ZÁ
D KY A
O
H
C
E
I
KY, PR
VÝVOD
Y
SLEPK
TENKOSTENNÉ ZMRŠŤOVACIE BUŽÍRKY
POS - samozhášavé (2:1)
str. 1
PBF - nesamozhášavé (2:1)
2
I3000 - samozhášavé (3:1)
3
IAKT - s lepidlom (3:1 a 4:1)
4
CRIMP-SEAL - lisovacia spojka v zmršťovacej bužírke 5
UNISET - sada zmršťovacích bužiriek
5
STREDNEHRUBÉ A HRUBOSTENNÉ ZMRŠŤ. BUŽÍRKY
BACH-CFM - strednehrubé s lepidlom (3:1)
BACH-CFW - hrubostenné s lepidlom (3:1)
ZID - sady na spájanie káblov (3:1)
CCB - rozdelovacie hlavy s lepidlom (3:1)
CEC - uzávery s lepidlom (3:1)
CRDW - opravné manžety so zipsom (3:1)
CRLS - opravné manžety bez zipsa (3:1)
SP, SPKT, SPKTK - zmršťovacie pásy
Položky na objednávku, teplovzdušná pištoľ
Prístroje a stroje pre aplikáciu zmršť. bužiriek
6
7
8-9
10
11
12
13
14
15
16-17
UKONČOVACIE PRVKY VODIČOV
H - Cu dutinky bez izolácie
HI - Cu dutinky s izoláciou PA
HI 2x - Cu dutinky s izoláciou dvojité PA
KII - Cu kolíky s izoláciou PA
LOI - Cu očká s izoláciou PVC
KOI - Cu očká s izoláciou PA
LWI - Cu vidličky s izoláciou PVC
KWI - Cu vidličky s izoláciou PA
KLI - Cu spojky s izoláciou PVC, PA
LP, LPO - Cu zárezové svorky s izoláciou
NI, NCI, WI, WCI, NWI, NWCI - CuZn konektory s iz.
WI, GI, WCI, GCI - CuZn konektory s izoláciou
ON, ONK, ONKZ, ONZ - izolačné kryty konektorov
ZPI - Cu spojka slepá s izoláciou PA
N, W, NW, NK, MO - CuZn konektory bez izolácie
PMC - CuZn uzemňovacie nitovacie konektory
KI - Cu kolíky bez izolácie
KO - Cu oká bez izolácie
KW - Cu vidličky bez izolácie
KOR, KDR - Cu oká trubkové
KL, KLZ, KLS, KLD - Cu spojky
2KAm, KDA - Al oká trubkové
2ZA, LA, KLAN, ZLA - Al spojky
TMA - Al-Cu oká
LMAN - Al-Cu spojky
PMA - Al-Cu podložky
18-19
20
21
21
22
22-23
24
24
25
25
26
27
27
27
28
29
29
30-31
32
33-39
40-42
43-45
46-48
49
50-51
51
LISOVACIE, ODIZOLOVACIE A STRIHACIE NÁRADIE
PZ, PK, PS - lisovacie kliešte na dutinky
52-54
WZ, WK, WS - lisovacie kliešte na konektory bez iz.
55
WZ, WK, WS - lisovacie kliešte na koncovky s iz.
56
WZ, WK, WS - lisovacie kliešte na koncovky bez iz.
57
WZ, KO, WZ, K - lisovacie kliešte ručné
58-62
HK, WHPH, HH - lisovacie kliešte a hlavy hydr.
63-69
KT, SCC - strihacie kliešte ručné
70
KH, HY - strihacie kliešte a hlavy ručné hydr.
71-72
HH, HN, HP, HE - hydraulické pumpy
73
JR, BB, BC - hydraulické náradie
74
HY, HK - hydraulické a ručné dierovače a matrice 75-77
RSI, RSEu, QUATRO... - odizol. náradie a nože
78-79
WEICON - náradie na odizolovávanie
80-81
REMS - el. náradie na rezanie, strihanie a lisovanie 82-84
VIAZACÍ, UPEVŇOVACÍ, ZVÄZKOVACÍ, OCHRANNÝ A
IDENTIFIKAČNÝ MATERIÁL
RT, RTH... - viazacie pásky
85-87
SM, PM, ABM, D, UZK, E, UG, UGP - príchytky
88-90
LN, HN - objímky
91
BO - bužírky z PVC
93
OKU, OPC, OPN - lemovky
94
WO, WOT, WT, RK, WTG - ochranné hadice
95, 97, 101
MWD, FD, FKD, SFD, SFKD, WD, WPD, WKD
- vývodky k ochranným hadiciam
96, 98-100, 101-102
N, MDN - matice pre vývodky
103
UUPE - tesnenie pod maticu vývodky
104
ID - identifikačné štítky
105
OZ, TS - označovače vodičov a káblov
106-107
Lumocolor, Schneider - popisovacie fixi
108
VÝVODKY, PRIECHODKY A ZÁSLEPKY
DP, OD, KDD - vývodky
HV, HVO, HVH, HVM, HVU - priechodky z PA
GH, BDE, PV - priechodky z gumy
HP, HP208 - záslepky
Spoločnosť
euroB.A.CH s.r.o.
predstavuje svoju
novú obchodnú
značku a logo pre
divíziu ELEKTRO -
109-111
112-114
115
116
ZMRŠŤOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
POS
Základné vlastnosti:
- elastická zmršťovacia bužírka z polyolefinu
- trieda izolácie E (VDE 0530)
- pomer zmrštenia 2 : 1
- pracovná teplota -55 ÷ +125°C
- min. zmršťovacia teplota +70°C
- vynikajúce mechanické a dielektrické vlastnosti
Ø max. norm.
mm
inch
Ø pred zmrštením
(mm)
Ø po zmrštení
(mm)
Hrúbka steny pred
zmrštením (mm)
Hrúbka steny po
zmrštení (mm)
Balenie
(m)
Katalógové
číslo
1.2
3/64"
1,6±0,2
0,60
0,18
0,33
1
49364
1.6
1/16"
2,0±0,2
0,80
0,18
0,36
1
49116
2.4
3/32"
3,1±0,2
1,20
0,25
0,44
1
49332
3.2
1/8"
3,7±0,3
1,60
0,25
0,44
1
49180
4.8
3/16"
5,2±0,3
2,40
0,25
0,51
1
49316
6.4
1/4"
6,8±0,3
3,20
0,25
0,56
1
49140
9.5
3/8"
10,7±0,4
4,80
0,30
0,56
1
49380
12.7
1/2"
13,7±0,4
6,40
0,30
0,65
1
49120
19.1
3/4"
20,5±0,4
9,50
0,40
0,80
1
49340
25.4
1”
26,5±0,4
12,70
0,45
0,90
1
49100
38.1
1 1/2"
41,0±0,8
19,10
0,50
1,02
1
49112
50.8
2"
52,0±1,0
25,40
0,50
1,14
1
49200
76.2
3"
82,0±1,0
38,10
0,55
1,27
1
49300
102
4"
104,0±1,0
50,80
0,55
1,40
1
49400
120
5"
126,0±1,0
63,50
0,55
1,50
1
49500
150
6"
152,0±1,0
76,00
0,55
1,50
1
49600
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI:
Vlastnosť
Skúšobná metóda
Pevnosť v ťahu
ASTM-D 2671
Predĺženie do pretrhnutia
ASTM-D 2671
Pozdĺžne zmrštenie
UL 224
Excentricita
ASTM-D 2671
Predĺženie do pretrhnutia pri
tepelnom starnutí (168h pri 150°C)
IEC 811-1-2
Pevnosť v ťahu pri tepelnom starnutí
(168h pri 150°C)
IEC 811-1-2
Odolnosť proti ohňu
VW-1
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI:
Nameraná hodnota Vlastnosť
Skúšobná metóda
14,0 MPa
Dielektrická pevnosť
IEC 243
400%
Merný objemový odpor IEC 243
max. 5%.
<20%
CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
350%
Vlastnosť
Skúšobná metóda
Vplyv medi
ASTM-D 2671
14 MPa
samozhášavá
Materiál: Meet Standart of Sony-SS-00259, RoHS
Skladovacie podmienky: - doba skladovania do 60 mesiacov (norma VG 95 343)
- skladovať pri teplotách do 25oC (norma VG 95 343)
- skladovať v krytom sklade
- nevystavovať slnečnému žiareniu
Použitie: - izolovanie koncoviek, svoriek a vodičov
- opravy poškodených izolácií
- spojovanie zväzkov vodičov
- povrchová úprava pomôcok a náradia
- mechanická a antikorózna ochrana vodičov
- estetická úprava povrchov ...
Farebné prevedenie
00 = čierna
01 = hnedá
02 = červená
04 = žltá
05 = zelená
Nameraná hodnota
20 kV/mm
1014 Ω x cm
Namerená hodnota
bez zmeny
06 = modrá
07 = šedá
09 = biela
54 = zel.-žltá
99 = transparentná
Vzor objednávky:
samozhášavá
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
49 316 00
Typ
Rozmer Farba
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-1-
ZMRŠŤOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
PBF
Základné vlastnosti:
- elastická zmršťovacia bužírka z polyolefinu
- bezhalogénová alternatíva PVC
- trieda izolácie A (VDE 0530)
- pomer zmrštenia 2 : 1
- pracovná teplota -55 ÷ +105°C
- zmršťovacia teplota +125°C
- vynikajúce mechanické, dielektrické a optické
vlastnosti
Rozmer
Ø pred zmrštením
Ø po zmrštení
(mm)
(mm)
Hrúbka steny pred Hrúbka steny po
zmrštením (mm)
zmrštení (mm)
Balenie
(m)
Katalógové
číslo
3/64"
1,2
0,6
0,20
0,40
1
51364
1/16"
1,6
0,8
0,20
0,40
1
51116
3/32"
2,4
1,2
0,25
0,50
1
51332
1/8"
3,2
1,6
0,25
0,50
1
51180
3/16"
4,8
2,4
0,25
0,50
1
51316
1/4"
6,4
3,2
0,30
0,60
1
51140
8/2 mm
8,0
2,0
0,25
0,60
1
51820
3/8"
9,5
4,8
0,30
0,60
1
51380
1/2"
12,7
6,4
0,30
0,60
1
51120
3/4"
19,0
9,5
0,40
0,80
1
51340
1"
25,4
12,7
0,45
0,90
1
51100
1 1/2"
38,0
19,0
0,50
1,00
1
51112
2"
51,0
25,4
0,55
1,10
1
51200
3"
76,0
38,0
0,55
1,30
1
51300
4"
102,0
51,0
0,70
1,40
1
51400
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI:
Vlastnosť
Skúšobná metóda
Pevnosť v ťahu
IEC 60684-2
Predĺženie do pretrhnutia
IEC 60684-2
Pozdĺžne zmrštenie
ASTM-D 2671
Modul určený ako priesečník
krivky napätie-deformácia
ASTM-D 882
Špecifická hmotnosť
ASTM-D 792, A-I
Predĺženie do pretrhnutia pri
tepelnom starnutí (168h pri 150°C)
IEC 811-1-2
Pevnosť v ťahu pri
tepelnom starnutí (168h pri 150°C)
IEC 811-1-2
Predĺženie do pretrhnutia pri
tepelnom šoku (behom 4h pri 200°C) IEC 811-1-2
Pevnosť v ťahu pri
tepelnom šoku (behom 4h pri 200°C) IEC 811-1-2
Pružnosť v nízkych teplotách
ASTM-D 2671Meth.C
Odolnosť proti ohňu
FMVSS302
Použitie: - izolovanie koncoviek, svoriek a vodičov
- opravy poškodených izolácií
- spojovanie zväzkov vodičov
- povrchová úprava pomôcok a náradia
- mechanická a antikorózna ochrana vodičov
- estetická úprava povrchov
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI:
Namarená hodnota Vlastnos
Skúšobná metóda
Namerená hodnota
17,0 MPa
Dielektrická pevnosť
VDE 0303 časť 2
20 kV/mm
500%
Merný objemový odpor VDE 0303 časť 3
1014 Ω x cm
max. 6%
CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
Vlastnosť
Skúšobná metóda
Nameraná hodnota
170 MPa max.
Vplyv korózie
ASTM-D 2671 metoda A
bez zmeny
0,95 g/cm3
Vplyv medi
ASTM-D 2671 metoda B
bez zmeny
Chemická odolnosť
dobrá
470%
Nasiakavosť vodou
VDE 0472
0,3 %
16 MPa
Farebné prevedenie
00 = čierna
06 = modrá
480%
01 = hnedá
09 = biela
02 = červená
54 = zel.-žltá
16 Mpa
04 = žltá
99 = transparentná
nezlomí sa pri -55oC
05 = zelená
nesamozhášavá
Skladovacie podmienky: - doba skladovania do 60 mesiacov (norma VG 95 343)
- skladovať pri teplotách do 25oC (norma VG 95 343)
- skladovať v krytom sklade
- nevystavovať slnečnému žiareniu
nie je
samozhášavá
Vzor objednávky:
51 316 00
Typ Rozmer Farba
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-2-
ZMRŠŤOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
I3000
Základné vlastnosti:
- vysoko elastická zmršťovacia bužírka z polyolefinu
- trieda izoláce B (VDE 0530)
- pomer zmrštenia 3 : 1
- pracovná teplota -55 ÷ +135°C
- zmršťovacia teplota +90°C
- vynikajúce mechanické a dielektrické vlastnosti
- zhoda s požiadavkami MIL-DTL-23053/5 trieda 1+2
Rozmer
mm
inch
1,6
1/16”
ø pred zmrštením
(mm)
ø po zmrštení
(mm)
1,6
Hrúbka steny pred
zmrštením (mm)
0,5
Hrúbka steny po
zmrštení (mm)
0,15
0,45
Balenie
Cievka Sekaná
(1,22m)
(m)
150
25
Katalógové
číslo
54600
3,2
1/8”
3,2
1,0
0,18
0,55
150
25
54610
4,8
3/16”
4,8
1,5
0,20
0,60
75
25
54620
6,4
1/4”
6,4
2,0
0,22
0,65
75
10
54630
9,5
3/8”
9,5
3,0
0,25
0,75
75
10
54640
12,7
1/2”
12,7
4,0
0,25
0,75
50
10
54650
19,0
3/4”
19,0
6,0
0,27
0,85
30
10
54660
25,4
1”
25,4
8,0
0,33
1,00
30
10
54670
39,0
11/2”
39,0
13,0
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI:
Vlastnosť
Skúšobná metóda
Pevnosť v ťahu
IEC 60684-2
Predĺženie do pretrhnutia
IEC 60684-2
Pozdĺžne zmrštenie
ASTM-D 2671
Modul určený ako priesečník
krivky napätie-deformácia
ASTM-D 882
Špecifická hmotnosť
ASTM-D 792, A-I
Predĺženie do pretrhnutia pri
tepelnom starnutí (168h pri 175°C)
ASTM-D 2671
Pevnosť v ťahu pri tepelnom starnutí
(168h pri 175°C)
ASTM-D 2671
Pevnosť v ťahu pri
tepelnom šoku (behom 4h pri 250°C) IEC 811-1-3
Pružnosť v nízkych teplotách
ASTM-D 2671Meth.C
Odolnosť proti ohňu
FMVSS302
UL 224
0,35
Namerená hodnota
Farby
Transparentná
17,0 Mpa
20,0 MPa
500%
500%
±10% max.
±10% max.
175 MPa max.
1,30 g/cm3
175 MPa max.
1,00 g/cm3
300%
500%
13 Mpa
Nameraná hodnota
20 kV/mm
1014 Ω x cm
CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
Vlastnosť
Skúšobná metóda
Vplyv korózie
ASTM-D 2671 metóda A
Vplyv medi
ASTM-D 2671 metóda B
Chemická odolnosť
Nasiakavosť vodou
VDE 0472
Nameraná hodnota
bez zmeny
bez zmeny
dobrá
0,3 %
30
-
Vzor objednávky:
54680
54 620 00
Typ Rozmer Farba
18 MPa
19 Mpa
15 MPa
nezlomí sa pri -55oCnezlomí sa pri -55oC
nesamozhášavá
samozhášavá
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI:
Vlastnos
Skúšobná metóda
Dielektrická pevnosť
VDE 0303 časť 2
Merný objemový odpor VDE 0303 časť 3
MIL
1,15
Farebné prevedenie
00 = čierna
01 = hnedá
02 = červená
04 = žltá
05 = zelená
06 = modrá
09 = biela
54 = zel.-žltá
99 = transparentná
Použitie: - izolovanie koncoviek, svoriek a vodičov
- opravy poškodených izolácií
- spojovanie zväzkov vodičov
- povrchová úprava pomôcok a náradia
- mechanická a antikorózna ochrana vodičov
- estetická úprava povrchov
samozhášavá
Skladovacie podmienky: - doba skladovania do 60 mesiacov (norma VG 95 343)
- skladovať pri teplotách do 25oC (norma VG 95 343)
- skladovať v krytom sklade
- nevystavovať slnečnému žiareniu
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-3-
ZMRŠŤOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
IAKT 3:1 a 4:1
Základné vlastnosti:
- elastická zmršťovacia bužírka z polyolefinu
- vnútorná stena je pokrytá termoelastickým lepidlom
- pomer zmrštenia 3 : 1 a 4 : 1
- pracovná teplota -55 ÷ +110°C
- zmršťovacia teplota +95°C
- priľnavá k plastickým materiálom, gume, oceli, PE...
Typ 3:1
ø pred zmrštením
(mm)
ø po zmrštení
(mm)
IAKT 3/1
3,0
1,0
Hrúbka steny pred Hrúbka steny po
zmrštením (mm)
zmrštení (mm)
0,40
1,00
Balenie
Cievka Sekaná
(m)
(1,22m)
300
25 ks
Katalógové
číslo
63030
IAKT 6/2
6,0
2,0
0,50
1,20
300
10 ks
63060
IAKT 9/3
9,0
3,0
0,50
1,40
150
10 ks
63090
IAKT 12/4
12,0
4,0
0,60
1,70
100
10 ks
63120
IAKT 19/6
19,0
6,0
0,60
2,10
50
10 ks
63190
IAKT 24/8
24,0
8,0
0,70
2,40
50
10 ks
63240
IAKT 40/13
40,0
13,0
0,70
2,40
30
10 ks
63400
Typ 4:1
ø pred zmrštením
(mm)
ø po zmrštení
(mm)
Hrúbka steny pred Hrúbka steny po
zmrštením (mm)
zmrštení (mm)
Balenie
Cievka Sekaná
(m)
(1,22m)
300
25 ks
Katalógové
číslo
IAKT 4/1
4,0
1,0
0,40
1,00
IAKT 8/2
8,0
2,0
0,50
1,20
150
10 ks
64040
64080
IAKT 12/3
12,0
3,0
0,50
1,40
100
10 ks
64120
IAKT 16/4
16,0
4,0
0,60
1,70
50
10 ks
64160
IAKT 24/6
24,0
6,0
0,60
2,10
50
10 ks
64240
IAKT 32/8
32,0
8,0
0,70
2,40
50
10 ks
64320
IAKT 52/13
52,0
13,0
0,70
2,40
30
10 ks
64520
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI:
Vlastnosť
Skúšobná metóda
Pevnosť v ťahu
IEC 60684-2
Predĺženie do pretrhnutia
IEC 60684-2
Pozdĺžne zmrštenie 3 : 1
ASTM-D 2671
Pozdĺžne zmrštenie 4 : 1
ASTM-D 2671
Špecifická hmotnosť
ASTM-D 792, A-I
Predĺženie do pretrhnutia pri
tepelnom starnutí (168h pri 175°C)
IEC 811-1-2
Pevnosť v ťahu pri tepelnom starnutí
(168h pri 175°C)
IEC 811-1-2
Predĺženie do prethnutia pri
tepelnom šoku(4h pri 200°C)
IEC 811-1-2
Pevnosť v ťahu pri tepelnom šoku
(behom 4h pri 250°C)
IEC 811-1-2
Pružnosť v nízkych teplotách
ASTM-D 2671Meth.C
Odolnosť proti ohňu
FMVSS302
ASTM-D 876
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI:
Vlastnos
Skúšobná metóda
Dielektrická pevnosť
VDE 0303 časť 2
Merný objemový odpor VDE 0303 časť 3
CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
Vlastnosť
Skúšobná metóda
Vplyv korózie
ASTM-D 2671 metóda A
Vplyv medi
ASTM-D 2671 metóda B
Chemická odolnost
Nasiakavosť vodou
VDE 0472
Nameraná hodnota
Čierna
Transparentná
15,0 Mpa
17,0 MPa
400%
450%
max. -15%
max. -15%
max. -18%
max. -18%
1,25 g/cm3
1,00 g/cm3
320%
14 Mpa
360%
360%
15 MPa
380%
15 Mpa
16 Mpa
nezlomí sa pri -55oC nezlomí sa pri -55oC
samozhášavá
nesamozhášavá
Nameraná hodnota
čierna
transparentná
22 kV/mm
23kV/mm
14
10 Ω x cm
1014 Ω x cm
Nameraná hodnota
èierna
transparentná
bez zmeny bez zmeny
bez zmeny bez zmen
dobrá
dobrá
0,15 %
0.17%
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
Farebné prevedenie
99 = transparentná
Špeciálna
00 = čierna
Štandardná
Vzor objednávky:
63030 00
Typ
Farba
Použitie:
- ideálna na spoje vo vlhkom prostredí
- izolovanie koncoviek, svoriek a vodičov
- opravy poškodených izolácií
- izolovanie spojov káblov
- spojovanie zväzkov vodičov
Skladovacie podmienky:
- doba skladovania do 60 mesiacov (norma VG 95 343)
- skladovať pri teplotách do 25oC (norma VG 95 343)
- skladovať v krytom sklade pri teplote od -10oC do +35oC
- nevystavovať slnečnému žiareniu
samozhášavá
Platí pre čierne prevedenie
a týka sa bužírky, nie lepidla!
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-4-
ZMRŠŤOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
CRIMP - SEAL
Základné vlastnosti:
- medená lisovacia spojka v zmršťovacej bužírke
- bužírka s termoelastickým lepidlom
- pomer zmrštenia 3 : 1
- pracovná teplota -40 ÷ +110°C
- zmršťovacia teplota +110°C
- priľnavá k plastickým materiálom, gume, oceli, PE...
Typ
(označenie)
ø pred zmrštením
(mm)
ø po zmrštení
(mm)
Dĺžka lis. spojky
(mm)
Celková dĺžka
(mm)
Počet kusov
v balení
Prierez vodiča
(mm2)
Katalógové
číslo
1
4,5
1,4
15,0
36
20
0,5 - 1,5
6900010
2
5,9
1,8
15,0
36
20
1,5 - 2,5
6900020
3
6,8
2,2
15,0
41
20
4,0 - 6,0
6900030
4*
7,5
2,2
20,0
46
20
4,0 - 6,0
6900040
* neštandardný typ
Použitie:
- ideálne na spoje vo vlhkom prostredí
- izolovanie koncoviek, svoriek a vodičov
- opravy poškodených izolácií
- izolovanie spojov káblov
- spojovanie zväzkov vodičov
- mechanická a antikorózna ochrana vodičov
- estetická úprava povrchov
Lisovať výhradne lisovacím náradím WZ 10/IT a WZ 2,5IT. Zmršťovanie sa robí od stredu ku koncom tak dlho, dokiaľ sa na
koncoch bužírky nevytvoria prstene z vytekajúceho lepidla. Zmršťovacia bužírka má dielektrickú pevnosť 13 kV/mm,
je nesamozhášavá a veľmi odolná voči chemikáliam. Zmršťovacia teplota je 110 až 200oC.
Skladovanie:
v krytom sklade pri teplote od -10oC do +35oC
UNISET
Univerzálna sada zmršťovacích
bužíriek pre opravárenstvo a
domácich kutilov.
Použitie:
- izolácie spojovaných vodičov
- vytvárenie káblových zväzkov
- izolácie káblových koncoviek a konektorov
- opravy poškodených izolácií
- antikorózna ochrana kovových súčastí
- estetická úprava povrchov
Typ
UNISET
Obsah sady
80 ks á 200 mm,
Použitie:
- izolovanie koncoviek, svoriek a vodičov
- opravy poškodených izolácií
- izolovanie spojov káblov
- spojovanie zväzkov vodičov
- mechanická a antikorózna ochrana vodičov
- estetická úprava povrchov
Katalógové číslo
ø 0,8-15 mm, 2:1 a 20 ks á 200 mm, ø 2-15 mm, 3:1 s lepidlom
6900000
Skladovacie podmienky:
- doba skladovania do 60 mesiacov (norma VG 95 343)
- skladovať pri teplotách do 25oC (norma VG 95 343)
- skladovať v krytom sklade
- nevystavovať slnečnému žiareniu
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-5-
ZMRŠŤOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
BACH-CFM
Základné vlastnosti:
- strednehrubá hadica z polyolefinu
- vyhovuje prísnym požiadavkám pre uloženie v zemi
- vnútorná stena je pokrytá termoelastickým lepidlom
- pomer zmrštenia 3 : 1
- priľnavá k plastickým materiálom, gume, oceli, PE...
- pracovná teplota -55 ÷ +120°C
- zmršťovacia teplota +120°C
Typ
(označenie)
ø
ø
pred zmrštením
min. (mm)
po zmrštení
max. (mm)
Hrúbka steny po
zmrštení (mm)
Dĺžka
jedného kusa (m)
Počet kusov
v balení
(predaj aj po kusoch)
Katalógové
číslo
8
12
22
28
33
40
55
65
75
95
115
140
160
200
2
4
6
6
8
12
16
19
22
25
34
42
50
65
1,7
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,7
2,8
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
75
75
75
75
60
40
25
15
15
10
5
5
5
5
6700800
6701200
6702200
6702800
6703300
6704000
6705500
6706500
6707500
6709500
6711500
6714000
6716000
6720000
CFM 8/2
CFM 12/4
CFM 22/6
CFM 28/6
CFM 33/8
CFM 40/12
CFM 55/16
CFM 65/19
CFM 75/22
CFM 95/25
CFM 115/34
CFM 140/42
CFM 160/50
CFM 200/65
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI:
Vlastnosť
Skúšobná metóda
Pevnosť v ťahu
ASTM-D 638
Predĺženie do pretrhnutia
ASTM-D 638
Pozdĺžne zmrštenie
ASTM-D 2671
Predĺženie do pretrhnutia pri
tepelnom starnutí (168h pri 150°C)
150°C / 168h
Predĺženie do pretrhnutia
ASTM-D 638
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI:
Vlastnos
Skúšobná metóda
Dielektrická pevnosť
IEC 243
Merný objemový odpor
IEC 93
Nameraná hodnota
>14,0 MPa
>400%
max. 10%
Použitie:
- ideálne na spoje vo vlhkom prostredí
- izolovanie koncoviek, svoriek a vodičov
- opravy poškodených izolácií
- izolovanie spojov káblov
- výroba káblových spojok
- mechanická a antikorózna ochrana
Rozmer
Objednávka: BACH-CFM y/z
pred zmrštením
>300%
>400%
Nameraná hodnota
> 20 kV/mm
> 1014 Ω x cm
Farebné prevedenie: čierna
Typ
po zmrštení
CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
Vlastnosť
Skúšobná metóda
Nasiakavosť vodou
ISO 62
Nameraná hodnota
< 0,15 %
VLASTNOSTI LEPIDLA:
Vlastnos
Skúšobná metóda
Nasiakavosť vodou
Teplota mäknutia
ASTM D E8
Nameraná hodnota
< 0,2 %
85°C
nie je
samozhášavá
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
Skladovacie podmienky:
- doba skladovania do 60 mesiacov (norma VG 95 343)
- skladovať pri teplotách do 25oC (norma VG 95 343)
- skladovať v krytom sklade
- nevystavovať slnečnému žiareniu
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-6-
ZMRŠŤOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
BACH-CFW
Základné vlastnosti:
- hrubostenná hadica z polyolefinu
- vyhovuje prísnym požiadavkám pre uloženie v zemi
- vnútorná stena je pokrytá termoelastickým lepidlom
- pomer zmrštenia 3 : 1
- priľnavá k plastickým materiálom, gume, oceli, PE...
- pracovná teplota -55 ÷ +110°C
- zmršťovacia teplota +120°C
Typ
(označenie)
ø
ø
pred zmrštením
min. (mm)
po zmrštení
max. (mm)
Hrúbka steny po
zmrštení (mm)
9
13
22
33
40
55
75
85
95
115
130
160
175
200
3
4
6
8
12
16
22
25
29
36
36
55
55
65
2.0
2.0
2.7
3.2
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
CFW 9/3
CFW 13/4
CFW 22/6
CFW 33/8
CFW 40/12
CFW 55/16
CFW 75/22
CFW 85/25
CFW 95/29
CFW 115/36
CFW 130/36
CFW 160/55
CFW 175/55
CFW 200/65
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI:
Vlastnosť
Skúšobná metóda
Pevnosť v ťahu
ASTM-D 638
Predĺženie do pretrhnutia
ASTM-D 638
Pozdĺžne zmrštenie
Predĺženie do pretrhnutia pri
tepelnom starnutí (168h pri 150°C)
150°C / 168h
Predĺženie do pretrhnutia
ASTM-D 638
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI:
Vlastnos
Skúšobná metóda
Dielektrická pevnosť
IEC 243
Merný objemový odpor
IEC 93
Použitie:
- ideálne na spoje vo vlhkom prostredí
- izolovanie koncoviek, svoriek a vodičov
- opravy poškodených izolácií
- izolovanie spojov káblov
- výroba káblových spojok
- mechanická a antikorózna ochrana
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
Nameraná hodnota
>14,0 MPa
>400%
max. 10%
Počet kusov
v balení
(predaj aj po kusoch)
100
75
50
75
40
25
15
10
10
5
5
5
5
5
typ
Katalógové
číslo
6800903
6801304
6802206
6803308
6804012
6805516
6807522
6808525
6809529
6811536
6813036
6816055
6817555
6820065
Rozmer
Objednávka: BACH-CFW y/z
pred zmrštením
>300%
>400%
Nameraná hodnota
> 20 kV/mm
> 1014 Ω x cm
Farebné prevedenie: čierna
Dĺžka
jedného kusa (m)
po zmrštení
CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
Vlastnosť
Skúšobná metóda
Nasiakavosť vodou
ISO 62
Nameraná hodnota
< 0,15 %
VLASTNOSTI LEPIDLA:
Vlastnos
Skúšobná metóda
Nasiakavosť vodou
Teplota mäknutia
ASTM D E8
Nameraná hodnota
< 0,2 %
85°C
nie je
samozhášavá
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
Skladovacie podmienky:
- doba skladovania do 60 mesiacov (norma VG 95 343)
- skladovať pri teplotách do 25oC (norma VG 95 343)
- skladovať v krytom sklade
- nevystavovať slnečnému žiareniu
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-7-
ZMRŠŤOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
SADY ZID-M
Sada zmršťovacích bužiriek s lepidlom pre výrobu
káblových spojok do 1kV, k spojovaniu káblov PVC,
PE, XLPE.
Základné vlastnosti:
- vyhovuje prísnym požiadavkám pre uloženie v zemi
- pomer zmrštenia 3 : 1
- priľnavá k plastickým materiálom, gume, oceli, PE...
- pracovná teplota -55 ÷ +120°C
- zmršťovacia teplota +120°C
Typ sady
Prierez vodiča
(mm2)
Katalógové
číslo
Typ sady
Prierez vodiča
(mm2)
Katalógové
číslo
ZID3 - M
ZID3 - M 0
ZID3 - M I
ZID3 - M II
1,5 - 2,5
4 - 10
16 - 35
50 - 95
6630000
6630100
6630200
6630300
ZID4 - M
ZID4 - M 0
ZID4 - M I
ZID4 - M II
1,5 - 2,5
4 - 10
16 - 35
50 - 95
6640000
6640100
6640200
6640300
ZID3 - M III
120 - 240
6630400
ZID4 - M III
120 - 240
6640400
Typ sady
Prierez vodiča
(mm2)
Katalógové
číslo
ZID5 - M
ZID5 - M 0
ZID5 - M I
ZID5 - M II
1,5 - 2,5
4 - 10
16 - 35
50 - 95
6650000
6650100
6650200
6650300
Sady obsahujú:
- 1x zmršťovaciu bužírku BACH-CFW - nahrádza plášť kábla
- 3x, 4x, 5x (podľa konkr. kábla) zmršťovacie bužírky BACH-CFM - nahrádzajú izoláciu žíl
- návod na výrobu spojky
- fóliový obal
Na objednávku možno dodať prevedenie so spojkami - KL pro Cu, LA pro Al.
2
Príklad: ZID4 - KL/16 = spojenie 4-žilového Cu kábla s prierezom žíl 16 mm .
SADY MP-DM R
Sada zmršťovacích bužiriek s lepidlom pre
výrobu káblových spojok do 1kV, k spojovaniu
káblov PVC, PE, XLPE.
Základné vlastnosti:
- vyhovuje prísnym požiadavkám pre uloženie v zemi
- pomer zmrštenia 3 : 1
- priľnavá k plastickým materiálom, gume, oceli, PE...
- pracovná teplota -55 ÷ +120°C
- zmršťovacia teplota +120°C
Typ sady
MP-DM 1 R
MP-DM 2 R
MP-DM 3 R
MP-DM 4 R
MP-DM 5 R
Prierez vodiča
(mm2)
4x16 - 4x25
4x35 - 4x70
4x95
4x120 - 4x150
4x185 - 4x240
Rozmery vonkajšej
bužírky (mm)
Ø
Dĺžka
700
700
700
900
900
Sady obsahujú: - 1x zmršťovaciu bužírku CFW - nahrádza vonk. plášť kábla
- 4x zmršťovaciu bužírku CFM - nahrádza vnút. izoláciu žíl
- izolačnú pásku, brúsny papier a odmasťovacie utierky
- návod na výrobu spojky a fóliový obal
40/12
55/16
65/19
90/30
120/40
Počet kusov
v sade
Rozmery vnútornej
bužírky (mm)
Ø
Dĺžka
1
1
1
1
1
200
200
200
250
250
22/6
28/6
28/6
33/8
40/12
Počet kusov
v sade
Katalógové
číslo
4
4
4
4
4
6661300
6661400
6661500
6661600
6661700
Vlastnosti bužiriek: - pozri bužírky BACH-CFM a BACH-CFW
Skladovacie podmienky: - doba skladovania do 60 mesiacov (norma VG 95 343)
- skladovať pri teplotách do 25oC (norma VG 95 343)
- skladovať v krytom sklade a nevystavovať slnečnému žiareniu
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-8-
ZMRŠŤOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
SADY ZID-S
Sada zmršťovacích bužiriek s lepidlom a spojkami
pre výrobu káblových spojok do 1kV, k spojovaniu
káblov PVC, PE, XLPE.
Základné vlastnosti:
- vyhovuje prísnym požiadavkám pre uloženie v zemi
- pomer zmrštenia 3 : 1
- priľnavá k plastickým materiálom, gume, oceli, PE...
- pracovná teplota -55 ÷ +120°C
- zmršťovacia teplota +120°C
Typ
sady
ZID - S 25/4
ZID - S 25/5
ZID - S 35/4
ZID - S 95/4
ZID - S 150/4 AL
ZID - S 150/4
ZID - S 185/4
ZID - S 240/4 AL
ZID - S 240/4
Spojka
Počet žíl Prierez vodiča
kábla
(mm2)
Katalógové
číslo
4
6 - 25
625 SV-T-V-K
6660400
5
6 - 25
625 SV-T-V-K
6660500
4
16 - 35
1650 SV-T-V-K
6660600
4
50 - 95
2595 SV-T-V-K
6660700
4
50 - 150
SE 25150 K
6660800
4
50 - 150
SE 25150 T-V-K
6660900
4
50 - 185
25185 SV-T-V-K
6661000
4
120 - 240
120240 SV-H-T-K
6661100
4
120 - 240
120240 SV-H-T-V-K
6661200
Sada obsahuje:
- 1x zmršťovaciu bužírku BACH-CFW - nahrádza plášť kábla
- 4x - 5x zmršťovacie bužírky BACH-CFM - nahrádzajú izoláciu žíl
- 4x - 5x skrutkovacie spojky
- návod na výrobu spojky
- fóliový obal
Legenda:
SV-T-V-K skrutkovacia pocínovaná spojka s prepážkou a trhacími skrutkami pre vodiče
s kruhovým a sektorovým jadrom o priereze 6 - 185 mm2
SE 25150 T-V-K skrutkovacia pocínovaná spojka s prepážkou a trhacími skrutkami
pre Cu aj Al vodiče so sektorovým jadrom o priereze 25 - 150 mm2
SE 25150 K skrutkovacia spojka bez prepážky s trhacími skrutkami, bez pocínovania
pre Al vodiče so sektorovým jadrom o priereze 25 - 150 mm2
SV-H-T-K skrutkovacia spojka s prepážkou a trhacími skrutkami pre vodiče s kruhovým
a sektorovým jadrom o priereze 120 - 240 mm2, prevedenie bez pocínovania (pre vodiče Al),
písmeno V = pocínované (pre vodiče Cu aj Al)
SADY ZID-AES
Sada zmršťovacích bužiriek s lepidlom a spojkami
pre výrobu káblových spojok do 1kV, zaťažených v
ťahu. Slúžia pre spájanie zavesených káblov PVC,
PE, XLPE.
