ARMATÚRY NA IZOLOVANÉ
VONKAJŠIE VEDENIA
5.
5.4.vydanie
vydanie
2008
2006
967 01 KREMNICA - SR
tel.: +421 45 6743 241-5
fax: +421 45 6743 259
e-mail: [email protected]
www.elba.sk
VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,
Informačný katalóg, s ktorým sa zoznamujete, Vám ponúka základné vybavenie potrebné na
realizáciu siete IVV.
Izolované vonkajšie vedenia (IVV) sú určené na posilnenie existujúcich rozvodov
elektrickej energie predovšetkým v osídlených miestach všade tam, kde nie
je možné alebo vhodné stavať obvyklé vzdušné vedenia s neizolovanými Al alebo AlFe vodičmi. Je ich však možné použiť aj na
výstavbu nových vedení.
Výhodou pri použití IVV je najmä to, že na ich inštaláciu je možné využiť už postavené stĺpy alebo stožiare bez povinností dbať
na izolačné hladiny medzi fázami IVV. Je ich dokonca možné inštalovať aj bez
toho, aby bolo potrebné stavať stĺpy, t.j. upevňovať vodiče priamo na budovy v zastavaných
oblastiach. Vedenie nepotrebuje prakticky žiadnu údržbu a má aj ekokogický význam,
pretože použitie izolovaných vodičov nevyvoláva nutnosť orezávania vegetácie v blízkosti vedenia. Jeho stavba vyžaduje podstatne menší záber pôdy a je aj menej nákladná
a vzhľadom na spôsob realizácie je aj podstatne rýchlejšia.
Výstavba IVV umožňuje teda významné úspory času a finančných prostriedkov.
Ako vodiče na IVV sa používajú samonosné zväzkové kábelové vodiče, pre odbočujúce vedenia a domové prípojky je možné použiť aj káble AYKY závesné. Použitými
káblami je určený aj energetický výkon, ktorý je takéto vedenie schopné preniesť.
Sortiment armatúr potrebných na výstavbu IVV vyrábame v tomto členení:
- kotevné svorky pre vodiče, kotevné armatúry a spojovacie súčasti k nim
- nosné svorky, nosné armatúry
- spojovacie svorky
- montážne náradie
ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY, KTORÉ VYVOLÁ VÁŠ SPÔSOB POUŽITIA IVV, SME SCHOPNÍ
V KRÁTKOM ČASE SPLNIŤ.
Vážený zákazník, predpokladáme, že po dôkladnom zvážení Vašich potrieb, dospejete k záveru, že spôsob, ktorý Vám ponúkame pre zlepšenie v zásobovaní elektrickou
energiou, je pre Vás najvýhodnejší. V takom prípade sa informujte u nás.
TYPY UMIESTNENÉ V KATALÓGU PODĽA STRÁN
ARMATÚRY NA IZOLOVANÉ VONKAJŠIE VEDENIA
KOTEVNÉ ARMATÚRY
IVV 2
NOSNÉ ARMATÚRY
IVV 3
SPOJOVACIE ARMATÚRY
IVV 4
MONTÁŽNE NÁRADIE
IVV
NÁHRADNÉ DIELY
5
IVV 1
IV
DOPLNÍ SA NA ZÁVER
V
obsah
KOTEVNÉ ARMATÚRY
obsah
V
1
kotevná svorka
kotevná svorka
kotevná svorka
strmeňová objímka s okom
strmeňová objímka s okom úzka
strmeňová objímka s okom široká
kotevná súprava s dvomi okami
kotevná súprava s dvomi okami úzka
kotevná súprava s dvomi okami široká
kotevná a nosná objímka
kotevná skrutka
kotevné oko
kotevný záves na stenu
kotevná a nosná objímka
dvojitý hák
dvojitý hák krížový
napínacia skrutka
svorka
kotevný záves s okom
7
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
IV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
KOTEVNÁ SVORKA
na izolované vonkajšie vedenia nn
H
10
Polohová značka
M10
B
A
Príklad označenia pre objednávku: Kotevná svorka typ 156 003
Typ
Prierez
mm2
Rozmery (mm)
A
B
H
Zaručená
únosnosť (kN)
430
126
115
48
Hmotnosť
(kg)
1,86
4 x 70
156 003
4 x 95
4 x 120
9
V
1.
