ARMATÚRY VONKAJŠÍCH ELEKTRICKÝCH VEDENÍ
FITTINGS FOR OVERHEAD TRANSMISSION LINES
VI. vydanie • VI. edition
október 2012 • october 2012
ARMATÚRY PRE KZL (OPGW)
III. vydanie
október 2012
Československej armády 264/58, SK - 967 01 Kremnica
tel.: +421 45 6743 241-5, fax: +421 45 6742 544
e-mail: [email protected], web: www.elba.sk
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
Vážený zákazník!
Dear customer!
Do rúk sa Vám dostal katalóg firmy ELBA. Firma bola založená v roku 1950. Od roku 1994 je akciovou spoločnosťou. Sme
strojárska firma s vlastnou vývojovou aj výrobnou činnosťou.
Vo výrobe využívame technológie odlievania Al a Cu zliatin, tvárnenia za tepla a za studena, trieskového obrábania,
elektroerozívneho obrábania kovov, zvárania Al zliatin a ocelí
v ochrannej atmosfére. Na skvalitnenie našich výrobkov využívame tepelné spracovanie ocele a Al zliatin, technológiu
plazmového nanášania Cu na hliníkové materiály, ako aj úpravu povrchu žiarovým a galvanickým zinkovaním. Za účelom
skúšok vyrábaných armatúr máme vybudovanú skúšobňu. Jej
vybavenie umožňuje vykonávať mechanické skúšky. Zárukou
kvality našich výrobkov je aj certifikát kvality podľa normy EN
ISO 9001, ktorý vlastníme od roku 1995.
The company was established in 1950. Since 1994 it is
a joint stock company. ELBA is an engineering company with
its own design and production activities.
In the manufacturing process we use casting technologies of
Al and Cu alloys, technologies of hot and cold shaping, cutting
technologies, electroerosion machining of metals, Al alloy and
steel welding in shielding atmosphere.
To improve quality of our products we use hot processing
of steel and Al alloys, plasma spraying of Cu on aluminium
materials, hot dip galvanizing and electro­galvanizing.
Mechanical tests of the fittings can be carried out in our
testing laboratory.
In 1995 ELBA received certificate EN ISO 9001.
Výrobný program našej spoločnosti je nasledovný:
– Armatúry pre vonkajšie elektrické vedenia
– Armatúry pre rozvodne vn a vvn
– Príslušenstvo trakčných vedení
– Trolejové príslušenstvo žeriavov
Tento katalóg slúži k oboznámeniu sa so sortimentom
armatúr pre vonkajšie elektrické vedenia. V porovnaní s predchádzajúcim katalógom je rozšírený o nové druhy výrobkov
vyvinutých v našej firme. Katalóg je rozdelený do šiestich častí.
Výrobky v nich sú zoradené podľa použitia.
Veríme, že s novým prevedením katalógu budete spokojní,
a že bude slúžiť k Vašej lepšej orientácii pri objednávaní našich
armatúr.
Upozornenie:
Náčrtky výrobkov nemusia byť vždy bezpodmienečne zhodné
s dodanými výrobkami.
Uvedené hmotnosti výrobkov sú informatívne.
Vyhradzujeme si právo na zmeny.
Manufacturing programme includes:
– Fittings for overhead transmission lines
– Fittings for high voltage and ultra high voltage substations
– Tranction line accessories
– Trolley accessories for cranes
This catalogue includes fittings for overhead transmission
lines. It is divided into six chapters according to the use of
the fittings.
We hope the catalogue will be helpful to you.
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
Note:
The product sketches are not necessary to be identical with the
supplied products.
Stated weight of the products is for information only.
We reserve right to make changes.
Obsah
Content
A.
A.
PRÚDOVÉ ARMATÚRY
CURRENT CARRYING FITTINGS
A
B
C
D
B.
B.
BEZPRÚDOVÉ ARMATÚRY
NONCURRENT FITTINGS
E
F
G
C.
C.
SPÁJACIE ARMATÚRY
JOINTING FITTINGS
(1/2)
Obsah
Content
D.
D.
OCHRANNÉ ARMATÚRY
ARCING FITTINGS
A
B
C
D
E.
E.
RÔZNE
VARIOUS EQUIPMENT
E
F
G
F.
F.
MONTÁŽNE NÁRADIE
ASSEMBLY TOOLS
(2/2)
Typový zoznam
100 108
100 109
100 203
100 204
100 301
100 302
101 107
101 108
101 113
101 115
101 116
101 118.1
101 119.1
101 120.1
101 121.1
101 123.1
101 124.1
101 125.1
101 126.1
101 132.1
101 133.1
101 134.1
101 135
101 136.1
101 137.1
101 138.1
101 139
101 140
101 141
101 142
101 143.1
101 144.1
101 198
101 215.1
101 217
101 218
101 226
101 230
101 231
101 231.1
101 232
101 233
101 233.1
101 235
101 235.1
101 236
101 236.1
101 240
101 241
101 242
101 243
101 244
101 250.1
101 251.1
101 254.2
101 254.3
101 255.1
101 256.1
101 258.1
101 259.1
101 260.1
101 261.1
101 262.1
101 263.1
101 264.1
101 265.1
101 266.1
101 267.2
101 267.3
101 270
101 271.1
Schedules of types
D 3.1
D 3.1
D 3.1
D 3.1
D 3.1
D 3.1
D 1.2
D 1.1
D 1.2
D 1.1
D 1.1
D 1.2
D 1.1
D 1.1
D 1.1
D 1.2
D 1.4
D 1.4
D 1.1
D 1.1
D 1.2
D 1.2
D 1.4
D 2.1
D 2.1
D 2.1
D 1.2
D 1.1
D 1.1
D 1.2
D 2.1
D 2.1
D 1.1
D 1.1
D 1.1
D 1.2
D 2.2
D 2.6
D 1.2
D 1.2
D 1.1
D 1.1
D 1.1
D 1.1
D 1.1
D 1.1
D 1.1
D 2.2
D 2.2
D 2.2
D 2.2
D 2.2
D 2.2
D 2.2
D 2.2
D 2.2
D 4.1
D 4.1
D 2.4
D 2.4
D 2.4
D 2.4
D 2.3
D 2.3
D 2.1
D 2.1
D 2.1
D 1.2
D 1.2
D 2.2
D 1.1
101 272.1
101 272.3
101 272.4
101 273.1
101 274.1
101 275.1
101 280.1
101 281
101 282.1
101 283.1
101 284
101 285
101 286
101 287
101 292.1
101 394
101 395
101 413.1
101 413.2
101 500
101 500.1
101 500.2
101 500.3
101 500.6
101 503
101 503.1
101 503.2
101 503.3
101 503.4
101 504
101 504.1
101 504.2
101 504.6
101 504.7
101 504.8
101 509
101 509.11
101 509.12
101 509.16
101 509.17
101 509.3
101 509.6
101 596
101 597
101 606
101 688
101 688.1
101 688.2
101 695
101 696
101 697
101 697.1
101 698
101 771
102 106
102 107
102 108
102 109
102 110
102 113
102 114
102 114.3
102 114.4
102 115
102 115.6
102 117
102 117.2
102 119
102 119.2
102 119.3
102 205
D 1.1
D 1.1
D 1.1
D 2.3
D 2.3
D 1.4
D 2.2
D 1.4
D 2.3
D 2.3
D 1.2
D 1.1
D 1.1
D 1.2
D 2.2
D 2.3
D 2.3
D 4.1
D 4.1
D 4.1
D 4.1
D 4.1
D 4.1
D 4.1
D 4.1
D 4.1
D 4.1
D 4.1
D 4.1
D 4.1
D 4.1
D 4.1
D 4.1
D 4.1
D 4.1
D 4.2
D 4.2
D 4.2
D 4.2
D 4.2
D 4.2
D 4.2
D 4.1
D 1.4
D 1.4
D 4.1
D 4.1
D 4.1
D 1.2
D 1.2
D 2.1
D 2.1
D 1.2
D 4.3
D 3.2
D 3.2
D 3.2
D 3.2
D 3.3
D 2.2
D 1.3
D 1.3
D 1.3
D 1.3
D 1.3
D 2.2
D 2.2
D 2.2
D 2.2
D 2.2
D 3.3
102 207
102 209
102 212
102 217
102 218
102 222
102 223
102 232
102 233.1
102 236
102 236.1
102 237.1
102 238.1
102 239.1
102 242.1
102 301
102 303
102 306
102 307
102 316
102 317
102 327
102 328.1
102 407
102 408
102 409
102 410
102 411.1
102 412.1
102 413.1
102 416
102 416.1
102 416.2
102 416.3
102 417
102 417.1
102 417.3
102 418
102 418.1
102 471
102 472
102 474
102 474.1
102 475
102 475.1
102 476
102 477
102 478
121 507
121 512
131 100
131 103
131 104
132 105
132 200
132 200.1
134 907
134 907.2
134 908
134 912
134 918
134 918.1
134 919
134 919.1
134 921
134 923
134 924
134 924.1
134 941
134 950
136 107
(1/6)
D 3.3
D 3.3
D 2.6
D 1.3
D 1.3
D 1.3
D 1.3
D 2.6
D 1.3
D 2.6
D 2.6
D 1.4
D 1.4
D 1.4
D 2.6
D 5.1
D 5.1
D 3.3
D 5.1
D 5.1
D 5.1
D 5.1
D 1.4
D 2.5
D 2.5
D 2.5
D 2.5
D 2.5
D 2.5
D 2.5
D 1.5
D 1.5
D 1.5
D 1.5
D 1.5
D 1.5
D 1.5
D 1.5
D 1.5
D 1.6
D 2.6
D 4.2
D 4.2
D 4.2
D 4.2
D 4.2
D 4.2
D 4.2
B1
B1
B 9.8
B 9.8
B 9.8
B 9.8
E9
E9
B 10
B 10
B 10
B 10
B 10
B 10
B 13
B 13
B 10
B 13
B 13
B 13
B 10
B 10
B 9.6
136 107.1
136 112
136 112.2
136 118
136 118.3
136 204.1
136 204.2
136 205.1
136 205.18
136 205.2
136 205.3
136 206.2
136 207.1
136 207.2
136 207.3
136 207.4
136 208.1
136 224
136 245
136 269
136 269.3
136 270.1
136 270.2
136 274
136 275
136 276
136 277
136 282
136 284
136 285
136 286
136 288.2
136 300
136 400
136 400.1
136 400.10
136 400.2
136 400.21
136 400.22
136 400.23
136 400.24
136 400.25
136 400.26
136 400.27
136 400.28
136 400.29
136 400.3
136 400.30
136 400.31
136 400.32
136 400.4
136 400.9
136 401
136 401.2
136 401.21
136 401.22
136 401.23
136 401.24
136 401.25
137 069
137 112
137 118
137 118.1
137 203.1
137 204.01
137 204.1
137 204.2
137 205.1
137 205.18
137 205.2
137 205.3
B 9.6
B 9.6
B 9.6
B 9.6
B 9.6
B 9.1
B 9.1
B 9.1
B 9.1
B 9.1
B 9.1
B 9.1
B 9.1
B 9.1
B 9.1
B 9.1
B 9.1
B 9.7
B 9.7
B 9.5
B 9.5
B 9.5
B 9.5
B 9.5
B 9.7
B 9.8
B 9.8
B 9.8
B 9.8
B 9.8
B 9.8
B 9.8
E9
B 9.2
B 14.2
B 14.2
B 14.2
B 9.3
B 9.3
B 9.3
B 9.3
B 9.3
B 9.3
B 9.3
B 9.3
B 9.3
B 14.2
B 9.3
B 9.3
B 14.2
B 14.2
B 14.2
B 9.2
B 14.2
B 9.3
B 9.3
B 9.3
B 9.3
B 9.3
B 9.8
B 9.6
B 9.6
B 9.6
B 9.1
B 9.1
B 9.1
B 9.1
B 9.1
B 9.1
B 9.1
B 9.1
137 206.2
137 207.1
137 207.2
137 207.3
137 207.4
137 208.1
137 208.12
137 224
137 245
137 269
137 274.1
137 275
137 400
137 400.1
137 400.21
137 400.22
137 400.23
137 400.24
137 400.25
137 400.26
137 400.27
137 400.28
137 400.29
137 400.30
137 400.31
137 401
137 401.1
137 401.21
137 401.22
137 401.23
137 401.24
137 401.25
137 800
143 105
143 107
143 107.1
143 108
143 108.1
143 112
143 112.1
143 114
143 635
143 635.1
143 867
143 867.1
144 107
144 107.1
144 110
144 110.1
144 110.4
144 197
144 197.1
144 197.2
144 201.1
144 201.3
155 115
155 118
155 124
155 130
157 150
157 150.2
157 170
157 190
157 220
157 270
157 280
157 310
157 391.1
157 392.1
157 393.3
157 501
B 9.1
B 9.1
B 9.1
B 9.1
B 9.1
B 9.1
B 9.8
B 9.7
B 9.7
B 9.5
B 9.5
B 9.7
B 9.2
B 9.2
B 9.4
B 9.4
B 9.4
B 9.4
B 9.4
B 9.4
B 9.4
B 9.4
B 9.4
B 9.4
B 9.4
B 9.2
B 9.2
B 9.4
B 9.4
B 9.4
B 9.4
B 9.4
B 9.8
B 7.1
B 7.1
B 7.1
B 7.1
B 7.1
B 7.1
B 7.1
B 7.1
B 7.1
B 7.1
B 7.1
B 7.1
B 7.2
B 7.2
B 7.2
B 7.2
B 7.2
B 7.2
B 7.2
B 7.2
B 7.2
B 7.2
B6
B6
B6
B6
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
Typový zoznam
157 502
157 502.2
157 503
157 503.2
157 504
157 505
157 506
157 507
161 002.1
161 508
161 510
162 117.1
162 117.3
162 117.4
162 117.5
162 800
162 800.2
162 800.3
162 802.2
162 802.3
162 802.4
162 802.5
162 802.6
162 802.7
162 802.8
162 809
162 809.5
162 809.7
162 809.8
162 809.9
162 810.5
162 816
162 816.1
162 816.2
162 816.3
162 816.4
162 816.5
162 816.6
162 816.7
162 817
162 819
162 819.1
162 823
162 823.1
162 823.2
162 824
162 824.2
162 825
162 826
162 827
162 828
162 830
162 832
162 844
162 846
162 847
162 908
162 909
162 909.2
162 909.3
162 910
162 910.1
162 911
162 912
162 913
162 917
162 917.2
162 924
162 925
162 931
162 932
Schedules of types
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B2
B2
B2
B 11.2
B 11.2
B 11.2
B 11.2
B 11.3
B 11.3
B 11.3
C 28
C 28
C 28
C 28
C 28
C 28
C 28
B8
B8
B8
B8
B8
B8
C 28
C 28
C 28
C 28
C 28
C 28
C 28
C 28
B8
B8
B8
C 28
C 28
C 28
B8
B8
B8
C 28
C 28
C 28
B8
B8
C 28
C 28
C 28
B 11.1
B 11.1
B 11.1
B 11.1
B 11.1
B 11.1
B 11.1
B 11.1
B 11.1
B 11.2
B 11.2
B 12.4
B 12.4
B 12.1
B 12.1
162 933
162 938
162 939
162 942
162 943
162 947
162 948
162 948.1
162 949
162 951
162 952
162 953
163 005
163 024
163 401
163 403
163 403.2
163 403.4
163 404
163 405
163 406
163 407.1
163 409.1
163 440
163 515
163 518
163 524
163 535
163 545
163 550
163 750
165 011
165 011.1
165 013
165 013.1
165 018
165 018.1
165 075
165 080
165 081
165 104
165 108
165 113
165 204
165 307
165 309
165 312
165 318
165 319
165 410
165 418
165 421
165 424
165 435
165 438
165 438.1
165 442
165 511
165 602
165 605
165 607
165 609
165 612
165 612.1
165 614
165 615
165 618
165 619
165 619.1
165 620.1
165 620.2
B 12.1
B 12.2
B 12.1
B 12.2
B 12.1
B 12.2
B 12.2
B 12.1
B 12.2
B 12.2
B 12.2
B 12.2
A 10
A 10
A9
A9
A9
A9
A9
A9
A9
A9
A9
A9
A 10
A 10
A 10
A 10
A 10
A 10
A9
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
E 1.2
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.2
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.2
A 2.2
165 621
165 622
165 624
165 625
165 626.1
165 626.2
165 626.3
165 627
165 630
165 634
165 635
165 644
165 645
165 670
165 707
165 836
165 838
165 840
165 842
165 844
165 845
165 850
165 867
165 868
165 876
165 900
165 900.1
165 900.2
165 900.3
165 901.1
165 901.2
165 901.3
165 902
165 902.1
165 902.2
165 903
165 903.1
165 903.2
165 904
165 904.1
165 905
165 905.1
165 907
165 907.1
166 011
166 013.1
166 013.2
166 103
166 105
166 107
166 109
166 112
166 115
166 118
166 124
166 130
166 307.1
166 309.1
166 312.1
166 315
166 418.1
166 421.1
166 424.1
166 609.1
166 612.1
166 621.1
166 630.1
166 830
166 838.1
166 840.1
166 850.1
(2/6)
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.2
A 2.2
A 2.2
A 2.2
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.1
A 2.2
A 2.2
A 2.2
A 2.2
A 2.2
A 2.2
A 2.2
A 2.2
A 2.2
A 2.2
A 2.2
A 2.2
A 2.2
A 2.2
A 2.2
A 2.2
A 2.2
A 2.2
A 2.2
A 5.4
A 5.4
A 5.4
A 5.1
A 5.1
A 5.1
A 5.1
A 5.1
A 5.1
A 5.1
A 5.1
A 5.1
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.2
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.2
A 5.2.2
A 5.2.2
A 5.2.2
A 5.2.2
166 905
166 907
166 909
166 912
166 935
166 950
166 966
167 001
167 003
167 004
167 005
167 005.1
167 006
167 008
167 009.1
167 010.1
167 010.5
167 012
167 013
167 013.1
167 018
167 019
167 020
167 021
167 021.1
167 022
167 023
167 023.1
167 025
167 103
167 107
167 109
167 112
167 114
167 118
167 120
167 126
167 130
167 603
167 610
167 612
167 617
167 617.1
167 617.10
167 617.2
167 617.3
167 617.4
167 617.5
167 617.6
167 617.7
167 617.8
167 619
167 621
167 625
167 625.4
167 625.7
167 627.1
167 630
167 630.2
167 630.3
167 630.5
167 630.6
167 630.7
167 637
167 641
167 651
167 651.2
167 651.3
167 651.4
167 651.5
167 651.6
A 5.1
A 5.1
A 5.1
A 5.1
A 5.1
A 5.1
A 5.1
A 1.4
A 1.2
A 1.2
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A 1.2
E 1.3
A 1.2
A 1.2
A 1.2
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A 1.1
A 1.1
A 1.2
A 1.1
A 1.1
A 1.1
A 1.1
A 1.1
A 1.1
A 1.2
A 1.2
A 1.2
A 1.3
A 1.3
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A 1.3
A 1.3
A 1.3
A 1.3
A 1.3
A 1.3
A 1.3
A 1.3
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A 1.3
A 1.3
A 1.3
A 1.3
A 1.3
A 1.3
A 1.3
A 1.3
167 655
167 655.2
167 655.3
167 655.4
167 655.5
167 671
167 868
167 871
167 871.1
167 871.9
168 075.1
168 104.1
168 108.1
168 113.1
168 118
168 204.1
168 318.1
168 319.1
168 409
168 410.1
168 414
168 424.2
168 435.1
168 438
168 440
168 453
168 511.1
168 608
168 609
168 614.1
168 615.1
168 618.1
168 619.1
168 620
168 622
168 624.1
168 625.1
168 627.1
168 631.1
168 634.1
168 635.1
168 644.1
168 645.1
168 650
168 651
168 707.1
168 750
168 825
168 832
168 836.1
168 842.1
168 843.1
168 844.1
168 845.1
168 867.1
168 868.1
168 876
168 880
175 075.1
175 113.1
175 115
175 312.1
175 319.1
175 414
175 435.1
175 438
175 440
175 442
175 453
175 604
175 607
A 1.3
A 1.3
A 1.3
A 1.3
A 1.3
A 1.3
A 1.3
A 1.3
A 1.3
A 1.3
A 5.2.2
A 5.3
A 5.3
A 5.3
A 5.3
A 5.3
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.2
A 5.2.2
A 5.2.2
A 5.2.2
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.2
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.1
A 5.2.2
A 5.2.2
A 5.2.2
A 5.2.2
A 5.2.2
A 5.2.1
A 5.2.2
A 5.2.1
A 5.2.2
A 5.2.1
A 5.2.2
A 5.2.2
A 5.2.2
A 5.2.2
A 5.2.2
A 5.2.2
A 5.2.2
A 5.2.2
A 5.2.2
A 5.2.2
B 3.4
B 3.3
B 3.3
B 3.3
B 3.3
B 3.3
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.3
B 3.3
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
Typový zoznam
175 607.1
175 608
175 609
175 609.1
175 614.1
175 615.1
175 617
175 617.1
175 618.1
175 619.1
175 621.1
175 622
175 622.1
175 624.1
175 625.1
175 631.1
175 634.1
175 635.1
175 644.1
175 645.1
175 651
175 655
175 750
175 825
175 830
175 836.1
175 838.1
175 842.1
175 843.1
175 844.1
175 844.3
175 845.1
175 850.1
175 867.1
175 868.1
175 876
175 881.1
175 905
175 907
175 911
175 935.1
175 950.1
175 965
176 075.1
176 113.1
176 319.1
176 414
176 435.1
176 604
176 607
176 607.1
176 609
176 609.1
176 614.1
176 615.1
176 617
176 617.1
176 618.1
176 619.1
176 619.2
176 621.1
176 622
176 622.1
176 624.1
176 625.1
176 634.1
176 635.1
176 644.1
176 645.1
176 836.1
176 838.1
Schedules of types
B 3.3
B 3.3
B 3.3
B 3.3
B 3.3
B 3.3
B 3.3
B 3.3
B 3.3
B 3.3
B 3.3
B 3.3
B 3.3
B 3.3
B 3.3
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.3
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.4
B 3.1
B 3.1
B 3.1
B 3.1
B 3.1
B 3.1
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
176 842.1
176 843.1
176 844.1
176 845.1
176 850.1
176 867.1
176 868.1
177 062
194 904
194 906
194 909
194 912
194 915
194 919
194 923
194 928
194 935
194 940
195 010
195 015
195 017
195 017.3
195 018
195 019
195 021
195 022
195 023
195 028.1
195 052
195 053
195 054
195 055
195 064
195 065
195 065.2
195 065.3
195 065.4
195 065.5
195 065.6
195 066
195 067.1
195 068.1
195 069
195 070
195 070.1
195 071
195 948
195 948.1
211 508
211 516
211 517
211 518
211 521
211 521.1
211 522
211 522.1
211 523
211 523.1
211 524
211 524.1
211 525
211 526
211 529
211 531
212 501
212 503
212 506
212 508
213 310
213 310.2
213 311.1
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.2
B 3.4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E2
E 1.2
E 1.2
E 1.2
E 1.2
E 1.2
E2
E2
E2
E 1.3
E 1.1
E 1.1
E 1.1
E 1.1
B 12.3
B 12.3
B 12.3
B 12.3
B 12.3
B 12.3
B 12.3
B 12.3
E 1.3
E 1.3
B 12.3
B 12.3
B 12.3
B 12.3
B 3.1
B 3.1
C 15
C 19
C 19
C 19
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 15
C 17.1
C 12
C9
C 10
C 11
C 27.2
C 27.2
C 27.1
213 314
213 317
213 403
213 502
213 502.1
213 515
213 515.2
214 111
214 112
214 113
214 114
214 117
214 161
214 161.1
214 163
214 163.1
214 164
214 164.2
214 164.3
214 165
214 165.1
214 166
214 167
214 167.1
214 168.1
214 173.1
214 173.3
214 173.5
214 173.6
214 174
214 176
214 177
214 178
214 178.1
214 179
214 188
214 193
214 196
214 197
214 198
214 201
214 201.3
214 201.4
214 202
214 202.4
214 202.6
214 203
214 205
214 206
214 207
214 207.1
214 209.1
214 210.1
214 210.8
214 210.9
214 211.1
214 214.1
214 215.1
214 215.2
214 219.2
214 224.1
214 230.1
214 244
214 301
214 306.1
217 554
217 560
217 560.2
217 564
217 565
217 566
(3/6)
C 27.1
C 27.1
C 27.11
C 27.4
C 27.1
C 27.11
C 27.11
C3
C 4.2
C5
C1
C3
C3
C3
C 4.2
C 4.2
C5
C5
C5
C5
C5
C1
C1
C1
C6
C 4.2
C 4.2
C 4.2
C 4.2
C5
C3
C 4.2
C5
C5
C6
C3
C2
C2
C7
C7
C3
C3
C3
C 4.2
C 4.2
C 4.2
C 4.2
C5
C1
C1
C1
C6
C5
C5
C5
C 4.2
C5
C 4.2
C 4.2
C 4.2
C6
C2
C5
C1
C6
E 7.1
E 7.1
E 7.1
E 7.1
E 7.1
E 7.1
217 568
217 569
217 570
217 574
217 575
217 576
217 577
217 579
219 101
219 102
219 103
219 201
219 202
219 203
219 204
219 205
219 206
219 207
219 208
219 209
219 210
219 211
219 212
219 213
219 216
219 301
219 302
219 303
219 304
219 305
219 306
219 307
219 308
219 309
219 310
219 311
219 312
219 313
219 314
219 315
219 316
219 317
219 318
219 319
219 320
219 321
219 322
219 323
219 324
219 325
219 326
219 327
219 328
219 329
219 330
219 331
219 332
219 333
219 337
219 339
219 401
219 402
219 403
219 404
219 405
219 406
219 407
219 408
219 409
219 410
219 411
E 7.1
E 7.1
E 7.1
E 7.1
E 7.1
E 7.1
E 7.1
E 7.1
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
219 412
219 413
219 414
219 415
219 416
219 417
219 418
219 501
219 502
219 503
219 504
219 505
219 506
219 507
219 508
219 509
219 510
219 511
219 512
219 513
219 519
219 601
219 602
219 603
219 604
219 605
219 607
219 608
219 801
219 802
219 803
219 804
228 581.51
228 581.52
228 581.53
228 582.52
228 582.53
228 583.53
228 583.54
228 584.53
228 584.54
228 585.53
228 585.54
229 050
229 501
229 502
229 503
229 518.1
230 520
230 523
231 400
231 401
231 402
231 403
231 405
231 405.1
231 407
231 410.3
231 411.3
231 411.8
231 412
231 412.5
231 413
231 416
231 417
231 420.2
231 420.4
231 420.6
231 420.8
231 420.9
231 423.3
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
E7
B 15
B 15
B 15
B 15
B 15
B 15
B 15
B 15
B 15
B 15
B 15
B 16
B 16
B 16
B 16
B 16
C 4.1
C 4.1
C 13
C 14
C 13
C 14
C 13
C 13
C 15
C 14
C 16
C 16
C 16
C 16
C 14
C 15
C 16
C 13
C 13
C 13
C 13
C 13
C 15
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
Typový zoznam
231 425
231 426.1
231 433
231 434.1
231 439
231 439.1
231 444
231 444.1
231 446
231 447
231 448
231 449.1
231 449.2
231 457.4
231 457.5
231 457.6
231 457.9
231 458
231 464.1
231 505
231 509
231 511
231 512
231 512.2
231 512.3
231 513
231 513.12
231 513.5
231 513.7
231 514
231 514.4
231 515.1
231 515.5
231 516.1
231 516.2
231 516.4
231 516.7
231 516.8
231 517
231 518
231 518.6
231 519
231 521
231 521.5
231 522
231 523
231 524
231 525
231 528
231 528.6
231 529
231 529.2
231 529.4
231 531
231 536
231 542
231 543
231 543.13
231 543.2
231 543.4
231 543.5
231 544
231 547
231 549
231 552
231 557
231 561
231 561.2
231 561.3
231 561.6
231 565
Schedules of types
C 13
C 13
C 14
C 13
C 16
C 16
C 15
C 15
C 21
C 13
C 13
C 13
C 13
C 15
C 15
C 15
C 15
C 13
C 13
C 13
C 13
C 15
C 14
C 14
C 14
C 16
C 16
C 16
C 16
C 16
C 16
C 14
C 14
C 16
C 16
C 16
C 16
C 16
C 16
C 21
C 21
C 21
C 21
C 21
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 16
C 16
C 16
C 19
C 19
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 13
C 20.2
C 20.2
C 17.1
C 17.1
C 18
C 18
C 18
C 18
C 18
231 571
231 573
231 576.1
231 577.1
231 595
231 595.1
231 597
231 597.2
231 599
231 601
231 604
231 605
231 605.1
231 605.4
231 606
231 606.2
231 612.4
231 612.5
231 612.6
231 612.7
231 613.2
231 613.3
231 618.3
231 618.4
231 618.5
231 623.3
231 623.4
231 623.5
231 624.1
231 625.1
231 628
231 629.11
231 629.12
231 629.13
231 629.14
231 629.15
231 629.16
231 629.17
231 629.18
231 629.19
231 629.20
231 629.21
231 631
231 632
231 633
231 634.11
231 634.12
231 634.13
231 634.14
231 634.15
231 634.16
231 634.17
231 634.18
231 634.19
231 634.20
231 635.1
231 636.1
231 638.4
231 638.5
231 638.6
231 639
231 641.13
231 641.14
231 641.15
231 641.16
231 641.17
231 641.18
231 641.19
231 641.20
231 641.21
231 641.22
C 20.2
C 20.1
C 20.1
C 20.1
C 18
C 18
C 13
C 13
C 13
C 13
C 13
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 19
C 19
C 14
C 14
C 14
C 14
C 16
C 16
C 13
C 13
C 13
C 13
C 13
C 13
C 17.1
C 20.2
C 21
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 13
C 13
C 18
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 13
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
231 641.23
231 641.24
231 641.37
231 641.38
231 643.1
231 645.1
231 649.1
231 652.1
231 659
231 668.1
231 675.1
231 676.1
231 677
231 689
231 689.1
231 690
231 692
231 692.2
231 705
231 705.1
231 711
231 714
231 715.1
231 723.1
231 723.2
231 724.1
231 731.1
231 738
231 755.1
231 764.1
231 769
231 769.2
231 869
231 894
231 907
232 504
232 505
232 505.1
232 505.2
232 508
232 510
232 513
232 519
232 519.1
232 520
232 527.1
232 531.1
232 553
232 556.1
232 556.2
233 417
233 417.2
233 421
233 508
233 508.1
233 510
233 510.1
233 510.3
233 518
233 523.1
233 524.1
233 524.3
233 524.4
233 529.3
233 532.2
233 534
233 538
233 550.1
233 555.1
233 556.1
233 556.1
(4/6)
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 17.2
C 20.1
C 13
C 20.2
C 20.2
C 20.2
C 16
C 20.1
C 20.1
C 13
C 13
C 13
C 20.2
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 17.1
C 27.4
C 19
C 20.2
C 18
C 18
C 20.1
C 18
C 17.2
C 20.1
C 20.2
C 20.2
C 20.2
C 17.1
C 20.1
C 20.2
C9
C 10
C 10
C 10
C 11
C 12
C8
C 10
C 10
C 11
C9
C 10
C8
C9
C9
C 27.4
C 27.1
C 27.1
C 27.4
C 27.2
C 27.4
C 27.2
C 27.2
C 27.4
C 27.1
C 27.1
C 27.1
C 27.1
C 27.2
C 27.1
C 27.5
C 27.1
C 27.1
C 27.2
C 27.1
C 27.2
233 557.1
233 558.1
233 563
233 563.2
233 563.4
233 565
233 565
233 566
233 566.1
233 567
233 571
233 574.2
233 574.3
233 575.1
233 576.2
233 576.3
233 578.1
233 579.1
233 580.1
233 582.1
233 583.1
233 584
233 584.3
233 585.1
233 586.1
233 587.1
233 589.1
233 591.1
233 591.3
233 592.1
233 593.1
233 594.1
233 595.1
233 597.1
233 615
233 615.1
233 616
233 616.1
233 622
233 623
233 623.1
233 623.3
233 626
233 626.1
233 642.2
233 722.1
233 738
233 738
233 776
233 867.1
233 897
233 990
233 993
235 001
235 002
235 003
235 005
235 102
235 103
235 107
235 112
235 112.2
235 112.4
235 112.5
235 113
235 118
235 118.1
235 118.2
235 118.4
235 118.5
235 118.6
C 27.1
C 27.1
C 27.4
C 27.4
C 27.1
C 27.1
C 27.1
C 27.1
C 27.1
C 27.1
C 27.3
C 27.3
C 27.3
C 27.3
C 27.3
C 27.3
C 27.3
C 27.3
C 27.8
C 27.3
C 27.3
C 27.1
C 27.1
C 27.2
C 27.2
C 27.3
C 27.8
C 27.1
C 27.1
C 27.3
C 27.8
C 27.3
C 27.2
C 27.8
C 27.1
C 27.1
C 27.1
C 27.1
C 27.1
C 27.1
C 27.1
C 27.1
C 27.8
C 27.8
C 27.1
C 27.1
C 27.1
C 27.1
C 27.1
C 27.7
C 27.6
C 27.1
C 27.1
E5
E5
E5
E5
C 25.1
C 25.1
C 26.3
C 26.1
C 26.1
C 26.1
C 26.1
C 26.1
C 25.3
C 25.3
C 25.3
C 25.3
C 25.3
C 25.3
235 119
235 119.1
235 120
235 121
235 121.3
235 121.4
235 122
235 122.1
235 123
235 123.1
235 123.2
235 124
235 125
235 126
235 126.3
235 127
235 128
235 129
235 129.4
235 129.7
235 129.8
235 130
235 131
235 132
235 133
235 135
235 144
235 146
235 147.1
235 147.4
235 149.1
235 150.1
235 150.2
235 151.1
235 151.2
235 151.3
235 152.1
235 155.1
235 155.3
235 156.1
235 162
235 163
235 163.1
235 164
235 164.2
235 165
235 166
235 166.4
235 167
235 170
235 171
235 171.4
235 172
235 173
235 174
235 174.3
235 180
235 180.2
235 181
235 186
235 191
235 191.1
235 191.2
235 191.3
235 193
235 193.1
235 194
235 196
235 197
235 198
235 198.1
C 25.3
C 25.3
C 25.3
C 26.1
C 26.1
C 26.1
C 26.1
C 26.1
C 26.1
C 26.1
C 26.1
C 26.1
C 26.1
C 25.3
C 25.3
C 25.3
C 25.3
C 26.3
C 26.1
C 26.3
C 26.1
C 26.1
C 25.1
C 25.1
C 24
C 24
C 25.2
C 25.3
C 25.1
C 25.1
C 25.1
C 25.1
C 25.1
C 26.1
C 26.1
C 26.1
C 26.1
C 25.2
C 25.2
C 25.2
C 24
C 26.1
C 26.1
C 25.1
C 25.1
C 25.1
C 26.1
C 26.2
C 26.1
C 24
C 24
C 24
C 24
C 24
C 24
C 24
C 24
C 24
C 24
C 24
C 25.3
C 25.3
C 25.3
C 25.3
C 26.1
C 26.1
C 26.1
C 26.1
C 26.1
C 26.1
C 26.1
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
Typový zoznam
235 199
235 201.3
235 201.4
235 202.1
235 203.1
235 205.1
235 206.1
235 207.1
235 208
235 209.1
235 210.1
235 210.4
235 211.1
235 212.1
235 213.1
235 213.3
235 213.4
235 214
235 215
235 216
235 217
235 218.1
235 219.1
235 220.1
235 221.1
235 222.1
235 222.2
235 223
235 224.1
235 225.1
235 226.1
235 226.2
235 229.1
235 230.1
235 232.1
235 235
235 236
235 237
235 237.2
235 238.1
235 239.1
235 242.1
235 243.1
235 245.1
235 246.1
235 248.1
235 251.1
235 252.1
235 267
235 267.2
235 276
235 281
235 285
235 286
235 287
235 293.1
235 294.2
235 332.1
235 339.3
235 372
235 372.1
235 372.2
235 391
235 423
235 426
235 427
235 444.1
235 445
235 446
235 447
235 474
Schedules of types
C 25.1
C 25.3
C 25.3
C 25.3
C 25.3
C 25.2
C 25.3
C 25.3
C 25.1
C 25.1
C 26.2
C 26.2
C 25.3
C 26.2
C 26.2
C 26.2
C 26.2
C 25.1
C 25.1
C 25.1
C 25.1
C 26.2
C 26.2
C 26.2
C 26.2
C 25.1
C 25.1
C 26.2
C 26.2
C 26.3
C 26.3
C 26.3
C 25.2
C 25.2
C 25.2
C 26.3
C 25.1
C 24
C 24
C 25.3
C 26.2
C 25.2
C 25.2
C 25.2
C 25.2
C 26.2
C 25.2
C 25.3
C 26.2
C 26.2
C 25.1
C 24
C 25.1
C 26.2
C 26.3
C 26.2
C 26.2
C 26.3
C 25.2
C 26.2
C 26.2
C 26.2
C 25.2
C 25.1
C 26.2
C 25.1
C 26.3
C 26.3
C 26.3
C 26.3
C 26.2
235 487
235 525.1
235 527
235 538.2
235 540
235 541
235 542
235 543
235 544
235 545
235 546
235 547
235 548
235 549
235 550
235 550.2
235 551
235 552
235 554
235 566
235 569
235 569.1
235 570
235 571.1
235 572
235 573
235 573.2
235 574
235 578
235 579.1
235 579.2
235 586
235 587
235 589
235 590
235 591
235 592
235 592.2
235 593
235 594
235 595.1
235 597
235 598
235 599
235 601
235 601
235 602
235 603
235 603.1
235 604
235 605.1
235 606.1
235 612
235 617
235 623
235 623.4
235 623.5
235 623.8
235 624
235 640.1
235 650
235 654
235 667
235 676
235 677.1
235 677.2
235 677.3
235 679
235 679.1
235 680
235 681
C 26.3
C 23.2
C 23.1
C 23.2
C 23.1
C 23.1
C 23.1
C 23.1
C 23.1
C 23.1
C 23.1
C 23.2
C 23.1
C 23.1
C 23.1
C 23.1
C 23.1
C 23.2
C 23.2
C 23.2
C 23.1
C 23.2
C 23.1
C 23.2
C 23.2
C 23.1
C 23.1
C 23.1
C 23.1
C 23.2
C 23.2
C 23.2
C 23.1
C 23.2
C 23.2
C 23.2
C 23.2
C 23.2
C 23.2
C 23.2
C 23.2
C 23.2
C 23.2
C 23.2
C 23.1
C 23.1
C 23.1
C 23.1
C 23.2
C 23.1
C 21
C 21
C 23.1
C 21
C 23.2
C 23.2
C 23.2
C 23.2
C 23.1
C 23.1
C 23.2
C 23.2
C 23.2
C 26.2
C 26.2
C 26.2
C 26.2
C 23.2
C 23.2
C 23.2
C 26.2
235 681.1
235 693.2
235 707
235 707.1
235 738
235 762
235 791
237 023.1
237 023.2
237 179
237 212
237 212.1
237 235
237 245
237 267
237 335
237 345
237 386.1
237 388.1
237 389.1
237 403
237 425
237 426
237 427
237 679
237 905
237 907
237 907.7
237 914
237 920
237 921
237 922
237 924
241 504
241 506
241 506.6
241 507.3
241 511
241 511.5
241 511.7
241 513
241 514
241 514.11
241 514.2
241 514.4
241 514.6
241 514.7
241 514.9
241 515
241 519
241 523
241 523.1
241 523.1
241 523.2
241 523.3
241 524
241 528
241 532.1
241 532.2
241 536
241 537
241 539
241 545
241 546
241 546.1
241 546.3
241 549.1
241 549.2
241 550
241 553
241 557
(5/6)
C 26.2
C 25.3
C 25.3
C 25.3
C 26.2
C 23.1
C 26.2
A 1.5
A 1.5
E6
B 14
B 14
B 14
B 14
B 14
B 14
B 14
B 14
B 14
B 14
B 14
B 14
B 14
B 14
E6
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
C 15
C 15
C 15
C 15
C 15
C 15
C 15
C 15
C 15
C 15
C 15
C 15
C 15
C 15
C 15
C 13
C 15
C 21
C 21
C 21
C 21
C 21
C 21
C 21
C 15
C 15
C 22.2
C 22.2
C 22.1
C 15
C 20.2
C 20.2
C 20.2
C 20.2
C 20.2
C 15
C 20.2
C 22.2
241 557.1
241 559
241 559.1
241 559.2
241 562
241 563.1
241 566.1
241 566.4
241 566.7
241 567.1
241 567.3
241 570
241 570.1
241 570.2
241 570.4
241 582
241 582.1
241 583
241 583.1
241 584
241 586.10
241 586.2
241 586.3
241 586.4
241 586.6
241 586.8
241 587.1
241 587.2
241 588.1
241 588.2
241 588.3
241 589.1
241 589.2
241 590
241 591
241 592.1
241 593
241 595
241 596.1
241 597.3
241 603
241 613
241 613.1
241 614.2
241 614.3
241 639
241 650.1
241 650.2
241 650.5
242 501
242 506
242 508
242 509
242 510
242 510.2
242 510.3
242 513
242 514.1
242 515.1
242 527
242 528
245 307
245 307.1
245 416
245 418
245 425.1
245 460
245 460.1
245 461
245 461.1
245 462
C 22.2
C 22.1
C 22.1
C 22.1
C 22.2
C 22.1
C 22.1
C 22.1
C 22.1
C 22.2
C 22.2
C 20.2
C 20.2
C 20.2
C 20.2
C 20.2
C 20.2
C 22.1
C 22.1
C 22.1
C 15
C 15
C 15
C 15
C 15
C 15
C 21
C 21
C 22.1
C 22.1
C 22.1
C 22.2
C 22.2
C 22.1
C 22.2
C 22.1
C 20.2
C 22.1
C 22.1
C 20.2
C 20.2
C 20.2
C 22.2
C 15
C 15
C 22.1
C 22.1
C 22.1
C 22.1
C9
C 10
C 11
C 10
C9
C9
C9
C 11
C 10
C 11
C 10
C 11
C 27.4
C 27.1
C 27.9
C 27.9
C 27.1
C 27.12
C 27.12
C 27.12
C 27.12
C 27.12
245 463
245 515.2
245 517
245 519
245 521.1
245 521.2
245 521.3
245 521.5
245 522
245 522.1
245 522.2
245 531
245 531.1
245 531.3
245 534
245 536.1
245 536.3
245 536.4
245 538
245 544.1
248 500
248 504
248 505
248 507
248 507.1
248 507.1
248 507.3
248 509
248 509.2
248 515
248 520.1
248 528.1
248 528.2
248 531
248 533
248 533.1
248 534
248 540
248 540.1
248 545
248 547.1
248 548.1
248 555.1
248 559.1
248 560
248 561
248 562
248 563
248 564
248 565
248 566
248 567
248 567.1
248 568
248 570
248 572
248 575
248 576.2
248 576.3
248 577.2
248 578.2
248 579.1
248 580.1
248 581.2
248 581.3
248 582.1
248 582.2
248 582.3
248 583
248 584
248 585
C 27.12
C 27.11
C 27.9
C 27.7
C 27.6
C 27.6
C 27.6
C 27.6
C 27.6
C 27.6
C 27.6
C 27.13
C 27.13
C 27.13
C 27.7
C 27.7
C 27.7
C 27.7
C 27.13
C 27.11
C 27.13
C 27.2
C 27.2
C 27.2
C 27.1
C 27.2
C 27.2
C 27.2
C 27.1
C 27.13
C 27.4
C 27.2
C 27.1
C 27.6
C 27.2
C 27.2
C 27.2
C 27.6
C 27.6
C 27.6
C 27.6
C 27.6
C 27.6
C 27.6
C 27.5
C 27.5
C 27.5
C 27.5
C 27.5
C 27.5
C 27.5
C 27.5
C 27.5
C 27.5
C 27.5
C 27.9
C 27.5
C 27.5
C 27.5
C 27.5
C 27.5
C 27.5
C 27.5
C 27.10
C 27.10
C 27.6
C 27.6
C 27.6
C 27.7
C 27.4
C 27.2
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
Typový zoznam
248 586.1
248 587.1
248 588.1
248 590
248 591
248 602.1
248 603
248 606
248 680
248 713
257 001
257 002
257 003
257 004
257 203
257 204
257 213
257 218
257 221
257 228
257 229
257 230
257 231
257 236
257 241
257 252
257 253
257 254
257 255
257 256
257 257
257 260
257 401
257 806
257 812
257 825
257 831
257 832
257 852
257 853
521 504
521 505
521 506
521 506.1
521 506.2
521 506.3
521 506.4
521 506.5
521 509
521 509.1
521 512.4
521 601
521 602
521 603
521 604
610 201
610 302
610 503
610 702
610 705
610 712
611 100
611 107
616 012
616 062
616 075
616 075.4
616 113
616 115
616 228
616 229
Schedules of types
C 27.5
C 27.10
C 27.10
C 27.2
C 27.2
C 27.2
C 27.8
C 27.4
C 27.5
C 27.7
F2
F2
F2
F2
F7
F7
F4
F3
F3
F3
F3
F3
F 3.1
F 3.1
F 3.1
F5
F5
F5
F4
F4
F4
F4
F1
F6
F6
F6
F6
F6
F8
F8
E8
E8
E8
E8
E8
E8
E8
E8
E8
E8
E8
E8
E8
E8
E8
A8
A8
A8
A8
A8
A8
A8
A8
B 4.1
B 4.2
B 4.2
B 4.2
B 4.2
B 4.1
A 7.2
A 7.2
616 230
616 270
616 300
616 300.1
616 301
616 302
616 303
616 304
616 305
616 305.1
616 306
616 307
616 309
616 310
616 310.1
616 312
616 312.1
616 312.1
616 313
616 315
616 319
616 380
616 414
616 420
616 435
616 438
616 440
616 442
616 604
616 607
616 608
616 609
616 614
616 615
616 618
616 619
616 621
616 622
616 624
616 625
616 631.1
616 634
616 634.1
616 635
616 644
616 644.1
616 645
616 651
616 655
616 750
616 825
616 830
616 836
616 838
616 843
616 843.1
616 844
616 845
616 850
616 867
616 868
616 868.1
616 876
616 881.1
617 055
617 056
617 064
617 065
617 066
617 079
617 080
A 7.2
A 7.3
A 7.3
A 7.3
A 7.3
A 7.3
A 7.3
A 7.3
A 7.3
A 7.3
A 7.3
A 7.3
A 7.3
A 7.3
B 4.2
A 7.3
A 7.3
B 4.1
A 7.3
A 7.3
B 4.1
A 7.3
B 4.1
A 7.3
B 4.2
B 4.2
B 4.2
B 4.2
B 4.1
B 4.1
B 4.1
B 4.1
B 4.1
B 4.1
B 4.1
B 4.1
B 4.1
B 4.1
B 4.1
B 4.1
B 4.2
B 4.2
B 4.1
B 4.2
B 4.2
B 4.2
B 4.2
B 4.2
B 4.2
B 4.2
B 4.1
B 4.2
B 4.2
B 4.2
B 4.2
B 4.1
B 4.2
B 4.2
B 4.2
B 4.2
B 4.2
B 4.1
B 4.2
B 4.2
A 7.1
A 7.1
A 7.1
A 7.1
A 7.1
A 7.1
A 7.1
617 081
617 093
617 094
617 095
617 109
617 110
617 111
617 128
617 129
617 130
617 131
617 143
617 144
617 145
617 146
617 159
617 160
617 161
617 178
617 179
617 180
617 184
617 185
617 186
617 208
617 209
617 210
617 214
617 215
617 216
626 230
626 270
626 300
626 380
626 420
627 070
627 150
627 151
627 186
627 240
627 241
627 242
628 055
628 065
628 080
628 095
628 110
628 130
628 145
628 160
628 180
628 210
669 101
669 102
669 105
669 105.1
669 105.2
669 107
669 108
669 108.1
669 109
669 109.1
669 109.2
669 112
669 112.1
669 112.3
669 201
669 202
669 203
669 204
669 501
(6/6)
A 7.1
A 7.1
A 7.1
A 7.1
A 7.1
A 7.1
A 7.1
A 7.1
A 7.1
A 7.1
A 7.1
A 7.1
A 7.1
A 7.1
A 7.1
A 7.2
A 7.2
A 7.2
A 7.2
A 7.2
A 7.2
A 7.2
A 7.2
A 7.2
A 7.2
A 7.2
A 7.2
A 7.2
A 7.2
A 7.2
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A 1.4
A3
669 502
669 505
669 507
669 509
669 512
671 616
671 625
671 635
671 650
671 670
671 690
910 2111
910 2112
910 2646
910 2647
910 2992
A3
A3
A3
A3
A3
A4
A4
A4
A4
A4
A4
B 14.1
B 14.1
B 14.1
B 14.1
B 14.1
VPAL 066-069
VPAL 069-074
VPAL 078-083
VPAL 083-088
VPAL 088-093
VPAL 093-099
VPAL 099-105
VPAL 105-111
VPAL 111-124
VPAL 124-132
VPAL 132-140
VPAL 140-148
VPAL 148-154
VPAL 154-166
VPAL 166-172
VPAL 172-178
VPAL 178-188
VPAL 188-199
VPAL 199-215
VPAL 215-230
VPAL 230-236
VPAL 236-248
VPAL 248-258
VPAL 258-263
VPAL 263-279
VPAL 279-289
VPAL 289-307
VPAL 307-337
VPAL 337-353
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
VPAC 039-042
VPAC 046-049
VPAC 054-058
VPAC 059-062
VPAC 062-065
VPAC 073-077
VPAC 079-083
VPAC 089-093
VPAC 093-097
VPAC 097-101
VPAC 104-108
VPAC 108-112
VPAC 117-121
VPAC 125-131
VPAC 139-146
VPAC 146-152
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
VPAW 039-084
VPAW 084-089
VPAW 089-094
VPAW 094-099
VPAW 099-103
VPAW 103-108
VPAW 108-114
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
VPAW 114-121
VPAW 121-128
VPAW 128-137
VPAW 137-146
VPAW 146-155
VPAW 155-165
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
VPCW 049-055
VPCW 056-061
VPCW 061-066
VPCW 074-080
VPCW 080-084
VPCW 084-089
VPCW 089-094
VPCW 094-099
VPCW 099-103
VPCW 103-108
VPCW 108-114
VPCW 114-121
VPCW 121-128
VPCW 128-137
VPCW 137-146
VPCW 146-155
VPCW 155-165
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
VRAL 066-069
VRAL 069-074
VRAL 078-083
VRAL 083-088
VRAL 088-093
VRAL 093-099
VRAL 099-105
VRAL 105-111
VRAL 111-124
VRAL 124-132
VRAL 132-140
VRAL 140-148
VRAL 148-154
VRAL 154-166
VRAL 166-172
VRAL 172-178
VRAL 178-188
VRAL 188-201
VRAL 201-215
VRAL 215-230
VRAL 230-242
VRAL 242-250
VRAL 250-258
VRAL 258-270
VRAL 270-279
VRAL 279-293
VRAL 293-307
VRAL 307-322
VRAL 322-353
VRAL 353-365
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
B 8.2
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
SPOJENIE OKA A VIDLICE
EYE - CLEVIS COUPLING
Rozmery sú v súlade s STN IEC 60471 (34 8114)
Dimensions according to IEC 60471
OKO
EYE
VIDLICA
CLEVIS
Obsah
Content
A
B
C
D
Rozmery v mm Dimensions in mm
Označenia spojenia
(priemer svorníka)
Marking of
connection
(bolt diameter)
Menovitý
rozmer
Nominal
size
13
16
19
22
25
28
32

Dovolená
odchýlka
Allowed
deviation
+ 0.50
– 0.20
+ 0.30
– 0.50
± 0.40
+ 0.60
– 0.20
+ 0.60
– 0.80
+ 0.60
– 0.80
+ 0.60
– 0.80
a
b1
d
b2
Menovitý
rozmer
Nominal size
Dovolená
odchýlka
Allowed
deviation
Menovitý
rozmer
Nominal size
Dovolená
odchýlka
Allowed
deviation
Menovitý
rozmer
Nominal size
Dovolená
odchýlka
Allowed
deviation
17.50
+ 4.50
13
+ 0.50
– 1.00
14
+ 1.50
22.10
+ 5.20
16
± 1.00
18
25.20
+ 6.70
19
29.80
+ 6.70
19
32.00
+ 7.50
24
37.00
+ 7.50
24
42.00
+ 7.50
24
+ 0.50
– 1.50
+ 0.50
– 1.50
+ 1.50
– 1.00
+ 1.50
– 1.00
+ 1.50
– 1.00
c
max.
e
min.
f
min.
r
max.
F
G
Menovitý
rozmer
Nominal size
Dovolená
odchýlka
Allowed
deviation
22.00
14.00
+ 1.00
25.00
22.00
4
+ 2.00
27.30
17.50
± 0.80
30.30
27.30
4
20
+ 2.00
31.90
20.00
36.10
31.90
5
20
+ 2.00
36.50
24.00
41.50
36.50
6
26
+ 2.00
39.50
27.00
± 1.00
44.50
39.50
7
26
+ 2.00
44.50
30.00
± 1.00
52.50
44.50
8
26
+ 2.00
49.50
34.00
± 1.00
60.50
49.50
10
rmax môže byť o toľko väčšie, o koľko je väčšie emin
+ 1.40
– 0.20
+ 0.60
– 1.00