Základné vlastnosti:
- pomer zmrštenia 3 : 1
- priľnavá k plastickým materiálom, gume, oceli, PE...
- pracovná teplota -55 ÷ +120°C
- zmršťovacia teplota +120°C
Typ
sady
Prierez vodiča
(mm2)
Spojka
Katalógové
číslo
ZID - AES 16
ZID - AES 25
ZID - AES 35
ZID - AES 50
ZID - AES 70
ZID - AES 95
16
KLAN 16
6640700
25
KLAN 25
6640710
35
KLAN 35
6640720
50
KLAN 50
6640730
70
KLAN 70
6640740
95
KLAN 95
6640750
Sada obsahuje:
- 1x zmršťovaciu bužírku BACH-CFW - nahrádza plášť kábla
- 4x zmršťovacie bužírky BACH-CFM - nahrádzajú izoláciu žíl
- 4x lisovacia spojka zaťažiteľná v ťahu - KLAN
- návod na výrobu spojky
- fóliový obal
Skladovacie podmienky:
- doba skladovania do 60 mesiacov (norma VG 95 343)
nie je
o
samozhášavá - skladovať pri teplotách do 25 C (norma VG 95 343)
Vlastnosti bužiriek: - pozri bužírky BACH-CFM a BACH-CFW
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
- skladovať v krytom sklade
- nevystavovať slnečnému žiareniu
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-9-
ZMRŠŤOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
CCB
- teplom zmrštiteľné rozdeľovacie hlavy s lepidlom
Základné vlastnosti:
- možnosť použitia na káble 2, 3, 4 a 5 žilové
- rôzne pomery zmrštenia
- mechanická ochrana a ochrana proti vode
- termoelastické lepidlo poskytuje ochranu a izoláciu
- pracovná teplota -55 ÷ +100°C
- zmršťovacia teplota +135°C
CCB - dvojžilové
Typ
(označenie)
Ø pred zmrštením (mm)
Plášť
Ø po zmrštení (mm)
Žila
Žila
Plášť
Dĺžka žily
Celková dĺžka
po zmršť.(mm) po zmršť.(mm)
Katalógové
číslo
CCB2 33/14
33,0
14,0
10,0
3,0
90,0
20.0
7803015
CCB2 50/21
50,0
21,0
22,9
7,5
119,0
34,0
7805021
CCB2 87/43
87,0
43.0
38.0
13.0
141.0
42.0
7808743
CCB - trojžilové
Typ
(označenie)
Ø pred zmrštením (mm)
Plášť
Ø po zmrštení (mm)
Žila
Žila
Plášť
Dĺžka žily
Celková dĺžka
po zmršť.(mm) po zmršť.(mm)
Katalógové
číslo
CCB3 38/11
38,0
11,0
14,0
4,0
110,0
20,0
CCB3 60/24
60,0
24,0
22,0
8,0
185,0
45,0
7803811
7806024
CCB3 80/36
80,0
36,0
33,0
16,0
210,0
50,0
7808036
CCB3 110/48
110,0
48,0
47,0
20,0
260,0
75,0
7811040
CCB3 125/55
125,0
55,0
47,0
20,0
260,0
75,0
7812550
CCB - štyržilové
Typ
(označenie)
Ø pred zmrštením (mm)
Plášť
Ø po zmrštení (mm)
Žila
Žila
Plášť
Dĺžka žily
Celková dĺžka
po zmršť.(mm) po zmršť.(mm)
Katalógové
číslo
CCB4 38/11
38,0
11,0
14,0
4,0
110,0
20,0
7903811
CCB4 55/20
55,0
20,0
22,0
8,5
190,0
45,0
7905520
CCB4 72/25
72,0
25,0
22,0
8,5
190,0
45,0
7907525
CCB4 100/35
100,0
35,0
33,0
14,0
215,0
50,0
7910035
CCB4 125/45
125,0
45,0
47,0
22,0
245,0
72,0
7912545
CCB - päťžilové
Typ
(označenie)
Ø pred zmrštěním (mm)
Plášť
Ø po zmrštení (mm)
Žila
Žila
Plášť
Dĺžka žily
Celková dĺžka
po zmršť.(mm) po zmršť.(mm)
Katalógové
číslo
CCB5 38/12
38,0
12,0
18,0
4,0
115,0
40,0
8003812
CCB5 53/15
53,0
15,0
25,0
6,0
165,0
75,0
8005315
CCB5 60/30
60,0
30,0
24,0
7.5
180,0
30,0
8006030
CCB - šesžilové
Typ
(označenie)
CCB6 61/21
Ø pred zmrštením (mm)
Plášť
61,0
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI:
Vlastnosť
Skúšobná metóda
Pevnosť v ťahu
ASTM-D 638
Predĺženie do pretrhnutia
ASTM-D 638
Pozdĺžne zmrštenie
ASTM-D 2671
Pevnosť v ťahu pri tepelnom
starnutí (168h pri 120°C)
ISO-188
Predĺženie do pretrhnutia pri
tepelnom starnutí (168h pri 120°C)
ISO-188
Nasiakavosť vodou
IEC 243
Žila
Ø po zmrštení (mm)
Žila
Plášť
20,5
37,0
Nameraná hodnota
>10,0 MPa
>300%
max. 10%
9,0
Dĺžka žily
Celková dĺžka
po zmršť.(mm) po zmršť.(mm)
137,0
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI:
Vlastnos
Skúšobná metóda
Dielektrická pevnosť
ISO-188
Dielektrická konštanta
IEC 250/ASTM-D 150
Merný objemový odpor
IEC 93
Horlavosť
ESI 09-13
51,0
Katalogové
číslo
8006121
Nameraná hodnota
> 12 kV/mm
max. 5
> 1012 Ω x cm
nesamozhášavá
min. 9 MPa
>250%
max. 1%
Skladovacie podmienky:
nie je
- doba skladovania do 60 mesiacov (norma VG 95 343)
samozhášavá
o
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
- skladovať pri teplotách do 25 C (norma VG 95 343)
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-10-
ZMRŠŤOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
CEC
- teplom zmrštiteľné uzávery s lepidlom
Základné vlastnosti:
- odolné voči UV žiareniu
- pomer zmrštenia >2 : 1
- mechanická ochrana a ochrana proti vode
- termoelastické lepidlo poskytuje ochranu a izoláciu
- pracovná teplota -55 ÷ +100°C
- zmršťovacia teplota +120°C
Po zmrštení
Hrúbka steny
(mm)
Typ
Pred zmrštením
(označenie)
Ø min. (mm)
Ø max. (mm)
Dĺžka (mm)
CEC 15/4,5
15,0
4,5
44,0
CEC 25/9
25,0
9,0
69,0
CEC 36/15
36,0
15,0
CEC 55/25
55,0
25,0
Ø kábla (mm)
Katalógové
číslo
1,0
5 ÷ 12
8115040
2,7
10 ÷ 22
8125090
93,0
2,8
17 ÷ 30
8136150
107,0
3,3
28 ÷ 47
8155250
8180240
CEC 80/24
80,0
24,0
127,0
4,7
28 ÷ 70
CEC 80/40
80,0
40,0
127,0
3,6
45 ÷ 70
8180400
CEC 102/60
102,0
60,0
152,0
3,6
68 ÷ 90
8210260
CEC 124/60
124,0
60,0
152,0
3,6
75 ÷ 110
8212460
CEC 148/57
148,0
57,0
152,0
4,5
80 ÷ 135
8214570
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI:
Vlastnosť
Skúšobná metóda
Pevnosť v ťahu
ASTM-D 638 M
Predĺženie do pretrhnutia
ASTM-D 638 M
Pozdĺžne zmrštenie
ASTM-D 2671
Pevnosť v ťahu pri tepelnom
starnutí (168h pri 120°C)
ISO-188
Predĺženie do pretrhnutia pri
tepelnom starnutí (168h pri 120°C)
ISO-188
Nasiakavosť vodou
IEC 243
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI:
Vlastnos
Skúšobná metóda
Dielektrická pevnosť
ISO-188
Merný objemový odpor
IEC 93
Horlavosť
ESI 09-13
Nameraná hodnota
>12,0 MPa
>300%
max. 10%
min 10 MPa
>250%
max. 1%
Nameraná hodnota
> 12 kV/mm
> 1011 Ω x cm
nesamozhášavá
Termoelastické lepidlo
CEC
Skladovacie podmienky: - doba skladovania do 60 mesiacov (norma VG 95 343)
- skladovať pri teplotách do 25oC (norma VG 95 343)
nie je
samozhášavá
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-11-
ZMRŠŤOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
CRDW
- teplom zmrštiteľná opravná manžeta
s oceľovým zipsom
Základné vlastnosti:
- možnosť inštalácie pod napätím
- vysoký pomer zmrštenia a jednoduchá inštalácia
- vrstva termoelast. lepidla vytvára dokonalú hydroizoláciu
- pracovná teplota -15oC ÷ +45oC
- zmršťovacia teplota 110oC
Typ
Pred zmrštením
(označenie)
ø min. (mm)
CRDW 50/10
CRDW 75/15
CRDW 93/25
CRDW 105/30
CRDW 137/34
CRDW 160/48
CRDW 200/48
50,0
10,0
75,0
15,0
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI:
Vlastnosť
Pevnosť v ťahu
Predĺženie do pretrhnutia
Pozdĺžne zmrštenie
Pevnosť v ťahu pri tepelnom
starnutí (168h pri 150°C)
Predĺženie do pretrhnutia pri
tepelnom starnutí
(168h pri 150°C)
Obsah sadzí v UV filtre
Elasticita pri nízkych teplotách
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI:
Vlastnos
Dielektrická pevnosť
Po zmrštení
Hrúbka steny
ø max. (mm)
(mm)
Doporučený Ø
kábla (mm)
Štandardné dĺžky
(m)
2,3
12 ÷ 40
1,0 nebo 1,5
8405010 / 8405011
2,3
18 ÷ 60
1,0 nebo 1,5
8407515 / 8407516
Katalógové číslo
1 m / 1,5 m
93,0
25,0
2,3
30 ÷ 74
1,0 nebo 1,5
8409325 / 8409326
105,0
30,0
2,3
36 ÷ 84
1,0 nebo 1,5
8410530 / 8410531
137,0
34,0
2,3
41 ÷ 110
1,0 nebo 1,5
8413734 / 8413735
160,0
48,0
2,3
58 ÷ 128
1,0 nebo 1,5
8416048 / 8416049
200,0
48,0
2,3
58 ÷ 160
1,0 nebo 1,5
8420048 / 8420049
Skúšobná metóda
DIN 53455/ISO R527
DIN 53455/ISO R527
Nameraná hodnota
>17,0 MPa
>350%
max. 10%
DIN 53455/ISO R527
min. 14 MPa
DIN 53455/ISO R527
VDE 0472
DIN 53453
>300%
min. 2%
bez prasklín v -40°C
Skúšobná metóda
DIN53481/IEC 243
Použitie:
- ideálne na opravy vo vlhkom prostredí
- opravy poškodených vonkajších izolácií káblov
- izolovanie spojov káblov
- mechanická a antikorózna ochrana
- umožňuje opravy rovných káblov
Objednávka: CRDW-x/y - z
rozmer
dĺžka
Nameraná hodnota
> 12 kV/mm
Skladovacie podmienky: - doba skladovania do 60 mesiacov (norma VG 95 343)
- skladovať pri teplotách do 25oC (norma VG 95 343)
- skladovať v krytom sklade
- nevystavovať slnečnému žiareniu
nie je
samozhášavá
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-12-
ZMRŠŤOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
CRLS
- teplom zmrštitelná opravná manžeta
Základné vlastnosti:
- možnosť inštalácie pod napätím
- vysoký pomer zmrštenia (3:1)
- jednoduchá inštalácia (bez kovových častí)
- možno inštalovať aj na káble v ohyboch a zákrutách
- vrstva termoelast. lepidla vytvára dokonalú hydroizoláciu
- zodpovedá špecifikácii ICEA a NEMA (sila izolácie)
- pracovná teplota -55oC ÷ +110 oC
- zmršťovacia teplota 120oC
Typ
Pred zmrštením
(označenie)
ø min. (mm)
CRLS-1
CRLS-2
CRLS-3
CRLS-4
CRLS-5
CRLS-6
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI:
Vlastnosť
Pevnosť v ťahu
Predĺženie do pretrhnutia
Pozdĺžne zmrštenie
Pevnosť v ťahu pri tepelnom
starnutí (168h pri 150°C)
Predĺženie do pretrhnutia pri
tepelnom starnutí
(168h pri 150°C)
Merná hustota
Tvrdosť (podľa Shoréa D)
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI:
Vlastnosť
Dielektrická pevnosť
Merný objemový odpor
Dielektrická konštanta
CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
Vlastnosť
Odolnosť na kvapaliny
Olej hydraulický (MIL H5606C):
Pevnosť v ťahu
Predĺženie
Olej mazací (MIL L808G):
Pevnosť v ťahu
Predĺženie
Olej motorový:
Pevnosť v ťahu
Predĺženie
Vplyv korózie
Odolnosť na plesne
Nasiakavosť vodou
Po zmrštení
steny
ø max. (mm) Hrúbka
(mm)
Doporučený ø
kábla (mm)
Štandardné dĺžky
(mm)
Katalógové číslo
30,0
6,0
2,0
7 ÷ 18
152,203,305,610,914
8301000 až 8301040
46,0
14,0
2,0
16 ÷ 27
152,203,305,610,914
8302000 až 8302040
68,0
24,0
2,0
26 ÷ 40
203,305,610,914
8303000 až 8303030
91,0
33,0
2,0
36 ÷ 54
203,305,610,914
8304000 až 8304030
8305000 až 8305030
8306000 až 8306030
126,0
47,0
2,0
50 ÷ 74
203,305,610,914
171,0
67,0
2,0
70 ÷ 101
203,305,610,914
Skúšobná metóda
ASTM-D 638
ASTM-D 638
Nameraná hodnota
19,0 MPa
600%
max. 10%
ASTM-D 638
14,5 MPa
ASTM-D 638
ASTM-D 792
ASTM-D 2240
540%
0,94 g/cm2
50 D
Skúšobná metóda
ASTM-D 2671
ASTM-D 257
ASTM-D 150
Skúšobná metóda
MIL-DTL-23053/15
Objednávka: CRLS-x/y (x = typ, y = dĺžka )
Použitie:
- ideálne na opravy do vlhkého prostredia
- opravy poškodených vonkajších izolácií káblov
- izolovanie spojov káblov
- mechanická a antikorózna ochrana
- umožňuje opravy káblov v rôznych profiloch
Nameraná hodnota
> 28 kV/mm
1.9 x 1018 Ω x cm
4.05
Nameraná hodnota
veľmi dobrá
ASTM-D 638, ISO 37
ASTM-D 638, ISO 37
17,0 MPa
600%
ASTM-D 638, ISO 37
ASTM-D 638, ISO 37
16,0 MPa
600%
ASTM-D 638, ISO 37
ASTM-D 638, ISO 37
ASTM-D 2671
ASTM-G 21
VDE 0472
14,5 MPa
600%
bez zmeny
bez pliesne
max. 0,1%
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
Skladovacie podmienky:
- doba skladovania do 60 mesiacov (norma VG 95 343)
- skladovať pri teplotách do 25oC (norma VG 95 343)
- skladovať v krytom sklade
- nevystavovať slnečnému žiareniu
nie je
samozhášavá
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-13-
ZMRŠŤOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
ZMRŠŤOVACIE PÁSY
Nosný pás je vyrobený z modifikovaného
sieťovaného polyolefinu.
Vyrábame 3 druhy pásov:
• zmršťovacie pásy - typ SP
• zmršťovacie pásy s termoplastickým lepidlom - typ SPKT
• zmršťovacie pásy s termoplastickým lepidlom a vrstvou
b itumenového lepidla - t yp SPKTK
Typ SP
Použitie: zväzkovanie káblov a vodičov, izolácie spojov a opravy poškodených izolácií káblov a vodičov, mechanická a antikorózna ochrana konstrukcií.
Typ
(označenie)
Šírka
(mm)
Hrúbka nosného pásu
(mm)
Balenie
(m)
Katalógové
číslo
SP - 25/05
25
0,5
30
7189010
SP - 50/05
50
0,5
30
7189020
SP - 100/05
100
0,5
30
7189030
Typ SPKT
Použitie: všade tam, kde vyžadujeme trvalé a pevné spojenie konštrukčných častí, termoplastické lepidlo veľmi dobre priľne na oceľové, drevené, keramické aj umelohmotné
povrchy. Umožňuje ochranu spojov ventilačných systémov, ochranných rúr, elektrických a telekomunikačných káblov.
Typ
Šírka
(mm)
Hrúbka nosného pásu
(mm)
Hrúbka vrstvy lepidla
(mm)
Balenie
(m)
Katalógové
číslo
SPKT - 25/05/03
25
0,5
0,3
30
7189040
SPKT - 50/05/03
50
0,5
0,3
30
7189050
SPKT - 100/05/03
100
0,5
0,3
30
7189060
SPKT - 155/05/03
155
0,5
0,3
30
7189070
SPKT - 50/1/05
50
1,0
0,5
30
7189080
(označenie)
Typ SPKTK
Použitie: k zabezpečeniu spojov izolovaného potrubia. Výrobok je schválený podľa COBRTI "INSTAL" pre použitie v stavebníctve.
Typ
(označenie)
Šírka
(mm)
Hrúbka nosného
pásu (mm)
Hrúbka vrstvy
lepidla (mm)
Hrúbka vrstvy
bitumenu (mm)
Balenie
(m)
Katalógové
číslo
SPKTK 150/1/05/2
150
1
0,5
2
30
7189090
SPKTK 220/1/05/2
220
1
0,5
2
30
7189100
Na objednávku dodáme pásy aj väčšej šírky a sily. Rovnako je možnosť vyrobiť pás v nehorľavom prevedení.
Vlastnosti materiálu:
Zmrštiteľnosť
Odolnosť v ťahu
Elasticita v ťahu
Sila odtrhnutia z ventilačného potrubia
(pozinkovaný plech o sile 1 mm,
šírke pásu 100 mm, pri teplote 20 (70)°C)
Pracovná teplota
Teplota zmrštenia
Dielektrická tvrdosť
Koeficient dielektrických strát
Dielektrická vytrvalosť
Pracovný odpor
Nasiakavosť vodou
30 - 40%
min. 25 MPa
min. 250%
min. 40 (1) N/cm
-30 ÷ +70oC
120 ÷ 180oC
2,3
7
10 kV/mm
1016 W x cm
max. 0,1
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
Skladovacie podmienky:
- doba skladovania do 60 mesiacov (norma VG 95 343)
- skladovať pri teplotách do 25oC (norma VG 95 343)
- skladovať v krytom sklade
- nevystavovať slnečnému žiareniu
nie je
samozhášavá
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-14-
ZMRŠŤOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
Prehľad zmršťovacích bužiriek dodávaných na objednávku
Pomer
zmrštenia
Názov
Pracovná
teplota
Popis
Horlavosť
Rozmery
mm
Zmršťovacie bužírky tenkostenné
Ohybná polyolefinová bužírka s nízkou zmršťovacou teplotou
-45 až 105oC
Univerzálna bužírka z ohybného polyolefinu
-55 až 135oC
Bužírky z ohybného polyolefinu s veľmi tenkou stenou
-55 až 135oC
Polyolefinová bužírka v žlto-zelenom prevedení s vysokým zmršť. pomerom -55 až 135oC
Modifikovaný polotvrdý PVDF(polyvinylidenfluorid)
-55 až 175oC
Modifikovaný elastický PVDF(polyvinylidenfluorid)
-55 až 190oC
Modifikovaný veľmi elastický elastomer
-75 až 150oC
Modifikovaný veľmi elastický tenkostenný elastomer
-75 až 150oC
Elastický Viton®
-55 až 200oC
Polotvrdý Teflon®
-65 až 260oC
®
Polotvrdý Teflon
-65 až 260oC
Zmršťovacie bužírky tenkostenné s lepidlom
80oC
90oC
90oC
90oC
175oC
175oC
130oC
130oC
175oC
350oC
350oC
nesamozhášavá
samozhášavá
samozhášavá
samozhášavá
nehorľavá
nehorľavá
samozhášavá
samozhášavá
samozhášavá
nehorľavá
nehorľavá
1,2 - 50,8
1,2 - 101,6
2,5 - 8,1
3,2 - 39,0
1,2 - 25,4
1,2 - 12,7
3,2 - 76,0
2,4 - 38,0
3,2 - 50,8
1,98 - 31,75
0,86 - 11,94
-55 až 125oC
100oC
samozhášavá
4,0 - 52,0
120oC
120oC
nesamozhášavá
nesamozhášavá
10,2 - 69,8
19,0 - 119,4
DERAY®-LSB
DERAY®-I
DERAY®-ITW
DERAY®-IGY
DERAY®-KY 175
DERAY®-KYF 190
DERAY®-V 25
DERAY®-V 25 TW
DERAY®-VT 220
DERAY®-PTFE 4:1
DERAY®-PTFE AWG
2
2
2
3
2
2
2
2
2
4
2
DERAY®-IHKT
4 :1
Ohybná polyolefinová bužírka s vysokým pomerom zmrštenia s povlakom
termoelastického lepidla na vnútornej stene bužírky
CFTV
CFHR
3 :1
6 :1
Ohybná polyolefinová bužírka s lepidlom a identifikáciou zmrštenia
Ohybná polyolefinová bužírka s vysokým pomerom zmrštenia
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
Zmršťovacia
teplota
Zmršťovacie bužírky stredne a hrubostenné
-55 až 110oC
-55 až 110oC
Materiálové listy vyššie uvedených bužiriek dodáme na požiadanie. Tovar je možné objednať iba v originálnom balení výrobcu.
PRÍSTROJE NA ZMRŠŤOVANIE BUŽIRIEK
Teplovzdušná pištoľ HG 2310 LCD
Výkonná, elektronicky regulovaná profesionálna teplovzdušná
pištoľ s plynulou reguláciou množstva vzduchu a teploty s
LCD displejom.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Robustný kryt pre ručnú a samočinnú prevádzku
Plynulá regulácia teploty
Plynulé nastavovanie otáčok
Optický LCD indikátor teploty a otáčok
Štyri programy nastavené v továrni
Možná individuálna zmena štyroch nastavených programov
Dvojitá ochrana pred prehriatím: termostat a termická poistka
Prívod vzduchu s mriežkovou sieťkou pre ochranu pred hrubými nečistotami
Mäkká rukoväť a mäkká pätka k bezpečnému držaniu
Katalógové číslo: 9604010
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-15-
ZMRŠŤOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
®
DERAY - WorkMan 2000
®
DERAY - WorkMan 2000 je zariadenie určené k zmršťovaniu teplom zmrštiteľných bužiriek v riadenom procese na
pracovnom stole. Zariadenie je vybavené samostatným ovládaním času a teploty. Prístroj aplikuje štandardné
zmršťovacie bužírky aj utesňovacie systémy DERAY - Duomelt, Pressmelt, Coldmelt Lite. Na objednávku je možné
upraviť zariadenie podľa špecifických potrieb zákazníka.
Katalógové číslo: 9604000
®
DERAY - Board WorkMan
®
DERAY - Board WorkMan je zariadenie určené k zmršťovaniu teplom zmrštiteľných bužiriek v riadenom procese s
®
využitím DERAY - Splicemelt pre aplikáciu spojok rovnobežných, koncových, prstencových koncoviek na stole pre
kompletizáciu káblových zväzkov. Zariadenie je vybavené riadiacou jednotkou teploty. Prístroj má prednastavené
tri hodnoty pracovného času a posuvné čeľuste na pracovnej hlave.
Katalógové číslo: 9604100
®
DERAY - DockMan
®
DERAY - DockMan je zariadenie určené k zmršťovaniu teplom zmrštiteľných bužiriek v riadenom procese na
pracovnom stole pre formovanie káblových zväzkov. Zariadenie je vybavené samostatným ovládaním času a
teploty. Prístroj aplikuje štandardné zmršťovacie bužírky aj utesňovacie systémy DERAY - Duomelt, Pressmelt,
Coldmelt Lite.
Katalógové číslo: 9604500
®
DERAY - DockMan Endsplices
®
DERAY - DockMan Endsplices je zariadenie určené k zmršťovaniu teplom zmrštiteľných bužiriek v riadenom
®
procese s využitím DERAY - Splicemelt pre aplikáciu spojok koncoviek na stole pre kompletizáciu káblových
zväzkov. Zariadenie je vybavené riadiacou jednotkou teploty. Prístroj má prednastavené tri hodnoty pracovného
času a posuvné čeľuste na pracovnej hlave.
Katalógové číslo: 9604600
®
DERAY - SealMan
®
DERAY - SealMan je zariadenie určené k zmršťovaniu teplom zmrštiteľných bužiriek v riadenom procese na
pracovnom stole pre formovanie káblových zväzkov. Zariadenie je vybavené samostatným ovládaním času a
®
teploty. Všetky rozmery zariadenia DERAY - SealMan (35/53/70) sú tiež dostupné v prevedení zabudovateľnom na
pracovný stôl.
Katalógové číslo: 9604900
®
DERAY - SpliceMan IR
®
DERAY - SpliceMan IR je zariadenie určené k zmršťovaniu teplom zmrštiteľných bužiriek v riadenom procese s
®
využitím DERAY - Splicemelt pre aplikáciu spojok rovnobežných na pracovnom stole. Zariadenie je vybavené
riadiacou jednotkou teploty. Prístroj má prednastavené tri hodnoty pracovného času a posuvné čeľuste na
pracovnej hlave.
Katalógové číslo: 9604950
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-16-
ZMRŠŤOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
®
DERAY - FST 165/600
®
DERAY - FST 165/600 je malý tunel určený k zmršťovaniu teplom zmrštiteľných bužiriek. Je určený k izolovaniu
alebo utesňovaniu malých káblových zväzkov. Zariadenie môže pracovať ako samostatná jednotka alebo ako
súčasť výrobnej linky pri sériovej výrobe. Plynulá regulácia rýchlosti posuvu pásu umožňuje dosiahnuť stálu kvalitu
produkcie.
Katalógové číslo: 9607000
®
DERAY - KST 100/1000
®
DERAY - KST 100/1000 je malá tunelová pec určená k zmršťovaniu teplom zmrštiteľných káblových spojok a
rôznych malých elementov, ktorých súčasťou sú káble. Je určený k priemyslovej sériovej výrobe, pri ktorej sa
využíva výkonných infražiaričov. Zariadenie je vybavené samostatným ovládaním teploty a plynulou reguláciou
rýchlosti posuvu pásu. Je možné predĺžiť dopravník, čo umožňuje opracovať aj dlhé a ťažké predmety.
Katalógové číslo: 9608000
®
DERAY - HST 35 100 a HST 40 170
®
DERAY - HST sú tunelové pece určené k zmršťovaniu teplom zmrštiteľných bužiriek. Tieto vysokovýkonné
priemyslové tunelové pece sú určené pre ekonomickú prevádzku pri sériovej výrobe a vyznačujú sa týmito
vlastnosťami:
!
!
!
!
!
výkonný ventilátor
výhrevné segmenty Ni-Cr pre nepretržitú prácu, ktoré sú uložené v trubkách z nerezovej ocele
lamelový reťazový dopravník s teflónovými lamelami potiahnutými skleneným vláknom
kvalitná tepelná izolácia
nízka spotreba energie
Na prianie zákazníka je možné zabudovať tunel do technologickej linky.
HST 35 100 - katalógové číslo: 9605000
HST 40 170 - katalógové číslo: 9606000
Technické parametre:
Typ
Príkon
Pohon
Rýchlosť pásu
Indikácia rýchlosti
Cirkulácia vzduchu
Teplotný rozsah
Dopravník
Dĺžka vstupu
Dĺžka výstupu
Váha
Rozmery
Farba
DERAY-HST 35100
6,57 kW, 400 V, 50 Hz
DC motor
0,1-4,0 m/min., elektronická
plynulá regulácia
digitálna
Typ
Príkon
Pohon
Rýchlosť pásu
10 m3/min.
40-2500C, elektronická
plynulá regulácia
lamelový, reťazový pás
500 mm
500 mm
270 kg
d=2000 mm, š=650 mm
v=1320 + 180 mm
zelená RAL 6011
Cirkulácia vzduchu
Teplotný rozsah
Indikácia rýchlosti
Dopravník
Dĺžka vstupu
Dĺžka výstupu
Váha
Rozmery
Farba
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
DERAY-HST 40170
15,8 kW, 400 V, 50 Hz
DC motor
0,1-2,0 m/min., elektronická
plynulá regulácia
digitálna
14 m3/min.