1
oceľ, Al zliatina, plast plnený skleným vláknom, vysokopevné skrutky
oceľ a spojovací materiál žiarovo pozinkované
na kotvenie izolovaných vonkajších vedení nn
Svorka sa skladá z kotevnej slučky (napínacie rameno + Al klin) a upínacej časti.
Upínacia časť je zložená z čeľustí z plastu, ktorých konštrukcia zaručuje neporušenie izolácie lana a z uťahovacej časti (skrutky M10, platne, pružiny).
Pred montážou pružiny roztiahnu čeľuste a tým umožnia ľahké nasunutie vodičov
do čeľustí. Al klin polohovať značkou podľa obrázku. Striedavým uťahovaním
skrutiek na predpísaný Mk=40 Nm dosiahneme požadovanú pevnosť uchytenia
vodičov. Prídavný ťah klinu sa prenáša do svorky a čeluste sú stláčané okolo
izolovaného vodiča a pevne ho držia.
IV
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
Montáž:
KOTEVNÁ SVORKA
na izolované vonkajšie vedenia nn
KOTEVNÁ SVORKA
na izolované vonkajšie vedenia nn
H
10
L
10
17,0–21,0
A
B
M8
Príklad označenia pre objednávku: Kotevná svorka typ 156 004
Typ
Prierez
mm2
Rozmery (mm)
L
D
4
R1
Zaručená
únosnosť (kN)
Hmotnosť
(kg)
20
0,80
4 x 25
156 004
4 x 35
225
10
Príklad označenia pre objednávku: Kotevná svorka typ 156 005
4 x 50
A
B
H
Zaručená
únosnosť (kN)
Hmotnosť
(kg)
156 005
110/22
515
128
52
25
1,50
IV
V
1.
3
oceľ, Al zliatina, plast plnený skleným vláknom
žiarovo pozinkované
na kotvenie vodičov 1-AEN 3x95+110/22, 3x120+110/22 izolovaných vonkajších
vedení nn
2
1.
10
11
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
V
oceľ, plast plnený skleným vláknom, vysokopevné skrutky
oceľ a spojovací materiál žiarovo pozinkované
na kotvenie izolovaných vonkajších vedení nn
Svorka je klinovitej konštrukcie a je samosvorná. Kliny sú vyrobené z plastu plneného skleným vláknom a ich konštrukcia zaručuje neporušenie izolácie vodiča.
Utiahnutím skrutiek na Mk=20 dosiahneme požadovanú prídržnú silu. Ťahom
samotného vedenia za pomoci klinov dosiahneme ďalší prírastok sily a tým bezpečné uchopenie celého zväzku.
Prierez
mm2
IV
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
Montáž:
Rozmery (mm)
Typ
STRMEŇOVÁ OBJÍMKA S OKOM
na izolované vonkajšie vedenia nn
STRMEŇOVÁ OBJÍMKA S OKOM ÚZKA
na izolované vonkajšie vedenia nn
32
32
60
M16
A
60
M16
D
D
Príklad označenia pre objednávku: Strmeňová objímka s okom typ 892 500
892 501
250
48
3,00
Príklad označenia pre objednávku: Strmeňová objímka s okom úzka typ 892 559
3,50
Typ
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie kotevných armatúr IVV nn na betónové stĺpy
D (mm)
A (mm)
892 559
205
410
892 560
250
500
IV
V
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
Zaručená
únosnosť (kN)
48
Hmotnosť
(kg)
3,75
4,40
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie kotevných armatúr IVV nn na dvojité betónové stĺpy DBV
1.
5
205
Hmotnosť
(kg)
4
1.
12
13
892 500
Zaručená
únosnosť (kN)
V
D (mm)
IV
Typ
STRMEŇOVÁ OBJÍMKA S OKOM ŠIROKÁ
na izolované vonkajšie vedenia nn
STRMEŇOVÁ OBJÍMKA S DVOMA OKAMI
na izolované vonkajšie vedenia nn
32
32
M16
60
60
M16
D
D
A
892 561
205
410
892 562
250
500
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
Zaručená
únosnosť (kN)
48
Hmotnosť
(kg)
Typ
4,44
892 502
205
5,26
892 503
250
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie kotevných armatúr IVV nn na betónové stĺpy DBW
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
D (mm)
Zaručená
únosnosť (kN)
48
Hmotnosť
(kg)
4,90
5,60
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie kotevných armatúr IVV nn na betónové stĺpy
IV
V
1.