Rozmery platia pre pozinkované oká a vidlice
The bigger emin is, the bigger rmax is
The dimensions are valid for galvanized eyes and clevises.
(1/9)
E
SPOJENIE PALIČKY A PANVIČKY
BALL - SOCKET COUPLING
Rozmery sú v súlade s STN 34 8110
PALIČKA
BALL
Dimension according to IEC 60120
PANVIČKA
SOCKET
Obsah
Content
A
B
C
Rozmery PALIČKY v mm Ball Dimensions in mm
d1
d2
h1
Menovitá
veľkosť paličky
Nominal ball
size
Menovitý
rozmer
Nominal size
Dovolená
odchýlka
Allowed
deviation
Menovitý
rozmer
Nominal size
Dovolená
odchýlka
Allowed
deviation
11
11.90
– 1.10
22.80
– 1.30
16
17.00
– 1.20
33.30
20
21.00
– 1.30
24
25.00
– 1.40
r4
Menovitý
rozmer
Nominal size
Dovolená
odchýlka
Allowed
deviation
r1
r2
r3
Menovitý
rozmer
Nominal size
Dovolená
odchýlka
Allowed
deviation
9.10
– 1.20
35
35
3.50
1.50
+ 1.00
– 1.50
13.40
– 1.30
23
50
3.00
3.00
+ 1.00
– 0.50
41.00
– 1.60
19.50
– 1.40
27
60
5.70
3.50
± 1.00
49.00
– 1.80
21.00
– 1.70
40
70
6.60
4.00
+ 1.50
– 1.00
Rozmery PANVIČKY v mm Socket Dimensions in mm
D1
H2 min. pre závlačku
H2 min. for split pin
H1
Menovitá
veľkosť
panvičky
Nominal socket
size
Menovitý
rozmer
Nominal size
Dovolená
odchýlka
Allowed deviation
11
12.50
+ 1.30
16
19.20
20
24
D2
min.
R1
R3
R4
R5
Výška závlačky
Height of split pin
T + 0.20
16.30
35
4
1.50
4
4.80
20.50
21.60
23
3
3.00
5
5.50
+ 2.10
28.50
29.30
27
6
3.50
7
7.00
+ 2.50
32.50
33.50
40
5
4.00
10
8.70
Menovitý
rozmer
Nominal size
Dovolená
odchýlka
Allowed
deviation
W
V
24.50
10.50
+ 1.30
15.50
+ 1.60
34.50
14.50
+ 1.60
23.00
+ 2.10
42.50
20.50
27.50
+ 2.50
51.00
23.50
Rozmery platia pre pozinkované paličky a panvičky
K zaisteniu spojenia paličky s panvičkou slúžia závlačky STN 348113
Dimensions are valid for hot dip galvanized ball and sockets
Split pins acc. to STN 348113 are used to secure ball-socket coupling
(2/9)
D
E
F
G
ZÁVLAČKY PRE SPOJENIE PALIČKY A PANVIČKY
SPLIT PINS FOR BALL - SOCKET COUPLING
Rozmery sú v súlade s STN IEC 60372 (34 8113)
ZÁVLAČKA „V“
„V“ SPLIT PIN
Dimensions according to IEC 60372
ZÁVLAČKA „W“
„W“ SPLIT PIN
Obsah
Content
A
B
Rozmery ZÁVLAČKY „V“ v mm Dimensions of „V“ SPLIT PIN in mm
C
T
Typ
Type
Označenie
závlačky
Marking
of split pin
Menovitý
rozmer
panvičky
Nominal
socket size
F1
237 526
V – 11
11
11.90
L
min
L1
L2
L3
L4
R
min
R1
R2
R3
S
± 0.10
Menovitý
rozmer
Nominal
size
Dovolená
odchýlka
allowed
deviation
8.20 4.50 3.50 2.50
29
55
16.00
4.60
16
2.50
2
3.30
6.00
2.20
4,80
+ 0,20
8
F2
min
F3
F4
F5
V
237 522
V – 16
16
14.50 10.30 5.50 4.50 3.00
38
65
19.00
5.20
18
3.00
3
3.80
6.50
3.20
5.50
+ 0.20
12
237 527
V – 20
20
16.40 10.70 6.00 4.50 3.50
49
80
22.50
6.50
22
3.00
3
4.80
8.50
3.20
7.00
+ 0.20
12
237 528
V – 24
24
20.00 12.80 7.00 7.00 4.00
60
100
29.50
7.70
28
3.50
4
5.70
10.00
4.00
8.70
+ 0.20
12
Rozmery ZÁVLAČKY „W“ v mm D
E
Dimensions of „W“ SPLIT PIN in mm
F6
Typ
Type
Označenie
závlačky
Marking
of split pin
Menovitý
rozmer
panvičky
Nominal
socket size
F1
F2
F3
F4
F5
237 525
W – 11
11
15
20
4
13
Menovitý
rozmer
Nominal
size
Dovolená
odchýlka
allowed
deviation
L1
± 1.50
L2
L3
± 1.50
L4
L5
R1
R2
R3
max.
S
+ 0.20
T
+0.20
19
4.00
+ 0.60
37
12.00
24
8.00
3.00
2.50
3.00
1.50
1.20
4.80
237 516
W – 16
16
22
28
5
19
24
5.00
+ 1.00
50
15.50
36
10.50
3.00
2.50
3.00
2.50
1.50
5.50
237 520
W – 20
20
22
30
5
19
24
5.00
+ 1.00
62
15.50
42
10.50
3.00
2.50
4.50
2.50
2.00
7.00
237 524
W – 24
24
22
30
5
19
25
5.00
+ 1.00
72
15.50
50
10.50
3.00
2.50
5.00
2.50
2.00
8.70
ODISTENÉ
COUPLING POSITION
ZAISTENÉ
LOCKING POSITION
Závlačky súžia k zaisteniu paličky a panvičky. Závlačky v polohe
odistené dovoľujú zasunutie paličky do panvičky. Závlačky v polohe
zaistené zabraňujú vysunutiu paličky z panvičky.
Split pins are used to secure ball-socket coupling. Coupling position
allows insertion of the ball into the socket. Locking position prevents
the ball from releasing out of the socket.
(3/9)
F
G
AlFe LANÁ
ACSR CONDUCTORS
Obsah
Content
PN ZSNP 1/83, TP 2/83, 3/83, 1/84, STN 024210
Prierez
Menovitá
hmotnosť
Matematická
únosnosť
DC
odpor
Konečný
modul
pružnosti
Súčiniteľ
dĺžkovej
roztažnosti
mm
kg/km
kN
Ω/km
MPa
1/K
Počet drôtov
Priemer drôtu
Priemer
Al
Al
Fe
Duša
Celkový
mm
mm
mm
Označenie
Al
Fe
Celkový
mm2
mm2
mm2
16/6
15.27
2.54
17.81
6
1
1.80
1.80
1.80
5.40
62.50
5.980
1.908
80 000
1.87E-05
25/4
23.64
3.94
27.58
6
1
2.24
2.24
2.24
6.72
95.66
9.023
1.233
80 000
1.87E-05
38/32
38.10
30.60
68.80
15
1+6
1.80
2.36
7.08
10.70
355.60
45.76
0.770
113 000
1.45E-05
42/7
42.41
7.07
49.48
6
1
3.00
3.00
3.00
9.00
171.59
15.765
0.6871
80 004
1.87E-05
42/25
42.40
24.70
67.10
12
1+6
2.12
2.12
6.36
10.68
319.30
38.582
0.6932
104 000
1.54E-05
60/14
61.07
14.07
75.14
9+15
1+6
1.80
1.60
4.80
12.00
283.18
28.862
0.4806
80 032
1.80E-05
70/11
71.68
10.78
82.46
9+15
1+6
1.95
1.40
4.20
12.00
285.63
25.876
0.4095
73 080
1.91E-05
70/11-1
66.27
10.78
77.05
6
1+6
3.75
1.40
4.20
11.70
269.75
23.631
0.4402
76 789
1.91E-05
85/83
84.80
83.10
167.90
18
1+6+12
2.45
2.36
11.80
16.70
918.80
119.93
0.3478
119 000
1.40E-05
100/25
99.99
24.71
124.70
12+18
1+6
2.06
2.12
6.36
14.60
478.45
48.380
0.2939
81 373
1.77E-05
110/22
110.34
21.99
132.33
11+17
1+6
2.24
2.00
6.00
14.96
484.90
46.685
0.2663
77 440
1.84E-05
150/25
143.40
24.71
168.11
10+16
1+6
2.65
2.12
6.36
16.96
597.80
54.326
0.2479
75 079
1.88E-05
180/59
176.71
58.90
235.61
15+21
3+9
2.50
2.50
10.39
20.39
971.26
104.844
0.1665
87 749
1.69E-05
185/31
183.78
30.62
214.40
10+16
1+6
3.00
2.36
7.08
19.08
756.78
68.292
0.1598
74 567
1.89E-05
240/39
243.05
38.61
281.66
10+16
1+6
3.45
2.65
7.95
21.75
984.37
85.492
0.1208
73 861
1.90E-05
350AlFe4
331.30
83.10
414.40
12+18
1+6+12
3.75
2.36
11.80
26.80
1 605.20
155.248
0.0888
82 000
1.77E-05
350/59
351.86
58.90
410.76
11+17
3+9
4.00
2.50
0.39
26.39
1 453.01
127.582
0.0835
74 637
1.89E-05
445/74
445.32
73.89
519.21
11+17
3+9
4.50
2.80
11.63
29.63
1 831.81
156.185
0.0460
74 504
1.89E-05
450/52
447.97
52.49
500.46
12+18+24
3+9
3.25
2.36
9.81
29.31
1 667.42
133.858
0.0656
69 901
1.98E-05
680/83
678.58
83.11
761.69
12+18+24 1+6+12
4.00
2.36
11.80
35.80
2 556.12
207.337
0.0433
70 421
1.97E-05
750/43
758.10
43.10
801.20
2.90
4.12
2.80
8.40
36.50
2 431.70
162.907
0.03884
64 000
2.11E-05
12+18+
18+24
Fe
1+6
(4/9)
A
B
C
D
E
F
G
AlFe LANÁ
ACSR CONDUCTORS
Obsah
Content
STN 024210
Označenie lana
Conductor
Nominal
AlFe 3
35/3
50/3
70/3
95/3
120/3
150/3
185/3
210/3
240/3
300/3
350/3
AlFe 4
50/4
70/4
95/4
120/4
150/4
185/4
210/4
240/4
300/4
350/4
AlFe 6
16/6
25/6
35/6
50/6
70/6
70/6
95/6
95/6
120/6
150/6
185/6
210/6
240/6
300/6
350/6
450/6
AlFe 8
450/8
500/8
670/8

Konštrukcia
Stranding
počet/φmm
No./φmm
Priemery
Overall diameter
mm
Al
Aluminium
Fe
Steel
Celkový
Total
9/2.24
9/2.65
9/3.15
9/3.75
36/2.12
36/2.24
36/2.50
36/2.80
36/3.00
36/3.15
36/3.55
3/2.24
3/2.65
3/3.15
7/2.36
7/2.80
7/3.00
12/2.50
12/2.80
12/3.00
12/3.15
19/2.80
30/1.60
30/1.80
30/2.00
30/2.24
30/2.50
30/2.80
30/3.00
30/3.15
30/3.55
30/3.75
7/1.60
7/1.80
7/2.00
7/2.24
7/2.50
7/2.80
7/3.00
19/1.90
19/2.24
19/2.36
6/1.80
6/2.24
6/2.80
6/3.15
6/3.75
26/1.80
6/4.50
26/2.12
26/2.50
26/2.65
26/3.00
26/3.15
26/3.35
26/3.75
28/4.00
28/4.50
18/1.90, 34/3.75
18/2.12, 34/4.00
16/2.80, 36/4.50
9.4
11.1
13.2
14.5
16.8
17.9
20.3
22.9
24.6
25.8
28.2
Prierezy
Sectional area
mm2
Oceľ
Steel
Al
Aluminium
Zaručená
únosnosť lana
Calculated
breaking load
kN
Hmotnosť
Weight
kg/km
Fe
Steel
4.93
5.83
6.93
7.08
8.40
9.00
10.50
11.76
12.60
13.23
14.00
35.4
49.6
70.1
99.4
127.0
141.8
176.7
221.7
254.5
280.5
356.3
11.8
16.5
23.3
30.6
43.1
49.4
58.9
73.8
84.8
93.5
117.0
195.2
272.5
386.6
526.8
704.3
796.8
974.6
1221.0
1400.6
1551.7
1949.4
11.2
12.6
14.0
15.6
17.5
19.6
21.0
22.1
25.4
26.8
4.80
5.40
6.00
6.72
7.50
8.40
9.00
9.50
11.20
11.80
60.3
76.3
94.2
118.2
147.2
184.7
212.0
233.7
297.0
331.3
14.0
17.8
21.9
27.5
34.3
43.1
49.4
53.8
74.8
83.1
282.6
357.3
442.9
554.7
690.3
864.7
992.0
1096.1
1442.8
1605.2
1/1.80
1/2.24
1/2.80
1/3.15
1/3.75
7/1.40
1/4.50
7/1.70
7/2.00
7/2.12
7/2.36
7/2.50
7/2.65
7/3.00
12/2.50
12/2.80
5.4
6.7
8.4
9.4
11.2
11.4
13.5
13.5
16.0
16.9
19.0
20.1
21.3
24.0
26.5
29.7
1.80
2.24
2.80
3.15
3.75
4.20
4.50
5.10
6.00
6.36
7.08
7.50
7.95
9.00
10.50
11.76
15.2
23.6
36.9
46.7
66.2
66.1
95.4
91.7
127.6
143.4
183.7
202.6
229.1
287.1
351.8
445.3
2.5
3.9
6.1
7.7
11.0
10.7
15.9
15.8
21.9
24.7
30.6
34.3
38.6
49.4
58.9
73.8
62.4
96.7
151.1
191.2
270.9
272.8
390.2
384.6
535.9
601.5
761.6
844.2
952.2
1181.0
1454.6
1843.1
12/2.36
12/2.50
12/3.0
28.7
30.7
36.2
9.90
10.50
12.60
428.6
490.8
671.1
52.4
58.9
84.8
1623.6
1848.3
2559.1
Nedoporučené laná

(5/9)
ACSR 3
18.9
26.0
36.8
48.4
68.7
78.2
94.3
116.5
133.6
147.3
181.8
ACSR 4
25.8
32.7
39.5
49.6
61.8
75.8
87.0
95.2
125.7
139.7
ACSR 6
5.3
8.1
12.3
15.6
21.5
23.0
30.2
32.2
44.6
48.8
61.4
71.1
75.0
95.3
114.8
140.6
ACSR 8
118.5
134.7
183.3
Not recommended conductors
A
B
C
D
E
F
G
AlFe LANÁ
ACSR CONDUCTORS
Obsah
Content
DIN EN 50182
Označenie lana
Conductor
Nominal
Konštrukcia
Stranding
počet/φmm
No./φmm
Priemery
Overall diameter
mm
Celkový
Total
Prierezy
Sectional area
mm2
Oceľ
Steel
Al
Aluminium
Matematická
únosnosť lana
Calculated
breaking load
kN
Hmotnosť
Weight
kg/km
Al
Aluminium
Fe
Steel
16/2.5
6/1.8
1/1.8
5.4
1.8
15.3
2.55
62.4
5.950
25/4
6/2.25
1/2.25
6.8
2.25
23.8
4
97.5
9.200
35/6
6/2.7
1/2.7
8.1
2.7
34.3
5.7
140.5
12.650
44/32
14/2
7/2.4
11.2
7.2
44
31.7
376.8
45.000
50/8
6/3.2
1/3.2
9.6
3.2
48.3
8
197.2
17.100
50/30
12/2.33
7/2.33
11.7
6.99
51.2
29.8
382.5
43.800
70/12
26/1.85
7/1.44
11.7
4.32
69.9
11.4
285.1
26.800
95/15
26/2.15
7/1.67
13.6
5.01
94.4
15.3
384.8
35.750
95/55
12/3.2
7/3.2
16
9.6
96.5
56.3
721.4
79.350
105/75
14/3.1
19/2.25
17.5
11.25
105.7
75.5
906.7
108.450
120/20
26/2.44
7/1.9
15.5
5.7
19.8
496.0
45.650
10.8
121.6
Fe
Steel
120/70
12/3.6
7/3.6
18
122
71.3
913.2
100.000
125/30
30/2.33
7/2.33
16.1
6.99
127.9
29.8
594.4
57.600
150/25
26/2.7
7/2.1
17.1
6.31
148.9
24.2
606.7
55.250
170/40
30/2.7
7/2.7
18.9
8.1
171.8
40.1
798.3
76.750
185/30
26/3
7/2.33
19
6.99
183.8
29.8
748.5
66.200
210/35
26/3.2
7/2.49
20.3
7.47
209.1
34.1
852.3
74.900
210/50
30/3
7/3
21
9
212.1
49.5
985.7
93.900
230/30
24/3.5
7/2.33
21
6.99
230.9
29.8
878.0
73.100
240/40
26/3.45
7/2.68
21.9
8.04
243
39.5
989.8
86.400
265/35
24/3.74
7/2.49
22.4
7.47
263.7
34.1
1002.7
83.050
300/50
26/3.86
7/3
24.5
9
304.3
49.5
1239.2
107.000
305/40
54/2.68
7/2.68
24.1
8.04
304.6
39.5
1160.6
99.400
340/30
48/3
7/2.33
25
6.99
339.3
29.8
1178.2
92.900
380/50
54/3
7/3
27
9
382
49.5
1454.5
123.100
385/35
48/3.2
7/2.49
26.7
7.47
386
34.1
1341.1
104.800
435/55
54/3.2
7/3.2
28.8
9.6
434.3
56.3
1654.2
136.450
450/40
48/3.45
7/2.68
28.7
8.04
448.7
39.5
1557.1
120.750
490/65
54/3.4
7/3.4
30.6
490.3
63.6
1867.8
153.100
495/35
45/3.74
7/2.49
29.9
7.47
494.1
34.1
1644.0
121.800
510/45
48/3.68
7/2.87
30.7
8.61
45.3
1774.6
136.650
550/70
54/3.6
7/3.6
32.4
10.8
550
71.3
2094.6
170.600
560/50
48/3.86
7/3
32.2
9
561.7
49.5
1950.4
148.950
570/40
45/4
7/2.68
32.2
8.04
571.2
39.5
1727.5
139.000
650/45
45/4.30
7/2.87
34.4
8.61
653.5
45.3
2112.5
155.800
680/85
54/4
19/2.4
36
678.8
86
2572.5
210.400
10.2
12
(6/9)
510.2
A
B
C
D
E
F
G
AlFe LANÁ
ACSR CONDUCTORS
Obsah
Content
EN 50182:2001
Characteristics of aluminium conductors steel reinforced used in Germany - Type AL1/ST1A
Code
Old
code
Area
No of Wires
Wire diameter
Final
Coefficient Current
Mass per Rated
DC
modulus
of linear carrying
unit length strength resistance
of
expansion capacity
elasticity
Cond.
Diameter
AL
Steel
Total
AL
Steel
Core
mm2
mm2
mm2
AL
Steel
mm
mm
mm
mm
kg/km
kN
Ω / km
N/mm2
1/k
A
16/2.5
25/4
15.3
23.9
2.54
3.98
17.8
27.8
6
6
1
1
1.80
2.25
1.80
2.25
1.80
2.25
5.4
6.75
61.6
96.3
5.80
8.95
1.876 9
1.201 2
81 000
81 000
1.92E-05
1.92E-05
105
140
34-AL1/6-ST1A
35/6
34.4
5.73
40.1
6
1
2.70
2.70
2.70
8.1
138.7
12.37
0.834 2
81 000
1.92E-05
170
44-AL1/32-ST1A
44/32
44
31.7
75.6
14
7
2.00
2.40
7.20
11.2
369.3
44.24
0.657 4
110 000 1.50E-05
48-AL1/8-ST1A
50/8
48.3
8.04
56.3
6
1
3.20
3.20
3.20
9.6
194.8
16.81
0.593 9
81 000
51-AL1/30-ST1A
50/30
51.2
29.8
81.0
12
7
2.33
2.33
6.99
11.7
374.7
42.98
0.564 4
107 000 1.53E-05
70-AL1/11-ST1A
70/12
69.9
11.4
81.3
26
7
1.85
1.44
4.32
11.7
282.2
26.27
0.143 2
77 000
1.89E-05
290
1.89E-05
350
15-AL1/3-ST1A
24-AL1/4-ST1A
1.92E-05
–
210
–
94-AL1/15-ST1A
95/15
94.4
15.3
109.7
26
7
2.15
1.67
5.01
13.6
380.6
34.93
0.306 0
77 000
97-AL1/56-ST1A
95/55
96.5
56.3
152.8
12
7
3.20
3.20
9.60
16.0
706.8
77.85
0.299 2
107 000 1.53E-05
106-AL1/76-ST1A
105/75
105.7
75.5
181.2
14
19
3.10
2.25
11.30
17.5
885.3
105.82
0.274 2
110 000 1.50E-05
122-AL1/20-ST1A
120/20
121.6
19.8
141.4
26
7
2.44
1.90
5.70
15.5
491.0
44.50
0.237 6
77 000
122-AL1/71-ST1A
120/70
122.1
71.3
193.4
12
7
3.60
3.60
10.80
18.0
894.5
97.92
0.236 4
107 000 1.53E-05
128-AL1/30-ST1A
125/30
127.9
29.8
157.8
30
7
2.33
2.33
6.99
16.3
587.0
56.41
0.226 0
82 000
1.78E-05
149-AL1/24-ST1A
150/25
148.9
24.2
173.1
26
7
2.70
2.10
6.30
17.1
600.8
53.67
0.194 0
77 000
1.89E-05
470
172-AL1/40-ST1A
170/40
171.8
40.1
211.8
30
7
2.70
2.70
8.10
18.9
788.2
74.89
0.168 3
82 000
1.78E-05
520
184-AL1/30-ST1A
185/30
183.8
29.8
213.6
26
7
3.00
2.33
6.99
19.0
741.0
65.27
0.157 1
77 000
1.89E-05
535
209-AL1/34-ST1A
210/35
209.1
34.1
243.2
26
7
3.20
2.49
7.47
20.3
844.1
73.36
0.138 1
77 000
1.89E-05
590
212-AL1/49-ST1A
210/50
212.1
49.5
261.5
30
7
3.00
3.00
9.00
21.0
973.1
92.46
0.136 3
82 000
1.78E-05
610
231-AL1/30-ST1A
230/30
230.9
29.8
260.8
24
7
3.50
2.33
6.90
21.0
870.9
72.13
0.125 0
74 000
1.96E-05
630
243-AL1/39-ST1A
240/40
243.1
39.5
282.5
26
7
3.45
2.68
8.04
21.8
980.1
85.12
0.118 8
77 000
1.89E-05
645
264-AL1/34-ST1A
265/35
263.7
34.1
297.7
24
7
3.74
2.49
7.47
22.4
994.4
81.04
0.109 5
70 000
1.93E-05
680
304-AL1/49-ST1A
300/50
304.3
49.5
353.7
26
7
3.86
3.00
9.00
24.4
1227.3
105.09
0.094 9
62 000
2.05E-05
740
305-AL1/39-ST1A
305/40
304.6
39.5
344.1
54
7
2.68
2.68
8.04
24.1
1151.2
96.80
0.094 9
70 000
1.93E-05
740
339-AL1/30-ST1A
340/30
339.3
29.8
369.1
48
7
3.00
2.33
6.99
25.0
1171.2
91.71
0.085 2
62 000
2.05E-05
790
382-AL1/49-ST1A
380/50
381.7
49.5
431.2
54
7
3.00
3.00
9.00
27.0
1442.5
121.30
0.075 8
70 000
1.93E-05
840
386-AL1/34-ST1A
385/35
386.0
34.1
420.1
48
7
3.20
2.49
7.47
26.7
1333.6
102.56
0.074 9
62 000
2.05E-05
850
434-AL1/56-ST1A
435/55
434.3
56.3
490.6
54
7
3.20
3.20
9.60
28.8
1641.3
133.59
0.066 6
70 000
1.93E-05
900
449-AL1/39-ST1A
450/40
448.7
39.5
488.2
48
7
3.45
2.68
8.04
28.7
1549.1
119.05
0.064 4
62 000
2.05E-05
920
490-AL1/64-ST1A
490/65
490.3
63.6
553.8
54
7
3.40
3.40
10.20
30.6
1852.9
150.81
0.059 0
70 000
1.93E-05
960
494-AL1/34-ST1A
494/35
494.4
34.1
528.4
45
7
3.74
2.49
7.47
29.9
1632.6
117.96
0.058 4
61 000
2.09E-05
985
511-AL1/45-ST1A
510/45
510.5
45.3
555.8
48
7
3.68
2.87
8.61
30.7
1765.3
133.31
0.056 6
62 000
2.05E-05
995
550-AL1/71-ST1A
550/70
549.7
71.3
620.9
54
7
6.60
3.6
10.80
32.4
2077.2
166.32
0.052 6
70 000
1.93E-05
1 020
562-AL1/49-ST1A
560/50
561.7
49.5
611.2
48
7
6.86
3.00
9.00
32.2
1939.5
146.28
0.051 5
62 000
2.05E-05
1 040
571-AL1/39-ST1A
570/40
571.2
39.5
610.6
45
7
4.02
2.68
8.04
32.2
1 887.1
136.40
0.050 6
61 000
2.09E-05
1050
653-AL1/45-ST1A
650/45
653.5
45.3
698.8
45
7
4.30
2.87
8.61
34.4
2 159.9
156.18
0.044 2
61 000
2.09E-05
1 120
764.5 54
1 090.9 72
19
7
4.00
4.30
2.40
2.87
12.00
8.61
36.0
43.0
2 549.7
3 248.2
206.56
218.92
0.042 6
0.027 7
68 000
60 000
1.94E-05
2.17E-05
1 150
1 580
679-AL1/86-ST1A 680/85 678.6
1046-AL1/45-ST1A 1045/45 1 045.6
86
45.3
1.89E-05
–
–
410
B
C
D
–
425
NOTE 1 Direction of lay of external layer is right hand (Z)
NOTE 2Values of final modulus of elasticity and coefficient of linear expansion for the conductor sizes listed in the Table are used in Germany
Values for other conductor constructions may be calculated using the method given in IEC 61597
NOTE 3Guideline values of current carrying capacity are valid up to a frequancy of 60 Hz, assuming a wind velocity of 0.6 m/s, the effect of solar radiation for Germany, an initial
ambient temperature of 35 °C and a conductor temperature of 80 °C. For special applications, when there is no air turbulence, the values should be reduced by 30%
(7/9)
A
E
F
G
Al VODIČE
Al CONDUCTORS
Obsah
Content
EN 50182
Characteristics of aluminium conductors used in Germany – Type AL1
Code
Old
code
Area
Diameter
No
of Wires
mm2
Mass per
unit length
Rated
strength
DC
resistance
Final
modulus of
elasticity
Coefficient
of linear
expansion
Current
carrying
capacity
Wire
Cond.
mm
mm
kg/km
kN
Ω / km
N/mm2
1/k
A
5.10
6.30
43.4
66.3
3.02
4.36
1.798 6
1.178 7
60 000
60 000
2.30E-05
2.30E-05
110
145
16-AL1
24-AL1
16
25
15.9
24.2
7
7
1.70
2.10
34-AL1
35
34.4
7
2.50
7.50
93.9
6.01
0.831 7
60 000
2.30E-05
180
49-AL1
50
49.5
7
3.00
9.00
135.2
8.41
0.577 6
60 000
2.30E-05
225
48-AL1
50
48.3
19
1.80
9.00
132.9
8.94
0.594 4
57 000
2.30E-05
225
66-AL1
70
65.8
19
2.10
10.50
180.9
11.85
0.436 7
57 000
2.30E-05
270
93-AL1
95
93.3
19
2.50
12.50
256.3
16.32
0.308 1
57 000
2.30E-05
340
117-AL1
120
117.0
19
2.80
14.00
321.5
19.89
0.245 6
57 000
2.30E-05
390
147-AL1
150
147.1
37
2.25
15.80
405.7
26.48
0.196 0
57 000
2.30E-05
455
182-AL1
185
181.6
37
2.50
17.50
500.9
31.78
0.158 8
57 000
2.30E-05
520
243-AL1
240
242.5
61
2.25
20.30
671.1
43.66
0.119 3
55 000
2.30E-05
625
299-AL1
300
299.4
61
2.50
22.50
828.5
52.40
0.096 6
55 000
2.30E-05
710
400-AL1
400
400.1
61
2.89
26.00
1 107.1
68.02
0.072 3
55 000
2.30E-05
855
500-AL1
500
499.8
61
3.23
29.10
1 382.9
82.47
0.057 9
55 000
2.30E-05
990
626-AL1
625
626.2
91
2.96
32.60
1 739.7
106.45
0.046 4
55 000
2.30E-05
1 140
802-AL1
1000-AL1
800
1000
802.1
999.7
91
91
3.35
3.74
36.90
41.10
2 228.3
2 777.3
132.34
159.95
0.036 2
0.029 1
55 000
55 000
2.30E-05
2.30E-05
1 340
1 540
NOTE 1 Direction of lay of external layer is right hand (Z)
NOTE 2Values of final modulus of elasticity and coefficient of linear expansion for the conductor sizes listed in the Table are used in Germany
Values for other conductor constructions may be calculated using the method given in IEC 61597
NOTE 3Guideline values of current carrying capacity are valid up to a frequancy of 60 Hz, assuming a wind velocity of 0.6 m/s, the effect of solar radiation for
Germany, an initial ambient temperature of 35 °C and a conductor temperature of 80 °C. For special applications, when there is no air turbulence, the values
should be reduced by 30%
A
B
C
D
E
F
G
(8/9)
Fe LANÁ
Fe CONDUCTORS
Obsah
Content
STN 02 4305
Menovitá pevnosť
Nominal breaking strength
MPa
A
Menovitý prierez
Nominal crossection
mm2
Vypočítaný prierez
Calculated
crossection
mm2
Vypočítaný priemer
lana
Calculated conductor
diameter
mm
340
16
15.89
5.10
5.13
8.15
10.41
14.79
16
15.76
5.40
5.09
8.08
10.33
14.67
25
27.59
5.72
8.91
14.16
18.09
25.69
25
24.54
6.75
7.92
12.59
16.08
22.84
35
34.36
7.50
11.10
17.62
22.52
31.99
50
49.48
9.00
15.98
25.38
32.43
46.07
50
48.35
9.00
15.62
24.80
31.69
45.01
70
74.88
11.20
23.68
37.61
48.05
68.24
95
93.27
12.50
29.49
46.84
59.85
85.00
540
690
980
Zaručená únosnost'
Breaking strength
kN
120
117.00
14.00
37.00
58.76
75.08
106.70
150
147.30
16.00
45.07
71.59
91.44
130.00
185
181.60
17.50
55.57
88.25
112.80
160.20
Cu VODIČE
Cu CONDUCTORS
STN IEC 228A
C
D
E
F
G
Menovitý prierez
Nominal crossection
mm2
Priemer vodiča
Conductor diameter
mm
16
5.3
25
6.6
35
7.9
50
9.1
70
11.0
95
12.9
120
14.5
150
16.2
185
18.0
240
20.6
300
23.1
(9/9)
B
Obsah
Content
A.
PRÚDOVÉ ARMATÚRY
CURRENT CARRYING FITTINGS
Prúdové armatúry sú určené na rozoberateľné alebo nerozoberateľné, prúdové pevné alebo odľahčené spojenie dvoch,
alebo niekoľkých vodičov. Montujú sa priamo na neizolované
vodiče.
Armatúry na prúdové spojenia sú vyrobené z rov­na­kých
alebo podobných materiálov ako spájaný vodič s vy­ho­vu­
júcimi fyzikálnymi vlastnosťami s ohľadom na pre­nos prúdu
a vzájomného elektrochemického pôsobenia vodiča a arma­túry.
Pomerný prechodový odpor spoja musí byť menší ako
pomerný prechodový odpor vodiča, na ktorý je armatúra
určená. Pri spojení vodičov rôznych prierezov alebo materiálov
je potrebné namerané hodnoty vzťahovať na menší prierez
alebo na materiál s menšou vodivosťou. Prúdové armatúry
musia mať oteplenie menšie ako najväčší vodič, na ktorý je
armatúra určená. Pri spojení rôznych prierezov vodičov ako
teplota vodiča platí nižšia teplota oboch spájaných vodičov.
Current carrying fittings are designed for connection of
two or more conductors. They are applied directly on the
noninsulated conductors.
The fittings are made from the same or similar material and
with corresponding physical properties of the conductor being
connected, taking into consideration transmited current and
mutual influence of conductor and fitting.
Specific contact resistance of the connection is smaller
than specific contact resistance of the conductor that fitting
is designed for.
If connecting conductors with defferent cross sections of
materials, obtained dates relate to smaller cross section or to
material with lower conductivity. Heating of current carrying
fittings is smaller than that one of the largest conductor. When
connecting conductors with diferent cross sections, lower
temeprature is acceptable.
A
A
B
C
D
E
F
G
PRÚDOVÉ ARMATÚRY
CURRENT CARRYING FITTINGS
A1
A1
PRÚDOVÉ SVORKY ROZOBERATEĽNÉ
DISMANTABLE CURRENT CLAMPS
Obsah
Content
A2
A2
PRÚDOVÉ SVORKY LISOVANÉ
COMPRESSION CURRENT CLAMPS
A
A3
A3
UNIVERZÁLNE SVORKY
UNIVERSAL CLAMPS
A4
A4
VRUBOVÉ SPOJKY
NOTCH JOINTS
A5
A5
LISOVANÉ SPOJKY
COMPRESSION JOINTS
B
C
D
E
A6
A6
KÁBELOVÉ SPOJKY LISOVANÉ
COMPRESSION CABLE JOINTS
F
A7
A7
KÁBELOVÉ OKÁ LISOVANÉ
COMPRESSION CABLE LUGS
A8
A8
ODBOČNÉ SVORKY
BRANCH CLAMPS
A9
A9
OPRAVNÉ SPOJKY LISOVANÉ
COMPRESSION REPAIR SLEEVES
A 10
A 10
OPRAVNÉ SVORKY ROZOBERATEĽNÉ
DISMANTABLE REPAIR SLEEVES
A
G
PRÚDOVÉ SVORKY ROZOBERATEĽNÉ Cu
DISMANTABLE CURRENT CLAMPS Cu
Obsah
Content
A
B
C
Obr.
Typ
Fig.
Type
D
Rozmery
Priemer vodiča
Hmotnosť
Dimensions
Conductor diameter
Weight
mm
mm
kg
a
b
c
M
167 103
5.10 – 7.50
79
25
20
10
0.42
167 107
9.00 – 10.75
94
32
24
10
0.56
167 112
12.50 – 14.25
110
35
29
12
0.80
167 118
15.75 – 17.50
124
40
36
12
2.40
167 130
20.25 – 22.50
140
45
44
16
2.56
167 120
14.20 – 17.50
–
40
37.5
12
0.59
167 126
12.50 – 14.25
–
35
30
12
0.40
3
167 114
12.50 – 14.25
72.5
35
29
12
0.63
4
167 109
12.50 – 14.25
125
–
29
10
1.05
1
2
Materiál: Meď
Povrchová ochrana: Spojovací materiál žiarovo zinkovaný
Použitie: Na prúdové spojenie dvoch rovnakých Cu vodičov
Material: Cooper
Surface Protection: Jointing material hot dip galvanized
Use: Connection of two equal copper conductors
A 1.1
E
F
G
PRÚDOVÉ SVORKY ROZOBERATEĽNÉ Al
DISMANTABLE CURRENT CLAMPS Al
Obsah
Content
A
B
C
D
E
Obr.
Typ
Fig.
Type
1
2
3
4
5
Rozmery
Priemer vodiča
Hmotnosť
Dimensions
Conductor diameter
Weight
mm
mm
kg
a
b
c
M
167 603
5.40 - 8.40
79
25
20
10
0.34
167 610
9.50 - 12.10
94
30
24
10
0.37
167 612
13.50 - 16.00
110
35
29
12
0.59
167 008
9.50 - 12.10
62
30
24
10
0.23
167 003
9.50 - 12.10
30
-
24
10
0.11
167 004
12.20 - 16.00
35
-
29
12
0.17
167 012
5.40 - 8.40
52
-
20
10
0.22
167 010.1
8.40 - 10.75
60
-
29
12
0.30
167 010.5
9.50 - 14.00
60
-
29
12
0.30
Material: Aluminium
Surface Protection: Aluminium chemically burnt, jointing material
hot dip galvanized
Use: Current connection of two equal Al and ACSR conductors
Materiál: Hliník
Povrchová ochrana: Hliník chemicky opálený, spojovací materiál
žiarovo zinkovaný
Použitie: Na prúdové spojenie dvoch rovnakých Al a AlFe vodičov
A 1.2
F
G
PRÚDOVÉ SVORKY ROZOBERATEĽNÉ
DISMANTABLE CURRENT CLAMPS
c
Obsah
Content
A
M
b
a
B
Typ
Type
167 617
167 617.1
167 619

Priemer vodiča
Conductor diameter
mm
Spojovací materiál
Jointing material
16.00 – 20.00
16.00 – 20.00
Rozmery
Dimensions
mm
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
c
M
FH
A
155
155
50
50
40
40
12
12
1.27
1.27
20.00 – 22.00 / 16.00 – 20.00
FH
185
60
45
12
1.70
20.00 – 22.00 / Cu 10.60 – 12.50
FH
185
60
45
12
1.77
167 625
167 625.4
20.10 – 24.00
FH
185
60
45
12
1.57
20.10 – 24.00
FH
185
60
45
12
1.57
167 625.7
20.00 – 21.00 / 22.00 – 24.00
FH
185
60
45
12
1.57
167 627.1
16.9 / Cu 12.9
FH
155
50
40
12
1.30
167 630
26.00 – 27.00 / 19.00 – 22.00
FH
215
70
55
16
3.21
167 630.2
26.00 – 27.00 / 19.00 – 22.00
A
215
70
55
16
3.21
167 637
167 641
24.10 – 26.80
FH
215
70
55
16
3.09
28.70 – 30.70 / 19.00 – 22.00
167 621

FH
215
70
55
16
3.14
167 651
167 651.2
26.90 – 30.70
FH
215
70
55
16
2.95
28.5 – 29.5 / 28.5 – 29.5
FH
215
70
55
16
3.10
167 651.3
29.5 – 30.5 / 28.5 – 29.5
FH
215
70
55
16
3.08
167 651.4
26.5 – 27.5 / 26.5 – 27.5
FH
215
70
55
16
3.00
167 651.5
15.5 / 29.9
FH
215
70
55
16
2.95
167 651.6
26.95 – 30.70 / 31.5
FH
215
70
55
16
3.10
167 655
20.00 – 22.00 / 13.50 – 16.00
FH
185
60
45
12
1.75
167 655.2
16.50 / 27.00
FH
185
60
45
12
1.73
167 655.3
12.20 – 16.00 / 26.00 – 27.00
FH
185
60
45
12
1.75
167 655.4
12.00 – 13.00 / 20.50 – 21.50
FH
185
60
45
12
1.75
167 655.5
16.00 – 17.50 / 26.00 – 27.50
FH
185
60
45
12
1.65
167 671
26.40 – 26.80 / 28.70 – 30.00
FH
215
70
55
16
3.10
167 868
167 871
33.00 – 36.50
FH
300
96
65
16
5.59
33.00 – 36.50 / 19.00 – 22.00
FH
300
96
65
16
5.85
167 871.1
167 871.9
33.00 – 36.50 / 27.00 – 30.00
24.10 – 26.80 / 33.00 – 36.50
FH
FH
300
300
96
96
65
65
16
16
5.65
5.90
 použitie pre rovnaké priemery vodičov
 for identical conductors diameters
Materiál: Hliníková zliatina, Cupal
Povrchová ochrana: Hliník chemicky opálený
Spojovací materiál: A – Anticorový, FH – Oceľ žiarovo pozinkovaná
Použitie: Na prúdové spojenie dvoch Al a AlFe vodičov, resp. na
prúdové spojenie AlFe a Cu vodiča
Material: Aluminium alloy, Cupal
Surface Protection: Aluminium chemically burnt
Jointing Material: A – Stainless steel, FH – Steel hot dip galvanized
Use: Current connection of two Al and ACSR conductors or connection
of ACSR and Cu conductors
A 1.3
C
D
E
F
G
PRÚDOVÉ SVORKY ROZOBERATEĽNÉ
DISMANTABLE CURRENT CLAMPS
Obsah
Content
M
M
c
c
c
b
b
a
1
Obr.
Fig.
2
Typ
Type
167 001
167 005
167 005.1
1
2
3
b
M
167 006
167 013
167 013.1
167 018
167 019
167 020
167 021
167 021.1
167 022
167 023
167 023.1
167 025
167 617.2
167 617.3
167 617.4
167 617.5
167 617.6
167 617.7
167 617.8
167 617.10
167 630.3
167 630.5
167 630.6
167 630.7
669 201
669 202
669 203
669 204
3
Priemer vodiča
Conductor diameter
mm
Spojovací materiál
Jointing material
33.00 – 36.50 / 19.00 – 22.00
16.00 – 20.00
16.00 – 20.00 / 20.00 – 22.00
20.10 – 24.00
10.0 / 15.4
10.0 / 21.0
10.5 – 12.5 / 25.0 – 26.0
19.08 / 28.02
19.00 – 22.00 / 28.70 – 30.70
12.50 / 16.00 – 20.00
10.5 – 12.5 / 16.0 – 20.0
12.50 / 21.00 – 25.50
12.50 / 35.50 – 38.50
12.50 / 34.00
12.50 / 28.00 – 32.00
15.51 – 16.00 / 15.01 – 16.00
17.51 – 18.00 / 15.01 – 16.00
18.51 – 19.00 / 15.01 – 16.00
18.51 – 19.00 / 19.01 – 20.00
19.01 – 19.50 / 19.01 – 20.00
20.01 – 20.50 / 15.01 – 16.00
19.00 – 20.00 / 19.00 – 20.00
18.51 – 19.00 / 10.00 – 11.00
15.01 – 16.00 / 26.50 – 27.50
28.70 – 30.70 / 15.01 – 16.00
28.70 – 30.70 / 19.00 – 20.00
25.64 / 16.50
2.2 – 6.8 / 4.6 – 6.8
2.7 – 9.4 / 6.6 – 9.4
4.6 – 13.6 / 9.6 – 16.6
5.6 – 16.2 / 12.5 – 16.2
FH
FH
A
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
A
A
A
A
A
A
A
A
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
 použitie pre rovnaké priemery vodičov
Rozmery
Dimensions
mm
a
b
c
M
105
105
105
105
105
105
105
105
145
145
145
145
–
–
–
–
96
50
50
60
50
50
50
70
70
50
50
60
96
96
60
50
50
50
50
50
50
50
50
69
69
69
69
38
45
50
60
65
40
40
45
40
40
40
55
55
40
40
45
65
65
45
40
40
40
40
40
40
40
40
55
55
55
55
15
20
24
29
16
12
12
12
12
12
12
16
16
12
12
12
16
16
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
6
8
8
10
B
Hmotnosť
Weight
kg
1.93
0.41
0.34
0.53
0.41
0.41
0.42
0.91
0.90
0.42
0.42
0.55
1.97
2.00
0.53
0.76
0.75
0.74
0.73
0.71
0.72
0.85
1.10
2.22
2.20
2.14
2.24
0.046
0.103
0.134
0.242
 for identical conductors diameters
Materiál: Hliníková zliatina, Cupal
Povrchová ochrana: Hliník chemicky opálený
Spojovací materiál: A – Anticorový, FH – Oceľ žiarovo pozinkovaná
Použitie: Na prúdové spojenie dvoch Al a AlFe vodičov, resp. na
prúdové spojenie AlFe a Cu vodiča
Material: Aluminium alloy, Cupal
Surface Protection: Aluminium chemically burnt
Jointing Material: A – Stainless steel, FH – Steel hot dip galvanized
Use: Current connection of two Al and ACSR conductors or connection
of ACSR and Cu conductors
A 1.4
A
C
D
E
F
G
PRÚDOVÉ SVORKY ROZOBERATEĽNÉ
DISMANTABLE CURRENT CLAMPS
Obsah
Content
400
400
A
65
185
B
C
45
Priemer vodiča
Hmotnosť
Conductor diameter
Weight
mm
kg
237 023.1
26.9 – 30.7
6.1
237 023.2
28.5 – 30.0
6.1
Typ
Type
Materiál: Al odliatok, oceľ
Povrchová ochrana: Hliník chemicky opálený,
oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Na prúdové spojenie dvoch Al alebo AlFe vodičov rovnakého
priemeru v trojzväzku
Material: Aluminium alloy
Surface Protection: Aluminium chemically burnt,
steel hot dip galvanized
Use: Current connection of two Al and ACSR conductors with
identical diameters
A 1.5
D
E
F
G
PRÚDOVÉ SVORKY LISOVANÉ Al
DISMANTABLE CURRENT CLAMPS Al
Obsah
Content
Typ
Type
Prierez vodiča
Conductor cross section
mm2
165 602
165 605
165 204
165 104
165 607
165 670
165 707
165 307
165 609
165 309
165 410
165 511
165 113
165 612.1
165 612
165 108
165 312
165 615
165 614
165 018
165 013
165 013.1
165 081
165 618
165 619.1
165 619
165 418
165 011
165 621
165 318
165 011.1
165 319
165 421
165 624
165 625
165 622
165 424
165 630
165 438
165 634
165 442
165 635
165 836
165 435
165 840
165 838
165 845
165 842
165 844
165 644
165 645
165 850
165 868
165 876
165 867
165 075
165 080
42/7
50/6
42/25
38/32
70/6
66/11
70/11
70/3
95/6
95/3
100/25
110/22
DOTTEREL
120/20
120/6
85/83
120/3
150/6
150/25
AS4 180.7 mm2
AAAC 180.7 – AL 3
AAAC 185
AAAC 181.6 mm2
185/6
185/30
185/31
185/4
POPLAR
210/6
185/3
AAAC 240
180/59
210/4
240/6
240/39
240/40
240/4
300/6
ACU 300
350/59
CROCUS 412
350/6
STARLING
350/4
ACO400
380/50
450/8
435/55
450/52
445/74
450/6
500/8
680/83
ACSR 680/85
670/8
750/43
AAAC 800
Priemer vodiča
Conductor diameter
mm
Poznávacie
číslo
Identity number
9.0
9.4
10.68
10.7
11.4
11.7
12.0
13.2
13.5
14.5
14.6
14.96
15.42
15.50
16.0
16.7
16.8
16.9
16.96
17.4
17.4
17.5
17.5
19.0
19.0
19.8
19.6
20.09
20.1
20.3
20.3
20.39
21.0
21.3
21.75
21.9
22.1
24.0
25.2
26.39
26.4
26.5
26.68
26.8
27.2
27.0
28.7
28.8
29.31
29.63
29.7
30.7
35.8
36.0
36.2
36.5
36.9
16 Al
16 Al
25 AlFe
25 AlFe
21 AlFe
21 AlFe
21 AlFe
25 AlFe
25 AlFe
25 AlFe
25 AlFe
25 AlFe
32 AlFe
32 AlFe
32 AlFe
32 AlFe
32 AlFe
32 AlFe
32 AlFe
32 AAAC
32 AAAC
32 AAAC
32 AAAC
36 AlFe
36 AlFe
36 AlFe
36 AlFe
36 AAAC
36 AlFe
36 AlFe
36 AAAC
36 AlFe
36 AlFe
36 AlFe
36 AlFe
36 AlFe
36 AlFe
45 AlFe
45 AlFe
45 AlFe
45 AlFe
45 AlFe
45 AlFe
48 AlFe
48 AlFe
45 AlFe
52 AlFe
52 AlFe
52 AlFe
52 AlFe
52 AlFe
56 AlFe
60 AlFe
60 AlFe
60 AlFe
60 AlFe
60 AAAC
Materiál: Hliník
Povrchová ochrana: Chemicky opálené
Použitie: Na prúdové spojenie Al a AlFe vodičov
Rozmery
Dimensions
mm
a
D
98
15.5
82
15.5
134
25
134
25
90
21
90
21
90
21
134
25
134
25
134
25
134
25
134
25
178
32
134
32
134
32
222
32
178
32
134
32
134
32
134
32
134
32
134
32
134
32
134
36
134
36
134
36
134
36
158
36
134
36
178
36
158
36
178
36
178
36
134
36
134
36
134
36
178
36
134
45
172
45
178
45
266
45
178
45
178
45
205
48
176
48
178
45
176
52
176
52
176
52
205
52
205
52
176
56
230
60
230
60
230
60
192
60
324
60
Hmotnosť
Weight
kg
0.030
0.024
0.121
0.121
0.051
0.050
0.051
0.121
0.121
0.104
0.104
0.104
0.251
0.207
0.207
0.299
0.265
0.197
0.197
0.190
0.190
0.190
0.190
0.253
0.250
0.253
0.241
0.290
0.241
0.320
0.290
0.320
0.287
0.216
0.216
0.216
0.287
0.395
0.450
0.466
0.690
0.466
0.466
0.656
0.563
0.466
0.646
0.646
0.646
0.710
0.710
0.738
1.044
1.050
1.044
0.870
1.370
Material: Aluminium
Surface Protection: Chemically burnt
Use: Current connection of Al and ACSR conductors
A 2.1
A
B
C
D
E
F
G
PRÚDOVÉ SVORKY LISOVANÉ Al
DISMANTABLE CURRENT CLAMPS Al
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools

Typ
Type
Poznávacie číslo
Identity number
Na Al oku
Al tube
Počet zlisov
Pressings number
Montážne náradie HL 360
Mounting tools HL 360
Typ čeľustí
Die type
165 602
165 605
165204
165 104
165 607
165 670
165 707
165 307
165 609
165 309
165 410
165 511
165 113
165 612.1
165 612
165 108
165 312
165 615
165 614
165 018
165 013
165 013.1
165 081
165 618
165 619.1
165 619
165 418
165 011
165 621
165 318
165 011.1
165 319
165 421
165 624
165 625
165 622
165 424
165 630
165 438
165 634
165 442
165 635
165 836
165 435
165 840
165 838
165 845
165 842
165 844
165 644
165 645
165 850
165 868
165 876
165 867
165 075
165 080
16 Al
16 Al
25 AlFe
25 AlFe
21 AlFe
21 AlFe
21 AlFe
25 AlFe
25 AlFe
25 AlFe
25 AlFe
25 AlFe
32 AlFe
32 AlFe
32 AlFe
32 AlFe
32 AlFe
32 AlFe
32 AlFe
32 AAAC
32 AAAC
32 AAAC
32 AAAC
36 AlFe
36 AlFe
36 AlFe
36 AlFe
36 AAAC
36 AlFe
36 AlFe
36 AAAC
36 AlFe
36 AlFe
36 AlFe
36 AlFe
36 AlFe
36 AlFe
45 AlFe
45 AlFe
45 AlFe
45 AlFe
45 AlFe
45 AlFe
48 AlFe
48 AlFe
45 AlFe
52 AlFe
52 AlFe
52 AlFe
52 AlFe
52 AlFe
56 AlFe
60 AlFe
60 AlFe
60 AlFe
60 AlFe
60 AAAC
6
5
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
4
3
3
5
4
3
3
6
6
6
6
3
3
3
3
7
3
4
7
4
4
3
3
3
4
3
4
4
6
4
4
7
6
4
6
6
6
7
7
6
6
6
6
5
20
291163
291163
291408
291408
291419
291419
291419
291408
291408
291408
291408
291408
291409
291409
291409
291409
291409
291409
291409
291451
291451
291451
291451
291410
291410
291410
291410
291452
291410
291410
291452
291410
291410
291410
291410
291410
291410
291411
291411
291411
291411
291411
291411
291412
291412
291411
291413
291413
291413
291413
291413
291414
291415
291415
291415
291415
291457
montážne náradie HL 120

A 2.1.1
mounting tools HL 120
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
PRÚDOVÉ SVORKY LISOVANÉ Al
DISMANTABLE CURRENT CLAMPS Al
Obsah
Content
A
Vodič 1
Conductor 1
Obr.
Fig.
Typ
Type
165 438.1
165 620.1
165 620.2
1
2
Vodič 2
Conductor 2
Prierez
Cross section
mm2
Priemer
Diameter
mm
Hmotnosť
Weight
kg
Prierez
Cross section
mm2
Priemer
Diameter
mm
ACU 300
25.2
45
45 AlFe
ACO 500
30.22
45.0
45 AlFe
220
0.520
19.0; 19.08; 19.6;
20.3; 20.39
32
32 AlFe
150/6; 150/25
16.9; 16.96
32.0
32 AlFe
180
0.245
19.0; 19.08; 19.6;
20.3; 20.39
32
32 AlFe
150/3; 150/4
17.9; 17.5
32.0
32 AlFe
180
0.239
19.0; 19.08; 19.6;
20.3; 20.39
32.0
32 AlFe
180
0.206
185/6; 185/31;
185/4; 185/3;
180/59
185/6; 185/31;
185/4; 185/3;
180/59
Poznávacie
číslo
Identity
number
Rozmery Poznávacie a
mm
Dimensions
číslo
D2
Identity
mm
number
Rozmery
Dimensions
D1
mm
165 626.1
240/39; 240/6
21.75; 21.3
32
32 AlFe
185/6; 185/31;
185/4; 185/3;
180/59
165 626.2
240/39; 240/6
21.75; 21.3
32
32 AlFe
150/6; 150/25
16.9; 16.96
32.0
32 AlFe
180
0.230
165 626.3
240/39; 240/6
21.75; 21.3
32
32 AlFe
150/3; 150/4
17.9; 17.5
32.0
32 AlFe
180
0.225
165 900.1
SAX 35
6.9-7.1
16 Al
35/6; 42/7
8.4; 9.0
15.5
16 Al
82
0.030
165 906
AASC 185
17.5
32
32 AlFe
240/6, 240/39
21.75
32.0
32 AlFe
178
0.220
165 906.3
AASC 185
17.5
32
32 AlFe
150/6
16.90
32.0
32 AlFe
178
0.260
165 907
240/6
21.3
32
32 AlFe
AASC 150
15.7
32.0
32 AlFe
134
0.185
165 907.1
185/6
19.0
32
32 AlFe
AASC 150
15.7
32.0
32 AlFe
134
0.185
165 627
240/6
21.3
36
36 AlFe
240/40
21.9
36.0
36 AlFe
134
0.216
165 900
SAX 35
6.9-7.1
15.5
16 Al
SAX 35
6.9-7.1
15.5
16 Al
82
0.035
165 901.1
SAX 70
9.7-10.0
21
21 Al
SAX 70; 50/6
9.7-10.0; 8.4 
21.0
21 Al
90
0.060
165 906.1
AASC 185
17.5
32
32 AlFe
AASC 185
17.5
32.0
32 AlFe
134
0.190
15.5
Materiál: Hliník
Povrchová ochrana: Chemicky opálené
Použitie: Na prúdové spojenie dvoch vodičov rozdielnych prierezov
Material: Aluminium
Surface Protection: Chemically burnt
Use: Current connection of two conductors with different cross section
A 2.2
B
C
D
E
F
G
PRÚDOVÉ SVORKY LISOVANÉ Al
DISMANTABLE CURRENT CLAMPS Al
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools
Typ
Type
Poznávacie číslo
Identity number
Počet zlisov
Pressings number
Montážne náradie HL 360
Mounting tools HL 360
Typ čeľustí
Die type
165 620.1
32 AlFe
4
291409
165 620.2
32 AlFe
4
291409
165 626.1
32 AlFe
4
291409
165 626.2
32 AlFe
4
291409
165 626.3
32 AlFe
4
291409
165 627
36 AlFe
3
291410
165 438.1
45 AlFe
5
291411
165 906
32 AlFe
4
291409
165 906.1
32 AlFe
3
291409
165 906.3
32 AlFe
4
291409
165 907
32 AlFe
3
291409
165 907.1
32 AlFe
3
291409
Typ
Type
Poznávacie číslo
Identity number
Počet zlisov
Pressings number
Montážne náradie HL 120
Mounting tools HL 120
Typ čeľustí
Die type
165 900
16 Al
4
291163
165 900.1
16 Al
5
291163
165 901.1
21 Al
4
291165
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
A 2.2.1
UNIVERZÁLNE SVORKY
UNIVERSAL CLAMPS
Obsah
Content
A
Obr.
Fig.
1
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
a
b
M
669 101
35
25
8
1.6
669 102
40
30
8
50
40
669 105.1
50
669 105.2
Hlavný vodič
Main conductor
Odbočný vodič
Branch conductor
mm2
mm
mm2
mm
0.12
16
5.4
4 - 16
2.2 - 5.4
2.4
0.14
25; 25/4
6.7
4 - 25; 25/4
2.2 - 6.7
10
4.6
0.25
35; 50; 42/7
8.4; 9.4; 9.0
6 - 35; 50; 42/7
2.7 - 8.4; 9.4; 9.0
40
10
4.6
0.25
35; 50; 42/7
8.4; 9.4; 9.0
6 - 35; 50; 42/7
2.7 - 8.4; 9.4; 9.0
50
40
10
4.6
0.25
35; 50; 42/7
8.4; 9.4; 9.0
6 - 35; 50; 42/7
2.7 - 8.4; 9.4; 9.0
669 107
75
45
10
6.7
0.48
70; 70/11-1; 60/14
11.4; 11.7; 12.0
10 - 70; 70/11-1;
60/14
4.3 - 11.4; 11.7;
12.0
669 108
75
45
10
6.7
0.48
70; 70/11-1; 60/14
11.4; 11.7; 12.0
10 - 70; 70/11-1;
60/14
4.3 - 11.4; 11.7;
12.0
669 108.1
75
45
10
6.7
0.48
70; 70/11-1; 60/14
11.4; 11.7; 12.0
10 - 70; 70/11-1;
60/14
4.3 - 11.4; 11.7;
12.0
669 109
95
45
10
9.6
0.64
95
13.5
25 - 95
6.7 - 13.5
669 109.1
95
45
10
9.6
0.64
95
13.5
25 - 95
6.7 - 13.5
669 109.2
95
45
10
9.6
0.64
95
13.5
25 - 95
6.7 - 13.5
669 112
115
50
12
13.4
0.88
120; 100/25;
110/22
16; 14.6; 14.9
35 - 120; 25/4 100/25; 110/22
8.4 - 16.0; 6.7
- 14.6; 14.9
669 112.1
115
50
12
13.4
0.88
120; 100/25;
110/22
16; 14.6; 14.9
35 - 120; 25/4 100/25; 110/22
8.4 - 16.0; 6.7
- 14.6; 14.9
669 112.3
115
50
12
13.4
0.88
120; 100/25;
110/22
16; 14.6; 14.9
35 - 120; 25/4 100/25; 110/22
8.4 - 16.0; 6.7
- 14.6; 14.9
669 105