40-2500C, elektronická
plynulá regulácia
lamelový, reťazový pás
500 mm
500 mm
470 kg
d=2700 mm, š=700 mm
v=1570 + 180 mm
zelená RAL 6011
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-17-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
Ø d1
s
Ø d2
H- Cu lisovacie dutinky bez izolácie
l
Typ
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
Použitie: Cu lankové vodiče
Provedení: DIN 46228/1
Rozmery v mm
(označenie)
Prierez vodiča
v mm2
l
d1
d2
s
Balenie
(ks)
Katalógové
číslo
H 0,14/6
H 0,25/6
H 0,25/8
H 0,34/6
H 0,34/8
H 0,5/6
H 0,5/8*
H 0,5/10
H 0,5/12*
H 0,75/6
H 0,75/8*
H 0,75/10
H 0,75/12*
H 1/6
H 1/8*
H 1/10
H 1/12*
H 1,5/7
H 1,5/10
H 1,5/12
H 1,5/15*
H 1,5/18
H 2,5/7
H 2,5/10
H 2,5/12
H 2,5/15*
H 2,5/18
H 4/9
H 4/12
H 4/15
H 4/18
0,14
0,25
0,25
0,34
0,34
0,5
0,5
0,5
0,5
0,75
0,75
0,75
0,75
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
4
4
4
4
6
6
8
6
8
6
8
10
12
6
8
10
12
6
8
10
12
7
10
12
15
18
7
10
12
15
18
9
12
15
18
0,7
0,8
0,8
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,4
1,4
1,4
1,4
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,8
2,8
2,8
2,8
1,6
1,7
1,7
1,8
1,8
2,1
2,1
2,1
2,1
2,3
2,3
2,3
2,3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
4
4
4
4
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
219000
219010
219020
219030
219040
219050
219060
219070
219080
219090
219100
219110
219120
219130
219140
219150
219160
219170
219180
219190
219200
219210
219220
219230
219240
219250
219260
219270
219280
219290
219300
* tieto veľkosti nezodpovedajú norme DIN
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-18-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
Ø d1
s
Ø d2
H- Cu lisovacie dutinky bez izolácie
l
Typ
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
Použitie: Cu lankové vodiče
Provedení: DIN 46228/1
Rozmery v mm
(označenie)
Prierez vodiča
v mm2
L
d1
d2
s
Balenie
(ks)
Katalógové
číslo
H 6/10
H 6/12
H 6/15
H 6/18
H 6/20*
H 10/12
H 10/15
H 10/18
H 10/20*
H 16/12
H 16/15
H 16/18
H 16/20*
H 25/12*
H 25/15
H 25/18
H 25/20*
H 25/22*
H 25/25
H 35/18
H 35/20*
H 35/25
H 50/20*
H 50/22*
H 70/25*
H 70/32*
H 95/30*
H 95/32*
H 120/32*
H 120/34*
H 150/32*
H 150/38*
6
6
6
6
6
10
10
10
10
16
16
16
16
25
25
25
25
25
25
35
35
35
50
50
70
70
95
95
120
120
150
150
10
12
15
18
20
12
15
18
20
12
15
18
20
12
15
18
20
22
25
18
20
25
20
22
25
32
30
32
32
34
32
38
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,8
5,8
5,8
5,8
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
8,3
8,3
8,3
10,3
10,3
12,3
12,3
14,5
14,5
16,5
16,5
18,5
18,5
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
5,8
5,8
5,8
5,8
7,5
7,5
7,5
7,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
11
11
11
13
13
15
15
17
17
19
19
21
21
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
219310
219320
219330
219340
219350
219360
219370
219380
219390
219400
219410
219420
219430
219440
219450
219460
219470
219480
219490
219500
219510
219520
219530
219540
219550
219560
219570
219580
219590
219600
219610
219620
* tieto veľkosti nezodpovedajú norme DIN
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-19-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
HI - Cu lisovacie dutinky s izoláciou
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
Izolácia: PA
Pracovná teplota: -55 ÷ +105oC
Použitie: Cu lankové vodiče
Prevedenie: DIN 46228/4
Typ (označenie)
Systém DIN
HI 0,14/6
HI 0,25/6
HI 0,25/8
HI 0,34/6
HI 0,34/8
HI 0,5/6
HI 0,5/8
HI 0,5/10
HI 0,75/6
HI 0,75/8
HI 0,75/10
HI 0,75/12
HI 1/6
HI 1/8
HI 1/10
HI 1/12
HI 1,5/8
HI 1,5/10
HI 1,5/12
HI 1,5/18
HI 2,5/8
HI 2,5/10
HI 2,5/12
HI 2,5/18
HI 4/9
HI 4/12
HI 4/18
HI 6/12
HI 6/18
HI 10/12
HI 10/15
HI 10/18
HI 16/12
HI 16/18
HI 25/16
HI 25/22
HI 35/16
HI 35/25
HI 50/20
HI 50/25
HI 70
HI 95
HI 120
HI 150
Systém NEMECKO
HI 0,14/6N
HI 0,25/6N
HI 0,25/8N
HI 0,34/6N
HI 0,34/8N
HI 0,5/6N
HI 0,5/8N
HI 0,5/10N
HI 0,75/6N
HI 0,75/8N
HI 0,75/10N
HI 0,75/12N
HI 1/6N
HI 1/8N
HI 1/10N
HI 1/12N
HI 1,5/8N
HI 1,5/10N
HI 1,5/12N
HI 1,5/18N
HI 2,5/8N
HI 2,5/10N
HI 2,5/12N
HI 2,5/18N
HI 4/9N
HI 4/12N
HI 4/18N
HI 6/12N
HI 6/18N
HI 10/12N
HI 10/15N
HI 10/18N
HI 16/12N
HI 16/18N
HI 25/16N
HI 25/22N
HI 35/16N
HI 35/25N
HI 50/20N
HI 50/25N
HI 70N
HI 95N
HI 120N
HI 150N
Systém FRANCÚSKO
HI 0,14/6F
HI 0,25/6F
HI 0,25/8F
HI 0,34/6F
HI 0,34/8F
HI 0,5/6F
HI 0,5/8F
HI 0,5/10F
HI 0,75/6F
HI 0,75/8F
HI 0,75/10F
HI 0,75/12F
HI 1/6F
HI 1/8F
HI 1/10F
HI 1/12F
HI 1,5/8F
HI 1,5/10F
HI 1,5/12F
HI 1,5/18F
HI 2,5/8F
HI 2,5/10F
HI 2,5/12F
HI 2,5/18F
HI 4/9F
HI 4/12F
HI 4/18F
HI 6/12F
HI 6/18F
HI 10/12F
HI 10/15F
HI 10/18F
HI 16/12F
HI 16/18F
HI 25/16F
HI 25/22F
HI 35/16F
HI 35/25F
HI 50/20F
HI 50/25F
HI 70F
HI 95F
HI 120F
HI 150F
Rozmery v mm
Prierez
v mm2
l1
l2
d1
d2
s1
s2
Balenie
(ks)
Katalógové
číslo
0,14
0,25
0,25
0,34
0,34
0,5
0,5
0,5
0,75
0,75
0,75
0,75
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
4
4
4
6
6
10
10
10
16
16
25
25
35
35
50
50
70
95
120
150
10,5
10,5
12,5
10,5
12,5
12,0
14,0
16,0
12,0
14,0
16,0
18,0
12,0
14,0
16,0
18,0
14,0
16,0
18,0
24,0
14,0
16,0
18,0
24,0
16,5
20,0
26,0
19,0
26,0
22,0
25,0
28,0
24,0
28,0
30,0
36,0
30,0
39,0
36,0
40,0
37,0
44,0
48,0
58,0
6
6
8
6
8
6
8
10
6
8
10
12
6
8
10
12
8
10
12
18
8
10
12
18
9
12
18
12
18
12
15
18
12
18
16
22
16
25
20
25
20
25
27
32
0,7
0,8
0,8
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,4
1,4
1,4
1,4
1,7
1,7
1,7
1,7
2,2
2,2
2,2
2,2
2,8
2,8
2,8
3,5
3,5
4,5
4,5
4,5
5,8
5,8
7,3
7,3
8,3
8,3
10,3
10,3
12,7
14,7
16,7
19,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,6
2,6
2,6
2,8
2,8
2,8
2,8
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
3,5
3,5
4,2
4,2
4,2
4,2
4,8
4,8
4,8
6,3
6,3
7,6
7,6
7,6
8,8
8,8
11,2
11,2
12,7
12,7
15,0
15,0
16,0
18,0
21,0
23,0
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,35
0,35
0,45
0,5
0,2
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
1,0
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
Fax: 596 887
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Tel./Fax:
596 667
887 667
Nižný koniec
Oščadnica
72,
72,023
023
0101Oščadnica
Oščadnica
••
Tel.:
Tel.:
041/433
041/433
3434
3434
••
Fax:
Tel./Fax:
041/433
041/433
23 32 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-20-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
HI2x - Cu lisovacie dutinky s izoláciou - dvojité
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
Izolácia: PA
Pracovná teplota: -55 ÷ +105°C
Použitie: Zoskupenie dvoch Cu lankových vodičov
Prevedenie: DIN46228/4
Typ (označenie)
Systém DIN
HI 2 x 0,5
HI 2 x 0,75
HI 2 x 1
HI 2 x 1,5
HI 2 x 2,5
HI 2 x 4
HI 2 x 6
HI 2 x 10
HI 2 x 16
Systém NEMECKO
Systém FRANCÚZKO
HI 2 x 0,5N
HI 2 x 0,75N
HI 2 x 1N
HI 2 x 1,5N
HI 2 x 2,5N
HI 2 x 4N
HI 2 x 6N
HI 2 x 10N
HI 2 x 16N
HI 2 x 0,5F
HI 2 x 0,75F
HI 2 x 1F
HI 2 x 1,5F
HI 2 x 2,5F
HI 2 x 4F
HI 2 x 6F
HI 2 x 10F
HI 2 x 16F
Rozmery v mm
Prierez
v mm2
A
L
Balenie
(ks)
Katalógové
číslo
2 x 0,5
2 x 0,75
2x1
2 x 1,5
2 x 2,5
2x4
2x6
2 x 10
2 x 16
8,0
8,0
8,0
8,0
10,0
12,0
14,0
14,0
16,0
15,0
15,0
16,0
16,0
18,5
23,0
25,0
26,0
31,0
500
500
500
500
500
100
100
100
50
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
KII - Cu lisovacie kolíky s izoláciou
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
Izolácia: PA
Pracovná teplota: -55 ÷ +125°C
Použitie: Ukončenie Cu lankových vodičov
Prevedenie: DIN46231
Typ (označenie)
KII 0,5*
KII 1 - 10*
KII 1 - 12
KII 1 - 16*
KII 2,5 - 10*
KII 2,5 - 12
KII 2,5 - 13*
KII 2,5 - 16*
KII 6
KII 10*
KII 16*
KII 25*
KII 35*
KII 50*
KII 70*
KII 95*
Katalógové číslo
Obrázok
(profil
kolíka)
Prierez
v mm2
d
l
L
Balenie
(ks)
220600
220610
220620
220640
220650
220660
220670
220680
220690
220700
220710
220720
220730
220740
220750
220760
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
0,1 ÷ 0,5
0,5 ÷ 1,0
0,5 ÷ 1,0
0,5 ÷ 1,0
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
4÷6
10
16
25
35
50
70
95
1,0
1,7
1,7
1,7
2,3
2,3
2,3
2,3
3,4
4,5
5,8
7,0
8,4
9,6
11,4
13,5
8
10
12
16
10
12
13
16
14
12
13
15
20
20
23,5
23,5
18
21
23
27
21
23
24
27
27
34
41
44
52,5
61
71
71
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Rozmery v mm
* Tieto rozmery nezahŕňa norma DIN
Na objednávku môžeme dodať koncovky KII aj s izoláciou PC - Polycarbonat (Makrolon)
Fax: 596 887
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Tel./Fax:
596 667
887 667
Nižný koniec
Oščadnica
72,
72,023
023
0101Oščadnica
Oščadnica
••
Tel.:
Tel.:
041/433
041/433
3434
3434
••
Fax:
Tel./Fax:
041/433
041/433
23 32 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-21-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
KOI, LOI - Cu lisovacie oká s izoláciou
Typ
žltá
(označenie)
KOI 0,5/2*
KOI 0,5/2,5*
KOI 0,5/3*
KOI 0,5/3,5*
KOI 0,5/4*
KOI 0,5/5*
KOI 1/2,5
KOI 1/3
KOI 1/3,5
KOI 1/4
KOI 1/5
KOI 1/6*
KOI 1/8*
KOI 1/10*
KOI 2,5/3
KOI 2,5/3,5
KOI 2,5/4
KOI 2,5/5
KOI 2,5/6
KOI 2,5/8
KOI 2,5/10*
KOI 2,5/12*
KOI 2,5/16
Farba
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
Izolácia: KOI - PA, LOI - PVC
Pracovná teplota: KOI -55 ÷ +125°C, LOI -10 ÷ +75°C
Prevedenie: DIN 46237 - koncovky LOI nemajú letovaný
spoj na trubkovej časti koncovky
LOI 1/2,5 PVC
LOI 1/3L PVC
LOI 1/3,5 PVC
LOI 1/4 PVC
LOI 1/5 PVC
LOI 1/6 PVC
LOI 1/8* PVC
LOI 1/10* PVC
LOI 2,5/3 PVC
LOI 2,5/3,5 PVC
LOI 2,5/4 PVC
LOI 2,5/5 PVC
LOI 2,5/6 PVC
LOI 2,5/8 PVC
LOI 2,5/10* PVC
LOI 2,5/12* PVC
Prierez
v mm2
Otvor
pre skrutku
0,1 ÷ 0,5
0,1 ÷ 0,5
0,1 ÷ 0,5
0,1 ÷ 0,5
0,1 ÷ 0,5
0,1 ÷ 0,5
0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
4÷6
4÷6
4÷6
4÷6
4÷6
4÷6
4÷6
M2
M 2,5
M3
M 3,5
M4
M5
M 2,5
M3
M 3,5
M4
M5
M6
M8
M 10
M3
M 3,5
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 3,5
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
Rozmery v mm
d
s
D
L
a
Balenie
(ks)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1
1
1
1
1
1
1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
5
5
5
6
6,5
8
6
6
6
8
10
10
14
14
6
6
8
10
11
14
18
18
27
8
8
10
11
14
18
18
10
10
11
14
18
22
11
11
18
18
22
14
14
14
16
16
16
16
16
16
17
18
18
22
22
17
17
18
20
22
23
24
24
32
20
20
21
22
25
27
27
24
24
25
28
29
31
30
30
34
34
36
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
žltá
KOI 6/3,5*
LOI 6/3,5* PVC
KOI 6/4
LOI 6/4 PVC
KOI 6/5
LOI 6/5 PVC
KOI 6/6
LOI 6/6 PVC
KOI 6/8
LOI 6/8 PVC
KOI 6/10
LOI 6/10 PVC
KOI 6/12*
KOI 10/4*
10
KOI 10/5*
10
KOI 10/6*
10
KOI 10/8*
10
KOI 10/10*
10
KOI 10/12*
10
M5
KOI 16/5*
16
M6
KOI 16/6*
16
M8
KOI 16/8*
16
M 10
KOI 16/10*
16
M 12
KOI 16/12*
16
* Tieto rozmery nezahŕňa norma DIN
Na objednávku môžeme dodať koncovky KOI aj s izoláciou PC - Polycarbonat (Makrolon)
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
Katalógové číslo
KOI
220900
220910
220920
220930
220940
220950
220960
220970
220980
220990
221000
221010
221020
221030
221040
221050
221060
221070
221080
221090
221100
221110
221120
221130
221140
221150
221160
221170
221180
221190
221200
221210
221220
221230
221240
221250
221260
221270
221280
221290
221300
LOI
222040
222050
222060
222070
222080
222090
222100
222110
222120
222130
222140
222150
222160
222170
222180
222190
222200
222210
222220
222230
222240
222250
222260
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-22-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
KOI - Cu lisovacie oká s izoláciou
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
Izolácia: PA
Pracovná teplota: -55 ÷ +125°C
Prevedenie: DIN 46237
Typ
(označenie)
KOI 25/5*
KOI 25/6*
KOI 25/8*
KOI 25/10*
KOI 25/12*
KOI 25/16*
KOI 35/6*
KOI 35/8*
KOI 35/10*
KOI 35/12*
KOI 35/16*
KOI 35/20*
KOI 50/6*
KOI 50/8*
KOI 50/10*
KOI 50/12*
KOI 50/16*
KOI 50/20*
KOI 70/6*
KOI 70/8*
KOI 70/10*
KOI 70/12*
KOI 70/16*
KOI 70/20*
KOI 95/8*
KOI 95/10*
KOI 95/12*
KOI 95/16*
KOI 95/20*
Farba
žltá
červená
modrá
žltá
červená
Rozmery v mm
Prierez
v mm2
Otvor
pre skrutku
d
s
D
L
a
Balenie
v ks
Katalógové
číslo
25
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35
35
50
50
50
50
50
50
70
70
70
70
70
70
95
95
95
95
95
120
120
120
120
120
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
9
9
9
9
9
9
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
2,0
2
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
12
12
16
18
22
28
15
16
18
22
28
30
18
18
18
22
28
32
22
22
22
22
28
32
24
24
24
28
32
36
36
36
37
42
46
38
38
39
43
48
50
50
50
50
52
56
58
54
54
54
54
58
60
58
58
58
60
68
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
14
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
19
20
20
20
20
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3
3
3
3
3
24
24
24
28
32
60
60
60
64
68
22
22
22
22
22
50
50
50
50
50
221310
221320
221330
221340
221350
221355
221360
221370
221380
221390
221400
221410
221420
221430
221440
221450
221460
221470
221475
221480
221490
221500
221510
221520
221530
221540
221550
221560
221570
221580
221590
221600
221610
221620
M8
KOI 120/8*
16,5
M 10
KOI 120/10*
16,5
M 12
KOI 120/12*
16,5
modrá
M 16
KOI 120/16*
16,5
M 20
KOI 120/20*
16,5
* Tieto rozmery nezahŕňa norma DIN
Na objednávku môžeme dodať koncovky KOI aj s izoláciou PC - Polycarbonat (Makrolon)
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-23-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
KWI, LWI - Cu lisovacie vidličky s izoláciou
A
LWI 1/3
LWI 1/3,5
LWI 1/4
LWI 1/4w
LWI 1/5
LWI 1/6
Farba
A
B
LWI 2,5/3
LWI 2,5/3,5
LWI 2,5/4
LWI 2,5/4w
LWI 2,5/5
LWI 2,5/6
A
B
LWI 6/3,5
LWI 6/4
LWI 6/5
LWI 6/6
LWI 6/8
LWI 6/10
A
B
B
B
žltá
KWI 0,5/2
KWI 0,5/3
KWI 0,5/3,5
KWI 0,5/4
KWI 0,5/5
KWI 1/2,5
KWI 1/3
KWI 1/3,5
KWI 1/4
KWI 1/4w
KWI 1/5
KWI 1/6
KWI 1/8
KWI 1/10
KWI 2,5/3
KWI 2,5/3,5
KWI 2,5/4
KWI 2,5/4w
KWI 2,5/5
KWI 2,5/6
KWI 2,5/8
KWI 2,5/10
KWI 2,5/12
KWI 6/3,5
KWI 6/4
KWI 6/5
KWI 6/6
KWI 6/8
KWI 6/10
KWI 10/5
KWI 10/6
KWI 10/8
KWI 10/10
KWI 16/5
KWI 16/6
KWI 16/8
KWI 16/10
žltá
Typ
(označenie)
Obrázok
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
Izolácia: KWI - PA, LWI - PVC
Prac. teplota: KWI -55 ÷ 125oC, LWI -10 ÷ 75oC
Prevedenie: DIN 46234 - týka sa trubkové časti
koncovky KWI; LWI nemajú spoj trubkovej časti letovaný
Prierez
v mm2
0,1 ÷ 0,5
0,1 ÷ 0,5
0,1 ÷ 0,5
0,1 ÷ 0,5
0,1 ÷ 0,5
0,5 ÷ 1,0
0,5 ÷ 1,0
0,5 ÷ 1,0
0,5 ÷ 1,0
0,5 ÷ 1,0
0,5 ÷ 1,0
0,5 ÷ 1,0
0,5 ÷ 1,0
0,5 ÷ 1,0
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
4÷6
4÷6
4÷6
4÷6
4÷6
4÷6
10
10
10
10
16
16
16
16
Otvor
pre skrutku
M2
M3
M 3,5
M4
M5
M 2,5
M3
M 3,5
M4
M4
M5
M6
M8
M 10
M3
M 3,5
M4
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 3,5
M4
M5
M6
M8
M 10
M5
M6
M8
M 10
M5
M6
M8
M 10
Rozmery v mm
d
s
D
L
a
Balenie
(ks)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
4,5
4,5
4,5
4,5
5,8
5,8
5,8
5,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
5,0
5,0
6,0
6,5
8,0
6,0
6,0
6,0
8,0
6,9
10,0
10,0
14,0
17,5
6,0
6,0
8,0
6,9
10,0
11,0
14,0
17,5
20,0
8,0
8,0
10,0
11,0
14,0
18,0
10,0
11,0
14,0
18,0
11,0
11,0
18,0
18,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
17,0
17,0
18,0
18,0
19,2
22,3
17,0
17,0
18,0
18,0
20,0
22,0
20,2
23,3
25,7
20,0
20,0
21,0
22,0
25,0
27,0
24,0
25,0
28,0
29,0
30,0
30,0
34,0
34,0
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Katalógové číslo
222300
222310
222320
222330
222340
222350
222360
222370
222380
222390
222400
222410
222420
222430
222440
222450
222460
222470
222480
222490
222500
222510
222520
222530
222540
222550
222560
222570
222580
222600
222610
222620
222630
222660
222670
222680
222690
222700
222710
222720
222721
222730
222740
222750
222760
222470
222471
222780
222790
222800
222810
222820
222830
222840
222850
* Tieto rozmery nezahŕňa norma DIN
Na objednávku môžeme dodať koncovky KWI aj s izoláciou PC - Polycarbonat (Makrolon)
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-24-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
KLI - Cu lisovacie spojky s izoláciou
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
Izolácia: PA, PVC
Prac. teplota: -50 ÷ +125°C
Typ
d
L
Balenie
(ks)
Katalógové
číslo
žltá
0,1 ÷ 0,5
1,3
20
100
226000
červená
červená
modrá
modrá
žltá
žltá
0,5 ÷ 1,0
0,5 ÷ 1,0
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
4÷6
4÷6
1,6
1,6
2,3
2,3
3,6
3,6
26
26
26
26
28
28
100
100
100
100
100
100
226010
226011
226020
226021
226030
226031
KLI 0,5
KLI 1
KLI 1 PVC
KLI 2,5
KLI 2,5 PVC
KLI 6
KLI 6 PVC
Rozmery v mm
Prierez
v mm2
Farby
(označenie)
LP - zárezové svorky s izoláciou
Materiál: Cu
Izolácia: PA
Povrchová úprava: Pocínované
Pracovná teplota: -55 ÷ +125 °C
Typ
(označenie)
Farba
Rozmery v mm
Prierez
v mm2
b
L
Balenie
(ks)
Katalógové
číslo
LP 1
červená
0,5 ÷ 1
10
38
100
227500
LP 2,5
modrá
0,75 ÷ 2,5
10
38
100
227510
žltá
4÷6
10
38
100
227520
LP 6
Schéma
spojenia
LPO - zárezové svorky s izoláciou
Materiál: Cu
Izolácia: PA
Povrchová úprava: Pocínované
Pracovná teplota: -55 ÷ +125 °C
Typ
(označenie)
Farba
Rozmery v mm
Prierez
v mm2
b
L
Balenie
(ks)
Katalógové
číslo
LPO 1
červená
0,5 ÷ 1
20
27
100
227530
LPO 2,5
modrá
0,75 ÷ 2,5
20
27
100
227540
žltá
4÷6
20,5
34,5
100
227550
LPO 6
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
Schéma
spojenia
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-25-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
NCI - PLOCHÉ KONEKTORY IZOLOVANÉ
NI - PLOCHÉ KONEKTORY IZOLOVANÉ
0,5 ÷ 1,0
0,5 ÷ 1,0
0,5 ÷ 1,0
0,5 ÷ 1,0
0,5 ÷ 1,0
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
2,5 ÷ 6
2,5 ÷ 6
Rozmery
l1
6,5
6,5
6,4
6,4
7,3
6,5
6,5
6,4
6,4
7,3
7,3
12,0
l2
19,0
19,0
19,4
19,4
20,8
19,0
19,0
19,4
19,4
20,8
23,5
28,5
D
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
3,4
3,4
Katalógové
číslo
228261
228260
228271
228270
228280
228291
228292
228293
228294
228290
228300
228301
Typ
(označenie)
Veľkosť
v mm
NCI 2,8-1/0,5
NCI 2,8-1/0,8
NCI 4,8-1/0,5
NCI 4,8-1/0,8
NCI 6,3-1/0,8
NCI 2,8-2,5/0,5
NCI 2,8-2,5/0,8
NCI 4,8-2,5/0,5
NCI 4,8-2,5/0,8
NCI 6,3-2,5/0,8
NCI 6,3-6/0,8
NCI 9,4-6/1,2
2,8x0,5
2,8x0,8
4,8x0,5
4,8x0,8
6,3x0,8
2,8x0,5
2,8x0,8
4,8x0,5
4,8x0,8
6,3x0,8
6,3x0,8
9,4x1,2
(označenie)
WI 2,8-1/0,5
WI 2,8-1/0,8
WI 4,8-1/0,5
WI 4,8-1/0,8
WI 6,3-1/0,8
WI 4,8-2,5/0,5
WI 4,8-2,5/0,8
WI 6,3-2,5/0,8
WI 6,3-6/0,8
Veľkosť
v mm
Farba
Materiál: Mosadz - pocínovaná
Izolácia: PVC
Prac. teplota: -10 ÷ + 75oC
Balenie: 100 ks
Typ
2,8 x 0,5
2,8 x 0,8
4,8 x 0,5
4,8 x 0,8
6,3 x 0,8
4,8 x 0,5
4,8 x 0,8
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8
Rozmery
Prierez
v mm2
l1
l2
0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
2,5 ÷ 6
6,5
6,5
6,5
6,7
7,7
6,5
6,7
7,7
7,3
19,2
19,2
19,8
19,8
21,8
19,8
19,8
21,8
24,0
D
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
2,3
2,3
2,3
3,4
Katalógové
číslo
228311
228310
228321
228320
228330
228341
228342
228340
228350
Typ
(označenie)
Veľkosť
v mm
WCI 6,3-1/0,8
WCI 6,3-2,5/0,8
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8
NWI 6,3-1/0,8
NWI 6,3-2,5/0,8
NWI 6,3-6/0,8
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8
Farba
Veľkosť
v mm
Prierez
v mm2
0,5 ÷ 1,0
1,5 ÷ 2,5
2,5 ÷ 6
l1
0,5 ÷ 1,0
0,5 ÷ 1,0
0,5 ÷ 1,0
0,5 ÷ 1,0
0,5 ÷ 1,0
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
2,5 ÷ 6
2,5 ÷ 6
6,5
6,5
6,4
6,4
7,3
6,5
6,5
6,4
6,4
7,3
7,3
12,0
19,0
19,0
20,5
20,5
21,8
19,0
19,0
20,2
20,2
22,2
24,2
30,5
Katalógové
číslo
D
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
3,4
3,4
228441
228440
228451
228450
228460
228471
228472
228473
228474
228470
228480
228481
Prierez
v mm2
0,5 ÷ 1,0
1,5 ÷ 2,5
Rozmery
l1
l2
Katalógové
číslo
D
228485
228487
7,7 24,0 1,7
7,7 24,0 2,3
Materiál: Mosadz - pocínovaná
Izolácia: PA
Prac. teplota: -55 ÷ + 125oC
Balenie: 100 ks
Rozmery
l
l2
NWCI - PLOCHÉ KONEKTORY IZOLOVANÉ
Materiál: Mosadz - pocínovaná
Izolácia: PVC
Prac. teplota: -10 ÷ + 75oC
Balenie: 100 ks
Typ
l1
Materiál: Mosadz - pocínovaná
Izolácia: PA
Prac. teplota: -55 ÷ + 125oC
Balenie: 100 ks
NWI - PLOCHÉ KONEKTORY IZOLOVANÉ
(označenie)
Rozmery
Prierez
v mm2
WCI - PLOCHÉ KONEKTORY IZOLOVANÉ
WI - PLOCHÉ KONEKTORY IZOLOVANÉ
Farba
2,8 x 0,5
2,8 x 0,8
4,8 x 0,5
4,8 x 0,8
6,3 x 0,8
2,8 x 0,5
2,8 x 0,8
4,8 x 0,5
4,8 x 0,8
6,3 x 0,8
6,3x 0,8
9,4 x 1,2
Prierez
v mm2
l2
Katalógové
číslo
D
8,0 8,2 22,5 1,7
8,0 8,2 22,5 2,3
8,0 8,2 24,0 3,4
228376
228377
228378
Typ
(označenie)
NWCI 6,3-1/0,8
NWCI 6,3-2,5/0,8
Veľkosť
v mm
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8
Farba
NI 2,8-1/0,5
NI 2,8-1/0,8
NI 4,8-1/0,5
NI 4,8-1/0,8
NI 6,3-1/0,8
NI 2,8-2,5/0,5
NI 2,8-2,5/0,8
NI 4,8-2,5/0,5
NI 4,8-2,5/0,8
NI 6,3-2,5/0,8
NI 6,3-6/0,8
NI 9,4-6/1,2
Veľkosť
v mm
Farba
Typ
(označenie)
Farba
Materiál: Mosadz - pocínovaná
Izolácia: PVC
Prac. teplota: -10 ÷ + 75oC
Balenie: 100 ks
Materiál: Mosadz - pocínovaná
Izolácia: PVC
Prac. teplota: -10 ÷ + 75oC
Balenie: 100 ks
Prierez
v mm2
Rozmery
l
l1
l2
Katalógové
číslo
D
0,5 ÷ 1,0 8,0 8,2 21,5 1,7
1,5 ÷ 2,5 8,0 8,2 21,5 2,3
228490
228489
Všetky uvedené koncovky sú vybavené vloženou medenou dutinkou, ktorá zaistí dokonalé elektrické a mechanické vlastnosti a
spoľahlivé zalisovanie koncovky. Je možné objednať aj prevedenie bez tejto dutinky, vtedy za typové označenie dopíšte B.
Príklad: NI 2,8-1/0,5B
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-26-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
WI - KRUHOVÉ KONEKTORY IZOLOVANÉ
GI - KRUHOVÉ KONEKTORY IZOLOVANÉ
WI 1/4
WI 2,5/4
WI 2,5/5
WI 6/5
Materiál: Mosadz - pocínovaná
Izolácia: PA
Prac. teplota: -55 ÷ + 125oC
Balenie: 100 ks
Rozmery
Prierez
v mm2
l1
l2
d
D
Katalógové
číslo
0,5 ÷ 1,0
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
2,5 ÷ 6
8,5
8,5
8,5
8,5
21,5
21,5
21,5
24,0
4,0
4,0
5,0
5,0
1,7
2,3
2,3
3,4
228400
228410
228420
228430
WCI - KRUHOVÉ KONEKTORY IZOLOVANÉ
Typ
Farba
Typ
(označenie)
Farba
Materiál: Mosadz - pocínovaná
Izolácia: PVC
Prac. teplota: -10 ÷ + 75oC
Balenie: 100 ks
(označenie)
GI 1/4
GI 2,5/4
GI 2,5/5
GI 6/5
WCI 1/4
WCI 2,5/4
Rozmery
Prierez
v mm2
l1
l2
d
D
Katalógové
číslo
0,5 ÷ 1,0
1,5 ÷ 2,5
10,5
10,5
27,0
27,0
4,0
4,0
1,7
2,3
228380
228381
ON - IZOLAČNÉ KRYTY PRE KONEKTORY
Materiál: PVC
Použitie: Inštaluje sa na rovný
konektor pred zalisovaním
Prac. teplota: -20 ÷ + 75oC
Balenie: 100 ks
Typ
(označenie)
ON 2,8-1
ON 4,8-2,5
ON 6,3-2,5
Farba
izolácie
Prierez
v mm2
Pre
konektory
Katalógové
číslo
prírodná (transp.)
prírodná (transp.)
prírodná (transp.)
0,5 ÷ 1,0
1,0 ÷ 2,5
1,0 ÷ 2,5
N 2,8
N 4,8
N 6,3
228491
228493
228495
Materiál: PVC
Použitie: Inštaluje sa na pravoúhly
konektor pred zalisovaním
Prac. teplota: -20 ÷ + 75oC
Balenie: 100 ks
Typ
ONK 4,8-1,5
Farba
izolácie
Prierez
v mm2
Pre
konektory
Katalógové
číslo
prírodná (transp.)
1,0 ÷ 1,5
NK 4,8
228500
ONKZ - IZOLAČNÉ KRYTY PRE KONEKTORY
Materiál: PVC
Použitie: Inštaluje sa na pravoúhly
konektor po zalisovaní
Prac. teplota: -20 ÷ + 75oC
Balenie: 100 ks
Typ
(označenie)
ONKZ 4,8-2,5
ONKZ 6,3-2,5
d
D
Katalógové
číslo
0,5 ÷ 1,0
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
2,5 ÷ 6
7,3
7,3
7,0
7,0
22,0
22,0
22,0
24,5
3,9
3,9
4,9
4,9
1,7
2,3
2,3
3,4
228360
228365
228370
228375
Typ
(označenie)
GCI 1/4
GCI 2,5/4
GCI 2,5/5
GCI 6/5
Rozmery
Prierez
v mm2
l1
l2
d
D
Katalógové
číslo
0,5 ÷ 1,0
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
2,5 ÷ 6
7,3
7,3
7,0
7,0
23,3
23,3
23,3
25,1
3,9
3,9
4,9
4,9
1,7
2,3
2,3
3,4
228385
228386
228387
228388
ONZ - IZOLAČNÉ KRYTY PRE KONEKTORY
ONK - IZOLAČNÉ KRYTY PRE KONEKTORY
(označenie)
l2
Materiál: Mosadz - pocínovaná
Izolácia: PVC
Prac. teplota: -10 ÷ + 75oC
Balenie: 100 ks
Farba
Farba
Typ
l1
GCI - KRUHOVÉ KONEKTORY IZOLOVANÉ
Materiál: Mosadz - pocínovaná
Izolácia: PA
Prac. teplota: -55 ÷ + 125oC
Balenie: 100 ks
(označenie)
Rozmery
Prierez
v mm2
Materiál: PVC
Použitie: Inštaluje sa na rovný
konektor po zalisovaní
Prac. teplota: -30 ÷ + 80oC
Balenie: 100 ks (ONZ 9,5/6 - 50 ks)
Typ
prírodná (transp.)
prírodná (transp.)
prírodná (transp.)
čierna
biela
červená
modrá
zelená
žltá
fialová
hnedá
prírodná (transp.)
ONZ 2,8/1
ONZ 4,8/2,5
ONZ 6,3/6
ONZ 6,3/6 BK
ONZ 6,3/6 WT
ONZ 6,3/6 RD
ONZ 6,3/6 BL
ONZ 6,3/6 GR
ONZ 6,3/6 YL
ONZ 6,3/6 VL
ONZ 6,3/6 BR
ONZ 9,5/6
d1 D1
L3
L2
L1
Prierez
v mm2
Pre
konektory
Katalógové
číslo
prírodná (transp.)
prírodná (transp.)
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
NK 4,8
NK 6,3
228510
228515
0,5 ÷ 1,0
1,0 ÷ 2,5
1,0 ÷ 6,0
1,0 ÷ 6,0
1,0 ÷ 6,0
1,0 ÷ 6,0
1,0 ÷ 6,0
1,0 ÷ 6,0
1,0 ÷ 6,0
1,0 ÷ 6,0
1,0 ÷ 6,0
4,0 ÷ 6,0
Pre
Katalógové
konektory
číslo
N 2,8
N 4,8
N 6,3
N 6,3
N 6,3
N 6,3
N 6,3
N 6,3
N 6,3
N 6,3
N 6,3
N 9,5
228520
228521
228522
228523
228524
228525
228526
228527
228528
228529
228530
228535
ZPI - Cu SPOJKA SLEPÁ S IZOLÁCIOU
D2 d1
Farba
izolácie
Prierez
v mm2
Farba
izolácie
(označenie)
Typ
(označenie)
ZPI 1
ZPI 2,5
ZPI 6
Prierez
v mm2
Materiál: Cu - pocínovaná
Izolácia: PA
Prac. teplota: -55 ÷ + 125oC
Balenie: 100 ks
Rozmery
D1
d1
D2
d2
0,5 ÷ 1,0 9,8
1,5 ÷ 2,5 10,0
4÷6
12,5
2,3
3,1
4,0
5,3
6,0
7,6
3,3 21,0
4,1 21,0
5,4 25,5
L1
L2
L3
8,0 7,0
9,0 7,0
10,0 7,5
Katalógové
číslo
228540
228550
228560
Všetky uvedené koncovky sú vybavené vloženou medenou dutinkou, ktorá zaistí dokonalé elektrické a mechanické vlastnosti a
spoľahlivé zalisovanie koncovky. Je možné objednať aj prevedenie bez tejto dutinky, vtedy za typové označenie dopíšte B.
Príklad: WI 1/4B
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-27-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
W - PLOCHÉ KONEKTORY
N - PLOCHÉ KONEKTORY
Materiál: Mosadz
Povrch. úprava: Pocínované,
NC - nepocínované
Balenie: 100 ks
Materiál: Mosadz
Povrch. úprava: Pocínované,
NC - nepocínované
Balenie: 100 ks
Typ
(označenie)
N 2,8-0,5/0,5
N 2,8-0,5/0,5 NC
N 2,8-0,5/0,8
N 2,8-0,5/0,8 NC
N 2,8-1/0,5
N 2,8-1/0,5 NC
N 2,8-1/0,8
N 2,8-1/0,8 NC
N 4,8-1/0,5
N 4,8-1/0,5 NC
N 4,8-1/0,8
N 4,8-1/0,8 NC
N 4,8-2,5/0,5
N 4,8-2,5/0,5 NC
N 4,8-2,5/0,8
N 4,8-2,5/0,8 NC
N 6,3-1/0,8
N 6,3-1/0,8 NC
N 6,3-2,5/0,8
N 6,3-2,5/0,8 NC
N 6,3-4/0,8
N 6,3-4/0,8 NC
Rozmery
Prierez
v mm2
l1
l2
a1
a2
s*
Katalógové
číslo
0,2÷0,5
0,2÷0,5
0,2÷0,5
0,2÷0,5
0,5÷1,0
0,5÷1,0
0,5÷1,0
0,5÷1,0
0,5÷1,0
0,5÷1,0
0,5÷1,0
0,5÷1,0
1,5÷2,5
1,5÷2,5
1,5÷2,5
1,5÷2,5
0,5÷1,0
0,5÷1,0
1,5÷2,5
1,5÷2,5
2,5÷4
2,5÷4
14,0
14,0
14,0
14,0
14,5
14,5
14,5
14,5
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
17,6
17,6
19,2
19,2
19,2
19,2
6,3
6,3
6,3
6,3
6,0
6,0
6,0
6,0
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7,6
7,6
7,8
7,8
7,8
7,8
5,8
5,8
5,8
5,8
6,0
6,0
6,0
6,0
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
7,2
7,2
8,6
8,6
8,6
8,6
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
227900
227901
227903
227904
227910
227911
227913
227914
227916
227917
227918
227919
227920
227921
227923
227924
227930
227931
227940
227941
227950
227951
* hrúbka materiálu
NW - PLOCHÉ KONEKTORY S ODBOČKOU
Materiál: Mosadz
Povrch. úprava: Pocínované,
NC - nepocínované
Balenie: 100 ks
Typ
W 2,8-1/0,5
W 2,8-1/0,5 NC
W 2,8-1/0,8
W 2,8-1/0,8 NC
W 4,8-1/0,5
W 4,8-1/0,5 NC
W 6,3-1/0,8
W 6,3-1/0,8 NC
W 6,3-2,5/0,8
W 6,3-2,5/0,8 NC
W 6,3-6/0,8
W 6,3-6/0,8 NC
Rozmery
Prierez
v mm2
l1
l2
a1
a2
s*
Katalógové
číslo
0,5÷1,0
0,5÷1,0
0,5÷1,0
0,5÷1,0
0,5÷1,0
0,5÷1,0
0,5÷1,0
0,5÷1,0
1,5÷2,5
1,5÷2,5
4÷6
4÷6
16,2
16,2
16,2
16,2
17,0
17,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
7,4
7,4
7,4
7,4
6,2
6,2
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
6,5
6,5
6,5
6,5
6,8
6,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
3,2
3,2
3,2
3,2
3,6
3,6
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8
0,8
227960
227961
227965
227966
227970
227971
227980
227981
227985
227986
227989
227990
* hrúbka materiálu
NK - PLOCHÉ KONEKTORY S BOČNÝM
PRIPOJENÍM
Typ
Materiál: Mosadz
Povrch. úprava: Pocínované,
NC - nepocínované
Balenie: 100 ks
Rozmery
(označenie)
Prierez
v mm2
l1
l2
l3
a1
a2
s*
NK 4,8-1/0,8
NK 4,8-1/0,8 NC
NK 6,3-1/0,8
NK 6,3-1/0,8 NC
NK 6,3-2,5/0,8
NK 6,3-2,5/0,8 NC
0,5÷1,0
0,5÷1,0
0,5÷1,0
0,5÷1,0
1,5÷2,5
1,5÷2,5
12,5
12,5
14,2
14,2
14,2
14,2
6,8
6,8
7,6
7,6
7,6
7,6
4,4
4,4
4,6
4,6
4,6
4,6
9,0
9,0
11,2
11,2
11,2
11,2
2,2
2,2
3,2
3,2
3,2
3,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Katalógové
číslo
228055
228060
228065
228070
228075
228080
* hrúbka materiálu
Rozmery
(označenie)
Prierez
v mm2
l1
l2
l3
a1
a2
s*
NW 4,8-1/0,8
NW 4,8-1/0,8 NC
NW 4,8-2,5/0,8
NW 4,8-2,5/0,8 NC
NW 6,3-1/0,8
NW 6,3-1/0,8 NC
NW 6,3-2,5/0,8
NW 6,3-2,5/0,8 NC
0,5÷1,0
0,5÷1,0
1,5÷2,5
1,5÷2,5
0,5÷1,0
0,5÷1,0
1,5÷2,5
1,5÷2,5
15,8
15,8
15,8
15,8
19,6
19,6
19,6
19,6
8,0
8,0
8,0
8,0
9,2
9,2
9,2
9,2
6,4
6,4
6,4
6,4
7,4
7,4
7,4
7,4
6,6
6,6
6,6
6,6
7,8
7,8
7,8
7,8
3,5
3,5
3,5
3,5
4,2
4,2
4,2
4,2
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
* hrúbka materiálu
Typ
(označenie)
Katalógové
číslo
228000
228010
228011
228012
228015
228020
228025
228030
MO - KONEKTORY OČKOVÉ
Materiál: Mosadz
Povrch. úprava: Pocínované
Balenie: 100 ks
Typ
Skrutka
(označenie)
Prierez
v mm2
MO 1/4
MO 1/5
MO 1/6
MO 2,5/3
MO 2,5/4
MO 2,5/5
MO 2,5/6
0,5÷1,0
0,5÷1,0
0,5÷1,0
1,5÷2,5
1,5÷2,5
1,5÷2,5
1,5÷2,5
M4
M5
M6
M3
M4
M5
M6
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
Rozmery
W
L
E
Katalógové
číslo
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3
15,7
15,7
15.7
15,7
15,7
15,7
15,7
227992
227993
227994
227995
227996
227997
227998
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-28-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
PMC - uzemňovacie nitovacie konektory
Materiál: Kontakty - mosadz
Driek - pomedenená oceľ
Balenie: 100 ks
Typ
(označenie)
Nom. Ø
nytu
(mm)
Rozmery v mm
4,0
4,0
4,0
PMC 46/01
PMC 2/6,3
PMC 4/6,3
Hrúbka
mat. (mm)
Nom. Ø
diery (mm)
5,2
5,2
5,2
L
Ø
(mm)
A
Ø
(mm)
B
Ø
(mm)
C
Ø
(mm)
D
Ø
(mm)
Ø
(mm)
5,2
5,2
5,2
12,0
15,6
15,6
10,5
21,0
8,0
8,0
8,0
6,3
6,3
6,3
2,3
2,3
2,3
0,5 ÷ 2,0
0,5 ÷ 2,0
0,5 ÷ 2,0
M
M
Počet
kontaktov
Krútiaci
moment (N)
Moment
pretrhnutia (N)
1330
1330
1330
1910
1910
1910
1
2
4
M
C
M
C
L
L
L
A
A
A
D
228001
228002
228003
M
D
D
Katalógové
číslo
B
Aplikujeme pomocou bežného nitovacieho náradia.
