- 18 5 cm/19 7
Hr.
múru d o 6 0 c m
Zárubne štandard
114,00 €
3 43 4, - Sk
124,00 €
3 73 6, - Sk
139,00 €
4 18 8, - Sk
131,00 €
3 94 7, - Sk
144,00 €
4 33 8, - Sk
161,00 €
4 85 0, - Sk
buk, dub
orech , jelš a, javor,
čerešňa, brez a
hruška
zebrano
weng e
132,00 €
3 977,- Sk
145,00 €
4 368,- Sk
158,00 €
4 760,- Sk
150,00 €
4 519,- Sk
160,00 €
4 820,- Sk
173,00 €
5 212,- Sk
186,00 €
5 603,- Sk
180,00 €
5 423,- Sk
203,00 €
6 116,- Sk
216,00 €
6 507,- Sk
230,00 €
6 929,- Sk
223,00 €
6 718,- Sk
222,00 €
6 688,- Sk
235,00 €
7 080,- Sk
248,00 €
7 471,- Sk
242,00 €
7 290,- Sk
168,00 €
196,00 €
240,00 €
258,00 €
5 061,- Sk
185,00 €
5 573,- Sk
5 905,- Sk
213,00 €
6 417,- Sk
7 230,- Sk
256,00 €
7 712,- Sk
7 773,- Sk
275,00 €
8 285,- Sk
buk, dub
orech , jelš a, javor,
čerešňa, brez a
hruška
zebrano
weng e
191,00 €
5 754,- Sk
205,00 €
6 176,- Sk
218,00 €
6 567,- Sk
211,00 €
6 357,- Sk
220,00 €
6 628,- Sk
233,00 €
7 019,- Sk
246,00 €
7 411,- Sk
240,00 €
7 230,- Sk
263,00 €
7 923,- Sk
276,00 €
8 315,- Sk
289,00 €
8 706,- Sk
283,00 €
8 526,- Sk
282,00 €
8 496,- Sk
295,00 €
8 887,- Sk
305,00 €
9 188,- Sk
302,00 €
9 098,- Sk
228,00 €
256,00 €
299,00 €
318,00 €
6 869,- Sk
244,00 €
7 351,- Sk
7 712,- Sk
273,00 €
8 224,- Sk
9 008,- Sk
316,00 €
9 520,- Sk
9 580,- Sk
335,00 €
10 092,- Sk
Zárubne exklusiv
Ceny sú uvádzané bez DPH
str. 5/5
Presklené steny
Sklo v cene:
Činčila biela,
kôra číra,
float číry
Iné sklá je
možné doceniť
Model A
Model B
Mod el A
Výška stavebného otvoru
Šírka st. otvoru 101 – 155 cm
Model B
Model D
Model E
Model C
Model D
Model E
202 cm
202 cm
od 250 - 270 cm
od 250 - 270 cm
od 250 - 270 cm
444,00 €
506,00 €
409,00 €
x
x
631,00 €
668,00 €
13 376,- Sk
15 244,- Sk
506,00 €
Šírka st. otvoru 156 – 195 cm
Model C
621,00 €
15 244,- Sk
506,00 €
18 708,- Sk
15 244,- Sk
742,00 €
x
Šírka st. otvoru 196 – 250 cm
12 322,- Sk
x
22 353,- Sk
19 010,- Sk
x
20 124,- Sk
815,00 €
24 553,- Sk
Ceny platia pre dreviny v dyhe: Buk, dub, jaseň, fólia všetky dezény. Pre dyhy breza, čerešňa, javor, jelša,
orech + 15%. Pre dyhy hruška, zebrano + 40%. Pre dyhu wenge + 50%
Ceny montáže
jed n ork íd lo vé
dv ere
d v ojkríd l ov é
dv er e
po s uv né
dv e re
osadenie
zarubne
osadenie do oceĺovej
zárubne
44,00 €
60,00 €
70,00 €
30,00 €
14,00 €
1 326,- Sk
1 808,- Sk
2 109,- Sk
904,- Sk
422,- Sk
Ceny sú uvádzané bez DPH
TECHNICKÉ PARAMETRE
PRE PRÍPRAVU STAVEBNÉHO OTVORU
ŠÍRKA STAVEBNÉHO OTVORU =
PRIECHODZIA ŠÍRKA + 80 mm
VÝŠKA STAVEBNÉHO OTVORU =
PRIECHODZIA VÝŠKA + 50 mm
600 mm
70 mm
12 mm
764 mm
2050 mm
2020 - 2030 mm
Príklad pre dvere šírky 600 mm
1970 mm
Šírka 600,700,.....1850 mm
str. 6/5
Príplatky a technické možnosti
;
Dverný
Dverný prah
Príplatok
Vrchný oblúk
Príplatok ....... 15,00 € (452,-Sk)
Alternatívy výplne dverí
Ľahčená DTD EUROLIGHT
EUROLIGHT 20,00 €/ks dverí (602,-Sk)
Bezpolodrážkové dvere
Jedná sa o dvere so skrytými závesmi.