2
B
Pevnosť
uchytenia Hmotnosť
Strenght of Weight
attachment
kg
kN
 antikorózny spojovací materiál
antikorózny spojovací materiál Gleitmo
 anticorrosive jointing material
anticorrosive jointing material Gleitmo
Materiál: Oceľ, temperovaná liatina
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na prúdové spojenie AlFe a Fe vodičov. Veľkosť svorky sa
volí podľa prierezu hlavného (priebežného) vodiča. Na odbočenie je
možné použiť uvedený rozsah vodičov (viď tabuľka).
Material: Steel, melleable cast iron
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Current connection of ACSR and Fe conductors. Clamp size
depends on main conductor cross section. Branch conductors can
be used according to the table.
A3
C
D
E
F
G
VRUBOVÉ SPOJKY Al
NOTCH JOINTS Al
Obsah
Content
A
Pevnosť uchytenia
Prierez vodiča
Priemer vodiča
Conductor cross section
Conductor diameter
mm2
mm
671 616
16/6
5.40
156
5.1
0.039
671 625
25/4; 25/6
6.72; 6.70
208
8.2; 7.7
0.057
671 635
35/6
8.40
310
11.6
0.081
671 650
42/7; 50/6
9.00; 9.45
390
14.3; 14.8
0.098
671 670
70/6; 70/11-1
11.20; 11.40; 11.70
330
20.3; 21.7; 20.2
0.146
671 690
95/6
13.50
425
30.4
0.270
Typ
Type
 môže sa použiť aj vodič AlFe 50 mm2
a
Strenght of
mm
attachment
kN
Hmotnosť
Weight
kg
 ACSR conductor 50 mm2 can be used
Materiál: Hliník
Povrchová ochrana: Chemicky opálené
Použitie: Na spojenie dvoch rovnakých AlFe vodičov namáhaných
ťahom na vonkajšom vedení vn a vvn
B
Material: Aluminium
Surface Protection: Chemically burnt
Use: Full-tension connection of two equal ACSR conductors on
overhead HV and UHV transmission lines
C
D
E
F
G
A4
VRUBOVÉ SPOJKY Al
NOTCH JOINTS Al
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools
Typ
Type
Počet zlisov
Pressings number
MK 270000 C60
Typ čeľustí
Die type
HL 120C
Typ čeľustí
Die type
HL 120U
Typ čeľustí
Die type
671 616
12
270616
291190
291260
671 625
12
270625
291191
291261
671 635
14
270635
291192
291262
671 650
16
270650
291193
291263
671 670
14
270670
291194
291264
671 690
16
270690
-
-
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
A4
LISOVANÉ SPOJKY
COMPRESSION JOINTS
Obsah
Content
A
Typ
Type
Prierez vodiča
Priemer vodiča
Conductor cross section
Conductor diameter
mm2
mm
Poznávacie
Rozmery
Pevnosť uchytenia
číslo
Dimensions
Strenght of
Identity
mm
attachment
number
a
D
kN
Hmotnosť
Weight
kg
166 103
35
7.50
14 Cu
160
14
12.0
0.14
166 105
50
9.25
16 Cu
200
16
17.0
0.23
166 107
70
10.75
20 Cu
240
20
23.0
0.44
166 109
95
12.50
22 Cu
280
22
31.0
0.61
166 112
120
14.25
25 Cu
300
25
41.0
0.82
166 115
150
15.75
28 Cu
320
28
49.0
1.15
166 118
185
17.50
32 Cu
350
32
61.0
1.64
166 124
240
20.25
36 Cu
400
36
80.0
2.47
166 130
300
22.50
40 Cu
440
40
100.0
3.04
166 905
50
9.00
20 Fe
220
20
49.6
0.41
166 907
70
11.20
24 Fe
252
24
76.0
0.66
166 909
95
12.50
26 Fe
284
26
97.1
0.85
166 912
120
14.00
26 Fe
284
26
101.3
0.78
166 935
35
7.50
16 Fe
188
16
27.4
0.22
166 950
50
9.00
20 Fe
220
20
53.7
0.41
166 966
70
10.50
20 Fe
283
20
75.4
0.47
Materiál: Meď, oceľ
Povrchová ochrana: Meď chemicky opálená, oceľ galvanicky
zinkovaná a chromátovaná
Použitie: Na spojenie dvoch rovnakých Cu alebo Fe vodičov
namáhaných ťahom na vonkajšom vedení vn a vvn
Material: Copper, steel
Surface Protection: Copper chemically burnt, steel electrogalvanized
and chromated
Use: Full-tension connection of two equal Cu, or Fe conductors on
overhead HV and UHV transmission lines
A 5.1
B
C
D
E
F
G
LISOVANÉ SPOJKY
COMPRESSION JOINTS
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools
Typ
Type
Poznávacie číslo
Identity number
Počet zlisov
Pressings number
Montážne náradie HL 360
Mounting tools HL 360
Typ čeľustí
Die type
166 103
14 Cu
10
291801
166 105
16 Cu
12
291802
166 107
20 Cu
14
291803
166 109
22 Cu
16
291804
166 112
25 Cu
18
291805
166 115
28 Cu
18
291806
166 118
32 Cu
16
291807
166 124
36 Cu
20
291808
166 130
40 Cu
22
291809
166 905
20 Fe
12
291404
166 907
24 Fe
14
291405
166 909
26 Fe
16
291406
166 912
26 Fe
16
291406
166 935
16 Fe
10
291403
166 950
20 Fe
12
291404
166 966
20 Fe
16
291404
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
A 5.1.1
LISOVANÉ SPOJKY
COMPRESSION JOINTS
Obsah
Content
A
Typ
Type
Prierez vodiča
Conductor cross
section
mm2
Priemer vodiča
Conductor
diameter
mm
Rozmery
Dimensions
mm
Poznávacie číslo
Identity number
Na Fe spojke Na Al spojke
Fe joint
Al joint
a1
a2
D1
D2
Pevnosť
uchytenia
Strenght of
attachment
kN
Hmotnosť
Weight
kg
168 707.1
70/11; 70/11-1
12.0; 11.7
10 Fe
21 AlFe
104
356
10
21
22.1
0.25
166 307.1
70/3
13.2
12 Fe
25 AlFe
136
344
12
25
35.0
0.38
166 609.1
95/6
13.5
10 Fe
25 AlFe
136
337
10
25
30.6
0.32
168 609
95/15
13.6
10 Fe
25 AlFe
104
312
10
25
30.4
0.33
166 309.1
95/3
14.5
14 Fe
25 AlFe
168
376
14
25
46.0
0.43
168 410.1
100/25
14.6
14 Fe
25 AlFe
136
432
14
25
41.4
0.45
168 511.1
110/22
14.96
12 Fe
25 AlFe
136
432
12
25
39.9
0.41
168 608
120/20
15.50
12 Fe
32 AlFe
136
440
12
32
38.0
0.77
166 612.1
120/6
16.0
12 Fe
32 AlFe
136
440
12
32
42.4
0.76
166 312.1
120/3
16.8
16 Fe
32 AlFe
200
514
16
32
65.3
0.97
168 615.1
150/6
16.9
14 Fe
32 AlFe
168
470
14
32
46.4
0.84
168 614.1
150/25
16.96
14 Fe
32 AlFe
168
470
14
32
46.4
0.84
166 315
150/3
17.9
16 Fe
36 AlFe
232
546
16
36
74.3
1.25
168 620
185/29
18.8
16 Fe
36 AlFe
168
482
16
36
60.4
1.04
168 618.1
185/6
19.0
16 Fe
36 AlFe
168
482
16
36
58.3
1.11
168 650
185/30
19.0
16 Fe
36 AlFe
168
472
16
36
55.8
1.06
168 619.1
185/31
19.08
16 Fe
36 AlFe
168
482
16
36
58.4
1.11
168 409
183/43
19.53
16 Fe
36 AAAC
264
672
16
36
92.9
1.48
168 414
LYNX
19.53
16 Fe
36 AlFe
200
514
16
36
68.2
1.15
166 418.1
185/4
19.6
16 Fe
36 AlFe
200
514
16
36
72.0
1.14
168 424.2
PASTEL 228
19.6
16 Fe
36 AAAC
264
672
16
36
103.3
1.45
166 621.1
210/6
20.1
16 Fe
36 AlFe
168
482
16
36
67.5
1.07
168 318.1
185/3
20.3
20 Fe
36 AlFe
232
546
20
36
89.6
1.38
168 319.1
180/59
20.39
20 Fe
36 AlFe
232
546
20
36
89.6
1.38
166 421.1
210/4
21.0
20 Fe
36 AlFe
200
514
20
36
82.2
1.21
168 624.1
240/6
21.3
16 Fe
36 AlFe
200
596
16
36
71.3
1.17
168 825
240/32
21.60
16 Fe
36 AlFe
168
570
16
36
71.3
1.10
168 625.1
240/39
21.75
16 Fe
36 AlFe
200
596
16
36
73.1
1.17
168 627.1
HAWK
21.79
16 Fe
36 AlFe
200
514
16
36
74.9
1.07
 Vodič s konzervovanou Fe dušou aj Al vrstvou
 Conductor with greased both Fe core as well as Al layer
Materiál: Hliník, oceľ
Povrchová ochrana: Hliník chemicky opálený, oceľ galvanicky
zinkovaná a chromátovaná
Použitie: Na spojenie dvoch rovnakých AlFe vodičov s konzervo­
vanou, alebo suchou Fe dušou, namáhaných ťahom na vonkajšom
vedení vn a vvn
Material: Aluminium, steel
Surface Protection: Aluminium chemically burnt, steel electro­
galvanized and chromated
Use: Full-tension connection of two equal ACSR conductors with
greased as well as non-greased core, applied on overhead HV and
UHV transmission lines.
A 5.2.1
B
C
D
E
F
G
LISOVANÉ SPOJKY
COMPRESSION JOINTS
Obsah
Content
A
Typ
Type
Prierez vodiča
Conductor cross
section
mm2
Priemer vodiča
Conductor
diameter
mm
Rozmery
Dimensions
mm
Poznávacie číslo
Identity number
Na Fe spojke Na Al spojke
Fe joint
Al joint
a1
a2
D1
D2
Pevnosť
uchytenia
Strenght of
attachment
kN
Hmotnosť
Weight
kg
168 622
240/40
21.9
16 Fe
36 AlFe
200
514
16
36
72.8
1.05
166 424.1
240/4
22.1
20 Fe
36 AlFe
200
596
20
36
90.4
1.34
166 830
ACO300
23.52
16 Fe
45 AlFe
200
684
16
45
88.8
2.19
166 630.1
300/6
24.0
20 Fe
45 AlFe
200
602
20
45
90.0
2.16
168 631.1
300/48
24.05
20 Fe
45 AlFe
232
634
20
45
95.6
2.10
168 438
ACU 300
25.2
24 Fe
45 AlFe
264
764
24
45
127.4
2.69
168 634.1
350/59
26.39
24 Fe
45 AlFe
200
700
24
45
109.1
2.39
168 440
PASTEL 412
26.4
24 Fe
48 AAAC
392
1138
24
48
226.4
4.45
168 635.1
350/6
26.5
24 Fe
45 AlFe
200
700
24
45
109.1
2.39
168 836.1
STARLING
26.68
20 Fe
45 AlFe
232
722
20
45
107.3
2.31
168 435.1
350/4
26.8
26 Fe
48 AlFe
264
752
26
48
132.7
3.23
166 838.1
380/50
27.0
20 Fe
45 AlFe
200
690
20
45
103.7
2.19
166 840.1
ACO400
27.2
20 Fe
48 AlFe
200
672
20
48
96.2
2.40
168 750
400/52
27.6
20 Fe
52 AlFe
232
824
20
52
118.8
3.53
168 651
400/64
27.7
24 Fe
52 AlFe
232
710
24
52
122.8
3.25
168 832
410/51
27.9
20 Fe
45 AlFe
200
684
20
45
105.2
1.98
168 845.1
450/8
28.7
20 Fe
52 AlFe
200
788
20
52
112.6
3.23
168 842.1
435/55
28.8
20 Fe
52 AlFe
232
768
20
52
114.2
3.23
168 843.1
435/55
28.8
20 Fe
52 AlFe
264
858
20
52
114.2
3.58
168 844.1
450/52
29.31
20 Fe
52 AlFe
200
788
20
52
114.5
3.23
168 644.1
445/74
29.63
24 Fe
52 AlFe
232
831
24
52
133.6
3.64
168 645.1
450/6
29.7
24 Fe
52 AlFe
232
831
24
52
133.6
3.64
168 453
DEER
29.9
26 Fe
52 AlFe
328
942
26
52
153.0
4.29
168 880
CAMEL
30.2
20 Fe
56 AlFe
232
824
20
56
125.2
3.90
166 850.1
500/8
30.7
24 Fe
56 AlFe
200
794
24
56
128.0
4.09
168 868.1
680/83
35.8
26 Fe
60 AlFe
232
993
26
60
177.2
5.21
168 876
680/85
36.0
26 Fe
60 AlFe
264
964
26
60
176.6
5.04
168 867.1
670/8
36.2
26 Fe
60 AlFe
232
917
26
60
174.1
4.84
168 075.1
750/43
36.5
20 Fe
60 AlFe
168
914
20
60
139.3
4.33