B
KI - Cu lisovacie kolíky
A
l1
d2
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
Použitie: Ukončenie Cu lankových vodičov
Prevedenie: DIN 46230
b
d1
D
B
h
Typ
(označenie)
KI 0,5-10*
KI 1-10*
KI 1-12*
KI 1-16*
KI 2,5-10*
KI 2,5-12 *
KI 2,5-13*
KI 2,5-16*
KI 6-14*
KI 10-12
KI 16-13
KI 25-15*
KI 35-20*
KI 50-20*
KI 70-23,5*
KI 95-23,5*
l2
a
Rozmery v mm
Profil
kolíka
Prierez
v mm2
d1
d2
D
b
h
l1
l2
a
Balenie
(ks)
Katalógové
číslo
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
0,5
1
1
1
2,5
2,5
2,5
2,5
6
10
16
25
35
50
70
95
1,0
1,7
1,7
1,7
2,3
2,3
2,3
2,3
3,4
4,5
5,8
7,0
8,4
9,6
11,4
13,5
1,4
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
2,8
-
2,2
3,2
3,2 0
3,2
4,1
4,1
4,1
4,1
5,6
6,7
8,2
9,5
11,8
13,6
15,8
18,9
4,3
5,5
6,8
8
9,5
11
12,5
2,4
2,6
2,6
3,2
3,8
4,2
5,2
14
14,8
16,8
20,8
14,8
16,8
17,8
21,0
20
22,0
26,0
33,5
40,5
45
55
55
10
10
12
16
10
12
13
16
14
12
13
15
20
20
23,5
23,5
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6
8
10
13,5
16
19
24
24
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
220300
220310
220320
220340
220350
220360
220370
220380
220390
220400
220410
220420
220430
220440
220450
220460
* Tieto rozmery nezahŕňa norma DIN
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-29-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
KO - Cu lisovacie oká bez izolácie
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
Prevedenie: DIN 46234
D
d
b
a
L
Typ
(označenie)
KO 0,5/2
KO 0,5/2,5
KO 0,5/3
KO 0,5/3,5
KO 0,5/4
KO 0,5/5
KO 1/2,5
KO 1/3
KO 1/3,5
KO 1/4
KO 1/5
KO 1/6*
KO 1/8*
KO 1/10*
KO 2,5/3
KO 2,5/3,5
KO 2,5/4
KO 2,5/5
KO 2,5/6
KO 2,5/8
KO 2,5/10*
KO 2,5/12*
KO 2,5/16*
KO 6/3,5*
KO 6/4
KO 6/5
KO 6/6
KO 6/8
KO 6/10
KO 6/12*
KO 10/4*
KO 10/5
KO 10/6
KO 10/8
KO 10/10
KO 10/12
KO 16/5
KO 16/6
KO 16/8
KO 16/10
KO 16/12
KO 25/5
KO 25/6
KO 25/8
KO 25/10
KO 25/12
KO 25/16
Rozmery v mm
Prierez
2
v mm
Otvor
pre skrutku
d
D
b
L
a
Balenie
(ks)
Katalógové
číslo
0,1 ÷ 0,5
0,1 ÷ 0,5
0,1 ÷ 0,5
0,1 ÷ 0,5
0,1 ÷ 0,5
0,1 ÷ 0,5
0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
1,5 ÷ 2,5
4÷6
4÷6
4÷6
4÷6
4÷6
4÷6
4÷6
10
10
10
10
10
10
16
16
16
16
16
25
25
25
25
25
25
M2
M 2,5
M3
M 3,5
M4
M5
M 2,5
M3
M 3,5
M4
M5
M6
M8
M 10
M3
M 3,5
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 3,5
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M5
M6
M8
M 10
M 12
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
5
5
5
6
6,5
8
6
6
6
8
10
10
14
14
6
6
8
10
11
14
18
18
27
8
8
10
11
14
18
18
10
10
11
14
18
22
11
11
18
18
22
12
12
16
18
22
28
10
10
10
12
12
12
11
11
11
12
13
13
17
17
11
11
12
14
16
17
18
18
26
14
14
15
16
19
21
21
16
16
17
20
21
23
20
20
24
24
26
25
25
25
26
31
35
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
210000
210010
210020
210030
210040
210050
210060
210070
210080
210090
210100
210110
210120
210130
210140
210150
210160
210170
210180
210190
210200
210210
210220
210230
210240
210250
210260
210270
210280
210290
210300
210310
210320
210330
210340
210350
210360
210370
210380
210390
210400
210410
210420
210430
210440
210450
210460
* Tieto rozmery nezahŕňa norma DIN
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-30-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
KO - Cu lisovacie oká bez izolácie
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
Prevedenie: DIN 46234
D
d
b
a
L
Typ
(označenie)
Prierez
v mm2
KO 35/6
35
KO 35/8
35
KO 35/10
35
KO 35/12
35
KO 35/16
35
KO 35/20*
35
KO 50/6
50
KO 50/8
50
KO 50/10
50
KO 50/12
50
KO 50/16
50
KO 50/20*
50
KO 70/6
70
KO 70/8
70
KO 70/10
70
KO 70/12
70
KO 70/16
70
KO 70/20*
70
KO 95/8
95
KO 95/10
95
KO 95/12
95
KO 95/16
95
KO 95/20*
95
KO 120/8
120
KO 120/10
120
KO 120/12
120
KO 120/16
120
KO 120/20*
120
KO 150/10
150
KO 150/12
150
KO 150/16
150
KO 150/20*
150
KO 185/10
185
KO 185/12
185
KO 185/16
185
KO 185/20*
185
KO 240/10
240
KO 240/12
240
KO 240/16
240
KO 240/20*
240
KO 300/10*
300
KO 300/12*
300
KO 300/16*
300
KO 300/20*
300
* Tieto rozmery nezahŕňa norma DIN
Rozmery v mm
Otvor
pre skrutku
d
D
b
L
a
Balenie
(ks)
Katalógové
číslo
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
M8
M 10
M 12
M 16
M20
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 10
M 12
M 16
M 20
M 10
M 12
M 16
M 20
M 10
M 12
M 16
M 20
M 10
M 12
M 16
M 20
9
9
9
9
9
9
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
19
19
19
19
21
21
21
21
23,5
23,5
23,5
23,5
27,5
27,5
27,5
27,5
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
25,4
25,4
25,4
25,4
28,0
28,0
28,0
28,0
31,5
31,5
31,5
31,5
36,5
36,5
36,5
36,5
15
16
18
22
28
30
18
18
18
22
28
32
22
22
22
22
28
32
24
24
24
28
32
24
24
24
28
32
30
30
30
36
36
36
36
38
38
38
38
44
50
50
50
50
26
26
27
31
36
38
34
34
34
36
40
42
36
38
38
38
42
45
42
42
42
44
52
44
44
44
48
53
50
50
50
62
50
50
50
68
56
56
56
68
69
69
69
69
12
12
12
12
12
14
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
19
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
24
24
24
27
28
28
28
28
32
32
32
32
35
35
35
35
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
210470
210480
210490
210500
210510
210520
210530
210540
210550
210560
210570
210580
210590
210600
210610
210620
210630
210640
210650
210660
210670
210680
210690
210700
210710
210720
210730
210740
210750
210760
210770
210780
210790
210800
210810
210820
210830
210840
210850
210860
210870
210880
210890
210900
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-31-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
KW - Cu lisovacie vidličky bez izolácie
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
Prevedenie: DIN 46234 - týka sa
trubkovej časti koncovky
Ød
b
ØD
a
L
Typ
(označenie)
Prierez
v mm2
Otvor
pre skrutku
0,1 ÷ 0,5
M2
KW 0,5/2
0,1 ÷ 0,5
M 2,5
KW 0,5/2,5
0,1 ÷ 0,5
M3
KW 0,5/3
0,1 ÷ 0,5
M 3,5
KW 0,5/3,5
0,1 ÷ 0,5
M4
KW 0,5/4
0,1 ÷ 0,5
M5
KW 0,5/5
0,5 ÷ 1
M 2,5
KW 1/2,5
0,5 ÷ 1
M3
KW 1/3
0,5 ÷ 1
M 3,5
KW 1/3,5
0,5 ÷ 1
M4
KW 1/4
0,5 ÷ 1
M4
KW 1/4w
0,5 ÷ 1
M5
KW 1/5
0,5 ÷ 1
M6
KW 1/6
0,5 ÷ 1
M8
KW 1/8*
0,5 ÷ 1
M 10
KW 1/10*
M3
1,5 ÷ 2,5
KW 2,5/3
M 3,5
1,5 ÷ 2,5
KW 2,5/3,5
M4
1,5 ÷ 2,5
KW 2,5/4
M4
1,5 ÷ 2,5
KW 2,5/4w
M5
1,5 ÷ 2,5
KW 2,5/5
M6
1,5 ÷ 2,5
KW 2,5/6
M8
1,5 ÷ 2,5
KW 2,5/8*
M 10
1,5 ÷ 2,5
KW 2,5/10*
M 12
1,5 ÷ 2,5
KW 2,5/12*
M 3,5
4÷6
KW 6/3,5
M4
4÷6
KW 6/4
M5
4÷6
KW 6/5
M6
4÷6
KW 6/6
M8
4÷6
KW 6/8
M 10
4÷6
KW 6/10*
M5
10
KW 10/5
M6
10
KW 10/6
M8
10
KW 10/8
M 10
10
KW 10/10
M5
16
KW 16/5
M6
16
KW 16/6
M8
16
KW 16/8
M 10
16
KW 16/10
* Tieto rozmery nezahŕňa norma DIN.
Koncovky KW 10/5 až KW 16/10 sú tvarovo odlišné,
pozri obrázok:
Rozmery v mm
d
D
b
L
a
Balenie
ks
Katalógové
číslo
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
4,5
4,5
4,5
4,5
5,8
5,8
5,8
5,8
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
6,7
6,7
6,7
6,7
8,2
8,2
8,2
8,2
5
5
5
6
6,5
8
6
6
6
8
6,9
10
10
14
17,5
6
6
8
6,9
10
11
14
17,5
20
8
8
10
11
14
18
10
11
14
18
11
11
14
18
10
10
10
12
12
12
11
11
11
12
12
13
13
14,2
17,3
11
11
12
12
14
16
14,2
17,3
19,7
14
14
15
16
19
21
16
17
20
21
20
20
22
24
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
222900
222910
222920
222930
222940
222950
222960
222970
222980
222990
223000
223010
223020
223030
223040
223050
223060
223070
223071
223080
223100
223120
223130
223140
223150
223160
223170
223180
223190
223200
223210
223220
223230
223240
223250
223260
223270
223280
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-32-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
l
Typ
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
ØD
b
Ød
KOR - Cu lisovacie oká trubkové
a
Rozmery v mm
(označenie)
Prierez
v mm2
Otvor
pre skrutku
d
D
a
l
b
Balenie
(ks)
KOR 0,75/3
KOR 0,75/4
KOR 0,75/5
KOR 1,5/3
KOR 1,5/4
KOR 1,5/5
KOR 1,5/6
KOR 2,5/3
KOR 2,5/4
KOR 2,5/5
KOR 2,5/6
KOR 2,5/8
KOR 4/4
KOR 4/5
KOR 4/6
KOR 4/8
KOR 6/4
KOR 6/5
KOR 6/6
KOR 6/8
KOR 6/10
KOR 6/12
KOR 10/5
KOR 10/6
KOR 10/8
KOR 10/10
KOR 10/12
KOR 16/5
KOR 16/6
KOR 16/8
KOR 16/10
KOR 16/12
KOR 25/5
KOR 25/6
KOR 25/8
KOR 25/10
KOR 25/12
KOR 25/14
0,75
0,75
0,75
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
16
16
16
16
16
25
25
25
25
25
25
M3
M4
M5
M3
M4
M5
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M4
M5
M6
M8
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M5
M6
M8
M 10
M 12
M5
M6
M8
M 10
M 12
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 14
1,3
1,3
1,3
1,8
1,8
1,8
1,8
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
30,0
3,0
3,0
3,0
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
2,8
2,8
2,8
3,3
3,3
3,3
3,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
5,0
5,0
5,0
5,0
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
12,0
13,0
15,0
12,0
13,0
15,0
16,0
12,0
13,0
14,0
16,0
20,0
17,0
17,0
19,0
22,0
18,0
21,0
21,0
23,0
25,0
25,0
21,0
21,5
23,5
25,5
26,5
25,0
25,5
27,5
29,5
30,5
28,0
28,5
30,5
32,5
33,5
35,5
6,0
6,5
7,5
6,5
6,5
7,5
9,0
7,5
7,5
8,5
9,5
13,0
8,5
9,0
10,0
13,0
9,5
11,5
11,5
13,0
16,0
19,0
12,0
12,0
15,0
17,0
19,0
12,0
12,0
15,0
17,0
19,0
14,0
14,0
16,0
18,0
19,0
21,0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Lisovanie
číslo
matrice
4
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
počet zlisov
mech.
hydr.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Katalógové
číslo
210997
210998
210999
211000
211010
211020
211030
211040
211050
211060
211070
211080
211090
211100
211110
211120
211130
211140
211150
211160
211170
211180
211190
211200
211210
211220
211230
211240
211250
211260
211270
211280
211290
211300
211310
211320
211330
211340
Na objednávku je možné dodať aj prevedenie bez pocínovania pod označením "KM".
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-33-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
l
Typ
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
ØD
b
Ød
KOR - Cu lisovacie oká trubkové
a
(označenie)
Prierez
v mm2
KOR 35/6
KOR 35/8
KOR 35/10
KOR 35/12
KOR 35/14
KOR 35/16
KOR 50/6
KOR 50/8
KOR 50/10
KOR 50/12
KOR 50/14
KOR 50/16
KOR 50/20
KOR 70/6
KOR 70/8
KOR 70/10
KOR 70/12
KOR 70/14
KOR 70/16
KOR 70/20
KOR 95/8
KOR 95/10
KOR 95/12
KOR 95/14
KOR 95/16
KOR 95/20
KOR 120/8
KOR 120/10
KOR 120/12
KOR 120/14
KOR 120/16
KOR 120/20
35
35
35
35
35
35
50
50
50
50
50
50
50
70
70
70
70
70
70
70
95
95
95
95
95
95
120
120
120
120
120
120
Otvor
pre skrutku
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
Rozmery v mm
d
D
a
l
b
Balenie
(ks)
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
15
15
15
15
15
15
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
17
17
17
17
17
17
19
19
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21
21
21
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
26
31,5
33,5
35,5
36,5
38,5
39,5
34,5
36,5
38,5
39,5
41,5
42,5
47
40,5
40,5
43,5
43,5
46,5
46,5
51
47
47
47
50
50
54,5
50
50
50
53
53
57,5
18
18
18
20
21
26
20
20
20
23
23
28
30
23
23
23
23
28
28
31
25
25
25
25
29
35
29
29
29
29
29
35
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Lisovanie
číslo
matrice
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
počet zlisov
mech.
hydr.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Katalógové
číslo
211350
211360
211370
211380
211390
211400
211410
211420
211430
211440
211450
211460
211470
211480
211490
211500
211510
211520
211530
211540
211550
211560
211570
211580
211590
211600
211610
211620
211630
211640
211650
211660
Na objednávku je možné dodať aj prevedenie bez pocínovania pod označením "KM".
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-34-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
l
Typ
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
ØD
b
Ød
KOR - Cu lisovacie oká trubkové
a
Rozmery v mm
(označenie)
Prierez
v mm2
Otvor
pre skrutku
d
D
a
l
b
Balenie
(ks)
KOR 150/8
KOR 150/10
KOR 150/12
KOR 150/14
KOR 150/16
KOR 150/20
KOR 185/10
KOR 185/12
KOR 185/14
KOR 185/16
KOR 185/20
KOR 240/10
KOR 240/12
KOR 240/14
KOR 240/16
KOR 240/20
KOR 300/10
KOR 300/12
KOR 300/14
KOR 300/16
KOR 300/20
KOR 400/12
KOR 400/14
KOR 400/16
KOR 400/20
KOR 500/12
KOR 500/16
KOR 500/20
KOR 625/12
KOR 625/16
KOR 625/20
150
150
150
150
150
150
185
185
185
185
185
240
240
240
240
240
300
300
300
300
300
400
400
400
400
500
500
500
625
625
625
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 12
M 14
M 16
M 20
M 12
M 16
M 20
M 12
M 16
M 20
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21
21
24
24
24
24
27,5
27,5
27,5
27,5
31
31
31
34
34
34
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
33,5
33,5
33,5
33,5
38,0
38,0
38,0
40,0
40,0
40,0
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
38
38
38
38
38
45
45
45
45
45
50
50
50
50
70
70
70
70
70
70
54
54
54
57
57
61,5
56,5
56,5
59,5
59,5
64
73,5
73,5
73,5
73,5
73,5
82,5
82,5
82,5
82,5
82,5
90
90
90
90
112,5
112,5
112,5
114
114
114
31
31
31
31
31
35
35
35
35
35
38
38
38
38
38
38
43
43
43
43
43
49
49
49
49
55
55
55
60
60
60
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Lisovanie
číslo
matrice
20
20
20
20
20
20
23
23
23
23
23
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
32
32
32
32
34
34
34
36
36
36
počet zlisov
mech.
hydr.
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
Katalógové
číslo
211661
211670
211680
211690
211700
211710
211720
211730
211740
211750
211760
211770
211780
211790
211800
211810
211820
211830
211840
211850
211860
211870
211880
211890
211900
211910
211920
211930
211940
211950
211960
Na objednávku je možné dodať aj prevedenie bez pocínovania pod označením "KM".
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-35-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
ĎALŠIE
MOŽNÉOKA
PREVEDENIA
KOR :
Cu LISOVACÍ
TRUBKOVÁKONCOVIEK
KOR
Cu - koncovky trubkové s inšpekčným otvorom, vyrába sa v prierezoch od 10 do 625 mm2 .
KORo - galvanicky pocínované
KMo - bez pocínovania
o
2
Cu - koncovky trubkové vyhnuté 90 , vyrába sa v prierezoch od 10 do 400 mm .
K90R - galvanicky pocínované
K90M - bez pocínovania
Cu - koncovky trubkové vyhnuté 45o, vyrába sa v prierezoch od 10 do 400 mm2 .
K45R - galvanicky pocínované
K45M - bez pocínovania
Cu - koncovky trubkové s dvomi otvormi pre skrutku, vyrába sa v prierezoch od 50 do 625 mm2 .
KOR .../2x... - galvanicky pocínované
KM ...2x/... - bez pocínovania
Cu - koncovky trubkové bez otvoru pre skrutku, vyrába sa v prierezoch od 10 do 625 mm2 .
KORB - galvanicky pocínované
KMB - bez pocínovania
2
Cu - koncovky trubkové vidlicové, vyrába sa v prierezoch od 0,75 do 16 mm .
KWR - galvanicky pocínované
KWM - bez pocínovania
Katalogové listy vyššie uvedených koncoviek Vám zašleme na požiadanie.
Dodacia lehota na tieto koncovky je cca 30 dní.
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-36-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
KDR - Cu lisovacie oká trubkové
ERGOM 14
l
Typ
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
Prevedenie: DIN 46235
Ød
ØD
b
12 - 50
a
Rozmery v mm
(označenie)
Prierez
v mm2
Otvor
pre skrutku
d
D
a
l
b
Balenie
(ks)
KDR 10/5
KDR 10/6
KDR 16/6
KDR 16/8
KDR 16/10
KDR 16/12*
KDR 25/6
KDR 25/8
KDR 25/10
KDR 25/12
KDR 25/16*
KDR 35/6*
KDR 35/8
KDR 35/10
KDR 35/12
KDR 35/14*
KDR 35/16*
KDR 50/8
KDR 50/10
KDR 50/12
KDR 50/14*
KDR 50/16
KDR 70/8
KDR 70/10
KDR 70/12
KDR 70/14*
KDR 70/16
KDR 70/20*
KDR 95/10
KDR 95/12
KDR 95/14*
KDR 95/16
KDR 95/20*
10
10
16
16
16
16
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35
35
50
50
50
50
50
70
70
70
70
70
70
95
95
95
95
95
M5
M6
M6
M8
M 10
M 12
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
6,0
6,0
8,5
8,5
8,5
8,5
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
35
35
35
35
35
27
27
36
36
36
36
38
38
38
38
38
42
42
42
42
42
42
52
52
52
52
52
55
55
55
55
55
55
65
65
65
65
65
9,0
9,0
13,0
13,0
17,0
21,0
14,0
16,0
17,0
19,0
25,0
17,0
17,0
19,0
21,0
23,0
26,0
20,0
22,0
24,0
28,0
28,0
24,0
24,0
24,0
30,0
30,0
34,0
28,0
28,0
32,0
32,0
34,0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Lisovanie
číslo
matrice
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
počet zlisov
mech.
hydr.
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Katalógové
číslo
212820
212830
212840
212850
212860
212870
212880
212890
212900
212910
212930
212940
212950
212960
212970
212980
212990
213000
213010
213020
213030
213040
213050
213060
213070
213080
213090
213100
213110
213120
213130
213140
213150
* Tyto rozměry nezahrnuje norma DIN
Na objednávku je možné dodať aj prevedenie bez pocínovania pod označením "KDM".
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-37-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
KDR - Cu lisovacie oká trubkové
ERGOM 14
l
Typ
(označenie)
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
Prevedenie: DIN 46235
Ød
ØD
b
12 - 50
a
Prierez
v mm2
Otvor
pre skrutku
KDR 120/10
120
M 10
KDR 120/12
120
M 12
KDR 120/14*
120
M 14
KDR 120/16
120
M 16
KDR 120/20
120
M 20
KDR 150/10
150
M 10
KDR 150/12
150
M 12
KDR 150/14*
150
M 14
KDR 150/16
150
M 16
KDR 150/20
150
M 20
KDR 185/10
185
M 10
KDR 185/12
185
M 12
KDR 185/14*
185
M 14
KDR 185/16
185
M 16
KDR 185/20
185
M 20
KDR 240/12
240
M 12
KDR 240/14*
240
M 14
KDR 240/16
240
M 16
KDR 240/20
240
M 20
KDR 300/12*
300
M 12
KDR 300/14*
300
M 14
KDR 300/16
300
M 16
KDR 300/20
300
M 20
KDR 400/14*
400
M 14
KDR 400/16
400
M 16
KDR 400/20
400
M 20
KDR 500/14*
500
M 14
KDR 500/16*
500
M 16
KDR 500/20
500
M 20
KDR 625/14*
625
M 14
KDR 625/16*
625
M 16
KDR 625/20
625
M 20
KDR 800/16*
800
M 16
KDR 800/20
800
M 20
KDR 1000/16*
M 16
1000
KDR 1000/20
M 20
1000
* Tieto rozmery nezahŕňa norma DIN
Rozmery v mm
d
D
a
l
b
Balenie
(ks)
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
21,5
21,5
21,5
21,5
24,5
24,5
24,5
24,5
27,5
27,5
27,5
31,0
31,0
31,0
34,5
34,5
34,5
40,0
40,0
44,0
44,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
25,5
25,5
25,5
25,5
25,5
29,0
29,0
29,0
29,0
32,0
32,0
32,0
32,0
38,5
38,5
38,5
42,0
42,0
42,0
44,0
44,0
44,0
52,0
52,0
58,0
58,0
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
70
70
70
70
70
70
80
80
80
100
100
100
100
70
70
70
70
70
78
78
78
78
78
82
82
82
82
82
92
92
92
92
100
100
100
100
115
115
115
125
125
125
135
135
135
165
165
165
165
32,0
32,0
32,0
32,0
38,0
34,0
34,0
34,0
34,0
40,0
37,0
37,0
37,0
37,0
40,0
42,0
42,0
42,0
45,0
48,0
48,0
48,0
48,0
55,0
55,0
55,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
75,0
75,0
85,0
85,0
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
Lisovanie
číslo
matrice
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
28
28
28
28
32
32
32
32
38
38
38
42
42
42
44
44
44
52
52
58
58
počet zlisov
mech.
hydr.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Katalógové
číslo
213160
213170
213180
213190
213200
213210
213220
213230
213240
213250
213260
213270
213280
213290
213300
213310
213320
213330
213340
213350
213360
213370
213380
213390
213400
213410
213420
213430
213440
213450
213460
213470
213480
213490
213500
213510
Na objednávku je možné dodať aj prevedenie bez pocínovania pod označením "KDM".
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-38-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
ĎALŠIE
MOŽNÉOKA
PREVEDENIA
KDR :
Cu LISOVACÍ
TRUBKOVÁKONCOVIEK
KDR
Cu - koncovky trubkové vyhnuté 90o, vyrába sa v prierezoch od 10 do 300 mm2 .
K90D - galvanicky pocínované
Prevedenie podľa DIN 46235 - týka sa trubkovej časti koncovky
o
2
Cu - koncovky trubkové vyhnuté 45 , vyrába sa v prierezoch od 10 do 240 mm .
K45D - galvanicky pocínované
Prevedenie podľa DIN 46235 - týka sa trubkovej časti koncovky
2
Cu - koncovky trubkové s dvomi otvormi pre skrutku, vyrába sa v prierezoch od 10 do 1 000 mm .
KDR .../2x... - galvanicky pocínované
KDM .../2x... - bez pocínovania
Prevedenie podľa DIN 46235 - týka sa trubkovej časti koncovky
2
Cu - koncovky trubkové vyhnuté, vyrába sa v prierezoch od 10 do 150 mm .
KPD - bez pocínovania
Prevedenie podľa DIN 46235 - týka sa trubkovej časti koncovky
Cu - koncovky trubkové odlievané, vyrába sa v prierezoch od 16 do 500 mm2 .
KRM - bez pocínovania
KRMC - galvanicky pocínované
Prevedenie podľa DIN 46235 - týka sa trubkovej časti koncovky
Katalógové listy vyššie uvedených koncoviek Vám zašleme na požiadanie.
Dodacia lehota na tieto koncovky je cca 30 dní.
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-39-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
KL - Cu lisovacie spojky
Ød
ØD
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
l
Typ
(označenie)
KL 0,5-12
KL 1-15
KL 1-20
KL 2,5-15
KL 2,5-20
KL 6-20
KL 6-25
KL 10
KL 16
KL 25
KL 35
KL 50
KL 70
KL 95
KL 120
KL 150
KL 185
KL 240
KL 300
KL 400
KL 500
KL 625
Rozmery v mm
Prierez
v mm2
d
D
l
Balenie
(ks)
0,1÷0,5
0,5÷1
0,5÷1
1,5÷2,5
1,5÷2,5
4÷6
4÷6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
625
1,3
1,7
1,7
2,3
2,3
3,6
3,6
4,5
5,5
7,0
8,5
10,0
12,0
13,5
15,0
16,5
19,0
21,0
24,0
27,5
31,0
34,0
2,1
3,3
3,3
3,9
3,9
5,6
5,6
7,0
8,5
10,0
12,0
14,0
16,5
18,0
19,5
21,0
24,0
26,0
30,0
33,5
38,0
40,0
12
15
20
15
20
20
25
30
30
38
42
48
52
58
62
68
72
88
100
112
140
160
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
25
25
25
25
Lisovanie
číslo
matrice
4
4
7
8
10
12
14
16
17
18
20
23
25
26
32
34
36
počet zlisov
mech.
hydr.
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
2-2
2-2
2-2
3-3
3-3
3-3
4-4
4-4
5-5
-
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
3-3
Katalógové
číslo
223870
223850
223851
223860
223861
223900
223901
223910
223920
223930
223940
223950
223960
223970
223980
223990
224000
224010
224020
224030
224040
224050
Na objednávku je možné dodať aj prevedenie bez pocínovania pod označením "ZM".
KT
KX
Na objednávku je možné dodať aj prevedenie
koncoviek KT a KX.
(Materiálové listy zašleme na požiadanie.)
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-40-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
Prevedenie: DIN 46341 č.1.
ØD
Ød
KLZ - Cu lisovacie spojky
l
Typ
Rozmery v mm
(označenie)
Prierez
v mm2
d
D
l
Balenie
(ks)
KLZ 1,5
KLZ 2,5
KLZ 6
KLZ 10
1 ÷ 1,5
1.5 ÷ 2,5
4÷6
10
1,6
2,3
3,6
4,5
3,2
3,9
5,6
6,7
8
8
9
10
100
100
100
100
Lisovanie
číslo
matrice
4
7
počet zlisov
mech.
hydr.
1
1
1
2
1
Katalógové
číslo
225700
225710
225720
225730
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
ØD
Ød
KLS - Cu lisovacie spojky
l
Typ
(označenie)
KLS 10
KLS 16
KLS 25
KLS 35
KLS 50
KLS 70
KLS 95
KLS 120
KLS 150
KLS 185
KLS 240
Rozmery v mm
Prierez
v mm2
d
D
l
Balenie
(ks)
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
4,5
5,6
7,2
8,5
10,2
12,0
13,7
15,0
16,5
19,0
21,0
7,0
8,4
10,0
12,0
14,0
16,5
18,0
19,5
21,0
24,0
25,8
10
11
14
16
19
19
20
22
26
30
34
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
Lisovanie
číslo
matrice
7
8
10
12
14
16
17
18
20
23
25
počet zlisov
mech.
hydr.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Katalógové
číslo
225900
225905
225910
225915
225920
225925
225930
225935
225940
225945
225950
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-41-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
Ød
ØD
KLD - Cu lisovacie spojky
l
Typ
(označenie)
KLD 10
KLD 16
KLD 25
KLD 35
KLD 50
KLD 70
KLD 95
KLD 120
KLD 150
KLD 185
KLD 240
KLD 300
KLD 400
KLD 500
KLD 625
KLD 800
KLD 1000
Materiál: Cu
Povrch. úprava: Pocínované
Napätie: od 1 kV do 10 kV
Prevedenie: DIN 46267
Rozmery v mm
Prierez
v mm2
d
D
l
Balenie
(ks)
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
625
800
1000
4,5
5,5
7,0
8,2
10,0
11,5
13,5
15,5
17,0
19,0
21,5
24,5
27,5
31,0
34,5
40,0
44,0
6,0
8,5
10,0
12,5
14,5
16,5
19,0
21,0
23,5
25,5
29,0
32,0
38,5
42,0
44,0
52,0
58,0
30
50
50
50
56
56
70
70
80
85
90
100
150
160
160
200
200
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
25
25
25
10
10
10
Lisovanie
číslo
matrice
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
38
42
44
52
58
počet zlisov
mech.
hydr.
2-2
2-2
2-2
2-2
3-3
3-3
4-4
4-4
5-5
5-5
5-5
-
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
3-3
3-3
3-3
3-3
3-3
Katalógové
číslo
224310
224320
224330
224340
224350
224360
224370
224380
224390
224400
224410
224420
224430
224440
224470
224480
224490
Na objednávku je možné dodať aj nižšie uvedené typy koncoviek (ich materiálové listy Vám zašleme).
LMP - Cu lisovacie spojky s prepážkou, nezaťažené v ťahu
Materiál: Cu, bez povrchovej úpravy
Napätie: od 1 kV do 10 kV
Prevedenie: DIN 46267
LMP.../... - Cu lisovacie spojky redukčné s prepážkou, nezaťažené v ťahu
Materiál: Cu, bez povrchovej úpravy
Prevedenie: DIN 46267
LMW - Cu lisovacie spojky,nezaťažené v ťahu
Materiál: Cu, bez povrchovej úpravy
Napätie: od 10 kV do 30 kV
Prevedenie: DIN 46267
LMWP - Cu lisovacie spojky s prepážkou,nezaťažené v ťahu
Materiál: Cu, bez povrchovej úpravy
Napätie: od 10 kV do 30 kV
Prevedenie: DIN 46267
LMWP.../... - Cu lisovacie spojky rekukčné s prepážkou, nezaťažené v ťahu
Materiál: Cu, bez povrchovej úpravy
Napätie: od 10 kV do 30 kV
Prevedenie: DIN 46267
HMR - Cu redukcie pre lisovacie spojky
Materiál: Cu, bez povrchovej úpravy
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-42-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
2KAm - Al lisovacie oká trubkové, ľahčené
a
l
Typ
(označenie)
2KAm 16/6
2KAm 16/8
2KAm 16/10
2KAm 25/6
2KAm 25/8
2KAm 25/10
2KAm 25/12
2KAm 35/6
2KAm 35/8
2KAm 35/10
2KAm 35/12
2KAm 35/14
2KAm 35/16
2KAm 50/8
2KAm 50/10
2KAm 50/12
2KAm 50/14
2KAm 50/16
2KAm 70/8
2KAm 70/10
2KAm 70/12
2KAm 70/14
2KAm 70/16
2KAm 95/10
2KAm 95/12
2KAm 95/14
2KAm 95/16
2KAm 120/10
2KAm 120/12
2KAm 120/14
2KAm 120/16
2KAm 120/20
2KAm 150/10
2KAm 150/12
2KAm 150/14
2KAm 150/16
2KAm 150/20
2KAm 185/12
2KAm 185/14
2KAm 185/16
2KAm 185/20
2KAm 240/12
2KAm 240/14
2KAm 240/16
2KAm 240/20
Materiál: Al, bez povrchovej úpravy
Ød
ØD
b
10 - 50 ERGOM 14
Prierez v mm2
rm/sm
16
16
16
25
25
25
25
35
35
35
35
35
35
50
50
50
50
50
70
70
70
70
70
95
95
95
95
120
120
120
120
120
150
150
150
150
150
185
185
185
185
240
240
240
240
Rozmery v mm
re/se
Otvor
pre skrutku
d
D
a
l
b
Balenie
(ks)
25
25
25
35
35
35
35
50
50
50
50
50
50
70
70
70
70
70
95
95
95
95
95
120
120
120
120
150
150
150
150
150
185
185
185
185
185
240
240
240
240
300
300
300
300
M6
M8
M 10
M6
M8
M 10
M 12
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 10
M 12
M 14
M 16
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 12
M 14
M 16
M 20
M 12
M 14
M 16
M 20
5,2
5,2
5,2
6,4
6,4
6,4
6,4
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
12,8
12,8
12,8
12,8
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
16,2
16,2
16,2
16,2
16,2
17,8
17,8
17,8
17,8
20,2
20,2
20,2
20,2
9,2
9,2
9,2
10,4
10,4
10,4
10,4
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
18,0
18,0
18,0
18,0
19,7
19,7
19,7
19,7
19,7
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
24,0
24,0
24,0
24,0
28,2
28,2
28,2
28,2
24
24
24
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
34
34
34
34
34
36
36
36
36
36
47
47
47
47
52
52
52
52
52
59
59
59
59
59
67
67
67
67
67
67
67
67
40
40
40
47
47
47
47
48
48
48
48
48
48
59
59
59
59
59
63
63
63
63
63
76
76
76
76
87
87
87
87
87
100
100
100
100
100
109
109
109
109
113
113
113
113
15,5
15,5
15,5
17,5
17,5
17,5
21,5
18,5
18,5
18,5
23,5
23,5
23,5
21,5
21,5
21,5
25,5
25,5
23,5
23,5
23,5
25,5
25,5
25,5
25,5
25,5
25,5
28,5
28,5
28,5
28,5
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
40,0
40,0
40,0
40,0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Lisovanie
číslo
matrice
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
18
18
18
18
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21
23
23
23
23
28
28
28
28
počet zlisov
mech.
hydr.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Katalógové
číslo
217400
217410
217420
217430
217440
217450
217460
217465
217470
217480
217481
217482
217483
217490
217500
217510
217511
217512
217520
217530
217540
217541
217542
217550
217560
217561
217570
217580
217590
217595
217600
217605
217610
217620
217621
217622
217630
217640
217645
217650
217660
217670
217675
217680
217690
Sektorové vodiče musia byť preformované na kruhové.
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-43-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
KDA - Al lisovacie oká trubkové
b
Øb
ØD
Materiál: Al, bez povrchovej úpravy
Prevedenie: DIN 46329
l
Typ
Prierez v mm2
(označenie)
rm / sm
se
Otvor
pre skrutku
KDA 16/6*
KDA 16/8 *
KDA 16/10*
KDA 25/6
KDA 25/8
KDA 25/10
KDA 25/12
KDA 35/6
KDA 35/8
KDA 35/10
KDA 35/12
KDA 35/14*
KDA 50/8
KDA 50/10
KDA 50/12
KDA 50/14*
KDA 70/8
KDA 70/10
KDA 70/12
KDA 70/14*
KDA 70/16 *
KDA 95/10
KDA 95/12
KDA 95/14 *
KDA 95/16 *
KDA 120/10
KDA 120/12
KDA 120/14*
KDA 120/16
KDA 150/10
KDA 150/12
KDA 150/14*
KDA 150/16
KDA 150/20 *
16
16
16
25
25
25
25
35
35
35
35
35
50
50
50
50
70
70
70
70
70
95
95
95
95
120
120
120
120
150
150
150
150
150
25
25
25
35
35
35
35
50
50
50
50
50
70
70
70
70
95
95
95
95
95
120
120
120
120
150
150
150
150
185
185
185
185
185
M6
M8
M10
M6
M8
M10
M12
M6
M8
M10
M12
M14
M8
M10
M12
M14
M8
M10
M12
M14
M16
M10
M12
M14
M16
M10
M12
M14
M16
M10
M12
M14
M16
M20
Rozmery v mm
d
D
l
b
Balenie
(ks)
5,6
5,6
5,6
6,8
6,8
6,8
6,8
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,8
9,8
9,8
9,8
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
13,2
13,2
13,2
13,2
14,7
14,7
14,7
14,7
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0
16,0
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
22,0
22,0
22,0
22,0
23,0
23,0
23,0
23,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
53
53
53
60
60
60
60
65
65
65
65
65
72
72
72
72
83
83
83
83
83
92
92
92
92
89
89
89
89
100
100
100
100
100
18
18
18
19
19
19
23
22
22
24
24
24
23
23
23
23
28
28
28
28
28
33
33
33
33
34
34
34
34
37
37
37
37
41
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Lisovanie
číslo
matrice
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
počet zlisov
mech.
hydr.
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Katalógové
číslo
218400
218410
218420
218430
218440
218450
218460
218470
218480
218490
218500
218510
218520
218530
218540
218550
218560
218570
218580
218590
218600
218610
218620
218630
218640
218650
218660
218670
218680
218690
218700
218710
218720
218730
* Tieto rozmery nezahŕňa norma DIN.