Všetky typy dverí je možné vyrobiť aj ako bezpolodrážkové za príplatok 153
153,00
€/ks (4609,-Sk) pre šírku dverného krídla 60,70,80,90 cm
Obklad oceľovej zárubne
...... 10,00
10,00 €/ks (300,-Sk)
Konštrukcia zárubne umožňuje obložiť stávajúcu oceľovú zárubňu s tým, že
svetlosť pôvodného otvoru sa zmenší o 6 cm.
Príplatok za obklad oceľovej zárubne
zárubne je 15 €/ks (452,-Sk)
Kyvné dvere
Príplatok 183,00 €/ks dverí (5 513,-Sk) (3 ks kyvných závesov)
Morenie na odtieň
Príplatok 15%
15%
Rozmerový atyp
dverí a zárubne
Dvere s priechodnosťou nad 197 cm s príplatkom 50
50%
Maximálne do výšky 220 cm
Tvarový atyp
(napr. klenbové dvere)
Príplatok 100% k cene výrobku
Dvere posuvné
Všetky dverné
dverné typy je možné vyrobiť aj ako dvere posuvné a to buď dvere
posuvné na stenu alebo do stavebného púzdra.
Príplatok za mechanizmus pre krídla 60,70,80,90 cm je 120,
120,00 €/ks (33 615,
615,-Sk).
Sk .
Pre krídla šírky 125 145 cm je príplatok 147,0
147,00
,00 €/ks (4428,-SK)
Dvere skladacie lamelové
Priechodzia
Priechodzia šírka 60, 70, 80, 90 cm–
cm–dve lamely: cena = cena za model + 60%
Cena za zárubňu štandard + 116,116,-Eur (3495,(3495,-Sk) za kovanie
Priechodzia šírka 125, 145, 165, 185 cm–
cm–štyri lamely: cena = cena za model + 220%
Cena za zárubňu štandard + 140,140,-Eur (4218,(4218,-Sk) za kovanie
Priechodzia šírka nad 195 – do 250 cm–
cm– štyri lamely – cena sa kalkuluje
individuálne
Protipožiarne dvere
Výrobky spĺňajú parametre a podmienky
podmienky protipožiarneho uzáveru
EI (EW) 30 – C 30 D3
Je ich možné vyrobiť ako plné alebo presklené s tým, že príplatok za plné modely
dverných krídel je 90,
90,00 €/ks (2711,-Sk)aa pre obkladovú zárubňu 110,
10,00 €/ks
(3314,-Sk)
Ceny sú uvádzané bez DPH
Kontakt:
Výroba : Banská Bystrica, Lipová 93
Tel/fax: 048 / 4151077; mob: 0903 530 488; e-mail: [email protected], www.masiv.sk
Download

Cenník dverí a zárubní