 Vodič s konzervovanou Fe dušou aj Al vrstvou
 Conductor with greased both Fe core as well as Al layer
Materiál: Hliník, oceľ
Povrchová ochrana: Hliník chemicky opálený, oceľ galvanicky
zinkovaná a chromátovaná
Použitie: Na spojenie dvoch rovnakých AlFe vodičov s konzervo­
vanou, alebo suchou Fe dušou, namáhaných ťahom na vonkajšom
vedení vn a vvn
Material: Aluminium, steel
Surface Protection: Aluminium chemically burnt, steel electro­
galvanized and chromated
Use: Full-tension connection of two equal ACSR conductors with
greased as well as non-greased core, applied on overhead HV and
UHV transmission lines.
A 5.2.2
B
C
D
E
F
G
LISOVANÉ SPOJKY
COMPRESSION JOINTS
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools
Obsah
Content
L
A
Typ
Type
Poznávacie číslo
Identity number
Na Fe spojke
Fe joint
Na Al spojke
Al joint
168 707.1
10 Fe
21 AlFe
166 307.1
12 Fe
166 609.1
168 609
L
mm
Počet zlisov
Pressings number
Montážne náradie HL 360
Mounting tools HL 360
Typ čeľustí
Die type
Na Fe spojke
Fe joint
Na Al spojke
Al joint
Na Fe spojke
Fe joint
Na Al spojke
Al joint
60
3+3
5+5
291400
291419
25 AlFe
80
4+4
2+2
291401
291408
10 Fe
25 AlFe
80
4+4
2+2
291400
291408
10 Fe
25 AlFe
80
4+4
2+2
291400
291408
166 309.1
14 Fe
25 AlFe
95
5+5
2+2
291402
291408
168 410.1
14 Fe
25 AlFe
80
4+4
3+3
291402
291408
168 511.1
12 Fe
25 AlFe
80
4+4
3+3
291401
291408
168 608
12 Fe
32 AlFe
80
4+4
3+3
291401
291409
166 612.1
12 Fe
32 AlFe
80
4+4
3+3
291401
291409
166 312.1
16 Fe
32 AlFe
115
6+6
3+3
291403
291409
168 615.1
14 Fe
32 AlFe
95
5+5
3+3
291402
291409
168 614.1
14 Fe
32 AlFe
95
5+5
3+3
291402
291409
166 315
16 Fe
36 AlFe
135
7+7
3+3
291403
291410
168 620
16 Fe
36 AlFe
95
5+5
3+3
291403
291410
168 618.1
16 Fe
36 AlFe
95
5+5
3+3
291403
291410
168 650
16 Fe
36 AlFe
95
5+5
3+3
291403
291410
168 619.1
16 Fe
36 AlFe
95
5+5
3+3
291403
291410
168 409
16 Fe
36 AAAC
150
8+8
8+8
291403
291452
168 414
16 Fe
36 AlFe
115
6+6
3+3
291403
291410
166 418.1
16 Fe
36 AlFe
115
6+6
3+3
291403
291410
168 424.2
16 Fe
36 AAAC
150
8+8
8+8
291403
291452
166 621.1
16 Fe
36 AlFe
95
5+5
3+3
291403
291410
168 318.1
20 Fe
36 AlFe
135
7+7
3+3
291404
291410
168 319.1
20 Fe
36 AlFe
135
7+7
3+3
291404
291410
166 421.1
20 Fe
36 AlFe
115
6+6
3+3
291404
291410
168 624.1
16 Fe
36 AlFe
115
6+6
4+4
291403
291410
168 825
16 Fe
36 AlFe
95
5+5
4+4
291403
291410
168 625.1
16 Fe
36 AlFe
115
6+6
4+4
291403
291410
168 627.1
16 Fe
36 AlFe
115
6+6
4+4
291403
291410
A 5.2.3
B
C
D
E
F
G
LISOVANÉ SPOJKY
COMPRESSION JOINTS
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools
Obsah
Content
L
A
Typ
Type
Poznávacie číslo
Identity number
L
mm
Na Fe spojke
Fe joint
Na Al spojke
Al joint
168 622
16 Fe
36 AlFe
166 424.1
20 Fe
166 830
166 630.1
168 631.1
20 Fe
168 438
24 Fe
168 634.1
24 Fe
45 AlFe
115
168 440
24 Fe
48 AAAC
230
168 635.1
24 Fe
45 AlFe
115
168 836.1
20 Fe
45 AlFe
168 435.1
26 Fe
166 838.1
166 840.1
Počet zlisov
Pressings number
Montážne náradie HL 360
Mounting tools HL 360
Typ čeľustí
Die type
Na Fe spojke
Fe joint
Na Al spojke
Al joint
Na Fe spojke
Fe joint
Na Al spojke
Al joint
115
6+6
3+3
291403
291410
36 AlFe
115
6+6
4+4
291404
291410
16 Fe
45 AlFe
115
6+6
5+5
291403
291411
20 Fe
45 AlFe
115
6+6
4+4
291404
291411
45 AlFe
135
7+7
4+4
291404
291411
45 AlFe
155
8+8
5+5
291405
291411
6+6
5+5
291405
291411
12+12
20+20
291405
291454
6+6
5+5
291405
291411
135
7+7
5+5
291404
291411
48 AlFe
155
8+8
7+7
291406
291412
20 Fe
45 AlFe
115
6+6
5+5
291404
291411
20 Fe
48 AlFe
115
6+6
7+7
291404
291412
168 750
20 Fe
52 AlFe
135
7+7
9+9
291404
291413
168 651
24 Fe
52 AlFe
135
7+7
7+7
291405
291413
168 832
20 Fe
45 AlFe
115
6+6
5+5
291404
291411
168 845.1
20 Fe
52 AlFe
115
6+6
9+9
291404
291413
168 842.1
20 Fe
52 AlFe
135
7+7
8+8
291404
291413
168 843.1
20 Fe
52 AlFe
150
8+8
9+9
291404
291413
168 844.1
20 Fe
52 AlFe
115
6+6
9+9
291404
291413
168 644.1
24 Fe
52 AlFe
135
7+7
9+9
291405
291413
168 645.1
24 Fe
52 AlFe
135
7+7
9+9
291405
291413
168 453
26 Fe
52 AlFe
190
10+10
9+9
291406
291413
168 880
20 Fe
56 AlFe
135
7+7
9+9
291404
291414
166 850.1
24 Fe
56 AlFe
115
6+6
9+9
291405
291414
168 868.1
26 Fe
60 AlFe
135
7+7
9+9
291406
291415
168 876
26 Fe
60 AlFe
155
8+8
8+8
291406
291415
168 867.1
26 Fe
60 AlFe
135
7+7
8+8
291406
291415
168 075.1
20 Fe
60 AlFe
95
5+5
9+9
291404
291415
A 5.2.3
B
C
D
E
F
G
LISOVANÉ SPOJKY
COMPRESSION JOINTS
Obsah
Content
A
B
Rozmery
Pevnosť
Dimensions
uchytenia
Hmotnosť
Strenght of
Weight
attachment
kg
Prierez vodiča
Priemer vodiča
Poznávacie číslo
Typ
Conductor cross
Conductor
Identity number
Type
section
diameter
mm2
mm
Na Fe spojke
Fe joint
Na Al spojke
Al joint
a1
a2
a3
D1
D2
D3
kN
mm
168 204.1
42/25
10.68
14 Fe
25 AlFe
136
344
94
14
25
15.5
32.8
0.41
168 104.1
38/32
10.7
16 Fe
32 AlFe
168
394
98
16
32
20.0
38.8
0.73
168 113.1
DOTTEREL
15.42
20 Fe
36 AlFe
200
426
98
20
36
22.0
65.3
1.30
168 108.1
85/83
16.7
24 Fe
45 AlFe
264
500
98
24
45
27.0
102.5
1.99
168 118
101/72
17.0
21 Fe
34 AlFe
264
508
102
21
34.5
23.5
88.4
1.21
Materiál: Hliník, oceľ
Povrchová ochrana: Hliník chemicky opálený, oceľ galvanicky
zinkovaná a chromátovaná
Použitie: Na spojenie dvoch rovnakých AlFe vodičov s konzervo­
vanou, alebo suchou Fe dušou, namáhaných ťahom na vonkajšom
vedení vn a vvn.
Material: Aluminium, steel
Surface Protection: Aluminium chemically burnt, steel electro­
galvanized and chromated
Use: Full-tension connection of two equal ACSR conductors with
greased as well as non-greased core, applied on overhead HV and
UHV transmission lines.
A 5.3
C
D
E
F
G
LISOVANÉ SPOJKY
COMPRESSION JOINTS
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools
Obsah
Content
L
A
Typ
Type
Poznávacie číslo
Identity number
Na Fe spojke
Fe joint
Na Al spojke
Al joint
168 204.1
14 Fe
25 AlFe
168 104.1
16 Fe
168 113.1
20 Fe
Počet zlisov
Pressings number
L
mm
Montážne náradie HL 360
Mounting tools HL 360
Typ čeľustí
Die type
Na Fe spojke
Fe joint
Na Al spojke
Al joint
Na Fe spojke
Fe joint
Na Al spojke
Al joint
80
4+4
2+2
291402
291408
32 AlFe
95
5+5
2+2
291403
291409
36 AlFe
115
6+6
2+2
291404
291410
168 108.1
24 Fe
45 AlFe
155
8+8
2+2
291405
291411
168 118
21 Fe
34 AlFe
155
8+8
4+4
291421
291424
B
C
D
E
F
G
A 5.3.1
LISOVANÉ SPOJKY
COMPRESSION JOINTS
Obsah
Content
A
Typ
Type
Prierez vodiča
Priemer vodiča
Conductor cross section
Conductor diameter
mm2
mm
Poznávacie
Rozmery
Pevnosť uchytenia
číslo
Dimensions
Strenght of
Identity
mm
attachment
number
a
D
kN
Hmotnosť
Weight
B
kg
166 011
AAAC 240
20.3
36 AAAC
572
36
61.2
0.98
166 013.1
AAAC 185
17.5
32 AAAC
484
32
43.3
0.67
166 013.2
AAAC 180.7 – AL 3
17.4
32 AAAC
484
32
45.6
0.67
C
D
Materiál: Hliník
Povrchová ochrana: Chemicky opálené
Použitie: Na spojenie dvoch rovnakých Al vodičov namáhaných
ťahom na vonkajšom vedení vn a vvn
Material: Aluminium
Surface Protection: Chemically burnt
Use: Full-tension connection of two equal Al conductors on overhead
HV and UHV transmission lines
E
F
G
A 5.4
LISOVANÉ SPOJKY
COMPRESSION JOINTS
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools
Typ
Type
Poznávacie číslo
Identity number
Počet zlisov
Pressings number
Montážne náradie HL 360
Mounting tools HL 360
Typ čeľustí
Die type
166 011
36 AAAC
24
291452
166 013.1
32 AAAC
20
291451
166 013.2
32 AAAC
20
291451
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
A 5.4.1
KÁBELOVÉ SPOJKY LISOVANÉ Al
COMPRESSION CABLE JOINTS Al
Obsah
Content
A
Menovitý prierez vodiča
Typ
Conductor nominal
Type
cross section
mm2
Priemer Al jadra
Al core diameter
mm
Poznávacie
Rozmery
číslo
Dimensions
Identity
mm
number
a
Hmotnosť
Weight
B
kg
D
628 055
16
5.10
10
65
9.5
0.007
628 065
25
6.42
12
70
11.5
0.010
628 080
35
7.56
14
75
14
0.020
628 095
50
8.90
16
85
15.5
0.023
628 110
70
10.70
18
105
18
0.033
628 130
95
12.60
21
105
21
0.060
628 145
120
14.21
24
115
24.5
0.092
628 160
150
15.75
25
125
25
0.095
628 180
185
17.64
28
133
28
0.144
628 210
240
20.25
32
140
32
0.191
626 230
300
22.68
36
135
36
0.227
626 270
400
25.65
45
190
45
0.540
626 300
500
28.80
45
190
45
0.500
626 380
800
37.05
60
248
60
1.140
626 420
1000
40.90
60
310
60
1.210
C
D
E
F
G
Materiál: Hliník
Povrchová ochrana: Chemicky opálené
Použitie: Na spojovanie káblov s Al jadrami lanenými a plnými podľa
STN IEC 228A
Material: Aluminium
Surface Protection: Chemically burnt
Use: Connection of cables with aluminium cores roped and solid
according to STN IEC 228A
A6
KÁBELOVÉ SPOJKY LISOVANÉ Al
COMPRESSION CABLE JOINTS Al
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools
RHK 120 HL 120C
Typ
Type
Poznávacie
číslo
Identity
number
Počet zlisov
Pressings number
HL 120U
Typ čeľustí
Die type
Počet zlisov
Pressings number
Typ čeľustí
Die type
Lanené vodiče
Stranded conductor
Lanené vodiče
Stranded conductor
10
2+2
291160
2+2
628 065
12
2+2
291161
628 080
14
2+2
291162
628 095
16
2+2
628 110
18
628 055
Obsah
Content
HL 360
Počet zlisov
Pressings number
Typ čeľustí
Die type
Plné vodiče
Solid conductor
291210
2+2
2+2
291211
2+2
291212
291163
2+2
2+2
291164
2+2
Počet zlisov
Pressings number
Typ čeľustí
Die type
Lanené vodiče
Stranded conductor
291270
-
-
2+2
291271
-
-
2+2
291272
-
-
291213
2+2
291273
-
-
291214
2+2
291274
-
-
628 130
21
2+2
291165
2+2
291215
2+2
291275
-
-
628 145
24
2+2
291166
2+2
291216
3+3
291276
-
-
628 160
25
2+2
291166
2+2
291216
3+3
291277
-
-
628 180
28
3+3
291167
3+3
291217
-
-
-
-
628 210
32
3+3
291168
3+3
291218
-
-
-
-
626 230
36
-
-
-
-
-
-
1+1
291410
626 270
45
-
-
-
-
-
-
2+2
291411
626 300
45
-
-
-
-
-
-
2+2
291411
626 380
60
-
-
-
-
-
-
3+3
291415
626 420
60
-
-
-
-
-
-
4+4
291415
A
B
C
D
E
F
G
A 6.1
KÁBELOVÉ OKÁ LISOVANÉ Al
COMPRESSION CABLE LUGS Al
Obsah
Content
A
Menovitý prierez vodiča
Typ
Conductor nominal cross
Type
section
mm2
Priemer vodiča
Conductor diameter
mm
B
Rozmery
Poznávacie
číslo
Skrutka
Dimensions
Identity
Screw
mm
number
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
c
D
617 055
16
5.20
10
M6
33
15
7.5
9.5
0.006
617 056
16
5.20
10
M8
33
15
7.5
9.5
0.006
617 064
25
6.50
12
M6
38
18
10
11.5
0.009
617 065
25
6.50
12
M8
38
18
10
11.5
0.009
617 066
25
6.50
12
M10
38
18
10
11.5
0.009
617 079
35
7.60
14
M6
44
20
10
14
0.016
617 080
35
7.60
14
M8
44
20
10
14
0.016
617 081
35
7.60
14
M10
44
20
10
14
0.016
617 093
50
9.10
16
M6
44
22
12.5
15.5
0.019
617 094
50
9.10
16
M8
44
22
12.5
15.5
0.019
617 095
50
9.10
16
M10
44
22
12.5
15.5
0.019
617 109
70
10.80
18
M8
52
24
12.5
18
0.030
617 110
70
10.80
18
M10
52
24
12.5
18
0.030
617 111
70
10.80
18
M12
52
24
12.5
18
0.030
617 128
95
12.60
21
M8
70
31
15
21
0.052
617 129
95
12.60
21
M10
70
31
15
21
0.051
617 130
95
12.60
21
M12
70
31
15
21
0.051
617 131
95
12.60
21
M16
70
31
15
21
0.049
617 143
120
14.20
24
M8
78
33
15
24.5
0.084
617 144
120
14.20
24
M10
78
33
15
24.5
0.083
617 145
120
14.20
24
M12
78
33
15
24.5
0.082
617 146
120
14.20
24
M16
78
33
15
24.5
0.080
Materiál: Hliník
Povrchová ochrana: Chemicky opálené
Použitie: Na pripájanie káblov s Al jadrami lanenými a plnými podľa
STN IEC 228A
Material: Aluminium
Surface Protection: Chemically burnt
Use: Connection of cables with aluminium cores roped and solid
according to STN IEC 228A
A 7.1
C
D
E
F
G
KÁBELOVÉ OKÁ LISOVANÉ Al
COMPRESSION CABLE LUGS Al
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools
Obsah
Content
Hydraulické montážne náradie
Hydraulic mounting tools
Typ
Type
Poznávacie
číslo
Identity
number
RHK 120 HL 120C
Počet zlisov
Pressings number
Typ čeľustí
Die type
Lanené vodiče
Stranded conductor
HL 120U
Počet zlisov
Pressings number
HL 360
Typ čeľustí
Die type
Lanené vodiče
Stranded conductor
Počet zlisov
Pressings number
Typ čeľustí
Die type
Plné vodiče
Solid conductor
Počet zlisov
Pressings number
Typ čeľustí
Die type
Lanené vodiče
Stranded conductor
617 055
10
2
291160
2
291210
2
291270
-
-
617 056
10
2
291160
2
291210
2
291270
-
-
617 064
12
2
291161
2
291211
2
291271
-
-
617 065
12
2
291161
2
291211
2
291271
-
-
617 066
12
2
291161
2
291211
2
291271
-
-
617 079
14
2
291162
2
291212
2
291272
-
-
617 080
14
2
291162
2
291212
2
291272
-
-
617 081
14
2
291162
2
291212
2
291272
-
-
617 093
16
2
291163
2
291213
2
291273
-
-
617 094
16
2
291163
2
291213
2
291273
-
-
617 095
16
2
291163
2
291213
2
291273
-
-
617 109
18
2
291164
2
291214
2
291274
-
-
617 110
18
2
291164
2
291214
2
291274
-
-
617 111
18
2
291164
2
291214
2
291274
-
-
617 128
21
2
291165
2
291215
2
291275
-
-
617 129
21
2
291165
2
291215
2
291275
-
-
617 130
21
2
291165
2
291215
2
291275
-
-
617 131
21
2
291165
2
291215
2
291275
-
-
617 143
24
2
291166
2
291216
3
291276
-
-
617 144
24
2
291166
2
291216
3
291276
-
-
617 145
24
2
291166
2
291216
3
291276
-
-
617 146
24
2
291166
2
291216
3
291276
-
-
A 7.1.1
A
B
C
D
E
F
G
KÁBELOVÉ OKÁ LISOVANÉ Al
COMPRESSION CABLE LUGS Al
Obsah
Content
A
B
Menovitý prierez vodiča
Obr.
Typ
Conductor nominal cross
Fig.
Type
section
mm
2
1
2
Priemer vodiča
Conductor diameter
mm
Poznávacie
Rozmery
číslo
Skrutka
Dimensions
Identity
Screw
mm
number
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
c
D
617 159
150
15.8
25
M10
81
34
15
25
0.080
617 160
150
15.8
25
M12
81
34
15
25
0.079
617 161
150
15.8
25
M16
81
34
15
25
0.077
617 178
185
17.6
28
M10
85
40
20
28
0.108
617 179
185
17.6
28
M12
85
40
20
28
0.107
617 180
185
17.6
28
M16
85
40
20
28
0.106
617 208
240
20.0
32
M10
95
45
20
32
0.158
617 209
240
20.0
32
M12
95
45
20
32
0.157
617 210
240
20.0
32
M16
95
45
20
32
0.156
616 228
300
22.4
36
M10
108
52
20
36
0.207
616 229
300
22.4
36
M12
108
52
20
36
0.206
616 230
300
22.4
36
M16
108
52
20
36
0.204
617 184
185
17.6
28
M10
89
41
16
28
0.112
617 185
185
17.6
28
M12
89
41
16
28
0.111
617 186
185
17.6
28
M16
89
41
16
28
0.109
617 214
240
20.0
32
M10
103
45
16
32
0.169
617 215
240
20.0
32
M12
103
45
16
32
0.168
617 216
240
20.0
32
M16
103
45
16
32
0.165
Materiál: Hliník
Povrchová ochrana: Chemicky opálené
Použitie: Na pripájanie káblov s Al jadrami lanenými a plnými podľa
STN IEC 228A
Material: Aluminium
Surface Protection: Chemically burnt
Use: Connection of the cables with aluminium cores roped and solid
according to STN IEC 228A
A 7.2
C
D
E
F
G
KÁBELOVÉ OKÁ LISOVANÉ Al
COMPRESSION CABLE LUGS Al
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools
Obsah
Content
Hydraulické montážne náradie
Hydraulic mounting tools
Typ
Type
Poznávacie
číslo
Identity
number
RHK 120 HL 120C
Počet zlisov
Pressings number
HL 120U
Typ čeľustí
Die type
Lanené vodiče
Stranded conductor
Počet zlisov
Pressings number
HL 360
Typ čeľustí
Die type
Lanené vodiče
Stranded conductor
Počet zlisov
Pressings number
Typ čeľustí
Die type
Plné vodiče
Solid conductor
Počet zlisov
Pressings number
Typ čeľustí
Die type
Lanené vodiče
Stranded conductor
617 159
25
2
291166
2
291216
3
291276
-
-
617 160
25
2
291166
2
291216
3
291276
-
-
617 161
25
2
291166
2
291216
3
291276
-
-
617 178
28
3
291167
3
291217
-
-
-
-
617 179
28
3
291167
3
291217
-
-
-
-
617 180
28
3
291167
3
291217
-
-
-
-
617 208
32
3
291168
3
291218
-
-
-
-
617 209
32
3
291168
3
291218
-
-
-
-
617 210
32
3
291168
3
291218
-
-
-
-
616 228
36
-
-
-
-
-
-
1
291410
616 229
36
-
-
-
-
-
-
1
291410
616 230
36
-
-
-
-
-
-
1
291410
617 184
28
3
291167
3
291217
-
-
-
-
617 185
28
3
291167
3
291217
-
-
-
-
617 186
28
3
291167
3
291217
-
-
-
-
617 214
32
3
291168
3
291218
-
-
-
-
617 215
32
3
291168
3
291218
-
-
-
-
617 216
32
3
291168
3
291218
-
-
-
-
A
B
C
D
E
F
G
A 7.2.1
KÁBELOVÉ OKÁ LISOVANÉ Al
COMPRESSION CABLE LUGS Al
Obsah
Content
A
B
C
Obr.
Typ
Fig.
Type
1
2
3
4
5
Menovitý prierez vodiča
Priemer vodiča
Conductor nominal cross section
Conductor diameter
mm2
mm
Poznávacie
Rozmery
číslo
Skrutka
Dimensions
Identity
Screw
mm
number
a
b
Hmotnosť
Weight
kg
c
D
616 301
400
25.9
45
M12
155
62
15
45
0.58
616 270
400
25.9
45
M16
142
62
20
45
0.58
616 302
500
28.9
45
M12
155
66
15
45
0.50
616 300
500
28.9
45
M16
142
66
20
45
0.50
616 300.1
500
28.9
45
M16
177
66
20
45
0.57
616 380
800
36.6
60
M16
190
83
20
60
1.16
616 420
1000
40.9
60
M16
220
83
20
60
1.37
616 304
350/6; 350/59
26.5; 26.39
45 AlFe
M22
170
65
30
45
0.50
616 303
450/6; 445/74
29.7; 29.63
52 AlFe
M22
160
65
30
52
0.66
616 312
150/6; 150/25
16.9; 16.96
32 AlFe
M16
130
45
20
32
0.28
616 313
185/6; 185/31
19.0; 19.08
36 AlFe
M16
130
48
20
36
0.34
616 305
240/6; 240/39
21.3; 21.75
36 AlFe
M16
130
52
20
36
0.30
616 305.1
240/40
21.9
36 AlFe
M16
145
52
20
36
0.33
616 306
350/6; 350/59
26.5; 26.39
45 AlFe
M16
160
60
20
45
0.55
616 315
350/4
26.8
48 AlFe
M16
160
63
20
48
0.69
616 307
450/6; 450/8; 445/74; 450/52
29.7; 28.7; 29.63; 29.31
52 AlFe
M16
150
70
20
52
0.76
616 309
670/450
36.2
60 AlFe
M16
183
85
20
60
1.08
616 310
670/8; 680/83; 750/43
36.2; 35.8; 36.5
60 AlFe
M16
183
90
20
60
1.10
Materiál: Hliník
Povrchová ochrana: Chemicky opálené
Použitie: Obrázky 1 a 2 - na prijájanie káblov s Al jadrami lanenými
a plnými podľa STN IEC 228A. Obrázky 3, 4 a 5 - na pripájanie
AlFe vodičov
Material: Aluminium
Surface Protection: Chemically burnt
Use: Fig. 1 and 2 - connection of the clables with aluminium cores
roped and solid, according to STN IEC 228A. Fig. 3, 4 and 5 - connection of ACSR conductors
A 7.3
D
E
F
G
KÁBELOVÉ OKÁ LISOVANÉ Al
COMPRESSION CABLE LUGS Al
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools
Obsah
Content
Hydraulické montážne náradie
Hydraulic mounting tools
Typ
Type
Poznávacie číslo
Identity number
HL 360
Počet zlisov
Pressings number
Typ čeľustí
Die type
Lanené vodiče
Stranded conductor
616 301
45
2
291411
616 270
45
2
291411
616 302
45
2
291411
616 300
45
2
291411
616 300.1
45
2
291411
616 380
60
3
291415
616 420
60
4
291415
616 304
45 AlFe
2
291411
616 303
52 AlFe
3
291413
616 312
32 AlFe
2
291409
616 313
36 AlFe
2
291410
616 305
36 AlFe
2
291410
616 305.1
36 AlFe
2
291410
616 306
45 AlFe
2
291411
616 315
48 AlFe
4
291412
616 307
52 AlFe
3
291413
616 309
60 AlFe
3
291415
616 310
60 AlFe
3
291415
A
B
C
D
E
F
G
A 7.3.1
ODBOČNÉ SVORKY
BRANCH CLAMPS
Obsah
Content
A
Rozmery
Typ
Dimensions
Type
mm
610 201
610 302
610 503
610 702
610 705
h
34
21.7
43
55
55
Hmotnosť
Hlavný vodič
Odbočný vodič (drôt)
Weight
Main conductor
Branch conductor
kg
a
37
B
25.2
31
37
38.4
0.016
0.026
0.039
0.075
0.074
mm2
mm
mm2
mm
16
5.40
10; 16
4.30; 5.40
25; 25/4
6.72
10; 16
4.30; 5.40
25.IV
6.72
25/4
6.72
35
8.40
10; 16; 25; 2×10
4.30; 5.40; 6.72; 2×4.30
35
8.40
35; 2×16
8.40; 2×5.40
42/7
9.00
10; 16; 25/4; 35; 42/7
4.30; 5.40; 6.72; 8.40; 9.00
50
9.45
10; 16; 25; 35; 2×10; 2×16
4.30; 5.40; 6.72; 8.40; 2×4.30; 2×5.40
50
9.45
50
9.45
70
11.40
10; 16; 25; 2×10; 2×16
4.30; 5.40; 6.72; 2×4.30; 2×5.40
70/11
12.00
10; 16; 25/4
4.30; 5.40; 6.72
42/7
9.00
50; 70
9.45; 11.40
70
11.40
35; 50; 70; 2×25
8.40; 9.45; 11.40; 2×6.72
70/11
12.00
42/7; 70/11
9.00; 12.00
110/22
14.96
42/7
9.00
611 100
70
46.0
0.126
110/22
14.96
110/22
14.96
610 903
70
43.6
0.150
95
14.50
25, 35
6.72; 8.40
610 907
70
46.0
0.140
95
14.50
50, 70/11
9.45; 12.00
610 501
43
29.5
0.046
50
9.45
10, 16
4.30; 5.40
611 209
73
52.8
0.200
120
16.80
70/11, 95
12.00; 14.50
611 205
73
50.8
0.220
120
16.80
35, 50
8.40; 9.45
Materiál: Hliník
Povrchová ochrana: Chemicky opálené
Použitie: Na prúdové odbočenie AlFe a Al vodičov a hliníkových
jadier na vonkajších vedeniach vn
Material: Aluminium
Surface Protection: Chemically burnt
Use: Current branching of ACSR and Al conductors and Al cores on
overhead high voltage transmission lines
A8
C
D
E
F
G
ODBOČNÉ SVORKY
BRANCH CLAMPS
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools
Obsah
Content
Montážne náradie
Mounting tools
Typ
Type
Značenie
MK 270000
čeľustí
Die Marking Počet zlisov
Typ čeľustí
Pressings
Die type
number
MK 271000
HK 120 HL 120C
Počet zlisov
Pressings
number
Typ čeľustí
Die type
Počet zlisov
Pressings
number
HL 120 U
Typ čeľustí
Die type
Počet zlisov
Pressings
number
HL 360
Typ čeľustí
Die type
Počet zlisov
Pressings
number
Typ čeľustí
Die type
610 201
T 25
2
270702
-
-
1
291181
1
291251
-
-
610 302
T 35
3
270703
-
-
2
291182
2
291252
-
-
610 503
T 50
4
270705
4
271705
2
291183
2
291253
-
-
610 702
T 70/25
6
270707/270706
6
271707
2
291184
-
-
-
-
610 705
T 70/50
6
270707/270706
6
271707
2
291185
-
-
-
-
611 100
T 95
-
-
-
-
-
-
-
-
3
291140
610 903
T 95
-
-
-
-
-
-
-
-
3
291140
610 907
T 95
-
-
-
-
-
-
-
-
3
291140
610 501
T 50
4
270705
4
271705
2
291183
2
291253
-
-
A
B
C
D
E
F
G
A 8.1
OPRAVNÉ SVORKY LISOVANÉ
COMPRESSION REPAIR SLEEVES
Obsah
Content
A
Typ
Type
Priemer vodiča
Conductor diameter
mm
Poznávacie
Rozmery
číslo
Dimensions
Identity
mm
Hmotnosť
Weight
kg
number
a
D
163 407.1
15.6 - 17.0
36 AlFe
192
36
0.39
163 409.1
18.7 - 20.4
36 AlFe
192
36
0.33
163 401
20.5 - 21.8
36 AlFe
192
36
0.30
163 403
25.4 - 27.2
45 AlFe
236
45
0.60
163 403.2
24.0 - 25.4
45 AlFe
236
45
0.63
163 403.4
27.21 - 28.19
45 AlFe
236
45
0.59
163 404
28.2 - 29.3
52 AlFe
219
52
0.80
163 405
29.6 - 30.8
56 AlFe
219
56
0.97
163 406
35.5 - 36.7
60 AlFe
244
60
1.10
163 440
26.4
52 AlFe
340
52
1.22
163 750
27.6
52 AlFe
190
52
0.68
Material: Aluminium
Surface Protection: Chemically burnt
Use: Repairing of ACSR and Al conductors if number of damaged
wires does not exceed 1/3 of the outer layer and damage is to be
found in the lenght of triple diameter of conductor in maximum. It
keeps 85% of nominal Breaking load of the conductor at the place
of repair
Materiál: Hliník
Povrchová ochrana: Chemicky opálené
Použitie: Na opravu AlFe a Al vodičov, ak počet poškodených
drôtov nie je väčší ako 1/3 drôtov vonkajšej vrstvy a poškodenie
je rozložené v dĺžke maximálne trojnásobku priemeru vodiča.
V opravovanom mieste svorka zachováva 85% matematickej
pevnosti vodiča
A9
B
C
D
E
F
G
OPRAVNÉ SVORKY LISOVANÉ
COMPRESSION REPAIR SLEEVES
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools
Typ
Type
Poznávacie číslo
Identity number
Na Al oku
Al tube
Počet zlisov
Pressings number
Hydraulické montážne
náradie HL 360
Hydraulic mounting
tools HL 360
Typ čeľustí
Die type
163 407.1
36 AlFe
4
291410
163 409.1
36 AlFe
4
291410
163 401
36 AlFe
4
291410
163 403
45 AlFe
5
291411
163 403.2
45 AlFe
5
291411
163 403.4
45 AlFe
5
291411
163 404
52 AlFe
7
291413
163 405
56 AlFe
7
291414
163 406
60 AlFe
6
291415
163 440
52 AlFe
18
291455
163 750
52 AlFe
6
291413
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
A 9.1
OPRAVNÉ SVORKY ROZOBERATEĽNÉ
DISMANTABLE REPAIR SLEEVES
Obsah
Content
A
Typ
Type
Priemer lana
Conductor diameter
Hmotnosť
M
mm
Weight
B
kg
163 005
8.00 - 9.00
8
1.88
163 515
13.50 - 16.00
8
1.88
163 518
16.00 - 19.00
8
1.92
163 524
19.00 - 21.00
8
1.92
163 024
21.00 - 22.00
8
1.92
163 535
24.00 - 26.80
8
1.90
163 545
26.80 - 30.00
8
1.90
163 550
30.00 - 32.00
10
2.78
C
D
E
Materiál: Hliníková zliatina
Povrchová ochrana: Hliník chemicky opálený, spojovací materiál
žiarovo zinkovaný
Použitie: Na opravu AlFe a Al vodičov, ak počet poškodených drôtov
nie je väčší ako 1/3 drôtov vonkajšej vrstvy a poškodenie je rozlo­­­
žené v dĺžke maximálne trojnásobku priemeru vodiča
Material: Aluminium alloy
Surface Protection: Aluminium chemically burnt, jointing material
hot dip galvanized
Use: Repairing of ACSR and Al conductors if number of damaged wires does not exceed 1/3 of the outer layer and damage is to be found
in the lenght of triple diameter of conductor diameter in maximum
A 10
F
G
Obsah
Content
B.
BEZPRÚDOVÉ ARMATÚRY
NONCURRENT FITTINGS
Bezprúdové armatúry sú určené na rozoberateľné alebo
nerozoberateľné pevné, alebo odľahčené upevnenie k izolačným
závesom, alebo iným nosným, kotevným konštrukciám, na
udržanie vzdialenosti medzi zväzkovými vodičmi a na tlmenie
vibrácií vodičov. Montujú sa priamo na neizolované vodiče.
Armatúry vonkajších elektrických vedení, na ktoré nie sú
kladené osobitné požiadavky zaťaženia v ťahu (odľahčené
spojenie), musia zachovať ťah vodiča v jeho osi s pevnosťou
uchytenia minimálne 27 % matematickej pevnosti vodiča.
Pritom nesmie nastať prekĺznutie vodiča v armatúre alebo
pretrhnutie jeho drôtov.
Armatúry určené na zachytenie ťahu vodiča (pevné
spojenie) musia zachytiť ťah vodiča v jeho osi s pevnosťou
uchytenia minimálne 85 % matematickej pevnosti vodiča bez
prekĺznutia vodiča v armatúre alebo pretrhnutia jeho drôtov.
Táto hodnota je zaručená pevnosť uchytenia vodiča, v katalógu
uvádzaná ako pevnosť uchytenia.
Noncurrent fittings are designed to be attached to the
insulator strings, to the suspension and tension towers to keep
the distance between bundled conductors as well as to reduce
vibrations.
Fittings for overhead transmission lines which are not
submited to special tension requirements should keep tension
of the conductor in its axis when strength of attachment is 27 %
of nominal strenght of conductor. Slipping of the conductor or
damage of conductor wires should be avoided.
Nominal strength of conductor a 85 % guarantee of
conductor strength without slipping or breaking of the
conductor.
B
A
B
C
D
E
F
G
BEZPRÚDOVÉ ARMATÚRY
NONCURRENT FITTINGS
B1
B1
KOTEVNÉ PANVIČKY
STRAIN SOCKETS
B2
B2
KOTEVNÉ KLADKY
STRAIN ROLLERS
B3
B3
KOTEVNÉ SVORKY LISOVANÉ
COMPRESSION STRAIN CLAMPS
B4
B4
KÁBELOVÉ OKÁ LISOVANÉ
COMPRESSION CABLE LUGS
B5
B5
KOTEVNÉ SVORKY KLINOVÉ
WEDGE - TYPE CLAMPS
B6
B6
KOTEVNÉ SVORKY KUŽELOVÉ
CONICAL STRAIN CLAMPS
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
B7
B7
KOTEVNÉ SVORKY STRMEŇOVÉ
BOLTED STRAIN CLAMPS
B8
B8
KOTEVNÉ UZEMŇOVACIE SVORKY
EARTHING STRAIN CLAMPS
B9
B9
NOSNÉ SVORKY VÝKYVNÉ
SWIVELLING SUSPENSION CLAMPS
B 10
B 10
NOSNÉ UZEMŇOVACIE SVORKY VÝKYVNÉ
SWIVELLING EARTHING SUSPENSION CLAMPS
B (1/2)
G
BEZPRÚDOVÉ ARMATÚRY
NONCURRENT FITTINGS
B 11
B 11
NOSNÉ UZEMŇOVACIE SVORKY PEVNÉ
FIXED EARTHING SUSPENSION CLAMPS
B 12
B 12
STOŽIAROVÉ PRÍCHYTKY
TOWER CLAMPS
B 13
B 13
PODPERY NOSNEJ SVORKY
EARTHWIRE SUSPENSION EQUIPMENT C - SHAPED
B 14
B 14
DIŠTANČNÉ ROZPERKY
SPACER DAMPERS
B 15
B 15
TLMIČE VIBRÁCIÍ
VIBRATION DAMPERS
B 16
B 16
ZÁVAŽIA
COUNTERWEIGHTS
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
B (2/2)
KOTEVNÉ PANVIČKY
STRAIN SOCKETS
Obsah
Content
A
B
C
Typ
Menovitá veľkosť
Označenie závlačky
panvičky
Marking of
Nominal socket size
cotter-pin
121 507
11
121 512
16
Type
Najväčší priemer lana
Rozmery
Únosnosť
Largest conductor
Dimensions
Breaking
diameter
mm
strength
Hmotnosť
Weight
kg
mm
D
a
c
kN
W - 11
13.5
13
70
15
30
0.28
W - 16
17.0
20
90
20
60
0.78
D
E
Materiál: Temperovaná liatina
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na koncové uchytenie lana
Panvičky vyhovujú IEC 120
Závlačky vyhovujú IEC 372
Material: Malleable cast iron
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: End attachment of conductor
Sockets according to IEC 120
Cotter - pins according to IEC 372
F
G
B1
KOTEVNÉ KLADKY
STRAIN ROLLERS
Obsah
Content
A
B
C
Najväčší priemer lana
Únosnosť
Obr.
Typ
Largest conductor
Breaking
Fig.
Type
diameter
strength
mm
kN
Hmotnosť
Weight
kg
1
161 508
13.5
76
2.05
2
161 510
20.4
83
1.97
3
161 002.1
22.0
-
10.30
Materiál: Temperovaná liatina, zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na kotvenie uzemňovacích Fe a AlFe lán
Material: Malleable cast iron, aluminium alloy, steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Anchoring of the earthing Fe and ACSR conductors
B2
D
E
F
G
KOTEVNÉ SVORKY LISOVANÉ
COMPRESSION STRAIN CLAMPS
Obsah
Content
A
B
Obr.
Typ
Fig.
Type
1
Poznávacie
Rozmery
číslo
Dimensions
Identity
mm
number
uchytenia
Hmotnosť
Strenght
Weight
of attachment
kg
a
b
c
d
D
kN
175 935.1
35
7.5
16 Fe
192
102
20
19
16
27.40
0.78
175 905
50
9.00
20 Fe
208
118
24
19
20
49.60
0.87
175 948
50
9.10
20 Fe
224
134
24
19
20
61.92
1.10
175 948.1
50
9.10
20 Fe
240
150
24
19
20
67.00
1.13
175 965
65.81
10.50
24 Fe
240
150
28
19
24
83.90
1.27
175 907
70
11.20
24 Fe
224
134
28
19
24
76.00
1.05
14.00
25 Fe
290
200
28
19
25
129.70
1.42
9.00
20 Fe
258
125
-
-
20
53.70
1.10
175 911
2
Prierez vodiča Priemer vodiča
Conductor
Conductor
cross section
diameter
mm2
mm
C
Pevnosť
175 950.1
116.56
50
D
E
F
G
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Oceľ a spojovací materiál žiarovo zinkovaný
Použitie: Na kotvenie Fe vodičov na vonkajších vedeniach a roz­
vodniach vn a vvn
Material: Steel
Surface Protection: Steel and jointing material hot dip galvanized
Use: Anchoring of Fe conductors at overhead lines and substations
B 3.1
KOTEVNÉ SVORKY LISOVANÉ
COMPRESSION STRAIN CLAMPS
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools
Typ
Type
Poznávacie číslo
Identity number
Počet zlisov
Pressings number
Montážne náradie HL 360
Mounting tools HL 360
Typ čeľustí
Die type
175 935.1
16 Fe
5
291403
175 905
20 Fe
6
291404
175 948
20 Fe
7
291404
175 948.1
20 Fe
8
291404
175 965
24 Fe
8
291405
175 907
24 Fe
7
291405
175 911
25 Fe
11
291422
175 950.1
20 Fe
6
291404
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
B 3.1.1
KOTEVNÉ SVORKY LISOVANÉ
COMPRESSION STRAIN CLAMPS
Obsah
Content
A
Obr.
Fig.
1
2
3
Typ
Type
Prierez vodiča
Conductor cross
section
mm2
Priemer vodiča
Conductor
diameter
mm
Rozmery
Dimensions
mm
Poznávacie číslo
Identity number
IthN
kA
Na Fe spojke
Fe joint
Na Al spojke
Al joint
a
a1
D1
D2
B
Pevnosť
uchytenia
Strenght
of attachment
kN
Hmotnosť
Weight
kg
0.67
176 604
50/8
9.6
9 Fe
18 AlFe
269
-
9
18
16
15.2
176 607.1
AFL-6/70-1
11.25
10 Fe
21 AlFe
269
-
10
21
16
20.71
1.07
176 607
AFL-6/70
11.31
10 Fe
21 AlFe
269
-
10
21
16
21.29
1.06
176 609
95/15
13.6
10 Fe
25 AlFe
253
-
10
25
25
30.4
0.82
176 615.1
150/6
16.9
14 Fe
32 AlFe
375
-
14
32
25
46.4
1.34
176 614.1
150/25
16.96
14 Fe
32 AlFe
353
-
14
32
25
46.2
1.21
176 617
150/25
17.1
14 Fe
32 AlFe
353
-
14
32
25
47.0
1.21
176 618.1
185/6
19.0
16 Fe
36 AlFe
378
-
16
36
40
58.3
1.44
176 619.1
185/31
19.08
16 Fe
36 AlFe
378
-
16
36
40
58.4
1.44
176 414
LYNX
19.53
16 Fe
36 AlFe
394
-
16
36
40
68.2
1.58
176 621.1
210/6
20.1
16 Fe
36 AlFe
374
-
16
36
40
67.2
1.42
176 319.1
180/59
20.39
20 Fe
36 AlFe
410
-
20
36
40
89.6
1.59
176 624.1
240/6
21.3
16 Fe
36 AlFe
438
-
16
36
40
71.3
1.50
176 625.1
240/39
21.75
16 Fe
36 AlFe
438
-
16
36
40
73.1
1.50
176 622
240/40
21.9
16 Fe
36 AlFe
394
-
16
36
40
72.8
1.42
176 634.1
350/59
26.39
24 Fe
45 AlFe
487
-
24
45
40
109.1
2.73
176 635.1
350/6
26.5
24 Fe
45 AlFe
487
-
24
45
40
109.1
2.73
176 836.1
STARLING
26.68
20 Fe
45 AlFe
498
-
20
45
40
107.3
2.37
176 435.1
350/4
26.8
26 Fe
48 AlFe
495
-
26
48
40
132.0
3.06
176 838.1
380/50
27.0
20 Fe
45 AlFe
482
-
20
45
40
103.7
2.60
176 845.1
450/8
28.7
20 Fe
52 AlFe
543
-
20
52
40
112.6
3.38
176 842.1
435/55
28.8
20 Fe
52 AlFe
530
-
20
52
40
114.2
3.35
176 843.1
435/55
28.8
20 Fe
52 AlFe
588
-
20
52
40
128.7
3.55
176 844.1
450/52
29.31
20 Fe
52 AlFe
543
-
20
52
40
114.5
3.38
176 644.1
445/74
29.63
24 Fe
52 AlFe
561.5
-
24
52
40
133.6
3.29
176 645.1
450/6
29.7
24 Fe
52 AlFe
519
-
24
52
40
132.8
3.37
176 850.1
500/8
30.7
24 Fe
56 AlFe
532
-
24
56
40
127.2
3.81
176 868.1
680/83
35.8
26 Fe
60 AlFe
690
-
26
60
40
177.2
4.99
176 867.1
670/8
36.2
26 Fe
60 AlFe
605
-
26
60
40
173.1
4.49
176 075.1
750/43
36.5
20 Fe
60 AlFe
636
-
20
60
40
139.3
4.46
176 113.1
DOTTEREL
15.42
20 Fe
36 AlFe
346
98
20
36
40
65.3
1.44
176 609.1
95/15
13.6
10 Fe
25 AlFe
247
-
10
25
25
30.4
0.50
176 617.1
150/25
17.1
14 Fe
32 AlFe
347
-
14
32
25
47.0
0.88
176 619.2
176 622.1
185/31
240/40
19.08
21.9
16 Fe
16 Fe
36 AlFe
36 AlFe
375
384
-
16
16
36
36
40
40
58.4
73.5
1.20
1.15
 Vodič s konzervovanou Fe dušou aj Al vrstvou
 Conductor with greased both Fe core as well as Al layer
Materiál: Hliník, zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana: Hliník chemicky opálený, oceľ a spojovací materiál žiarovo zinkovaný
Použitie: Na kotvenie AlFe vodičov s konzervovanou alebo suchou
Fe dušou na vonkajších vedeniach a rozvodniach vn a vvn
Material: Aluminium, aluminium alloy, steel
Surface Protection: Aluminium chemically burnt, steel and jointing
material hot dip galvanized
Use: Anchoring of ACSR conductors with greased as well as non-greased core, applied on overgead lines and substations
B 3.2
C
D
E
F
G
LISOVANÉ SPOJKY
COMPRESSION JOINTS
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools
Obsah
Content
L
A
Poznávacie číslo
Identity number
Typ
Type
L
mm
Na Fe spojke
Fe joint
Montážne náradie HL 360
Mounting tools HL 360
Typ čeľustí
Die type
Počet zlisov
Pressings number
Na Al spojke
Al joint
Na Fe spojke
Fe joint
Na Al spojke
Al joint
na oceľ
for steel
na vodič
for conductor
Na Fe spojke
Fe joint
Na Al spojke
Al joint
176 604
9 Fe
18 AlFe
60
3
3
5
291420
291423
176 607.1
10 Fe
21 AlFe
80
4
2
4
291400
291419
176 607
10 Fe
21 AlFe
80
4
2
4
291400
291419
176 609
10 Fe
25 AlFe
65
3
1
2
291400
291408
176 615.1
14 Fe
32 AlFe
96
5
2
3
291402
291409
176 614.1
14 Fe
32 AlFe
80
4
2
3
291402
291409
176 617
14 Fe
32 AlFe
80
4
2
3
291402
291409
176 618.1
16 Fe
36 AlFe
100
5
2
3
291403
291410
176 619.1
16 Fe
36 AlFe
100
5
2
3
291403
291410
176 414
16 Fe
36 AlFe
115
6
2
3
291403
291410
176 621.1
16 Fe
36 AlFe
95
5
2
3
291403
291410
176 319.1
20 Fe
36 AlFe
135
7
2
3
291404
291410
176 624.1
16 Fe
36 AlFe
115
6
2
4
291403
291410
176 625.1
16 Fe
36 AlFe
115
6
2
4
291403
291410
176 622
16 Fe
36 AlFe
115
6
2
3
291403
291410
176 634.1
24 Fe
45 AlFe
120
6
2
5
291405
291411
176 635.1
24 Fe
45 AlFe
120
6
2
5
291405
291411
176 836.1
20 Fe
45 AlFe
135
7
2
5
291404
291411
176 435.1
26 Fe
48 AlFe
135
7
3
6
291406
291412
176 838.1
20 Fe
45 AlFe
115
6
2
5
291404
291411
176 845.1
20 Fe
52 AlFe
115
6
3
9
291404
291413
176 842.1
20 Fe
52 AlFe
135
7
3
8
291404
291413
176 843.1
20 Fe
52 AlFe
150
8
3
9
291404
291413
176 844.1
20 Fe
52 AlFe
115
6
3
9
291404
291413
176 644.1
24 Fe
52 AlFe
140
7
3
9
291405
291413
176 645.1
24 Fe
52 AlFe
135
7
3
7
291405
291413
176 850.1
24 Fe
56 AlFe
115
6
3
8
291405
291414
176 868.1
26 Fe
60 AlFe
155
8
3
9
291406
291415
176.867.1
26 Fe
60 AlFe
135
7
3
7
291406
291415
176 075.1
20 Fe
60 AlFe
100
5
3
9
291404
291415
176 113.1
20 Fe
36 AlFe
115
6
2
2
291404
291410
176 609.1
10 Fe
25 AlFe
60
3
1
2
291400
291408
176 617.1
14 Fe
32 AlFe
80
4
2
3
291402
291409
176 619.2
16 Fe
36 AlFe
100
5
2
3
291403
291410
176 622.1
16 Fe
36 AlFe
115
6
2
3
291403
291410
B 3.2.1
B
C
D
E
F
G
KOTEVNÉ SVORKY LISOVANÉ
COMPRESSION STRAIN CLAMPS
Obsah
Content
A
B
Obr.
Fig.
1
2
3
Typ
Type
Rozmery
Dimensions
mm
Poznávacie číslo
Prierez vodiča Priemer vodiča
Identity number
Conductor
Conductor
cross section
diameter
Na Fe spojke Na Al spojke
mm2
mm
Fe joint
Al joint
a
a1
D1
D2
c
IthN
kA
Pevnosť
Al oko
uchytenia
Hmotnosť
Al tube
Strenght
Weight
connector
of attachment
kg
Typ Type
kN
175 604
50/8
9.6
9 Fe
18 AlFe
269
-
9
18
-
16
15.2
0.72
616 604
175 607.1
AFL-6/70-1
11.25
10 Fe
21 AlFe
269
-
10
21
-
16
20.71
1.11
616 607
175 607
AFL-6/70
11.31
10 Fe
21 AlFe
269
-
10
21
-
16
21.29
1.10
616 607
175 609
95/15
13.6
10 Fe
25 AlFe
253
-
10
25
-
25
30.4
0.91
616 609
175 115
120/27
15.40
14 Fe
32 AlFe
329
-
14
32
-
25
47.9
1.27
616 115
175 608
120/20
15.50
12 Fe
32 AlFe
357
-
12
32
-
40
38.0
1.28
616 608
175 615.1
150/6
16.9
14 Fe
32 AlFe
375
-
14
32
-
25
46.4
1.35
616 615
175 614.1
150/25
16.96
14 Fe
32 AlFe
375
-
14
32
-
25
46.4
1.35
616 614
175 617
150/25
17.1
14 Fe
32 AlFe
375
-
14
32
-
25
45.9
1.35
616 614
175 312.1
120/3
18.4
16 Fe
32 AlFe
394
-
16
32
-
40
65.3
1.39
616 312.1
175 618.1
185/6
19.0
16 Fe
36 AlFe
378
-
16
36
-
40
58.3
1.59
616 618
175 619.1
185/31
19.08
16 Fe
36 AlFe
378
-
16
36
-
40
58.4
1.59
616 619
175 414
LYNX
19.53
16 Fe
36 AlFe
394
-
16
36
-
40
68.2
1.60
616 414
175 621.1
210/6
20.1
16 Fe
36 AlFe
378
-
16
36
-
40
67.5
1.57
616 621
175 319.1
180/59
20.39
20 Fe
36 AlFe
410
-
20
36
-
40
89.6
1.74
616 319
175 624.1
240/6
21.3
16 Fe
36 AlFe
438
-
16
36
-
40
71.3
1.65
616 624
175 825
240/32
21.6
16 Fe
36 AlFe
422
-
16
36
-
40
71.3
1.66
616 825
175 625.1
240/39
21.75
16 Fe
36 AlFe
438
-
16
36
-
40
73.1
1.65
616 625
175 622
240/40
21.9
16 Fe
36 AlFe
394
-
16
36
-
40
72.8
1.58
616 622
175 113.1
DOTTEREL
15.42
20 Fe
36 AlFe
350
98
20
36
-
40
65.7
1.59
616 113
175 609.1
95/15
13.6
10 Fe
25 AlFe
265
-
10
25
-
25
29.9
0.61
616 609
175 617.1
150/25
17.1
14 Fe
32 AlFe
347
-
14
32
-
25
47.0
0.98
616 614
175 622.1
240/40
21.9
16 Fe
36 AlFe
391
-
16
36
-
40
72.8
1.30
616 622
Materiál: Hliník, zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana: Hliník chemicky opálený, oceľ a spojovací materiál žiarovo zinkovaný
Použitie: Na kotvenie AlFe vodičov s konzervovanou alebo suchou
Fe dušou na vonkajších vedeniach a rozvodniach vn a vvn
Material: Aluminium, aluminium alloy, steel
Surface Protection: Aluminium chemically burnt, steel and jointing
material hot dip galvanized
Use: Anchoring of ACSR conductors with greased as well as non-greased core, applied on overgead lines and substations
B 3.3
C
D
E
F
G
KOTEVNÉ SVORKY LISOVANÉ
COMPRESSION STRAIN CLAMPS
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools
Obsah
Content
L
A
Poznávacie číslo
Identity number
Typ
Type
Montážne náradie HL 360
Mounting tools HL 360
Typ čeľustí
Die type
Počet zlisov
Pressings number
L
mm
Na Fe spojke
Fe joint
Na Al spojke
Al joint
Na Fe spojke
Fe joint
175 604
9 Fe
18 AlFe
60
175 607.1
10 Fe
21 AlFe
175 607
10 Fe
21 AlFe
175 609
10 Fe
175 115
14 Fe
175 608
12 Fe
175 615.1
14 Fe
175 614.1
175 617
Na Al spojke
Al joint
Na Fe spojke
Fe joint
Na Al spojke
Al joint
5
291420
291423
2
4
291400
291419
2
4
291400
291419
3
1
2
291400
291408
5
2
2
291402
291409
80
4
2
3
291401
291409
100
5
2
3
291402
291409
100
5
2
3
291402
291409
100
5
2
3
291402
291409
32 AlFe
115
6
2
3
291403
291409
16 Fe
36 AlFe
100
5
2
3
291403
291410
16 Fe
36 AlFe
100
5
2
3
291403
291410
175 414
16 Fe
36 AlFe
115
6
2
3
291403
291410
175 621.1
16 Fe
36 AlFe
100
5
2
3
291403
291410
175 319.1
20 Fe
36 AlFe
135
7
2
3
291404
291410
175 624.1
16 Fe
36 AlFe
115
6
2
4
291403
291410
175 825
16 Fe
36 AlFe
100
5
2
4
291403
291410
175 625.1
16 Fe
36 AlFe
115
6
2
4
291403
291410
175 622
16 Fe
36 AlFe
115
6
2
3
291403
291410
175 113.1
20 Fe
36 AlFe
115
6
2
2
291404
291410
175 609.1
10 Fe
25 AlFe
80
4
1
2
291400
291408
175 617.1
14 Fe
32 AlFe
80
4
2
3
291402
291409
175 622.1
16 Fe
36 AlFe
115
6
2
3
291403
291410
na oceľ
for steel
na vodič
for conductor
3
3
80
4
80
4
25 AlFe
65
32 AlFe
100
32 AlFe
32 AlFe
14 Fe
32 AlFe
14 Fe
32 AlFe
175 312.1
16 Fe
175 618.1
175 619.1
B 3.3.1
B
C
D
E
F
G
KOTEVNÉ SVORKY LISOVANÉ
COMPRESSION STRAIN CLAMPS
a
a
D1
D2
20
D2
20
a1
D2
20
Ø19
D1
Ø19
D1
Ød
Obsah
Content
a
c
c
1
Obr.
Fig.
1
2
3
Typ
Type
175 830
175 631.1
175 438
175 634.1
175 440
175 442
175 635.1
175 836.1
175 655
175 435.1
175 838.1
175 750
175 651
175 845.1
175 881.1
175 842.1
175 843.1
175 844.1
175 844.3
175 644.1
175 645.1
175 453
175 850.1
175 868.1
175 876
175 867.1
177 062
175 075.1
2
Poznávacie číslo
Prierez vodiča Priemer vodiča
Identity number
Conductor
Conductor
cross section
diameter
Na Fe spojke Na Al spojke
mm2
mm
Fe joint
Al joint
ACO 300
300/48
ACU 300
350/59
PASTEL 412
CROCUS
350/6
STARLING
421
350/4
380/50
400/52
400/64
450/8
450/40
435/55
435/55
450/52
450/52
445/74
450/6
DEER
500/8
680/83
680/85
670/8
SVEID
750/43
Ø18
Ø13.5
23.52
24.05
25.2
26.39
26.4
26.4
26.5
26.68
26.7
26.8
27.0
27.6
27.7
28.7
28.7
28.8
28.8
29.31
29.31
29.63
29.7
29.9
30.7
35.8
36.0
36.2
21.0
36.5
16 Fe
20 Fe
24 Fe
24 Fe
24 Fe
24 Fe
24 Fe
20 Fe
20 Fe
26 Fe
20 Fe
20 Fe
24 Fe
20 Fe
16 Fe
20 Fe
20 Fe
20 Fe
20 Fe
24 Fe
24 Fe
26 Fe
24 Fe
26 Fe
26 Fe
26 Fe
28 Fe
20 Fe
45 AlFe
45 AlFe
45 AlFe
45 AlFe
48 AAAC
45 AlFe
45 AlFe
45 AlFe
45 AlFe
48 AlFe
45 AlFe
52 AlFe
52 AlFe
52 AlFe
52 AlFe
52 AlFe
52 AlFe
52 AlFe
52 AlFe
52 AlFe
52 AlFe
52 AlFe
56 AlFe
60 AlFe
60 AlFe
60 AlFe
52 AlFe
60 AlFe
B
40
Ø13.5
40
40
A
3
Rozmery
Dimensions
mm
IthN
kA
a
a1
D1
D2
c
d
482
454
519
487
743
520
487
498
498
522
482
559
506
543
569
530
588
543
553
561.5
561.5
617
532
690
656
640
495
673
80
-
16
20
24
24
24
24
24
20
20
26
20
20
24
20
16
20
20
20
20
24
24
26
24
26
26
26
28
20
45
45
45
45
48
45
45
45
45
48
45
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
56
60
60
60
52
60
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
40
40
40
40
33
40
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
22
19
19
19
19
19
19
19
-
 Vodič s konzervovanou Fe dušou aj Al vrstvou
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Pevnosť
Al oko
uchytenia
Hmotnosť
Al tube
Strenght
Weight
connector
of attachment
kg
Typ Type
kN
88.8
95.6
127.4
109.1
226.4
148.2
109.1
107.3
105.2
132.7
103.7
118.8
122.7
112.6
101.8
114.2
128.7
114.5
114.5
133.6
133.6
153.0
127.2
177.2
176.6
174.1
189.4
139.3
2.80
2.80
3.12
3.02
4.60
3.10
3.02
2.96
2.80
3.50
2.89
4.10
3.36
3.73
3.44
3.70
3.89
3.73
3.78
3.98
3.98
4.16
4.23
5.40
5.20
5.07
3.90
5.14
616 830
616 631.1
616 438
616 634
616 440
616 442
616 635
616 836
616 655
616 435
616 838
616 750
616 651
616 845
616 881.1
616 843
616 843
616 844
616 844
616 644
616 645
616 453
616 850
616 868
616 876
616 867
616 062
616 075
 Conductor with greased both Fe core as well as Al layer
Materiál: Hliník, zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana: Hliník chemicky opálený, oceľ a spojovací materiál žiarovo zinkovaný
Použitie: Na kotvenie AlFe vodičov s konzervovanou alebo suchou
Fe dušou na vonkajších vedeniach a rozvodniach vn a vvn
Material: Aluminium, aluminium alloy, steel
Surface Protection: Aluminium chemically burnt, steel and jointing
material hot dip galvanized
Use: Anchoring of ACSR conductors with greased as well as non-greased core, applied on overgead lines and substations
B 3.4
C
D
E
F
G
KOTEVNÉ SVORKY LISOVANÉ
COMPRESSION STRAIN CLAMPS
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools
Obsah
Content
L
A
Poznávacie číslo
Identity number
Typ
Type
L
mm
Na Fe spojke
Fe joint
Na Al spojke
Al joint
175 830
16 Fe
45 AlFe
175 631.1
20 Fe
175 438
24 Fe
175 634.1
24 Fe
45 AlFe
175 440
24 Fe
48 AAAC
175 442
24 Fe
45 AlFe
175 635.1
24 Fe
45 AlFe
175 836.1
20 Fe
175 655
20 Fe
175 435.1
Montážne náradie HL 360
Mounting tools HL 360
Typ čeľustí
Die type
Počet zlisov
Pressings number
Na Fe spojke
Fe joint
Na Al spojke
Al joint
na oceľ
for steel
na vodič
for conductor
Na Fe spojke
Fe joint
Na Al spojke
Al joint
291403
291411
115
6
2
5
45 AlFe
135
7
2
4
291404
291411
45 AlFe
155
8
2
5
291405
291411
120
6
2
5
291405
291411
230
12
6
20
291405
291454
195
10
2
4
291405
291411
120
6
2
5
291405
291411
45 AlFe
135
7
2
5
291404
291411
45 AlFe
135
7
2
5
291404
291411
26 Fe
48 AlFe
155
8
3
7
291406
291412
175 838.1
20 Fe
45 AlFe
115
6
2
5
291404
291411
175 750
20 Fe
52 AlFe
135
7
3
9
291404
291413
175 651
24 Fe
52 AlFe
140
7
3
7
291405
291413
175 845.1
20 Fe
52 AlFe
115
6
3
9
291404
291413
175 881.1
16 Fe
52 AlFe
115
6
3
10
291403
291413
175 842.1
20 Fe
52 AlFe
135
7
3
8
291404
291413
175 843.1
20 Fe
52 AlFe
150
8
3
9
291404
291413
175 844.1
20 Fe
52 AlFe
115
6
3
9
291404
291413
175 844.3
20 Fe
52 AlFe
115
6
3
9
291404
291413
175 644.1
24 Fe
52 AlFe
140
7
3
9
291405
291413
175 645.1
24 Fe
52 AlFe
140
7
3
9
291405
291413
175 453
26 Fe
52 AlFe
195
10
3
9
291406
291413
175 850.1
24 Fe
56 AlFe
115
6
3
8
291405
291414
175 868.1
26 Fe
60 AlFe
155
8
3
9
291406
291415
175 876
26 Fe
60 AlFe
155
8
3
8
291406
291415
175 867.1
26 Fe
60 AlFe
140
7
3
8
291406
291415
177 062
28 Fe
52 AlFe
275
14
3
2
291407
291413
175 075.1
20 Fe
60 AlFe
100
5
3
9
291404
291415
B 3.4.1
B
C
D
E
F
G
KÁBELOVÉ OKÁ LISOVANÉ
COMPRESSION CABLE LUGS
Obsah
Content
D
30 °
40
(L)
M12
A
B
c
s
(b)
C
Rozmery
Dimensions
mm
Prierez vodiča
Conductor cross
section
mm2
Priemer vodiča
Conductor
diameter
mm
Poznávacie číslo
na Al spojke
Identity number
Al joint
a
b
c
s
D
L
616 604
50/8
9.6
18 AlFe
-
27
20
6
18
616 607
AFL-6/70/70-1
11.31; 11.25
21 AlFe
-
30
20
7
21
Typ
Type
Mu
Nm
Hmotnosť
Weight
kg
150
40
0.18
158
60
0.31
616 609
95/15
13.6
25 AlFe
-
36
20
8
25
201
60
0.37
616 115
120/27
15.4
32 AlFe
-
40
20
14
32
207
60
0.53
616 608
120/20
15.5
32 AlFe
-
40
20
14
32
207
60
0.53
616 312.1
120/3
16.4
32 AlFe
-
40
20
14
32
207
60
0.52
616 615
150/6
16.9
32 AlFe
-
45
20
13
32
207
60
0.53
616 614
150/25
16.96; 17.1
32 AlFe
-
45
20
13
32
207
60
0.53
616 618
185/6
19.0
36 AlFe
-
48
20
15
36
215
60
0.63
616 619
185/31
19.08
36 AlFe
-
48
20
15
36
215
60
0.63
616 414
LYNX
19.53
36 AlFe
-
52
20
14
36
215
60
0.61
616 012
POPLAR
20.1
36 AAAC
-
52
20
14
36
215
60
0.61
616 621
210/6
20.1
36 AlFe
-
52
20
14
36
215
60
0.61
616 319
180/59
20.39
36 AlFe
-
52
20
14
36
215
60
0.61
616 624
240/6
21.3
36 AlFe
-
52
20
12
36
215
60
0.57
616 825
240/32
21.6
36 AlFe
-
52
20
12
36
215
60
0.56
616 625
240/39
21.75
36 AlFe
-
52
20
12
36
215
60
0.57
616 622
240/40
21.9
36 AlFe
-
52
20
12
36
215
60
0.57
616 634.1
350/59
26.39
45 AlFe
-
60
20
16
45
221
60
0.90
616 843.1
435/55
28.8
52 AlFe
-
70
20
20
52
224
60
1.06
616 868.1
680/83
35.8
60 AlFe
-
80
20
20.5
60
256
60
1.45
Materiál: Hliník
Povrchová ochrana: Chemicky opálené
Použitie: Na pripájanie AlFe vodičov na vedeniach a v rozvodniach
vn a vvn
Material: Aluminium
Surface Protection: Chemically burnt
Use: Connection of ACSR conductors at overhead lines and substations
B 4.1
D
E
F
G
KÁBELOVÉ OKÁ LISOVANÉ
COMPRESSION CABLE LUGS
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools
Typ
Type
Poznávacie číslo
Identity number
Na Al oku
Al tube
Počet zlisov
Pressings number
Montážne náradie HL 360
Mounting tools HL 360
Typ čeľustí
Die type
616 604
18 AlFe
3
291423
616 607
21 AlFe
2
291419
616 609
25 AlFe
2
291408
616 115
32 AlFe
2
291409
616 608
32 AlFe
2
291409
616 312.1
32 AlFe
2
291409
616 615
32 AlFe
2
291409
616 614
32 AlFe
2
291409
616 618
36 AlFe
2
291410
616 619
36 AlFe
2
291410
616 414
36 AlFe
2
291410
616 012
36 AAAC
3
291452
616 621
36 AlFe
2
291410
616 319
36 AlFe
2
291410
616 624
36 AlFe
2
291410
616 825
36 AlFe
2
291410
616 625
36 AlFe
2
291410
616 622
36 AlFe
2
291410
616 634.1
45 AlFe
2
291411
616 843.1
52 AlFe
3
291413
616 868.1
60 AlFe
3
291415
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
B 4.1.1
1
Obr.
Fig.
1
40
(L)
M12
a
c
(b)
2
4
Rozmery
Dimensions
mm
c
s
D
L
63
60
20
20
14
17
45
45
26
60
20
16
26
60
20
16
48 AAAC
26
63
20
20
45 AlFe
26
60
20
16
Typ
Type
Prierez vodiča
Conductor cross
section
mm2
Priemer vodiča
Conductor diameter
mm
Poznávacie číslo
na Al spojke
Identity number
Al joint
a
b
616 830
616 631.1
ACO 300