Koncovky KDA sú plnené špeciálnym kontaktným tukom a balené vo fólii. Pri objednávaní koncoviek bez tuku uvádzajte za typom koncovky
písmená BS. Príklad: KDA 25/8BS
Sektorové vodiče musia byť preformované na kruhové.
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-44-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
KDA - Al lisovacie oká trubkové
Materiál: Al, bez povrchovej úpravy
Prevedenie: DIN 46329
Al 12 - 50 rm/sm 70se ERGOM 16
Typ
(označenie)
Prierez v mm2
rm / sm
se
Otvor
pre skrutku
Rozmery v mm
d
D
l
b
Balenie
(ks)
Lisovanie
číslo
matrice
počet zlisov
mech.
hydr.
Katalógové
číslo
KDA 185/12
185
240
M12
18,3
28,5
105
41
50
28
6
3
218740
KDA 185/14*
185
240
M14
18,3
28,5
105
41
50
28
6
3
218750
KDA 185/16
185
240
M16
18,3
28,5
105
41
50
28
6
3
218750
KDA 185/20 *
185
240
M20
18,3
28,5
105
43
50
28
6
3
218760
KDA 240/12
116
240
300
M12
21,0
32,0
45
50
32
8
3
218770
KDA 240/14*
119
240
300
M14
21,0
32,0
47
50
32
8
3
218780
KDA 240/16
119
240
300
M16
21,0
32,0
47
50
32
8
3
218790
KDA 240/20
119
240
300
M20
21,0
32,0
47
50
32
8
3
218800
KDA 300/12
125
300
M12
23,3
34,0
50
25
34
3
218810
KDA 300/14*
125
300
M14
23,3
34,0
50
25
34
3
218820
KDA 300/16
125
300
M16
23,3
34,0
50
25
34
3
218830
KDA 300/20
125
300
M20
23,3
34,0
50
25
34
3
218840
KDA 400/14*
165
400
M14
26,0
38,5
60
25
38
4
218850
KDA 400/16
165
400
M16
26,0
38,5
60
25
38
4
218860
KDA 400/20
165
400
M20
26,0
38,5
60
25
38
4
218870
KDA 500/14*
185
500
M14
29,0
44,0
63
25
44
4
218880
KDA 500/16
185
500
M16
29,0
44,0
63
25
44
4
218890
KDA 500/20
185
500
M20
29,0
44,0
63
25
44
4
218900
KDA 625/14 *
195
625
M14
35,0
52,0
75
10
52
4
218910
KDA 625/16 *
195
625
M16
35,0
52,0
75
10
52
4
218920
KDA 625/20 *
195
625
M20
35,0
52,0
75
10
52
4
218930
* Tieto rozmery nezahŕňa norma DIN.
Koncovky KDA sú plnené špeciálnym kontaktným tukom a balené vo fólii. Pri objednávaní koncoviek bez tuku uvádzajte za typom koncovky
písmená BS. Príklad: KDA 25/8BS
Sektorové vodiče musia byť preformované na kruhové.
Na objednávku je možné dodať aj nižšie uvedené typy koncoviek (ich materiálové listy Vám zašleme).
KDAC - Al lisovacie oká ako KDA, ale pocínované
KDA .../2x... - Al lisovacie oká ako KDA, ale s dvomi otvormi pre skrutku
KRA - Al lisovacie oká odlievané, plnené špeciálnym kontaktným tukom a bal. vo fólii
KRAC - Al lisovacie oká ako KRA, ale pocínované
KRA...BS - Al lisovacie oká ako KRA, ale bez tuku
KRAS...SE - Al lisovacie oká ako KRA, ale pre vodiče so sektorovým profilom
KRASC...SE - Al lisovacie oká ako KRAS...SE, ale pocínované
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-45-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
ØD
Ød
2ZA - Al lisovacie spojky ľahčené
Materiál: Al, bez povrchovej úpravy
l
Typ
Rozmery v mm
Prierez v mm2
(označenie)
rm/sm
re/se
d
D
l
Balenie
(ks)
2 ZA 16
2 ZA 25
2 ZA 35
2 ZA 50
2 ZA 70
2 ZA 95
2 ZA 120
2 ZA 150
2 ZA 185
2 ZA 240
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
5,2
6,4
7,6
9,2
10,6
12,8
14,3
16,2
17,8
20,2
9,2
10,4
12,0
14,0
15,6
18,0
19,7
22,0
24,0
28,2
47
57
63
76
84
96
110
118
126
136
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
Lisovanie
číslo
matrice
10
11
12
14
16
18
19
21
23
28
počet zlisov
mech.
hydr.
3-3
4-4
4-4
4-4
5-5
5-5
6-6
6-6
6-6
6-6
1-1
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
Katalógové
číslo
226100
226110
226120
226130
226140
226150
226160
226170
226180
226190
Sektorové vodiče musia byť preformované na kruhové.
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-46-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LA - Al lisovacie spojky
Materiál: Al, bez povrchovej úpravy
Prevedenie: DIN 46267/2
Napätie: od 1 kV do 10 kV
l
Typ
Rozmery v mm
Prierez v mm2
(označenie)
rm/sm
re/se
d
D
l
Balenie
(ks)
LA 10
LA 16
LA 25
LA 35
LA 50
LA 70
LA 95
LA 120
LA 150
LA 185
LA 240
LA 300
LA 400
LA 500
LA 625
LA 800
LA 1000
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
625
800
1000
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
-
5,0
5,6
6,8
8,0
9,8
11,2
13,2
14,7
16,3
18,3
21,0
23,3
26,0
29,0
35,0
40,0
44,0
10,0
12,0
12,0
14,0
16,0
18,5
22,0
23,0
25,0
28,5
32,0
34,0
38,5
44,0
52,0
58,0
60,0
55
55
70
85
85
105
105
105
125
125
145
145
210
210
330
350
350
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
Lisovanie
číslo
matrice
10
12
12
14
16
18
22
22
25
28
32
34
38
44
52
58
60
počet zlisov
mech.
hydr.
3-3
4-4
5-5
5-5
5-5
6-6
6-6
6-6
6-6
6-6
8-8
-
1-1
1-1
2-2
2-2
2-2
3-3
3-3
3-3
3-3
3-3
3-3
3-3
4-4
4-4
5-5
5-5
5-5
Katalógové
číslo
226500
226510
226520
226530
226540
226550
226560
226570
226580
226590
226600
226610
226620
226630
226640
226650
226660
Na objednávku je možné dodať aj nižšie uvedené typy koncoviek (ich materiálové listy Vám zašleme).
LA - Al lisovacie spojky redukčné s prepážkou
Materiál: Al, bez povrchovej úpravy
Napätie: od 1 kV do 10 kV
LAS - Al lisovacie spojky pre vodiče so sektorvým profilom
Materiál: Al, bez povrchovej úpravy
Napätie: od 1 kV do 10 kV
Vyššie uvedené spojky sú plnené špeciálnym kontaktným tukom a sú balené vo fólii.
Pri objednávaní spojky LA alebo LAD bez tuku, uvádzajte za typom spojky písmená BS. Príklad: LA...BS, LAD...BS.
Na objednávku dodávame spojky LAS tiež v prevedení s pocínovaním pod označením LASC...SE.
Sektorové vodiče musia byť preformované na kruhové.
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-47-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
KLAN - Al lisovacie spojky zaťažené v ťahu pre
vzdušné vedenie
l
Typ
(označenie)
Prierez
v mm2
rm/sm
Materiál: do 95 mm2 - Al-99,5;
od 120 mm2 - AlMgSi;
bez povrchovej úpravy
Napätie: od 1 kV do 10 kV
Prevedenie: DIN 48085 č.2
Rozmery v mm
d
D
l
Balenie
(ks)
Lisovanie
číslo
matrice
počet zlisov
mech.
hydr.
KLAN - 16
16
5,6
12,0
140
1
12
8-8
KLAN - 25
25
6,8
12,0
140
1
12
8-8
KLAN - 35
35
8,0
14,0
140
1
14
8-8
KLAN - 50
50
16,0
155
1
16
8-8
10,0
KLAN - 70
70
18,5
165
1
18
8-8
11,5
KLAN - 95
95
22,5
165
1
22
8-8
13,5
KLAN - 120
120
25,5
250
1
25
12 - 12
15,5
KLAN - 150
150
28,5
300
1
28
7-7
17,0
KLAN - 185
185
28,5
330
1
28
7-7
19,0
KLAN - 240
240
34,5
350
1
34
7-7
22,0
KLAN - 300
300
38,5
400
1
38
8-8
24,7
Vyššie uvedené spojky sú plnené špeciálnym kontaktným tukom a sú balené vo fólii.
Pri objednávaní spojky KLAN bez tuku, uvádzajte za typem spojky písmená BS. Příklad: KLAN 16BS.
Na objednávku dodávame spojky KLAN tiež v prevedení s pocínovaním pod označením KLANC.
Sektorové vodiče musia byť preformované na kruhové.
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
6-6
3-3
3-3
3-3
4-4
Katalógové
číslo
227380
227390
227400
227410
227420
227430
227440
227450
227460
227470
227480
ZLA - Al lisovacie spojky zaťažené v ťahu pre
vzdušné vedenie
d1
Materiál: Al, bez povrchovej úpravy
Prevedenie: DIN 48217
l
Typ
d2
Rozmery v mm
(označenie)
Prierez
v mm2
d1
d2
l
Balenie
(ks)
ZLA 16
ZLA 25
ZLA 35
ZLA 50
ZLA 70
ZLA 95
ZLA 120
16
25
35
50
70
95
120
11,2
14,0
16,0
19,5
22,5
26,5
30,0
5,6
7,0
8,0
10,0
11,5
13,5
15,0
98
112
126
180
198
264
286
1
1
1
1
1
1
1
Lisovanie
číslo
matrice
počet zlisov
mech. / hydr.
12 ZL
16 ZL
18 ZL
20 ZL
22 ZL
24 ZL
26 ZL
3-3
3-3
3-3
4-4
4-4
5-5
5-5
Katalógové
číslo
226780
226790
226800
226810
226820
226830
226840
Na objednávku je možné dodať aj nižšie uvedené typy koncoviek (ich materiálové listy Vám zašleme).
BAW - Al lisovacie boltce
LAP - Al lisovacie spojky s prepážkou
LAP.../... - Al lisovacie spojky s prepážkou, redukčné
LAWP - Al lisovacie spojky s prepážkou
LAWP.../... - Al lisovacie spojky s prepážkou, redukčné
LAW - Al lisovacie spojky
LAW.../... - Al lisovacie spojky redukčné
Materiál: Al, bez povrchovej úpravy
Napätie: od 10 kV do 30 kV
Materiál: Al, bez povrchovej úpravy
Napätie: od 1 kV do 10 kV
Materiál: Al, bez povrchovej úpravy
Napätie: od 1 kV do 10 kV
Materiál: Al, bez povrchovej úpravy
Napätie: od 10 kV do 30 kV
Materiál: Al, bez povrchovej úpravy
Napätie: od 10 kV do 36 kV
Materiál: Al, bez povrchovej úpravy
Napätie: od 10 kV do 36 kV
Materiál: Al, bez povrchovej úpravy
Napätie: od 10 kV do 36 kV
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-48-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
TMA - Al-Cu lisovacie oká
Materiál: Al-Cu,
bez povrchovej úpravy
Typ
Prierez v mm2
(označenie)
sm
se
Otvor pre
skrutku
TMA 16/8
TMA 16/10
TMA 25/8
TMA 25/10
TMA 35/8
TMA 35/10
TMA 50/8
TMA 50/10
TMA 50/12
TMA 50/14
TMA 70/10
TMA 70/12
TMA 70/14
TMA 70/16
TMA 95/10
TMA 95/12
TMA 95/14
TMA 95/16
TMA 120/10
TMA 120/12
TMA 120/14
TMA 120/16
TMA 150/10
TMA 150/12
TMA 150/14
TMA 150/16
TMA 150/20
TMA 185/10
TMA 185/12
TMA 185/14
TMA 185/16
TMA 185/20
TMA 240/10
TMA 240/12
TMA 240/14
TMA 240/16
TMA 240/20
TMA 300/10
TMA 300/12
TMA 300/14
TMA 300/16
TMA 300/20
16
16
25
25
35
35
50
50
50
50
70
70
70
70
95
95
95
95
120
120
120
120
150
150
150
150
150
185
185
185
185
185
240
240
240
240
240
300
300
300
300
300
25
25
35
35
50
50
70
70
70
70
95
95
95
95
120
120
120
120
150
150
150
150
185
185
185
185
185
240
240
240
240
240
300
300
300
300
300
-
M8
M 10
M8
M 10
M8
M 10
M8
M 10
M 12
M 14
M 10
M 12
M 14
M 16
M 10
M 12
M 14
M 16
M 10
M 12
M 14
M 16
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
Rozmery v mm
D
d
L1
L
B
Balenie
(ks)
12,0
12,0
12,0
12,0
14,0
14,0
16,0
16,0
16,0
16,0
18,5
18,5
18,5
18,5
22,0
22,0
22,0
22,0
23,0
23,0
23,0
23,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
5,5
5,5
6,8
6,8
8,0
8,0
9,8
9,8
9,8
9,8
11,2
11,2
11,2
11,2
13,2
13,2
13,2
13,2
14,7
14,7
14,7
14,7
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
32,0
32,0
34,0
34,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
45,0
45,0
45,0
45,0
48,0
48,0
48,0
48,0
56,0
56,0
56,0
56,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
62,0
62,0
62,0
62,0
62,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
75,0
75,0
85,0
85,0
90,0
90,0
90,0
90,0
102,0
102,0
102,0
102,0
110,0
110,0
110,0
110,0
120,0
120,0
120,0
120,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
132,0
132,0
132,0
132,0
132,0
147,0
147,0
147,0
147,0
147,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
16,0
16,0
18,0
18,0
20,0
20,0
23,0
23,0
23,0
23,0
26,0
26,0
26,0
26,0
28,0
28,0
28,0
28,0
30,0
30,0
30,0
30,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Lisovanie
číslo
matrice
11
11
13
13
14
14
16
16
16
16
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
28
28
28
28
28
32
32
32
32
32
34
34
34
34
34
počet zlisov
mech.
hydr.
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Katalógové
číslo
229920
229930
229940
229950
229960
229970
229980
229990
230000
230010
230020
230030
230040
230050
230060
230070
230080
230090
230100
230110
230120
230130
230140
230150
230160
230170
230180
230190
230200
230210
230220
230230
230240
230250
230260
230270
230280
230290
230300
230310
230320
230330
Na objednávku je možné dodať aj nižšie uvedené typy koncoviek (ich materiálové listy Vám zašleme).
KCA - Al-Cu lisovacie oká
Řd
B
L1
L
ŘD
Cu Al
Materiál: Al-Cu,
bez povrchovej úpravy
Vyššie uvedené koncovky sú plnené špeciálnym kontaktným tukom a sú balené vo fólii.
Sektorové vodiče musia byť preformované na kruhové.
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-49-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LMAN - Al-Cu lisovacie spojky
Materiál: Al-Cu,
bez povrchovej úpravy
Napätie: od 1 kV do 10 kV
Ø d1
Ø D1
Ø d2
Ø D2
Cu Al
l
Typ
(označenie)
LMAN 25/10
LMAN 25/16
LMAN 25/25
LMAN 25/35
LMAN 35/16
LMAN 35/25
LMAN 35/35
LMAN 35/50
LMAN 50/16
LMAN 50/25
LMAN 50/35
LMAN 50/50
LMAN 70/16
LMAN 70/25
LMAN 70/35
LMAN 70/50
LMAN 70/70
LMAN 70/95
LMAN 70/120
LMAN 95/16
LMAN 95/25
LMAN 95/35
LMAN 95/50
LMAN 95/70
LMAN 95/95
LMAN 95/120
LMAN 120/16
LMAN 120/25
LMAN 120/35
LMAN 120/50
LMAN 120/70
LMAN 120/95
LMAN 120/120
LMAN 150/16
LMAN 150/25
LMAN 150/35
LMAN 150/50
LMAN 150/70
LMAN 150/95
LMAN 150/120
LMAN 150/150
Prierez v mm2
Al
Cu
rm/sm sm/se rm/sm
25
25
25
25
35
35
35
35
50
50
50
50
70
70
70
70
70
70
70
95
95
95
95
95
95
95
120
120
120
120
120
120
120
150
150
150
150
150
150
150
150
35
35
35
35
50
50
50
50
70
70
70
70
95
95
95
95
95
95
95
120
120
120
120
120
120
120
150
150
150
150
150
150
150
185
185
185
185
185
185
185
185
10
16
25
35
16
25
35
50
16
25
35
50
16
25
35
50
70
95
120
16
25
35
50
70
95
120
16
25
35
50
70
95
120
16
25
35
50
70
95
120
150
Al
d1
6,8
6,8
6,8
6,8
8,0
8,0
8,0
8,0
9,8
9,8
9,8
9,8
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
Rozmery v mm
Cu
D1
d2
D2
12
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16
16
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
23
23
23
23
23
23
23
25
25
25
25
25
25
25
25
4,5
5,5
7,0
8,2
5,5
7,0
8,2
10,0
5,5
7,0
8,2
10,0
5,5
7,0
8,2
10,0
11,5
13,5
15,5
5,5
7,0
8,2
10,0
11,5
13,5
15,5
5,5
7,0
8;2
10,0
11,5
13,5
15,5
5,5
7,0
8,2
10,0
11,5
13,5
15,5
17,0
6,0
8,5
10,5
12,5
8,5
10,5
12,5
14,5
8,5
10,5
12,5
14,5
8,5
10,5
12,5
14,5
16,5
19,0
21,0
8,5
10,5
12,5
14,5
16,5
19,0
21,0
8,5
10,5
12,5
14,5
16,5
19,0
21,0
8,5
10,5
12,5
14,5
16,5
19,0
21,0
23,5
Lisovanie
l
Balenie
(ks)
75
75
75
75
85
85
85
85
95
95
95
95
105
105
105
105
105
105
105
95
95
95
99
99
105
105
112
112
112
112
112
112
112
118
118
118
118
118
118
118
118
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Katalógové
číslo
počet zlisov
číslo matrice
mech.
hydr.
Al
Cu
Al
Cu
Al
Cu
12
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
6
8
10
12
8
10
12
13
8
10
12
13
8
10
12
14
16
18
20
8
10
12
14
16
18
20
8
10
12
14
16
18
20
8
10
12
14
16
18
20
22
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
229000
229010
229020
229030
229050
229060
229070
229080
229090
229100
229110
229120
229130
229140
229150
229160
229170
229180
229190
229200
229210
229220
229230
229240
229250
229260
229270
229280
229290
229300
229310
229320
229330
229340
229350
229360
229370
229380
229390
229400
229410
Vyššie uvedené koncovky sú plnené špeciálnym kontaktným tukom a sú balené vo fólii.
Sektorové vodiče musia byť preformované na kruhové.
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: [email protected]; www.eurobach.cz
E-mail: [email protected]; www.eurobach.sk
-50-
UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LMAN - Al-Cu lisovacie spojky
Cu Al
Materiál: Al-Cu,
bez povrchovej úpravy
Napätie: od 1 kV do 10 kV
l
Typ
(označenie)
LMAN 185/50
LMAN 185/70
LMAN 185/95
LMAN 185/120
LMAN 185/150
LMAN 185/185
LMAN 240/50
LMAN 240/70
LMAN 240/95
LMAN 240/120
LMAN 240/150
LMAN 240/185
LMAN 240/240
LMAN 300/120
LMAN 300/150
LMAN 300/185
LMAN 300/240
LMAN 300/300
Prierez v mm2
Al
Cu
rm/sm sm/se rm/sm
185
185
185
185
185
185
240
240
240
240
240
240
240
300
300
300
300
300
240
240
240
240
240
240
300
300
300
300
300
300
300
-
50
70
95
120
150
185
50
70
95
120
150
185
240
120
150
185
240
300
Al
d1
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
23,2
23,2
23,2
23,2
23,2
Lisovanie
Rozmery v mm
Cu
D1
d2
D2
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
32
32
32
32
32
32
32
34
34
34
34
34
10,0
11,5
13,5
15,5
17,0
19,0
10,0
11,5
13,5
15,5
17,0
19,0
21,5
15,5
17,0
19,0
21,5
24,5
14,5
16,5
19,0
21,0
23,5
25,5
14,5
16,5
19,0
21,0
23,5
25,5
29,0
21,0
23,5
25,5
29,0
32,0
l
Balenie
(ks)
124
124
124
124
124
124
140
140
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Katalógové
číslo
počet zlisov
číslo matrice
mech.
hydr.
Al
Cu
Al
Cu
Al
Cu
28
28
28
28
28
28
32
32
32
32
32
32
32
34
34
34
34
34
14
16
18
20
22
25
14
16
18
20
22
25
28
20
22
25
28
32
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
-
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
229420
229430
229440
229450
229460
229470
229480
229490
229500
229510
229520
229530
229540
229550
229560
229570
229580
229590
Na objednávku je možné dodať aj nižšie uvedené typy koncoviek (ich materiálové listy Vám zašleme).
LMANW - Al-Cu lisovacie spojky
BMAN - Al-Cu lisovacie boltce
Materiál: Al-Cu,
bez povrchovej úpravy
Napätie: od 10 kV do 36 kV
Materiál: Al-Cu,
bez povrchovej úpravy
Vyššie uvedené koncovky sú plnené špeciálnym kontaktným tukom a sú balené vo fólii.
Sektorové vodiče musia byť preformované na kruhové.
PMA - Al-Cu podložky
Materiál: Al-Cu
Typ
Rozmery v mm
(označenie)
Otvor
pre skrutku
d1
d2
s
Balenie
(ks)
Katalógové
číslo
PMA 3
PMA 4
PMA 5
PMA 6
PMA 8
PMA 10
PMA 12
PMA 16
PMA 20
M3
M4
M5
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
3,5
4,5
5,5
6,5
8,5
11,0
13,0
17,0
20,0
8,5
8,5
11,0
13,0
17,0
22,0
28,0
35,0
40,0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
230400
230410
230420
230430
230440
230450
230460
230470
230480
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-51-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LISOVACIE KLIEŠTE NA DUTINKY
Typ: PZ/0,5-2,5 pre dutinky typ H a HI, pre vodiče o priereze 0,5÷2,5 mm2
Katalógové číslo: 230060
Typ: PZ/1,5-6 pre dutinky typ H a HI, pre vodiče o priereze 1,5÷6 mm2
Katalógové číslo: 230070
Typ: PZ/0,5-16 pre dutinky typ H a HI, pre vodiče o priereze 0,5÷16 mm2
Katalógové číslo: 230000
Typ: PZ/10-35 pre dutinky typ H a HI, pre vodiče o priereze 10÷35 mm2
Katalógové číslo: 230050
Typ: PZ 6H/0,14-6 pre dutinky typ H a HI, pre vodiče o priereze 0,14÷6 mm2
Katalógové číslo: 230150
Typ: PZ 10H/2,5-10 pre dutinky typ H a HI, pre vodiče o priereze 2,5÷10 mm2
Katalógové číslo: 230200
Typ: PZ 16H/10-16 pre dutinky typ H a HI, pre vodiče o priereze 10÷16 mm2
Katalógové číslo: 230250
Iba jedno univerzálne čelné hniezdo pre všetky prierezy.
Kliešte sú vybavené západkovým zariadením pre opakované lisovanie.
Typ: PZ 6R/0,25-6 pre dutinky typ H a HI, pre vodiče o priereze 0,25÷6 mm2
Katalógové číslo: 230300
Typ: PZ 10R/0,75-10 pre dutinky typ H a HI, pre vodiče o priereze 0,75÷10 mm2
Katalógové číslo: 230350
Typ: PZ 16R/4-16 pre dutinky typ H a HI, pre vodiče o priereze 4÷16 mm2
Katalógové číslo: 230400
Iba jedno univerzálne čelné hniezdo pre všetky prierezy.
Kliešte sú vybavené západkovým zariadením pre opakované lisovanie.
Typ: PZ 10RB/0,08-10 pre dutinky typ H a HI, pre vodiče o priereze 0,08÷10 mm2
Katalógové číslo: 230450
Iba jedno univerzálne čelné hniezdo pre všetky prierezy.
Kliešte sú vybavené západkovým zariadením pre opakované lisovanie.
Typ: PZ 2,5H/0,5-2,5 pre dutinky typ H a HI, pre vodiče o priereze 0,5÷2,5 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 230500
Katalógové číslo - náhradné matrice: 230501
Kliešte majú dve identické hniezda, jedno bočné a jedno čelné pre všetky prierezy.
Kliešte sú vybavené západkovým zariadením pre opakované lisovanie.
Typ: PZ 6/x2 pre dutinky typ HI2x týchto veľkostí: od 2x0,5 do 2x6 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 230600
Katalógové číslo - náhradné matrice: 230601
Typ: PZ 16/x2 pre dutinky typ HI2x týchto veľkostí: od 2x4 do 2x16 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 230650
Katalógové číslo - náhradné matrice: 230651
Kliešte sú vybavené západkovým zariadením pre opakované lisovanie.
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-52-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LISOVACIE KLIEŠTE NA DUTINKY
Typ: PZ 4/0,5-6 pre dutinky typ H a HI pre vodiče o priereze 0,5÷6 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 230100
Katalógové číslo - náhradné matrice: 230101
Typ: PZ 16/6-16 pre dutinky typ H a HI pre vodiče o priereze 6÷16 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 230700
Katalógové číslo - náhradné matrice: 230701
Typ: PZ 35/10-35 pre dutinky typ H a HI pre vodiče o priereze 10÷35 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 230800
Katalógové číslo - náhradné matrice: 230801
Typ: PZ 50/25-50 pre dutinky typ H a HI pre vodiče o priereze 25÷50 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 230850
Katalógové číslo - náhradné matrice: 230851
Kliešte sú vybavené západkovým zariadením pre opakované lisovanie.
Typ: PZ 35H/10-35 pre dutinky typ H a HI pre vodiče o priereze 10÷35 mm2
Katalógové číslo: 230900
Typ: PZ 50H/25-50 pre dutinky typ H a HI pre vodiče o priereze 25÷50 mm2
Katalógové číslo: 230950
Typ: PZ 95H/50-95 pre dutinky typ H a HI pre vodiče o priereze 50÷95 mm2
Katalógové číslo: 231000
Typ: PZ 150H/120-150 pre dutinky typ H a HI pre vodiče o priereze 120÷150 mm2
Katalógové číslo: 231050
Kliešte sú vybavené západkovým zariadením pre opakované lisovanie.
Typ: STRIPPER 2,5 plus pre dutinky typ HIS pre vodiče 0,5÷2,5 mm2
Katalógové číslo: 231090
Kliešte sú určené pre strihanie, odizolovanie a lisovanie dutiniek pre vodiče 0,5÷2,5 mm2.
Dutinky typ HIS sú balené v pásoch 10 krát po 50 ks; celkom 500 ks. Pás sa podáva v
kliešťach automaticky. Odizolovanie sa robí z čela náradia, strihanie a lisovanie z boku.
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-53-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LISOVACIE KLIEŠTE NA DUTINKY
Typ: PK 2,5/0,14-2,5 pre dutinky typ H a HI pre vodiče o priereze 0,14÷2,5 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231054
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231055
Typ: PK 4/0,5-6 pre dutinky typ H a HI pre vodiče o priereze 0,5÷6 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231056
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231057
Typ: PK 16/6-16 pre dutinky typ H a HI pre vodiče o priereze 6÷16 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231058
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231059
Kliešte sú vybavené blokovacím zariadením pre dokonalé zalisovanie.
Typ: PS 6/x2 pre dutinky typ HI2x pre vodiče o priereze 2x0,5÷2x6 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231060
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231061
Typ: PS 16/x2 pre dutinky typ HI2x pre vodiče o priereze 2x6÷2x16 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231065
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231066
Typ: PS 4/0,5-6 pre dutinky typ H a HI pre vodiče o priereze 0,5÷6 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231070
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231071
Typ: PS 16/6-16 pre dutinky typ H a HI pre vodiče o priereze 6÷16 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231075
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231076
Typ: PS 35/10-35 pre dutinky typ H a HI pre vodiče o priereze 10÷35 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231080
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231081
Typ: PS 50/35-50 pre dutinky typ H a HI pre vodiče o priereze 35÷50 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231085
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231086
Kliešte sú vybavené blokovacím zariadením pre dokonalé zalisovanie.
Typ: PS 6/x2/K pre dutinky typ HI2x pre vodiče o priereze 2x0,5÷2x6 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231062
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231063
Typ: PS 16/x2/K pre dutinky typ HI2x pre vodiče o priereze 2x6÷2x16 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231067
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231068
Typ: PS 4/0,5-6/K pre dutinky typ H a HI pre vodiče o prierezu 0,5÷6 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231072
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231073
Typ: PS 16/6-16/K pre dutinky typ H a HI pre vodiče o prierezu 6÷16 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231077
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231078
Typ: PS 35/10-35/K pre dutinky typ H a HI pre vodiče o priereze 10÷35 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231082
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231083
Typ: PS 50/35-50/K pre dutinky typ H a HI pre vodiče o priereze 35÷50 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231087
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231088
Kliešte sú vybavené blokovacím zariadením pre dokonalé zalisovanie.
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-54-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LISOVACIE KLIEŠTE NA KONEKTORY BEZ IZOLÁCIE
Typ: WZ 65H pre konektory bez izolácie 2,8/ 0,1÷1 mm2
Katalógové číslo: 231100
Typ: WZ 66 H pre konektory bez izolácie 4,8/ 0,5÷2,5 mm2
Katalógové číslo: 231150
Typ: WZ 67 H pre konektory bez izolácie 6,3/ 0,5÷2,5 mm2
Katalógové číslo: 231160
Typ: WZ 4,8-6,3/0,5-2,5 pre konektory bez izoláce 4,8/0,5÷2,5 mm2 a 6,3/0,5÷2,5 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231170; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231171
Typ: WZ 4,8/0,5-2,5 pre konektory bez izolácie 4,8/0,5÷2,5 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231180; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231181
Typ: WZ 6,3/1,5-6 pre konektory bez izolácie 4,8/1,5÷6 mm2 a 6,3/1,5÷6 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231190; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231191
Kliešte sú vybavené blokovacím zariadením pre dokonalé zalisovanie.
Typ: WK 2,8/0,08-0,5 pre konektory bez izolácie 2,8/0,08÷0,5 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231220; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231221
Typ: WK 2,8/0,25-1 pre konektory bez izolácie 2,8/0,25÷1 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231225; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231226
Typ: WK 2,8-4,8//0,5-1,5 pre konektory bez izolácie 2,8/0,5÷1,5 mm2 a 4,8/0,5÷1,5 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231230; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231231
Typ: WK 4,8-6,3/0,5-2,5 pre konektory bez izolácie 4,8/0,5÷2,5 mm2 a 6,3/0,5÷2,5 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231235; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231236
Kliešte sú vybavené blokovacím zariadením pre dokonalé zalisovanie.
Typ: WS 4,8/0,5-2,5 pre konektory bez izolácie 4,8/0,5÷2,5 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231200; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231201
Typ: WS 6,3/0,5-6 pre konektory bez izolácie 6,3/0,5÷6 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231210; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231211
Kliešte sú vybavené blokovacím zariadením pre dokonalé zalisovanie.
Typ: WS 4,8/0,5-2,5/K pre konektory bez izolácie 4,8/0,5÷2,5 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231205; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231206
Typ: WS 6,3/0,5-6/K pre konektory bez izolácie 6,3/0,5÷6 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231215; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231216
Kliešte sú vybavené blokovacím zariadením pre dokonalé zalisovanie.
Typ: WZ 45/0,5-6 pre konektory bez izolácie 4,8/0,5÷6 mm2 a 6,3/0,5÷6 mm2
Katalógové číslo: 231250
Tieto kliešte môžu zároveň strihať a odizolovávať vodiče.
Typ: WZ 4,8K/0,5-2,5 pre konektory bez izolácie 4,8/0,5÷2,5 mm2
Katalógové číslo: 231260
Typ: WZ 6,3K/0,5-2,5 pre konektory bez izolácie 6,3/0,5÷2,5 mm2
Katalógové číslo: 231270
Kliešte sú vybavené blokovacím zariadením pre dokonalé zalisovanie.
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-55-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LISOVACIE KLIEŠTE NA KONCOVKY S IZOLÁCIOU
Typ: WZ 2,5I/0,5-2,5 pre koncovky typ KOI, KII, KWI, KLI, KPI, WI, NI, GI, NCI, WCI pre
prierezy 0,5÷2,5 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231550; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231551
Typ: WZ 10I/1-6 pre koncovky typ KOI, KII, KWI, KLI, KPI pre prierezy 1÷6 mm2 a
pre koncovky WI, NI, GI, NCI, WCI pre prierezy 1,5÷6 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231450; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231451
Typ: WZ 16I/10-16 pre koncovky typ KOI, KII, KWI, KLI, KPI pre prierezy 10÷16 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231570; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231571
Typ: WZ 6,3KI/1,5-2,5 pre celoizolované koncovky pre prierezy 1,5÷2,5 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231590; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231591
Typ: WZ 2,5IT/0,2-1 pre koncovky typ CRIMP-SEAL pre prierezy 0,2÷1 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231560; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231561
Typ: WZ 10IT/1,5-6 pre koncovky typ CRIMP-SEAL pre prierezy 1,5÷6 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231460; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231461
Kliešte sú vybavené blokovacím zariadením pre dokonalé zalisovanie.
Typ: WZ 43I pre koncovky typ KOI, KII, KWI, KLI pre prierezy 0,5÷6 mm2 a
pre koncovky WI, NI, GI pre prierezy 1,5÷6 mm2
Katalógové číslo: 231350
Kliešte sú určené pre strihanie, lisovanie a odizolovanie vodičov uvedených prierezov.
A - strihanie, B - lisovanie, C - odizolovanie.
Typ: WZ 6I/0,5-6 pre koncovky typ KOI, KWI, KII, KPI, KLI pre prierezy 0,5÷6 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231600
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231601
Typ: WK 1,5I/0,14-1,5 pre koncovky typ KOI, KWI, KII, KPI, KLI pre prierezy 0,14÷1,5 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231605; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231606
Typ: WK 2,5I/0,25-2,5 pre koncovky typ KOI, KWI, KII, KPI, KLI pre prierezy 0,25÷2,5 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231607; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231608
Typ: WS 10I/1-6 pre koncovky typ KOI, KWI, KII, KPI, KLI pre prierezy 1÷6 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231700; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231701
Typ: WS 16I/10-16 pre koncovky typ KOI, KWI, KII, KPI, KLI pre prierezy 10÷16 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231720; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231721
Typ: WS 10IT/1,5-6 pre koncovky typ CRIMP-SEAL pre prierezy 1,5÷6 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231710; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231711
Typ: WS 10I/1-6/K pre koncovky typ KOI, KWI, KII, KPI, KLI pre prierezy 1÷6 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231705; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231706
Typ: WS 16I/10-16/K pre koncovky typ KOI, KWI, KII, KPI, KLI pre prierezy 10÷16 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231725; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231726
Typ: WS 10IT/1,5-6/K pre koncovky typ CRIMP-SEAL pre prierezy 1,5÷6 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231715; Katalógové číslo - náhradné matrice: 231716
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-56-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LISOVACIE KLIEŠTE NA KONCOVKY BEZ IZOLÁCIE
Typ: WZ 2,5/0,5-2,5 pre koncovky typ KO, KW, KI, KP, KL pre prierezy 0,5÷2,5 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231500
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231501
Typ: WZ 10/1-6 pre koncovky typ KO, KW, KI, KP, KL pre prierezy 1,5÷6 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231400
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231401
Typ: WZ 115/4-6-10 pre koncovky typ KO, KW, KI, KP, KL pre průřezy 4÷10 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231580
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231581
Kliešte sú vybavené blokovacím zariadením pre dokonalé zalisovanie.
Typ: WZ 43 pre koncovky typ KO, KW, KI, KP, KL pre prierezy 0,5÷10 mm2
Katalógové číslo: 231300
Kliešte sú určené pre strihanie, lisovanie a odizolovanie vodičov uvedených prierezov.