7
A (mm)
6
1.
14
15
D (mm)
V
Typ
Príklad označenia pre objednávku: Strmeňová objímka s okom úzka typ 892 502
IV
Príklad označenia pre objednávku: Strmeňová objímka s okom typ 892 500
KOTEVNÁ SÚPRAVA S DVOMI OKAMI ÚZKA
32
na izolované vonkajšie vedenia nn
KOTEVNÁ SÚPRAVA S DVOMI OKAMI ŠIROKÁ
na izolované vonkajšie vedenia nn
32
M16
60
60
M16
D
A
D
A
892 563
205
410
892 564
250
500
Zaručená
únosnosť (kN)
48
Hmotnosť
(kg)
Typ
5,55
892 565
205
410
6,45
892 566
250
500
D (mm)
A (mm)
Zaručená
únosnosť (kN)
48
Hmotnosť
(kg)
7,12
8,30
Materiál:
oceľ
Materiál:
oceľ
Povrchová ochrana:
Použitie:
žiarovo pozinkované
na uchytenie kotevných armatúr IVV nn na dvojité betónové stĺpy DBW
Povrchová ochrana:
Použitie:
žiarovo pozinkované
na uchytenie kotevných armatúr IVV nn na dvojité betónové stĺpy DBW
IV
V
1.
9
A (mm)
8
1.
16
17
D (mm)
V
Typ
Príklad označenia pre objednávku: Kotevná súprava s vomi okami široká typ 892 565
IV
Príklad označenia pre objednávku: Kotevná súprava s dvomi okami úzka typ 892 563
KOTEVNÁ A NOSNÁ OBJÍMKA
na izolované vonkajšie vedenia nn
KOTEVNÁ SKRUTKA
na izolované vonkajšie vedenia nn
M16
6
32
E
100
D
L
C
25
50
A
50
Fx
892 510
245
0,875
892 511
295
0,955
892 514
175
0,765
892 515
195
0,795
E
Fx
Fy1
Fy2
892 516
215
0,830
1,31
892 517
235
0,860
1,39
892 518
255
2,33
892 519
275
2,49
892 529
285
0,940
2,63
892 530
305
0,970
892 552
61
120
270
892 553
77
130
280
892 554
200
270
420
892 555
220
290
440
892 556
240
310
460
892 557
260
330
480
2,77
892 531
325
1,000
892 558
280
350
500
2,93
892 532
345
1,035
892 533
365
1,056
892 534
385
1,088
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
12
20
20
6
2,5
oceľ
oceľ a spojovací materiál žiarovo pozinkované
na uchytenie kotevných a nosných armatúr IVV na betónové stĺpy a strešník
domu 60 a 76 mm
IV
V
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
48
0,890
0,925
10
1.
18
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie kotevných armatúr IVV nn na betónové stĺpy s dierou
a na drevené stĺpy jednoduché a tvaru A
1.
11
C
19
A
Hmotnosť
(kg)
V
D
Zaručená únosnosť (kN)
Hmotnosť
(kg)
L (mm)
Príklad označenia pre objednávku: Kotevná a nostná objímka typ 892 552
Rozmery (mm)
Zaručená
únosnosť (kN)
Typ
Fy 2
IV
50
Príklad označenia pre objednávku: Kotevná skrutka typ 892 510
Fy 1
Typ
65
KOTEVNÉ OKO
na izolované vonkajšie vedenia nn
32
KOTEVNÝ ZÁVES NA STENU
na izolované vonkajšie vedenia nn
16
8
20
180
25
70
12
100
52
M16
Príklad označenia pre objednávku: Kotevné oko typ 892 535
48
0,29
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie kotevných armatúr IVV nn na betónových a drevených stĺpoch
Typ
Zaručená
únosnosť (kN)
Hmotnosť
(kg)
892 550
20
1.32
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
oceľ
žiarovo pozinkované
na ukotvenie IVV nn odbočných na stenu
IV
V
1.
13
892 535
Príklad označenia pre objednávku: Kotevný záves na stenu tzp 892 550
12
1.