300/48-GOST
23.52
24.05
45 AlFe
45 AlFe
26
26
616 438
ACU 300
25.2
45 AlFe
616 634
350/59
26.39
45 AlFe
616 440
PASTEL 412
26.4
616 442
CROCUS
26.4
B
s
(b)
3
Mu
Nm
Hmotnosť
Weight
kg
221
217
60
60
1.07
1.02
45
215
60
0.99
45
221
60
0.97
48
315
60
1.48
45
261
60
1.10
616 635
350/6
26.5
45 AlFe
26
60
20
16
45
221
60
0.97
616 836
STARLING
26.68
45 AlFe
26
60
20
16
45
221
60
0.97
616 655
421
26.7
45 AlFe
26
63
20
14
45
261
60
1.05
616 435
350/4
26.8
48 AlFe
26
63
20
20
48
248
60
1.22
616 838
380/50
27.0
45 AlFe
26
60
20
16
45
221
60
0.97
616 750
400/52
27.6
52 AlFe
33
70
20
21
52
224
60
1.33
616 651
400/64
27.7
52 AlFe
33
70
20
20
52
224
60
1.31
616 845
450/8
28.7
52 AlFe
33
70
20
20
52
224
60
1.29
616 881.1
450/40
28.7
52 AlFe
33
68
20
20
52
221
60
1.28
616 843
435/55
28.8
52 AlFe
33
70
20
20
52
224
60
1.29
616 844
450/52
29.31
52 AlFe
33
70
20
20
52
224
60
1.29
616 644.1
445/74
29.63
52 AlFe
26
70
20
20
52
224
60
1.23
616 644
445/74
29.63
52 AlFe
33
70
20
20
52
224
60
1.29
616 645
450/6
29.7
52 AlFe
33
70
20
20
52
224
60
1.29
616 850
500/8
30.7
56 AlFe
40
77
20
22.5
56
227
60
1.47
616 868
680/83
35.8
60 AlFe
40
80
20
20.5
60
256
60
1.67
616 876
680/85
36.0
60 AlFe
40
80
20
20.5
60
256
60
1.67
616 867
616 075.4
670/8
750/43
36.2
36.5
60 AlFe
60 AlFe
40
26
80
80
20
20
20.5
20.5
60
60
256
256
60
60
1.67
1.67
2
616 113
DOTTEREL
15.42
36 AlFe
-
52
20
12
36
215
60
0.62
3
616 062
SVEID
21.0
52 AlFe
33
70
20
20
52
298
60
1.66
4
616 310.1
616 075
680/83, 750/43
750/43
35.8/36.5
36.5
60 AlFe
60 AlFe
40
85
80
20
20.5
20.5
60
60
243
243
60
1.11
1.94
Materiál: Hliník
Povrchová ochrana: Chemicky opálené
Použitie: Na pripájanie AlFe vodičov na vedeniach a v rozvodniach
vn a vvn
Material: Aluminium
Surface Protection: Chemically burnt
Use: Connection of ACSR conductors at overhead lines and substations
B 4.2
A
40
a
s
c
(b)
Obsah
Content
D
40
s
c
40
(b)
c
a
s
D
30 °
(L)
M12
30 °
(L)
M12
30 °
D
M16
D
COMPRESSION CABLE LUGS
(L)
KÁBELOVÉ OKÁ LISOVANÉ
C
D
E
F
G
KÁBELOVÉ OKÁ LISOVANÉ
COMPRESSION CABLE LUGS
Tabuľka montážneho náradia
Mounting tools
Typ
Type
Poznávacie číslo
Identity number
Na Al oku
Al tube
Počet zlisov
Pressings number
Montážne náradie HL 360
Mounting tools HL 360
Typ čeľustí
Die type
616 830
45 AlFe
2
291411
616 631.1
45 AlFe
2
291411
616 438
45 AlFe
2
291411
616 634
45 AlFe
2
291411
616 440
48 AAAC
10
291454
616 442
45 AlFe
3
291411
616 635
45 AlFe
2
291411
616 836
45 AlFe
2
291411
616 655
45 AlFe
3
291411
616 435
48 AlFe
4
291412
616 838
45 AlFe
2
291411
616 750
52 AlFe
3
291413
616 651
52 AlFe
3
291413
616 845
52 AlFe
3
291413
616 881.1
52 AlFe
3
291413
616 843
52 AlFe
3
291413
616 844
52 AlFe
3
291413
616 644.1
52 AlFe
3
291413
616 644
52 AlFe
3
291413
616 645
52 AlFe
3
291413
616 850
56 AlFe
3
291414
616 868
60 AlFe
3
291415
616 876
60 AlFe
3
291415
616 867
60 AlFe
3
291415
616 075.4
60 AlFe
3
291415
616 113
36 AlFe
2
291410
616 062
52 AlFe
6
291413
616 310.1
60 AlFe
3
291415
616 075
60 AlFe
3
291415
B 4.2.1
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
KOTEVNÉ SVORKY KLINOVÉ
a
WEDGE - TYPE CLAMPS
b
a
b
Obsah
Content
20
20
A
d
d
2
1
Obr.
Fig.
1
2
Typ
Type
Priemer vodiča
Conductor diameter
mm
Rozmery
Dimensions
mm
Únosnosť svorky
Breaking strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
d
157 150
13 – 15
235
100
19
45
2.40
157 150.2
13 – 15
235
100
16
50
2.40
157 170
15 – 17
360
160
19
90
6.60
157 190
17 – 19
360
160
19
90
6.60
157 220
19 – 22
360
160
19
90
6.60
157 270
24 – 27
380
190
19
140
10.90
157 280
27 – 28
380
190
19
140
11.00
157 310
28 – 31.5
380
190
19
140
11.00
157 393.3
30 – 32.2
450
210
22
250
14.50
157 329
31.9 – 32.9
450
210
22
250
14.50
157 341
33.0 – 34.0
450
210
22
250
14.50
157 371
34.1 – 37.0
450
210
22
250
14.50
157 391.1
37.1 – 40.4
560
240
22
270
30.00
157 392.1
40.5 – 44.0
560
240
22
270
30.00
157 501
14.0 – 15.9
330
80
19
50
2.71
157 502
16.0 – 18.0
330
80
19
50
2.70
157 502.2
16.0 – 18.0
330
80
16
50
2.52
157 503
18.1 – 20.2
345
115
19
90
4.32
157 503.2
18.1 – 20.2
345
115
16
90
4.15
157 504
20.3 – 22.5
345
115
19
90
4.29
157 505
24.0 – 26.5
410
150
19
140
8.20
157 506
26.6 – 29.0
410
150
19
140
8.15
157 507
29.1 – 31.0
410
150
19
140
8.10
Materiál: Výkovok z Al zliatiny, hliníkový odliatok, oceľ
Povrchová ochrana: Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Na kotvenie AlFe, Al a Aldrey vodičov na vonkajších vedeniach a rozvodniach vn a vvn
Pevnosť uchytenia vodiča závisí od použitého vodiča a nesmie byť
vyššia ako únosnosť svorky
Material: Aluminium forging, aluminum casting, steel
Surface Protection: Steel hot dip galvanized
Use: Anchoring of the ASCR, Al and Aldrey conductors at overhead
lines and substantions
B5
B
C
D
E
F
G
KOTEVNÉ SVORKY KUŽEĽOVÉ
CONICAL STRAIN CLAMPS
Obsah
Content
A
B
C
Typ
Type
155 115
Prierez lana
Conductor cross
section
mm2
Priemer vodiča
Conductor diameter
mm
150/Cu
Rozmery
Dimensions
mm
Počet strmeňov
Number of U-bolts
Pevnosť uchytenia
Strength of
attachment
kN
49
6.30
a
d
M
15.75
380
18
12
3
Hmotnosť
Weight
kg
155 118
185/Cu
17.50
380
18
12
3
61
6.30
155 124
240/Cu
20.25
403
18
12
4
80
8.70
155 130
300/Cu
22.50
403
18
12
4
100
8.70
Materiál: Temperovaná liatina, meď, hliník
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na kotvenie nemastených Cu a AlFe vodičov na vonkajších
vedeniach a rozvodniach vn a vvn
Material: Malleable cast iron, copper, aluminium
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Anchoring of the ungreased Cu and ASCR conductors at
overhead lines and substations
B6
D
E
F
G
KOTEVNÉ SVORKY STRMEŇOVÉ
BOLTED STRAIN CLAMPS
Obsah
Content
A
B
C
Obr.
Fig.
1
2
Rozmery
Dimensions
mm
Priemer vodiča
Conductor
diameter
mm
M
Počet strmeňov
Number of
U-bolts
Pevnosť uchytenia
Strength of
attachment
kN
Hmotnosť
Weight
kg
a
c
d
143 105
5.40 - 9.50
166
15
12
10
3
14
1.50
143 107
5.40 - 12.00
208
20
18
10
3
22
2.30
143 107.1
5.40 - 12.00
195
18
16
10
3
22
2.24
143 112
12.10 - 16.00
235
20
18
12
4
43
4.32
143 112.1
12.10 - 16.00
235
18
16
12
4
43
4.22
143 635
24.00 - 28.20
280
20
19
16
3
44
5.50
143 635.1
24.00 - 28.20
280
20
16
16
3
44
5.45
143 867
35.00 - 38.00
330
20
22
16
4
82
9.70
143 867.1
35.00 - 38.00
330
20
19
16
4
82
9.65
143 108
5.40 - 12.00
120
20
18
10
3
22
1.80
143 108.1
5.40 - 12.00
120
20
16
10
3
22
1.71
143 114
12.50 - 14.25
135
20
16
12
4
43
3.35
Typ
Type
Materiál: Temperovaná liatina, oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na kotvenie AlFe a Cu vodičov na vonkajších vedeniach vn
a vvn. Typy 143 635, 143 635.1, 143 867 a 143 867.1 sú určené
do rozvodní vn a vvn
Material: Malleable cat iron, steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Anchoring of the Cu and ASCR conductors at overhead lines
towers. Types 143 635, 143 635.1, 143 867 and 143 867.1 are
designed for high voltage and ultra high voltage substations
B 7.1
D
E
F
G
KOTEVNÉ SVORKY STRMEŇOVÉ Al
BOLTED STRAIN CLAMPS Al
Obsah
Content
a
a
a
B
M
M
M
A
d
c
c
d
c
d
1
Obr.
Fig.
1
2
3
2
3
Rozmery
Dimensions
mm
Priemer vodiča
Conductor
diameter
mm
M
Počet
strmeňov
Number
of U-bolts
Pevnosť uchytenia
Strength
of attachment
kN
Hmotnosť
Weight
kg
a
c
d
144 107
5.4 - 12.0
112
22
19
10
3
33
0.87
144 107.1
5.4 - 12.0
112
22
16
10
3
33
0.88
144 110
9.0 - 16.0
120
20
19
10
3
50
0.89
144 110.1
9.0 - 16.0
120
20
16
10
3
50
0.85
144 110.4
9.0 - 16.0
215
20
19
10
3
50
1.78
144 197
20.0 - 22.5
200
20
19
16
4
100
4.22
144 197.1
22.5 - 25.0
200
20
19
16
4
100
4.10
144 197.2
18.0 - 21.0
200
20
19
16
4
100
4.22
144 201.3
32.0 - 36.5
237
20
19
16
4
120
5.87
144 201.1
32.0 - 36.5
237
20
16
16
4
80
5.75
Typ
Type
Materiál: Zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana: Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Na kotvenie AlFe a Al vodičov na vonkajších vedeniach
vn a vvn.
Material: Aluminium alloy, steel
Surface Protection: Steel hot dip galvanized
Use: Anchoring of the Al and ASCR conductors at overhead lines
towers.
B 7.2
C
D
E
F
G
KOTEVNÉ SVORKY
STRAIN CLAMPS
Obsah
Content
Prehľad kotvenia vodičov AC, AAAC, ACSR
Al kotevné svorky strmeňové – použitie do priemeru 16 mm
Typ
144 107
144 107.1
Priemer
vodiča
mm
PN-ZSNP
5,4-12,0
25
35
50
70
25/4
42/7
60/14
70/11
9,0-16,0
95
120
150
38/32
42/25
100/25
110/22
144 110
144 110.1
Vodič
AAC
AAAC
ACSR
STN
16/6
25/6
35/6
50/6
70/6
50/3
70/3
95/3
95/6
120/6
EN50182(DIN)
Zaručená
únosnosť
kN
16/2,5
25/4
35/6
50/8
70/12
33
44/32
50/30
95/15
120/20
50
Rozmery
d
19
16
a
c
112
22
120
20
19
16
Hmot.
kg
0,87
0,88
0,89
Priemer
vodiča
mm
AAc
AAAC
157 501
14,0-15,9
120,150
157 502
16,0-18,0
185
157 503
18,1-20,2
157 504
20,3-22,5
157 505
24,0-26,5
157 506
26,6-29,0
157 507
29,1-31,0
Vodič
PN-ZSNP
100/25
110/22
150/25
185/31
240
300
400
ACSR
STN
95/3
120/20
120/6
150/6
185/4
185/6
210/6
125/30
150/25
240/39
180/59
240/6
350/59
300/4
300/6
350/6
350/4
450/8
500
445/74
450/52
EN50182(DIN)
450/6
500/8
Zaručená
únosnosť svorky
kN
Rozmery
d
50
a
c
Hmotnosť
kg
2,70
4,32
90
157 170
Priemer
vodiča
mm
15,0-17,0
157 190
17,0-19,0
AAc
AAAC
Vodič
PN-ZSNP
85/83
ACSR
STN
EN50182(DIN)
95/55
105/75
120/70
4,29
19
20
Priemer
vodiča
mm
AAc
AAAC
157 329
31,9-32,9
625
157 371
34,1-37,0
800
157 392.1
40,5-44,0
1000
Vodič
PN-ZSNP
680/83
750/43
ACSR
STN
670/8
EN50182(DIN)
550/70
560/50
570/40
650/45
680/85
140
560
8,15
F
8,10
Zaručená
únosnosť svorky
kN
90
Rozmery
d
a
c
Hmotnosť
kg
19
520
20
6,60
Zaručená
únosnosť svorky
kN
c
Hmotnosť
kg
250
270
Rozmery
d
22
a
660
800
20
14,50
30,0
Použitie: Svorky sú určené na kotvenie Al, Aldrey a AlFe vodičov na vedeniach VN a VVN pre rozsah priemerov a prierezov uvedených v tabuľke
podľa rozmerov STN 024210, PN ZSNP 1/83, DIN EN 50182 a iných noriem s porovnateľnými vlastnosťami s uvedenými normami. Pevnosť
uchytenia vodiča závisí od použitého vodiča a nesmie byť vyššia ako je zaručená únosnosť svorky.
B 7.3
E
8,20
Kotevné svorky klinové na vodiče veľkých priemerov
Typ
D
460
Kotevné svorky klinové na vodiče so zvýšenou únosnosťou
Typ
C
2,71
410
170/40
185/30
210/35
210/50
230/30
240/40
265/35
300/50
305/40
340/30
380/50
385/35
435/55
450/40
490/65
495/35
510/45
B
0,85
Kotevné svorky klinové na vodiče s bežnou únosnosťou
Typ
A
G
KOTEVNÉ UZEMŇOVACIE SVORKY
EARTHING STRAIN CLAMPS
Obsah
Content
a
b
A
B
M
20
19
90
C
242
1
Obr.
Fig.
1
Obr.
Fig.
2
D
2
Prierez lana
Conductor cross section
mm2
Priemer lana
Conductor diameter
mm
Rozmery
Dimensions
mm
Fe
AlFe
Fe
AlFe
a
b
M
Únosnosť
Breaking
strength
kN
162 809.7
50 – 95
–
9.1 – 12.5
–
60
75
16
160
162 809.8
35 – 50
–
7.5 – 9.0
–
60
75
16
160
5.71
162 809.9
–
–
7.4 – 11.3
–
60
75
16
160
5.70
Hmotnosť
kg
4,40
Typ
Type
Typ
Type
Drážka A
Poznávacie číslo
A
1
2
3
4
5
162841/A..B..
6
7
8
9
10
Rozsah priemerov
(mm)
8,00 – 8,50
8,51 – 9,00
9,01 – 9,50
9,51 – 10,00
10,01 – 10,50
10,51 – 11,00
11,01 – 11,50
11,51 – 12,00
12,01 – 12,50
12,5 – 13,00
Rozmery
mm
Drážka B
Poznávacie číslo
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Materiál: Zliatina hliníka, oceľ, nehrdzavejúca oceľ
Povrchová ochrana: Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Na kotvenie uzemňovacích Fe a AlFe lán na kotevných
stožiaroch vonkajšieho vedenia
Rozsah priemerov
(mm)
8,00 – 8,50
8,51 – 9,00
9,01 – 9,50
9,51 – 10,00
10,01 – 10,50
10,51 – 11,00
11,01 – 11,50
11,51 – 12,00
12,01 – 12,50
12,51 – 13,00
C
E
M
Zaručená
únosnosť
kN
64
25
2x M10
160
Hmotnosť
Weight
kg
5.71
Material: Aluminium alloy, steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Anchoring o the earthing Fe and ACSR conductors at tension
towers
B8
E
F
G
KOTEVNÉ UZEMŇOVACIE SVORKY
EARTHING STRAIN CLAMPS
Obsah
Content
Obr.
Fig.
2
Typ
Type
Drážka A
Poznávacie číslo
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
162842/A..B
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
162843/A..B..
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Rozsah priemerov
(mm)
8,00 – 8,50
8,51 – 9,00
9,01 – 9,50
9,51 – 10,00
10,01 – 10,50
10,51 – 11,00
11,01 – 11,50
11,51 – 12,00
12,01 – 12,50
12,51 – 13,00
13,01 – 13,50
13,51 – 14,00
14,01 – 14,50
14,51 – 15,00
15,01 – 15,50
15,51 – 16,00
16,01 – 16,50
16,51 – 17,00
17,01 – 17,50
13,01 – 13,50
13,51 – 14,00
14,01 – 14,50
14,51 – 15,00
15,01 – 15,50
15,51 – 16,00
16,01 – 16,50
16,51 – 17,00
17,01 – 17,50
17,51 – 18,00
18,01 – 18,50
18,51 – 19,00
19,01 – 19,50
19,51 – 20,00
20,01 – 20,50
20,51 – 21,00
21,01 – 21,50
21,51 – 22,00
22,01 – 22,50
22,51 – 23,00
23,01 – 23,50
23,51 – 24,00
24,01 – 24,50
24,51 – 25,00
25,01 – 25,50
Rozmery
mm
Drážka B
Poznávacie číslo
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rozsah priemerov
(mm)
13,01 – 13,50
13,51 – 14,00
14,01 – 14,50
14,51 – 15,00
15,01 – 15,50
15,51 – 16,00
16,01 – 16,50
16,51 – 17,00
17,01 – 17,50
C
E
M
Zaručená
únosnosť
kN
Hmotnosť
kg
A
B
100
29
3x M10
160
4,60
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17,51 – 18,00
18,01 – 18,50
18,51 – 19,00
19,01 – 19,50
19,51 – 20,00
20,01 – 20,50
20,51 – 21,00
21,01 – 21,50
21,51 – 22,00
22,01 – 22,50
22,51 – 23,00
23,01 – 23,50
23,51 – 24,00
24,01 – 24,50
24,51 – 25,00
25,01 – 25,50
Materiál: Zliatina hliníka, oceľ, nehrdzavejúca oceľ
Povrchová ochrana: Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Na kotvenie uzemňovacích Fe a AlFe lán na kotevných
stožiaroch vonkajšieho vedenia
E
F
120
43
3x M12
160
5,10
Material: Aluminium alloy, steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Anchoring o the earthing Fe and ACSR conductors at tension
towers
B 8.1
G
OCHRANNÉ A OPRAVNÉ ŠPIRÁLY
REPAIR SLEEVES & LINE GUARDS
VPAL, VPAC, VPAW, VPCW
VPAL, VPAC, VPAW, VPCW
Technická špecifikácia
Hlavnou funkciou špirál je oprava vodivosti a menovitého zaťaženia
vodiča, kde poškodenie nepresiahlo 50 % vonkajšej vodivej vrstvy,
alebo 25 % kombinovaného poškodenia vonkajšej a vnútornej vrstvy
(s vylúčením oceľovej duše).
Technical specification
The main function of the armour rods is to restore the conductivity
and nominal load of the conductor, where the damage did not exceed
50% of the exterior conductive layer or 25% combined damage to
exterior and interior layer (excluding steel core).
Identifikácia dielca
Spoločnosť SAPREM vytvorila označenie, ktoré nám spolu s počtom
drôtov, priemerom, dĺžkou a farebným označením umožní rozoznať
výrobok.
Označenie špirál spoločnosti SAPREM je nasledovné:
Špirály sú označené dvoma písmenami, ktoré označujú materiál,
z ktorého sú vyrobené. AL (hliníková zliatina), AC (galvanizovaná
oceľ), AW (oceľovohliníková tyč), CW (oceľovomedená tyč), AA
(pohliníkovaná oceľ) a dvoma sériami pozostávajúcimi z troch čísel,
ktoré udávajú rozsah priemeru určeného vodiča.
Príklad: VPAL 093-099 označuje špirály vyrobené z hliníkovej zliatiny
pre vodič s rozsahom priemeru od 9,31 do 9,90 mm.
Okrem toho, ako už bolo uvedené, špirála je označená momntážnou
farebnou značkou (stredová značka) na uľahčenie montáže a na
identifikáciu špirály.
Označenie je doplnené o písmeno D (smer vinutia vpravo) alebo I
(smer vinutia vľavo) v závislosti od smeru navinutia vodiča.
Veľmi dôležité: Smer vinutia špirál musí byť zhodný so smerom
vinutia vonkajšej vrstvy použitého vodiča.
Part identification
SAPREM has created an identification that together with the number
of rods, diameter, length and color code, will allow the identification
of the product.
SAPREM identification of the armour rods is the following:
The armour rods are identified with two letters according to the raw
material which they are made from. AL (Aluminum Alloy), AC (galvanized steel), AW (steel-aluminum rod), CW (steel-copper rod), AA
(Aluminized steel), and with two series of three numbers, identifying
the diameter range of the specified conductor.
Example: VPAL 093-099 is an aluminum alloy armour rods for
a conductor with a diameter range from 9.31 to 9.90 mm.
Besides, like it has been indicated, a color coded central mark is
provided to facilitate the assembly and to identify the armour rods.
This identification is completed with the letter D (right direction of
winding) or L (left direction of winding) depending on the winding
direction.
Very important: the winding direction of the fittings must be same
as the winding direction of the exterior layer of the used conductor.
Povrchová úprava a vzhľad
Samotné drôty sú upravené na koncoch tak, aby nedošlo k poškodeniu vodiča. Povrchová úprava na koncoch je vykonaná obrúsením
drôtov do priemeru maximálne 4,62 mm. V prípade, že drôty sú z
hliníka a ich priemer je väčší, alebo rovný hodnote 5,18 mm, majú
GUĽOVÉ zakončenie. Tieto drôty je možné vyrábať s HÁKOVITÝM
ZAKONČENÍM, v prípade, že si elektrické vedenie vyžaduje tento
typ korónovej ochrany.
Každá sada drôtov je zviazaná páskou rovnakej farby podľa farebného označenia. V prípade, že drôty sú určené pre najväčšie priemery,
sú zviazané plastovou svorkou s rovnakým farebným označením.
Surface treatment and appearance
The rods are faced at the ends to prevent damage to conductor.
Surface facing on ends is made by grinding the rods to maximum
diameter of 4.62. In case of aluminum rods with diameter larger or
equal to 5.18 these rods are BALL ENDED.
Rods may be made with HOOK ENDING (PARROT BILL ENDING), if
the conductor requires this kind of corona protection.
Each set of rods is tied with a tape of the same color – according
to color coding. If the rods are designated for the largest diameters,
they are tied using a plastic tie with the same color coding.
B 8.2
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
REPAIR SLEEVES & LINE GUARDS
VPAL
Pre vodiče AAC, AAAC, ACSR, AACSR
VPAL
For conductors AAC, AAAC, ACSR, AACSR
Obsah
Content
d
OCHRANNÉ A OPRAVNÉ ŠPIRÁLY
A
Stredová značka a farebné označenie
D
Center mark & colour mode
B
L
Typ
Code
VPAL 066-069
VPAL 069-074
VPAL 078-083
VPAL 083-088
VPAL 088-093
VPAL 093-099
VPAL 099-105
VPAL 105-111
VPAL 111-124
VPAL 124-132
VPAL 132-140
VPAL 140-148
VPAL 148-154
VPAL 154-166
VPAL 166-172
VPAL 172-178
VPAL 178-188
VPAL 188-199
VPAL 199-215
VPAL 215-230
VPAL 230-236
VPAL 236-248
VPAL 248-258
VPAL 258-263
VPAL 263-279
VPAL 279-289
VPAL 289-307
VPAL 307-337
VPAL 337-353
Rozmery
Dimensions
mm
Priemer vodiča
Conductor diameter
D
Min.
Max.
6,61
6,91
7,81
8,31
8,81
9,31
9,91
10,51
11,11
12,46
13,26
14,01
14,86
15,41
16,66
17,26
17,86
18,81
19,91
21,51
23,01
23,61
24,81
25,81
26,31
27,91
28,96
30,71
33,71
6,90
7,40
8,30
8,80
9,30
9,90
10,50
11,10
12,45
13,25
14,00
14,85
15,40
16,65
17,25
17,85
18,80
19,90
21,50
23,00
23,60
24,80
25,80
26,30
27,90
28,95
30,70
33,70
35,30
Dĺžka špirály
Length
L
Priemer drôtu špirály
Rod diameter
d
1.070
1.070
1.120
1.170
1.220
1.270
1.320
1.320
1.370
1.420
1.470
1.520
1.570
1.630
1.680
1.730
1.830
1.830
1.930
1.980
2.030
2.240
2.340
2.390
2.440
2.540
2.540
2.540
2.540
3.71
3.71
3,45
3.71
3.71
3.71
4,24
3.71
4,24
4,24
4,24
4,62
4,62
4,62
4,62
5,18
5,18
5,18
6,35
6,35
6,35
6,35
7,87
7,87
7,87
7,87
7,87
9,27
9,27
Typ je doplnený písmenom D v prípade vinutia smerom doprava
a písmenom l v prípade vinutia sme­rom doľava.
Tolerancie: dĺžka ± 25 mm.
Priemer tyčí: ± 1 %
Materiál: Hliníková zliatina podľa špecifikácie spoločnosti SAPREM
ESP 06.01.02
Počet drôtov
No. of rods
Hmotnosť
Weight
kg/1 ks
kg/1 sets
Farba
Colour code
7
8
9
9
9
9
9
10
10
11
11
11
12
12
13
12
12
13
11
12
13
13
11
12
12
12
13
12
13
0,240
0,270
0,280
0,330
0,350
0,390
0,490
0,420
0,565
0,645
0,670
0,820
0,925
0,960
1,075
1,285
1,360
1,470
1,975
2,200
2,450
2,700
3,680
4,010
4,180
4,350
4,720
6,050
6,550
Zelená
Žltá
Červená
Modrá
Zelená
Čierna
Žltá
Červená
Modrá
Zelená
Červená
Žltá
Modrá
Biela
Čierna
Modrá
Červená
Zelená
Červená
Modrá
Čierna
Červená
Žltá
Čierna
Zelená
Zelená
Červená
Čierna
Zelená
These references are completed with the letter D if it is right hand
lay and with the letter I is left hand lay.
Tolerances lenght of the rod: ± 25 mm
Diameter of the rod: ± 1 %
Raw material: Aluminium alloy under SAPREM specification
ESP 06.01.02
B 8.2
C
D
E
F
G
OCHRANNÉ A OPRAVNÉ ŠPIRÁLY
REPAIR SLEEVES & LINE GUARDS
VPAC
Pre vodiče Fe
VPAC
For Fe conductors
d
Obsah
Content
A
Stredová značka a farebné označenie
D
Center mark & colour mode
B
L
Typ
Code
Rozmery
Dimensions
mm
Priemer vodiča
Conductor diameter
D
Počet drôtov
No. of rods
Hmotnosť
Weight
kg/1 ks
kg/1 sets
Farba
Colour code
Dĺžka špirály
Length
L
Priemer drôtu špirály
Rod diameter
d
860
1,78
8
0,145
Oranžová
Min.
Max.
VPAC 039-042
3,95
4,25
VPAC 046-049
4,60
4,85
910
2,18
8
0,230
Zelená
VPAC 054-058
5,40
5,75
970
2,18
9
0,280
Modrá
VPAC 059-062
5,95
6,20
1.020
2,18
10
0,320
Žltá
VPAC 062-065
6,21
6,50
1.020
2,18
10
0,325
Biela
VPAC 073-077
7,30
7,70
1.120
2054
10
0,.485
Čierna
VPAC 079-083
7,95
8,30
1.120
2,54
11
0,530
Zelená
VPAC 089-093
8,95
9,30
1.220
2,54
12
0,630
Oranžová
VPAC 093-097
9,31
9,70
1.270
2,54
12
0,660
Biela
VPAC 097-101
9,71
10,07
1.320
3,02
11
0,885
Žltá
VPAC 104-108
10,45
10,80
1.320
3,02
12
0,965
Zelená
VPAC 108-112
10,81
11,20
1.370
3,02
12
1,000
Modrá
VPAC 117-121
11,70
12,10
1.420
3,51
11
1,290
Crevená
VPAC 125-131
12,50
13,10
1.420
3,51
12
1,410
Žltá
VPAC 139-146
13,91
14,60
1.520
4,04
12
2,000
Čierna
VPAC 146-152
14,61
15,20
1.570
4,04
13
2,240
Červená
Typ je doplnený písmenom D v prípade vinutia smerom doprava
a písmenom l v prípade vinutia sme­rom doľava.
Tolerancie: dĺžka +20/-10 mm.
Priemer drôtu: ± 1 %
Materiál: Galvanizovaná oceľ podľa špecifikácie spoločnosti SAPREM
ESP 06.01.01
These references are completed with the letter D if it is right hand
lay and with the letter I is left hand lay.
Tolerances lenght of the rod: +20/-10 mm
Diameter of the rod: ± 1 %
Raw material: Galvanized steel under SAPREM specification
ESP 06.01.01
B 8.2
C
D
E
F
G
OCHRANNÉ A OPRAVNÉ ŠPIRÁLY
REPAIR SLEEVES & LINE GUARDS
VPAW
Pre oceľovohliníkové vodiče
VPAW
For aluminum-steel conductors
d
Obsah
Content
A
Stredová značka a farebné označenie
D
Center mark & colour mode
B
L
Typ
Code
Rozmery
Dimensions
mm
Priemer vodiča
Conductor diameter
D
Počet drôtov
No. of rods
Hmotnosť
Weight
kg/1 ks
kg/1 sets
Farba
Colour code
0,585
Zelená
Dĺžka špirály
Length
L
Priemer drôtu špirály
Rod diameter
d
2,91
10
Min.
Max.
VPAW 039-084
8,00
8,44
1.220
VPAW 084-089
8,45
8,94
1.270
2,91
10
0,610
Modrá
VPAW 089-094
8,98
9,44
1.270
3,26
10
0,770
Červená
VPAW 094-099
9,45
9,94
1.270
3,26
10
0,770
Zelená
VPAW 099-103
9,95
10,34
1.320
3,26
11
0,880
Žltá
VPAW 103-108
10,35
10,80
1.370
3,26
11
0,920
Červená
VPAW 108-114
10,81
11,44
1.420
3,26
12
1,050
Modrá
VPAW 114-121
11,45
12,10
1.420
3,66
11
1,200
Čierna
VPAW 121-128
12,11
12,80
1.420
3,66
12
1,310
Zelená
VPAW 128-137
12,81
13,70
1.470
4,12
11
1,570
Žltá
VPAW 137-146
13,71
14,60
1.470
4,12
12
1,700
Červená
VPAW 146-155
14,61
15,50
1.520
4,62
12
2,220
Modrá
VPAW 155-165
15,51
16,50
1.570
4,62
12
2,300
Zelená
Typ je doplnený písmenom D v prípade vinutia smerom doprava
a písmenom l v prípade vinutia sme­rom doľava.
Tolerancie: dĺžka ± 25 mm.
Priemer tyčí: ± 1 %
Materiál: Pohliníkovaná oceľ podľa špecifikácie spoločnosti SAPREM
ESP 06.01.03
These references are completed with the letter D if it is right hand
lay and with the letter I is left hand lay.
Tolerances lenght of the rod: ± 25 mm
Diameter of the rod: ± 1 %
Raw material: Aluminized steel under SAPREM specification
ESP 06.01.03
B 8.2
C
D
E
F
G
OCHRANNÉ A OPRAVNÉ ŠPIRÁLY
REPAIR SLEEVES & LINE GUARDS
VPCW
Pre vodiče Cu
VPCW
For Cu conductors
d
Obsah
Content
A
Stredová značka a farebné označenie
D
Center mark & colour mode
B
L
Typ
Code
Rozmery
Dimensions
mm
Priemer vodiča
Conductor diameter
D
Dĺžka špirály
Length
L
Priemer drôtu špirály
Rod diameter
d
Počet drôtov
No. of rods
Hmotnosť
Weight
kg/1 ks
kg/1 sets
Farba
Colour code
0,290
Zelená
Min.
Max.
VPCW 049-055
4,90
5,50
1.000
2,03
9
VPCW 056-061
5,60
6,05
1.020
2,59
8
0,390
Žltá
VPCW 061-066
6,10
6,60
1.070
2,59
9
0,440
Biela
VPCW 074-080
7,40
7,95
1.120
2,91
9
0,600
Čierna
VPCW 080-084
8,00
8,44
1.220
2,91
10
0,720
Zelená
VPCW 084-089
8,45
8,94
1.270
2,91
10
0,755
Modrá
VPCW 089-094
8,95
9,44
1.270
3,26
10
0,950
Červená
VPCW 094-099
9,45
9,94
1.270
3,26
10
0,950
Zelená
VPCW 099-103
9,95
10,34
1.320
3,26
11
1,080
Žltá
VPCW 103-108
10,35
10,80
1.420
3,26
11
1,130
Červená
VPCW 108-114
10,81
11,44
1.420
3,26
12
1,270
Modrá
VPCW 114-121
11,45
12,10
1.420
3,66
11
2,410
Čierna
VPCW 121-128
12,11
12,80
1.570
3,66
12
2,610
Zelená
VPCW 128-137
12,81
13,70
1.470
4,12
11
1,920
Žltá
VPCW 137-146
13,71
14,60
1.470
4,12
12
2,100
Červená
VPCW 146-155
14,61
15,50
1.520
4,62
12
2,740
Modrá
VPCW 155-165
15,51
16,50
1.570
4,62
12
2,830
Zelená
Typ je doplnený písmenom D v prípade vinutia smerom doprava
a písmenom l v prípade vinutia sme­rom doľava.
Tolerancie: dĺžka ± 25 mm.
Priemer tyčí: ± 1 %
Materiál: Pomedená oceľ podľa špecifikácie spoločnosti SAPREM
ESP 06.01.05
These references are completed with the letter D if it is right hand
lay and with the letter I is left hand lay.
Tolerances lenght of the rod: ± 25 mm
Diameter of the rod: ± 1 %
Raw material: Steel-copper under SAPREM specification
ESP 06.01.05
B 8.2
C
D
E
F
G
OCHRANNÉ A OPRAVNÉ ŠPIRÁLY
REPAIR SLEEVES & LINE GUARDS
VRAL
Pre vodiče AAC, AAAC, ACSR, AACSR
VRAL
For conductors AAC, AAAC, ACSR, AACSR
Technická špecifikácia
Opravná a ochranná špirála pri 25% poškodení vonkajšej vrstvy vodiča
Pre hliníkové, hliníkovo-zliatinové, hliníkovo-oceľové a hliníkovo
zliatinové-oceľové vodiče.
Hlavnou funkciou týchto špirál je oprava vodiča v prípade menej ako
25% poškodenia vonkajšej vrstvy vodiča. Okrem funkcie opravnej
slúži na ochranu vodiča v nosnom závese pod nosnú svorku, alebo
pod iné armatúry v rozpätí.
Technical specification
Repair sleeve when damage is 25% of the outer layer
For aluminum, aluminum alloy, aluminum-steel and aluminum alloysteel conductors.
These repair sleeves-line guards have the main function of repairing,
when the damage is less than 25% of the outer layer of the conductor. IN addition to the repair function is it also used to protect the
conductor when suspended in suspension clamp or other fittings
within the span.
Identifikácia dielca
Spoločnosť SAPREM vytvorila označenie, ktoré nám spolu s počtom
drôtov, priemerom, dĺžkou a farebným označením umožní rozoznať
výrobok.
Označenie týchto špirál spoločnosti SAPREM je nasledovné:
Špirály sú označené dvomi sériami pozostávajúcimi z troch čísel,
ktoré udávajú rozsah priemeru určeného vodiča.
Príklad: VRAL 093-099 označuje hliníkovú špirálu pre vodič s priemerom od 9,31 do 9,90 mm.
Okrem toho, ako už bolo uvedené, špirála je označená montážnou
(farebnou) značkou (stredová značka) na uľahčenie montáže a na
identifikáciu špirály.
Označenie je doplnené o písmeno D (smer vinutia vpravo), alebo I
(smer vinutia vľavo) v závislosti od smeru navinutia vodiča.
Veľmi dôležité: Smer vinutia špirál musí byť zhodný so smerom
vinutia vonkajšej vrstvy použitého vodiča.
Part identification
SAPREM has created an identification that together with the number
of rods, diameter, length and color code, will allow the identification
of the product.
SAPREM identification of the repair sleeves is the following:
The repair sleeves are identified with two letters according to the
raw material which they are made from. AL (Aluminum Alloy), AC
(galvanized steel), AW (steel-aluminum rod), CW (steel-copper rod),
AA (Aluminized steel), and with two series of three numbers, identifying the diameter range of the specified conductor.
Example: VRAL 093-099 is an aluminum alloy repair sleeve for
a conductor with a diameter from 9.31 to 9.90 mm.
Besides, like it has been indicated, a color coded central mark is
provided to facilitate the assembly and to identify the repair sleeve.
This identification is completed with the letter D (right direction of winding) or L (left direction of winding) depending on the winding direction.
Very important: the winding direction of the fitting must be same
as the winding direction of the outer layer of the used conductor.
Povrchová úprava a vzhľad
Samotné drôty sú upravené na koncoch tak, aby nedošlo k poškodeniu vodiča. Povrchová úprava na koncoch je vykonaná obrúsením
drôtov do priemeru maximálne 4,62 mm. V prípade, že drôty sú z
hliníka a ich priemer je väčší, alebo rovný hodnote 5,18 mm, majú
GUĽOVÉ zakončenie. Tieto drôty je možné vyrábať s HÁKOVITÝM
ZAKONČENÍM, v prípade, že si elektrické vedenie vyžaduje tento
typ korónovej ochrany.
Každá sada drôtov je zviazaná páskou rovnakej farby podľa farebného označenia. V prípade, že drôty sú určené pre najväčšie priemery,
sú zviazané plastovou svorkou s rovnakým farebným označením.
Okrem Opravných špirál sú ešte dva typy výrobkov:
LINE SPLICE: Sú používané na obnovenie elektrických a mechanických vlastností ACSR vodičov v prípade, že je prerušených 100 %
hliníkových vodičov v rozpätí.
REPAIR SLEEVES: Majú podobné vlastnosti, jediný rozdiel je, že
poškodená oblasť je v závesnom bode.
Surface treatment and appearance
The rods are faced at the ends to prevent damage to conductor.
Surface facing on ends is made by grinding the rods to maximum
diameter of 4.62. In case of aluminum rods with diameter larger or
equal to 5.18 these spirals are BALL ENDED.
Rods may be made with HOOK ENDING (PARROT BILL ENDING), if
the conductor requires this kind of corona protection.
Each set of rods is tied with a tape of the same color – according
to color coding. If the rods are designated for the largest diameters,
they are tied using a plastic tie with the same color coding.
Besides repair sleeves there are additional two types of products:
LINE SPLICE: used to restore the electrical and mechanical properties
of ACSR conductors if 100% of aluminum wires are broken in the span.
REPAIR SLEEVES: with similar properties, the only difference is that
the damage is at the point of suspension.
B 8.2
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
REPAIR SLEEVES & LINE GUARDS
VRAL
Pre vodiče AAC, AAAC, ACSR, AACSR
VRAL
For conductors AAC, AAAC, ACSR, AACSR
Obsah
Content
d
OCHRANNÉ A OPRAVNÉ ŠPIRÁLY
A
Stredová značka a farebné označenie
D
Center mark & colour mode
B
L
Typ
Code
VRAL 066-069
VRAL 069-074
VRAL 078-083
VRAL 083-088
VRAL 088-093
VRAL 093-099
VRAL 099-105
VRAL 105-111
VRAL 111-124
VRAL 124-132
VRAL 132-140
VRAL 140-148
VRAL 148-154
VRAL 154-166
VRAL 166-172
VRAL 172-178
VRAL 178-188
VRAL 188-201
VRAL 201-215
VRAL 215-230
VRAL 230-242
VRAL 242-250
VRAL 250-258
VRAL 258-270
VRAL 270-279
VRAL 279-293
VRAL 293-307
VRAL 307-322
VRAL 322-353
VRAL 353-365
Rozmery
Dimensions
mm
Priemer vodiča
Conductor diameter
D
Min.
Max.
6.60
6.96
7.85
8.31
8.81
9.31
9.91
10.51
11.11
12.46
13.26
14.01
14.86
15.41
16.66
17.26
17.86
18.81
20.11
21.51
22.91
24.21
25.01
25.81
27.01
27.91
29.31
30.71
32.21
35.31
6.95
7.36
8.30
8.80
9.30
9.90
10.50
11.10
12.45
13.25
14.00
14.85
15.40
16.65
17.25
17.85
18.80
20.1O
21.50
22.90
24.20
25.00
25.80
27.00
27.90
29.30
30.70
32.20
35.30
36.50
Dĺžka špirály
Length
L
Priemer drôtu špirály
Rod diameter
d
480
530
530
530
580
580
640
640
690
740
740
790
790
84Q
890
890
940
990
990
1 040
1 090
1 140
1 140
1 190
1 240
1 240
1 300
1 350
1 350
1 450
3.07
3.07
3.07
3.07
3.07
3.07
3.07
3.O7
3.07
3.07
3.07
3.07
3.71
3.71
3.71
3.71
3.71
3.71
3.71
3.71
4.24
4.62
4.62
4.62
5.18
6.35
6.35
6.35
6.35
7.87
Typ je doplnený písmenom D v prípade vinutia smerom doprava
a písmenom l v prípade vinutia sme­rom doľava.
Tolerancie: dĺžka ± 25 mm.
Priemer tyčí: ± 1 %
Materiál: Hliníková zliatina podľa špecifikácie spoločnosti SAPREM
ESP 06.01.02
Počet drôtov
No. of rods
Hmotnosť
Weight
kg/1 ks
kg/1 sets
Farba
Colour code
8
9
9
10
10
11
11
12
13
14
14
15
14
14
15
15
16
17
18
19
18
17
18
18
17
15
15
16
17
15
0.085
0.105
0.105
0.115
0.125
0.140
0.150
0.165
0.195
0.225
0.225
0.260
0.350
0.375
0.430
0.430
0.475
0.535
0.565
0.630
0.815
0.950
1.000
1.050
1.300
1.730
1.820
2.000
2.150
3.200
Zelená
Žltá
Červená
Modrá
Zelená
Čierna
Žltá
Červená
Modrá
Zelená
Červená
Žltá
Modrá
Biela
Čierna
Modrá
Červená
Zelená
Červená
Modrá
Čierna
Červená
Žltá
Čierna
Zelená
Modrá
Červená
Čierna
Zelená
–
These references are completed with the letter D if it is right hand
lay and with the letter I is left hand lay.
Tolerances lenght of the rod: ± 25 mm
Diameter of the rod: ± 1 %
Raw material: Aluminium alloy under SAPREM specification
ESP 06.01.02
B 8.2
C
D
E
F
G
NOSNÉ SVORKY VÝKYVNÉ
SWIVELLING SUSPENSION CLAMPS
Ød
Ød
Obsah
Content
A
B
Obr.
Fig.
1
2
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
Priemer vodiča
Conductor diameter
mm
b
d
136 204.1
23.0-26.0
145
19
40
120
3.4
136 204.2
24.0-28.0
145
19
40
120
3.3
136 205.1
28.0-31.0
145
19
40
120
3.7
136 205.2
30.0-33.0
145
19
40
120
3.6
136 205.3
32.0-35.0
145
19
40
120
3.6
136 205.18
32.0-35.0
145
22
50
120
4.1
136 206.2
36.0-40.0
160
19
40
120
4.9
136 207.1
40.0-43.0
160
19
40
120
4.7
136 207.2
42.0-45.0
160
19
40
120
4.7
136 207.3
45.0-48.0
160
19
40
120
4.6
136 207.4
47.0-50.0
160
19
40
120
4.6
136 208.1
50.0-53.0
160
19
40
120
5.1
137 203.1
17.0-20.0
145
19
40
120
5.0
137 204.01
20.0-23.0
145
19
40
120
5.0
137 204.1
23.0-26.0
145
19
40
120
5.3
137 204.2
24.0-28.0
145
19
40
120
5.2
137 205.1
28.0-31.0
145
19
40
120
5.6
137 205.18
28.0-31.0
145
22
50
120
6.5
137 205.2
30.0-33.0
145
19
40
120
5.5
137 205.3
32.0-35.0
145
19
40
120
5.5
137 206.2
36.0-40.0
160
19
40
120
6.9
137 207.1
40.0-43.0
160
19
40
120
6.7
137 207.2
42.0-45.0
160
19
40
120
6.7
137 207.3
45.0-48.0
160
19
40
120
6.6
137 207.4
137 208.1
47.0-50.0
50.0-53.0
160
160
19
19
40
40
120
120
6.6
7.1
Materiál: Zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana: Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Na uchytenie Al, AlFe a Aldrey vodičov na nosných závesoch
vonkajších vedení vn a vvn bez, alebo s ochrannou špirálou. Nosné
svorky s predĺženými bočnicami sú určené na zavesenie závažia.
IthN
kA
Únosnosť
Breaking strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
Material: Aluminium alloy, steel
Surface Protection: Steel hot dip galvanized
Use: Attachment of Al, ACSR, AAAC conductors in suspension strings
with / without armor rod. Counterweight is placed on the extended
part of suspension clamp.
B 9.1
C
D
E
F
G
ŠPIRÁLOVÁ NOSNÁ SVORKA
SUSPENSION CLAMP FOR ARMOUR RODS
Ø19
2
Ø19
b
140
Typ
Type
E
130
Priemer špirály
s vodičom
Diameter
mm
D
Ø19
75
Ø19
75
Ø19
20
Obr.
Fig.
C
20
130
b
145
Ø19
130
20
b
a
20
20
3
145
Ø19
1
B
Ø19
130
a
4
A
b
140
Ø19
a
20
Obsah
Content
20
b
b
155
Ø19
140
a
20
20
20
5
Rozmery
Dimensions
mm
a
b
6
IthN
kA
Únosnosť
Breaking strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
1
136 400
23 – 36
100
158
40
120
2.50
2
136 401
36 – 51
120
181
40
120
2.96
3
137 400
23 – 36
100
158
40
120
3.50
4
137 401
36 – 51
120
171
40
120
3.84
5
137 400.1
23 – 36
100
158
40
120
4.25
6
137 401.1
36 – 51
120
171
40
120
4.46
Materiál: Výkovky z Al-zliatiny, oceľ
Povrchová ochrana: Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Na uchytenie Al, AlFe a Aldrey vodičov na nosných závesoch
vonkajších vedení vn a vvn s ochrannou špirálou
Material: Al-alloy forging, steel
Surface Protection: Steel hot dip galvanized
Use: Attachment of the Al, ACSR and Aldrey conductors at
suspension string with armour rods
B 9.2
F
G
NOSNÉ SVORKY S OCHRANNOU ŠPIRÁLOU
Obsah
Content
A
B
C
Typ
Priemer vodiča
D
(mm)
D
Rozmery (mm)
a
b
c
Ochranná špirála
l
d
Počet drôtov
IthN
(kA)
Hmotnosť
(kg )
136400.21
15.41
-
16.65
100
140
72
840
3.71
14
35
2,875
136400.22
16.66
-
17.25
100
140
72
890
3.71
15
35
2,930
136400.23
17.26
-
17.85
100
140
72
890
3.71
15
35
2,930
136400.24
17.86
-
18.80
100
140
72
940
3.71
16
35
2,975
136400.25
18.81
-
20.10
100
140
72
990
3.71
17
35
3,030
136400.26
20.11
-
21.50
100
140
72
990
3.71
18
35
3,065
136400.27
21.51
-
22.90
100
140
72
1 040
3.71
19
35
3,130
136400.28
22.91
-
24.20
100
140
72
1 090
4.24
18
40
3,315
136400.29
24.21
-
25.00
100
140
72
1 140
4.62
17
40
3,450
136400.30
25.01
-
25.80
100
140
72
1 140
4.62
18
40
3,500
136400.31
25.81
-
27.00
100
140
72
1 190
4.62
18
40
3,550
136401.21
27.01
-
27.90
120
155
94
1 240
5.18
17
40
4,200
136401.22
27.91
-
29.30
120
155
94
1 240
6.35
15
40
4,630
136401.23
29.31
-
30.70
120
155
94
1 300
6.35
15
40
4,720
136401.24
30.71
-
32.20
120
155
94
1 350
6.35
16
40
4,900
136401.25
32.21
-
35.30
120
155
94
1 350
6.35
17
40
5,050
Zaručená únosnosť svoriek: 120 kN
Materiál: Zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana: Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Na uchytenie Al, AlFe a Aldrey vodičov na nosných závesoch
s ochrannou špirálou.
Poznámka: Uťahovací moment: M10 - 43 Nm
M12 - 75 Nm
B 9.3
E
F
G
NOSNÉ SVORKY S OCHRANNOU ŠPIRÁLOU
Obsah
Content
A
B
C
D
Typ
137400.21
137400.22
Priemer vodiča
D
(mm)
15.41
16.66
-
Rozmery (mm)
a
b
c
16.65
17.25
100
100
140
140
Ochranná špirála
IthN
(kA)
Hmotnosť
(kg)
l
d
Počet drôtov
72
72
840
890
3.71
3.71
14
15
35
35
4.175
4.230
137400.23
17.26
-
17.85
100
140
72
890
3.71
15
35
4.230
137400.24
17.86
-
18.80
100
140
72
940
3.71
16
35
4.275
137400.25
18.81
-
20.10
100
140
72
990
3.71
17
35
4.330
137400.26
20.11
-
21.50
100
140
72
990
3.71
18
35
4.365
137400.27
21.51
-
22.90
100
140
72
1 040
3.71
19
35
4.430
137400.28
22.91
-
24.20
100
140
72
1 090
4.24
18
40
4.615
137400.29
24.21
-
25.00
100
140
72
1 140
4.62
17
40
4.750
137400.30
137400.31
25.01
25.81
-
25.80
27.00
100
100
140
140
72
72
1 140
1 190
4.62
4.62
18
18
40
40
4.800
4.850
137401.21
137401.22
27.01
27.91
-
27.90
29.30
120
120
145
145
94
94
1 240
1 240
5.18
6.35
17
15
40
40
5.800
6.230
137401.23
29.31
-
30.70
120
145
94
1 300
6.35
15
40
6.320
137401.24
137401.25
30.71
32.21
-
32.20
35.30
120
120
145
145
94
94
1 350
1 350
6.35
6.35
16
17
40
40
6.500
6.650
Zaručená únosnosť svoriek: 120 kN
Materiál: Zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana: Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Na uchytenie Al, AlFe a Aldrey vodičov na nosných závesoch
s ochrannou špirálou s predĺženými bočnicami na zavesenie závažia.
Poznámka: Uťahovací moment: M10 - 43 Nm
M12 - 75 Nm
B 9.4
E
F
G
NOSNÉ SVORKY VÝKYVNÉ
SWIVELLING SUSPENSION CLAMPS
b
d
c
150
b
d
c
Obsah
Content
a
A
B
a
d
1
2
C
c
d
d
c
100
b
b
D
a
20
16
a
3
Obr.
Fig.
1
4
Rozmery
Dimensions
mm
Priemer vodiča
Conductor
diameter
mm
a
b
c
d
136 269
25.0 – 33.0
230
150
24
136 269.3
25.0 – 33.0
230
150
136 270.1
31.0 – 42.0
230
150
Typ
Type
Únosnosť
IthN
kA
Breaking strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
16
28
120
2.81
20
19
35
120
2.85
22
19
28
120
3.45
136 270.2
31.0 – 42.0
230
150
24
19
28
120
3.46
2
137 269
25.0 – 33.0
230
150
22
19
28
120
3.80
3
136 274
17.6 – 22.5
190
125
20
19
–
120
2.50
4
137 274.1
17.6 – 22.5
190
125
20
19
–
120
2.80
Materiál: Zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana: Oceľ žiarivo zinkovaná
Použitie: Na uchytenie Al, AlFe a Aldrey vodičov na nosných závesoch
vonkajších vedení vn a vvn. Nosné svorky s predĺženými bočnicami
sú určené na zavesenie závažia.
Material: Aluminium alloy, steel
Surface Protection: Steel hot dip galvanized
Use: Attachment of the ACSR conductors at suspension strings.
Suspension clamps with extended straps are designed to carry the
counterweights
B 9.5
E
F
G
NOSNÉ SVORKY VÝKYVNÉ
SWIVELLING SUSPENSION CLAMPS
Obsah
Content
A
B
C
Obr.
Fig.
1
2
D
Rozmery
Dimensions
mm
Priemer vodiča
Conductor
diameter
mm
a
c
d1
d2
136 107
8.00 – 11.20
200
20
19
136 107.1
8.00 – 11.20
200
18
136 112
11.20 – 16.00
200
136 112.2
11.20 – 16.00
136 118
Únosnosť
IthN
kA
Breaking strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
–
20
54
2.00
16
–
20
54
1.95
20
19
–
20
57
2.10
200
18
16
–
20
57
2.00
16.00 – 19.10
230
20
19
–
20
62
2.40
136 118.3
16.00 – 19.10
230
18
16
–
20
62
2.25
137 112
11.20 – 16.00
200
20
19
19
20
57
3.12
137 118
16.00 – 19.10
230
20
19
12
20
62
3.15
137 118.1
16.00 – 19.10
230
20
19
19
20
62
3.20
Typ
Type
Materiál: Hliník, oceľ
Povrchová ochrana: Hliník chemicky opálený, oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Na uchytenie AlFe vodičov na nosných závesoch vonkajších
vedení vn a vvn. Nosná svorka s predĺženými bočnicami je určená
na zavesenie závažia
Material: Aluminium, steel
Surface Protection: Aluminium chemically burnt, steel hot dip
galvanized
Use: Attachment of ACSR conductors at suspension strings.
Suspension clamps with extended straps are designed to carry the
counterweights
B 9.6
E
F
G
NOSNÉ SVORKY VÝKYVNÉ
SWIVELLING SUSPENSION CLAMPS
Obsah
Content
A
B
C
Obr.
Fig.
1
2
Rozmery
Dimensions
mm
Priemer vodiča
Conductor
diameter
mm
a
b
b1
136 224
19.08-25.83
360
155
136 245
26.39-30.74
400
136 275
35.80-36.50
137 224
Únosnosť
IthN
kA
Breaking strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
-
40
70
3.54
155
-
40
85
3.90
460
175
-
40
85
4.45
19.08-25.83
360
155
80
40
70
4.98
137 245
26.39-30.74
400
155
80
40
85
5.34
137 275
35.80-36.50
460
175
100
40
85
6.06
Typ
Type
Materiál: Zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana: Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Na uchytenie Al, AlFe a Aldrey vodičov na nosných závesoch
vonkajších vedení vn a vvn. Nosné svorky s predĺženými bočnicami
sú určené na zavesenie závažia
Material: Aluminium alloy, steel
Surface Protection: Steel hot dip galvanized
Use: Attachment of the ACSR conductors at suspension strings.
Suspension clamps with extended straps are designed to carry the
counterweights
B 9.7
D
E
F
G
NOSNÉ SVORKY VÝKYVNÉ
SWIVELLING SUSPENSION CLAMPS
Obsah
Content
c
b
A
70
110
d
Ø16
b
d
c
l
Ø20
266
1
320
2
65
c
l
c
40
d
150
215
d
130
d
50
B
3
Ø20
c
4
Obr.
Fig.
1
Rozmery
Dimensions
mm
Priemer vodiča
Conductor
diameter
mm
b
c
d1
l
131 100
7.50 – 11.20
184
20
19
131 103
12.00 – 17.00
150
20
19
131 104
12.00 – 16.00
184
20
136 276
36.00 – 47.00
203
136 277
36.00 – 47.00
136 282
36.00 – 47.00
136 284
40
5
IthN
kA
Únosnosť
Breaking strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
226
30
70
2.75
250
20
70
4.10
16
180
20
70
2.55
20
19
285
40
80
4.80
203
34
19
285
40
80
4.60
180
24
19
285
40
120
4.80
36.00 – 47.00
180
20
19
285
40
120
4.80
136 285
36.00 – 47.00
180
38
19
285
40
120
4.60
136 286
36.00 – 47.00
180
20
19
285
40
133
4.60
Typ
Type
136 288.2
36.00 – 47.00
180
20
22
285
40
120
4.60
2
132 105
7.50 – 11.20
–
–
–
–
14
80
2.00
3
137 208.12 50.00 – 53.00
180
20
19
–
40
120
6.50
4
137 800
–
–
38
19
–
–
–
2.20
5
137 069
35.80 – 36.50
–
24
19
300
–
–
7.10
Materiál: Temperovaná liatina, zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované, hliníkový odliatok vytvrdený
Použitie: Na uchytenie Fe, Al, AlFe a Aldrey vodičov na nosných
závesoch vonkajších vedení vn a vvn. Pred uchytením vodiča do
nosných svoriek 132 107 a 132 112 je potrebné lano ovinúť ovinovacím pásikom typ 237 679
Material: Malleable cast iron, aluminium alloy, steel
Surface Protection: Hot dip galvanized, hardened aluminium casting
Use: Attachment of the ACSR conductors at suspension strings.
Before the conductors is attached to the suspension clamps
132 107 and 132 112, the winding tape should be wraped around
the conductor
B 9.8
C
D
E
F
G
NOSNÉ UZEMŇOVACIE SVORKY VÝKYVNÉ
SWIVELLING EARTHING SUSPENSION CLAMPS
Obsah
Content
a
a
A
M
B
b
b
M
c
c
c
1
Obr.
Fig.
1
2
c
2
Rozmery
Dimensions
mm
Prierez lana
Conductor cross
section
mm2
Priemer lana
Conductor
diameter
mm
a
b
c
M
134 907
Fe 35 – 70
7.5 – 11.2
226
45
90
134 907.2
Fe 35 – 70
7.5 – 11.2
226
50
134 908
Fe 35 – 70
7.5 – 11.2
226
134 912
Fe 95 – 120
12.5 – 17.5
134 918
AlFe 185
134 918.1
C
Pevnosť uchytenia
Strength of attachment
kN
Hmotnosť
Weight
kg
16
20
3.1
90
14
20
3.1
50
90
12
20
3.1
250
45
90
16
21
4.2
19.0 – 20.4
250
42
90
16
21
4.6
AlFe 185
19.0 – 20.4
250
45
90
12
21
4.6
134 921
Fe 95 – 120
12.5 – 17.5
250
45
90
12
21
4.6
134 941
–
17.6 – 22.5
190
50
100
12
25 % RTS
2.90
134 950
–
27.1 – 33.2
245
45
90
16
25 % RTS
3.05
Typ
Type
Materiál: Temperovaná liatina
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na uchytenie uzemňovacieho Fe a AlFe lana na nosných
stožiaroch vonkajšieho vedenia
Material: Malleable cast iron
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of the earthing Fe and ACSR conductors at
suspension towers
B 10
D
E
F
G
NOSNÉ UZEMŇOVACIE SVORKY PEVNÉ
FIXED EARTHING SUSPENSION CLAMPS
Obsah
Content
A
B
C
Obr.
Fig.
1
2
3
Prierez lana
Conductor cross
section
mm2
Priemer lana
Conductor
diameter
mm
162 908
Fe 25 – 95
162 910
162 910.1
Typ
Type
Rozmery
Dimensions
mm
Pevnosť uchytenia
Strenght of attachment
kN
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
6.7 – 12.5
180
46
35
3.2
AlFe 185
19.0 – 20.4
244
46
35
5.0
–
19.0 – 20.0
244
46
25 % RTS
5.0
162 911
AlFe 240
21.3 – 21.8
244
46
39
5.1
162 909
Fe 25 – 95
6.7 – 12.5
125
46
21
2.3
162 909.2
–
15.0 – 16.0
125
46
25 % RTS
2.25
162 909.3
–
16.0 – 17.0
125
46
25 % RTS
2.25
162 912
AlFe 85/83
16.7
125
46
–
2.1
162 913
AlFe 185
19.0 – 20.4
125
46
–
1.9
 na prepojenie lana Al Fe 85/83 s lanom Fe 70 je potrebné
lano Fe 70 ovinúť ovinovacím pásikom typ 237 679
 na prepojenie lana AlFe 185/3 resp. AlFe 180/59 s lanom
AlFe 85/83 je potrebné lano AlFe 85/83 ovinúť ovinovacím pásikom typ 237 679
Materiál: Temperovaná liatina
Povrchová ochrana: Žiarivo zinkované
Použitie: Na uchytenie uzemňovacieho Fe a AlFe lana na nosných
stožiaroch vonkajšieho vedenia
 if connecting ACSR 85/83 with Fe 70 conductors, winding tape with type number 237 679 should be wound
around Fe 70 conductor
 if connecting ACSR 185/3 or ACSR 180/59 conductors
with ACSR 85/83 winding tape with type number
237 679 should be wound around the ACSR 85/83
conductor
Material: Malleable cast iron
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of the earthing Fe and ACSR condustors at suspension towers
B 11.1
D
E
F
G
NOSNÉ UZEMŇOVACIE SVORKY PEVNÉ
FIXED EARTHING SUSPENSION CLAMPS
Obsah
Content
A
D
B
C
Obr.
Fig.
1
Priemer lana
Conductor diameter
mm
Typ
Type
a
b
M / D
Hmotnosť
Weight
kg
162 917.1
12.00 – 13.60
40
45
M16
3.35
162 917.3
21.00 – 22.00
40
45
M16
3.28
162 917.4
19.00 – 20.00
40
45
M16
3.30
162 917.5
19.00 – 20.00 / 15.00 – 16.00
40
45
M16
3.32
162 917.8
13.70 – 16.00
40
45
M16
3.34
12.00 – 13.60
40
–
Æ 18
2.45
21.00 – 22.00
40
–
Æ 18
2.39
21.00 – 22.00
40
–
Æ 13
2.41
162 917
2
D
Rozmery
Dimensions
mm
162 917.2