A - strihanie, B - lisovanie, C - odizolovanie
Typ: WK 2,5/0,25-2,5 pre koncovky typ KO, KW, KI, KP, KL pre prierezy 0,25÷2,5 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231775
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231776
Typ: WK 6/0,5-6 pre koncovky typ KO, KW, KI, KP, KL pre prierezy 0,5÷6 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231777
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231778
Typ: WS 10/1-10 pre koncovky typ KO, KW, KI, KP, KL pre prierezy 1÷10 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231650
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231651
Typ: WS 115/4-6-10 pre koncovky typ KO, KW, KI, KP, KL pre prierezy 4÷10 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231660
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231661
Typ: WS 10/1-10/K pre koncovky typ KO, KW, KI, KP, KL pre prierezy 1÷10 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231655
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231656
Typ: WS 115/4-6-10/K pre koncovky typ KO, KW, KI, KP, KL pre prierezy 4÷10 mm2
Katalógové číslo - komplet kliešte: 231665
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231666
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-57-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LISOVACIE KLIEŠTE NA KONCOVKY
WZ sada
Katalógové číslo - komplet sada: 231750
Sada obsahuje: lisovacie kliešte a nižšie uvedené matrice:
Matrice (1 pár) pre lisovanie izolovaných koncoviek typ KOI, KII, KWI, KLI
pre prierezy 0,5÷6 mm2 a pre koncovky WI, NI, GI pre prierezy 1,5÷6 mm2
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231751
Matrice (1 pár) pre lisovanie koncoviek typ H, HI pre prierezy 0,5÷4 mm2
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231752
Matrice (1 pár) pre lisovanie koncoviek typ H, HI pre prierezy 6÷16 mm2
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231753
Matrice (1 pár) pre lisovanie neizolovaných koncoviek typ KO, KI, KW pre
prierezy 1,5÷10 mm2
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231754
Matrice (1 pár) pre lisovanie neizolovaných konektorových koncoviek 4,8 a
6,3mm (zásuvka i zástrčka) pre prierezy 0,5÷6 mm2
Katalógové číslo - náhradné matrice: 231755
K vyššie uvedenej sade je možné doobjednať aretačný prípravok pre uchytenie
konektorových koncoviek 4,8 a 6,3 mm
Typ: P4,8WZ pre konektory typ N, NR o šírke 4,8 mm
Katalógové číslo: 231760
Typ: P6,3WZ pre konektory typ N, NR o šírke 6,3 mm
Katalógové číslo: 231770
Typ: KO 5/6KT pre koncovky typ KOR, KL,... pre prierezy 6÷50 mm2
Katalógové číslo: 232150
Typ: KO 6/6KT pre koncovky typ KOR, KL,... pre prierezy 6÷120 mm2
Katalógové číslo: 232250
Typ: KO 6/6KT AL-c pre koncovky typ 2KAm, 2ZA pre prierezy 16÷120 mm2
Katalógové číslo: 232300
Typ: KO 6/6KT AL-g pre koncovky typ KA, KLA pre prierezy 16÷95 mm2
Katalógové číslo: 232310
Typ: KO 6F/6KT pre koncovky typ KOR, KL,... pre prierezy 16÷150 mm2
Katalógové číslo: 232350
Typ: KO 6F/6KT AL-c pre koncovky typ 2KAm, 2ZA pre prierezy 25÷150 mm2
Katalógové číslo: 232400
Typ: KD 5/6KT pre koncovky typ KDR, KLD,... pre prierezy 6÷50 mm2
Katalógové číslo: 232450
Typ: KD 6/6KT pre koncovky typ KDR, KLD,... pre prierezy 10÷120 mm2
Katalógové číslo: 232500
Typ: KD 6/6KT AL pre koncovky typ KRA, KDA, LA,... pre prierezy 16÷120 mm2
Katalógové číslo: 232550
Typ: KD 6F/6KT pre koncovky typ KDR, KLD,... pre prierezy 25÷150 mm2
Katalógové číslo: 232600
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-58-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LISOVACIE KLIEŠTE NA KONCOVKY
Typ: WZ 1,5-16 pre koncovky typ KO, KI, KW pre prierezy 1,5÷16 mm2
Katalógové číslo: 231780
Typ: WZ 6-25 pre koncovky typ KO, KI, KW pre prierezy 6÷25 mm2
Katalógové číslo: 231790
Typ: WZ 350/6-35 pre koncovky typ KO, KI, KW pre prierezy 6÷35 mm2
Katalógové číslo: 231800
Typ: WZ 35/10-35 pre koncovky typ KO, KI, KW pre prierezy 10÷35 mm2
Katalógové číslo: 231840
Typ: WZ 31/10-120 pre koncovky typ KO, KI, KW pre prierezy 10÷120 mm2
Katalógové číslo: 231850
Typ: WZ 6-25/6 KT pre koncovky typ KOR, KL pre prierezy 6÷25 mm2
Katalógové číslo: 231900
Typ: KO 5 pre koncovky typ KO, KI, KW pre prierezy 6÷50 mm2
Katalógové číslo: 231950
Typ: KO 6 pre koncovky typ KO, KI, KW pre prierezy 70÷150 mm2
Katalógové číslo: 232000
Typ: KO 7 pre koncovky typ KO, KI, KW pre prierezy 120÷240 mm2
Katalógové číslo: 232050
Typ: KO 8 pre koncovky typ KO, KI, KW pre prierezy 185÷400 mm2
Katalógové číslo: 232100
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-59-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LISOVACIE KLIEŠTE NA KONCOVKY
Typ: K 18 ručný lis - otočná hlava, teleskopické rukoväte, dlhá životnosť a široká škála
výmenných matríc.
Katalógové číslo: 233000
Typ: P-K 18/19/22 kovový kufrík pre uloženie klieští a výmenných matríc.
Katalógové číslo: 233900
Pre koncovky KOR, KL,... 6-300 mm2; KDR, KLD,... 10-240 mm2; KDA, KRA, LA,... 16-185 mm2;
KA, KLA,... 16-185 mm2; 2KAm, 2ZA,... 16-240 mm2
Typ
K 18-4, K18-5, K18-6, K18-7, K18-8, K18-10, K18-11, K18-12, K18-13, K18-14, K18-16,
K18-17, K18-18, K18-19, K18-20, K18-21, K18-22, K18-23, K18-25, K18-26, K18-28, K18-30
Prierez
mm2
Veľkosť matrice pre lisovanie je vždy uvedená v tabuľke pri koncovke, ktorú chcete použiť.
Katalógové čísla: 233001 až 233022
Pre formovanie sektorových žíl na kruhové SM 10-240 mm2 ; SE 35-300 mm2
K18
S10
K18
S16
K18
S25
K18
S35
K18
S50
K18
S70
K18
S95
K18
S120
K18
S150
K18
S185
K18
S240
sm
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
se
-
-
35
50
70
95
120
150
185
240
300
Typ
Prierez
mm2
Katalógové čísla: 233023 až 233033
Pre koncovky KO, KW, KI, KL... 10-95 mm2
Typ
K18
K10
K18
K16
K18
K25
K18
K35
K18
K50
K18
K70
K18
K95
Prierez
mm2
10
16
25
35
50
70
95
Katalógové čísla: 233034 až 233040
Pre izolované koncovky KOI, KWI, KII, KLI... 10-95 mm2
Typ
K18
I10
K18
I16
K18
I25
K18
I35
K18
I50
K18
I70
K18
I95
Prierez
mm2
10
16
25
35
50
70
95
Katalógové čísla: 233041 až 233047
2
Pre dutinky H,HI 10-95 mm a HI2x4-2x16 mm2
Typ
K18
H10/2H4
K18
H16
K18
H25
K18
H35
K18
H50
K18
H70
K18
H95
K18
2H6
K18
2H10
K18
2H16
Prierez
mm2
10
2x4
16
25
35
50
70
95
2x6
2x10
2x16
Katalógové čísla: 233048 až 233057
Pre koncovky ZLA 16-95 mm
2
Typ
K18
ZL16
K18
ZL25
K18
ZL35
K18
ZL50
K18
ZL70
K18
ZL95
Prierez
mm2
16
25
35
50
70
95
Katalógové čísla: 233058 až 233063
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-60-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LISOVACIE KLIEŠTE NA KONCOVKY
Typ: K 19 ručný lis - otočná hlava, teleskopické rukoväte, dlhá životnosť a široká škála
výmenných matríc.
Katalógové číslo: 233500
Typ: P-K 18/19/22 kovový kufrík pre uloženie klieští a výmenných matríc.
Katalógové číslo: 233900
Pre koncovky KOR, KL,... 10-500 mm2; KDR, KLD,... 10-300 mm2; KDA, KRA, LA,... 16-300 mm2;
KA,KLA,... 16-240 mm2; 2KAm, 2ZA,... 16-240 mm2
Typ
K19-5, K19-6, K19-7, K19-8, K19-10, K19-11, K19-12, K19-13, K19-14, K19-16, K19-17, K19-18,
K19-19, K19-20, K19-21, K19-22, K19-23, K19-25, K19-26, K19-28, K19-30, K19-32, K19-34
Prierez
mm2
Veľkosť matrice pre lisovanie je vždy uvedená v tabuľke pri koncovke, ktorú chcete použiť.
Katalógové čísla: 233502 až 233524
Pre formovanie sektorových žíl na kruhové SM 10-300 mm2 ; SE 35-300 mm2
K19
S10
K19
S16
K19
S25
K19
S35
K19
S50
K19
S70
K19
S95
K19
S120
K19
S150
K19
S185
K19
S240
K19
S300
sm
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
se
-
-
35
50
70
95
120
150
185
240
300
-
Typ
Prierez
mm2
Katalógové čísla: 233525 až 233536
Pre koncovky KO, KW, KI, KL,... 10-120 mm2
Typ
K19
K10
K19
K16
K19
K25
K19
K35
K19
K50
K19
K70
K19
K95
K19
K120
Prierez
mm2
10
16
25
35
50
70
95
120
Katalógové čísla: 233537 až 233544
Pre izolované koncovky KOI, KWI, KII, KLI,... 10-120 mm2
Typ
K19
I10
K19
I16
K19
I25
K19
I35
K19
I50
K19
I70
K19
I95
K19
I120
Prierez
mm2
10
16
25
35
50
70
95
120
Katalógové čísla: 233545 až 233552
2
Pre dutinky H, HI 10-185 mm a HI2x4-HI2x16 mm2
Typ
K19
H10/2H4
K19
H16
K19
H25
K19
H35
K19
H50
K19
H70
K19
H95
Prierez
mm2
10
2x4
16
25
35
50
70
95
K19 K19
H120 H150
120
150
K19
H185
K19
2H6
K19 K19
2H10 2H16
185
2x6
2x10
2x16
Katalógové čísla: 233553 až 233565
Pre koncovky ZLA 16-120 mm2
Typ
Prierez
mm2
K19
ZL16
K19
ZL25
K19
ZL35
K19
ZL50
K19
ZL70
K19
ZL95
K19
ZL120
16
25
35
50
70
95
120
Katalógové čísla: 233566 až 233572
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-61-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LISOVACIE KLIEŠTE NA KONCOVKY
Typ: K 22 ručný lis - otočná hlava, teleskopické rukoväte, dlhá životnosť a široká škála
výmenných matríc.
Katalógové číslo: 234000
Typ: P-K 18/19/22 kovový kufrík pre uloženie klieští a výmenných matríc.
Katalógové číslo: 233900
Pre koncovky KOR, KL,... 6-400 mm2; KDR, KLD,... 10-300 mm2; KDA, KRA, LA,... 16-240 mm2;
KA, KLA,... 16-185 mm2; 2KAm, 2ZA,... 16-240 mm2
K 22-4, K22-5, K22-6, K22-7, K22-8, K22-10, K22-11, K22-12, K22-13, K22-14, K 22-16, K22-17,
K22-18, K22-19, K22-20, K22-21, K22-22, K22-23, K22-25, K22-26, K22-28, K22-30, K22-32
Typ
Prierez
mm2
Veľkosť matrice pre lisovanie je vždy uvedená v tabuľke pri koncovke, ktorú chcete použiť.
Katalógové čísla: 234001 až 234023
Pre formovanie sektorových žíl na kruhové SM 10-300 mm2 ; SE 35-300 mm2
K22
S10
K22
S16
K22
S25
K22
S35
K22
S50
K22
S70
K22
S95
K22
S120
K22
S150
K22
S185
K22
S240
K22
S300
sm
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
se
-
-
35
50
70
95
120
150
185
240
300
-
Typ
Prierez
mm2
Katalógové čísla: 234024 až 234035
Pre koncovky KO, KW, KI, KL,... 10-120 mm2
Typ
K22
K10
K22
K16
K22
K25
K22
K35
K22
K50
K22
K70
K22
K95
K22
K120
Prierez
mm2
10
16
25
35
50
70
95
120
Katalógové čísla: 234036 až 234043
Pre izolované koncovky KOI, KWI, KII, KLI,... 10-120 mm2
Typ
K22
I10
K22
I16
K22
I25
K22
I35
K22
I50
K22
I70
K22
I95
K22
I120
Prierez
mm2
10
16
25
35
50
70
95
120
Katalógové čísla: 234044 až 234051
2
Pre dutinky H,HI 10-185 mm a HI2x4-HI2x16 mm2
Typ
K22
H10/2H4
K22
H16
K22
H25
K22
H35
K22
H50
K22
H70
K22
H95
K22 K22 K22
H120 H150 H185
K22
2H6
K22 K22
2H10 2H16
Prierez
mm2
10
2x4
16
25
35
50
70
95
120
2x6
2x10 2x16
150
185
Katalógové čísla: 234052 až 234064
Pre koncovky ZLA 16-95 mm2
Typ
K22
ZL16
K22
ZL25
K22
ZL35
K22
ZL50
K22
ZL70
K22
ZL95
Prierez
mm2
16
25
35
50
70
95
Katalógové čísla: 234065 až 234070
Matrice uvedené na tejto strane sú určené tiež pre vysoko profesionálne lisy REMS pri použití hlavy E01.
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-62-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LISOVACIE KLIEŠTE NA KONCOVKY
Typ: HK4EL elektrický hydraulický lis
s otočnou hlavou, dlhou životnosťou
a širokou škálou výmenných matríc.
Lisovacia sila: 35 kN
Pracovný tlak: 70 MPa
Komplet obsahuje:
plastový kufrík
batériu: 12 V/1700 mAh
nabíjačku 230 V/50 Hz (1 hodina - 1
nabitie = 120 až 140 lisov)
Katalógové číslo: 242000
Typ: HK4 ručný hydraulický lis s
otočnou hlavou, dlhou životnosťou
a širokou škálou výmenných
matríc. Lis je uložený v praktickom
plastovom kufríku.
Lisovacia sila: 35 kN
Pracovný tlak: 70 MPa
Katalógové číslo: 235000
Pre koncovky KOR, KL,... 6-120 mm2 ; KDR, KLD,... 10-95 mm2 ; KDA, KRA, LA,... 16-70 mm2;
KA, KLA,... 16-50 mm2 ; 2KAm, 2ZA,... 16-95 mm2
Typ
HK4-4, HK4-5, HK4-6, HK4-7, HK4-8, HK4-10, HK4-11
HK4-12, HK4-13, HK4-14, HK4-16, HK4-17, HK4-18
Prierez
mm2
Veľkosť matrice pre lisovanie je vždy uvedená v tabuľke pri koncovke, ktorú chcete použiť.
Katalógové čísla: 235001 až 235013
Pre formovanie sektorových žíl na kruhové SM 6-120 mm2 ; SE 35-150 mm2
HK4
S6
HK4
S10
HK4
S16
HK4
S25
HK4
S35
HK4
S50
HK4
S70
HK4
S95
HK4
S120
sm
6
10
16
25
35
50
70
95
120
se
-
-
-
35
50
70
95
120
150
Typ
Prierez
mm2
Katalógové čísla: 235015 až 235023
Pre koncovky KO, KW, KI, KL,... 10-70 mm2
Typ
HK4
K10
HK4
K16
HK4
K25
HK4
K35
HK4
K50
HK4
K70
Prierez
mm2
10
16
25
35
50
70
Katalógové čísla: 235024 až 235029
Pre izolované koncovky KOI, KWI, KII, KLI,... 10-70 mm2
Typ
HK4
I10
HK4
I16
HK4
I25
HK4
I35
Prierez
mm2
10
16
25
35
HK4
I50
HK4
I70
50
70
Katalógové čísla: 235030 až 235035
Pre dutinky H,HI 10-70 mm2 a HI2x4-HI2x16 mm2
Typ
Prierez
mm2
HK4
H10/2H4
10
2x4
HK4
H16
HK4
H25
HK4
H35
HK4
H50
HK4
H70
HK4
2H6
HK4
2H10
HK4
2H16
16
25
35
50
70
2x6
2x10
2x16
Katalógové čísla: 235036 až 235044
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-63-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LISOVACIE KLIEŠTE NA KONCOVKY
Typ: HK5 ručný hydraulický lis s otočnou hlavou, dlhou životnosťou a širokou škálou
výmenných matríc. Lisovacia sila: 50 kN; Pracovný tlak: 70 MPa
Katalógové číslo: 236000
Typ: GK5 hydraulická lisovacia hlava spolupracuje s hydraulickou pumpou HN700, HN700,
HP700, HE700. Matrice, lisovacia sila a pracovný tlak sú rovnaké ako u HK5.
Katalógové číslo: 236500
Typ: P-HK5 kovový kufrík pre uloženie klieští HK5 a matríc.
Katalógové číslo: 236900
Typ: PP-HK5/KH25 plastový kufrík pre uloženie klieští HK5 a matríc.
Katalógové číslo: 236950
Typ: HK5EL elektrický hydraulický lis s otočnou hlavou, dlhou životnosťou a širokou škálou
výmenných matríc. Lisovacia sila: 35 kN; Pracovný tlak: 70 MPa. Komplet obsahuje: kufrík;
batériu: 12 V/1700 mAh; nabíjačku 230 V/50 Hz (1 hodina - 1 nabitie = 70 až 100 lisov)
Katalógové číslo: 243000
Pre koncovky KOR, KL,... 6-300 mm2 ; KDR, KLD,... 10-240 mm2 ; KDA, KRA, LA,... 16-185 mm2;
KA, KLA,... 16-150 mm2 ; 2KAm, 2ZA,... 16-240 mm2
Typ
HK5-4, HK5-5, HK5-6, HK5-7, HK5-8, HK5-10, HK5-11, HK5-12, HK5-13, HK5-14, HK5-16,
HK5-17, HK5-18, HK5-19, HK5-20 , HK5-21, HK5-22, HK5-23, HK5-25
Prierez
mm2
Veľkosť matrice pre lisovanie je vždy uvedená v tabuľke pri koncovke, ktorú chcete použiť.
Katalógové čísla: 236001 až 236021
Pre formovanie sektorových žíl na kruhové SM 10-240 mm2 ; SE 35-300 mm2
HK5
S10
HK5
S16
HK5
S25
HK5
S35
HK5
S50
HK5
S70
HK5
S95
HK5
S120
HK5
S150
HK5
S185
HK5
S240
sm
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
se
-
-
35
50
70
95
120
150
185
240
300
Typ
Prierez
mm2
Katalógové čísla: 236022 až 236032
Pre koncovky KO, KW, KI, KL,... 10-70 mm2
Typ
HK5
K10
HK5
K16
HK5
K25
HK5
K35
HK5
K50
HK5
K70
Prierez
mm2
10
16
25
35
50
70
Katalógové čísla: 236033 až 236038
Pre izolované koncovky KOI, KWI, KII, KLI,... 10-95 mm2
Typ
HK5
I10
HK5
I16
HK5
I25
HK5
I35
HK5
I50
HK5
I70
HK5
I95
Prierez
mm2
10
16
25
35
50
70
95
Katalógové čísla: 236039 až 236045
2
Pre dutinky H,HI 10-150 mm a HI2x4-HI2x16 mm2
Typ
HK5
H10/2H4
HK5
H16
HK5
H25
HK5
H35
HK5
H50
HK5
H70
HK5
H95
HK5
H120
HK5
H150
HK5
2H6
HK5
2H10
HK5
2H16
Prierez
mm2
10
2x4
16
25
35
50
70
95
120
150
2x6
2x10
2x16
Katalógové čísla: 236046 až 236057
Typ
Prierez
mm2
HK5
ZL16
16
Pre koncovky ZLA 16-120 mm2
HK5
HK5
HK5
ZL25
ZL35
ZL50
35
25
50
HK5
ZL70
70
HK5
ZL95
95
HK5
ZL120
120
Katalógové čísla: 236058 až 236064
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-64-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LISOVACIE KLIEŠTE NA KONCOVKY
Typ: WHPH 2 ručný hydraulický lis s otočnou hlavou, dlhou životnosťou a širokou škálou
výmenných matríc. Lisovacia sila: 130 kN; Pracovný tlak: 70 MPa
Katalógové číslo: 237000
Typ: HPH 2 hydraulická lisovacia hlava spolupracuje s hydraulickou pumpou HN700,
HN700, HP700, HE700. Matrice, lisovacia sila a pracovný tlak sú rovnaké ako u HK5.
Katalógové číslo: 237500
Pre koncovky KOR, KL,... 16-400 mm2 ; KDR, KLD,... 16-300 mm2
RHP-8, RHP-10, RHP-12, RHP-14, RHP-16, RHP-17, RHP-18, RHP-20
RHP-22, RHP-23, RHP-25, RHP-26, RHP-28, RHP-32
Typ
Prierez
mm2
Veľkosť matrice pre lisovanie je vždy uvedená v tabuľke pri koncovke, ktorú chcete použiť.
Katalógové čísla: 237001 až 237014
2
Pre koncovky KDA, KRA, LA,... 16-300 mm ; KA, KLA,... 16-240 mm2 ; 2KAm, 2ZA,... 16-240 mm2
Typ
AHP-10, AHP-11, AHP-12, AHP-13, AHP-14, AHP-16, AHP-18, AHP-19, AHP-20,
AHP-21, AHP-22, AHP-23, AHP-25, AHP-28, AHP-30, AHP-32, AHP-34
Prierez
mm2
Veľkosť matrice pre lisovanie je vždy uvedená v tabuľke pri koncovke, ktorú chcete použiť.
Katalógové čísla: 237015 až 237031
Pre formovanie sektorových žíl na kruhové SM 10-300 mm2 ; SE 35-300 mm2
HP
S10
HP
S16
HP
S25
HP
S35
HP
S50
HP
S70
sm
10
16
25
35
50
se
-
-
35
50
70
Typ
Prierez
mm2
HP
S95
HP
S120
HP
S150
HP
S185
HP
S240
HP
S300
70
95
120
150
185
240
300
95
120
150
185
240
300
Katalógové čísla: 237032 až 237043
Pre koncovky KO, KW KI, KL,... 10-150 mm2
Typ
HP
K10
HP
K16
HP
K25
HP
K35
HP
K50
HP
K70
HP
K95
HP
K120
HP
K150
Prierez
mm2
10
16
25
35
50
70
95
120
150
Katalógové čísla: 237044 až 237052
Pre izolované koncovky KOI, KWI, KII, KLI 10-150 mm2
Typ
HP
I10
HP
I16
HP
I25
HP
I35
HP
I50
HP
I70
HP
I95
HP
I120
HP
I150
Prierez
mm2
10
16
25
35
50
70
95
120
150
Katalógové čísla: 237053 až 237061
Pre dutinky H,HI 10-185 mm2 a HI2x4-HI2x16 mm2
Typ
HP
H10/2H4
HP
H16
HP
H25
HP
H35
HP
H50
HP
H70
HP
H95
Prierez
mm2
10
2x4
16
25
35
50
70
95
HP
HP
HP
H120 H150 H185
120
150
185
HP
2H6
HP
HP
2H10 2H16
2x6
2x10
2x16
Katalógové čísla: 237062 až 237074
Typ
Prierez
mm2
HP
ZL16
16
Pre koncovky ZLA 16-95 mm2
HP
HP
HP
ZL25
ZL35
ZL50
25
50
35
HP
ZL70
70
HP
ZL95
95
Katalógové čísla: 237075 až 237080
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-65-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LISOVACIE HLAVY NA KONCOVKY
Typ: HH 400 hydraulická lisovacia hlava spolupracuje s hydraulickou pumpou HH700,
HN700, HP700, HE700. Dlhá životnosť a široká škála výmenných matríc.
Lisovacia sila: 200 kN; Pracovný tlak: 70 MPa.
Súčasťou hlavy je plastový kufrík.
Katalógové číslo: 239000
Pre koncovky KOR, KL,... 16-500 mm2 ; KDR, KLD,... 16-300 mm2
Typ
RH4-8, RH4-10, RH4-12, RH4-14, RH4-16, RH4-17, RH4-18, RH4-20
RH4-22, RH4-23, RH4-25, RH4-26, RH4-28, RH4-32, RH4-34
Prierez
mm2
Veľkosť matrice pre lisovanie je vždy uvedená v tabuľke pri koncovke, ktorú chcete použiť.
Katalógové čísla: 239001 až 239015
Pre koncovky KDA, KRA, LA,... 16-300 mm2 ; KA, KLA,... 16-240 mm2 ; 2KAm, 2ZA,... 16-240 mm2
Typ
AH4-10, AH4-11, AH4-12, AH4-13, AH4-14, AH4-16, AH4-18, AH4-19, AH4-20,
AH4-21, AH4-22, AH4-23, AH4-25, AH4-28, AH4-30, AH4-32, AH4-34
Prierez
mm2
Veľkosť matrice pre lisovanie je vždy uvedená v tabuľke pri koncovke, ktorú chcete použiť.
Katalógové čísla: 239016 až 239032
Pre formovanie sektorových žíl na kruhové SM 10-300 mm2 ; SE 35-300 mm2
H4
S10
H4
S16
H4
S25
H4
S35
H4
S50
H4
S70
H4
S95
H4
S120
H4
S150
H4
S185
H4
S240
H4
S300
sm
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
se
-
-
35
50
70
95
120
150
185
240
300
-
Typ
Prierez
mm2
Katalógové čísla: 239033 až 239044
Pre koncovky KO, KW, KI, KL,... 10-240 mm2
Typ
H4
K10
H4
K16
H4
K25
H4
K35
H4
K50
H4
K70
H4
K95
H4
K120
H4
K150
H4
K185
H4
K240
Prierez
mm2
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
Katalógové čísla: 239045 až 239055
Pre izolované koncovky KOI, KWI, KII, KLI,... 10-150 mm2
Typ
H4
I10
H4
I16
H4
I25
H4
I35
H4
I50
H4
I70
H4
I95
H4
I120
H4
I150
Prierez
mm2
10
16
25
35
50
70
95
120
150
Katalógové čísla: 239056 až 239064
Pre dutinky H,HI 10-185 mm2 a HI2x4-HI2x16 mm2
Typ
H4
H10/2H4
H4
H16
H4
H25
H4
H35
H4
H50
H4
H70
H4
H95
Prierez
mm2
10
2x4
16
25
35
50
70
95
H4
H4
H4
H120 H150 H185
120
150
H4
2H6
H4
H4
2H10 2H16
2x6
2x10
185
2x16
Katalógové čísla: 239065 až 239077
Typ
H4
ZL16
Prierez
mm2
16
Pre koncovky ZLA 16-120 mm2
H4
H4
H4
ZL25
ZL35
ZL50
35
25
50
H4
ZL70
H4
ZL95
H4
ZL120
70
95
120
Katalógové čísla: 239078 až 239084
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-66-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LISOVACIE HLAVY NA KONCOVKY
Typ: HH 630 hydraulická lisovacia hlava spolupracuje s hydraulickou pumpou HH700,
HN700, HP700, HE700. Dlhá životnosť a široká škála výmenných matríc.
Lisovacia sila: 250 kN; Pracovný tlak: 70 MPa.
Katalógové číslo: 240000
Pre koncovky KOR, KL,... 16-625 mm2; KDR, KLD,... 16-625 mm2
Typ
RH6-8, RH6-10, RH6-12, RH6-14, RH6-16, RH6-17, RH6-18, RH6-20, RH6-22, RH6-23,
RH6-25, RH6-26, RH6-28, RH6-32, RH6-34, RH6-36, RH6-38, RH6-42, RH6-44
Prierez
mm2
Veľkosť matrice pre lisovanie je vždy uvedená v tabuľke pri koncovke, ktorú chcete použiť.
Katalógové čísla: 240001 až 240019
2
Pre koncovky KDA, KRA, LA,... 16-500 mm ; KA, KLA,... 16-240 mm2; 2KAm, 2ZA,... 16-240 mm2
Typ
AH6-10, AH6-11, AH6-12, AH6-13, AH6-14, AH6-16, AH6-18, AH6-19, AH6-20, AH6-21
AH6-22, AH6-23, AH6-25, AH6-28, AH6-30, AH6-32,AH6-34,AH6-38, AH6-44
Prierez
mm2
Veľkosť matrice pre lisovanie je vždy uvedená v tabuľke pri koncovke, ktorú chcete použiť.
Katalógové čísla: 240020 až 240038
Pre formovanie sektorových žíl na kruhové SM 10-300 mm2 ; SE 35-300 mm2
H6
S10
H6
S16
H6
S25
H6
S35
H6
S50
H6
S70
H6
S95
H6
S120
H6
S150
H6
S185
H6
S240
H6
S300
sm
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
se
-
-
35
50
70
95
120
150
185
240
300
-
Typ
Prierez
mm2
Katalógové čísla: 240039 až 240050
Pre koncovky KO, KW, KI, KL,... 10-240 mm2
Typ
H6
K10
H6
K16
H6
K25
H6
K35
H6
K50
H6
K70
H6
K95
H6
K120
H6
K150
H6
K185
H6
K240
Prierez
mm2
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
Katalógové čísla: 240051 až 240061
Pre izolované koncovky KOI, KWI, KII, KLI 10-150 mm2
Typ
H6
I10
H6
I16
H6
I25
H6
I35
H6
I50
H6
I70
H6
I95
H6
I120
H6
I150
Prierez
mm2
10
16
25
35
50
70
95
120
150
Katalógové čísla: 240062 až 240070
Pre dutinky H,HI 10-185 mm2 a HI2x4-HI2x16 mm2
Typ
H6
H10/2H4
H6
H16
H6
H25
H6
H35
H6
H50
H6
H70
H6
H95
Prierez
mm2
10
2x4
16
25
35
50
70
95
H6
H6
H6
H120 H150 H185
120
150
185
H6
2H6
H6
H6
2H10 2H16
2x6
2x10
2x16
Katalógové čísla: 240071 až 240083
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-67-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LISOVACIE HLAVY NA KONCOVKY
Typ: HH 1000 hydraulická lisovacia hlava spolupracuje s hydraulickou pumpou HH700,
HN700, HP700, HE700. Dlhá životnosť a široká škála výmenných matríc.
Lisovacia sila: 450 kN; Pracovný tlak: 70 MPa.
Katalógové číslo: 241000
Pre koncovky KOR, KL,... 120-625 mm2; KDR, KLD,... 95-1000 mm2
Typ
RH1-18, RH1-20, RH1-22, RH1-23, RH1-25, RH1-26, RH1-28, RH1-32,
RH1-34, RH1-36, RH1-38, RH1-42, RH1-44, RH1-52, RH1-58
Prierez
mm2
Veľkosť matrice pre lisovanie je vždy uvedená v tabuľke pri koncovke, ktorú chcete použiť.
Katalógové čísla: 241001 až 241015
Pre koncovky KDA, KRA, LA,... 95-625 mm2; KA, KLA,... 70-240 mm2; 2KAm, 2ZA,... 120-240 mm2
Typ
AH1-19, AH1-20, AH1-21, AH1-22, AH1-23, AH1-25, AH1-28,
AH1-30, AH1-32, AH1-34, AH1-38, AH1-44, AH1-52, AH1-58
Prierez
mm2
Veľkosť matrice pre lisovanie je vždy uvedená v tabuľke pri koncovke, ktorú chcete použiť.
Katalógové čísla: 241016 až 241029
Prehľadová tabulka klieští a koncoviek
Typ lisovacieho náradia
Typ koncovky
Ručné náradie
Prierez koncovky
K18
K19
Hydraulické náradie
K22
HK4, HK4EL HK5, HK5EL, GK5 WHPH2, HPH2 HH400
HH630
HH1000
KOR, KL,...
6-300
10-500
6-400
6-120
6-240
16-400
16-500
16-625
120-625
KDR, KLD,...
6-240
10-300
10-300
10-95
10-185
16-300
16-300
16-625
95-1000
KDA, LA,...
16-185
16-300
16-240
16-70
16-150
16-300
16-300
16-500
95-625
KA, KLA,...
16-185
16-240
16-240
16-50
16-120
16-240
16-240
16-240
70-240
2Kam, 2ZA,...
16-240
16-240
16-240
16-95
16-185
16-240
16-240
16-240
120-240
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-68-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LISOVACIE MATRICE NA KONCOVKY
Číslo
hniezda
Typ koncovky
matrice
4
KWR 6, KOR 6, KLZ 6
6
KDR 10
7
KWR 10, KOR 10, KLZ 10, KLS 10
8
10
11
12
KWR 16, KOR 16, KDR 16, KLS 16
KOR 25, KDR 25, 2KAm 16, KLS 25
2KAm 25
KOR 35, KDR 35, KRA 16, KRA 25, 2KAm 35, KLAN 16, KLAN 25, KLS 35
13
KA 16
14
16
KOR 50, KDR 50, BMK 35, KRA 35, 2KAm 50, KA 25, KLAN 35, KLS 50
KOR 70, KDR 70, KRA 50, 2KAm 70, KA 35, KLAN 50, KLS 70
17
KOR 95, KLS 95
18
KOR 120, KDR 95, BMK 50, BMK 70, KRA 70, 2KAm 95, KA 50, KLAN 70, BAK 35, KLS 120
19
20
21
22
2KAm 120
KOR 150, KDR 120, BMK 95, KA 70, BAK 50, KLS 150
2KAm 150
KDR 150, BMK 120, KRA 95, KRA 120, KA 95, KLAN 95, BAK 70, BAK 95, BAK 120
23
KOR 185, 2KAm 185, KLS 185
25
KOR 240, KDR 185, BMK 150, KRA 150, KA 120, KLAN 120, BAK 150, KLS 240
26
KOR 300
28
KDR 240, KRA 185, 2KAm 240, KA 150, KLAN 150, KLAN 185
30
KA 185
32
34
KOR 400, KDR 300, KRA 240
KOR 500, KRA 300, KA 240, KLAN 240
36
KOR 625
38
KDR 400, KRA 400, KLAN 300
42
KDR 500
44
KDR 625, KRA 500
52
58
KDR 800
KDR 1000
Totožné typy koncoviek z hľadiska veľkostí matríc pre vyššie uvedenú tabuľku (najpoužívanejšie typy):
KOR platí aj pre KM, KORo, KMo, K90R, K90M, K45R, K45M, KOR.../2x, KORB, KL, KLo, KT, KX
KDR platí aj pre KDM, K90D, K45D, KPD, KDR.../2x, KRM, KRMC, KLD, LMP, LMW, LMWP, BMV
KRA platí aj pre KRA...BS, KRAC, KRA...SE, KRASC...SE, KDA, KDA...BS, KDAC, KDA.../2x, LA, LA...BS, LAS, LAD, LARR,
BAW, LAP, LAWP, LAW, KCA
2KAm platí aj pre 2ZA
KA platí aj pre KLA
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-69-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
STRIHACIE KLIEŠTE NA KÁBLE A VODIČE
Typ KT 100 do priemeru 8 mm a prierezu 10 mm2 a
Katalógové číslo: 247140
Len pre káble a vodiče Cu a Al.
Typ KT 101 do priemeru 8 mm a do prierezu 16 mm2
Typ KT 102 do priemeru 11 mm a do prierezu 35 mm2
Typ KT 103 do priemeru 14 mm a do prierezu 50 mm2
Typ KT 104 do priemeru 16 mm a do prierezu 70 mm2
Len pre káble a vodiče Cu a Al.
Katalógové číslo: 247150
Katalógové číslo: 247200
Katalógové číslo: 247250
Katalógové číslo: 247300
Typ KT 2/80 do priemeru 16 mm a prierezu 70 mm2
Typ KT 2/80/náhradný nôž
Typ KT 2/250 do priemeru 24 mm a prierezu 240 mm2
Typ KT 2/250/náhradný nôž
Typ KT 2/500 do priemeru 35 mm a prierezu 500 mm2
Typ KT 2/500/náhradný nôž
Len pre káble a vodiče Cu a Al.
Katalógové číslo: 246850
Katalógové číslo: 246851
Katalógové číslo: 246900
Katalógové číslo: 246901
Katalógové číslo: 246950
Katalógové číslo: 246951
Typ SCC-60 do priemeru 5 mm lanko a 7 mm drát Fe a do prierezu 50 mm2 Al a Cu vodič
Katalógové číslo: 247310
Typ SCC-60/náhradný nôž
Katalógové číslo: 247311
Typ SCC-200 do priemeru 9 mm lanko a 12 mm drát Fe a do prierezu 150 mm2 Al a Cu vodič
Katalógové číslo: 247320
Typ SCC-200/náhradný nôž
Katalógové číslo: 247321
Len pre káble a vodiče Cu a Al a tvrdosť Fe max. 42 HRC.
Typ KT 3/32 do priemeru 32 mm
Typ KT 3/32/náhradný nôž pohyblivý
Typ KT 3/32/náhradný nôž nepohyblivý
Katalógové číslo: 247000
Katalógové číslo: 247001
Katalógové číslo: 247002
Typ KT 3/52 do priemeru 52 mm
Typ KT 3/52/náhradný nôž pohyblivý
Typ KT 3/52/náhradný nôž nepohyblivý
Katalógové číslo: 247050
Katalógové číslo: 247051
Katalógové číslo: 247052
Typ KT 3/100 do priemeru 100 mm
Typ KT 3/100/náhradný nôž pohyblivý
Typ KT 3/100/náhradný nôž nepohyblivý
Katalógové číslo: 247100
Katalógové číslo: 247101
Katalógové číslo: 247102
Len pre káble a vodiče Cu a Al.
Typ KT4/32 do priemeru 32 mm
Typ KT 4/32/náhradný nôž pohyblivý
Typ KT 4/32/náhradný nôž nepohyblivý
Katalógové číslo: 247110
Katalógové číslo: 247111
Katalógové číslo: 247112
Typ KT 4/52 do priemeru 52 mm - pre telefónne káble
Typ KT 4/52/náhradný nôž pohyblivý
Typ KT 4/52/náhradný nôž nepohyblivý
Katalógové číslo: 247120
Katalógové číslo: 247121
Katalógové číslo: 247122
Len pre káble a vodiče Cu a Al.