20
21
Hmotnosť
(kg)
V
Zaručená
únosnosť (kN)
IV
Typ
KOTEVNÁ A NOSNÁ OBJÍMKA
na izolované vonkajšie vedenia nn
DVOJITÝ HÁK
na izolované vonkajšie vedenia nn
D
15
22
12
100
M16
25
Príklad označenia pre objednávku: Dvojitý hák typ 892 538
250
D (mm)
195 034
61
195 035
77
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
Zaručená únosnosť (kN)
Fx
20
Fy
6
Zaručená
únosnosť (kN)
Hmotnosť
(kg)
892 538
12
0,19
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
Príklad označenia pre objednávku: Kotevná a nosná objímka typ 195 034
Typ
Typ
Hmotnosť
(kg)
oceľ
žiarovo pozinkované
na ukotvenie IVV na odbočných v kombinácii s kotevných závesom na stenu,
alebo s kotevnou objímkou na strešník a s nosným Fe lanom kábla AXKYz a napínacou skrutkou
Kotevný záves na stenu
1,97
Fe lano
2,05
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie IVV nn odbočných na strešník domu domu
60 a
76 mm
Napínacia skrutka
Svorka
14
1.
22
23
V
V
IV
1.
15
Kotevná objímka na strešník
IV
Dvojitý hák
DVOJITÝ HÁK KRÍŽOVÝ
na izolované vonkajšie vedenia nn
12
na izolované vonkajšie vedenia nn
NAPÍNACIA SKRUTKA
16
L
M12L
M12
22
Príklad označenia pre objednávku: Napínacia skrutka typ 892 540
Typ
Zaručená
únosnosť (kN)
Hmotnosť
(kg)
Typ
L (mm)
Zaručená
únosnosť (kN)
Hmotnosť
(kg)
892 539
12
0,20
892 540
270 —: 340
12
0,52
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
oceľ, temperovaná liatina
žiarovo pozinkované
na napínanie IVV nn odbočných
IV
V
1.
17
oceľ
žiarovo pozinkované
na ukotvenie IVV nn odbočných v kombinácii s kotevným závesom na stenu, alebo kotevnou objímkou na strešník a s nosným Fe lanom kábla AYKYz a napínacou
skrutkou a ako závesný hák polokotevnej svorky pre odbočné vedenia nn
16
1.
24
25
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
V
Príklad označenia pre objednávku: Dvojitý hák krížový typ 892 539
IV
15
100
SVORKA
na izolované vonkajšie vedenia nn
KOTEVNÝ ZÁVES S OKOM
na izolované vonkajšie vedenia nn
.7
14 14
32
H H
32 32
R4
60
60
B
B
25
M10
48
32
Príklad označenia pre objednávku: Kotevný záves s okom 892 567
Príklad označenia pre objednávku: Svorka typ 194 909
6 —: 9
0,23
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
oceľ, temperovaná liatina
žiarovo pozinkované
na ukotvenie nosného Fe lana odbočných IVV nn. Je potrebné použiť 2 svorky na
jednu stranu ukotvenia
Hmotnosť
(kg)
892 567
150
130
48
1,1
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie kotevných armatúr IVV nn na stĺpy upínacím systémom
„BANDIMEX“ páskou 19x1.2
Armatúru ovinieme páskou v horných a dolných otvoroch dvakrát
IV
V
1.
19
194 909
Zaručená
únosnosť (kN)
18
1.
26
27
Hmotnosť
(kg)
B (mm)
V
Pre lano priemeru (mm)
H (mm)
IV
Typ
Typ
NOSNÉ ARMATÚRY
obsah
V
2
polokotevná svorka
polokotevná svorka krížová
polokotevná svorka
polokotevná svorka krížová
strmeňová objímka s hákom
nosná súprava s dvomi hákmi
strmeňová objímka s predĺženým hákom
skrutka s hákom
skrutka s otvoreným okom
nosný hák
predĺžený hák
závesná rozperka
skrutka s otvoreným okom
nosný záves na stenu
nosný záves s hákom
nosný záves s predĺženým hákom
nosný záves so skrutkou
29
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
IV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
IVV
POLOKOTEVNÁ SVORKA
na izolované vonkajšie vedenia nn
23
50
M
D
95
153
8
60
Príklad označenia pre objednávku: Polokotevná svorka typ 136 006
Typ
Prierez
(mm2)
Priemer zväzku
D (mm)
136 009
4 x 50
27,2 —: 28,4
136 006
4 x 70
30,7 —: 34,0
136 007
4 x 95
35,3 —: 38,5
136 008
4 x 120
39,2 —: 42,5
Hmotnosť
(kg)
0,49
2,5
0,47
0,45
0,43
31
V
2.