162 917.9
 antikorózny spojovací materiál
 anticorrosive jointing material
Materiál: Zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na uchytenie uzemňovacieho svetlovodného a AlFe lana
na nosných stožiaroch vonkajšieho vedenia
Material: Aluminium alloy, steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of the optical earthing conductor as well as ACSR
conductor at suspension tower
B 11.2
E
F
G
ADAPTÉRY
ADAPTERS
90
Obsah
Content
t
90
8×Ø17.5
a
360
90
A
B
C
180
D
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarivo zinkované
Použitie: Na zdvojenie zemniacich lán
Hmotnosť
Weight
kg
a
t
162 800
90
20
10.00
162 800.2
90
5
2.45
162 800.3
110
8
4.30
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: For duplication of earthing conductors
B 11.3
E
F
G
STOŽIAROVÉ PRÍCHYTKY
TOWER CLAMPS
Obsah
Content
A
B
C
Rozmery
Obr.
Typ
Fig.
Type
Priemer lana
Conductor diameter
mm
Hmotnosť
Dimensions
Weight
mm
kg
a
b
M
162 933
16.0 – 20.0
192
40 – 110
12
2.1
162 943
20.1 – 24.0
192
40 – 110
12
2.1
162 931
9.5 – 12.1
286
60 – 200
10
2.3
162 932
16.0 – 20.0
286
60 – 200
12
2.6
2
162 939
–
566
60 – 200
–
2.8
3
162 948.1
–
208
40 – 110
12
2.0
1
 udáva dĺžku ramena použitého „L“ profilu
Materiál: Hliník, zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana: Oceľ žiarivo zinkovaná, hliník chemicky opálený
Použitie: Na pripevnenie svetlovodného uzemňovacieho vodiča
k stožiaru. Typ 162 939, 162 948.1 je určený pre uchytenie krabice
 length of „L“ profile
Material: Aluminium, aluminium alloy, steel
Surface Protection: Steel hot dip galvanized, aluminium chemically
burnt
Use: Attachment of the optical earthing conductor to the tower. Type
162 939, 162 948.1 is designed to attach the box
B 12.1
D
E
F
G
STOŽIAROVÉ PRÍCHYTKY
TOWER CLAMPS
Obsah
Content
A
B
C
Rozmery
Obr.
Typ
Fig.
Type
1
2
Priemer lana
Conductor diameter
mm
Hmotnosť
Dimensions
Weight
mm
kg
a
b
M
162 947
12.2 – 16.6
223
40 – 110
12
2.1
162 948
16.0 – 20.0
235
40 – 110
12
2.3
162 949
20.1 – 24.0
240
40 – 110
12
2.5
162 942
16.0 – 20.0
287
60 – 200
12
1.8
162 951
20.1 – 24.0
292
60 – 200
12
2.6
162 952
12.2 – 16.0
135
40 – 200
10
1.7
162 938
16.0 – 20.0
147
40 – 200
12
1.9
162 953
20.1 – 24.0
152
40 – 200
12
2.0
 udáva dĺžku ramena použitého „L“ profilu
Materiál: Oceľ, hliník, zliatina hliníka
Povrchová ochrana: Oceľ žiarovo zinkovaná, hliník chemicky opálený
Použitie: Na pripevnenie svetlovodného uzemňovacieho vodiča
k stožiaru
 length of „L“ profile
Material: Steel, aluminium, aluminium alloy
Surface Protection: Steel hot dip galvanized, aluminium chemically
burnt
Use: Attachment of the optical earthing conductor to the tower
B 12.2
D
E
F
G
STOŽIAROVÉ PRÍCHYTKY
TOWER CLAMPS
Obsah
Content
A
B
C
Rozmery
Obr.
Typ
Fig.
Type
1
2
3
Priemer lana
Conductor diameter
mm
Dimensions
mm
Hmotnosť
Weight
kg
a
M
195 064
12.2 – 16.0
28
12
0.7
195 065
16.0 – 20.0
26
12
0.9
195 065.2
18.51 – 19.0 / 15.5 – 16.0
26
12
0.8
195 065.3
18.5 – 19.0 / 17.5 – 18
26
12
0.8
195 065.4
18.5 – 19 / 18.5 – 19
26
12
0.8
195 065.5
19.0 – 19.5 / 19.0 – 19.5
26
12
0.8
195 065.6
19.0 – 20.0 / 19.0 – 20.0
26
12
0.8
195 066
20.0 – 25.0
33
12
1.0
195 069
9.5 – 12.1
28
10
0.7
195 070
–
80
–
0.5
195 070.1
–
35
–
0.5
195 071
–
–
–
0.4
Materiál: Oceľ, hliník, zliatina hliníka
Povrchová ochrana: Oceľ žiarovo zinkovaná, hliník chemicky opálený
Použitie: Na pripevnenie svetlovodného uzemňovacieho vodiča
k stožiaru
Material: Steel, aluminium, aluminium alloy
Surface Protection: Steel hot dip galvanized, aluminium chemically
burnt
Use: Attachment of the optical earthing conductor to the tower
B 12.3
D
E
F
G
STOŽIAROVÉ PRÍCHYTKY
TOWER CLAMPS
a
c
Obsah
Content
d
A
b
B
d
C
M
D
M
Typ
Type
E
Rozmery
Dimensions
mm
Priemer lana
Conductor diameter
mm
a
b
c
d
M
Hmotnosť
Weight
kg
162 924
12.0 – 16.0
162
150
50
6
12
1.77
162 925
12.0 – 16.0
262
250
50
6
12
2.42
F
G
Materiál: Oceľ, hliník, zliatina hliníka
Povrchová ochrana: Oceľ žiarovo zinkovaná, hliník chemicky opálený
Použitie: Na pripevnenie svetlovodného uzemňovacieho vodiča
k stožiaru
Material: Steel, aluminium, aluminium alloy
Surface Protection: Steel hot dip galvanized, aluminium chemically
burnt
Use: Attachment of the optical earthing conductor to the tower
B 12.4
PODPERY NOSNEJ SVORKY
EARTHWIRE SUPSENSION EQUIPMENT C-SHAPED
Obsah
Content
A
B
C
D
E
4
F
Rozmery
Únosnosť
Breaking strength
kN
Obr.
Typ
Dimensions
Fig.
Type
mm
1
2
3
4
Hmotnosť
Weight
kg
a
M
F1
F2
F3
134 919
43
16
15
30
20
13.5
134 919.1
63
16
15
30
20
13.5
134 923
43
16
15
30
20
13.3
134 924
54
16
15
40
20
11.3
134 924.1
54
12
15
40
20
11.0
134 937
65
16
30
70
50
24.5
Materiál: Temperovaná liatina, oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na uchytenie nosnej svorky výkyvnej pre uzemňovacie lano
Material: Malleable cast iron, steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of the swiveling suspension clamp for earthing
conductor
B 13
G
DIŠTANČNÉ ROZPERKY
SPACER DAMPERS
400
Obsah
Content
400
400
400
400
400
A
L
1
2
B
400
5
400
400
C
D
L
3
4
Obr.
Fig.
1
Priemer vodiča
Conductor diameter
mm
Rozmery
Dimensions
L
mm
Hmotnosť
Weight
kg
237 386.1
25.7 – 27.1
–
4.4
237 388.1
28.7 – 30.1
–
4.4
237 389.1
30.2 – 31.6
–
4.35
237 335
26.5 – 26.8
–
3.5
237 345
28.7 – 29.8
–
3.3
Typ
Type

2
3
4
5

237 403
28.0 – 31.0
–
4.0
237 212
18.3 – 20.4
400
2.0
237 235
26.5 – 26.8
400
1.9
237 245
28.7 – 29.8
400
1.9
237 267
35.8 – 36.5
400
1.9
237 212.1
20.4 – 22.4
400
2.0
237 425
41.2 – 42.2
500
1.68
237 426
41.2 – 42.2
400
1.50
237 427
28.0 – 31.0
400
1.20
237 286.1
25.7 - 27.1
400
2.9
237 288.1
28.7 - 30.1
400
2.9
antikorózny spojovací materiál