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-70-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
STRIHACIE KLIEŠTE NA KÁBLE A VODIČE
Typ: KH 25 ručné hydraulické strihacie kliešte s otočnou hlavou.
Strihacia sila: 50 kN; Pracovný tlak: 70 MPa.
Katalógové číslo: 244100
Typ: HY 25 hydraulická strihacia hlava spolupracuje s hydraulickou pumpou HH700,
HN700, HP700, HE700.
Strihacia sila: 50 kN; Pracovný tlak: 70 MPa.
Katalógové číslo: 244110
Typ: KH 25EL elektrické hydraulické strihacie kliešte s otočnou hlavou.
Strihacia sila: 50 kN; Pracovný tlak: 70 MPa
Komplet obsahuje: plastový kufrík; batériu: 12 V/1700 mAh; nabíjačku 230 V/50 Hz
(1 hodina - 1 nabitie = 70 až 100 strihov)
Katalógové číslo: 244120
Typ: KH/HY 25 pohyblivé ostrie náhradné
Katalógové číslo: 244130
Typ: KH/HY 25 nepohyblivé ostrie náhradné
Katalógové číslo: 244140
Pre strihanie do týchto priemerov: kábel Al a Cu do 25 mm, vodič Al-Fe do 22mm, drát Cu
do18 mm, drát Al do 22 mm, drát Fe mäkký (do 28 HRC) do13 mm, kábel v Pb pancieri do
20 mm, kábel telefónny do 25 mm.
Typ: KH 40 ručné hydraulické strihacie kliešte s otočnou hlavou.
Strihacia sila: 60 kN; Pracovný tlak: 70 MPa.
Katalógové číslo: 244200
Typ: HY 40 hydraulická strihacia hlava spolupracuje s hydraulickou pumpou HH700,
HN700, HP700, HE700.
Strihacia sila: 60 kN; Pracovný tlak: 70 MPa.
Katalógové číslo: 244210
Typ: KH/HY 40 pohyblivé ostrie náhradné
Katalógové číslo: 244230
Typ: KH/HY 40 nepohyblivé ostrie náhradné
Katalógové číslo: 244240
Pre strihanie do týchto priemerov: kábel Al a Cu do 40 mm, vodič Al-Fe do 20 mm, drát Cu
do 21 mm, drát Al do 26 mm, drát Fe mäkký (do 28 HRC) do16 mm, kábel v Pb pancieri do
30 mm, kábel telefónny do 30 mm.
Typ: KH 85 ručné hydraulické strihacie kliešte s otočnou hlavou.
Strihacia sila: 50 kN; Pracovný tlak: 70 MPa.
Katalógové číslo: 244300
Typ: HY 85 hydraulická strihacia hlava spolupracuje s hydraulickou pumpou HH700,
HN700, HP700, HE700.
Strihacia sila: 50 kN; Pracovný tlak: 70 MPa.
Katalógové číslo: 244310
Typ: KH/HY 85 pohyblivé ostrie náhradné
Katalógové číslo: 244330
Typ: KH/HY 85 nepohyblivé ostrie náhradné
Katalógové číslo: 244340
Pre strihanie do týchto priemerov: kábel Al a Cu do 85 mm, drát Cu do 28 mm, drát Al do
32 mm, kábel v Pb pancieri do 50 mm, kábel telefónny do 85 mm.
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-71-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
STRIHACIE KLIEŠTE NA KÁBLE A VODIČE
Typ: HY 90 hydraulická strihacia hlava spolupracuje s hydraulickou pumpou HH700,
HN700, HP700, HE700.
Strihacia sila: 60 kN; Pracovný tlak: 70 MPa.
Katalógové číslo: 244400
Pre strihanie do týchto priemerov: kábel Al a Cu do 90 mm, drát Cu do 42 mm, drát Al do
46 mm, kábel v Pb panciery do 55 mm, kábel telefónny do 70 mm.
Typ: HY 90 pohyblivé ostrie náhradné
Katalógové číslo: 244410
Typ: HY 120 hydraulická strihacia hlava spolupracuje s hydraulickou pumpou HH700,
HN700, HP700, HE700.
Strihacia sila: 80 kN; Pracovný tlak: 70 MPa
Katalógové číslo: 244420
Typ: HY 120 pohyblivé ostrie náhradné
Katalógové číslo: 244430
Pre strihanie do týchto priemerov: kábel Al a Cu do 120 mm, drát Cu do 65 mm, drát Al do
70 mm, kábel v Pb pancieri do 75 mm, kábel telefónny do 90 mm.
POZOR! Hlavy nepoužívať na strihanie Fe drátov a Al-Fe vodičov.
HEC 50 elektrické strihacie kliešte pre Al a Cu kábel.
Max. priemer: 50 mm.
Komplet obsahuje: plastový kufrík; batériu: 12 V/1700 mAh; nabíjačku 230 V/50 Hz.
Katalógové číslo: 244500
Typ: HEC 50 pohyblivé ostrie náhradné
Katalógové číslo: 244510
Typ: HEC 50 nepohyblivé ostrie náhradné
Katalógové číslo: 244520
Porovnanie vlastností strihacieho hydraulického náradia
Typ
Hmotnosť
(kg)
Dĺžka
(mm)
Fe
Cu
Al
Vodič
Al-Fe
(Ć v mm)
Drát (Ć v mm)
Al
Kábel
telefónny
(Ć v mm)
Kábel s Pb
plášťom
(Ć v mm)
Kábel (Ć v mm)
Cu
KH 25
2,95
365
13
18
22
22
25
25
25
20
KH 40
6,00
630
16
21
26
20
40
40
30
30
KH 85
8,25
805
-
28
32
-
85
85
85
50
HY 25
2,10
220
13
18
22
22
25
25
25
20
HY 40
3,80
250
16
21
26
20
40
40
30
30
HY 85
6,25
390
-
28
32
-
85
85
85
50
HY 90
8,20
410
-
42
46
-
90
90
70
55
HY 120
9,60
550
-
65
70
-
120
120
90
75
Pozor! Znak "-" znamená, že náradie nie je určené pre strihanie tohoto materiálu!
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-72-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
HYDRAULICKÉ PUMPY
Hydraulická pumpa ručná typ HH - 700
Táto pumpa spolupracuje s hydraulickými lisovacími hlavami GK 5, HPH 2, HH 400,
HH 630, HH 1000, s hlavami strihacími HY 25, HY 40, HY 85, HY 90, HY 120 a s hlavami
dierovacími HY052. Po dosiahnutí pracovného tlaku 70 MPa sa pumpa automaticky uvolní
a klesne tlak.
Váha 8,0 kg, dĺžka 680 mm, olejová náplň 1 l. V sade je pumpa, tlaková hadica 2 m
(hadicu je možné dodať v dĺžkach 3 m, 5 m, 9 m, 12 m, 15 m) a spojka.
Katalógové číslo: 245000
Hydraulická pumpa nožná typ HN - 700
Táto pumpa spolupracuje s hydraulickými lisovacími hlavami GK 5, HPH 2, HH 400,
HH 630, HH 1000, s hlavami strihacími HY 25, HY 40, HY 85, HY 90, HY 120 a s hlavami
dierovacími HY052. Po dosiahnutí pracovného tlaku 70 MPa sa pumpa automaticky uvolní
a klesne tlak.
Váha 8,9 kg, dĺžka 720 mm, olejová náplň 1 l. V sade je pumpa, tlaková hadica 2 m
(hadicu je možné dodať v dĺžkach 3 m, 5 m, 9 m, 12 m, 15 m) a spojka.
Katalógové číslo: 245050
Hydraulická pumpa s pneumatickým pohonom typ HP - 700
Táto pumpa spolupracuje s hydraulickými lisovacími hlavami GK 5, HPH 2, HH 400,
HH 630, HH 1000, s hlavami strihacími HY 25, HY 40, HY 85, HY 90, HY 120 a s hlavami
dierovacími HY052. Pohon pumpy je stlačený vzduch 6 ÷ 10 MPa. Po dosiahnutí
pracovného tlaku 70 MPa sa pumpa automaticky uvolní a klesne tlak.
Váha 10 kg, rozmery 380x150x205 mm, olejová náplň 0,74 l prívod stlačeného vzduchu
1/4". V sade je pumpa, tlaková hadica 2 m (hadicu je možné dodať v dĺžkach 3 m, 5 m, 9
m, 12 m, 15 m) a spojka.
Katalógové číslo: 245150
Hydraulická pumpa s elektrickým pohonom typ HE - 700
Tato pumpa spolupracuje s hydraulickými lisovacími hlavami GK 5, HPH 2, HH 400,
HH 630, HH 1000, s hlavami strihacími HY 25, HY 40, HY 85, HY 90, HY 120 a s hlavami
dierovacími HY052. Pohon pumpy je elektromotor 230 V/50 Hz. Po dosiahnutí pracovného
tlaku 70 MPa sa pumpa automaticky uvolní a klesne tlak.
Váha 9 kg, rozmery 270x150x270 mm, olejová náplň 1,2 l. V sade je pumpa, tlaková
hadica 2 m (hadicu je možné dodať v dĺžkach 3 m, 5 m, 9 m, 12 m, 15 m) a spojka.
Katalógové číslo: 245200
Náhradné hadice k pumpám HH 700, HN 700, HP 700 a HE 700
Typ: WHH 2M - hadica o dĺžke 2 m
Katalógové číslo: 245201
Typ: WHH 3M - hadica o dĺžke 3 m
Katalógové číslo: 245202
Typ: WHH 6M - hadica o dĺžke 6 m
Katalógové číslo: 245203
Typ: WHH 9M - hadica o dĺžke 9 m
Katalógové číslo: 245204
Typ: WHH 12M - hadica o dĺžke 12 m
Katalógové číslo: 245205
Typ: WHH 15M - hadica o dĺžke 15 m
Katalógové číslo: 245206
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-73-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
HYDRAULICKÉ NÁRADIE
Hydraulická dierovačka typ JR 75
Táto dierovačka je určená pre vytínanie otvorov v zberniciach Cu a Al bez potreby predom
vŕtať otvor. Spolupracuje s hydraulickou pumpou HH700, HN700, HP700, HE700. Váha
15,0 kg, pracovný tlak 270 kN, maximálna hrúbka dierovanej zbernice je 10 mm,
maximálny priemer dierovaného otvoru je 21 mm, hĺbka oblúka je 75 mm. V sade je
dierovačka, 4 dierovače a kufrík.
Katalogové číslo: 245210
Štandardné dierovače v sade (na objednávku ďalšie):
Typ: JR 75/10,5 priemer 10,5 mm
Katalógové číslo: 245211
Typ: JR 75/13,5 priemer 13,5 mm
Katalógové číslo: 245212
Typ: JR 75/17,5 priemer 17,5 mm
Katalógové číslo: 245213
Typ: JR 75/20,5 priemer 20,5 mm
Katalógové číslo: 245214
Hydraulická ohýbačka typ BB 120
Táto ohýbačka je určená pre ohýbanie zberníc Cu. Spolupracuje s hydraulickou pumpou
HH700, HN700, HP700, HE700. Váha 11,5 kg, pracovný tlak 250 kN, maximálna hrúbka
ohýbanej zbernice je 12 mm, maximálna šírka ohýbanej zbernice je 120 mm, uhol ohybu je
90o (skok čo 15o).
Katalógové číslo: 245220
Hydraulická strihačka typ BC 120
Táto strihačka je určená pre strihanie zberníc Cu, Al a ocelových plechov maximálnej
tvrdosti 200 HB. Spolupracuje s hydraulickou pumpou HH700, HN700, HP700, HE700.
Váha 11,5 kg, pracovný tlak 250 kN, maximálna hrúbka strihaného materiálu Cu a Al je 12
mm, Fe je 8 mm a maximálna šírka strihaného materiálu je 120 mm.
Katalógové číslo: 245230
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-74-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
HYDRAULICKÉ DIEROVAČE PLECHU
Typ: HY 052 hydraulická dierovacia hlava spolupracuje s hydraulickou pumpou HH700,
HN700, HP700, HE700. Je určená pre vytínanie dier pre vývodky a pod.
Strihacia sila: 120kN; Maximálna hrúbka plechu (HB max=200): 3,2 mm; Pracovný tlak: 70
MPa; zdvih piestu: 25 mm; Váha: 2,3 kg.
Sada obsahuje: dierovacia hlava, matrice: priemer 22; 27,5; 34,4; 43; 48,8; 60,8 mm, tŕne:
3/8”-3/8”-75, 3/4”-1/2”-110, 3/4”-3/4”-130, plastový kufrík.
Katalógové číslo: 248000
Náhradné tŕne:
Typ: 3/8”-3/8”-75
Katalógové číslo: 248001
Typ: 3/4”-1/2”-110
Katalógové číslo: 248002
Typ: 3/4”-3/4”(3/8”)-130
Katalógové číslo: 248003
Štandardné matrice pre HY 052 majú označenie WY, SY, WKY. Pre prevlečenie tŕňa cez
plech je potrebné vyvŕtať otvor.
A - matica
B - podložka
C - dierovaný materiál
D - matrica
E - tŕň
F - redukčná spojka
G - adaptér
H - hydraulická hlava
Typ: HK 5D hydraulická dierovacia hlava je určená pre vytínanie dier pre vývodky a pod.
Strihacia sila: 50 kN; Pracovný tlak: 70 MPa; zdvih piestu: 21 mm; Váha: 2,5 kg.
Katalógové číslo: 248010
Náhradný tŕň typ: 3/8”-3/8”-75
Náhradný tŕň typ: 3/4”-3/4”(3/8”)-130
Náhradná redukčná spojka typ: 3/4”-3/8”-35
Náhradná redukčná podložka typ: Ć19/Ć32-8
Maximálny priemer diery (mm)
Katalógové číslo: 248001
Katalógové číslo: 248003
Katalógové číslo: 248005
Katalógové číslo: 248006
Maximálna hrúbka materiálu (mm)
Hliník
Oceľ
Nerez
96
3
2-2,5
76
60
3-3,5
2,5-3
3
1,5
2
3,5-4
2-2,5
Matrice pre hydraulické dierovacie kliešte HY 052 a HK 5D
TYP
SY30
SY45
SY50
SY54
SY66
SY68
SY80*
SY90*
SY92*
SY22x68
SY22x92
SY22x98
SY22,2x45
SY35x92
SY45x92
SY48x58
SY53x63
Rozmer (mm)
30x30
45x45
50x50
54x54
66x66
68x68
80x80
90x90
92x92
22x68
22x92
22x98
22,2x45
35x92
45x92
48x58
53x63
Stredový otvor
(mm)
20,5-21
20,5-21
20,5-21
20,5-21
20,5-21
20,5-21
20,5-21
20,5-21
20,5-21
10,5-11
10,5-11
10,5-11
10,5-11
20,5-21
20,5-21
20,5-21
20,5-21
Katalógové
číslo
248620
248630
248640
248650
248660
248670
248680
248690
248700
248710
248720
248730
248740
248750
248760
248770
248780
Stredový otvor
(mm)
Katalógové
číslo
WKY 22,5/A
10,5-11
248850
WKY 30,5/A
16,5-17
248851
WKY 22,5/B
10,5-11
248860
WKY 22,5/C
10,5-11
248870
TYP
Rozmer (mm)
* - tieto matrice nespolupracujú s dierovačkou HK 5D.
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-75-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
MATRICE PRE HYDRAULICKÉ DIEROVAČE PLECHU
Matrice pre hydraulické dierovacie kliešte HY 052 a HK 5D
TYP
WY 12,7/PG7
WY 15,2/PG9
WY 16,2
WY 17,5
WY 18,6/PG11
WY 19,1
WY 20,4/PG13
WY 21
WY 22,5/PG16
WY 23
WY 23,8
WY 25,4
WY 27
WY 28,3/PG21
WY 29
WY 30,5
WY 31,8
WY 32,5
Priemer
(mm)
12,7
15,2
16,2
17,5
18,6
19,1
20,4
21,0
22,5
23,0
23,8
25,4
27,0
28,3
29,0
30,5
31,8
32,5
Stredový Katalógové
otvor (mm)
číslo
Použitie
Vývodky PG 7, M 12x1,5
Vývodky PG9
Vývodky PG11
Vývodky PG13, M 20x1,5
Vývodky PG16
Vývodky M25x1,5
Vývodky PG21
Vývodky M32x1,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
248080
248090
248100
248110
248120
248130
248140
248150
248160
248170
248180
248190
248200
248210
248220
248230
248240
248250
TYP
WY 33,4
WY 34,6
WY 37/PG29
WY 38,1
WY 40,5
WY 41,3
WY 43,2
WY 44,5
WY 47/PG36
WY 47,6
WY 48
WY 49,6
WY 50,8
WY 54/PG42
WY 55
WY 57,2
WY 58
WY 60/PG48
Priemer
(mm)
Použitie
Stredový Katalógové
otvor (mm)
číslo
33,4
34,6
37,0
38,1
40,5
41,3
43,2
44,5
47,0
47,6
48,0
49,6
Vývodky PG29
Vývodky M40x1,5
Vývodky PG36
-
10-10,5
10-10,5
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
50,8
54,0
55,0
57,2
58,0
60,0
Vývodky M50x1,5
Vývodky PG42
Vývodky PG48
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
248260
248270
248280
248290
248300
248310
248320
248330
248340
248350
248360
248370
248380
248390
248400
248410
248420
248430
POZOR! Matrice typ WY a SY sú bez tŕňa. Matrice typ WKY sú spolu s tŕňom.
Pre uloženie matríc si môžete objednať kufrík typ W-PG
Katalógové číslo: 248910
Tŕne pre hydraulické dierovacie klieště HY 052 a HK 5D
TYP
Tŕň
(závit-závit-dĺžka (mm))
Priemer vytínanej diery
(mm)
Stredový otvor pre tŕň
(mm)
Katalogové
číslo
WY...
3/8”-3/8”-90
12-35
10,0-10,5
248880
WY...
3/4”-3/4”-105
37-75
19,5-20,0
248890
WY...
3/4”-1”-130
78-96
26,0-26,5
248900
SY...
3/8”-M10x1-155
22x68; 22,2x45
10,5-11,0
248901
SY...
3/8”-M10x1-165
22x98
10,5-11,0
248902
SY...
3/4”-M20x1,5-145
30-54
20,5-21,0
248903
SY...
3/4”-M20x1,5-165
68-92; 35x92-53x63
20,5-21,0
248904
SY...
3/4”-M20x1,5-195
40x138
20,5-21,0
248905
SY...
3/4”-M28x2-195
136-138; 67x138-68x138
28,5-29,0
248906
WKY...
3/8”-M10-96(WKY22,5...)
22,5
10,5-11,0
248907
WKY...
3/4”-M16-120(WKY30,5A)
30,5
16,5-17,0
248908
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-76-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
RUČNÉ DIEROVAČE PLECHU
Nástroj pre vytínanie dier do plechu. Pred vlastným vytnutím diery je potrebné vyvŕtať otvor
pre prestrčenie tŕňa. Maximálna hrúbka ocelového plechu je 2 mm pri tvrdosti HB max = 200.
TYP
SQ 30
SQ 45
SQ 50
SQ 54
SQ 66
SQ 68
SQ 80*
SQ 90*
SQ 92*
SQ 22x68
SQ 22x92
SQ 22x98
SQ 22,2x45
SQ 35x92
SQ 45x92
SQ 48x58
SQ 53x63
TYP
W 12,7/PG7
W 15,2/PG9
W 16,2
W 17,5
W 18,6/PG11
W 19,1
W 20,4/PG13
W 21
W 22,5/PG16
W 23
W 23,8
W 25,4
W 27
W 28,3/PG21
W 29
W 30,5
W 31,8
W 32,5
Rozmer
(mm)
30x30
45x45
50x50
54x54
66x66
68x68
80x80
90x90
92x92
22x68
22x92
22x98
22,2x45
35x92
45x92
48x58
53x63
Priemer
(mm)
12,7
15,2
16,2
17,5
18,6
19,1
20,4
21,0
22,5
23,0
23,8
25,4
27,0
28,3
29,0
30,5
31,8
32,5
Stredový otvor
(mm)
Katalógové
číslo
20,5-21
20,5-21
20,5-21
20,5-21
20,5-21
20,5-21
20,5-21
20,5-21
20,5-21
10,5-11
10,5-11
10,5-11
10,5-11
20,5-21
20,5-21
20,5-21
20,5-21
Použitie
Vývodky PG 7, M 12x1,5
Vývodky PG9
Vývodky PG11
Vývodky PG13, M 20x1,5
Vývodky PG16
Vývodky M25x1,5
Vývodky PG21
Vývodky M32x1,5
249460
249470
249480
249490
249500
249510
249520
249530
249540
249550
249560
249570
249580
249590
249600
249610
249620
Stredový Katalógové
otvor (mm)
číslo
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
10-10,5
248920
248930
248940
248950
248960
248970
248980
248990
249000
249010
249020
249030
249040
249050
249060
249070
249080
249090
TYP
Rozmer
(mm)
Stredový otvor
(mm)
Katalógové
číslo
WK 22,5/A
10,5-11
249690
WK 30,5/A
16,5-17
249691
WK 22,5/B
10,5-11
249700
WK 22,5/C
10,5-11
249710
TYP
W 33,4
W 34,6
W 37/PG29
W 38,1
W 40,5
W 41,3
W 43,2
W 44,5
W 47/PG36
W 47,6
W 48
W 49,6
W 50,8
W 54/PG42
W 55
W 57,2
W 58
W 60/PG48
Průmer
(mm)
Použitie
Stredový Katalógové
otvor (mm)
číslo
33,4
34,6
37,0
38,1
40,5
41,3
43,2
44,5
47,0
47,6
48,0
49,6
Vývodky PG29
Vývodky M40x1,5
Vývodky PG36
-
10-10,5
10-10,5
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
50,8
54,0
55,0
57,2
58,0
60,0
Vývodky M50x1,5
Vývodky PG42
Vývodky PG48
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
19,5-20,0
249100
249110
249120
249130
249140
249150
249160
249170
249180
249190
249200
249210
249220
249230
249240
249250
249260
249270
POZOR! Matrice typ W, SQ a WK sú spolu s tŕňom.
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-77-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
NÁRADIE NA ODIZOLOVANIE VODIČOV A KÁBLOV
Odizolovacie kliešte - RSI
Typ:
Poznámka:
Prierez (mm2):
RSI 4
0,5-4
RSI 4/R/0,2-4
0,2-4
RSI/P/2x1,5; 2x2,5
Ploché vodiče
2x1,5 a 2x2,5
RSI 4/H
Vysoká precíznosť
0,5-6
RSI/0,2-1,5
0,2-1,5
RSI/K
Pre koaxiálne káble 3C2V a 5C2V
RSI 4/náhradný nôž
RSI 4/R/0,2-4/náhradný nôž
RSI/P/2x1,5; 2x2,5/náhradný nôž
RSI 4/H/náhradný nôž
RSI/0,2-1,5/náhradný nôž
RSI/K/náhradný nôž
Katalógové čísla:
245800
245850
245900
245950
246000
246050
245801
245851
245901
245951
246001
246051
Typ: RSEu kliešte pre odizolovanie vodičov do prierezu 6 mm2
Katalógové číslo: 245550
Typ: QUATRO nôž pre odizolovanie káblov a vodičov, vytváranie očiek...
Súčasťou noža je praktické plastové púzdro pre zavesenie na opasok.
Katalógové číslo: 245510
Typ: RADIUS nôž pre odizolovanie, rezanie, skrutkovanie, otváranie...
Katalógové číslo: 245520
Typ: Koženné púzdro pre nôž RADIUS sa objednáva samostatne.
Katalógové číslo: 245521
Typ: AM 10 pre odizolovanie guľatých káblov o priereze 1,5-25 mm2 po obvode aj po dĺžke
Katalógové číslo: 245525
Typ: AM 10/náhradný nôž
Katalógové číslo: 245526
Typ: AM 11 pre odizolovanie guľatých káblov o priereze 25-35 mm2 po obvode aj po dĺžke
Katalógové číslo: 245527
Typ: AM 11/náhradný nôž
Katalógové číslo: 245528
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-78-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
NÁRADIE NA ODIZOLOVANIE VODIČOV A KÁBLOV
Typ: STRIPPER 371B pre odizolovanie vodičov o priereze 0,13-6 mm2
Katalógové číslo: 245760
Typ: STRIPPER 371B/náhradný nôž
Katalógové číslo: 245761
Typ: STRIPPER AB pre odizolovanie vodičov o priereze 0,5-6 mm2
Katalógové číslo: 245770
Slúži k odizolovaniu a strihaniu vodičov o priereze 0,5-6 mm2.
Kliešte iba narežú izoláciu, pre stiahnutie izolácie je potrebné zatiahnuť za vodič.
Typ: STRIPPER AB/náhradný nôž
Katalógové číslo: 245771
Typ: STRIPPER 6 pre odizolovanie vodičov o priereze 0,03-6 mm2
Katalógové číslo: 245650
Typ: STRIPPER 6/náhradný nôž
Katalógové číslo: 245651
Typ: STRIPPER 10 pre odizolovanie vodičov o priereze 0,5-10 mm2
Katalógové číslo: 245700
Typ STRIPPER 10/náhradný nôž
Katalógové číslo: 245701
Kliešte sú určené pre odizolovanie jedno aj viacžilových a plochých vodičov.
Typ: STRIPPER 25 pre odizolovanie vodičov o priereze 1-25 mm2
Katalógové číslo: 245750
Jednoduchým prestavením možno odizolovávať vonkajší plášť kábla aj jednotlivé vodiče.
Typ: STRIPPER 25/náhradný nôž
Katalógové číslo: 245751
Kliešte pre lisovanie telefónnych koncoviek
Typ: PZT 4-6-8 kovové prevedenie
Katalógové číslo: 246250
Typ: PZT 4-6-8P plastové prevedenie
Katalógové číslo: 246300
Kliešte sú určené pre lisovanie telefónnych koncoviek:
- štvorpinové - 4P4C (RJ22)
- šesťpinové - 6P4C (RJ11), 6P6C (RJ12)
- osempinové - 8P8C (RJ45)
Pre uľahčenie práce kliešte strihajú a odizolujú telefónne káble.
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-79-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
NÁRADIE NA ODIZOLOVANIE KÁBLOV A VODIČOV
Odizolovacie nože
- presné, rýchle a bezpečné odizolovanie káblov a vodičov s kruhovým priemerom 4-50mm
- bez poškodenia vnútorných vodičov, pretože hĺbka rezu je nastaviteľná
Typ: AM1/4-16
Katalógové číslo: 245250
Typ: AM1/8-27
Katalógové číslo: 245300
Typ: AM1/28-35
Katalógové číslo: 245350
Typ: AM1/35-50
Katalógové číslo: 245400
Typ: AM1/8-28H
Katalógové číslo: 245450
Typ: AM1/8-28G
Katalógové číslo: 245500
Typ: AM1/náhradný nôž
Katalógové číslo: 245501
Typ: Coax-Stripper No.2
Katalógové číslo: 245790
- odizolovanie koaxiálnych káblov s priemerom od 4,8 mm do 7,5 mm
- odizolovanie lankových vodičov 3x0,75 mm2, 10 mm2, 16 mm2
- nastavenie hĺbky rezu nie je potrebné
Typ: Combi-Coax No.3
Katalógové číslo: 246200
- odizolovanie koaxiálnych káblov s priemerom od 4,8 mm do 7,5 mm
- odizolovanie lankových vodičov 3x0,75 mm2, 10 mm2, 16 mm2
- nastavenie hĺbky rezu nie je potrebné
- integrovaný postranný nôž na strihanie vodičov
Typ: Stripper No.13
Katalógové číslo: 245620
- odizolovanie kruhových káblov a káblov pre vlhké priestory od 8 mm do 13 mm
- odizolovanie káblov v ťažko prístupných miestach
- nastavenie hĺbky rezu nie je potrebné
Typ: Mini-Duo No.150
Katalógové číslo: 245615
- odizolovanie vodičov od 0,5 mm2 - 6,0 mm2 s integrovanou mierkou dĺžky 8 - 20 mm
- špeciálny systém sa automaticky nastavuje na prierez vodiča
- integrovaný postranný nôž na strihanie vodičov lankových do 6 mm2, plných do 4 mm2
Typ: Stripper No.100
Katalógové číslo: 245610
- odizolovanie káblov s priemerom 4 - 13 mm
- odizolovanie vodičov s prierezom 0,5 - 16 mm2
- odizolovanie koaxiálnych káblov s priemerom 4 - 8 mm
- je možné prerezanie celého vodiča, pretože nie je možné nastaviť hĺbku rezu
- možnosť priečneho aj pozdĺžneho rezu na ťažko prístupných miestach
Typ: Multi-Stripper PLUS No.500
Katalógové číslo: 245785
- skrutkovač s dvomi typmi výmenných hrotov, skúšačka v rozsahu 110 - 250 V,
odizolovanie káblov o priemere 8 - 13 mm, odizolovanie vodičov 0,5 - 6,0 mm2, strihanie
vodičov do priemeru 9 mm, odizolovanie koaxiálnych káblov s priemerom 4 - 7,5 mm
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-80-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
NÁRADIE NA ODIZOLOVANIE KÁBLOV A VODIČOV
Typ: Duo-Stripper No.200
Katalógové číslo: 246100
- odizolovanie káblov s priemere 4 - 28 mm
- pridržovací oblúk je nastaviteľný na priemer 4 - 16 mm alebo 16 - 28 mm
- odizolovanie vodičov s prierezom 0,5 - 6 mm2
- integrovaná mierka dĺžky 8 - 20 mm
- špeciálny systém sa automaticky nastavuje na prierez vodiča
- možnosť priečneho aj pozdĺžneho rezu
Typ: Duo-Stripper No.200/náhradný nôž
Katalógové číslo: 246101
Typ: Duo-Crimp No.300
Katalógové číslo: 246150
- odizolovanie vodičov s prierezom 0,5 - 6 mm2
- vodič je odizolovaný v dĺžke od 5 mm (izolácia zostane na vodiči)
- špeciálny systém sa automaticky nastavuje na prierez vodiča
- odrezanú izoláciu, ktorá zostala na vodiči, je možné na záver pretočiť
- lisovanie dutiniek: 1. hniezdo - 0,5 - 2,5 mm2, 2. hniezdo - 4 - 6 mm2
- integrovaný postranný nôž na strihanie vodičov lankových do 6 mm2, plných do 4 mm2
Typ: Multi-Stripper No.400
Katalógové číslo: 245780
- odizolovanie káblov s priemerom 8 - 13 mm
- odizolovanie vodičov s prierezom 0,5 - 6 mm2
- integrovaný postranný nôž s bezpečnostnou poistkou na strihanie vodičov
lankových do 6 mm2, plných do 4 mm2
- možnosť priečneho aj pozdĺžneho rezu
Typ: Stripper No.5
Katalógové číslo: 245600
- odizolovanie vodičov s prierezom 0,2 - 6 mm2
- integrovaná mierka dĺžky pre odizolovanie 5 - 12 mm, odnímateľná
- integrovaný postranný nôž na strihanie vodičov do priemeru 2 mm
Typ: Stripper No.5/náhradný nůž
Katalógové číslo:
Typ: Stripper No.7-R pre guľaté vodiče
Katalógové číslo: 245605
- špeciálny systém sa automaticky nastavuje na prierez vodiča
- odizolovanie lankových vodičov s prierezom 0,5 - 16 mm2
- odizolovanie plných vodičov s prierezom 0,5 - 10 mm2
- optická mierka dĺžky pre odizolovanie 8 - 24 mm
- integrovaný postranný nôž na strihanie vodičov do priemeru 3 mm
Typ: Stripper No.7-F pre ploché vodiče
Katalógové číslo: 245607
- odizolovanie plochých vodičov s prierezom 0,75 - 4 mm2
- špeciálny systém sa automaticky nastavuje na prierez vodiča
- optická mierka dĺžky pre odizolovanie 8 - 24 mm
- integrovaný postranný nôž na strihanie vodičov do priemeru 3 mm
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-81-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
VYSOKO PROFESIONÁLNE NÁRADIE NA REZANIE
Typ: REMS Panther ANC VE. Elektrická univerzálna šabľová píla s vario elektronikou (VE)
pre rezanie volne z ruky do 6”, 250 mm. Pohonná jednotka s pištolovou rukoväťou, s bez
údržbovo pracujúcim oscilačným pohonom chráneným pred vodou a prachom s kľukovým
pohonom všestranne uloženým v ihlových ložiskách (ANC), agresívnym orbitálnym
pohybom, univerzálnym motorom 230 V, 50-60 Hz, 500 W so silným ťahom,
bezpečnostným tlačítkovým spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov
(spúšťací spínač). Univerzálne upnutie pilového listu. Šesťhranný kľúč. 1 REMS
univerzálny pilový list 150 mm. V kartóne.
Katalógové číslo: 560025
Prenosná taška
Katalógové číslo: 574436
Typ: REMS Cat ANC VE. Elektrická univerzálna šabľová píla s vario elektronikou (VE) pre
rezanie volne z ruky do 6”, 250 mm. Pohonná jednotka s pištolovou rukoväťou, s bez
údržbovo pracujúcim oscilačným pohonom chráneným pred vodou a prachom s kľukovým
pohonom všestranne uloženým v ihlových ložiskách (ANC), agresívnym orbitálnym
pohybom, univerzálnym motorom 230 V, 50-60 Hz, 1050 W so silným ťahom,
bezpečnostným tlačítkovým spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov
(spúšťací spínač). Univerzálne upnutie pilového listu. Šesťhranný kľúč. 1 REMS
univerzálny pilový list 150 mm. V kartóne.
Katalógové číslo: 560030
Kovový kufrík
Katalógové číslo: 566005
Typ: REMS Tiger ANC VE Set. Elektrická univerzálna šabľová píla s vario elektronikou
(VE) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie volne z ruky
do 6”, 250 mm. Pohonná jednotka s pištolovou rukoväťou, s bez údržbovo pracujúcim
oscilačným pohonom chráneným pred vodou a prachom s kľukovým pohonom všestranne
uloženým v ihlových ložiskách (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, univerzálnym
motorom 230V, 50-60Hz, 1050W so silným ťahom, bezpečnostným tlačítkovým spínačom.
Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (spúšťací spínač). Univerzálne upnutie
pilového listu. Šesťhranný kľúč. 1 REMS univerzálny pilový list 150 mm. V pevnom kufríku.
Katalógové číslo: 560027
Typ: REMS Akku-Cat ANC VE. Akumulátorová univerzálna šabľová píla s vario
elektronikou (VE) pre rezanie volne z ruky do 6”, 250 mm. Pohonná jednotka s pištolovou
rukoväťou, s bez údržbovo pracujúcim oscilačným pohonom chráneným pred vodou a
prachom s kľukovým pohonom všestranne uloženým v ihlových ložiskách (ANC),
agresívnym orbitálnym pohybom, akumulátorovým motorom 18 V, so silným ťahom,
bezpečnostným tlačítkovým spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov
(spúšťací spínač). High-Power-Akku 18 V, 2,0 Ah, rýchlonabíjačka 230 V, 50-60 Hz, 50 W.
Univerzálne upnutie pilového listu. Šesťhranný kľúč. 1 REMS univerzálny pilový list 150
mm. V pevnom kufríku.
Katalógové číslo: 560050
High-Power-Akku 18 V, 2,0 Ah
Katalogové číslo: 565210
Rýchlonabíjačka 230 V, 50-60 Hz, 50 W
Katalogové číslo: 565220
Typ: REMS strihacia hlava. Káblové nožnice s vymeniteľnými káblovými britmi (2 ks) pre
elektrické káble do priemeru 30 mm. Pracuje s pohonnou jednotkou REMS Power-Press a
REMS Akku-Press. V kartóne.
Katalógové číslo: 571887
Strihacie brity (2 ks)
Katalógové číslo: 571889
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-82-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
VYSOKO PROFESIONÁLNE NÁRADIE NA REZANIE
Pilové listy pre šabľové pily REMS
Označenie
Dĺžka Rozteč Mate- Farba Kat. číslo
Balenie je
(mm) zubov riál
(mm)
5ks
REMS Špeciálny pilový list na oceľové trubky
do 2”
140
2,5
HSS-Bi žltý
561007
REMS Špeciálny pilový list na oceľové trubky
do 2”
140
3,2
HSS-Bi žltý
561001
REMS Špeciálny pilový list na oceľové trubky
do 4”
200
3,2
HSS-Bi žltý
561002
Označenie
Dĺžka Rozteč Mate- Farba Kat. číslo
Balenie je
(mm) zubov riál
(mm)
5ks
REMS Univerzálny pilový list 100
REMS Univerzálny pilový list 150
REMS Univerzálny pilový list 200
REMS Univerzálny pilový list 300
Označenie
REMS Pilový list
kovy 3 mm a hrubšie
100
kombo HSS-Bi červený 561006
1,8/2,5
150
kombo
HSS-Bi červený 561005
1,8/2,5
200
kombo
1,8/2,5 HSS-Bi červený 561003
300
kombo
HSS-Bi červený 561004
1,8/2,5
Dĺžka Rozteč Mate- Farba Kat. číslo
(mm) zubov riál
Balenie je
(mm)
5ks
100
1,8 HSS-Bi červený 561101
150
1,8 HSS-Bi červený 561103
200
1,8 HSS-Bi červený 561102
REMS Pilový list
kovy 1 - 3 mm
150
1,4
HSS-Bi červený 561104
REMS Pilový list
kovy 1 - 3 mm (krivkový list)
90
1,4
HSS-Bi červený 561107
REMS Pilový list
kovy 4 mm a hrubší, drevo s klincami a palety
150
2,5
HSS-Bi čierný
561110
REMS Pilový list
všetky druhy dreva
300
4
WS
čierný
561111
REMS Pilový list
sádrokartonové dosky, porobeton a pod.