1
oceľ, guma poveternostne a proti stárnutiu odolná
oceľ a spojovací materiál žiarovo pozinkované
ako nosná svorka IVV nn
Práca so svorkou je jednoduchá a rýchla. Nevyžaduje žiadne pomocné náradie.
Svorka sa rozoberie. Závesný hák sa zvesí na nosný hák na stĺpe.
Do gumovej vložky sa vsunie zväzok vodičov a celé sa uloží do závesného háku.
Skrutkou pritiahneme.
IV
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
Montáž:
Dovolené zaťaženie (kN)
POLOKOTEVNÁ SVORKA KRÍŽOVÁ
na izolované vonkajšie vedenia nn
POLOKOTEVNÁ SVORKA
na izolované vonkajšie vedenia nn
50
80
D
D
124
201
M6
M8
145
23
23
35
43
60
Príklad označenia pre objednávku: Polokotevná svorka typ 136 016
Typ
Prierez
(mm2)
Priemer zväzku
D (mm)
136 016
4 x 50
27,2 —: 28,4
136 017
4 x 70
30,7 —: 34,0
136 018
4 x 95
35,3 —: 38,5
136 019
4 x 120
39,2 —: 42,5
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
Montáž:
Dovolené zaťaženie (kN)
2,5
Príklad označenia pre objednávku: Polokotevná svorka typ 136 010
Hmotnosť
(kg)
Typ
Prierez
(mm2)
Priemer zväzku
D (mm)
0,55
136 010
4 x 16
17,2 —: 18,5
0,53
136 011
4 x 25
20,9 —: 22,1
0,51
136 012
4 x 35
23,6 —: 24,8
Dovolené zaťaženie (kN)
Hmotnosť
(kg)
0,24
2
0,23
0,22
0,49
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
Montáž:
oceľ, guma poveternostne a proti stárnutiu odolná
oceľ a spojovací materiál žiarovo pozinkované
ako nosná svorka IVV nn
Práca so svorkou je jednoduchá a rýchla. Nevyžaduje žiadne pomocné náradie.
Svorka sa rozoberie. Závesný hák sa zvesí na nosný hák na stĺpe.
Do gumovej vložky sa vsunie zväzok vodičov a celé sa uloží do závesného háku.
Skrutkou pritiahneme.
IV
2
33
V
2.
32
IV
V
2.
3
oceľ, guma poveternostne a proti stárnutiu odolná
oceľ a spojovací materiál žiarovo pozinkované
ako nosná svorka IVV nn
Práca so svorkou je jednoduchá a rýchla. Nevyžaduje žiadne pomocné náradie.
Svorka sa rozoberie. Závesný hák sa zvesí na nosný hák na stĺpe.
Do gumovej vložky sa vsunie zväzok vodičov a celé sa uloží do závesného háku.
Skrutkou pritiahneme.
na izolované vonkajšie vedenia nn
POLOKOTEVNÁ OBJÍMKA S HÁKOM
na izolované vonkajšie vedenia nn
23
16
35
32
POLOKOTEVNÁ SVORKA KRÍŽOVÁ
D
M16
178
M6
130
60
43
D
Príklad označenia pre objednávku: Polokotevná svorka typ 136 013
17,2 —: 18,5
136 014
25
20,9 —: 22,1
136 015
35
23,6 —: 24,8
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
Montáž:
Príklad označenia pre objednávku: Polokotevná objímka s hákom typ 892 504
0,28
2
0,27
Typ
D (mm)
0,26
oceľ, guma poveternostne a proti stárnutiu odolná
oceľ a spojovací materiál žiarovo pozinkované
ako nosná svorka IVV nn
Práca so svorkou je jednoduchá a rýchla. Nevyžaduje žiadne pomocné náradie.
Svorka sa rozoberie. Závesný hák sa zvesí na nosný hák na stĺpe.
Do gumovej vložky sa vsunie zväzok vodičov a celé sa uloží do závesného háku.
Skrutkou pritiahneme.
892 504
205
892 505
250
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
Dovolené zaťaženie (kN)
horizontálne
vertikálne
13
6
Hmotnosť
(kg)
3,12
3,62
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie nosných armatúr IVV nn na betónové stĺpy
IV
5
16
Hmotnosť
(kg)
V
2.
136 013
Dovolené zaťaženie (kN)
4
2.