Materiál: Zliatina hliníka, nehrdzavejúca oceľ, technická guma
Povrchová ochrana: Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Na uchytenie vodičov v dvojzväzku alebo trojzväzku na
vonkajšom vedení vvn. Typ 237 403 slúži na uchytenie zväzkových
vodičov v preponke spolu so závažím 2×20 kg typ 229 503.
anticorrosive jointing material
Material: Aluminium alloy, steel, technical rubber
Surface Protection: Steel hot dip galvanized
Use: Attachment of 2-bundled or 3-bundled conductors at the
overhead line. Type 237 403 is designed to attach the bundled
conductors in connection with counterweight 2×20 kg type 229 503.
B 14
E
F
G
INTEREACIAL SPACER DAMPERS
a
DIŠTANČNÉ MEDZIFÁZOVÉ ROZPERKY
b
Obsah
Content
400
a
400
UP
VAKIA
L
L1
L1
L
b
A
OF
40
a
b
b
B
NI
OF
NI
NI I
OFN
OF
0
UP
ELBA
SLOVAKIA
a
40
C
0
2
1
L
a
b
L1
b
a
0
40
0
40
D
3
L
a
b
L1
400
b
E
a
400
4
Rozmery
Dimensions
mm
Hmotnosť
Weight
kg
Obr.
Fig.
Typ
Type
L
L1
a
b
1
910 2647
9480 – 10980
3711 – 5211
435
2450
110.15
2
910 2112
10570 – 11320
4800 – 5550
450
2435
90.30
910 2646
910 2111
910 2992
6320
6670
7700
550
900
510
435
450
450
2450
2435
3195
91.76
78.34
57.84
3
4
Materiál: Zliatina Al, ocel, koróziivzdorná oceľ, EPDM
Povrchová ochrana: Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Medzifázové rozperky sa na vonkajších vedeniach používajú
v situáciách, pri ktorých sa nedá dodržat nevyhnutá vzdialenosť
medzi vodičmi hlavne z nasledujúcich dôvodov:
– pri výstavbe alebo konštrukcii vedení sa ich použitím môžu zmenšiť
zaužívané vzdialenosti medzi vodičmi.
– na existujúce vedenia sa montujú v oblastiach so zvýšeným
rizikom námrazy, ktorá pri svojom uvolnení spôsobuje enormné
tancovanie vodičov.
V spolupráci s projektantom vedenia vám vypracujeme aj iné varianty
podlá potreby konkrétneho vedenia.
Material: Al-alloy, steel, stainless steel, EPDM
Surface protection: Steel hot dip galvanized
Use: Interfacial spacer dampers are used on overhead lines in
situations, where is not able to keep necessary distance between
conductors mainly from following reasons.
– during the building or construction of the lines with themselues
could be reduced appliciated distances between conductors.
– for existing lines are assembled on the places with enhanced risk
of frost cover, which caused enormous galloping of the conductors
at her release.
In cooperation with the project manager of the line we can develope
variant according to the concrete line.
B 14.1
F
G
MEDZIFÁZOVÉ NOSNÉ SVORKY ŠPIRÁLOVÉ
CLAMPS FOR INTERFACIAL SPACERS
Obsah
Content
Príklad:
Example:
b
g
A
L1
a
Mu2
M2
a
c
B
Ød
Mu1
β°
L
β°
L
C
ØD
M1
e
D
f
L1
E
F
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
Mu1
Nm
Mu2
Nm
Hmotnosť
Weight
kg
M1
M2
Æd
ÆD
a
b
c
e
f
g
b°
L
136 400.1
10
20
23.5
23 – 36
8
20
42
74
100
50
12
155
43
150
2.90
136 400.2
10
20
23.5
23 – 36
8
20
42
74
100
50
26
155
43
150
2.95
136 400.3
10
20
23.5
23 – 36
8
20
42
74
100
50
43
155
43
150
3.12
136 400.9
10
20
23.5
23 – 36
8
20
42
74
100
50
12
190
43
150
3.15
136 400.10
10
18
19.5
23 – 36
8
20
37
72
100
50
–
158
43
100
2.60
136 400.32
10
20
23.5
23 – 36
8
20
42
74
100
50
14
155
43
150
2.90
136 401.2
12
18
19.5
36 – 51
8
18
36
96
120
60
12.5
140
75
100
3.57
Materiál: Výkovky z Al zliatiny, oceľ
Povrchová ochrana: Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Svorky sa používajú v medzifázových rozperkách na 110 kV
vedeniach v kombinácií s plastovým izolátorom na vymedzenie
potrebnej vzdialenosti medzi vodičmi a proti tancovaniu vodičov.
V spolupráci s projektantom vedenia vám vypracujeme aj iné varianty
podľa potreby konkrétneho vedenia.
Material: Forged pieces from Al-alloy, steel
Surface Protection: Steel hot dip galvanized
Use: Clamps are used in interfacial spacers on 110 kV lines in
combination with plastic insulator for determination of necessary
distance between conductors and for anti galloping of conductors.
In cooperation with the project manager of the line we can develope
variant according to the concrete line.
B 14.2
G
TLMIČE VIBRÁCIÍ
VIBRATION DAMPERS
Obsah
Content
A
B
Rozmery
Dimensions
mm
Priemer vodiča
Conductor diameter
D
mm
M
Uťahovací moment
Thightening
Torgue
Nm
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
c
228 581.51
8.5 – 12.0
445
75
52
12
35
2.30
228 581.52
12.1 – 15.0
445
75
52
12
35
2.30
228 581.53
15.1 – 18.0
445
75
52
12
35
2.30
228 582.52
18.1 – 22.0
480
90
58
14
53
3.10
228 582.53
22.1 – 25.0
480
90
58
14
53
3.10
228 583.53
25.1 – 27.0
485
90
58
14
53
3.70
228 583.54
27.1 – 30.0
485
90
58
14
53
3.70
228 584.53
30.1 – 32.0
565
100
60
14
53
4.75
228 584.54
32.1 – 35.0
565
100
60
14
53
4.75
228 585.53
35.1 – 39.0
590
100
60
16
83
5.75
228 585.54
39.1 – 43.0
590
100
60
16
83
5.75
Typ
Type
C
D
E
F
G
Materiál: Zliatina zinku, zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana: Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Na tlmenie eolických vibrácií vodičov vonkajších vedení
vn a vvn. Pri objednávaní tlmiča vibrácií je potrebné v objednávke
uviesť druh, názov a priemer vodiča
Material: Zinc alloy, aluminium alloy, steel
Surface Protection: Steel hot dip galvanized
Use: Dumping of the aeolic vibration of conductors. When ordering vibration damper, please specify type, name and diameter of conductor
B 15
ZÁVAŽIA
COUNTERWEIGHTS
Obsah
Content
Ø20
24
Ø20
b
b
M16
A
M16
M16
d
d
134
1
d
2
3
Ø20
C
150
18
Ø12
M16
210
D
b
b
Ø20
B
20
E
d
4
5
Rozmery
Obr.
Typ
Dimensions
Fig.
Type
mm
Hmotnosť
Weight
kg
b
d
1
229 501
160
330
50
2
229 503
–
254
40
3
229 502
220
330
100
4
229 050
283
–
50
5
229 518.1
400
330
200
Materiál: Sivá liatina
Povrchová ochrana: Farbené, spojovací materiál žiarovo zinkovaný
Použitie: Na zväčšenie hmotnosti nosných izolačných závesov. Typ
229 503 sa používa spolu s dištančnou rozperkou typ 237 403
Material: Grey cast iron
Surface Protection: Coloured, jointing material hot dip galvanized
Use: To increase the weight of the suspension insulator strings. Typ
229 503 should be used with spacer 237 403
B 16
F
G
Obsah
Content
C.
SPÁJACIE ARMATÚRY
JOINTING FITTINGS
Spájacie armatúry slúžia na spájanie izolátorov, na udžanie
predpísanej vzdialenosti, na kĺbové spojenie medzi jednotlivými
článkami vo viacnásobnom izolačnom závese, na uchytenie
izolačných závesov k stožiarom alebo k iným nosným, či
kotevným konštrukciám.
Armatúry musia byť dimenzované na mechanické zaťaženie
spôsobené napínaním a hmotnosťou vodičov a iných prvkov
vonkajšieho elektrického vedenia počas bežnej prevádzky, na
dodatočné zaťaženie vplyvom vetra, námrazy a pod. Musia
odolať najväčšej sile zaručenej výrobcom, pri ktorej nesmie
dôjsť k pretrhnutiu armatúry. Táto hodnota je zaručená
únosnosť, v katalógu udávaná ako únosnosť.
Armatúry musia byť dimenzované na elektrické zaťaženie.
Hodnota menovitého krátkodobého prúdu Ith za jednu sekundu
vychádza z hustoty krátkodobého prúdu 70 A/mm2 pri
začiatočnej teplote 30 °C a pri maximálnej teplote cca 400 °C
pri zaťažení od 1 kN do prevádzkového zaťaženia.
Jointing fittings are designed to connect insulators, to keep
required distance, to joint the parts of multiple insulator string,
to attach the insulator strings to the towers.
The fittings should be designed for mechanical loading
caused by tensioning and weight of the conductors as well as
other elements during normal working conditions, for additional
loading caused by wind or frost. They should withstand the
maximum strength guaranted by the manufacturer. The fitting
must not be damaged. This is guaranted breaking strength, in
catalogue refered as breaking strength.
The fittings should be designed for electrical loading.
Nominal short-time current Ith per 1 second is based on
the density of short-time current 70 A/mm2, when starting
temerature is 30 °C and max. temperature app. 400 °C, loading
from 1 kN up to working loading.
C
A
B
C
D
E
F
G
SPÁJACIE ARMATÚRY
JOINTING FITTINGS
C1
C1
PALIČKY DVOJITÉ
DOUBLE BALLS
C2
C2
PALIČKY S VIDLICOU
CLEVIS BALLS
C3
C3
PALIČKY S OKOM
BALL EYES
C4
C4
PALIČKY S OKOM PRIAME
pre ochranné armatúry
BALL EYES STRAIGHT
for arcing fittings
C5
C5
PALIČKY S OKOM KRÍŽOVÉ
pre ochranné armatúry
BALL EYES TWISTED
for arcing fittings
C6
C6
PALIČKY S OVÁLNYM OKOM
pre ochranné armatúry
OVAL BALL EYES
for arcing fittings
C7
C7
PALIČKY S HÁKOM
HOOK BALLS
C8
C8
PANVIČKY S PALIČKOU
SOCKET BALLS
C9
C9
PANVIČKY S OKOM
SOCKET EYES
C 10
C 10
PANVIČKY S OKOM PRIAME
pre ochranné armatúry
SOCKET EYES STRAIGHT
for arcing fittings
C (1/4)
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
SPÁJACIE ARMATÚRY
JOINTING FITTINGS
C 11
C 11
PANVIČKY S OKOM KRÍŽOVÉ
pre ochranné armatúry
SOCKET EYES TWISTED
for arcing fittings
C 12
C 12
PANVIČKY DVOJITÉ
DOUBLE SOCKETS
C 13
C 13
DVOJITÉ OKÁ PRIAME
DOUBLE EYES STRAIGHT
C 14
C 14
DVOJITÉ OKÁ PRIAME
pre ochranné armatúry
DOUBLE EYES STRAIGHT
for arcing fittings
C 15
C 15
DVOJITÉ OKÁ KRÍŽOVÉ
DOUBLE EYES TWISTED
C 16
C 16
DVOJITÉ OKÁ KRÍŽOVÉ
pre ochranné armatúry
DOUBLE EYES TWISTED
for arcing fittings
C 17
C 17
VIDLICE S OKOM PRIAME
CLEVIS STRAPS STRAIGHT
C 18
C 18
VIDLICE S OKOM KRÍŽOVÉ
CLEVIS EYES TWISTED
C 19
C 19
VIDLICE S OKOM
CLEVIS STRAPS
C 20
C 20
VIDLICE S OKOM NASTAVITEĽNÉ
ADJUSTABLE EXTENSION STRAPS
C (2/4)
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
SPÁJACIE ARMATÚRY
JOINTING FITTINGS
C 21
C 21
VIDLICE DVOJITÉ
DOUBLE CLEVISES
C 22
C 22
NAPÍNACIE SKRUTKY
TURNBUCKLES
C 23
C 23
STRMENE
U - BOLTS
C 24
C 24
ZÁVESNÉ KĹBY
SHACKLES
C 25
C 25
ZÁVESNÉ KĹBY NOSNÉ
SUSPENSION HINGES
C 26
C 26
ZÁVESNÉ KĹBY KOTEVNÉ
STRAIN HINGES
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
C 27
C 27
ROZPERKY
YOKES
C 27
C 27
ROZPERKY
YOKES
C 27
C 27
ROZPERKY
YOKES
C 27
C 27
ROZPERKY
YOKES
C (3/4)
G
SPÁJACIE ARMATÚRY
JOINTING FITTINGS
C 27
C 27
ROZPERKY
YOKES
C 27
C 27
ROZPERKY
YOKES
C 27
C 27
ROZPERKY
YOKES
C 27
C 27
ROZPERKY
YOKES
C 27
C 27
ROZPERKY
YOKES
C 27
C 27
ROZPERKY
YOKES
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
C 27
C 27
ROZPERKY
YOKES
C 28
C 28
DRŽIAKY ZÁVESNÉHO KĹBU
HINGES
C (4/4)
G
PALIČKY DVOJITÉ
DOUBLE BALLS
Obsah
Content
45
d1
1
2
Obr.
Typ
Fig.
Type
1
2
3
4
a
a1
a1
d
d
3
Rozmery
Menovitá veľkosť
paličky
Únosnosť
Dimensions
IthN
Breaking
mm
kA
Strength
Nominal ball size
a
a1
d
d1
214 114
11
30
-
11
-
214 166
16
40
-
16
-
214 206
20
50
-
20
-
214 301
11/16
40
17.30
16
11
214 167
16
94
47
16
-
214 207
20
116
58
20
214 167.1
16
94
47
214 207.1
20
116
58
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: V izolačnom závese na spojenie izolátorov a na upevnenie
ochranných armatúr
Paličky vyhovujú IEC 120
Pripojovacie rozmery pre ochrannú armatúru vyhovujú DIN 48068
kN
6.5
4
Hmotnosť
Weight
kg
0.07
14
130
0.20
22
210
0.36
60
0.14
14
130
0.71
-
22
210
1.02
16
-
14
130
0.52
20
-
22
210
0,76
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Jointing of insulators and attachment of the arcing fittings at
insulator string
Ball according to IEC 120
Jointing dimension for arcing fittings are according to DIN 48068
C1
B
C
60
6.5
Ø17.5
d
A
a
a
a1
a
M16
d
D
E
F
G
PALIČKY S VIDLICOU
CLEVIS BALLS
Obsah
Content
A
B
C
Obr.
Typ
Fig.
Type
1
2
Rozmery
Menovitá veľkosť
paličky
Nominal ball size
Únosnosť
Dimensions
IthN
Breaking
mm
kA
Strength
a
d
d1
kN
Hmotnosť
Weight
kg
214 193
16
75
16
19
14
135
0.79
214 230.1
20
80
20
19
22
210
0.95
214 196
16
75
16
16
14
120
0.75
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na spojenie dielcov izolačného závesu ukončených panvičkou s dielcami ukončenými okom
Paličky vyhovujú IEC 120
Vidlice vyhovujú IEC 471
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Jointing of the socket-ended parts with eye-ended parts at
insulator string
Ball according to IEC 120
Clevis according to IEC 471
C2
D
E
F
G
PALIČKY S OKOM
BALL EYES
Obsah
Content
b
b
d1
d1
t
B
d
d
1
Obr.
Typ
Fig.
Type
1
2
A
a
a
t
C
2
Rozmery
Menovitá veľkosť
paličky
Nominal ball size
Únosnosť
Dimensions
IthN
Breaking
mm
kA
Strength
a
b
d
d1
t
kN
Hmotnosť
Weight
kg
214 111
11
50
40
11
20
13
6.50
60
0.15
214 117
11
42
45
11
24
13
6.50
60
0.15
214 161
16
54
50
16
24
19
14
130
0.30
214 161.1
16
54
50
16
20
19
14
130
0.30
214 176
16
64
54
16
24
19
14
130
0.35
214 201.4
20
65
60
20
20
19
22
210
0.56
214 201
20
65
60
20
24
19
22
210
0.54
214 201.3
20
65
60
20
30
19
22
160
0.50
214 188
16
54
50
16
20
19
14
130
0.31
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na spojenie dielcov izolačného závesu ukončených panvičkou s dielcami ukončenými vidlicou
Paličky vyhovujú IEC 120
Oká vyhovujú IEC 471
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Jointing of the socket-ended parts with clevis-ended parts at
insulator string
Ball according to IEC 120
Eye according to IEC 471
C3
D
E
F
G
PALIČKY S OKOM PRIAME
BALL EYES STRAIGHT
Obsah
Content
A
B
C
Typ
Type
Rozmery
Menovitá veľkosť
paličky
Nominal ball size
Únosnosť
Dimensions
IthN
Breaking
mm
kA
Strength
a
a1
b
d
d1
d2
t
kN
Hmotnosť
Weight
kg
230 520
16
164
60
50
16
20
17.5
19
30
130
0.91
230 523
20
164
60
60
20
24
17.5
19
40
210
1.17
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie ochrannej armatúry a spojenie dielcov izolačného závesu ukončených panvičkou s dielcami ukončenými vidlicou
Paličky vyhovujú IEC 120
Oká vyhovujú IEC 471
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of the arcing fitting and jointing the socket-ended
parts at insulator string with clevis-ended parts
Ball according to IEC 120
Eye according to IEC 471
C 4.1
D
E
F
G
PALIČKY S OKOM PRIAME
BALL EYES STRAIGHT
Obsah
Content
A
B
C
Obr.
Fig.
1
2
3
Typ
Type
Menovitá veľkosť
paličky
Nominal ball size
Rozmery
Dimensions
mm
a
a1
b
d
d1
d2
t
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
214 112
11
73
36
40
11
20
11.50
13
12
60
0.25
214 173.1
16
104
45
50
16
20
17.50
19
35
130
0.64
214 173.3
16
104
45
50
16
24
17.50
19
32
130
0.62
214 177
16
104
45
60
16
30
17.50
19
35
130
0.72
214 202
20
130
58
60
20
24
17.50
19
40
210
0.92
214 202.6
20
130
58
60
20
30
17.50
19
40
210
0.89
214 211.1
20
142
58
60
20
24
17.50
19
40
210
0.92
214 219.2
24
127
58
65
25
24
17.50
19
50
300
1.18
214 163
16
104
45
50
16
24
-
19
32
130
0.90
214 163.1
16
104
45
50
16
20
-
19
35
130
0.92
214 203
20
130
58
60
20
24
-
19
40
210
1.20
214 173.5
16
104
45
50
16
20
17.50
19
35
130
0.68
214 173.6
16
104
45
50
16
24
17.50
19
32
130
0.66
214 215.1
20
125
56
60
20
24
17.50
19
40
210
1.03
214 215.2
20
128
56
60
20
20
17.50
19
40
210
1.05
214 202.4
20
130
58
60
21
24
17.50
19
40
210
0.94
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie ochranných armatúr a spojenie dielcov izolačného závesu ukončených panvičkou s dielcami ukončenými vidlicou
Paličky vyhovujú IEC 120
Oká vyhovujú IEC 471
Pripojovacie rozmery pre ochrannú armatúru vyhovujú DIN 48068
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of the arcing fitting and jointing the socket-ended
parts at insulator strings with clevis-ended parts
Ball according to IEC 120
Eye according to IEC 471
Jointing dimensions for arcing fittings according to DIN 48068
C 4.2
D
E
F
G
PALIČKY S OKOM KRÍŽOVÉ
BALL EYES TWISTED
t
2
3
Typ
Type
d1
d2
a
a1
2
Menovitá veľkosť
paličky
Nominal ball size
B
d
d
1
1
A
a1
d2
a
a1
d2
d
Obr.
Fig.
t
b
d1
d1
b
a
t
b
Obsah
Content
3
Rozmery
Dimensions
mm
a
a1
b
t
d
d1
d2
C
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
214 113
11
73
36
40
13
11
20
11.50
12
60
0.23
214 164
16
106
45
50
19
16
24
17.50
32
130
0.61
214 174
16
106
45
50
19
16
20
17.50
35
130
0.63
214 178
16
106
45
60
19
16
30
17.50
35
130
0.73
214 178.1
16
106
45
60
19
16
20
17.50
35
130
0.79
214 210.1
20
128
56
60
19
20
24
17.50
40
210
1.03
214 210.8
20
128
56
60
19
20
30
17.50
35
210
0.99
214 210.9
20
128
56
60
19
20
20
17.50
40
210
1.05
214 244
24
145
65
70
19
24
24
17.50
50
320
1.10
214 165
16
106
45
50
19
16
24
M16
32
130
0.89
214 165.1
16
106
45
50
19
16
20
M16
35
130
0.91
214 205
20
128
56
60
19
20
24
M16
40
210
1.24
214 164.2
16
106
45
50
19
16
20
17.50
35
130
0,67
214 164.3
16
106
45
50
19
16
24
17.50
32
130
0.65
214 214.1
20
128
56
60
19
20
24
17.50
40
210
0.95
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie ochranných armatúr a spojenie dielcov izolačného závesu ukončených panvičkou s dielcami ukončenými vidlicou
Paličky vyhovujú IEC 120
Oká vyhovujú IEC 471
Pripojovacie rozmery pre ochrannú armatúru vyhovujú DIN 48068
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of the arcing fitting and jointing the socket-ended
parts at insulator string with clevis-ended parts
Ball according to IEC 120
Eye according to IEC 471
Jointing dimensions for arcing fittings according to DIN 48068
C5
D
E
F
G
PALIČKY S OVÁLNYM OKOM
OVAL BALL EYES
b
c1
b
t
Obsah
Content
t
A
a1
Ø17.5
a
a
c2
c2
c1
B
d
1
Obr.
Fig.
1
2
Typ
Type
C
2
Rozmery
Menovitá veľkosť
paličky
Nominal ball size
Únosnosť
Dimensions
IthN
Breaking
mm
kA
Strength
a
a1
b
c1
c2
d
t
kN
Hmotnosť
Weight
kg
214 179
16
105
-
64
32
65
16
16
14
135
0.43
214 306.1
20
105
-
70
30
60
20
20
22
210
0.74
214 168.1
16
131
45
57
25
50
16
16
26
130
0.65
214 224.1
16
138
51
57
25
50
16
16
26
130
0.60
214 209.1
20
155
56
70
30
60
20
20
40
160
1.15
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie ochrannej armatúry a spojenie dielcov izolačného závesu ukončených panvičkou so závesným kĺbom
Paličky vyhovujú IEC 120
Pripojovacie rozmery pre ochrannú armatúru vyhovujú DIN 48068
okrem typu 214 216
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of the arcing fitting and jointing socket with shackle
- ended parts at insulator string
Ball according to IEC 120
Jointing dimensions for arcing fittings according to DIN 48068,
except type 214 216
C6
D
E
F
G
PALIČKY S HÁKOM
HOOK BALLS
Obsah
Content
A
B
C
Obr.
Typ
Fig.
Type
Rozmery
Menovitá veľkosť
paličky
Nominal ball size
Únosnosť
Dimensions
IthN
Breaking
mm
kA
Strength
a
d
d1
Hmotnosť
kN
Weight
kg
1
214 198
16
56
16
-
16
120
0.80
2
214 197
16
225
16
22
14
20
0.60
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na zavesenie dielcov izolačného závesu
Paličky vyhovujú IEC 120
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: To hang parts of insulator string
Ball according to IEC 120
D
E
F
G
C7
PANVIČKY S PALIČKOU
SOCKET BALLS
Obsah
Content
A
B
C
Typ
Type
Menovitá veľkosť
Menovitá veľkosť
panvičky
paličky
Nominal socket size
Nominal ball size
Rozmery
Únosnosť
Označenie závlačky
Dimensions
IthN
Breaking
Split pin marking
mm
kA
Strength
a
d
D
232 513
16
16
W – 16
75
16
20
232 553
16
11
W – 16
85
11
20
Hmotnosť
kN
14
6.5
Weight
kg
120
0.80
40
0.78
D
E
Materiál: Temperovaná liatina, oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na spojenie paličky a panvičky v izolačnom závese
Paličky a panvičky vyhovujú IEC 120
Závlač ky vyhovujú IEC 372
Material: Malleable cast iron, aluminium alloy, steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Jointing the ball and socket at insulator string
Ball and socket according to IEC 120
Split pin according to IEC 372
F
G
C8
PANVIČKY S OKOM
SOCKET EYES
Obsah
Content
A
B
C
Rozmery
Menovitá veľkosť
Únosnosť
Obr.
Typ
panvičky
Označenie závlačky
Dimensions
IthN
Breaking
Fig.
Type
Nominal socket
Split pin marking
mm
kA
Strength
size
1
2
3
kN
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
d
t
D
66.5
48
–
13
13
22
50
0.40
212 503
11
V – 11
232 504
16
W – 16
105
62
20
19
20
50
120
1.30
232 527.1
16
W – 16
68
45
17.50
16
20
30
80
0.75
242 501
20
W – 20
120
81
24
19
23
70
160
2.30
232 556.1
16
V – 16
80
60
24
19
20
45
210
1.50
232 556.2
16
V – 16
80
60
20
19
20
45
210
1.52
242 510
20
V – 20
80
60
24
19
23
45
210
1.50
242 510.2
20
V – 20
80
60
24
19
23
45
120
1.50
242 510.3
20
V – 20
80
60
20
19
23
40
160
1.52
Materiál: Temperovaná liatina, oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na spojenie dielcov izolačného závesu ukončených paličkou s dielcami ukončenými vidlicou. Typ 212503 je dodaný bez
závlačky V-11
Panvičky vyhovujú IEC 120
Oká vyhovujú IEC 471 okrem typu 242501
Závlačky vyhovujú IEC 372
Material: Malleable cast iron, steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Jointing ball-ended parts with clevis-ended parts at insulator
string
Type 212503 is supplied without V-11 split pin
Socket according to IEC 120
Eye according to IEC 471, except type 242501
Split pin according to IEC 372
C9
D
E
F
G
PANVIČKY S OKOM PRIAME
SOCKET EYES STRAIGHT
D
A
d2
a
b
t
B
d1
d1
a
d2
a1
a1
D
Obsah
Content
b
t
1
2
C
Menovitá veľkosť
Označenie
Rozmery
Únosnosť
Obr.
Typ
panvičky
závlačky
Dimensions
IthN
Breaking
Fig.
Type
Nominal
Split pin
mm
kA
Strength
socket size
marking
a
a1
b
d1
212 506
11
W – 11
80
40
42
14
232 505
16
W – 16
124
62
62
232 505.1
16
W – 16
124
62
232 505.2
16
W – 16
124
242 506
20
W – 20
242 527
20
232 519
1
2
Weight
kg
D
t
11
13
12
22
40
0.48
20
17.50
20
19
50
120
1.45
62
24
17.50
20
19
50
120
1.43
62
58
17
17
20
19
50
120
1.41
135
70
81
24
17.50
23
19
70
160
2.44
W – 20
135
69
58
24
17.50
23
19
40
160
1.78
16
V – 16
124
62
62
20
17.50
20
19
40
160
1.46
232 519.1
16
V – 16
124
62
62
24
17.50
20
19
40
160
1.44
232 531.1
16
V – 16
127
76
58
20
17.50
20
19
40
130
1.10
242 509
20
V – 20
135
69
60
24
17.50
23
19
40
210
2.10
242 514.1
20
V – 20
135
69
58
20
17.50
23
19
40
160
1.78
Materiál: Temperovaná liatina, oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie ochranných armatúr a spojenie dielcov izolačného závesu ukončených paličkou s dielcami ukončenými vidlicou
Panvičky vyhovujú IEC 120
Oká vyhovujú IEC 471 okrem typu 242506
Závlačky vyhovujú IEC 372
Pripojovacie rozmery pre ochrannú armatúru vyhovujú DIN 48068
okrem typu 242521
d2
kN
Hmotnosť
Material: Malleable cast iron, steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of arcing fitting and jointing ball-ended parts with
clevis-ended parts at insulator string
Socket according to IEC 120
Eyes according to IEC 471, except type 242506
Split pin according to IEC 372
Jointing dimension for arcing fitting according to DIN 48068, except
type 242521
C 10
D
E
F
G
PANVIČKY S OKOM KRÍŽOVÉ
SOCKED EYES TWISTED
Obsah
Content
A
B
C
Menovitá veľkosť
Označenie
Rozmery
Únosnosť
Obr.
Typ
panvičky
závlačky
Dimensions
IthN
Breaking
Fig.
Type
Nominal
Split pin
mm
kA
Strength
socket size
marking
a
a1
b
d1
212 508
11
W – 11
90
50
42
14
232 508
16
V – 16
130
58
62
242 508
20
V – 20
142
70
242 528
20
W – 20
145
232 520
16
V – 16
242 513
20
242 515.1
20
1
2
kN
Weight
kg
D
t
11
13
13
22
40
0.48
20
17.50
20
19
50
120
1.55
81
24
17.50
23
19
70
160
2.49
69
58
24
17.50
23
19
40
160
1.82
128
57
62
20
17.50
20
19
40
160
1.44
V – 20
145
69
56
24
17.50
23
19
30
210
2.10
V – 20
145
69
58
20
17.50
23
19
40
160
1.82
Materiál: Temperovaná liatina, oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie ochranných armatúr a spojenie dielcov izolačného závesu ukončených paličkou s dielcami ukončenými vidlicou
Panvičky vyhovujú IEC 120
Oká vyhovujú IEC 471 okrem typu 242508
Závlačky vyhovujú IEC 372
Pripojovacie rozmery pre ochrannú armatúru vyhovujú DIN 48068
d2
Hmotnosť
Material: Malleable cast iron, steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of arcing fitting and jointing ball-ended parts with
clevis-ended parts at insulator string
Socket according to IEC 120
Eyes according to IEC 471, except type 242508
Split pin according to IEC 372
Jointing dimension for arcing fitting according to DIN 48068
C 11
D
E
F
G
PANVIČKY DVOJITÉ
DOUBLE SOCKETS
Obsah
Content
A
B
C
Typ
Type
Menovitá veľkosť
panvičky
Nominal socket size
Rozmery
Únosnosť
Označenie závlačky
Dimensions
IthN
Breaking
Split pin marking
mm
kA
Strength
a
D
kN
212 501
11
W – 11
38
13
6.50
232 510
16
W – 16
50
20
14
Materiál: Temperovaná liatina
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na spojenie dvoch dielcov ukončených paličkami v izolačnom závese
Panvičky vyhovujú IEC 120
Závlačky vyhovujú IEC 372
Hmotnosť
Weight
kg
40
0.46
120
0.83
Material: Malleable cast iron
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Jointing two ball-ended parts at insulator string
Socket according to IEC 120
Split pin according to IEC 372
D
E
F
G
C 12
DVOJITÉ OKÁ PRIAME
DOUBLE EYES STRAIGHT
Obsah
Content
A
Obr.
Fig.
1
2
3
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
231 400
231 402
231 420.2
231 420.4
231 420.6
231 420.8
231 420.9
231 434.1
231 447
231 448
231 449.1
231 449.2
231 458
231 509
231 544
231 599
231 601
231 604
231 618.3
231 618.4
231 618.5
231 623.4
231 623.5
231 631
231 632
231 636.1
231 645.1
231 677
231 689
231 689.1
241 515
231 405
231 405.1
231 425
231 505
231 597
231 597.2
231 426.1
231 464.1
a
a1
b
d1
d2
t
75
75
70
1750
1500
1000
80
70
80
100
200
250
70
100
100
100
70
70
100
790
100
790
100
90
200
500
250
450
557
557
120
87
87
88
87
100
100
-
64
64
66
64
64
64
80
80
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
50
50
50
60
60
60
70
70
60
50
50
60
50
50
50
80
50
50
60
50
70
70
-
21
24
20
20
20
20
24
20
20
24
20
20
20
24
24
20
17.50
20
24
24
24
24
24
24
24
17.50
24
24
20
20
34
24
24
26
24
34
34
30
30
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
14
24
20
17.50
17.50
17.50
24
24
24
24
24
24
24
17.50
24
24
20
20
34
20
17.5
20
20
24
24
-
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
12
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
22
16
16
18
16
18
19
18
22
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na spojenie dielcov izolačného závesu ukončených vidlicami
Oká vyhovujú IEC 471
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
32
28
36
36
36
36
32
36
36
32
36
36
20
36
36
32
28
28
40
40
40
50
50
40
32
28
40
30
36
36
66
28
28
40
28
40
30
22
40
120
120
200
160
160
200
200
120
160
160
160
160
120
210
210
120
120
120
230
230
320
180
230
280
200
180
200
200
120
210
400
120
120
210
160
280
320
200
360
0.78
0.77
0.80
12.80
11.50
7.90
0.87
0.78
0.85
0.98
1.69
2.04
0.50
1.29
1.05
0.89
0.62
0.66
1.16
7.01
1.16
8.16
1.36
1.15
1.70
3.90
2.50
3.41
4.30
4.30
3.35
0.70
0,78
0.88
0.70
1.20
1.20
0.50
0.74
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Jointing clevis-ended parts at insulator strings
Eye according to IEC 471
C 13
B
C
D
E
F
G
DVOJITÉ OKÁ PRIAME
DOUBLE EYES STRAIGHT
Obsah
Content
A
B
C
Rozmery
Únosnosť
Obr.
Typ
Dimensions
IthN
Breaking
Fig.
Type
mm
kA
Strength
1
2
kN
Hmotnosť
Weight
kg
a
a1
b1
b2
d1
d2
t1
t2
231 401
165
55
60
-
24
20
16
-
36
160
1.55
231 403
165
55
60
-
20
20
16
-
40
160
1.58
231 410.3
106
53
50
50
20
20
19
19
35
200
0.85
231 413
120
60
55
55
20
20
19
19
40
270
1.10
231 433
106
53
50
40
20
17.50
19
16
35/25
200
0.70
231 512
120
60
60
60
24
24
19
19
40
280
1.13
231 512.2
120
60
60
60
30
20
19
19
35/40
280
1.11
231 512.3
120
60
60
60
24
20
19
19
40
280
1.15
231 515.1
132
66
65
65
24
24
19
19
50
400
1.46
231 515.5
136
66
65
65
20
24
19
19
50
320
1.50
231 612.4
132
66
65
65
30
27
24
24
58/63
400
1.72
231 612.5
132
66
65
65
30
30
24
24
58
400
1.70
231 612.6
132
66
65
65
27
27
24
24
63
400
1.74
231 612.7
132
66
65
65
27
24
24
24
63/50
400
1.76
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie ochrannej armatúry a spojenie dielcov
izolačného závesu ukončených vidlicami
Oká vyhovujú IEC 471
Pripojovacie rozmery pre ochrannú armatúru vyhovujú DIN 48068
okrem typov 231401, 231403 a 231612.7
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of arcing fitting and jointing clevis-ended parts at
insulator string
Eye according to IEC 471
Jointing dimension for arcing fitting according to DIN 48068, except
types 231401, 231403 and 231612.7
C 14
D
E
F
G
DVOJITÉ OKÁ KRÍŽOVÉ
DOUBLE EYES TWISTED
Obsah
Content
A
B
Obr.
Fig.
1
2
3
4
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
211 508
211 529
231 407
231 511
231 416
231 423.3
231 444
231 444.1
241 504
241 504.3
241 506
241 506.6
241 511
241 511.5
241 511.7
241 513
241 513.5
241 514
241 514.2
241 514.4
241 514.6
241 514.7
241 514.9
241 514.11
241 519
241 532.1
241 532.2
241 545
241 586.2
241 586.3
241 586.4
241 586.6
241 586.8
241 586.10
231 457.4
231 457.5
231 457.6
231 457.9
241 550
241 614.2
241 614.3
a
b1
b2
d1
d2
t1
t2
48
60
70
80
70
80
70
70
120
120
70
70
170
170
170
80
80
90
90
90
90
90
90
90
100
140
177
80
120
120
120
120
120
120
115
115
115
115
185
253
340
35
50
50
60
50
50
50
50
60
60
50
50
80
80
80
56
56
60
60
60
60
60
60
60
65
80
80
56
65
65
65
65
65
65
50
50
50
35
35
50
50
50
50
50
50
60
60
50
50
80
80
80
56
56
60
60
60
60
60
60
60
65
60
80
56
65
65
65
65
65
65
50
50
50
50
50
50
50
14
20
20
24
17.50
20
17.50
20
24
24
20
20
34
34
34
20
20
24
20
24
24
20
24
20
24
34
34
24
27
24
27
30
27
30
20
20
20
14
14
20
20
17.50
20
17.50
17.50
24
20
20
20
34
34
34
20
20
24
24
20
24
24
24
27
24
20
24
20
27
24
24
30
27
24
20
20
17.5
24
20
20
20
13
19
19
19
19
19
16
16
19
19
19
19
22
22
22
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
22
22
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
13
13
19
19
19
19
16
16
19
19
19
19
22
22
22
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
16
19
18
18
18
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na spojenie dielcov izolačného závesu ukončených vidlicami
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
10
10
35
22
35
35
28
28
40
40
35
35
50
50
50
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
30
40
40
50
50
50
45
50
45
32
32
28
32
30
35
35
90
80
160
160
130
200
120
120
210
210
210
280
400
450
475
320
210
280
280
300
320
320
300
240
410
300
245
280
360
360
360
320
410
300
120
210
120
210
120
130
130
0.20
0.35
0.66
0.66
0.69
0.71
0.54
0.53
1.06
1.08
0.66
0.66
2.17
2.17
2.17
0.83
0.83
0.99
1.01
1.01
0.99
1.01
0.99
0.99
1.24
1.69
2.21
0.80
1.36
1.39
1.37
1.31
1.36
1.35
0.75
0.75
0.70
0.74
1.60
2.00
2.61
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Jointing clevis-ended parts at insulator string
C 15
C
D
E
F
G
DVOJITÉ OKÁ KRÍŽOVÉ
DOUBLE EYES TWISTED
Obsah
Content
A
B
Obr.
Fig.
1
2
3
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
a
a1
b1
b2
d1
d2
231 411.3
106
53
50
231 411.8
106
53
50
50
20
50
17.5
231 439
106
53
231 439.1
106
53
50
40
50
40
231 513
120
231 513.5
120
60
60
60
60
231 513.7
231 513.12
120
60
120
60
231 516.1
132
231 516.2
231 516.4
231 516.7
231 516.8
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
t1
t2
20
19
19
35
200
0.82
20
16
19
28/35
160
0.81
20
17.50
19
16
30/25
200
0.82
24
17.50
19
16
30/25
200
0.80
60
24
24
19
19
40
280
1.08
60
20
20
19
19
40
280
1.12
60
60
20
30
19
19
40
270
1.05
60
60
24
20
19
19
40
280
1.10
66
65
65
24
24
19
19
50
370
1.50
132
66
65
65
30
24
19
19
40
370
1.45
140
70
65
65
20
20
19
19
50
320
1.54
136
66
65
65
20
24
19
19
50
320
1.45
136
70
65
65
24
20
19
19
50
320
1.45
231 529
120
60
60
60
24
20
19
19
40
270
1.10
231 529.2
120
60
60
60
20
27
19
19
40
270
1.08
231 529.4
120
60
60
60
20
24
19
19
40
270
1.10
231 613.2
132
66
65
65
27
30
24
24
58
400
1.87
231 613.3
132
66
65
65
24
27
24
24
58
400
1.90
231 668.1
120
60
55
55
20
20
19
19
40
270
1.00
231 412
106
53
50
50
20
20
19
19
35
210
0.84
231 412.5
106
53
50
50
17.5
20
16
19
28/35
210
0.81
231 514
120
60
60
60
24
24
19
19
40
280
1.10
231 514.4
120
60
50
60
20
20
16
19
32/40
120
0.96
231 517
132
66
65
65
24
24
19
19
50
280
1.50
231 417
106
53
50
50
20
20
19
19
35
200
0.97
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie ochrannej armatúry a spojenie dielcov
izolačného závesu ukončených vidlicami
Oká vyhovujú IEC 471 okrem typu 231 613.3
Pripojovacie rozmery pre ochrannú armatúru vyhovujú DIN 48068
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of arcing fittings and jointing clevis-ended parts
at insulator strings
Eye according to IEC 471, except type 231 613.3
Jointing dimensions for arcing fittings according to DIN 48068
C 16
C
D
E
F
G
VIDLICE S OKOM PRIAME
CLEVIS STRAPS STRAIGHT
Obsah
Content
A
Obr.
Fig.
1
2
3
a
b
Rozmery
Dimensions
mm
c
d1
75
100
125
150
80
100
125
150
254
75
100
125
75
75
125
100
100
300
150
150
150
150
75
125
100
100
150
150
200
600
150
175
200
250
300
350
400
700
1000
125
100
200
120
120
250
35
35
35
35
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
40
50
50
80
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
70
70
60
60
80
15
15
15
14
20
20
20
20
19
15
15
15
20
20
20
20
20
24
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
20
26
20
20
26
Typ
Type
211 522
211 523
211 524
211 525
231 522
231 523
231 524
231 525
211 531
211 522.1
211 523.1
211 524.1
211 521.1
211 521
211 526
231 528
231 528.6
231 542
231 543
231 543.2
231 543.4
231 543.5
231 543.13
231 552
231 557
231 605
231 605.1
231 605.4
231 624.1
231 629.11
231 629.12
231 629.13
231 629.14
231 629.15
231 629.16
231 629.17
231 629.18
231 629.19
231 629.20
231 629.21
231 692
231 692.2
231 705
231 705.1
231 869
14
14
14
22
20
20
20
20
18
20
20
20
20
20
20
20
20
30
20
20
20
24
20
20
24
20
28
30
17.50
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
32
24
24
34
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na spojenie dielcov izolačného závesu ukončených okom
s dielcami ukončenými vidlicou
d2
t
12
12
12
16
18
18
18
18
13
13
13
16
19
19
19
22
28
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
32
12
12
12
14
19
19
19
19
10
12
12
12
12
12
12
19
19
20
19
19
16
19
19
16
19
19
20
20
18
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
19
19
19
18
24
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
17
17
17
12
32
32
32
32
15
15
15
15
15
15
15
32
32
70
32
32
32
32
32
32
28
40
40
40
36
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
40
40
40
50
40
40
40
40
120
120
120
120
80
55
55
55
75
75
75
160
160
420
120
160
120
160
160
160
120
160
160
160
135
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
280
160
210
400
0.39
0.47
0.55
0.70
0.83
0.96
1.14
1.30
1.10
0.52
0.62
0.72
0.60
0.62
0.80
1.10
1.16
4.80
1.40
1.40
1.37
1.57
0.93
1.20
1.10
1.10
1.90
1.90
1.90
7.84
2.68
2.96
3.24
3.80
4.36
4.92
5.48
8.84
12.20
2.40
1.48
2.60
1.66
1.67
5.40
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Jointing of eye-ended parts with clevis-ended parts at insulator
string
C 17.1
B
C
D
E
F
G
VIDLICE S OKOM PRIAME
CLEVIS STRAPS STRAIGHT
Obsah
Content
A
B
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
c
d1
d2
t
231 634.11
125
60
26
27
25
24
50
360
2.49
231 634.12
150
60
26
27
25
24
50
360
2.77
231 634.13
175
60
26
27
25
24
50
360
3.05
231 634.14
200
60
26
27
25
24
50
360
3.33
231 634.15
250
60
26
27
25
24
50
360
3.89
231 634.16
300
60
26
27
25
24
50
360
4.45
231 634.17
350
60
26
27
25
24
50
360
5.00
231 634.18
500
60
26
27
25
24
50
360
6.69
231 634.19
600
60
26
27
25
24
50
360
7.15
231 634.20
700
60
26
27
25
24
50
360
8.93
231 635.1
300
60
20
26
24
20
48
300
3.80
231 638.4
100
60
20
24
22
18
40
280
1.40
231 638.5
300
60
20
24
22
18
40
280
3.10
231 638.6
1000
60
20
24
22
18
40
280
9.00
231 639
150
70
20
34
22
24
50
210
2.35
231 641.13
100
60
20
20
19
18
40
210
1.50
231 641.14
125
60
20
20
19
18
40
210
1.54
231 641.15
150
60
20
20
19
18
40
210
1.73
231 641.16
175
60
20
20
19
18
40
210
1.92
231 641.17
200
60
20
20
19
18
40
210
2.50
231 641.18
250
60
20
20
19
18
40
210
2.58
231 641.19
300
60
20
20
19
18
40
210
3.23
231 641.20
350
60
20
20
19
18
40
210
3.45
231 641.21
400
60
20
20
19
18
40
210
3.60
231 641.22
500
60
20
20
19
18
40
210
4.35
231 641.23
600
60
20
20
19
18
40
210
5.10
231 641.24
700
60
20
20
19
18
40
210
5.85
231 641.37
200
60
20
24
19
18
40
160
2.50
231 641.38
250
60
20
24
19
18
40
210
2.58
231 738
200
60
26
20
25
18
32
240
2.60
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na spojenie dielcov izolačného závesu ukončených okom
s dielcami ukončenými vidlicou
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Jointing of eye-ended parts with clevis-ended parts at insulator
string
C 17.2
C
D
E
F
G
VIDLICE S OKOM KRÍŽOVÉ
50
t
60
d2
d2
a
a
d1
a
d2
c
Obsah
Content
t
d1
t
d1
b
CLEVIS EYES TWISTED
b
c
1
50
c
2
60
A
B
3
C
Obr.
Fig.
1
2
3
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
c
d1
d2
t
231 723.1
75
50
20
17.5
16
19
28
135
0.75
231 723.2
75
50
21
17.5
16
19
28
120
0.75
231 561
75
50
20
20
19
19
35
120
0.79
231 561.2
75
50
20
24
19
19
32
120
0.77
231 561.3
75
50
20
20
22
19
32
120
0.82
231 561.6
75
50
20
20
19
19
35
160
0.79
231 565
75
50
20
24
22
19
32
160
0.80
231 731.1
90
65
20
24
22
19
50
210
1.45
231 595
75
-
18
17.50
16
16
28
120
0.72
231 595.1
75
-
18
20
16
16
28
120
0.70
231 633
133
-
24
24
22
19
30
200
0.81
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na spojenie dielcov izolačného závesu ukončených okom
s dielcami ukončenými vidlicou
Oká a vidlice vyhovujú IEC 471 okrem typu 231 633
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Jointing of eye-ended parts with clevis-ended parts at insulator
string
Eye and clevis according to IEC 471, except type 231 633
C 18
D
E
F
G
VIDLICE S OKOM
CLEVIS STRAPS
20
40
M12
20
20
90
M12
20
40
20
M12
Obsah
Content
25
33
250
250
14
14
14
20
20
20
250
2
100
40
100
100
100
d1
d2
E
20
d1
16
20
16
16
135
20
d2
d2
4
5
6
Rozmery
Únosnosť
Obr.
Typ
Dimensions
IthN
Breaking
Fig.
Type
mm
kA
Strength
d1
d2
d3
kN
F
Hmotnosť
Weight
kg
1
211 516
20
20
-
20
-
1.71
2
211 517
20
20
-
25
70
1.71
3
211 518
17.50
20
-
25
70
1.80
231 531
20
19
-
28
160
2.77
231 536
24
22
-
40
210
2.96
231 606
24
22
-
50
180
3.46
231 606.2
24
22
-
50
300
3.46
231 714
21.50
20
24
-
160
2.22
4
5
6
C
D
d1
135
B
3
d3
1
A
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na spojenie dielcov izolačného závesu ukončených okom
s dielcami ukončenými vidlicou
Oká a vidlice vyhovujú IEC 471 okrem typu 211 518
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Jointing of eye-ended parts with clevis-ended parts at insulator
string
Eye and clevis according to IEC 471, except type 211 518
C 19
G
VIDLICE S OKOM NASTAVITEĽNÉ
ADJUSTABLE EXTENSION STRAPS
a
d1
a
t
c
c
c
t
t
b
d1
d1
a
Obsah
Content
d2
d2
d2
1
Obr.
Fig.
1
2
3
Typ
Type
2
C
b
c
d1
d2
t
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
231 576.1
295 – 595 (krok – step 25)
60
24
24
22
22
40
320
13.50
231 577.1
295 – 595 (krok – step 25)
50
20
21.50
20
18
32
160
9.70
231 573
150 – 450 (krok – step 25)
-
20
20
19
18
32
178
6.10
231 894
150 – 325 (krok – step 25)
-
20
20
19
18
32
178
3.90
231 643.1
150 – 450
-
20
20
19
18
40
160
10.73
231 755.1
150 – 470
-
20
20
19
18
40
160
10.85
231 676.1
165 – 483
-
20
20
19
18
40
210
12.50
231 675.1
165 – 590
-
20
20
19
18
40
210
15.19
231 724.1
177 – 495
-
26
27
25
24
40
260
16.60
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na reguláciu dĺžky izolačných závesov
B
3
Rozmery
Dimensions
mm
a (rozsah – range)
A
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Adjucetement of the length of the insulator string
C 20.1
D
E
F
G
VIDLICE S OKOM NASTAVITEĽNÉ
Obsah
Content
50
d1
d1
t
c
t
c
c
d2
d2
d1
t
d2
b
a
b
a
ADJUSTABLE EXTENSION STRAPS
a
1
Obr.
Fig.
3
Rozmery
Dimensions
mm
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
160
3.57
b
c
d1
d2
t
300, 350, 390, 460
50
20
20
19
16
32
231 549
260, 300, 340, 400
60
20
20
19
16
40
210
3.70
231 571
420, 480, 540, 590, 630, 700
50
20
20
19
16
32
160
4.89
231 659
445 – 750
50
20
20
19
16
32
160
4.95
231 690
450 – 590
60
20
24
22
16
40
160
7.56
241 546
300, 350, 390, 460
60
20
24
22
16
40
160
4.49
241 546.1
300, 350, 390, 460
60
20
24
22
16
40
210
4.56
241 546.3
300 – 460
60
20
20
19
16
40
160
4.26
241 553
640 – 1120
60
20
24
22
16
40
210
9.10
241 570
420, 480, 540, 590, 630, 700
60
20
24
22
16
40
160
5.69
241 570.1
420, 480, 540, 590, 630, 700
60
20
24
22
16
40
210
5.69
241 570.2
420 – 700
60
20
20
19
16
40
160
5.97
241 570.4
420 – 700
60
20
27
19
16
35
160
5.95
420, 480, 540, 590, 630, 700
70
20
24
22
16
50
180
6.80
241 582.1
420 – 700
70
20
24
22
16
50
210
6.80
241 593
420, 480, 540, 590, 630, 700
70
24
34
22
20
50
210
8.31
241 603
520 – 820
60
20
24
22
16
40
210
6.86
231 625.1
270, 295, 320, 345, 370, 420
50
20
17.50
16
18
26
135
3.00
231 649.1
300 – 460
50
20
20
19
18
36
210
4.25
231 652.1
290 – 440
60
20
27
22
18
40
160
4.30
231 764.1
346 – 532
60
26
24
22
18
40
300
5.90
231 769
386 – 572
70
24
24
25
22
50
420
8.70
231 769.2
386 – 572
70
24
34
32
22
50
400
8.70
231 907
454 – 790
50
20
24
19
18
32
160
6.90
241 549.1
320 – 480
60
20
24
22
18
40
300
5.85
241 582
2
B
3
a (rozsah – range)
231 547
1
2
Typ
Type
241 549.2
320 – 480
70
20
30
22
18
40
300
6.45
241 597.3
440 – 740
60
20
20
19
18
40
210
6.86
231 715.1
440 – 690
50
20
20
19
18
31.5
160
5.35
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na reguláciu dĺžky izolačných závesov
A
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Adjucetement of the length of the insulator string
C 20.2
C
D
E
F
G
VIDLICE DVOJITÉ
DOUBLE CLEVISES
Obsah
Content
A
B
16
C
Obr.
Fig.
2
3
4
5
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
c1
c2
d1
d2
75
50
20
-
19
19
32
160
231 518.6
120
50
24
-
19
19
32
160
1.42
231 521
1200
60
20
-
19
19
42
210
9.80
231 521.5
90
60
20
-
19
19
40
210
1.42
241 528
85
50
22
-
19
19
32
180
1.12
241 587.1
80
70
20
-
22
22
50
180
1.48
241 587.2
80
70
20
-
19
22
50
180
1.40
241 523.1
200
90
25
-
32
32
80
400
6,40
241 523.2
200
90
26
-
32
32
50
450
6,43
231 628
150
75
26
20
25
19
40
160
2.35
235 605.1
100
65
28
24
25
20
50
240
1.98
235 606.1
100
65
28
24
25
22
50
290
2.02
235 617
100
66
26
20
22
22
40
300
1.95
231 446
150
35
18
18
16
16
12
40
0.88
231 519
200
50
20
-
19
19
32
160
2.17
241 523
200
90
25
-
32
32
80
400
6.48
241 523.1
200
90
25
-
32
32
80
400
6.40
241 523.3
200
90
26
-
32
32
80
475
6.40
241 524
200
90
25
-
32
32
80
400
7.85
231 518
1
D
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na spojenie dielcov izolačného závesu ukončených okami
a na upevnenie ochrannej armatúry
1.16
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Jointing of the ball-ended parts at insulator string. Attachment
of the arcing fitting
C 21
E
F
G
NAPÍNACIE SKRUTKY
d1
Obsah
Content
19
19
c
c
M
d2
d1
M
d2
TURNBUCKLES
a
A
a
1
2
19
a
c
M
B
C
d2
d1
3
Obr.
Fig.
1
2
3
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
a
c
d1
d2
M
241 563.1
550 - 800
20
22
24
24
26
240
4.83
241 566.1
420 - 590
20
19
20
27
40
210
4.54
241 566.4
350 - 465
20
19
20
27
40
210
3.85
241 566.7
420 - 590
20
19
20
27
40
160
4.54
241 583
300 - 420
24
22
24
20
16
160
1.90
241 583.1
300 - 420
20
22
24
20
16
160
1.90
241 584
370 - 490
20
19
20
20
16
160
2.80
241 588.1
315 - 435
20
22
24
27
30
185
3.47
241 588.2
315 - 435
20
22
20
27
30
185
3.49
241 588.3
315 - 435
20
22
24
27
40
210
3.80
241 590
385 - 525
24
22
24
24
22
240
3.63
241 595
300 - 420
24
19
21.50
20
16
160
1.85
241 596.1
420 - 590
20
22
24
27
30
320
4.60
241 639
440 - 600
20
22
24
33
50
320
6.70
241 539
320 - 400
20
19
20
24
26
160
2.83
241 559
420 - 600
20
19
20
24
26
160
3.84
241 559.1
420 - 600
20
22
24
24
24
160
3.89
241 559.2
420 - 600
20
19
24
24
24
160
3.84
241 650.1
1790-2060
20
25
38
24
40
160
11.10
241 650.2
827-1097
20
25
38
24
40
160
6.40
241 650.5
590-790
20
25
38
24
40
160
5.10
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na reguláciu dĺžky izolačných závesov
Oká a vidlice vyhovujú IEC 471 okrem typov 241 583, 241 590 a
241 595
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Adjustment of the length of the insulator string
Eye and clevis according to IEC 471, except types 241 583, 241 590
and 241 595
C 22.1
D
E
F
G
NAPÍNACIE SKRUTKY
Obsah
Content
d1
M
d2
d1
M
d2
TURNBUCKLES
A
19
d1
45
4
3
Typ
Type
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
c
d1
d2
M
241 567.1
300 - 420
-
20
20
20
16
160
2.10
241 567.3
300 - 420
-
22
22
20
16
160
2.08
241 589.1
405 - 575
-
24
24
27
30
320
3.91
241 589.2
405 - 575
-
20
20
27
35
320
3.91
241 592.1
640 - 1040
-
20
20
24
26
160
5.40
241 613
420 - 590
-
24
24
27
40
320
4.24
241 613.1
420 - 590
-
20
20
27
30
210
4.24
241 536
260 - 340
-
24
20
24
22
120
2.08
241 537
260 - 340
-
20
20
24
26
160
2.09
241 557
360 - 540
-
20
20
24
26
160
3.10
241 557.1
360 - 540
-
24
24
24
22
160
2.83
3
241 591
380 - 520
24
22
22
24
22
240
4.27
4
241 562
470 - 600
20
38
19
24
24
160
4.05
2
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na reguláciu dĺžky izolačných závesov
Oká a vidlice vyhovujú IEC 471 okrem typu 241 591
C
D
Rozmery
Dimensions
mm
a
1
B
a
a
Obr.
Fig.
70
19
d2
M
d1
c
c
M
d2
2
c
1
a
19
19
19
a
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Adjustment of the length of the insulator string
Eye and clevis according to IEC 471, except type 241 591
C 22.2
E
F
G
STRMENE
U - BOLTS
Obsah
Content
A
B
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
b1
M
235 527
100
219
150
22
34
180
1.92
235 540
50
92
65
16
18
100
0.55
235 541
50
167
140
16
18
100
0.79
235 542
50
227
200
16
18
100
0.98
235 543
65
232
190
20
28
160
1.65
235 544
65
196
90
22
34
190
1.79
235 545
65
271
220
22
34
190
2.24
235 546
65
300
220
24
40
300
3.00
235 548
65
272
240
20
28
160
1.84
235 549
65
301
270
22
34
190
2.41
235 550
90
433
220
24
40
300
3.95
235 550.2
90
235
190
24
40
300
2.50
235 551
65
274
240
16
18
100
1.14
235 569
60
232
200
16
18
100
1.00
235 570
70
235
190
20
28
160
1.68
235 573
65
174
90
16
18
100
0.74
235 573.2
60
180
80
16
18
90
0.80
235 574
50
202
180
18
23
120
1.54
235 578
50
167
140
16
18
120
0.79
235 587
80
140
100
20
28
190
1.20
235 601
90
140
90
16
16
120
0.81
235 602
60
280
240
20
28
160
1.72
235 603
80
280
235
20
28
160
1.75
235 604
100
280
225
20
28
160
1.79
235 612
100
300
220
24
40
300
3.01
235 624
80
120
80
18
23
120
0.88
235 640.1
70
110
80
20
28
160
0.85
235 762
50
210
180
16
18
120
0.92
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie izolačných závesov ku konzolám nosných
a ko­tev­ných stožiarov
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of the insulator strings to the console of both
suspension and tension towers
C 23.1
C
D
E
F
G
STRMENE
U - BOLTS
Obsah
Content
A
Obr.
Fig.
1
2
3
4
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
235 538.2
235 552
235 554
235 572
235 579.2
235 586
235 589
235 590
235 591
235 592
235 592.2
235 593
235 594
235 598
235 599
235 603.1
235 623
235 623.4
235 623.5
235 623.8
235 650
235 654
235 667
235 679
235 679.1
235 680
235 525.1
235 547
235 566
235 571.1
235 595.1
235 579.1
235 569.1
235 597
a
b
b1
M
80
80
95
90
70
80
50
80
65
80
80
70
85
80
100
80
80
80
80
80
40
130
75
105
105
60
60
50
80
70
70
70
60
76
185
132
155
185
185
160
310
310
310
310
310
310
310
270
270
365
166
296
231
336
86
182
200
146
346
184
114
337
129
119
160
185
232
111
130
80
100
130
90
90
260
260
260
260
260
260
260
220
220
325
131
261
196
304
60
120
140
101
302
150
73
280
80
80
100
70
200
40
20
16
20
20
20
22
16
16
20
20
20
22
27
27
27
20
24
24
24
24
14
16
20
24
24
16
16
16
16
16
20
20
16
16
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie izolačných závesov ku konzolám nosných
a kotevných stožiarov
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
26
18
28
28
28
34
18
18
28
28
28
34
51
51
51
28
40
40
40
40
12
16
28
40
40
18
18
18
18
18
28
28
18
18
180
120
210
180
190
190
120
120
210
210
240
210
210
210
210
160
160
160
160
160
80
120
160
160
160
120
120
100
120
120
120
190
100
120
1.45
0.72
1.31
1.60
1.62
1.60
1.18
1.20
1.93
1.95
1.95
2.36
3.94
3.60
3.67
2.40
2.30
3.10
2.75
3.25
0.40
0.68
1.46
2.05
3.37
0.88
0.68
1.35
0.69
0.70
1.43
1.20
0.88
0.53
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of the insulator strings to the console of both
suspension and tension towers
C 23.2
B
C
D
E
F
G
ZÁVESNÉ KĹBY
SHACKLES
Obsah
Content
A
B
C
D
Obr.
Fig.
1
2
3
IthN
kA
t
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
a
c
d
R
235 133
55
20
16
-
14
14
100
0.45
235 135
71
26
19
-
16
18
160
0.73
235 162
55
18
16
-
14
14
120
0.40
235 170
100
24
16
20
22
40
120
1.05
235 171
100
24
22
20
22
40
250
1.25
235 171.4
100
24
22
20
22
40
320
1.25
235 172
100
20
16
20
22
40
120
1.05
235 173
100
20
22
20
22
40
200
1.25
235 174
100
20
22
20
22
40
250
1.25
235 174.3
100
20
22
20
22
40
300
1.25
235 180
100
20
19
20
22
40
160
1.20
235 180.2
100
20
18
20
22
40
160
1.00
75
24
19
20
22
40
210
1.05
235 181
4
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
235 237
80
16
19
14
18
31.5
120
0.62
235 237.2
100
20
19
14
18
35
120
0.70
235 281
100
26
22
20
22
40
200
1.28
235 186
135
76
19
12
18
31.5
160
0.99
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie izolačných závesov ku konzolám nosných
a kotevných stožiarov
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of the insulator strings to the console of both
suspension and tension towers
C 24
E
F
G
ZÁVESNÉ KĹBY NOSNÉ
SUSPENSION HINGES
Obsah
Content
A
B
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
c
d1
d2
l
235 102
90
100
20
40
22
130
40
210
4.10
235 103
90
100
25
50
32
130
80
400
7.24
235 131
110
190
20
28
22
135
40
160
4.35
235 132
90
100
20
40
19
130
43
160
3.80
235 147.1
75
65
20
19
19
105
30
100
1.30
235 147.4
75
65
20
19
19
108
43
210
1.50
235 149.1
70
70
20
22
19
105
43
160
1.54
235 150.1
70
70
20
22
22
105
50
210
1.86
235 150.2
70
70
20
22
22
120
50
210
1.92
235 164
95
65
20
19
19
125
40
210
1.76
235 164.2
97
65
20
19
19
135
40
210
1.78
235 165
95
75
20
25
22
130
40
210
2.27
235 199
90
100
20
19
19
130
40
160
2.20
235 208
125
80
20
25
19
165
30
120
2.84
235 209.1
70
80
20
25
22
100
50
180
2.00
235 214
70
80
20
19
22
120
40
160
1.70
235 215
110
80
20
24
22
150
40
210
2.67
235 216
95
80
26
31
32
130
80
400
4.10
235 217
95
80
20
31
22
130
40
210
3.50
235 222.1
95
65
20
24
22
140
36
200
2.27
235 222.2
95
65
20
16
22
140
28
160
2.00
235 236
70
80
20
22
19
105
35
120
1.45
235 276
70
80
20
28
19
110
43
160
2.20
235 285
100
75
20
25
22
130
50
210
2.46
235 423
70
80
20
28
22
110
43
210
2.15
235 427
90
65
20
19
19
130
40
160
1.71
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie izolačných závesov ku konzolám nosných
stožiarov vonkajšieho vedenia
Vidlice vyhovujú IEC 471 okrem typu 235 103
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of the insulator strings to the console of suspension
tower
Clevis according to IEC 471 except type 235 103
C 25.1
C
D
E
F
G
ZÁVESNÉ KĹBY NOSNÉ
SUSPENSION HINGES
Obsah
Content
A
B
Obr.
Fig.
1
2
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
a
a1
b
b1
c
d1
d2
235 144
70
22
80
45
26
22
22
43
250
1.50
235 205.1
70
22
90
60
20
25
20
65
210
2.15
235 229.1
100
20
100
60
20
25
25
80
360
3.00
235 230.1
100
26
100
50
20
25
25
80
360
2.82
235 232.1
100
24
100
50
20
25
22
50
210
2.62
235 242.1
80
28
90
55
22
25
25
70
350
2.25
235 243.1
80
24
90
55
22
25
25
70
350
2.31
235 245.1
100
28
120
80
24
30
22
50
240
3.10
235 246.1
100
28
120
80
27
30
25
80
240
3.70
235 251.1
120
24
170
120
20
25
22
50
210
3.80
235 339.3
82
20
80
45
20
22
19
40
210
1.60
235 391
80
20
70
43
24
19
19
40
120
1.41
235 155.1
60
20
80
56
20
20
19
32
100
1.25
235 155.3
60
20
80
56
20
20
16
32
100
1.24
235 156.1
60
20
80
56
20
16
19
32
100
1.10
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie izolačných závesov ku konzolám nosných
stožiarov vonkajšieho vedenia
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of the insulator strings to the console of suspension
tower
C 25.2
C
D
E
F
G
ZÁVESNÉ KĹBY NOSNÉ
SUSPENSION HINGES
a
a1
Obsah
Content
b
A
d2
b
b
b1
d1
d1
a
a1
d1
a
a1
d2
c
1
Obr.
Fig.
1
2
3
c
2
3
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
235 118
235 118.1
235 118.2
235 118.4
235 118.5
235 118.6
235 119
235 119.1
235 120
235 126
235 126.3
235 127
235 128
235 146
235 693.2
235 201.3
235 201.4
235 202.1
235 203.1
235 206.1
235 207.1
235 211 1
235 238.1
235 252.1
235 191
235 191.1
235 191.2
235 191.3
235 707
235 707.1
d2
c
a
a1
b
b1
c
d1
d2
110
110
110
110
100
110
130
140
150
110
90
130
150
355
110
120
120
70
70
70
70
70
120
70
95
110
130
150
150
170
70
72
72
72
60
72
90
90
110
70
59
90
110
320
72
30
24
24
24
22
22
20
24
20
60
70
90
112
110
110
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
70
130
120
80
90
90
90
80
170
80
75
75
75
75
100
100
80
60
45
60
60
60
45
120
45
-
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
19
19
18
22
18
16
16
16
16
16
16
24
24
24
22
24
24
24
24
24
20
20
20
20
20
19
32
32
22
25
20
25
22
25
19
19
19
19
19
25
25
19
19
16
19
19
22
19
19
19
19
19
19
19
19
16
34
34
24
24
24
24
24
27
21.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie izolačných závesov ku konzolám nosných
stožiarov vonkajšieho vedenia
Oká a vidlice vyhovujú IEC 471 okrem typov 235 202.1, 235 203.1
a 235 252.1
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
43
43
43
43
40
43
43
43
43
43
40
43
43
43
28
100
100
50
50
50
50
50
80
50
28
28
28
28
28
28
160
210
160
160
160
210
160
160
160
100
100
100
100
120
120
580
580
290
350
275
275
180
350
180
120
100
100
100
100
100
2.00
2.00
2.68
1.91
1.87
2.22
2.33
2.50
2.64
1.72
1.50
2.00
2.30
4.25
1.30
5.20
5.10
1.45
1.65
1.40
1.52
1.35
4.10
1.20
1.25
1.27
1.43
1.62
2.48
2.55
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of the insulator strings to the console of suspension
tower
Eyes and clevis according to IEC 471, except type 235 201.1,
235 203.1 and 235 252.1
C 25.3
B
C
D
E
F
G
ZÁVESNÉ KĹBY KOTEVNÉ
STRAIN HINGES
Obsah
Content
A
B
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
235 112
235 112.2
235 112.4
235 112.5
235 113
235 121
235 121.3
235 121.4
235 122
235 122.1
235 123
235 123.1
235 123.2
235 124
235 125
235 129.4
235 129.8
235 130
235 151.1
235 151.2
235 151.3
235 152.1
235 163
235 163.1
235 166
235 167
235 193
235 193.1
235 194
235 196
235 197
235 198
235 198.1
a
a1
b
c
d1
d2
l
90
85
72
72
110
130
122
140
150
150
170
170
172
180
200
70
72
90
110
110
150
140
60
50
90
90
90
85
130
110
150
170
130
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
26
20
30
30
35
35
35
30
30
30
30
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
65
65
80
80
80
80
80
75
75
75
65
80
80
80
80
80
80
80
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
19
19
28
25
25
25
25
19
16
25
19
28
28
28
19
19
19
19
22
22
22
19
22
22
19
22
22
19
22
19
19
22
22
19
19
19
22
22
22
22
16
16
22
19
22
22
22
19
19
19
19
130
130
110
110
150
170
200
200
190
190
210
210
235
235
255
105
167
130
150
212
212
170
95
100
130
125
130
130
170
150
190
210
170
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie izolačných závesov ku konzolám kotevných
stožiarov vonkajšieho vedenia
Vidlice vyhovujú IEC 471
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
50
39
40
40
50
50
40
40
50
39
50
39
39
50
50
40
40
43
50
50
50
50
28
28
40
40
50
50
50
40
40
39
40
160
160
300
210
160
210
160
320
210
210
210
210
210
210
210
100
100
160
300
320
320
300
120
90
210
210
300
300
300
160
160
160
160
2.60
2.60
2.60
2.15
3.00
3.73
4.00
4.50
4.10
4.50
4.43
5.00
5.13
4.60
5.10
1.26
1.41
2.55
3.04
3.50
4.15
3.93
1.07
0.87
2.27
1.78
4.21
3.00
3.61
2.27
2.86
3.05
2.55
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of the insulator strings to the console of tension
tower
Clevis according to IEC 471
C 26.1
C
D
E
F
G
ZÁVESNÉ KĹBY KOTEVNÉ
STRAIN HINGES
Obsah
Content
d1
a1
l
a
A
d2
c
B
b
Typ
Type
235 166.4
235 210.1
235 210.4
235 212.1
235 213.1
235 213.3
235 213.4
235 218.1
235 219.1
235 220.1
235 221.1
235 223
235 224.1
235 239.1
235 248.1
235 267
235 267.2
235 286
235 293.1
235 294.2
235 372
235 372.1
235 372.2
235 426
235 474
235 676
235 677.1
235 677.2
235 677.3
235 681
235 681.1
235 738
235 791
a
90
90
92
120
90
90
112
130
150
170
190
110
120
90
130
70
72
180
90
118
90
90
80
80
85
117
73
75
90
113
113
110
70
a1
30
38
38
42
32
32
30
35
35
35
35
35
42
28
36
30
30
35
30
30
35
35
35
30
40
35
30
30
30
30
30
35
30
b
75
80
80
90
80
80
80
75
75
75
75
75
90
80
75
70
70
75
80
90
80
80
80
65
100
160
75
75
70
160
160
75
80
Rozmery
Dimensions
mm
c
20
26
26
26
20
20
20
20
20
20
20
20
26
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
20
20
20
20
20
20
22
20
d1
25
25
22
28
25
25
25
24
24
24
24
24
28
22
25
22
22
25
30
30
40
40
40
19
50
28
24
24
24
27
27
25
25
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie izolačných závesov ku konzolám kotevných
stožiarov vonkajšieho vedenia
Oko a vidlice vyhovujú IEC 471 okrem typov 235 210.1, 235 212.1,
235 224.1, 235 225.1 a 235 226.1
d2
19
22
22
25
22
22
22
22
22
22
22
22
22
19
22
19
19
22
22
22
19
22
22
19
32
22
22
19
19
19
19
22
22
l
130
120
120
160
120
140
185
180
200
220
240
160
165
120
170
105
150
235
130
160
130
130
130
145
130
185
140
140
125
185
240
170
110
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
40
50
40
80
50
50
40
53
53
53
53
53
50
40
50
43
43
53
40
40
40
50
50
40
75
40
40
40
40
40
40
30
40
210
320
160
360
180
180
160
220
220
220
220
220
320
160
320
160
120
220
160
210
210
210
210
210
400
320
220
120
160
160
160
265
210
2.27
2.85
2.64
4.06
2.24
2.35
2.86
3.64
4.05
4.41
5.75
3.24
3.98
2.10
3.80
1.70
1.93
4.60
2.80
3.90
3.75
4.16
4.10
1.35
7.00
5.52
2.00
1.95
2.20
4.15
4.40
3.25
2.00
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of the insulator strings to the console of tension
tower
Eye and clevis according to IEC 471, except types 235 210.1,
235 212.1, 235 224.1, 235 225.1 and 235 226.1
C 26.2
C
D
E
F
G
ZÁVESNÉ KĹBY KOTEVNÉ
d1
a1
a1
l
a
a1
a1
c
c
d2
2
3
4
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
d2
5
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
95
43
120
1.80
l
a
a1
b
c
d1
235 107
60
26
75
20
24
19
235 129
60
26
75
20
20
19
95
40
100
1.53
235 129.7
62
26
75
20
20
19
130
40
160
1.70
235 225.1
80
30
70
18
24
18
170
40
165
2.31
235 226.1
120
36
90
23
30
24
210
50
300
4.85
235 226.2
120
38
90
23
30
22
260
50
300
4.84
235 235
150
25
100
16
25
17.50
185
32
120
3.60
4
235 287
130
30
100
16
25
19
170
40
210
3.48
235 332.1
70
30
75
20
24
19
130
40
160
2.10
235 444.1
90
35
75
20
24
19
150
40
160
2.58
235 445
112
30
75
20
24
19
150
40
160
2.65
235 446
70
30
75
20
20
19
110
40
160
1.75
235 447
110
30
75
20
20
19
150
40
100
2.30
235 487
70
30
75
20
20
19
130
40
160
1.80
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie izolačných závesov ku konzolám kotevných
stožiarov vonkajšieho vedenia
Oko a vidlice vyhovujú IEC 471 okrem typov 235 210.1, 235 212.1,
235 224.1, 235 225.1 a 235 226.1
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of the insulator strings to the console of tension
tower
Eye and clevis according to IEC 471, except types 235 210.1,
235 212.1, 235 224.1, 235 225.1 and 235 226.1
C 26.3
B
b
c
b
c
b
3
5
A
d2
d2
b
1
2
Obsah
Content
d1
l
a
a
l
a1
c
b
1
d2
d2
d2
Obr.
Fig.
d1
l
a
d1
l
a
d1
STRAIN HINGES
C
D
E
F
G
ROZPERKY
YOKES
Obsah
Content
A
Typ
Type
213 311.1
213 314
213 317
213 502.1
233 417.2
233 421
233 523.1
233 524.1
233 524.3
233 524.4
233 532.2
233 538
233 550.1
233 556.1
233 557.1
233 558.1
233 563.4
233 565
233 566
233 566.1
233 567
233 584
233 584.3
233 591.1
233 591.3
233 615
233 615.1
233 616
233 616.1
 
233 623
233 623.1
233 623.3
233 642.2
233 722.1
233 738
233 776
233 990
233 993
245 307.1
245 425.1
248 507.1
248 509.2
248 528.2
a
300
100
100
280
400
200
400
400
400
400
400
450
450
400
400
500
200
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
200
200
200
400
200
140
350
300
400
300
400
500
500
500
b
50
50
87
22
37
60
50
70
70
70
90
60
70
70
82
85
35
105
100
100
60
82
82
85
85
75
75
70
70
90
70
70
70
75
60
75
65
65
37
37
130
70
100
90
Rozmery
Dimensions
mm
c
24
20
20
14
20
20
20
20
20
20
20
20
20
24
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
14
20
18
20
20
20
20
20
IthN
kA
d1
19
19
19
13
19
19
16
19
19
19
22
19
19
19
22
19
19
22
22
22
19
22
22
19
19
22
22
28
28
25
22
19
19
19
19
19
13
19
16
19
22
19
19
22
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na vymedzenie predpísanej vzdialenosti v izolačnom závese
a spojenie dielcov ukončených okami
Vidlice vyhovujú IEC 471 okrem typov označených 
d2
19
19
19
13
19
19
16
19
19
19
22
19
19
19
19
19
19
22
22
19
19
22
22
19
22
19
19
22
22
22
19
19
19
19
19
19
13
19
16
19
19
19
19
22
32
40
40
20
40
32
28
40
40
40
40
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
40
40
40
40
50
50
50
40
40
40
40
40
40
6.5
40
28
32
45
40
40
50
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
80
230
160
40
160
80
120
160
160
210
320
80
100
160
250
200
120
180
180
180
130
250
250
250
250
320
320
320
320
410
320
240
160
160
160
160
55
160
120
100
245
150
230
300
Hmotnosť
Weight
kg
3.00
1.90
2.60
1.92
4.94
2.36
4.00
4.90
4.90
5.30
7.74
4.28
5.80
5.35
7.10
8.22
2.23
6.65
6.71
6.32
5.00
7.64
7.64
7.65
7.10
6.74
6.74
7.69
7.69
9.33
4.10
4.00
3.25
6.41
3.10
2.60
2.67
4.33
4.30
3.20
7.15
6.20
8.90
11.20
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: To keep the distance at the insulator strings and joint the eye-ended parts
Clevis according to IEC 471 except types marked with 
C 27.1
B
C
D
E
F
G
ROZPERKY
YOKES
Obsah
Content
A
B
Obr.
Fig.
1
2
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
150
6.20
a
a1
b
b1
c
d1
d2
d3
248 507
500
-
68
-
20
19
19
-
40
248 507.1
500
-
70
-
20
19
19
-
40
150
6.22
248 507.3
500
-
70
-
20
19
19
-
40
200
7.98
248 509
500
-
90
-
20
19
19
-
40
190
7.90
248 533
500
-
100
-
20
22
19
-
40
320
11.40
248 533.1
500
-
100
-
20
22
22
-
40
320
12.20
248 534
600
-
105
-
20
22
19
-
40
160
11.37
248 585
600
-
150
-
20
22
22
-
50
300
14.90
248 590
500
-
140
-
20
22
19
-
32
130
6.79
248 591
600
-
90
-
20
19
19
-
40
160
10.60
248 602.1
600
-
140
-
20
28
22
-
50
320
14.15
213 310
300
35
70
30
20
19
19
11
32
160
3.21
213 310.2
300
35
70
30
20
19
22
11
32
160
3.30
233 508.1
400
130
50
25
20
19
19
20
32
70
3.80
233 510.1
400
130
50
25
20
19
19
20
40
120
5.10
233 510.3
400
35
50
0
20
19
19
11
40
120
5.32
233 529.3
400
50
50
0
20
16
16
13.50
28
120
4.40
233 555.1
400
50
50
10
0
20
20
13.50
32
70
3.80
233 556.1
400
50
70
10
24
20
20
13.50
40
160
5.21
233 595.1
400
50
70
10
20
20
20
13.50
40
210
6.40
248 504
500
240
130
18
20
22
19
30
45
245
8.25
248 505
500
380
68
0
20
19
19
14
40
150
6.15
248 528.1
500
50
90
21
20
22
20
13.50
50
300
10.20
233 585.1
400
-
110
-
20
24
18
16
40
300
8.22
233 586.1
600
-
110
-
20
24
18
16
40
300
11.47

3
IthN
kA
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na vymedzenie predpísanej vzdialenosti v izolačnom závese
a spojenie dielcov ukončených okami
Vidlice vyhovujú IEC 471 okrem typov označených 
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: To keep the distance at the insulator strings and joint the eye-ended parts
Clevis according to IEC 471 except types marked with 
C 27.2
C
D
E
F
G
ROZPERKY
YOKES
Obsah
Content
A
B
C
D
Rozmery
Obr.
Typ
Dimensions
Fig.
Type
mm
1
2
3
4
Únosnosť
IthN
Breaking
kA
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
a
a1
b
b1
c
d1
d2
d3
d4
233 571
250
-
30
-
21
16
16
-
-
28
40
1.40
233 575.1
450
-
68
-
24
20
20
-
-
28
160
5.30
233 578.1
450
-
68
-
20
22
19
-
-
40
280
7.80
233 582.1
400
-
60
-
20
16
16
-
-
28
135
3.60
233 592.1
400
-
60
-
20
19
19
-
-
40
160
5.30
233 574.2
450
-
68
-
24
22
20
-
-
40
280
7.86
233 576.2
450
-
68
-
24
20
20
-
-
40
210
6.25
233 574.3
450
-
68
0
24
22
20
-
21.50
40
280
7.86
233 576.3
450
200
68
0
24
20
20
13.50
21.50
40
210
6.25
233 579.1
400
50
60
20
24
25
22
13.50
-
50
400
7.50
233 583.1
200
-
50
0
20
16
16
-
17.50
20
135
1.95
233 594.1
450
50
68
0
20
20
20
15
-
40
210
6.30
233 587.1
600
50
125
50
-
25
20
15.50
-
50
360
13.40
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na vymedzenie predpísanej vzdialenosti v izolačnom závese
a spojenie dielcov ukončených okami
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: To keep the distance at the insulator strings and joint the eye-ended parts
C 27.3
E
F
G
ROZPERKY
YOKES
d2
20
a1
a1
a
130
A
B
a1
d1
140
c
c
d1
b b1
46
b1
b
b1
25
b
d2
c
d2
Obsah
Content
d1
a
a
1
2
3
C
a
b
b
a
d1
d1
d1
14
D
c
26
d2
d1
a
4
Obr.
Fig.
E
5
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
40
1.83
a
a1
b
b1
c
d1
d2
213 502
280
-
22
-
14
12
-
20