34
35
Priemer zväzku
D (mm)
V
Prierez
(mm2)
IV
Typ
NOSNÁ SÚPRAVA S DVOMI HÁKMI
na izolované vonkajšie vedenia nn
32
16
na izolované vonkajšie vedenia nn
STRMEŇOVÁ OBJÍMKA S PREDĹŽENÝM HÁKOM
32
16
60
20
M16
M16
205
D
D
205
892 507
250
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
horizontálne
vertikálne
13
6
Hmotnosť
(kg)
Typ
5,14
892 508
205
5,85
892 509
250
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie nosných armatúr IVV nn na betónové stĺpy pri paralelnom uložení
vedenia
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
D (mm)
Dovolené zaťaženie (kN)
horizontálne
vertikálne
13
6
Hmotnosť
(kg)
3,80
4,35
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie nosných armatúr IVV nn na betónové stĺpy
IV
V
2.
7
892 506
Dovolené zaťaženie (kN)
6
2.
36
37
D (mm)
V
Typ
Príklad označenia pre objednávku: Strmeňová objímka s predĺženým hákom typ 892 508
IV
Príklad označenia pre objednávku: Nosná súprava s dvomi hákmi typ 892 506
SKRUTKA S HÁKOM
na izolované vonkajšie vedenia nn
SKRUTKA S OTVORENÝM OKOM
na izolované vonkajšie vedenia nn
16
100
65
Príklad označenia pre objednávku: Skrutka s otvoreným okom typ 892 541
Typ
L (mm)
255
1,310
892 541
255
1,444
892 513
295
1,405
892 542
295
1,524
892 520
185
1,135
892 543
185
1,271
892 521
205
1,185
892 544
205
892 522
225
1,235
892 545
225
892 523
245
1,285
892 546
245
1,419
892 524
265
1,335
892 547
265
1,468
892 525
285
1,385
892 548
285
1,517
L (mm)
892 512
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
horizontálne
13
vertikálne
6
IV
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie nosných armatúr IVV nn na betónové stĺpy s dierou a na drevené
stĺpy jednoduché
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
horizontálne
13
vertikálne
6
Hmotnosť
(kg)
1,320
1,370
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie nosných armatúr IVV nn na betónové stĺpy s dierou a na drevené
stĺpy jednoduché
V
2.
9
Dovolené zaťaženie (kN)
Hmotnosť
(kg)
Typ
2.
8
38
39
Dovolené zaťaženie (kN)
65
V
Príklad označenia pre objednávku: Polokotevná objímka s hákom typ 892 504
L
IV
L
20
M20
20
M20
32
32
100
NOSNÝ HÁK
na izolované vonkajšie vedenia nn
PREDĹŽENÝ HÁK
na izolované vonkajšie vedenia nn
85
32
20
M20
32
32
M20
16
25
M20
16
16
20
85
208
20
L
vertikálne
13
6
0,50
892 536
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie nosných armatúr IVV nn na betónové a drevené stĺpy pri paralelnom uložení vedenia
Typ
L
892 526
175
892 527
225
892 528
275
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
Dovolené zaťaženie (kN)
horizontálne
vertikálne
Hmotnosť
(kg)
2,50
13
6
6,62
2,74
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie nosných armatúr IVV nn na betónové stĺpy s dierou a na drevené
stĺpy jednoduché
IV
V
40
10
2.
2.
11
horizontálne
Hmotnosť
(kg)
41
Dovolené zaťaženie (kN)
V
Typ
Príklad označenia pre objednávku: Predĺžený hák typ 892 526
IV
Príklad označenia pre objednávku: Nosný hák typ 892 536
ZÁVESNÁ ROZPERKA
SKRUTKA S OTVORENÝM OKOM
na izolované vonkajšie vedenia nn
na izolované vonkajšie vedenia nn
60
174
60
12
174
45
10
M20
45
M20
A
32
D
32
D
(mm)
Dovolené zaťaženie (kN)
Hmotnosť
(kg)
Typ
Dovolené zaťaženie (kN)
Hmotnosť
(kg)
892 551
190
23
2.5
0.65
892 549
6
0,99
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
oceľ
žiarovo pozinkované
na zavesenie polokotevných svoriek pri zmene smeru vedenia max. do 60°
Materiál:
oceľ
Povrchová ochrana:
Použitie:
žiarovo pozinkované
na uchytenie nosných armatúr IVV nn na stĺpe na stávajúcu konzolu U 80
IV
V
12
2.
42
43
A
(mm)
V
Typ
2.
13
Príklad označenia pre objednávku: Skrutka s otvoreným okom typ 892 549
IV
Príklad označenia pre objednávku: Závesná rozperka typ 892 551
NOSNÝ ZÁVES NA STENU
na izolované vonkajšie vedenia nn
32
na izolované vonkajšie vedenia nn
NOSNÝ ZÁVES S HÁKOM
H
16
100
25
60
180
B
52
125
8
12
20
Príklad označenia pre objednávku: Nosný záves s hákom typ 892 568
Typ
H (mm)
B (mm)
892 568
150
130
Príklad označenia pre objednávku: Nosný záves na stenu typ 892 537
6
3
1,35
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie nosných armatúr na stenu
6
1,23
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie nosných armatúr IVV nn na stĺpy upínacím systémom „BANDIMEX“
páskou 19x0.75
Armatúru ovinieme páskou v horných otvoroch dvakrát a v dolných otvoroch
jedenkrát
IV
V
44
14
2.
2.
15
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
Fy
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
13
45
892 537
Fx
Hmotnosť
(kg)
vertikálne
V
Dovolené zaťaženie (kN)
horizontálne
Hmotnosť
(kg)
IV
Typ
Dovolené zaťaženie (kN)
NOSNÝ ZÁVES S PREDĹŽENÝM HÁKOM
H
H
16
na izolované vonkajšie vedenia nn
32
20
na izolované vonkajšie vedenia nn
NOSNÝ ZÁVES SO SKRUTKOU
150
B
44
B
M16
Príklad označenia pre objednávku: Nosný záves s hákom typ 892 572
892 569
150
130
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
horizontálne
vertikálne
Hmotnosť
(kg)
13
6
1.64
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie nosných armatúr IVV nn na stĺpy upínacím systémom „BANDIMEX“
páskou 19x0.75
Armatúry ovinieme páskou v horných otvoroch dvakrát a v dolných otvoroch
jedenkrát
150
130
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
horizontálne
vertikálne
Hmotnosť
(kg)
13
6
0,98
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie nosných armatúr IVV nn na stĺpy upínacím systémom „BANDIMEX“
páskou 19x0.75
Armatúry ovinieme páskou v horných otvoroch dvakrát a v dolných otvoroch
jedenkrát
IV
V
46
16
2.
2.
17
B (mm)
892 572
Dovolené zaťaženie (kN)
47
H (mm)
B (mm)
V
Typ
Dovolené zaťaženie (kN)
H (mm)
IV
Príklad označenia pre objednávku: Nosný záves na stenu typ 892 569
Typ
SPOJOVACIE ARMATÚRY
obsah
V
3
lisovaná spojka s izoláciou
49
3.1
IV
IVV
LISOVANÁ SPOJKA S IZOLÁCIOU
na izolované vonkajšie vedenia nn
D
d
l
D1
L
L/2
Izolačná rúrka po zmrštení
Príklad označenia pre objednávku: Lisovaná spojka s izoláciou typ 626 056
Rozmery
Značenie
Montážne náradie
MK C – 60 (270000)
Al jadra
626 066
25
KZ12
6,0
626 111
70
KZ18
10,0
626 131
95
KZ21
11,8
626 146
120
KZ25
13,2
140
165
220
d
D
6,5
11,5
11
18
13
21
14,5
24,5
L
D1
300
18
320
25
330
30
Lisovacie čeluste
Typ
Pozn.
číslo
270 012
KZ12
270 018
KZ18
Počet
zlisov
8/8
KZ21
270 025
KZ25
11/11
hliník, polyetylénová rúrka
hliník chemický opálený
na spojenie IVV nn. Spojka zaisťuje dokonalé prúdové a ťahové spojenie.
Pred lisovaním spojky nasunieme na vodič polyetylénovú zmršťovaciu rúrku tak,
aby neprekážala pri lisovaní. Lisovanie sa robí do šesťhranu bežným spôsobom
uvedeným v katalógu „LISOVACIA TECHNIKA“, predpísaným náradím a počtom
zlisov podľa tabuľky. Po zalisovaní spojky izoláciu vodiča zohrejeme plameňom
horáka, alebo horúcim vzduchom asi na 60 °C. Izolačnú rúrku presunieme nad
stred spojky a začneme teplom zmršťovať. Rúrka sa zmršťuje od stredu ku krajom rovnomerne po obvode až do tesného prilnutia k povrchu spojky
a izolácie. Z rúrky vytlačené lepidlo neodstraňujeme. So spojom
až po úplného vychladnutia nepohybujeme.