233 508
400
130
50
25
20
18
20
32
70
3.75
233 510
400
130
50
25
20
18
20
40
120
4.95
233 563
200
-
35
-
18
16
-
28
120
2.25
233 563.2
200
-
35
-
20
16
-
28
120
2.30
245 307
300
-
37
-
20
18
-
32
100
3.05
2
233 417
400
35
37
20
20
19
11
40
160
4.95
3
233 518
400
70
70
19
20
19
20
40
160
6.60
248 520.1
500
-
110
-
20
32
22
60
400
12.80
248 584
500
-
150
-
20
32
22
60
450
17.00
248 606
600
-
150
-
20
25
22
50
410
17.60
231 711
140
-
35
-
14
13
-
17
60
1.28
1
4
5
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na vymedzenie predpísanej vzdialenosti v izolačnom závese
a spojenie dielcov ukončených okami
Vidlice vyhovujú IEC 471 okrem typov označených 
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: To keep the distance at the insulator strings and joint the eye-ended parts
Clevis according to IEC 471 except types marked with 
C 27.4
F
G
ROZPERKY
YOKES
d1
d1
d3
d3
50
d1
b
C
d2
D
5
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
a
a1
b
d1
d2
d3
t
200
-
35
17.50
17.50
-
16
28
120
1.70
248 560
457
-
90
24
17.50
-
18
32
200
6.76
248 562
450
-
70
17.50
17.50
-
22
45
90
7.30
248 563
450
-
70
21
17.50
-
22
40
180
7.38
248 564
450
-
160
24
21
-
22
40
356
10.62
248 566
450
-
70
21
21
-
22
40
180
7.38
248 567
400
-
90
24
17.50
-
18
32
250
6.46
248 567.1
400
-
90
20
20
-
18
32
200
6.28
248 568
457
-
90
17.50
17.50
-
18
32
120
6.70
248 575
300
-
70
20
20
-
18
40
160
4.50
248 576.2
457
-
80
17.50
17.50
-
18
32
160
5.60
248 578.2
457
-
130
23.50
21.50
-
22
50
360
10.70
5.20
233 534
1
t
t
a1
a
4
Obr.
Fig.
B
d3
b
d2
a
A
50
3
2
d1
d2
a1
a
t
t
a1
a
1
d3
b
d2
t
d2
a
Obsah
Content
b
b
d1
248 580.1
457
-
70
17.50
17.50
-
18
32
120
2
248 577.2
457
100
90
21.50
21.50
20
22
50
180
8.00
3
248 586.1
600
100
140
27
21.50
15.50
18
40
360
12.10
4
248 576.3
457
-
80
17.50
17.50
20
18
32
160
5.80
248 561
457
-
90
24
17.50
-
18
25
200
9.64
248 565
450
50
64
21
21
13.50
22
40
356
9.50
248 570
457
-
90
17.50
17.50
-
18
32
200
9.65
248 579.1
457
100
70
21.50
21.50
20
22
50
360
9.30
248 680
500
-
80
20
20
-
18
32
320
8.45
5
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na vymedzenie predpísanej vzdialenosti v izolačnom závese
a spojenie dielcov ukončených vidlicami
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: To keep the distance at the insulator string and joint the clevis-ended parts
C 27.5
E
F
G
ROZPERKY
YOKES
a
d3
Obsah
Content
b
b
a
d1
1
d2
c
d2
c
d1
A
a1
a1
B
2
a
d3
C
b1
b
a2
a1
d2
D
c
d1
3
Obr.
Fig.
1
2
3
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
a
a1
245 522
400
245 522.1
400
245 522.2
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
a2
b
b1
c
d1
d2
d3
200
-
75
-
20
19
19
20
43
210
6.90
150
-
70
-
20
19
19
20
43
210
6.53
500
200
-
70
-
20
19
19
20
40
210
8.10
248 540
500
400
-
75
-
20
18
18
-
32
160
4.70
248 555.1
600
400
-
90
-
20
19
19
-
40
170
7.60
233 897
500
200
50
70
-
20
19
19
15.50
40
160
7.20
245 521.1
500
400
-
75
-
20
22
22
24
50
280
9.20
245 521.2
500
400
-
75
-
20
22
22
-
40
300
9.20
245 521.3
500
400
-
75
-
20
19
19
-
40
300
9.10
245 521.5
500
400
-
75
-
20
22
22
-
40
320
9.20
248 531
500
300
-
70
-
20
22
19
-
40
210
7.45
248 540.1
500
400
-
75
-
20
19
19
-
32
160
4.80
248 545
500
450
-
70
-
20
19
19
-
32
160
5.46
248 547.1
400
300
50
50
25
24
20
20
13.50
32
160
4.18
248 548.1
400
300
50
50
25
20
20
20
13.50
32
80
4.08
248 559.1
400
200
-
50
-
20
22
22
-
50
120
6.50
248 582.1
600
400
-
90
-
20
22
22
-
50
160
12.80
248 582.2
600
400
-
90
-
20
22
22
-
50
400
12.70
248 582.3
600
400
65
90
45
20
19
19
16
40
160
8.00
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na vymedzenie predpísanej vzdialenosti zväzkových
vodičov v izolačnom závese a spojenie dielcov ukončených okami
Vidlice vyhovujú IEC 471 okrem typov označených 
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: To keep the distance of the bundled conductors at the insulator
string and joint the eye-ended parts
Clevis according to IEC 471 except types marked with 
C 27.6
E
F
G
ROZPERKY
YOKES
Obsah
Content
a
d3
a
b
A
b
a2
a1
B
d1
d2
d2
c
c
d1
2
1
C
Obr.
Fig.
1
2
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
IthN
kA
Únosnosť
Breaking
Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
a
a1
a2
b
b1
c
d1
d2
d3
233 867.1
400
-
-
70
-
20
22
22
-
40
320
4.77
245 536.1
400
400
50
80
40
20
20
20
13.50
50
420
8.90
245 536.3
500
-
-
80
-
20
19
19
-
40
320
10.00
245 536.4
400
-
-
80
-
20
19
19
-
40
320
9.20
248 713
500
-
-
75
-
20
19
19
-
40
320
10.40
245 519
500
400
100
70
-
20
19
19
18
40
210
9.41
245 534
300
80
-
40
-
24
22
22
-
40
150
5.15
248 583
600
500
-
100
-
20
22
22
-
40
450
14.60
D
E
F
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na vymedzenie predpísanej vzdialenosti zväzkových
vodičov v izolačnom závese a spojenie dielcov ukončených okami
Vidlice vyhovujú IEC 471 okrem typov označených 
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: To keep the distance of the bundled conductors at the insulator
string and joint the eye-ended parts
Clevis according to IEC 471 except types marked with 
C 27.7
G
ROZPERKY
YOKES
Obsah
Content
13.5
600
20
70
70
50
400
19
35
50
A
20
330
450
2
B
30
1
400
117
20
28
20
20
15.5
20
3
C
80
125
125
245
350
22
32
22
25
20
347
20
24
233
350
28
Únosnosť
Hmotnosť
Breaking Strength
Weight
kN
kg
40
360
9.65
233 593.1
40
160
6.10
3
233 597.1
50
420
9.65
4
233 580.1
50
580
10.35
5
248 603
50
400
10.60
233 626
40
160
5.42
233 626.1
40
320
7.56
Obr.
Typ
IthN
Fig.
Type
kA
1
233 589.1
2
6
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na vymedzenie predpísanej vzdialenosti v izolačnom závese
a spojenie dielcov ukončených okami
19
6
5
4
22
19
28
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: To keep the distance at the insulator string and joint the eye-ended parts
C 27.8
D
E
F
G
ROZPERKY
YOKES
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
Únosnosť
Hmotnosť
Breaking Strength
Weight
kN
kg
40
180
8.80
245 517
40
210
11.16
3
245 416
40
120
7.20
4
248 572
40
120
10.00
Obr.
Typ
IthN
Fig.
Type
kA
1
245 418
2
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na vymedzenie predpísanej vzdialenosti zväzkových
vodičov v nosnom izolačnom závese
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: To keep the distance of the bundled conductors at the
suspension insulator string
C 27.9
G
ROZPERKY
YOKES
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
Únosnosť
Hmotnosť
Breaking Strength
Weight
kN
kg
50
254
20.00
248 581.3
45
180
17.70
3
248 588.1
45
360
17.40
4
248 587.1
45
210
16.80
Obr.
Typ
IthN
Fig.
Type
kA
1
248 581.2
2
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na vymedzenie predpísanej vzdialenosti zväzkových
vodičov v nosnom izolačnom závese
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: To keep the distance of the bundled conductors at the
suspension insulator string
C 27.10
G
ROZPERKY
YOKES
L1
L2
20
20
A
20
40
0
Ø19
0
40
Ø19
Ø19
Ø19
L2
20
Ø19
L1
20
Obsah
Content
20
1
B
2
L1
L1
20
L2
720
Ø19
Ø22
532
Ø22
Ø19
20
20
L2
3
Obr.
Fig.
20
4
IthN
kA
Únosnosť
Breaking Strength
kN
Hmotnosť
Weight
kg
19
210
17.96
L1
L2
213 403
400
400
213 515
500
400
19
210
19.20
213 515.2
400
400
40
210
18.15
3
245 515.2
500
400
50
370
22.50
4
245 544.1
500
400
50
320
24.50
1
2
D
E
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
C
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na vymedzenie predpísanej vzdialenosti zväzkových
vodičov v izolačnom závese a spojenie dielcov ukončených okami
Vidlice vyhovujú IEC 471
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: To keep the distance of the bundled conductors at the insulator
string and joint eye-ended parts
Clevis according to IEC 471
C 27.11
F
G
ROZPERKY
YOKES
a
365
Ø34
Obsah
Content
a
b
625
830-1010
570-750
19
B
19
19
1
C
2
b
A
16
Ø24
Ø24
Ø24
830-1010
570-750
Ø34
b
Ø34
a
b
3
a
590-770
Ø34
D
E
F
4
Rozmery
Obr.
Typ
Dimensions
Fig.
Type
mm
Rozostup vodičov vo zväzku
Distance of conductors in the bundle
mm
IthN
kA
Únosnosť
Hmotnosť
Breaking Strength
Weight
kN
kg
a
b
245 460
80
24
400
40
400
30.58
245 461
85
25
400
40
450
30.78
245 461.1
85
25
400
40
475
30.78
2
245 462
80
24
400
40
400
32.97
3
245 463
80
24
400
40
400
26.12
4
245 460.1
76
25
400
40
360
26.64
1
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na vymedzenie predpísanej vzdialenosti zväzkových
vodičov v kotevnom izolačnom závese a spojenie dielcov ukončených
vidlicami
Oká vyhovujú IEC 471
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: To keep the distance of the bundled conductors at the tension
insulator string and joint the clevis-ended parts
Eye according to IEC 471
C 27.12
G
ROZPERKY
YOKES
a
20
20
A
32
32
b
b
22
22
a
B
26
26
1
2
Únosnosť
Hmotnosť
Weight
kN
kg
40
310
38.50
800
40
400
41.50
1000
800
40
475
41.50
245 538
900
800
50
450
39.10
248 500
500
800
40
400
24.00
248 515
400
600
40
400
24.00
Typ
a
b
IthN
Fig.
Type
mm
mm
kA
245 531
1000
800
245 531.1
1000
245 531.3
2
C
Breaking Strength
Obr.
1
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na vymedzenie predpísanej vzdialenosti v dvojitom a trojitom
kotevnom izolačnom závese a spojenie dielcov ukončených okami
Vidlice vyhovujú IEC 471
Obsah
Content
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: To keep the distance at 2-bundled and 3-bundled tension
insulator strings and joint the eye-ended parts
Clevis according to IEC 471
C 27.13
D
E
F
G
DRŽIAKY ZÁVESNÉHO KĹBU
HINGES
Obsah
Content
160
1
A
2
B
b
45
d
73
M
a
C
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
a
b
M
d
Únosnosť
Breaking Strength
kN
IthN
kA
Hmotnosť
Weight
kg
Prevedenie
zavitu
obr.
162 802.2
50
80 – 100
16
24
120
25
2.40
1
162 802.3
50
101 – 120
16
24
120
25
2.46
1
162 802.4
50
121 – 140
16
24
120
25
2.52
1
162 802.5
50
141 – 160
16
24
120
25
2.58
1
162 802.6
50
161 – 180
16
24
120
25
2.64
1
162 802.7
50
200 – 220
16
24
120
25
2.76
1
162 802.8
50
181 – 200
16
24
120
25
2.67
1
162 816
65
80 – 100
22
24
240
35
3.10
1
162 816.1
65
101 – 120
22
24
240
35
3.18
1
162 816.2
65
121 – 140
22
24
240
35
3.26
1
162 816.3
65
141 – 160
22
24
240
35
3.34
1
162 816.4
65
161 – 180
22
24
240
35
3.42
2
162 816.5
65
181 – 200
22
24
240
35
3.49
1
162 816.6
65
201 – 220
22
24
240
35
3.56
1
162 816.7
65
221 – 240
22
24
240
35
3.63
2
162 823
65
80 – 100
20
24
240
35
3.10
1
162 823.1
65
101 – 120
20
24
240
35
3.20
2
162 823.2
65
120 – 140
20
24
240
35
3.69
1
162 826
65
80 – 100
24
24
240
35
3.30
2
162 827
65
16
16
24
120
25
2.95
1
162 828
65
135 – 155
16
24
120
25
3.20
2
162 844
65
10
20
24
240
35
3.35
1
162 846
100
200 – 220
16
24
240
25
2.80
1
162 847
100
10 – 30
24
24
240
35
4.14
1
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie izolačných závesov ku konzolám nosných
a ko­tev­ných stožiarov
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of the insulator strings to the console of both
suspension and tension towers
C 28
D
E
F
G
Obsah
Content
D.
OCHRANNÉ ARMATÚRY
ARCING FITTINGS
Ochranné armatúry sú určené na vyrovnávanie elektrického
potenciálu pozdĺž izolačného závesu, na vytvorenie preskokovej
vzdialenosti pri izolačnom závese, na zabezpečenie výboja
vo vzduchu v prípade prepätia a tiež na ochranu izolátorov
a vo­dičov blízko izolačných závesov pred vplyvom oblúkov po
prerazení izolačnej vzdialenosti.
Armatúry musia vydržať tepelné a dynamické účinky predpísaného skratového prúdu. Horiacim oblúkom sa môžu opáliť
a zmenšiť, ale musia vytvoriť také podmienky, aby pri skrate
nedošlo k vážnejšiemu poškodeniu izolátorov a spájacích
armatúr.
Pri armatúrach je udávaná hodnota menovitého krátko­
dobého prúdu Ith za jednu sekundu, ktorý vychádza z hustoty
krátkodobého prúdu 80 A/mm2 pri začiatočnej teplote 30 °C
a pri maximálnej teplote cca 400 °C. Ďalej je udávaná hodnota
menovitého napätia siete Un, do ktorého je možné armatúru
použiť.
Požiadavky na efektívnosť ochrannej armatúry z hľadiska
prúdu a trvania elektrického oblúkového skratu je potrebné
vopred dohodnúť.
Arcing fittings are designed to compensate electrical
potential along the insulator string, to create a flashover
distance at the insulator string, to support an air discharge in
case of bias voltage, to protect the insulators and conductors
that are placed close to insulator strings against arcing after
jumping over the insulating distance.
The fittings should withstand thermal and dynamic influence
of spcified short-circuit current. They can be burnt or decreased
by arc burning, but damage of the insulators as well as jointing
fittings should be avoided.
Nominal short-time current Itn per one second is based
on the short-time current density 80 A/mm2 when the initial
temperature is 30 °C and maximum temperature app. 400 °C.
Nominal grid voltage UN specifies the voltage up to which
the fitting can be used.
It is recomended to agree the requirements on effectivness
of the arcing fittigs or duration of shortcircuit arc in advance.
D
A
B
C
D
E
F
G
OCHRANNÉ ARMATÚRY
ARCING FITTINGS
D1
D1
OCHRANNÉ ARMATÚRY NA TANIEROVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS FOR CAP-TYPE INSULATORS
D1
D1
OCHRANNÉ ARMATÚRY NA TANIEROVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS FOR CAP-TYPE INSULATORS
D1
D1
OCHRANNÉ ARMATÚRY NA TANIEROVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS FOR CAP-TYPE INSULATORS
D1
D1
OCHRANNÉ ARMATÚRY NA TANIEROVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS FOR CAP-TYPE INSULATORS
D1
D1
OCHRANNÉ ARMATÚRY NA TANIEROVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS FOR CAP-TYPE INSULATORS
D2
D2
OCHRANNÉ ARMATÚRY NA TYČOVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS FOR LONG ROD TYPE INSULATORS
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
D2
D2
OCHRANNÉ ARMATÚRY NA TYČOVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS FOR LONG ROD TYPE INSULATORS
D2
D2
OCHRANNÉ ARMATÚRY NA TYČOVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS FOR LONG ROD TYPE INSULATORS
D3
D3
OCHRANNÉ ARMATÚRY NA TYČOVÉ IZOLÁTORY
SPIRELEC
ARCING FITTINGS FOR LONG ROD TYPE SPIRELEC
INSULATORS
D3
D3
OCHRANNÉ ARMATÚRY NA TYČOVÉ IZOLÁTORY
SPIRELEC
ARCING FITTINGS FOR LONG ROD TYPE SPIRELEC
INSULATORS
D (1/2)
G
OCHRANNÉ ARMATÚRY
ARCING FITTINGS
D3
D3
OCHRANNÉ ARMATÚRY NA TYČOVÉ IZOLÁTORY
SPIRELEC
ARCING FITTINGS FOR LONG ROD TYPE SPIRELEC
INSULATORS
D3
D3
OCHRANNÉ ARMATÚRY NA TYČOVÉ IZOLÁTORY
SPIRELEC
ARCING FITTINGS FOR LONG ROD TYPE SPIRELEC
INSULATORS
D4
D4
OCHRANNÉ ARMATÚRY NA TYČOVÉ IZOLÁTORY
KOMPOZITNÉ
ARCING FITTINGS FOR LONG ROD TYPE COMPOSITE
INSULATORS
D4
D4
OCHRANNÉ ARMATÚRY NA TYČOVÉ IZOLÁTORY
KOMPOZITNÉ
ARCING FITTINGS FOR LONG ROD TYPE COMPOSITE
INSULATORS
D4
D4
OCHRANNÉ ARMATÚRY NA TYČOVÉ IZOLÁTORY
KOMPOZITNÉ
ARCING FITTINGS FOR LONG ROD TYPE COMPOSITE
INSULATORS
D5
D5
OCHRANNÉ ARMATÚRY TIENIACE
ARCING FITTINGS OF SHIELDING TYPE
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
D (2/2)
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TANIEROVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS
FOR CAP-TYPE INSULATORS
Obsah
Content
A
B
Obr.
Fig.
1
2
3
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
a
b
101 108
375
101 115
480
UN
≤ kV
IthN
≤ kA
Hmotnosť
Weight
kg
c
d1
d2
190
188
16
-
132
16
0.95
190
294
16
-
132
16
1.14
101 116
375
170
188
16
-
132
16
0.90
101 119.1
255
130
181
16
-
132
16
0.72
101 120.1
255
175
169
16
-
132
16
0.78
101 121.1
255
200
162
16
-
132
16
0.81
101 126.1
255
170
169
16
-
132
16
0.77
101 132.1
350
190
150
16
-
132
16
0.90
101 198
255
105
191
16
-
132
16
0.65
101 272.1
260
140
130
28
-
400
50
1.72
101 272.3
300
200
190
28
-
400
50
2.30
101 272.4
300
650
130
28
-
400
50
4.20
101 140
315
210
150
20
30
220
25
1.34
101 141
275
210
110
20
30
220
25
1.24
101 215.1
350
130
200
16
30
220
16
0.95
101 233.1
375
210
210
20
30
220
25
1.50
101 285
335
120
200
20
30
220
25
1.24
101 286
275
120
140
20
30
220
25
1.10
101 217
375
78
233
16
30
132
16
0.95
101 232
480
105
322
16
30
132
16
1.14
101 233
375
105
215
22
30
132
32
1.52
101 235
375
45
255
22
30
132
32
1.44
101 235.1
375
52
255
22
32
132
32
1.60
101 236
375
185
210
22
32
132
25
1.69
101 236.1
350
150
210
22
32
132
25
1.53
101 271.1
260
75
130
28
50
400
50
1.94
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Ochranná armatúra horná alebo dolná
Pripojovacie rozmery vyhovujú DIN 48068
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Arcing fitting lower or upper
Connecting dimensions according to DIN 48068
D 1.1
C
D
E
F
G
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TANIEROVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS
FOR CAP-TYPE INSULATORS
Obsah
Content
a
a
b
c
b
c
1
2
Ball
a
B
a
c
b
c
C
158
20
d
b
d
30
M16
d
M16
d
20
A
30
20
M16
M16
3
Obr.
Fig.
4
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
a
1
2
3
4
b
c
d
UN
≤ kV
IthN
≤ kA
Hmotnosť
Weight
kg
101 107
750
170
188
16
132
16
1.63
101 113
750
190
189
16
132
16
1.67
101 118.1
510
130
181
16
132
16
1.21
101 123.1
510
170
169
16
132
16
1.32
101 133.1
700
190
150
16
132
16
1.60
101 134.1
920
210
190
28
400
50
5.30
101 139
550
210
110
20
220
25
2.21
101 142
550
190
120
20
220
25
2.14
101 231.1
750
210
210
20
220
25
2.76
101 267.2
700
130
200
20
220
25
2.20
101 267.3
700
130
200
16
220
16
1.70
101 284
670
120
200
20
220
25
2.22
101 287
550
120
140
20
220
25
1.92
101 218
750
45
255
22
220
32
2.68
101 231
750
105
215
22
220
32
2.81
101 695
750
190
200
16
220
16
2.55
101 696
750
105
215
22
220
32
4.20
101 698
750
210
210
20
220
25
3.90
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Ochranná armatúra horná alebo dolná
Pripojovacie rozmery vyhovujú DIN 48068
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Arcing fitting lower or upper
Connecting dimensions according to DIN 48068
D 1.2
D
E
F
G
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TANIEROVÉ IZOLÁTORY
d2
275
100
145
M16
20
d1
Ø650
Ø60
20
M16
Ø445
Ø60
d2
Ø60
A
e
20
b
c
t
d2
M16
d1
356
f
Obsah
Content
d1
a
ARCING FITTINGS
FOR CAP-TYPE INSULATORS
d2
d2
1
2
3
20
Ø450
74
Ø450
74
20
20
d2
d2
5
6
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
Priemer izolátora
Insulator diameter
≤ mm
UN
≤ kV
IthN
≤ kA
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
c
d1
d2
e
f
t
102 114
275
250
-
378
24
-
-
-
290
400
40
6.00
102 114.3
275
340
-
378
24
-
-
-
290
400
40
6.20
102 114.4
275
505
-
378
24
-
-
-
290
400
40
6.80
102 115
320
270
-
423
24
-
-
-
320
400
40
6.80
102 115.6
320
270
50
423
24
45
25
16
320
400
40
7.10
2
102 233.1
-
-
-
18
48
-
-
-
450
400
25
8.65
3
102 222
-
-
-
24
20
-
-
-
290
220
40
5.80
4
102 223
-
-
-
24
20
-
-
-
320
220
40
6.10
5
102 217
-
-
-
24
24
-
-
-
280
400
40
12.77
6
102 218
-
-
-
24
24
-
-
-
320
400
40
14.10
1
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Fig. 1 – arcing fitting upper, fig. 2 – 6 – arcing fitting
lower
Connecting dimensions according to DIN 48068
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Obrázok 1 – ochranná armatúra horná, obrázky 2 až 6 –
ochranná armatúra dolná
Pripojovacie rozmery vyhovujú DIN 48068
D 1.3
C
D
M16
d2
4
Obr.
Fig.
100
d1
100
d1
100
M16
M16
Ø445
Ø60
320
d1
285
320
B
E
F
G
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TANIEROVÉ IZOLÁTORY
b
b
a
1
4
B
1062
d
Ø
M12
150
C
8
Ø4
M12
26
R3
5
44
20
20
a
Ø48
60
M12
50
48
°
50
77
50
80
d
Ø646
A
d
3
Ød
2
d
a
Ø30
Ø3
1
c
40
9
40
M12
b
35
50
c
b
c
c
M10
d
a
d
a
Obsah
Content
d
Ø30
ARCING FITTINGS
FOR CAP-TYPE INSULATORS
26
D
R3
6
7
E
Obr.
Fig.
1
2
3
4
5
6
7
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
Priemer izolátora
Insulator diameter
≤ mm
UN
≤ kV
IthN
≤ kA
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
c
d
d1
α
101 135
260
250
114
20
-
-
-
220
25
1.37
101 281
305
130
204
20
-
-
-
220
25
1.28
101 124.1
253
200
-
16
-
-
-
132
16
0.93
101 125.1
253
120
-
16
-
-
-
132
16
0.85
101 275.1
300
150
-
20
-
-
-
220
25
1.65
101 597
300
35
130
18
30
-
-
132
16
1.2
101 606
300
35
130
18
48
-
-
132
16
1.25
102 237.1
-
-
-
20
-
-
450
400
25
3.91
102 238.1
-
-
-
20
-
100°
450
400
25
4.10
102 239.1
-
-
-
20
-
170°
450
400
25
3.58
102 328.1
-
-
-
20
-
-
450
400
25
9.20
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Ochranná armatúra dolná alebo horná
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Arcing fitting lower or upper
D 1.4
F
G
ARCING FITTINGS
FOR CAP-TYPE INSULATORS
Ø48
Ø48
Obsah
Content
1
2
3
B
20
M16
M16
20
α°
20
M16
M16
α°
α°
R3
26
R3
26
26
R3
26
R3
20
d
d
b
b
A
d
d
b
b
Ø48
Ø48
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TANIEROVÉ IZOLÁTORY
C
4
D
Obr.
Fig.
1
2
3
4
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
UN
kV
IthN
kA
Hmotnosť
Weight
kg
b
d
α°
102 416
200
24
15
400
40
6.75
102 417.1
330
24
15
400
40
7.65
102 417.3
330
24
30
400
40
8.60
102 416.1
330
24
15
400
40
7.65
102 416.3
330
24
30
400
40
8.60
102 417
200
24
15
400
40
6.75
102 418
200
24
-
400
40
6.75
102 418.1
330
24
-
400
40
7.65
102 416.2
330
24
15
400
40
8.60
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Ochranná armatúra dolná
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Arcing fitting lower
D 1.5
E
F
G
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TANIEROVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS
FOR CAP-TYPE INSULATORS
d2
Obsah
Content
A
b
d2
a
d1
B
M16
75
370
C
19
420
25
D
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
102 471
a
b
d1
d2
300
330
24
24
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Ochranná armatúra dolná
UN
kV
IthN
kA
Hmotnosť
Weight
kg
400
40
13.70
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Arcing fitting lower
E
F
G
D 1.6
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TANIEROVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS
FOR CAP-TYPE INSULATORS
Príklady izolačných závesov
Examples of insulator strings
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
1
2
1
2
Jednoduchý nosný izolačný záves 110 kV
Jednoduchý kotevný izolačný záves 110 kV
D 1.7
Single suspension insulator string 110 kV
Single tension insulator string 110 kV
G
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TANIEROVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS
FOR CAP-TYPE INSULATORS
Príklady izolačných závesov
Examples of insulator strings
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
1
2
1
2
Dvojitý kotevný izolačný záves 220 kV
Jednoduchý nosný izolačný záves so závažím 400 kV
D 1.8
Double tension insulator string 220 kV
Single suspension insulator string with counterweight 400 kV
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD INSULATORS
Obsah
Content
A
B
C
D
Rozmery
Obr.
Typ
Dimensions
Fig.
Type
mm
UN
IthN
≤ kV
≤ kA
Hmotnosť
Weight
kg
b
d
101 136.1
495
18
132
20
1.42
101 137.1
350
18
132
20
1.15
101 138.1
-
18
132
20
2.10
101 264.1
435
18
132
20
2.20
101 265.1
812
18
132
20
2.90
101 697
210
22
220
25
2.50
101 697.1
105
20
220
25
1.80
4
101 266.1
-
18
132
20
2.90
5
101 143.1
-
16
132
16
1.50
6
101 144.1
-
16
132
16
2.70
1
2
3
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Ochranná armatúra horná
Pripojovacie rozmery vyhovujú DIN 48068 okrem
typu 101 266.1
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Arcing fitting upper
Connecting dimensions according to DIN 48068, except
type 101 266.1
D 2.1
E
F
G
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD INSULATORS
Obsah
Content
A
B
C
Obr.
Fig.
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
a
1
b
d1
d2
d3
Priemer izolátora
Insulator diameter
≤ mm
UN
≤ kV
IthN
≤ kA
Hmotnosť
Weight
kg
101 226
410
190
250
20
20
170
220
25
2.80
101 240
410
160
242
20
16
170
220
16
1.90
101 241
410
140
242
20
16
170
220
16
1.88
101 242
410
190
242
20
16
170
220
16
2.00
101 243
410
160
250
20
20
170
220
25
2.70
101 244
410
140
250
20
20
170
220
25
2.68
101 270
410
210
300
20
20
220
220
25
3.20
102 113
450
232
258
24
24
170
400
40
4.30
102 117
450
230
308
24
24
220
400
40
4.70
102 117.2
450
210
308
24
24
220
400
40
4.60
102 119
450
232
266
28
28
170
400
50
5.90
102 119.2
450
180
266
28
28
170
400
50
5.68
102 119.3
450
215
266
28
28
170
400
50
5.85
101 250.1
320
135
237
20
16
170
220
25
1.95
101 254.2
320
185
237
20
16
170
220
25
2.10
101 254.3
320
175
237
20
16
170
220
25
2.05
101 280.1
320
205
245
20
20
170
220
25
3.78
3
101 292.1
320
150
237
20
16
170
220
25
2.23
4
101 251.1
320
130
237
20
16
170
220
25
2.30
2
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Ochranná armatúra horná alebo dolná
Pripojovacie rozmery vyhovujú DIN 48068 okrem
typu 101 292.1
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Arcing fitting upper or lower
Connecting dimensions according to DIN 48068, except
type 101 292.1
D 2.2
D
E
F
G
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD INSULATORS
d2
b
d3
b
d2
Obsah
Content
M16
A
d4
d1
B
d2
d4
d1
20
20
d3
M16
300
a
1
C
2
d3
b
205
d3
d2
d2
20
d1
30
d1
3
4
Rozmery
Obr.
Typ
Dimensions
Fig.
Type
mm
2
3
4
E
300
a
1
D
M16
20
M16
Priemer izolátora
Insulator diameter
≤ mm
F
UN
IthN
≤ kV
≤ kA
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
d1
d2
d3
d4
101 274.1
–
130 ÷ 150
340
20
20
30
220
220
25
4.78
101 394
–
245 ÷ 400
348
24
24
24
220
400
40
6.29
101 395
–
260 ÷ 410
348
24
24
50
220
400
40
7.20
101 263.1
196
198
370
22
25
50
220
400
32
5.40
101 283.1
272
187
482
25
16
–
220
400
40
4.01
101 262.1
244
185
360
22
20
–
220
400
32
3.83
101 282.1
300
180
482
25
16
–
220
400
40
4.19
101 273.1
–
–
340
20
20
–
220
220
25
3.80
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Ochranná armatúra horná alebo dolná
Pripojovacie rozmery vyhovujú DIN 48068
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Arcing fitting upper or lower
Connecting dimensions according to DIN 48068
D 2.3
G
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD INSULATORS
Obsah
Content
A
B
C
D
E
Rozmery
Obr.
Fig.
Typ
Dimensions
Type
mm
d1
d2
Priemer izolátora
Insulator diameter
≤ mm
UN
IthN
≤ kV
≤ kA
Hmotnosť
Weight
kg
1
101 258.1
22
20
220
400
32
4.20
2
101 259.1
22
20
220
400
32
4.20
3
101 260.1
22
25
220
400
32
5.60
4
101 261.1
22
25
220
400
32
5.60
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Ochranná armatúra horná alebo dolná
Pripojovacie rozmery vyhovujú DIN 48068
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Arcing fitting upper or lower
Connecting dimensions according to DIN 48068
D 2.4
F
G
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD INSULATORS
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
Obr.
Fig.
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
Priemer izolátora
Insulator diameter
≤ mm
UN
≤ kV
IthN
≤ kA
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
d
102 407
410
190
242
170
400
16
3.90
102 408
410
160
242
170
400
16
3.70
102 409
410
140
242
170
400
16
3.60
102 410
410
210
292
220
400
16
4.60
2
102 413.1
320
205
237
170
400
16
3.95
3
102 411.1
420
185
352
220
400
16
2.50
4
102 412.1
300
310
450
220
400
16
4.88
1
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Ochranná armatúra stredná
Pripojovacie rozmery vyhovujú DIN 48068
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Arcing fitting middle
Connecting dimensions according to DIN 48068
D 2.5
G
b
d2
b
a
d3
a
d3
a
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD INSULATORS
d2
d2
M16
M16
Obsah
Content
A
B
20
d4
d1
d4
d1
M16
d1
d4
d3
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY
2
3
C
d3
1
b
D
M12
E
d2
35
F
d1
4
Obr.
Fig.
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
Priemer izolátora
Insulator diameter
≤ mm
UN
≤ kV
IthN
≤ kA
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
d1
d2
d3
d4
101 230
320
235
445
24
20
60
205
220
40
6.90
102 212
313
245
440
24
48
80
170
400
40
7.84
102 236
313
245
440
28
48
80
170
400
50
9.54
102 236.1
295
300
440
28
48
80
170
400
50
9.14
2
102 232
295
245
440
24
48
80
220
400
40
7.74
3
102 242.1
300
275
440
28
42
70
220
400
40
7.88
4
102 472
–
150
430
22
48
–
220
400
40
6.10
1
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Ochranná armatúra dolná
Pripojovacie rozmery vyhovujú DIN 48068
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Arcing fitting lower
Connecting dimensions according to DIN 48068
D 2.6
G
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD INSULATORS
Príklady izolačných závesov
Examples of insulator strings
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
1
2
Dvojitý nosný izolačný záves 110 kV
Dvojitý nosný izolačný záves 220 kV
1
2
D 2.7
Double suspension insulator string 110 kV
Double suspension insulator string 220 kV
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD INSULATORS
Príklady izolačných závesov
Examples of insulator strings
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
1
2
Dvojitý kotevný izolačný záves 220 kV
Dvojitý nosný izolačný záves 400 kV
1
2
D 2.8
Double tension insulator string 220 kV
Double suspension insulator string 400 kV
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY SPIRELEC
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD SPIRELEC INSULATORS
Obsah
Content
A
B
C
D
E
Únosnosť
Hmotnosť
Breaking strength
Weight
kN
kg
Obr.
Typ
UN
IthN
Fig.
Type
≤ kV
kA
1
100 108
110
16
120
3.50
2
100 109
110
16
130
3.70
3
100 203
110
16
120
4.30
4
100 204
110
16
130
3.40
5
100 301
110
16
-
2.00
6
100 302
110
16
-
2.00
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Obrázky 1 a 2 – ochranná armatúra horná, obrázky 3 a
4 – ochranná armatúra dolná, obrázky 5 a 6 – ochranná armatúra
na kotevný záves
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Fig. 1 and 2 – arcing fitting upper, fig. 3 and 4 – arcing fitting
lower, fig. 5 and 6 – arcing fitting for tension string
D 3.1
F
G
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY SPIRELEC
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD SPIRELEC INSULATORS
Obsah
Content
40
M16
40
350
350
Ø48
Ø60
M16
30°
350
30°
350
A
Ø48
B
Ø60
1
2
166
45°
45°
45°
30°
30°
D
70
70
40
70
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Ochranná armatúra horná
C
124
M16
124
45°
40
166
M16
70
417
417
3
4
E
Hmotnosť
F
Obr.
Typ
UN
IthN
Fig.
Type
≤ kV
kA
1
102 106
400
16
3.35
2
102 107
400
16
3.35
3
102 108
400
16
2.65
4
102 109
400
16
2.65
Weight
kg
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Arcing fitting upper
D 3.2
G
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY SPIRELEC
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD SPIRELEC INSULATORS
Ø60
a
40
1
B
40
2
Ø60
A
25°
M16
a
a
Ø48
30°
b
b
Ø60
Ø48
M16
30°
Obsah
Content
Ø60
b
C
30°
Ø48
a
b
M16
Ø48
D
6
M1
182
51
2
45°
100
40
a
3
E
4
Rozmery
Obr.
Typ
Dimensions
Fig.
Type
mm
α
UN
IthN
≤ kV
kA
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
102 110
556
568
65°
400
16
6.17
102 306
460
495
60°
400
16
5.60
2
102 205
556
568
-
400
16
5.40
3
102 207
552
568
-
400
16
6.20
4
102 209
470
240
-
400
16
3.00
1
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Ochranná armatúra dolná
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Arcing fitting lower
D 3.3
F
G
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY SPIRELEC
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD SPIRELEC INSULATORS
Príklady izolačných závesov
Examples of insulator strings
Obsah
Content
A
B
C
D
E
1
2
Jednoduchý nosný izolačný záves 110 kV
Dvojitý nosný izolačný záves 110 kV
1
2
Single suspension insulator string 110 kV
Double tension insulator string 110 kV
F
G
D 3.4
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY SPIRELEC
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD SPIRELEC INSULATORS
Príklady izolačných závesov
Examples of insulator strings
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
1
2
Dvojitý kotevný izolačný záves 110 kV
Dvojitý nosný izolačný záves 220 kV
1
2
D 3.5
Double tension insulator string 110 kV
Double suspension insulator string 220 kV
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY SPIRELEC
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD SPIRELEC INSULATORS
Príklady izolačných závesov
Examples of insulator strings
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
1
2
Jednoduchý nosný izolačný záves so závažím 400 kV
Dvojitý nosný izolačný záves 400 kV
1
2
D 3.6
Single suspension insulator string with counterweight 400 kV
Double suspension insulator string 400 kV
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY KOMPOZITNÉ
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD COMPOSITE INSULATORS
Obr.
Fig.
1
2
d3
b
d1
20
d2
M16
2
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
A
d4
d1
20
d2
1
Obsah
Content
a
d3
b
a
B
M16
Priemer izolátora
Insulator diameter
≤ mm
UN
≤ kV
IthN
≤ kA
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
d1
d2
d3
d4
101 256.1
300
178
282
24
16
-
210
400
40
2.91
101 500
280
240
242
20
16
-
170
110
25
2.30
101 500.1
280
260
242
20
16
-
170
110
25
2.35
101 500.2
280
235
242
20
16
-
170
110
25
2.29
101 500.3
280
330
242
20
16
-
170
110
25
2.53
101 500.6
280
185
242
20
16
-
170
110
25
2.18
101 503
300
290
254
24
22
-
170
400
40
3.92
101 503.1
300
270
254
24
22
-
170
400
40
3.85
101 503.2
300
250
254
24
22
-
170
400
40
3.78
101 503.3
300
260
254
24
22
-
170
400
40
3.81
101 503.4
300
230
254
24
22
-
170
400
40
3.70
101 596
300
140
282
20
16
-
210
220
25
2.27
101 255.1
300
187
282
24
16
40
210
400
40
3.07
101 413.1
250
220
352
20
16
32
280
220
25
2.95
101 413.2
250
540
352
20
16
32
280
220
25
3.72
101 504
325
305
254
24
22
60
170
400
40
4.52
101 504.1
325
285
254
24
22
60
170
400
40
4.45
101 504.2
325
265
254
24
22
60
170
400
40
4.38
101 504.6
325
340
348
24
24
50
170
400
40
5.86
101 504.7
325
340
266
28
28
64
170
400
50
7.40
101 504.8
325
340
350
25
25
50
170
400
40
6.79
101 688
325
305
254
24
22
80
170
220
40
5.00
101 688.1
325
285
254
24
22
80
170
220
40
4.95
101 688.2
325
265
254
24
22
80
170
220
40
4.90
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Obrázky 1 a 2 – ochranná armatúra horná alebo dolná
Pripojovacie rozmery vyhovujú DIN 48068
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Fig. 1 and 2 – arcing fitting upper or lower
Connecting dimensions according to DIN 48068
D 4.1
C
D
E
F
G
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD COMPOSITE INSULATORS
d3
d2
b
A
a
d
d2
d4
d1
d2
d1
B
20
d1
d4
4
5
M16
Ø3
b
b
a
Obsah
Content
d3
d3
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY KOMPOZITNÉ
1
Obr.
Fig.
1
2
3
2
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
3
C
Priemer izolátora
Insulator diameter
≤ mm
UN
≤ kV
IthN
≤ kA
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
d1
d2
d3
d4
101 509
265
300
390
24
48
80
200
400
40
7.22
101 509.3
265
240
390
24
48
80
200
400
40
7.80
101 509.6
265
280
390
24
48
80
200
400
40
7.10
101 509.11
265
260
390
24
48
80
200
400
40
7.00
101 509.12
265
340
390
24
48
80
200
400
40
7.50
101 509.16
265
230
390
24
48
80
200
400
40
6.80
101 509.17
265
270
390
24
48
80
200
400
40
7.00
102 474
200
150
350
22
22
50
210
220
30
5.10
102 474.1
200
150
350
22
22
50
210
220
30
5.10
102 475
-
160
360
22
22
35
210
220
30
4.50
102 475.1
-
100
350
22
22
35
210
220
30
4.30
102 476
-
100
350
22
22
35
210
220
30
4.10
102 477
-
100
300
22
22
35
170
220
30
3.55
102 478
-
160
350
22
22
43
210
220
30
4.70
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Obrázok 1 – ochranná armatúra dolná
Pripojovacie rozmery vyhovujú DIN 48068
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Fig. 1 – arcing fitting lower
Connecting dimensions according to DIN 48068
D 4.2
D
E
F
G
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY KOMPOZITNÉ
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD COMPOSITE INSULATORS
Obsah
Content
b
c
b
c
a
a
1
B
d3
d1
d1
d2
M12
d2
M12
A
2
C
Obr.
Fig.
1
2
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
UN
kV
IthN
kA
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
c
d1
d2
d3
101 597
300
35
130
18
30
–
220
20
1.20
101 606
300
50
130
18
48
–
220
20
1.25
101 691.1
250
80
100
20
31.5
–
220
25
1.30
101 691.2
250
35
100
20
31.5
–
220
25
1.26
101 733
300
80
100
20
29
–
220
25
1.40
101 733.1
300
200
130
20
48
32
220
25
1.40
101 691
250
80
100
20
31.5
32
220
25
1.30
101 702
300
150
150
25
31.5
32
220
40
2.30
101 771
250
80
100
25
31.5
38
220
40
1.85
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Ochranná armatúra horná alebo dolná
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Arcing fitting upper or lower
D 4.3
D
E
F
G
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY KOMPOZITNÉ
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD COMPOSITE INSULATORS
Príklady izolačných závesov
Examples of insulator strings
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
1
2
Jednoduchý nosný izolačný záves 110 kV
Jednoduchý kotevný izolačný záves 110 kV
1
2
Single suspension insulator string 110 kV
Single tension insulator string 110 kV
G
D 4.4
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY KOMPOZITNÉ
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD COMPOSITE INSULATORS
Príklady izolačných závesov
Examples of insulator strings
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
1
2
Dvojitý nosný izolačný záves 220 kV
Jednoduchý kotevný izolačný záves 220 kV
1
2
D 4.5
Double suspension insulator string 220 kV
Single tension insulator string 220 kV
OCHRANNÉ ARMATÚRY
NA TYČOVÉ IZOLÁTORY KOMPOZITNÉ
ARCING FITTINGS
FOR LONG ROD COMPOSITE INSULATORS
Príklady izolačných závesov
Examples of insulator strings
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
1
2
Jednoduchý nosný izolačný záves 400 kV
Dvojitý kotevný izolačný záves 400 kV
1
2
D 4.6
Single suspension insulator string 400 kV
Double tension insulator string 400 kV
OCHRANNÉ ARMATÚRY
TIENIACE
2
110
110
Ø48
Ø13.5
Ø13.5
40
C
950
950
Ø48
B
507
650
40
507
160
350
Ø450
1
275
A
160
Ø13.5
40
M16
270
Ø450
Obsah
Content
Ø48
Ø48
650
3
160
65
SHIELDING
ARCING FITTINGS
275
4
Ø50
340
D
M16
a
E
900
F
800
5
G
Obr.
Fig.
Typ
Type
Rozmery
Dimensions
mm
a
1
102 327
-
400
16
3.92
2
102 307
-
400
16
4.02
3
102 316
-
400
16
8.55
4
102 317
-
400
16
8.55
102 301
1350
400
16
25.92
102 303
2160
400
16
30.00
5
UN
≤ kV
IthN
≤ kA
Hmotnosť
Weight
kg
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Ochranná armatúra tieniaca na kotevné závesy
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Shielding arcing fitting for tension strings
D 5.1
OCHRANNÉ ARMATÚRY
TIENIACE
SHIELDING
ARCING FITTINGS
Príklady izolačných závesov
Examples of insulator strings
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
1
2
Dvojitý kotevný izolačný záves 400 kV
Trojitý kotevný izolačný záves 400 kV
1
2
D 5.2
Double tension insulator string 400 kV
Triple tension insulator string 400 kV
Obsah
Content
E.
RÔZNE
VARIOUS EQUIPMENT
V kapitole rôzne sú zaradené výrobky, ktoré nepatria do
základného rozdelenia armatúr vonkajších elektrických vedení.
Sú to armatúry slúžiace na uzemňovanie oceľových
konštrukcií, na pomocné prúdové prepojenia zemniacich lán
so stožiarom ako aj armatúry slúžiace na ochranu izolačného
závesu proti biologickému znečsteniu.
V tejto časti je uvedená aj široká škála u nás vyrábaných
svorníkov a lanových svoriek.
Various equipment include fittings designed to earth steel
constructions, to auxiliary current connection of the earthing
wires with tower as well as fittings that protect insulator strings
against biology pollution.
Bolts and cable clamps are included in this chapter.
A
B
C
D
E
F
G
E
RÔZNE
VARIOUS EQUIPMENT
E1
E1
UZEMŇOVACIE SVORKY
EARTHING CLAMPS
E1
E1
UZEMŇOVACIE SVORKY
EARTHING CLAMPS
E2
E2
UZEMŇOVACIE ELEKTRÓDY
EARTHING ELECTRODES
E3
E3
KÁBLOVÉ OKÁ S LANOM
CABLE LUGS WITH CONDUCTOR
E4
E4
LANOVÉ SVORKY
CABLE CLAMPS
E5
E5
KOTEVNÉ KLADKY
STRAIN SHEAVES
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
E6
E6
OVINOVACIE PÁSIKY
WINDING TAPE
E7
E7
SVORNÍKY S MATICOU
BOLTS WITH NUTS
E8
E8
OCHRANNÉ TYČE
PROTECTIVE RODS
E9
E9
NOSNÉ KLADKY
SUSPENSION ROLLERS
E
G
UZEMŇOVACIE SVORKY
EARTHING CLAMPS
Obsah
Content
A
B
C
D
Rozmery
Obr.
Typ
Dimensions
Fig.
Type
mm
Hmotnosť
Weight
kg
a
a1
b
R
195 052
60
40
30
6
0.40
195 053
70
50
30
5
0.50
2
195 054
70
50
25
-
0.40
3
195 055
70
50
25
5
0.50
1
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na uzemňovanie zinkovaných oceľových konštrukcií
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Earthing of galvanized steel constructions
E 1.1
E
F
G
UZEMŇOVACIE SVORKY
EARTHING CLAMPS
Obsah
Content
A
B
C
D
Rozmery
Obr.
Typ
Dimensions
Fig.
Type
mm
1
2
3
4
Hmotnosť
Weight
kg
a
b
195 017
95
70
0.90
195 017.3
95
80
1.10
195 015
163
-
0.60
195 018
95
80
1.30
195 018.1
95
90
1.60
195 019
163
-
2.85
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na uzemňovanie zinkovaných oceľových konštrukcií
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Earthing of galvanized steel constructions
E 1.2
E
F
G
UZEMŇOVACIE SVORKY
EARTHING CLAMPS
Obsah
Content
A
B
C
D
Priemer lana
Hmotnosť
Conductor diameter
Weight
mm
kg
167 009.1
8.40 – 10.75
0.15
2
195 068.1
12.00 – 15.00
0.19
3
195 067.1
10.50 – 15.00
0.15
4
195 028.1
8.40 – 10.75
0.32
Obr.
Typ
Fig.
Type
1
Materiál: Hliník, zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana: Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Na uzemňovanie zemniacich lán
Material: Aluminium, aluminium alloy, steel
Surface Protection: Steel hot dip galvanized
Use: Earthing of earthing conductor
E 1.3
E
F
G
UZEMŇOVACIE ELEKTRÓDY
EARTHING ELECTRODES
Obsah
Content
A
B
C
D
Rozmery
Obr.
Typ
Dimensions
Fig.
Type
mm
Hmotnosť
Weight
kg
a
d
1
195 021
1500
20
3.80
2
195 022
1500
20
7.60
3
195 010
1500
26
18.80
4
195 023
1500
20
3.70
Materiál: Oceľ, olovo
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na uzemňovanie energetických zariadení. Typ 195 023
slúži ako predlžovací diel
Material: Steel, lead
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Earthing of power equipments. Type 195 023 is used as
extension part
E2
E
F
G
KÁBLOVÉ OKÁ S LANOM
CABLE LUG WITH CONDUCTOR
Obsah
Content
A
B
C
Obr.
Typ
Fig.
Type
1
2
3
Prierez lana
Priemer lana
Conductor cross section
Conductor diameter
mm2
mm
Rozmery
Hmotnosť
Dimensions
Weight
mm
kg
a
b
d
237 905
Fe 50
9.00
700
9.50
18
0.49
237 907
Fe 70
11.20
700
11.50
18
0.76
237 907.7
Fe 70
11.20
1500
11.50
18
1.21
237 921
Al 240
20.25
2000
10.50
17
1.44
237 924
Al 70
10.20
1000
7.00
13
0.20
237 914
Al 70
10.20
3200
7.00
13
0.65
237 920
Al 240
20.25
1000
10.50
17
1.25
237 922
AlFe 150/25
16.96
2000
9.50
17.5
1.73
Materiál: Hliník, oceľ
Povrchová ochrana: Hliník chemicky opálený, oceľ zinkovaná
galvanicky a chromátovaná
Použitie: Na pomocné prúdové prepojenie zemniaceho lana so
stožiarom
Material: Aluminium, steel
Surface Protection: aluminium chemically burnt, steel electro­
galvanized and chromated
Use: For auxiliary current connection of earth wire with tower
E3
D
E
F
G
LANOVÉ SVORKY
CABLE CLAMPS
Obsah
Content
A
B
Typ
Type
Rozmery
Priemer lana
Hmotnosť
Dimensions
Conductor diameter
Weight
mm
mm
kg
a
b
c
R
M
194 904
2–4
30
21
15
2.00
6
0.06
194 906
4–6
40
27
20
3.20
8
0.14
194 909
6–9
48
32
25
4.70
10
0.23
194 912
9 – 12
50
34
25
6.20
10
0.28
194 915
12 – 15
65
40
35
8.20
12
0.40
194 919
15 – 19
72
48
40
9.70
16
0.80
194 923
19 – 23
87
52
45
12.70
16
1.22
194 928
23 – 28
100
66
55
14.70
20
2.23
194 935
28 – 35
110
70
60
17.70
20
2.96
194 940
35 – 40
120
75
70
20.70
20
3.46
Materiál: Temperovaná liatina, oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované, spojovací materiál zinkovaný
galvanicky a chromátovaný
Použitie: Na spojovanie oceľových lán. Pre menšie namáhanie sa
používajú 1-3 svorky, pre väčšie namáhanie 4 a viac svoriek. Pre
nosné laná a napínacie laná žeriavov a bágrov sa použije najmenej
5 svoriek do priemeru φ 23 mm, pre silnejšie laná 6-9 svoriek,
pričom vzdialenosť medzi jednotlivými svorkami musí byť najviac
päť násobok priemeru lana
Material: Malleable cast iron, steel
Surface Protection: Hot dip galvanized, jointing material electro­
galvanized and chromated
Use: Connecting of steel wires. 1-3 clamps are to be used for low
stress, 4 and more clamps are to by used for high stress. 5 clamps
are to by used for suspension and tension wires of cranes and
excavatoros up to diameter 23 mm, 6-9 clamps for thicker cables.
Distance between clamps should not exceed cable diameter more
than 5 times
E4
C
D
E
F
G
KOTEVNÉ KLADKY
STRAIN SHEAVES
Obsah
Content
A
B
C
D
Rozmery
Obr.
Typ
Dimensions
Fig.
Type
mm
1
2
3
Hmotnosť
Weight
kg
a
c
d
235 002
60
22
18
1.30
235 003
60
22
18
1.00
235 005
50
20
18
0.80
235 001
60
22
20
0.85
Materiál: Oceľ, temperovaná liatina
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie izolátora VZD na vonkajšom vedení nn
Material: Steel, malleable cast iron
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of VZD - type insulator at low voltage overhead line
E5
E
F
G
OVINOVACIE PÁSIKY
WINDING TAPE
Obsah
Content
A
B
Typ
Materiál
Type
Material
237 679
Al
Materiál: Meď, hliník
Použitie: Na ovinutie vodiča ako ochrana pred poškodením v miestach upevnenia oceľovej svorky
Dĺžka
Hmotnosť
Length
Weight
mm
kg
15 000
0.46
Material: Copper, aluminium
Use: Protection of conductor at the place of attachment of the steel
clamp
C
D
E
F
G
E6
SVORNÍKY S MATICOU
BOLTS WITH NUT
Obsah
Content
A
Typ
Type
219 101
219 102
219 103
219 201
219 202
219 203
219 204
219 608
219 205
219 206
219 207
219 208
219 209
219 210
219 211
219 213
219 212
219 216
219 312
219 313
219 301
219 314
219 308
219 302
219 315
219 303
219 316
219 304
219 333
219 305
219 309
219 310
219 332
219 317
219 318
219 319
219 320
219 337
219 321
219 322
219 323
219 324
219 306
219 325
219 307
219 326
219 339
219 327
d
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
l
24
28
30
35
37
40
44
48
61
64
68
70
73
77
83
86
92
130
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
52
54
56
59
64
68
78
82
88
90
98
100
104
107
110
112
118
127
135
147
Rozmery
Dimensions
mm
s
19
19
19
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
M
M 12
M 12
M 12
M 14 × 1.50
M 14 × 1.50
M 14 × 1.50
M 14 × 1.50
M 14 × 1.50
M 14 × 1.50
M 14 × 1.50
M 14 × 1.50
M 14 × 1.50
M 14 × 1.50
M 14 × 1.50
M 14 × 1.50
M 14 × 1.50
M 14 × 1.50
M 14 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
Hmotnosť
Weight
kg
Typ
Type
219 328
219 329
219 311
219 330
219 331
219 401
219 402
219 403
219 404
219 411
219 412
219 405
219 413
219 416
219 406
219 407
219 408
219 409
219 414
219 415
219 417
219 418
219 410
219 519
219 501
219 502
219 503
219 513
219 504
219 505
219 506
219 507
219 512
219 508
219 509
219 510
219 511
219 607
219 604
219 605
219 601
219 602
219 603
219 801
219 802
219 803
219 804
0.073
0.078
0.080
0.114
0.117
0.122
0.128
0.120
0.155
0.160
0.166
0.169
0.174
0.180
0.190
0.196
0.204
0.264
0.169
0.173
0.178
0.182
0.187
0.191
0.195
0.200
0.204
0.209
0.215
0.222
0.227
0.233
0.244
0.253
0.276
0.285
0.298
0.300
0.320
0.325
0.334
0.340
0.347
0.352
0.365
0.385
0.400
0.430
Materiál: Oceľ - trieda pevnosti 8.8, závlačka Cu STN 02 1781
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované, meď galvanicky zinkovaná
Použitie: Na spojenie vidlice s okom u armatúr vonkajších vedení vn a vvn
d
19
19
19
19
19
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
28
28
28
28
28
28
32
32
32
32
l
167
187
225
227
247
38
40
42
44
46
48
50
52
55
58
61
64
72
78
82
132
232
150
44
51
103
112
130
132
152
155
172
185
192
212
232
252
44
50
54
130
135
150
50
62
71
75
Rozmery
Dimensions
mm
s
24
24
24
24
24
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
24
27
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
36
36
36
36
36
36
41
41
41
41
M
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 16 × 1.50
M 18 × 1.50
M 18 × 1.50
M 18 × 1.50
M 18 × 1.50
M 18 × 1.50
M 18 × 1.50
M 18 × 1.50
M 18 × 1.50
M 18 × 1.50
M 18 × 1.50
M 18 × 1.50
M 18 × 1.50
M 18 × 1.50
M 18 × 1.50
M 18 × 1.50
M 18 × 1.50
M 18 × 1.50
M 18 × 1.50
M 22 × 1.50
M 22 × 1.50
M 22 × 1.50
M 22 × 1.50
M 22 × 1.50
M 22 × 1.50
M 22 × 1.50
M 22 × 1.50
M 22 × 1.50
M 22 × 1.50
M 22 × 1.50
M 22 × 1.50
M 22 × 1.50
M 22 × 1.50
M 24 × 2.00
M 24 × 2.00
M 24 × 2.00
M 24 × 2.00
M 24 × 2.00
M 24 × 2.00
M 27 × 2.00
M 27 × 2.00
M 27 × 2.00
M 27 × 2.00
Hmotnosť
Weight
kg
0.474
0.519
0.604
0.608
0.653
0.231
0.237
0.242
0.248
0.254
0.260
0.266
0.272
0.281
0.290
0.300
0.308
0.332
0.350
0.362
0.510
0.800
0.564
0.350
0.370
0.571
0.605
0.670
0.682
0.759
0.771
0.836
0.886
0.913
0.990
1.067
1.144
0.450
0.497
0.517
0.884
0.908
0.981
0.537
0.613
0.670
0.695
Material: Steel of 8.8 class of strength, split pin Cu STN 02 1781
Surface Protection: Hot dip-galvanized, copper electrogalvanized
Use: Clevis - eye coupling at fittings for high voltage overhead lines
E7
B
C
D
E
F
G
NITY
RIVETS
Obsah
Content
e
l
d
A
B
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
Hmotnosť
Weight
kg
d
l
e
217 554
12
52
60
0.072
217 568
16
45
50
0.128
217 560
16
48
55
0.120
217 569
16
49
54
0.134
217 560.2
16
50
55
0.130
217 566
16
58
65
0.150
217 570
16
77
82
0.176
217 574
18
52
60
0.171
217 575
18
55
65
0.181
217 576
18
62
75
0.201
217 579
19
45
52
0.159
217 565
19
48
55
0.230
217 577
19
75
85
0.239
217 564
19
81
89
0.300
Materiál: Oceľ - trieda pevnosti 8.8, závlačka Cu STN 02 1781,
podložka ISO 7089
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované, meď galvanicky zinkovaná
Použitie: Na spojenie vidlice s okom u armatúr vonkajších vedení
vn a vvn
Material: Steel of 8.8 class of strength, split pin Cu STN 02 1781,
plate ISO 7089
Surface Protection: Hot dip-galvanized, copper electrogalvanized
Use: Clevis - eye coupling at fittings for high voltage overhead lines
E 7.1
C
D
E
F
G
OCHRANNÉ TYČE
PROTECTIVE RODS
260
310
260
310
Ø8
L1
L1
Ø8
A
105
150
105
L1
Ø8
Obsah
Content
260
310
d
d
1
d
2
3
C
L1
L1
B
zalisovaných 15
ocelových drôtov
zalisovaných 15
ocelových drôtov
d
D
d
4
E
5
Obr.
Fig.
2
3
4
5
Hmotnosť
Weight
kg
d
L1
13
300
2.00
521 506
18
300
2.00
521 506.1
22
300
2.00
521 506.2
21
300
2.00
521 506.3
22
150
1.43
521 506.4
17.5
150
1.45
521 506.5
26
300
2.00
521 505
13
300
2.00
521 509
18
300
2.00
521 509.1
22
300
2.00
521 512.4
24
300
2.08
521 601
17
400
0.42
521 602
22
400
0.48
521 603
17
400
0.60
521 604
22
400
0.60
521 504
1
Rozmery
Dimensions
mm
Typ
Type
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na ochranu izolačného závesu proti biologickému
znečisteniu
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Protection of insulator string against biological pollution
E8
F
G
NOSNÉ KLADKY
SUSPENSION ROLLERS
Obsah
Content
A
B
C
D
E
Priemer vodiča
Únosnosť
Hmotnosť
Conductor diameter
Breaking strength
Weight
mm
kN
kg
132 200
max. φ 30
160
120.0
132 200.1
max. φ 35
160
128.0
136 300
max. φ 70
450
220.0
Obr.
Typ
Fig.
Type
1
2
Materiál: Zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana: Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Na uchytenie Al, AlFe a Aldrey vodičov na nosných závesoch
vonkajších vedení vn a vvn
Material: Aluminium alloy, steel
Surface Protection: Steel hot dip galvanized
Use: Attachment of Al, ACSR, AAAC conductors in suspension strings
E9
F
G
Obsah
Content
F.
MONTÁŽNE NÁRADIE
ASSEMBLY TOOLS
Montážne náradie je určené na roviňovanie a ťahanie vodičov, na napínanie pomocných kotiev stožiarov, na vyrovnávanie
krútenia medzi ťažným lanom a vodičom.
Povrch nesmie mať ostré hrany, hroty a iné poškodenia,
ktoré znižujú manipulačnú schopnosť a prevádzkovú spoľahlivosť. V miestach styku s vodičom nesmú byť žiadne hroty,
škrabance a vypukliny. V miestach výstupu vodičov z hákovníc
musia byť zaoblené hrany, aby nepoškodili vodič. Pri montážnom náradí je udávaná hodnota dovoleného zaťaženia. Je to
hodnota, pri ktorej nedôjde k trvalej deformácii montážneho
náradia, alebo jeho dielcov.
Assembly tools are designed to string and pull conductors,
to tension tower auxiliary anchors, to compensate torsion
between pulling rope and conductor.
Surface should be from sharp edges as well as other
damages that can cause noneffective handling ability or
working reliability. The place of contact with conductor should
be free from edges or scratches. At the conductor output from
the pulling or come along clamp should have rounded edges to
avoid damage of the conductor. Working load guarantees that
assembly tools or any of their parts should not be permanently
deformed.
F
A
B
C
D
E
F
G
MONTÁŽNE NÁRADIE
ASSEMBLY TOOLS
F1
F1
KLINOVÉ HÁKOVNICE
WEDGE – TYPE PULLING CLAMPS
F2
F2
PANTOGRAFICKÉ HÁKOVNICE
COME ALONG CLAMPS
F3
F3
ROZVIŇOVACIE KLADKY
STRINGING SHEAVES
F3
F3
ROZVIŇOVACIE KLADKY
STRINGING SHEAVES
F3
F3
ROZVIŇOVACIE KLADKY
STRINGING SHEAVES
F 3.1
F 3.1
ROZVIŇOVACIE KLADKY
STRINGING SHEAVES
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
F 3.1
F 3.1
ROZVIŇOVACIE KLADKY
STRINGING SHEAVES
F 3.1
F 3.1
ROZVIŇOVACIE KLADKY
STRINGING SHEAVES
F4
F4
KLADKY
SHEAVES
F4
F4
KLADKY
SHEAVES
F (1/2)
G
MONTÁŽNE NÁRADIE
ASSEMBLY TOOLS
F5
F5
UPEVŇOVACIE KOLÍKY
FIXING PINS
F6
F6
ZÁVESNÉ KĹBY
SHACKLES
F7
F7
OTOČNÉ SPOJKY
ROTATING JOINTS
F8
F8
NAPÍNACIE SKRUTKY
TURNABUCKLES
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
F (2/2)
KLINOVÉ HÁKOVNICE
WEDGE – TYPE PULLING CLAMP
Obsah
Content
A
B
Typ
Type
257 401
Priemer vodiča
Conductor diameter
Rozmery
Dimensions
mm
mm
11.20 – 16.00
a
b
360
160
Materiál: Temperovaná liatina, oceľ
Povrchová ochrana: Farbené, klin čiernený, spojovací materiál
galvanicky zinkovaný a chromátovaný
Použitie: Hákovnice sú určené k ťahaniu vodičov v uvedenom rozsahu
priemerov. Vodič je samosvorne uchytený klinom
Dovolené zaťaženie
Hmotnosť
Working load
Weight
kN
kg
20
3.40
Material: Malleable cast iron, steel
Surface Protection: Painted, wedge blacked, jointing material
alectrogalvanized and chromated
Use: Pulling of conductors. Conductor is self-locking by the wedge
C
D
E
F
G
F1
PANTOGRAFICKÉ HÁKOVNICE
COME ALONG CLAMPS
Obsah
Content
A
B
C
Typ
Type
Priemer vodiča
Conductor diameter
mm
a
mm
Dovolené zaťaženie
Hmotnosť
Working load
Weight
kN
kg
257 001
19.00 – 21.30
190
20
9.50
257 002
24.60 – 29.80
230
34
10.30
257 003
8.00 – 10.00
165
7
8.90
257 004
14.00 – 16.00
165
17
8.90
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované, matice galvanicky zinkované
a chromátované
Použitie: Hákovnice sú určené k ťahaniu vodičov v uvedenom rozsahu
priemerov. Vodič je uchytený zovretím čelustí pomocou pantogra­­
fic­kého mechanizmu. Žliabok v čelustiach nesmie byť mastný
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized, nuts electrogalvanized and
chromated
Use: Pulling of conductors. Conductor is clamped by the jaws o come
along system. Groove in jaws must not be greased
F2
D
E
F
G
ROZVIŇOVACIE KLADKY
STRINGING SHEAVES
Obsah
Content
A
B
C
D
E
Obr.
Typ
Fig.
Type
Rozmery
Priemer vodiča
Dimensions
Conductor diameter
≤ mm
mm
d1
d2
b
Dovolené zaťaženie
Hmotnosť
Working load
Weight
kN
kg
257 228
13
110
180
6.50
50
5.70
257 229
19
110
180
9.50
100
5.50
2
257 218
20
120
150
10.00
–
2.90
3
257 230
64
180
300
32.00
25
22.90
1
Materiál: Zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované, farbené
Použitie: Na rozviňovanie vodičov do uvedeného priemeru
Material: Aluminium alloy, steel
Surface Protection: Hot dip galvanized, painted
Use: Stringing of conductors
F3
F
G
ROZVIŇOVACIE KLADKY
STRINGING SHEAVES
126
238
124
d1
d2
d1
d2
R27
.5
R27.
5
Obsah
Content
M16
90
90
90
2
1
Obr.
Typ
Fig.
Type
Priemer vodiča
Conductor diameter
≤ mm
Rozmery
Dimensions
mm
d1
d2
B
C
Dovolené zaťaženie
Hmotnosť
Working load
Weight
kN
kg
1
257 236
55
87
210
–
5.90
2
257 231
55
55
210
9
6.30
Materiál: Zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované, farbené, spojovací materiál
galvanicky zinkovaný a chromátovaný
Použitie: Na rozviňovanie vodičov do uvedeného priemeru
A
Material: Aluminium alloy, steel
Surface Protection: Hot dip galvanized, painted, jointing material
electrogalvanized and chromated
Use: Stringing of conductors
D
E
F
G
F 3.1
KLADKY
SHEAVES
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
Dovolené zaťaženie
Hmotnosť
Working load
Weight
kN
kg
257 256
–
4.50
2
257 260
–
5.10
3
257 257
–
8.90
4
257 213
3
1.20
5
257 255
–
1.60
Obr.
Typ
Fig.
Type
1
Materiál: Zliatina hliníka, oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované, farbené
Použitie: Na rozviňovanie káblov. Typ 257 213 na vyťahovanie
materiálu potrebného k montáži na stožiari alebo vodiči. Typ 257 255
- náhradný diel
Material: Aluminium alloy, steel
Surface Protection: Hot dip galvanized, painted
Use: Stringing of cable. Type 257 213 pulling of material to be
assembled at the tower. Type 257 255 - spare part
F4
G
UPEVŇOVACIE KOLÍKY
FIXING PINS
Obsah
Content
A
Hmotnosť
Typ
a
Type
mm
257 252
300
0.50
257 253
500
0.80
257 254
700
1.10
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie kladiek na rozviňovanie káblov
Weight
B
kg
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Fixing of stringing sheaves
C
D
E
F
G
F5
ZÁVESNÉ KĹBY
SHACKLES
Obsah
Content
A
B
C
Rozmery
Obr.
Typ
Dimensions
Fig.
Type
mm
1
2
Dovolené zaťaženie
Hmotnosť
Working load
Weight
kN
kg
a
c
d
t
257 806
51
20
14
12
60
0.40
257 812
74
25
20
18
120
0.90
257 825
88
30
30
25
250
2.40
257 831
100
40
42
34
200
5.30
257 832
100
40
22
22
120
1.30
D
E
F
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na montážne uchytenie závesov a kotiev
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Attachment of strings and anchors
F6
G
OTOČNÉ SPOJKY
ROTATING JOINTS
Obsah
Content
A
B
Rozmery
Typ
Dimensions
Type
mm
Dovolené zaťaženie
Hmotnosť
Working load
Weight
kN
kg
a
b
d1
d2
R
257 203
16
120
20
25
10
32
1.20
257 204
20
145
20
25
10
48
1.90
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Farbené, čiernené
Použitie: Na vyrovnávanie krútenia pri ťahaní vodičov medzi ťažným
lanom a vodičom
Material: Steel
Surface Protection: Painted, blacked
Use: Compensation of torsion between pulling rope and conductor
C
D
E
F
G
F7
NAPÍNACIE SKRUTKY
TURNBUCKLES
Obsah
Content
A
B
Rozmery
Typ
Dimensions
Type
mm
Dovolené zaťaženie
Hmotnosť
Working load
Weight
kN
kg
a
c
d
257 852
938 – 1538
26
25
60
17.00
257 853
960 – 1490
26
22
125
16.80
C
D
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na napínanie pomocných kotiev stožiarov
Material: Steel
Surface Protection: Hot dip galvanized
Use: Tensioning of tower auxiliary anchors
E
F
G
F8
Obsah
Content
Armatúry pre KZL (OPGW)
G1
ZÁVESY PRE OPGW VODIČE (PRÍKLAD)
G2
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
G3
NOSNÉ SVORKY ŠPIRÁLOVÉ S NEOPRÉNOVOU VLOŽKOU PRE KZL
G4
C-PODPERY
G5
ZÁVESNÝ KĹB
G6
KOTEVNÉ ŠPIRÁLY A KOTEVNÉ OČNICE PRE KZL (OPGW)
A
B
C
D
E
F
G7
ZEMNIACA SVORKA KOTEVNÁ
G8
UZEMŇOVACIE A UPEVŇOVACIE ARMATÚRY
G9
TLMIČE VIBRÁCIÍ
G10
PRÍSLUŠENSTVO
G
G
Typový zoznam
GAS 1/10
GAS 3/11
GAS 3/12
GAS 3/13
GAS 3/14
GAS 3/15
GAS 3/16
GAS 4/17
GAS 4/18
GAS 4/19
GAS 5/20
GAS 5/21
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
RAAW FO 19/Dcha
EPAW FO 12,5/I/2600
RAAW FO 20/Dcha
EPAW FO 13,5/I/2600
RAAW FO 21/Dcha
EPAW FO 14/I/2600
RAAW FO 21,5/Dcha
EPAW FO 15/I/2600
RAAW FO 22,5/Dcha
EPAW FO 16/I/2600
RAAW FO 23,5/Dcha
EPAW FO 17/I/2600
RAAW FO 24,5/Dcha
EPAW FO 18/I/2600
RAAW FO 25,5/Dcha
EPAW FO 19/I/2600
RAAW FO 26,5/Dcha
EPAW FO 20/I/2600
G6.1
G6.1
G6.1
G6.1
G6.1
G6.1
G6.1
G6.1
G6.1
G6.1
G6.1
G6.1
G6.1
G6.1
G6.1
G6.1
G6.1
G6.1
G19-100
G19-230
B6.2
B6.2
VRAL 083-088
VRAL 088-093
VRAL 093-099
VRAL 099-105
VRAL 105-111
VRAL 119-124
VRAL 124-132
VRAL 132-140
VRAL 140-148
VRAL 148-154
VRAL 154-166
VRAL 166-175
VRAL 172-178
VRAL 178-188
G9.2
G9.2
G9.2
G9.2
G9.2
G9.2
G9.2
G9.2
G9.2
G9.2
G9.2
G9.2
G9.2
G9.2
VRAL 188-201
VRAL 201-215
VRAL 215-230
VRAL 230-242
VRAL 242-250
VRAL 250-258
G9.2
G9.2
G9.2
G9.2
G9.2
G9.2
134936
134937
235480
162840
162841/A..B..
162842/A..B..
162843/A..B..
162955.1
162955.2
162955.3
162955.4
162955.5
162955.6
162955.7
162955.8
162955.9
162955.10
162955.11
162955.12
162955.13
162955.14
162955.15
162955.16
162955.17
162955.18
162955.19
162955.20
162955.21
162955.22
162955.23
162955.24
162955.25
162955.26
162955.27
162955.28
162955.29
162955.30
162955.31
162955.32
162955.33
162955.34
162955.35
167060/A..B..
167061/A..B..
G4
G4
G5
G7.1
G7.2
G7.2
G7.2
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G7.3
G8.1
G8.1
167062/A..B..
162957/A..B..
162958/A..B..
162959/A..B..
237935.1
237935.2
237936.1
237936.2
237937.1
237937.2
237937.5
237937.7
237935.3
237935.4
237936.3
237936.4
237937.3
237937.4
237938.1
237938.2
237938.3
237938.4
237938.5
237939.1
237939.2
237939.3
237939.4
237939.5
237940.1
237940.2
237940.3
237940.4
237940.5
237941.1
237941.2
237941.3
237941.4
237941.5
237942.1
237942.2
237942.3
237942.4
237942.5
237943.1
237943.2
237943.3
237943.4
237943.5
195093/A..B..
162956.1
162956.2
162956.3
G
G8.1
G8.2
G8.2
G8.2
G8.3
G8.3
G8.3
G8.3
G8.3
G8.3
G8.3
G8.3
G8.4
G8.4
G8.4
G8.4
G8.4
G8.4
G8.5
G8.5
G8.5
G8.5
G8.5
G8.5
G8.5
G8.5
G8.5
G8.5
G8.5
G8.5
G8.5
G8.5
G8.5
G8.6
G8.6
G8.6
G8.6
G8.6
G8.6
G8.6
G8.6
G8.6
G8.6
G8.6
G8.6
G8.6
G8.6
G8.6
G8.7
G8.8
G8.8
G8.8
162956.4
162956.5
162956.6
162956.7
162956.8
162956.9
162956.10
162956.11
162956.12
162956.13
162956.14
162956.15
162956.16
162956.17
162956.18
162956.19
162956.20
162956.21
162956.22
162956.23
162956.24
162956.25
162956.26
162956.27
162956.28
162956.29
162956.30
162956.31
162956.32
162956.33
162956.34
162956.35
195067.1
195096
228581.71
228581.72
228581.73
228582.72
228582.73
228581.81
228581.82
228581.83
228582.82
228582.83
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.8
G8.9
G8.9
G9.1
G9.1
G9.1
G9.1
G9.1
G9.1
G9.1
G9.1
G9.1
G9.1
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
ZÁVESY (príklady)
Nosné závesy
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
Legenda:
1. C-kozlík. 2. Závesný kĺb. 3. Nosná svorka. 4. Prepojovací vodič. 5. Strmeň. 6. Závesný kĺb. 7. Závesný kĺb.
8. Dvojité oko priame. 9. Dvojité oko krížové
G 1.1
ZÁVESY (príklady)
Kotevné závesy
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
Legenda:
1. Závesný kĺb. 2. Strmeň. 3. Zemniaca svorka kotevná. 4. Závesný kĺb. 5. Dvojité oko priame. 6. Napínacia skrutka.
7. Vidlica s okom. 8. Vidlica nastaviteľná. 9. Dvojité oko krížové. 10. Vidlica s okom krížová. 11. Kotevná očnica.
12. Kotevná špirála. 13. Ochranná špirála
G 1.2
ZÁVESY (príklady)
Uzemnenie kotevných závesov
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
Legenda:
1. Závesný kĺb. 2. Vidlica nastaviteľná. 3. Dvojité oko krížové. 4. Kotevná očnica. 5. Kotevná špirála. 6. Ochranná špirála.
7. Stožiarová príchytka. 8. Zemniaca príchytka. 9. Kábelové oko. 10. Prúdová svorka. 11. Zemniaca svorka kotevná
s uzemnením. 12. Zemniaca svorka kotevná
G 1.3
NOSNÉ A KOTEVNÉ ARMATÚRY PRE KZL (OPGW)
Technická špecifikácia
Obsah
Content
Nosné závesy
Nosná svorka bola navrhnutá na zabezpečenie ochrany vodiča. Špirály. na ktorých je namontovaná svorka. zabraňujú poškodeniam stlačením.
koróziou a korónovým výbojom na vodiči. Vo svorke je použitá neoprénová vložka. ktorá minimalizuje napätia v bodoch upnutia. Nosná špirálová
svorka má tlmiaci účinok. ktorý zlepšuje správanie sa vodiča v prípade kmitov spôsobených vetrom.
Kotevné závesy
Hlavnou funkciou kotviacej sady je upevniť KZL (OPGW) k stožiarom. Na ochranu optického kábla slúži ochranná špirála. na ktorú je namontovaná
kotviaca špirála. V prípade vodičov KZL (OPGW) je smer vinutia ochrannej špirály opačný vzhľadom na smer vinutia vonkajšej vrstvy vodiča a
smer vinutia kotevnej špirály zhodný s vinutím vonkajšej vrstvy vodiča. Oblasť slučky ukotvenia musí byť chránené vhodnou kotevnou očnicou.
Spoločnosť SAPREM vytvorila označenie. ktoré má spolu s počtom drôtov. priemerom. dĺžkou a farebným označením umožniť správne priradiť
armatúry k použitému vodiču.
Označenie kotevných špirál spoločnosti SAPREM je nasledovné:
Ratención de Anclaje = RA. ukotvenie označené dvoma písmenami udávajúcimi materiál. z ktorého sú vyrobené = AW (hliníkovooceľový
vodič). po ktorých nasledujú dve písmená F.O. (optické vlákno) a čísla. ktoré udávajú priemer. pre ktorý bolo ukotvenie vyrobené. Ako môžete
vidieť v priložených tabuľkách. každé ukotvenie má použiteľný rozsah priemerov. je to sčítanie priemeru kábla a dvojnásobku priemeru tyče
(na ochrannom spojení).
Označenie ochranných spojení spoločnosti SAPREM je nasledovné:
Empalme de Protección = EP. ochranné spojenie označené dvoma písmenami udávajúcimi materiál. z ktorého sú vyrobené = AL (Aleac. aluminio
= hliníková zliatina). AW (hliníkovooceľový vodič) s dvoma písmenami F.O. (optické vlákno) a číslami. ktoré udávajú priemer. pre ktorý bolo
ochranné spojenie vyrobené. Ako môžete vidieť v priložených tabuľkách. každé ochranné spojenie má použiteľný rozsah priemerov.
Príklad: EPAW FO 15/I/2600 je ochranné spojenie pre optický kábel (F.O.) typu OPGW. ktoré je upevnené ukotvením RAAW FO 21.5/D (priemer
kábla +2 drôtu ochranného spojenia – 15 + 2 × 3.26 = 21.52).
Okrem farebného označenia uprostred dielca sú na ochrannom spojení vyznačené aj krížové značky udávajúce počiatočný bod použitia
ochranného spojenia. Na kotevných špirálach je farebne označený počiatočný bod montáže. ktorý lícuje s kríž. značkou na ochrannom spojení.
Označenie je doplnené o písmeno D v prípade vinutia smerom v pravo. alebo písmenom I v prípade vinutia smerom doľava.
Veľmi dôležité: Smer položenia ukotvenia musí byť zhodný so smerom vonkajšej vrstvy určeného kábla a smer položenia ochranného spojenia
musí byť opačný.
Povrchová úprava a vzhľad
Drôty sád ukotvenia musia byť povrchovo upravené na koncoch. aby nedošlo k poškodeniu vodiča. Všetky ukotvenia sú vo vnútri opieskované
nekĺzavým materiálom podľa špecifikácie spoločnosti SAPREM ESP.06.01.08.
G2
A
B
C
D
E
F
G
NOSNÉ SVORKY ŠPIRÁLOVÉ S NEOPRÉNOVOU VLOŽKOU PRE KZL (OPGW)
Obsah
Content
A
B
C
Rozmery
mm
Priemer KZL
(OPGW)
∅D
mm
b
GAS 1/10
9.70 – 10.70
GAS 3/11
GAS 3/12
Typ
Farebný
kód
Zaručená
únosnosť
kN
IthN
kA
Hmotnosť
kg
čierna
80
25
1.80
h
Priemer drôtu
∅d
Dĺžka špirály
L
Počet
drôtov
144
80
4.62
1800
9
10.70 – 11.70
144
80
4.62
1800
9
modrá
80
25
2.00
11.70 – 12.70
144
80
4.62
1800
10
červená
80
25
2.00
GAS 3/13
12.70 – 13.70
144
80
4.62
1800
10
žltá
80
25
2.00
GAS 3/14
13.70 – 14.70
144
90
4.62
1800
10
červená
80
32
2.00
GAS 3/15
14.70 – 15.70
144
90
4.62
1800
11
modrá
80
32
2.20
GAS 3/16
15.70 – 16.70
144
90
4.62
1800
12
zelená
80
32
2.30
GAS 4/17
16.70 – 17.70
185
90
5.18
1800
11
čierna
80
32
2.50
GAS 4/18
17.70 – 18.70
185
90
5.18
1800
12
červená
80
32
2.80
GAS 4/19
18.70 – 19.70
185
90
5.18
2000
13
modrá
80
32
2.80
GAS 5/20
19.70 – 20.70
225
120
6.35
2000
11
modrá
110
35
3.00
GAS 5/21
20.70 – 21.70
225
120
6.35
2000
11
zelená
110
35
3.00
GAS 5/22
21.70 – 22.70
225
120
6.35
2000
12
čierna
110
35
3.10
GAS 5/23
22.70 – 23.70
225
120
6.35
2000
12
–
110
35
3.10
Materiál: Zliatina hliníka (drôty. teleso). neoprén (vložka). oceľ
Povrchová ochrana: Oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Na uchytenie vodiča v nosnom bode pre KZL (OPGW). Na eliminovanie eolitických vibrácií a redukovanie ohybových namáhaní
spôsobených vetrom.
Poznámka: Pri objednávaní je potrebné v objednávke uviesť druh. označenie. priemer vodiča a smer vinutia.
G3
D
E
F
G
C-PODPERY
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
Obr.
Rozmery
mm
Typ
Zaručená únosnosť
kN
N
b
F1
F2
F3
Hmotnosť
kg
1
134936
18
358
20
50
30
17.3
2
134937
-
285
30
70
50
24.5
Materiál: Liatina. oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na uchytenie nosnej svorky KZL (OPGW) a nosnej svorky pre zemniace vodiče
G4
G
ZÁVESNÝ KĹB
Obsah
Content
A
B
C
Rozmery
mm
Typ
235480
a
c
89
20
Zaručená únosnosť
kN
Hmotnosť
kg
120
0.65
D
E
F
G
Materiál: Oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na upevnenie nosnej svorky do C-podpery.
G5
KOTEVNÉ ŠPIRÁLY PRE KZL (OPGW)
Obsah
Content
A
B
C
Typ
Priemer KZL
(OPGW)
mm
Rozmery
mm
Priemer
drôtika d
Dĺžka
špirály L
Počet drôtikov
D
Smer
vinutia
Farebný
kód
Zaručená
únosnosť
kN
Hmotnosť
kg
RAAW FO 19/Dcha
EPAW FO 12.5/I/2600
12.30 – 12.90
4.12
3.26
1380
2600
6
12 (4+4+4)
63
pravý
ľavý
žltá
modrá
100
4.00
RAAW FO 20/Dcha
EPAW FO 13.5/I/2600
13.00 – 13.70
4.12
3.26
1380
2600
7
13 (4+3+3+3)
63
pravý
ľavý
čierna
žltá
120
4.20
RAAW FO 21/Dcha
EPAW FO 14/I/2600
13.80 – 14.60
4.12
3.26
1380
2600
7
14 (4+4+3+3)
63
pravý
ľavý
červená
červená
125
4.30
RAAW FO 21.5/Dcha
EPAW FO 15/I/2600
14.70 – 15.50
4.12
3.26
1380
2600
7
14 (4+4+3+3)
63
pravý
ľavý
zelená
modrá
130
4.50
RAAW FO 22.5/Dcha
EPAW FO 16/I/2600
15.60 – 16.50
4.12
3.26
1380
2600
7
15 (4+4+4+3)
63
pravý
ľavý
modrá
zelená
135
4.60
RAAW FO 23.5/Dcha
EPAW FO 17/I/2600
16.60 – 17.50
4.62
3.26
1600
2600
7
16 (4+4+4+4)
63
pravý
ľavý
žltá
čierna
135
4.70
RAAW FO 24.5/Dcha
EPAW FO 18/I/2600
17.60 – 18.50
4.62
3.26
1600
2600
7
17 (5+4+4+4)
63
pravý
ľavý
červená
červená
135
4.80
RAAW FO 25.5/Dcha
EPAW FO 19/I/3000
18.60 – 19.50
5.18
3.26
1700
3000
7
17 (5+4+4+4)
63
pravý
ľavý
čierna
žltá
150
4.90
RAAW FO 26.5/Dcha
EPAW FO 20/I/3000
19.60 – 20.50
5.18
3.26
1700
3000
7
18 (5+5+4+4)
63
pravý
ľavý
čierna
čierna
150
5.00
RAAW FO 27.5/Dcha
EPAW FO 21/I/3000
20.60 – 21.50
5.18
3.26
1700
3000
8
19 (5+5+5+4)
63
pravý
ľavý
žltá
čierna
150
5.20
RAAW FO 28.5/Dcha
EPAW FO 22/I/3000
21.60 – 22.50
5.18
3.26
1700
3000
8
19 (5+5+5+4)
63
pravý
ľavý
žltá
červená
150
5.20
RAAW FO 29.5/Dcha
EPAW FO 23/I/3000
22.60 – 23.50
5.18
3.26
1700
3000
8
19 (5+5+5+4)
63
pravý
ľavý
–
150
5.20
Materiál: Pohliníkovaná oceľ (výstužná špirála. kotevná špirála)
Použitie: Na upevnenie KZL (OPGW) na kotevných stožiaroch.
Poznámka: Kotevná špirála pre KZL (OPGW) pozostáva z ochranných špirál a samotných upevňovacích kotevných špirál. Zaručená pevnosť
kotevného uchytenia závesu je minimálne 90% matematickej únosnosti príslušného KZL (OPGW).
Pri objednávaní je potrebné v objednávke uviesť druh. označenie. priemer vodiča a smer vinutia.
G 6.1
D
E
F
G
KOTEVNÉ OČNICE
Obsah
Content
A
B
C
D
Rozmery
mm
a
b
h
m
Zaručená
únosnosť
kN
G19-100
100
56
20
70
100
28
0.90
G19-230
140
60
22
70
230
32
1.20
Typ
IthN
kA
Hmotnosť
kg
E
F
Materiál: liatina. oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na uchytenie kotevných špirál pre KZL (OPGW).
G
G 6.2
ZEMNIACA SVORKA KOTEVNÁ
Obsah
Content
A
B
C
D
E
Typ
Rozmery
d
mm
Zaručená
únosnosť
kN
Hmotnosť
kg
162840
19
160
4.20
Materiál: oceľ
Povrchová ochrana: Žiarovo zinkované
Použitie: Na kotvenie zemniacich vodičov na špicu stožiara
F
G
G 7.1
ZEMNIACE SVORKY KOTEVNÉ
Obsah
Content
A
B
C
D
E
Materiál: zliatina hliníka. oceľ. nehrdzavejúca oceľ
Povrchová ochrana: oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Na upevnenie KZL (OPGW) a uzemňovacieho vodiča na špicu stožiara so súčasným uzemnením použitých vodičov. Svorku
je možné použiť v rôznych kombináciach. s rôznymi KZL (OPGW). s rôznymi zemniacimi vodičmi. prípadne s vyplnením druhej drážky
Al vložkou.
Poznámka: Príklad pre objednávku:
Požadovaný 1. vodič: drážka A: 13.55 mm
Požadovaný 2. vodič: drážka B: 16.96 mm
Poznávacie číslo podľa tabuľky:drážka A – 13.51-14.00 = 12
drážka B – 16.51-17.00 = 8
Objednávacie (typové) číslo svorky: 162 842/A12B8
Montáž: Uťahovací moment: M10 – 35 Nm. M12 – 59 Nm
G 7.2
F
G
Typ
162841/A..B..
162842/A..B
162843/A..B..
Drážka
A
Poznávacie číslo Rozsah priemerov
A
(mm)
1
8.00 – 8.50
2
8.51 – 9.00
3
9.01 – 9.50
4
9.51 – 10.00
5
10.01 – 10.50
6
10.51 – 11.00
7
11.01 – 11.50
8
11.51 – 12.00
9
12.01 – 12.50
10
12.51 – 13.00
1
8.00 – 8.50
2
8.51 – 9.00
3
9.01 – 9.50
4
9.51 – 10.00
5
10.01 – 10.50
6
10.51 – 11.00
7
11.01 – 11.50
8
11.51 – 12.00
9
12.01 – 12.50
10
12.51 – 13.00
11
13.01 – 13.50
12
13.51 – 14.00
13
14.01 – 14.50
14
14.51 – 15.00
15
15.01 – 15.50
16
15.51 – 16.00
17
16.01 – 16.50
18
16.51 – 17.00
19
17.01 – 17.50
1
13.01 – 13.50
2
13.51 – 14.00
3
14.01 – 14.50
4
14.51 – 15.00
5
15.01 – 15.50
6
15.51 – 16.00
7
16.01 – 16.50
8
16.51 – 17.00
9
17.01 – 17.50
10
17.51 – 18.00
11
18.01 – 18.50
12
18.51 – 19.00
13
19.01 – 19.50
14
19.51 – 20.00
15
20.01 – 20.50
16
20.51 – 21.00
17
21.01 – 21.50
18
21.51 – 22.00
19
22.01 – 22.50
20
22.51 – 23.00
21
23.01 – 23.50
22
23.51 – 24.00
23
24.01 – 24.50
24
24.51 – 25.00
25
25.01 – 25.50
Drážka
B
Poznávacie číslo Rozsah priemerov
B
(mm)
1
8.00 – 8.50
2
8.51 – 9.00
3
9.01 – 9.50
4
9.51 – 10.00
5
10.01 – 10.50
6
10.51 – 11.00
7
11.01 – 11.50
8
11.51 – 12.00
9
12.01 – 12.50
10
12.51 – 13.00
1
13.01 – 13.50
2
13.51 – 14.00
3
14.01 – 14.50
4
14.51 – 15.00
5
15.01 – 15.50
6
15.51 – 16.00
7
16.01 – 16.50
8
16.51 – 17.00
9
17.01 – 17.50
Rozmery
mm
C
E
Skrutky
M
Zaručená
únosnosť
kN
Hmotnosť
kg
Obsah
Content
A
64
25
2xM10
4.40
B
C
D
100
29
3xM10
4.60
E
160
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17.51 – 18.00
18.01 – 18.50
18.51 – 19.00
19.01 – 19.50
19.51 – 20.00
20.01 – 20.50
20.51 – 21.00
21.01 – 21.50
21.51 – 22.00
22.01 – 22.50
22.51 – 23.00
23.01 – 23.50
23.51 – 24.00
24.01 – 24.50
24.51 – 25.00
25.01 – 25.50
G 7.2
F
G
120
43
3xM12
5.10
VLOŽKA
Obsah
Content
A
B
Typ
162955.1
162955.2
162955.3
162955.4
162955.5
162955.6
162955.7
162955.8
162955.9
162955.10
162955.11
162955.12
162955.13
162955.14
162955.15
162955.16
162955.17
162955.18
162955.19
162955.20
162955.21
162955.22
162955.23
162955.24
162955.25
162955.26
162955.27
162955.28
162955.29
162955.30
162955.31
162955.32
162955.33
162955.34
162955.35
Rozsah priemerov
mm
8.00 – 8.50
8.51 – 9.00
9.01 – 9.50
9.51 – 10.00
10.01 – 10.50
10.51 – 11.00
11.01 – 11.50
11.51 – 12.00
12.01 – 12.50
12.51 – 13.00
13.01 – 13.50
13.51 – 14.00
14.01 – 14.50
14.51 – 15.00
15.01 – 15.50
15.51 – 16.00
16.01 – 16.50
16.51 – 17.00
17.01 – 17.50
17.51 – 18.00
18.01 – 18.50
18.51 – 19.00
19.01 – 19.50
19.51 – 20.00
20.01 – 20.50
20.51 – 21.00
21.01 – 21.50
21.51 – 22.00
22.01 – 22.50
22.51 – 23.00
23.01 – 23.50
23.51 – 24.00
24.01 – 24.50
24.51 – 25.00
25.01 – 25.50
Rozmery
mm
d
7.9
8.4
8.9
9.4
9.9
10.4
10.9
11.4
11.9
12.4
12.9
13.4
13.9
14.4
14.9
15.4
15.9
16.4
16.9
17.4
17.9
18.4
18.9
19.4
19.9
20.4
20.9
21.4
21.9
22.4
22.9
23.4
23.9
24.4
24.9
L
70
110
130
Hmotnosť
kg
0.009
0.010
0.011
0.013
0.015
0.016
0.018
0.019
0.021
0.023
0.039
0.042
0.045
0.048
0.052
0.055
0.059
0.063
0.067
0.083
0.088
0.093
0.098
0.104
0.109
0.115
0.120
0.126
0.132
0.138
0.144
0.151
0.157
0.164
0.171
Materiál: Zliatina hliníka
Použitie: Vložka sa použije pre vyplnenie druhej drážky u zemniacich svoriek kotevných (B7.2) a uzemňovacích svoriek. pevných (B8.2).
G 7.3
C
D
E
F
G
PARALELNÉ PRÚDOVÉ SVORKY ROZOBERATEĽNÉ
Obsah
Content
A
B
Typ
167060/A..B..
167061/A..B
167062/A..B..
Drážka
A
Poznávacie číslo Rozsah priemerov
A
(mm)
1
8.00 – 8.50
2
8.51 – 9.00
3
9.01 – 9.50
4
9.51 – 10.00
5
10.01 – 10.50
6
10.51 – 11.00
7
11.01 – 11.50
8
11.51 – 12.00
9
12.01 – 12.50
10
12.51 – 13.00
1
8.00 – 8.50
2
8.51 – 9.00
3
9.01 – 9.50
4
9.51 – 10.00
5
10.01 – 10.50
6
10.51 – 11.00
7
11.01 – 11.50
8
11.51 – 12.00
9
12.01 – 12.50
10
12.51 – 13.00
11
13.01 – 13.50
12
13.51 – 14.00
13
14.01 – 14.50
14
14.51 – 15.00
15
15.01 – 15.50
16
15.51 – 16.00
17
16.01 – 16.50
18
16.51 – 17.00
19
17.01 – 17.50
1
13.01 – 13.50
2
13.51 – 14.00
3
14.01 – 14.50
4
14.51 – 15.00
5
15.01 – 15.50
6
15.51 – 16.00
7
16.01 – 16.50
8
16.51 – 17.00
9
17.01 – 17.50
10
17.51 – 18.00
11
18.01 – 18.50
12
18.51 – 19.00
13
19.01 – 19.50
14
19.51 – 20.00
15
20.01 – 20.50
16
20.51 – 21.00
17
21.01 – 21.50
19
22.01 – 22.50
20
22.51 – 23.00
21
23.01 – 23.50
22
23.51 – 24.00
23
24.01 – 24.50
24
24.51 – 25.00
25
25.01 – 25.50
Drážka
B
Poznávacie číslo Rozsah priemerov
B
(mm)
1
8.00 – 8.50
2
8.51 – 9.00
3
9.01 – 9.50
4
9.51 – 10.00
5
10.01 – 10.50
6
10.51 – 11.00
7
11.01 – 11.50
8
11.51 – 12.00
9
12.01 – 12.50
10
12.51 – 13.00
1
13.01 – 13.50
2
13.51 – 14.00
3
14.01 – 14.50
4
14.51 – 15.00
5
15.01 – 15.50
6
15.51 – 16.00
7
16.01 – 16.50
8
16.51 – 17.00
9
17.01 – 17.50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
17.51 – 18.00
18.01 – 18.50
18.51 – 19.00
19.01 – 19.50
19.51 – 20.00
20.01 – 20.50
20.51 – 21.00
21.01 – 21.50
21.51 – 22.00
22.01 – 22.50
22.51 – 23.00
23.01 – 23.50
23.51 – 24.00
24.01 – 24.50
24.51 – 25.00
25.01 – 25.50
21.51 – 22.00
G 8.1
Rozmery
mm
C
E
64
25
Skrutky
M
Hmotnosť
kg
2xM10
0.20
C
D
E
100
29
3xM10
0.40
F
G
120
43
3xM12
0.90
Materiál: zliatina hliníka
Spojovací materiál: nehrdzavejúca oceľ
Použitie: Na prúdové spojenie dvoch vodičov
Poznámka: Príklad pre objednávku:
Požadovaný 1. vodič: drážka A: 13.55 mm
Požadovaný 2. vodič: drážka B: 16.96 mm
Poznávacie číslo podľa tabuľky: drážka A – 13.51-14.00 = 12
drážka B – 16.51-17.00 = 8
Objednávacie (typové) číslo svorky: 167 061/A12B8
Montáž: Uťahovací moment: M10 – 35 Nm. M12 – 59 Nm
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
G 8.1
UZEMŇOVACIE SVORKY PEVNÉ
Obsah
Content
A
B
Typ
162957/A..B..
162958/A..B
162959/A..B..
Drážka
A
Poznávacie číslo Rozsah priemerov
A
(mm)
1
8.00 – 8.50
2
8.51 – 9.00
3
9.01 – 9.50
4
9.51 – 10.00
5
10.01 – 10.50
6
10.51 – 11.00
7
11.01 – 11.50
8
11.51 – 12.00
9
12.01 – 12.50
10
12.51 – 13.00
1
8.00 – 8.50
2
8.51 – 9.00
3
9.01 – 9.50
4
9.51 – 10.00
5
10.01 – 10.50
6
10.51 – 11.00
7
11.01 – 11.50
8
11.51 – 12.00
9
12.01 – 12.50
10
12.51 – 13.00
11
13.01 – 13.50
12
13.51 – 14.00
13
14.01 – 14.50
14
14.51 – 15.00
15
15.01 – 15.50
16
15.51 – 16.00
17
16.01 – 16.50
18
16.51 – 17.00
19
17.01 – 17.50
1
13.01 – 13.50
2
13.51 – 14.00
3
14.01 – 14.50
4
14.51 – 15.00
5
15.01 – 15.50
6
15.51 – 16.00
7
16.01 – 16.50
8
16.51 – 17.00
9
17.01 – 17.50
10
17.51 – 18.00
11
18.01 – 18.50
12
18.51 – 19.00
13
19.01 – 19.50
14
19.51 – 20.00
15
20.01 – 20.50
16
20.51 – 21.00
17
21.01 – 21.50
18
21.51 – 22.00
19
22.01 – 22.50
20
22.51 – 23.00
21
23.01 – 23.50
22
23.51 – 24.00
23
24.01 – 24.50
24
24.51 – 25.00
25
25.01 – 25.50
Drážka
B
Poznávacie číslo Rozsah priemerov
B
(mm)
1
8.00 – 8.50
2
8.51 – 9.00
3
9.01 – 9.50
4
9.51 – 10.00
5
10.01 – 10.50
6
10.51 – 11.00
7
11.01 – 11.50
8
11.51 – 12.00
9
12.01 – 12.50
10
12.51 – 13.00
1
13.01 – 13.50
2
13.51 – 14.00
3
14.01 – 14.50
4
14.51 – 15.00
5
15.01 – 15.50
6
15.51 – 16.00
7
16.01 – 16.50
8
16.51 – 17.00
9
17.01 – 17.50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17.51 – 18.00
18.01 – 18.50
18.51 – 19.00
19.01 – 19.50
19.51 – 20.00
20.01 – 20.50
20.51 – 21.00
21.01 – 21.50
21.51 – 22.00
22.01 – 22.50
22.51 – 23.00
23.01 – 23.50
23.51 – 24.00
24.01 – 24.50
24.51 – 25.00
25.01 – 25.50
G 8.2
Rozmery
mm
C
E
64
25
Skrutky
M
Hmotnosť
kg
2xM10
1.60
C
D
E
100
29
3xM10
1.80
F
G
120
43
3xM12
2.30
Materiál: zliatina hliníka. oceľ. nehrdzavejúca oceľ
Povrchová ochrana: oceľ žiarovo zinkovaná
Použitie: Na uzemnenie KZL (OPGW) a uzemňovacieho vodiča na špicu stožiara. Svorku je možné použiť v rôznych kombináciach. s rôznymi
KZL (OPGW). s rôznymi zemniacimi vodičmi. prípadne s vyplnením druhej drážky Al vložkou.
Poznámka: Príklad pre objednávku:
Požadovaný 1. vodič: drážka A: 13.55 mm
Požadovaný 2. vodič: drážka B: 16.96 mm
Poznávacie číslo podľa tabuľky:drážka A – 13.51-14.00 = 12
drážka B – 16.51-17.00 = 8
Objednávacie (typové) číslo svorky: 162 958/A12B8
Montáž: Uťahovací moment: M10 – 35 Nm. M12 – 59 Nm
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
G 8.2
PREPOJOVACIE VODIČE
Obsah
Content
Ød
A
b
a
30°
Uzemnenie nosného závesu
L
b
a
C
5
3,
30°
Ø1
Typ
237935.1
237935.2
237936.1
237936.2
237937.1
237937.2
237937.5
237937.7
Zemniaci
vodič
Cu 35 mm2
Cu 50 mm2
D
Rozmery
mm
a
4
4.5
B
b
d
20
13.5
24
Cu 70 mm2
5
28
Cu 70 mm2
5
28
13.5
13.5
Materiál: Cu. Cu vodič
Povrchová ochrana: Cu cínované
Použitie: Na pripojenie nosnej svorky špirálovej ku C-kozlíku
G 8.3
L
1000
1500
1000
1500
1000
1500
13.5
850
17.5
850
IthN
kA
5.5
7.5
10.7
10.7
Hmotnosť
kg
E
0.55
0.80
0.68
0.99
0.93
F
1.28
0.82
0.71
G
PREPOJOVACIE VODIČE
Uzemnenie nosného závesu
Obsah
Content
A
B
C
D
Typ
237935.3
237935.4
237936.3
237936.4
237937.3
237937.4
Zemniaci
vodič
Cu 35 mm2
Cu 50 mm2
Cu 70 mm2
Rozmery
mm
a
4
4.5
5
b
20
24
28
Materiál: Cu. Cu vodič
Povrchová ochrana: Cu cínované
Použitie: Na pripojenie nosnej svorky špirálovej ku stožiaru.
G 8.4
L
1000
1500
1000
1500
1000
1500
IthN
kA
5.5
7.5
10.7
Hmotnosť
kg
E
0.60
0.85
0.73
1.04
F
0.98
1.33
G
PREPOJOVACIE VODIČE
Al prepojovacie vodiče
Obsah
Content
A
B
C
D
Typ
Zemniaci
vodič
Rozmery
mm
a
b
237938.1
d
1000
237938.2
237938.3
L
Ik
kA
0.26
1500
Al 70mm2
7
24
2000
Hmotnosť
kg
0.38
13.5
6.7
050
237938.4
2500
0.62
237938.5
3000
0.74
237939.1
1000
0.39
237939.2
237939.3
1500
Al 95mm2
7
30
2000
9.1
0.73
2500
0.90
237939.5
3000
1.07
237940.1
1000
0.51
237940.2
1500
0.72
Al 120mm2
10
33
2000
17
11.4
0.93
237940.4
2500
1.14
237940.5
3000
1.35
Materiál: Hliník
Použitie: Na prepojenie zemniaceho vodiča so stožiarom
Poznámka: V prípade požiadavky na iný druh vodiča Vám na základe Vašej špecifikácie vypracujeme ponuku
G 8.5
F
0.56
17
237939.4
237940.3
E
G
PREPOJOVACIE VODIČE
AlFe prepojovacie vodiče
Obsah
Content
A
B
C
D
Typ
Zemniaci
vodič
Rozmery
mm
a
b
L
IthN
kA
Hmotnosť
kg
237941.1
1000
0.88
237941.2
1500
1.18
237941.3
237941.4
AlFe
150/25
13
45
2000
15.8
1.48
2500
1.77
237941.5
3000
2.07
237942.1
1000
1.10
1500
1.47
237942.2
237942.3
237942.4
AlFe
185/31
15
48
2000
19.5
2.23
237942.5
3000
2.61
237943.1
1000
1.28
1500
1.77
237943.3
237943.4
AlFe
240/39
12
52
237943.5
2000
25.3
2.27
2500
2.76
3000
3.25
Materiál: Hliník
Použitie: Na prepojenie zemniaceho vodiča so stožiarom
Poznámka: V prípade požiadavky na iný druh vodiča Vám na základe Vašej špecifikácie vypracujeme ponuku
G 8.6
F
1.85
2500
237943.2
E
G
STOŽIAROVÉ PRÍCHYTKY
Obsah
Content
A
B
C
Typ
195093/ A..B..
Drážka
A
Poznávacie číslo Rozsah priemerov
A
(mm)
1
8.00 – 8.50
2
8.51 – 9.00
3
9.01 – 9.50
4
9.51 – 10.0
5
10.01 – 10.50
6
10.51 – 11.00
7
11.01 – 11.50
8
11.51 – 12.00
9
12.01 – 12.50
10
12.51 – 13.00
11
13.01 – 13.50
12
13.51 – 14.00
13
14.01 – 14.50
14
14.51 – 15.00
15
15.01 – 15.50
16
15.51 – 16.00
17
16.01 – 16.50
18
16.51 – 17.00
19
17.01 – 17.50
20
17.51 – 18.00
21
18.01 – 18.50
22
18.51 – 19.00
23
19.01 – 19.50
24
19.51 – 20.00
25
20.01 – 20.50
26
20.51 – 21.00
27
21.01 – 21.50
28
21.51 – 22.00
29
22.01 – 22.50
30
22.51 – 23.00
31
23.01 – 23.50
32
23.51 – 24.00
33
24.01 – 24.50
34
24.51 – 25.00
35
25.01 – 25.50
Drážka
B
Poznávacie číslo Rozsah priemerov
B
(mm)
1
8.00 – 8.50
2
8.51 – 9.00
3
9.01 – 9.50
4
9.51 – 10.00
5
10.01 – 10.50
6
10.51 – 11.00
7
11.01 – 11.50
8
11.51 – 12.00
9
12.01 – 12.50
10
12.51 – 13.00
11
13.01 – 13.50
12
13.51 – 14.00
13
14.01 – 14.50
14
14.51 – 15.00
15
15.01 – 15.50
16
15.51 – 16.00
17
16.01 – 16.50
18
16.51 – 17.00
19
17.01 – 17.50
20
17.51 – 18.00
21
18.01 – 18.50
22
18.51 – 19.00
23
19.01 – 19.50
24
19.51 – 20.00
25
20.01 – 20.50
26
20.51 – 21.00
27
21.01 – 21.50
28
21.51 – 22.00
29
22.01 – 22.50
30
22.51 – 23.00
31
23.01 – 23.50
32
23.51 – 24.00
33
24.01 – 24.50
34
24.51 – 25.00
35
25.01 – 25.50
G 8.7
Rozmery
mm
C
E
Hmotnosť
kg
D
E
F
G
50
40
~0.9
Materiál: zliatina hliníka. oceľ
Povrchová ochrana: žiarovo zinkované
Použitie: Na uchytenie KZL (OPGW) ku stožiaru
Poznámka: Príklad pre objednávku:
Požadovaný 1. KZL (OPGW): drážka A: 10.4 mm
Požadovaný 2. KZL (OPGW): drážka B: 13.6 mm
Poznávacie číslo podľa tabuľky: drážka A – 10.01-10.50 = 5
drážka B – 13.51 – 14.00 = 12
Objednávacie (typové) číslo svorky: 195 093 /A5B12
Montáž: KZL (OPGW) – uťahovací moment: 30 Nm. Svorka ku stožiaru – uťahovací moment: 15 Nm
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
G 8.7
VLOŽKY
Obsah
Content
A
Typ
Rozsah priemerov
mm
d
L
Hmotnosť
kg
162956.1
162956.2
8.00 – 8.50
8.51 – 9.00
7.9
8.4
0.007
0.008
162956.3
9.01 – 9.50
8.9
0.009
162956.4
9.51 – 10.00
9.4
0.010
162956.5
10.01 – 10.50
9.9
0.011
162956.6
10.51 – 11.00
10.4
0.012
162956.7
11.01 – 11.50
10.9
0.014
162956.8
11.51 – 12.00
11.4
0.015
162956.9
12.01 – 12.50
11.9
0.016
162956.10
12.51 – 13.00
12.4
0.018
162956.11
13.01 – 13.50
12.9
0.019
162956.12
13.51 – 14.00
13.4
0.021
162956.13
14.01 – 14.50
13.9
0.022
162956.14
14.51 – 15.00
14.4
0.024
162956.15
15.01 – 15.50
14.9
0.026
162956.16
15.51 – 16.00
15.4
0.027
162956.17
16.01 – 16.50
15.9
0.029
162956.18
16.51 – 17.00
16.4
55
0.031
162956.19
17.01 – 17.50
16.9
0.033
162956.20
17.51 – 18.00
17.4
0.035
162956.21
18.01 – 18.50
17.9
0.037
162956.22
18.51 – 19.00
18.4
0.039
162956.23
19.01 – 19.50
18.9
0.041
162956.24
19.51 – 20.00
19.4
0.044
162956.25
20.01 – 20.50
19.9
0.046
0.048
162956.26
20.51 – 21.00
20.4
162956.27
21.01 – 21.50
20.9
0.051
162956.28
21.51 – 22.00
21.4
0.053
162956.29
22.01 – 22.50
21.9
0.056
162956.30
22.51 – 23.00
22.4
0.058
162956.31
23.01 – 23.50
22.9
0.061
162956.32
23.51 – 24.00
23.4
0.064
162956.33
24.01 – 24.50
23.9
0.066
162956.34
162956.35
24.51 – 25.00
25.01 – 25.50
24.4
24.9
0.069
0.072
Materiál: Zliatina hliníka
Použitie: Vložka sa použije pre vyplnenie druhej drážky u stožiarových príchytiek (B8.7).
G 8.8
B
C
D
E
F
G
ZEMNIACE PRÍCHYTKY
Obsah
Content
A
B
C
Rozmery
mm
Rozsah priemerov
∅d
mm
a
b
c
M
195067.1
10.5 – 15.0
55
30
80
12
0.15
195096
16.9 – 22.0
60
35
80
12
0.18
Typ
Materiál: zliatina hliníka. oceľ
Povrchová ochrana: žiarovo zinkované
Použitie: Na uchytenie zemniaceho vodiča ku stožiaru
Hmotnosť
kg
D
E
F
G
G 8.9
TLMIČE VIBRÁCIÍ
Obsah
Content
A
B
C
Tlmiče pre kotevné závesy na KZL (OPGW)
Priemer KZL
(OPGW)
∅D
mm
Priemer KZL
(OPGW) so špirálou
∅ D1
mm
a
b
c
8.51 – 12.00
13.51 – 19.00
445
90
58
228581.72
12.01 – 15.00
18.01 – 23.00
445
90
228581.73
15.01 – 18.00
21.01 – 26.00
445
90
228582.72
18.01 – 22.00
24.01 – 30.00
480
90
228582.73
22.01 – 25.00
28.01 – 35.00
480
100
Typ
228581.71
Rozmery
mm
M
Uťahovací
moment
Nm
Hmotnosť
kg
14
53
2.40
58
14
53
2.45
58
14
53
2.45
58
14
53
3.20
60
14
53
3.25
D
E
F
Tlmiče pre nosné závesy na KZL (OPGW)
Typ
Priemer KZL
(OPGW)
∅D
mm
Priemer KZL
(OPGW) so špirálou
∅ D1
mm
a
b
c
Rozmery
mm
M
Uťahovací
moment
Nm
Hmotnosť
kg
228581.81
8.51 – 12.00
14.00 – 22.00
445
90
58
14
53
2.45
228581.82
12.01 – 15.00
18.00 – 25.00
445
90
58
14
53
2.50
228581.83
15.01 – 18.00
22.00 – 29.00
445
90
58
14
53
2.50
228582.82
18.01 – 22.00
25.00 – 35.00
480
100
60
14
53
3.25
228582.83
22.01 – 25.00
29.00 – 39.00
480
100
60
14
53
3.30
Materiál: zliatina zinku. zliatina hliníka. oceľ
Povrchová ochrana: žiarovo zinkované
Použitie: Na tlmenie eolitických vibrácií KZL (OPGW)
Poznámka: Tlmiče sa umiestňuje na nosnú špirálu nosnej svorky. alebo na ochrannú špirálu kotevnej svorky. V prípade použitia viac tlmičov
tieto sa umiestňujú na ochrannú špirálu (B9.2).
G 9.1
G
OCHRANNÉ ŠPIRÁLY POD TLMIČE VIBRÁCIÍ
Obsah
Content
A
B
C
Typ
Rozmery
mm
Priemer vodiča D
Počet drôtov
Hmotnosť
kg/1 sada
Farba
0.115
Modrá
Min
Max
Priemer drôtu špirály
d
8.31
8.80
3.07
10
VRAL 088-093
8.81
9.30
3.07
10
0.125
Zelená
VRAL 093-099
9.31
9.90
3.07
11
0.140
Čierna
VRAL 099-105
9.91
10.50
3.07
11
0.150
Žltá
VRAL 105-111
10.51
11.10
3.07
12
0.165
Červená
VRAL 111-124
11.11
12.45
3.07
13
0.195
Modrá
VRAL 124-132
12.46
13.25
3.07
14
0.225
Zelená
VRAL 132-140
13.26
14.00
3.07
14
0.225
Červená
VRAL 140-148
14.01
14.85
3.07
15
0.260
Žltá
VRAL 148-154
14.86
15.40
3.71
14
0.350
Modrá
VRAL 154-166
15.41
16.65
3.71
14
0.375
Biela
VRAL 166-175
16.66
17.25
3.71
15
0.430
Čierna
VRAL 172-178
17.26
17.85
3.71
15
0.430
Modrá
VRAL 178-188
17.86
18.80
3.71
16
0.475
Červená
VRAL 188-201
18.81
20.10
3.71
17
0.350
Zelená
VRAL 083-088
VRAL 201-215
20.11
21.50
3.71
18
0.565
Červená
VRAL 215-230
21.51
22.90
3.71
19
0.630
Modrá
VRAL 230-242
22.91
24.20
4.24
18
0.815
Čierna
VRAL 242-250
2421
25.00
4.62
17
0.950
Červená
VRAL 250-258
25.01
25.80
4.62
18
1.000
Žltá
Materiál: Hliníková zliatina podľa špecifikácie spoločnosti SAPREM ESP 06.01.02
Použitie: Na ochranu KZL ( OPGW ) pod tlmiče vibrácií
G 9.2
D
E
F
G
PRÍSLUŠENSTVO
Príslušenstvo. ktoré je potrebné na skompletizovanie závesov a nadväzuje na špirálové armatúry (oká priame. krížové. strmene. závesné kĺby
a pod.) je možné vytypovať a objednať podľa katalógu „Armatúry vonkajších elektrických vedení“ (modrý).
Obsah
Content
A
B
C
D
E
F
G
G 10
Download

Prezrite si modrý katalóg vo formáte PDF