3.
1
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
Montáž:
l
51
Pozn.
číslo
V
Prierez
IV
Typ
MONTÁŽNE NÁRADIE
obsah
V
4
montážna kladka
montážny klin
montážna hákovnica
šesťhranné lisovacie čeluste
53
4.1
4.2
4.3
4.4
IV
IVV
IVV
IVV
IVV
MONTÁŽNA KLADKA
na izolované vonkajšie vedenia nn
23
R2
9
200
10
165
Príklad označenia pre objednávku: Montážna kladka typ 257 556
Typ
A (mm)
257 556
200
165
Hmotnosť (kg)
2,5
V
55 4.1
oceľ, plast
oceľ galvanicky pozinkovaná
ako montážna kladka na rozvinovanie IVV nn
IV
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
D (mm)
MONTÁŽNY KLIN
na izolované vonkajšie vedenia nn
30
A
D
na izolované vonkajšie vedenia nn
MONTÁŽNA HÁKOVNICA
Príklad označenia pre objednávku: Montážna hákovnica typ 257 559
C
B
Príklad označenia pre objednávku: Montážny klin typ 257 557
Typ
A (mm)
B (mm)
C (mm)
Hmotnosť (kg)
257 557
220
22
10
0,045
Materiál:
Použitie:
Prierez
(mm2)
257 559
4 x 70 —: 120
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
Priemer zväz- Dovolené zaťaku D (mm)
ženie (kN)
30,0 —: 45,0
8,0
Hmotnosť
(kg)
5,0
oceľ, Al odliatok
galvanicky pozinkované
na montáž celoizolovaných vedení nn. Použitie je jednoduché, ľahké a rýchle.
Výhodou hákovnice je, že uchytenie zväzku sa prevedie bez skrutkovania a princíp pantografu zaručuje pevné uchytenie zväzku od minimálneho až po dovolené
zaťaženie.
IV
2
57
V
4.
56
IV
V
4.
3
plast
ako rozperný klin pri montáži odbočných svoriek
Typ
ŠESŤHRANNÉ LISOVACIE ČELUSTE
PRE C – 60 (270 000)
na izolované vonkajšie vedenia nn
NÁHRADNÉ DIELY
na izolované vonkajšie vedenia nn
B
16
32
32
60
A
32
16
36
32
obr. 1
205
B
B
60
60
B
obr. 3
obr. 4
B
B
50
obr. 2
M16
M16
B
80
A
80
A
D
A
80
80
M16
8
M16
obr. 7
Príklad označenia pre objednávku: ND typ 993 045
1
Typ
Značenie
Poznávacie
číslo
Menovitý
prierez (mm2)
A
B
Hmotnosť
(kg)
270 012
KZ12
25
11,5
9,4
0,108
270 018
KZ18
70
18
14,6
0,100
270 021
KZ21
95
20,2
17,4
0,098
270 025
KZ25
120
24,8
20,4
0,090
Rozmery
oceľ
alkalicky čiernené
na lisovanie lisovaných spojok na IVV vedenia nn
2
3
4
5
6
7
Typ
993 045
993 046
993 047
993 048
993 049
993 050
993 051
993 052
993 053
993 054
993 055
993 056
993 057
993 058
993 059
993 060
993 061
993 062
IV
V
4
4.
58
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
D (mm)
205
250
205
250
A (mm)
290
341
510
600
290
341
345
400
560
650
B (mm)
221
266
445
535
221
266
221
266
221
266
221
266
445
535
Hmotnosť (kg)
1,84
2,14
2,93
3,43
1,99
2,27
2,69
2,99
1,12
1,35
1,79
2,10
1,40
1,73
0,57
0,66
0,88
1,03
oceľ
žiarovo pozinkované
na uchytenie nosných armatúr IVV nn na betónové stĺpy
V
Obr.
59
Príklad označenia pre objednávku: Lisovacie čeluste typ 270 010
Šírka zlisu: 7 mm
Materiál:
Povrchová ochrana:
Použitie:
obr. 6
IV
obr. 5
Download

odkaz - Elba