150
5
WS
biely
561115
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-83-
NÁRADIE FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
VYSOKO PROFESIONÁLNE NÁRADIE NA LISOVANIE
Typ: REMS Power-Press E. Elektrický lis pre lisovanie káblových koncoviek. Uchopenie
lisovacej hlavy pomocou automatického zaistenia. Elektromechanická pohonná jednotka s
redukčnou prevodovkou nevyžadujúcou žiadnu údržbu s bezpečnostnou klznou trecou
spojkou. Iba 4,4 kg. Osvedčený univerzálny motor 230 V, 50-60 Hz, 450 W, bezpečnostný
spínač. V kartóne. Matrice sú totožné s kliešťami K22.
Katalógové číslo: 572100
Hlava pre uchytenie matríc E 01
Kovový kufrík
Katalógové číslo: 571855
Katalógové číslo: 570280
Typ: REMS Power-Press 2000. Elektrický lis pre lisovanie káblových koncoviek.
Uchopenie lisovacej hlavy pomocou automatického zaistenia. Elektromechanická pohonná
jednotka s redukčnou prevodovkou nevyžadujúcou žiadnu údržbu s bezpečnostnou klznou
trecou spojkou. Iba 4,8 kg. Osvedčený univerzálny motor 230 V, 50-60 Hz, 500 W,
bezpečnostný spínač. V kartóne. Matrice sú totožné s kliešťami K22.
Katalógové číslo: 572000
Hlava pre uchytenie matríc E 01
Kovový kufrík
Katalógové číslo: 571855
Katalógové číslo: 570280
Typ: REMS Power-Press ACC. Elektrický lis pre lisovanie káblových koncoviek.
Uchopenie lisovacej hlavy pomocou automatického zaistenia. Elektromechanická pohonná
jednotka s redukčnou prevodovkou nevyžadujúcou žiadnu údržbu s bezpečnostnou klznou
trecou spojkou. Iba 4,8 kg. Osvedčený univerzálny motor 230 V, 50-60 Hz, 450 W,
bezpečnostný spínač, servisná elektronika. Automatis-Circuit-Control (ACC): automatický
spätný chod po úplnom ukončení lisovania. V kartóne. Matrice sú totožné s kliešťami K22.
Katalógové číslo: 577000
Hlava pre uchytenie matríc E 01
Kovový kufrík
Katalogové číslo: 571855
Katalógové číslo: 571280
Typ: REMS Akku-Press. Akumulátorový lis pre lisovanie káblových koncoviek. Otočné
uchopenie lisovacej hlavy pomocou automatického zaistenia. Elektrohydraulické pohonné
zariadenie, mimoosé piestové čerpadlo s robusnou planetovou prevodovkou,
akumulátorovým motorom 12 V so silným ťahom. Iba 4,5 kg. Bezpečnostný spínač.
Akumulátor 12 V, 2,0 Ah, rychlonabíjačka 230 V, 50-60 Hz, 50 W. V kovovom kufríku.
Matrice sú totožné s kliešťami K22. V sade s kliešťami sú položky 2, 3 a 4.
Katalógové číslo: 571010
1. Hlava pre uchytenie matríc E 01
Katalógové číslo: 571855
2. Akumulátor
Katalógové číslo: 571510
3. Rýchlonabíjačka 230 V, 50-60 Hz, 50 W
Katalógové číslo: 565220
4. Sieťový zdroj 230 V pre akumulátorové lisy
Katalógové číslo: 571535
Typ: REMS Akku-Press ACC. Akumulátorový lis pre lisovanie káblových koncoviek.
Otočné uchopenie lisovacej hlavy pomocou automatického zaistenia. Elektrohydraulické
pohonné zariadenie, mimoosé piestové čerpadlo s robusnou planetovou prevodovkou,
akumulátorovým motorom 12V so silným ťahom. Iba 4,5kg. Bezpečnostný spínač, servisná
elektronika. Akumulátor 12 V, 2,0 Ah, rýchlonabíjačka 230 V, 50-60 Hz, 50 W. AutomatisCircuit-Control (ACC): automatický spätný chod po úplnom ukončení lisovania. V kovovom
kufríku. Matrice sú totožné s kliešťami K22. V sade s kliešťami sú položky 2, 3 a 4.
Katalógové číslo: 571011
1. Hlava pre uchytenie matríc E 01
Katalógové číslo: 571855
2. Akumulátor
Katalógové číslo: 571510
3. Rýchlonabíjačka 230 V, 50-60 Hz, 50 W
Katalógové číslo: 565220
4. Sieťový zdroj 230 V pre akumulátorové lisy
Katalógové číslo: 571535
Matrice do hlavy E 01 sú totožné s matricami do klieští K 22, ktoré sa nachádzajú na str. 64.
Poznámky:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-84-
VIAZACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
RT, RTH, RTV, RTE - VIAZACIE PÁSKY BIELE
šírka
Materiál: POLYAMID 6,6
UL 94 V2
Farba: Prírodná (svetlá)
Typ
dĺžka
(označenie)
Rozmery
(mm x mm)
Sila v ťahu
(kg)
Počet kusov
v jednom balení
Počet kusov
v kartóne
Katalógové
číslo
RT - 330
RT - 350
RT - 304
RT - 360
RT - 377
RT - 550
RT - 508
RT - 511
RT - 514
RT - 604
RT - 606
RT - 608
RT - 675
RT - 1000
RT - 1100
RT - 1400
RT - 1600
RT - 1800
RTH - 100
RTH - 600
RTH - 800
RTH - 1000
RTH - 1100
RTH - 1400
RTH - 1700
RTH - 2100
RTH - 2800
RTV - 3500
RTV - 4500
RTE - 1400
RTE - 2800
RTE - 4400
72 x 2,4
98 x 2,5
135 x 2,5
160 x 2,6
200 x 2,6
140 x 3,6
200 x 3,6
290 x 3,6
370 x 3,6
120 x 4.5
160 x 4.5
178 x 4.8
200 x 4,8
250 x 4,8
290 x 4,8
360 x 4,8
390 x 4,8
430 x 4,8
120 x 7,8
180 x 7,8
210 x 7,8
240 x 7,8
300 x 7,8
365 x 7,8
450 x 7,8
540 x 7,8
750 x 7,8
762 x 9,0
1100 x 9,0
230 x 12,6
730 x 12,6
1000 x 12,6
6,12
8,16
8,16
8,16
8,16
13,26
13,26
13,26
13,26
22,44
22,44
22,44
22,44
22,44
22,44
22,44
22,44
22,44
22,44
22,44
55,08
55,08
55,08
55,08
55,08
55,08
55,08
71,4
71,4
110,0
110,0
110,0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
60 000
40 000
35 000
35 000
25 000
25 000
20 000
15 000
10 000
25 000
15 000
15 000
13 000
10 000
10 000
7 500
7 000
6 000
9 000
6 000
6 000
5 000
4 000
3 500
3 000
2 000
2 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
100100
100110
100120
100130
100140
100150
100160
100170
100180
100190
100200
100210
100220
100230
100240
100250
100260
100270
100280
100290
100300
100310
100320
100330
100340
100350
100360
100370
100380
100390
100400
100410
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-85-
VIAZACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
RT, RTH, RTV, RTE - VIAZACIE PÁSKY ČIERNE
šírka
Materiál: POLYAMID 6,6
UL 94 V2
Farba: Čierna
Typ
(označenie)
RT - 330 UV
RT - 350 UV
RT - 304 UV
RT - 360 UV
RT - 377 UV
RT - 550 UV
RT - 508 UV
RT - 511 UV
RT - 514 UV
RT - 604 UV
RT - 606 UV
RT - 608 UV
RT - 675 UV
RT - 1000 UV
RT - 1100 UV
RT - 1400 UV
RT - 1600 UV
RT - 1800 UV
RTH - 100 UV
RTH - 600 UV
RTH - 800 UV
RTH - 1000 UV
RTH - 1100 UV
RTH - 1400 UV
RTH - 1700 UV
RTH - 2100 UV
RTH - 2800 UV
RTV - 3500 UV
RTV - 4500 UV
RTE - 1400 UV
RTE - 2800 UV
RTE - 4400 UV
dĺžka
Rozmery
(mm x mm)
Sila v ťahu
(kg)
Počet kusov
v jednom balení
Počet kusov
v kartónu
Katalogové
číslo
72 x 2,4
98 x 2,5
135 x 2,5
160 x 2,6
200 x 2,6
140 x 3,6
200 x 3,6
290 x 3,6
370 x 3,6
120 x 4.5
160 x 4.5
178 x 4.8
200 x 4,8
250 x 4,8
290 x 4,8
360 x 4,8
390 x 4,8
430 x 4,8
120 x 7,8
180 x 7,8
210 x 7,8
240 x 7,8
300 x 7,8
365 x 7,8
450 x 7,8
540 x 7,8
750 x 7,8
762 x 9,0
1100 x 9,0
230 x 12,6
730 x 12,6
1000 x 12,6
6,12
8,16
8,16
8,16
8,16
13,26
13,26
13,26
13,26
22,44
22,44
22,44
22,44
22,44
22,44
22,44
22,44
22,44
22,44
22,44
55,08
55,08
55,08
55,08
55,08
55,08
55,08
71,4
71,4
110,0
110,0
110,0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
60 000
40 000
35 000
35 000
25 000
25 000
20 000
15 000
10 000
25 000
15 000
15 000
13 000
10 000
10 000
7 500
7 000
6 000
9 000
6 000
6 000
5 000
4 000
3 500
3 000
2 000
2 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
100105
100115
100125
100135
100145
100155
100165
100175
100185
100195
100205
100215
100225
100235
100245
100255
100265
100275
100285
100295
100305
100315
100325
100335
100345
100355
100365
100375
100385
100395
100405
100415
NÁRADIE K INŠTALÁCII VIAZACÍCH PÁSIEK
RT 2 - kovové
RT 22 - plastové
2
Katalógové číslo: 18520
3
Katalógové číslo: 18522
2
1
RT 2 slúži k inštalácii viazacích pásiek o šírke 2,2 až 4,8 mm.
Po utiahnutí pásky dôjde k samočinnému ustrihnutiu zbytku
pásky. Moment strihu (utiahnutie pásky) sa reguluje
kolečkom (1) na rukoväti klieští. Uťahovanie sa prevádza
viacnásobným stlačením klieští (2). Hmotnosť 0,3 kg, dĺžka
160 mm. Kovová konštrukcia. Náhradné diely nedodávame.
RT 22 rovnaké ako RT 2, iba konštrukcia je z vysoko
odolného plastu. Hmotnosť 0,26 kg.
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
RT 3
Katalógové číslo: 18521
RT 3 slúžia k inštalácii viazacích pásiek o šírke 3,6 až 9,0 mm.
Po utiahnutí pásky musíme ustrihnúť zbytok pásky pomocou
páky (3). Uťahovanie sa prevádza viacnásobným stlačením
klieští (2). Hmotnosť 0,32 kg, dĺžka 195 mm. Kovová
konštrukcia. Náhradné diely nedodávame.
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-86-
VIAZACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
RTM, RTHM - VIAZACIE PÁSKY S MONTÁŽNYM OTVOROM
šírka
dĺžka
Materiál: POLYAMID 6,6
UL 94 V2
Farba: Prírodná (svetlá)
Typ
(označenie)
Rozmery
(mm x mm)
RTM - 350
98 x 2,4
RTM - 550
150 x 3,6
RTM - 675*
200 x 4,8
RTM - 1100
290 x 4,8
RTM - 1400
370 x 4,8
RTHM - 800
200 x 7,8
RTHM - 1400*
380 x 7,8
* možno dodať aj v čiernej farbe
Pre zväzky
s priemerom
Otvor
pre skrutku
Sila v ťahu
(kg)
Počet ks
v 1 balení
Katalógové
číslo
do 20 mm
do 32 mm
do 50 mm
do 76 mm
do 102 mm
do 50 mm
do 104 mm
M3
M4
M5
M5
M5
M6
M6
8
13
20
20
20
54
54
100
100
100
100
100
100
100
14359
14361
14362
14364
14360
14365
14366
RTIDE, RTIDI - VIAZACIE PÁSKY S IDENTIFIKAČNÍM ŠTÍTKOM
RTIDI
RTIDE
Materiál: POLYAMID 6,6
UL 94 V2
Farba: Prírodná (svetlá)
Typ
šírka
dĺžka
(označenie)
Rozmery
(mm x mm)
Pre zväzky
s priemerom
Rozmer
štítka
Sila v ťahu
(kg)
Počet ks
v 1 balení
Katalógové
číslo
RTIDE - 350
RTIDE - 377
RTIDI - 350
RTIDI - 377
110 x 2,5
200 x 2,5
100 x 2,5
200 x 2,5
do 20 mm
do 50 mm
do 20 mm
do 50 mm
20,4 x 9,1 mm
21,0 x 9,0 mm
25,4 x 8,0 mm
25,0 x 8,0 mm
8,16
8,16
8,16
8,16
100
100
100
100
165000
16550
166000
16660
RTPM - VIAZACIE PÁSKY SO ZASTRKÁVACOU HLAVOU
šírka
dĺžka
Materiál: POLYAMID 6,6
UL 94 V2
Farba: Prírodná (svetlá)
Typ
(označenie)
Rozmery
(mm x mm)
Pre zväzky
s priemerom
Ø otvoru
(mm)
Sila v ťahu
(kg)
Počet ks
v 1 balení
Katalógové
číslo
RTPM - 350
RTPM - 675
110 x 2,5
200 x 4,5
do 18 mm
do 50 mm
4,5
6,3
8
22
100
100
15700
157500
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-87-
UPEVŇOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
SM 25, SM 55, SM 68 - SKRUTKOVACIE PRÍCHYTKY PRE VIAZACIE PÁSKY
Materiál: POLYAMID 6, UL 94 V2 - BIELA
POLYAMID 6, UL 94 V0 - ČIERNA
Prac. teplota: -40 ÷ +80oC
Typ
(označenie)
Rozmery
(mm x mm)
Otvor pre
skrutku (mm)
Zväzok
(mm)
Počet ks
v 1 balení
Katalógové
číslo
SM-25
SM-55
SM-68
14,6
15 xx22,5
22,5
12 x 18
9,5 x 15
5,0
4,5
3,5
pre pásky šírky do 9,3 mm
pre pásky šírky do 8,3 mm
pre pásky šírky do 5,0 mm
100
100
100
54960
5496
5497
54980
5498
SM-2, SM-4 - SKRUTKOVACIE PRÍCHYTKY PRE VIAZACIE PÁSKY
SM-2
SM-4
Materiál: POLYAMID 6, UL 94 V2 - BIELA
POLYAMID 6, UL 94 V0 - ČIERNA
Prac. teplota: -40 ÷ +80oC
Biele
Čierne
SM-2
SM-4
SM-2/S
SM-4/S
Rozmery
(mm x mm)
Otvor pre
skrutku (mm)
Pre pásky
so šírkou
Počet ks
v 1 balení
32 x 25
29 x 29
2 x 3,3
4,5
do 8,3 mm
do 8,3 mm
100
100
PM 1, PM 2 - ZASTRKÁVACIE PRÍCHYTKY PRE VIAZACIE PÁSKY
Katalógové číslo
8,1
Biele
Čierne
18018
18019
18020
18021
2,5
Typ
Materiál: POLYAMID 6, UL 94 V2
Farba: Prírodná (svetlá)
Prac. teplota: -40 ÷ +80oC
Typ
(označenie)
PM-1
PM-2
Rozmery
(mm x mm)
Montážny otvor
(mm)
Pre pásky
so šírkou
Počet ks
v 1 balení
Katalógové
číslo
9,5 x 7,5
11,3 x 10,2
6,4
6,3
do 4,8 mm
do 8,0 mm
100
100
3762
3763
ABM - SAMOLEPIACE PRÍCHYTKY PRE VIAZACIE PÁSKY
Materiál: POLYAMID 6, UL 94 V2 - BIELA
POLYAMID 6, UL 94 V0 - ČIERNA
Prac. teplota: -40 ÷ +70oC
Typ
Biele
ABMMM - 4
ABMM - 4
ABM - 4
ABM - 2
Čierne
ABMM - 4/S
ABM - 4/S
ABMMM ... A= 12,5 mm
ABMM ... A= 19,0 mm
ABM-4
Rozmery
(mm x mm)
Max. zaťaženie
(N)
12,5 x 12,5
19 x 19
29 x 29
32 x 25
0,4
1,0
2,6
2,2
Počet ks
v 1 balení
Pre pásky
so šírkou
do 3,6
do 3,6
do 8,2
do 8,2
mm
mm
mm
mm
100
100
100
100
ABM-2
Katalógové číslo
Biele
Čierne
18024
18025
18028
18030
18026
18029
D10 - ZATĹKACIE PRÍCHYTKY PRE VIAZACIE PÁSKY
Materiál: POLYAMID 6, UL 94 V2
Farba: ČIERNA
Prac. teplota: -40 ÷ +85oC
Typ
(označenie)
D10
Rozmery
(mm x mm)
Montážny otvor
(mm)
Pre pásky
so šírkou
Počet ks
v 1 balení
Katalógové
číslo
37 x 10
Ø8
do 8,2 mm
100
100020
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-88-
UPEVŇOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
UZK - ZATĹKACIE PRÍCHYTKY PRE KÁBLE
Materiál: POLYETYLÉN
Farba: BIELA
Prac. teplota: -30 ÷ +90oC
Rozmery (mm)
Typ
D
d
L
Balenie
(ks)
Katalógové
číslo
5 ÷ 10
10 ÷ 16
7
8
40
50
100
100
10003
10004
(označenie)
UZK1
UZK2
E 20, E 21, E 22 - SAMOLEPIACE PRÍCHYTKY PRE VODIČE
Materiál: PVC - ŠEDÁ
LEPIŤ NA RIADNE OČISTENÝ A ODMASTENÝ POVRCH
Prac. teplota: -40 ÷ +70oC
Typ
(označenie)
E 20
E 21
E 22
A
(mm)
B
(mm)
Balenie
(ks)
Katalógové
číslo
25
25
25
15
20
25
100
100
100
18032
18033
18034
E 31, E 32 - SAMOLEPIACE PRÍCHYTKY PRE VODIČE
Materiál: POLYAMID 6.6
Farba: BIELA
LEPIŤ NA RIADNE OČISTENÝ A ODMASTENÝ POVRCH
Prac. teplota: -40 ÷ +70oC
Rozmery (mm)
Typ
(označenie)
E 31
E 32
A
B
C
D
Balenie
(ks)
Katalógové
číslo
10
16
5
15
4,9
18
19 x 19
26 x 26
100
100
54300
54310
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-89-
UPEVŇOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
UG, UGP - PRÍCHYTKY
Príchytka typ UG je určená k upevňovaniu káblov a inštalačných trubiek ku každému
podkladu. Uplatnenie klinca ako upevňovacieho elementu vám ponúka veľmi ľahkú,
trvalú a hlavne rýchlu montáž. Umožňuje použitie v inštaláciach ako pod omietku, tak
aj na omietku. Galvanicky pokovený kliniec zaisťuje trvalosť a estetiku montáže.
Materiál príchytky: polyamid 6.6 UL 94 V2
Farba: biela
Prac. teplota: -40°C až +85°C
Typ
UG
UGP
Rozmery (mm)
A
B
Kliniec
(mm)
Počet ks
v 1 balení
Katalógové
číslo
UG 4
UG 5
UG 6
UG 7
UG 8
UG 9
UG 10
UG 12
UG 14
UG 16
UG 18
UG 20
UG 22
UG 25
UG 30
UG 35
UG 40
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
5,3
6,5
8,1
8,7
9,6
10,7
11,7
12,8
14,9
16,9
21,5
23,0
25,5
28,5
36,0
39,0
44,0
1,7x15
1,7x15
1,7x17
1,9x18
2,05x20
2,05x23
2,3x23
2,3x25
2,3x30
2,5x33
2,5x38
2,8x40
2,8x40
3,0x45
3,2x56
3,2x60
3,2x62
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
23016
23017
23018
23019
23020
23021
23022
23023
23024
23025
23026
23027
23028
23029
23030
23031
23032
Typ
Rozmery (mm)
(označenie)
(označenie)
A
B
H
Kliniec
(mm)
Počet ks
v 1 balení
Katalógové
číslo
UGP 4x4
UGP 5x4
UGP 6x4
UGP 7x4,5
UGP 8x5
UGP 9x5,5
UGP 10x5,5
UGP 12x6
UGP 14x5,5
4
5
6
7
8
9
10
12
14
6,0
6,0
6,5
7,0
7,5
8,2
8,6
9,0
6,8
3,8
3,8
4,1
4,7
5,0
5,4
5,7
6,1
5,5
1,7x15
1,7x15
1,7x17
1,9x18
2,05x20
2,05x23
2,3x23
2,3x25
2,0x20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
23033
23034
23035
23036
23037
23038
23039
23040
23041
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-90-
UPEVŇOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
LN, HN - OBÍMKY
- k upevneniu káblov, káblových zväzkov
a ochranných hadíc
- vhodné ako menej zaťažovaný odľahčovač
- všetky typy zodpovedajú UL a plnia Mil Std 24E,
Mil C-21565(NAS) a Mil P-17091-B
- upevňujú sa pomocou skrutiek alebo nitov
- materiál PA 6.6
- max. teplota +85°C
- samozhášavé podľa UL 94V-2
Katalógové číslo
Čierna
Biela
3351
3362
3352
3363
3353
3364
3354
3365
3355
3366
3356
3367
3357
3368
3358
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3390
3392
3393
3394
3396
3398
3301
3312
3302
3313
3303
3314
3304
3315
3305
3316
3306
3317
3307
3318
3308
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3340
3342
3343
3344
3346
3348
Typ
(označenie)
LN 1
LN 2
LN 21
LN 3
LN 31
LN 4
LN 41
LN 5
LN 51
LN 6
LN 61
LN 7
LN 71
LN 8
LN 81
HN 2
HN 3
HN 4
HN 5
HN 6
HN 7
HN 8
HN 9
HN 10
HN 11
HN 12
HN 13
HN 14
HN 16
HN 18
HN 19
HN 20
HN 22
HN 24
Rozmery (mm)
Ø zväzku
(mm)
Otvor pre skrutku
(mm)
(A)
(B)
(C)
2.1
3,2
3,2
4,8
4,8
6,4
6,4
7,9
7,9
9,5
9,5
11,1
11,1
12,7
12,7
2,9
4,4
6,4
7,9
9,5
11,1
12,7
14,3
15,9
17,4
19,1
20,6
22,2
25,4
28,6
30,1
31,8
34,9
38,1
4.8
4,3
5,2
4,3
5,2
4,3
5,2
4,3
5,2
4,3
5,2
4,3
5,2
4,3
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
7.9
8,7
8,7
9,6
9,6
10,7
10,7
11,2
11,2
11,8
11,8
12,7
12,7
13,5
13,5
9,1
10,7
11,1
12,0
12,7
13,5
14,1
15,3
15,9
16,9
17,8
19,9
20,2
20,9
23,8
24,5
24,9
26,5
28,3
9.5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
1.3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,5
1,3
1,3
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-91-
ZVÄZKOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
WSN, WSN..S, WSN..V2 - ZVÄZKOVACIE ŠPIRÁLY
Typ
(označenie)
WSN 3 S
WSN 6 S
WSN 8 S
WSN 10 S
WSN 12 S
WSN 15 S
WSN 19 S
WSN 24 S
Typ
(označenie)
WSN 3 V2
WSN 6 V2
WSN 8 V2
WSN 10 V2
WSN 12 V2
WSN 15 V2
WSN 19 V2
WSN 24 V2
D
(mm)
T
(mm)
S
(mm)
Ø zväzku
(mm)
Balenie
(m)
Katalógové
číslo
PE - prírodná - transp.
WSN 3
WSN 6
WSN 8
WSN 10
WSN 12
WSN 15
WSN 19
WSN 24
Materiál
(farba)
3
6
8
10
12
15
19
24
0,75
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
5
7
11
12
14
15
18
20
3 ÷ 10
6 ÷ 50
8 ÷ 60
10 ÷ 60
12 ÷ 65
15 ÷ 70
19 ÷ 100
24 ÷ 130
10
10
10
10
10
10
10
10
SP0002
SP0004
SP0006
SP0008
SP0010
SP0012
SP0015
SP0020
Materiál
(farba)
D
(mm)
T
(mm)
S
(mm)
Ø zväzku
(mm)
Balenie
(m)
Katalógové
číslo
PE - čierna
Typ
(označenie)
3
6
8
10
12
15
19
24
0,75
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
5
7
11
12
14
15
18
20
3 ÷ 10
6 ÷ 50
8 ÷ 60
10 ÷ 60
12 ÷ 65
15 ÷ 70
19 ÷ 100
24 ÷ 130
10
10
10
10
10
10
10
10
SPA002
SPA004
SPA006
SPA008
SPA010
SPA012
SPA015
SPA020
Materiál
(farba)
D
(mm)
T
(mm)
S
(mm)
Ø zväzku
(mm)
Balenie
(m)
Katalógové
číslo
PE/V2 - biela (mliečna)
Materiál: POLYETYLÉN (PE)
Farba: PRÍRODNÁ - TRANSPARENTNÁ
ČIERNA (PE) - NA OBJEDNÁVKU JE MOŽNÉ DODAŤ AJ INÉ FARBY
BIELA (PE/V2) - SAMOZHÁŠAVÁ
Prac. teplota: -30 ÷ +70oC
3
6
8
10
12
15
19
24
0,75
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
5
7
11
12
14
15
18
20
3 ÷ 10
6 ÷ 50
8 ÷ 60
10 ÷ 60
12 ÷ 65
15 ÷ 70
19 ÷ 100
24 ÷ 130
10
10
10
10
10
10
10
10
SPV202
SPV204
SPV206
SPV208
SPV210
SPV212
SPV215
SPV220
Pri objednávaní iných farieb uvádzajte za typovým označeným tieto kódy:
Biela - WT
Červená - RD
Modrá - BL
Šedá - GY
Žltá - YL
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-92-
ZVÄZKOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
BO - BUŽÍRKY Z PVC
Elektroizolačné bužírky z PVC slúžia k označovaniu, zväzkovaniu a izolácii el. vodičov.
o
Pracovná teplota: -40 ÷ +70 C
Pracovný odpor: 1013 W x cm
Dielektrická vytrvalosť: 10 kV/mm
Materiál: PVC WI - 2
Typ
(označenie)
BO 1
BO 1,5
BO 2
BO 2,5
BO 3
BO 3,5
BO 4
BO 5
BO 6
BO 6,5
BO 7
BO 8
BO 9
BO 10
BO 12
BO 14
BO 15
BO 16
BO 17
BO 18
BO 19
BO 20
BO 21
BO 22
BO 23
BO 24
BO 25
BO 26
BO 27
BO 28
BO 30
BO 32
BO 34
BO 35
BO 36
BO 38
BO 40
BO 42
BO 44
BO 45
BO 46
BO 48
BO 50
Vnútorný Ø
(mm)
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0
6,5
7,0
8,0
9,0
10,0
12,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
30,0
32,0
34,0
35,0
36,0
38,0
40,0
42,0
44,0
45,0
46,0
48,0
50,0
Hrúbka steny
(mm)
Balenie
(m)
0,3;0,5;1,0
0,5;1,0
0,5;1,0
0,5;1,0
0,5;1,0;1,5
0,5;1,0;1,5
0,5;1,0;1,5;2,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
0,5;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Pri objednávaní uvádzajte: BO(vnútornýØ)x(hrúbka steny) a farba
Štandardná hrúbka steny: 0,5±0,1 alebo 1±0,1 mm; neštandardná hrúbka steny: 1,5±0,15, 2±0,15 , 2,5±0,2, 3±0,2 mm
Štandardné farby: čierna a biela; neštandardné farby: červená, modrá, žltá, zelená, fialová
Neštandardné rozmery a farby dodávame na objednávku v termínoch 4÷8 týždňov.
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-93-
OCHRANNÝ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
OKU - LEMOVKA
Materiál: PVC - odolné proti bež. rozpúšťadlám, olejom,
pliesňam a podobne.
Farba: Čierna, na objednávku dodáme aj iné farby pri
minimálnom odbere 500 m.
Prac. teplota: -30 ÷ +70oC
Typ
(označenie)
OKU 1/0,5
OKU 2/1
OKU 3/1,5
OKU 4/2
OKU 5/2,5
OKU 6/3
OKU 7/3,5
OKU 8/4
OKU 9/4,5
OKU 10/5
OKU 11/5,5
OKU 12/6
Hrúbka plechu
(mm)
Balenie
(m)
A
(mm)
B
(mm)
Katalógové
číslo
0,4 ÷ 0,7
0,8 ÷ 1,2
1,2 ÷ 1,8
1,7 ÷ 2,3
2,2 ÷ 2,8
2,7 ÷ 3,3
3,3 ÷ 3,8
3,7 ÷ 4,3
4,2 ÷ 4,8
4,6 ÷ 5,4
5,1 ÷ 5,9
5,6 ÷ 6,4
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
3,5
5,0
5,0
6,0
6,5
7,5
7,5
8,5
9,5
11,5
11,0
12,0
7,0
9,5
10,0
11,0
12,5
14,5
13,0
14,5
15,5
16,0
17,5
19,0
35120
35121
35122
35123
35124
35125
35126
35127
35128
35129
35130
35131
OPC - LEMOVKA
Materiál: PVC - odolné proti bež. rozpúšťadlám, olejom,
pliesňam a podobne.
Farba: Čierna, na objednávku dodáme aj iné farby pri
minimálnom odbere 500 m.
Prac. teplota: -30 ÷ +70oC
Typ
(označenie)
Hrúbka plechu
(mm)
OPC - 1
OPC - 2
OPC - 3
0,4 ÷ 1,3
1,3 ÷ 2,2
2,2 ÷ 3,3
Minimálny polomer
ohybu (mm)
45
55
65
Balenie
(m)
A
(mm)
B
(mm)
Katalógové
číslo
50
50
50
5
6,5
7,5
9
9,5
11
35132
35133
35134
OPN - LEMOVKA
Materiál: PVC - odolné proti bež. rozpúšťadlám, olejom,
pliesňam a podobne.
Farba: Čierna, na objednávku dodáme aj iné farby pri
minimálnom odbere 500 m.
Prac. teplota: -30 ÷ +70oC
Typ
(označenie)
Hrúbka plechu
(mm)
Balenie
(m)
A
(mm)
B
(mm)
Katalógové
číslo
OPN - 1
OPN - 2
OPN - 3
0,4 ÷ 1,3
1,3 ÷ 2,2
2,2 ÷ 3,3
50
50
50
5
6,5
7,5
9
9,5
11
35135
35136
35137
Pri objednávaní iných farieb než čiernych uvádzajte za typovým označeným tieto kódy:
Biela - WT
Červená - RD
Modrá - BL
Šedá - GY
Žltá - YL
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-94-
OCHRANNÝ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
WO - OCHRANNÁ OHYBNÁ HADICA Z POZINKOVANEJ OCELE TYP
Materiál: pozinkovaná oceľ (na prianie nerezová oceľ)
Odolnosť proti korózii: 1 (slabá) EN 50086
Pracovná teplota: -80 ÷ +300°C
Krytie: IP 40, EN 60529
Odolnosť na tlak: 4 (1250 N) EN 50086
Doporučené príslušenstvo: vývodka MWD
Typ
(označenie)
Vnútorný Ø
(mm)
Vonkajší Ø
(mm)
Min. polomer ohybu
(mm)
Balenie
(m)
Katalógové
číslo
WO 7
WO 9
WO 11
WO 13
WO 16
WO 21
WO 29
WO 36
WO 48
10,0
11,0
15,0
17,0
18,0
24,0
32,0
41,0
54,0
13,0
15,0
18,0
20,0
22,0
28,0
37,0
47,0
60,0
28
34
40
45
50
63
85
100
125
50
50
50
50
50
25
25
15
15
35001
35002
35003
35004
35005
35006
35007
35008
35009
WOT - OCHRANNÁ OHYBNÁ HADICA Z POZINKOVANEJ OCELE
POKRYTÁ PLÁŠŤOM Z PVC
Typ
Materiál: pozinkovaná oceľ + PVC (na prianie nerezová oceľ)
Pracovná teplota: -5 ÷ +80°C (bez pohybu -20°C)
Krytie: IP 66
Farba: šedá
Odolnosť na tlak: 4 (1250 N) EN 50086
Doporučené príslušenstvo: vývodka MWD a MWD..S
(označenie)
Vnútorný Ø
(mm)
Vonkajší Ø
(mm)
Min. polomer ohybu
(mm)
Balenie
(m)
Katalógové
číslo
WOT 7
WOT 9
WOT 11
WOT 13
WOT 16
WOT 21
WOT 29
WOT 36
WOT 48
9,4
11,0
14,0
15,0
17,0
22,0
30,0
39,0
50,0
12,5
15,2
18,6
20,4
22,5
28,3
37,0
47,0
60,0
32
40
45
52
58
72
96
118
140
50
50
50
50
50
25
25
15
15
35010
35011
35012
35013
35014
35015
35016
35017
35018
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-95-
OCHRANNÝ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
MWD, MWD..M
VÝVODKA MOSADZNÁ K OCHRANNÝM HADICIAM
Materiál: poniklovaná mosadz + polyetylén
Pracovná teplota: -5 ÷ +70°C (pri -20°C tuhne)
Krytie: IP66
Doporučené pre hadice: WO a WOT
Montáž: hadicu naskrutkujeme do vývodky
Typ
PG
M
B
Závit / hadica
PG / WO,WOT
C
L
E
A
B
Vnútorný Ø v mm
Výška v mm
Dĺžka závitu
Veľkosť kľúča
Veľkosť kľúča
Katalógové
číslo
P7/7
P9/9
P11/11
P13,5/13
P16/16
P21/21
P29/29
P36/36
P48/48
7,5
9,2
11,9
13,6
15,3
20,2
26,7
34,6
45,3
10
12,5
13
13
14
16,5
13,5
26,5
33
6
6
7
7
8
8
10
11
15
19
22
26
28
30
36
47
60
74
17
20
24
26
28
34
45
56
70
350400
350410
350420
350430
350440
350450
350460
350470
350480
Závit / hadica
M / WO,WOT
C
L
E
A
B
(označenie)
Vnútorný Ø v mm
Výška v mm
Dĺžka závitu
Veľkosť kľúča
Veľkosť kľúča
Katalógové
číslo
MWD 12M/7
MWD 16M/9
MWD 20M/11
MWD 20M/13
MWD 25M/16
MWD 25M/21
MWD 32M/21
MWD 32M/29
MWD 40M/29
MWD 40M/36
MWD 50M/36
MWD 63M/48
M12x1,5/7
M16x1,5/9
M20x1,5/11
M20x1,5/13
M25x1,5/16
M25x1,5/21
M32x1,5/21
M32x1,5/29
M40x1,5/29
M40x1,5/36
M50x1,5/36
M63x1,5/48
7,5
9,2
11,9
13,6
15,3
20,2
20,2
26,7
26,7
34,6
34,6
45,3
10,2
12,5
13,0
13,2
14,0
16,5
16,5
19,5
19,5
26,0
26,0
32,5
6,0
6,0
7,0
7,0
8,0
6,5
8,0
6,5
10,0
8,5
11,0
15,0
19
22
26
28
30
36
36
47
47
60
60
74
17
20
24
26
28
34
36
45
45
56
58
70
350401
350411
350421
350431
350441
350451
350462
350471
350482
350485
350486
350487
(označenie)
MWD 7
MWD 9
MWD 11
MWD 13
MWD 16
MWD 21
MWD 29
MWD 36
MWD 48
Typ
POZOR! Matice MDN a tesnenie UUPE sa objednávajú samostatne.
V ponuke sú tiež vývodky pre prácu pri teplotách do 500oC.
WI - ZÁSLEPKA IZOLAČNÁ
Doplňková výbava
pre vývodky MWD
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
WE - ZÁSLEPKA UZEMŇOVACIA
Doplňková výbava
pre vývodky MWD
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-96-
OCHRANNÝ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
OCHRANNÁ OHYBNÁ HADICA Z POLYAMIDU
Materiál: polyamid, UL94V2
(samozhášavý, UV filter, bezhalogenová)
Pracovná teplota: -20 ÷ +100°C (-40 ÷ +120°C bez pohybu)
Odolnosť na tlak: 320 N
Prevedenie podľa normy: EN50086
Farba: čierna (RAL 9005)
Doporučené príslušenstvo: vývodka SFD, SFKD, FD, FKD
d
D
WT
Typ
(označenie)
Ød
(mm)
ØD
(mm)
Min. polomer ohybu
(mm)
Balenie
(ks)
WT 7
WT 9
WT 11
WT 13
WT 16
WT 21
WT 29
WT 36
WT 48
6,5
9,6
11,6
14,0
16,5
21,7
27,7
35,2
46,5
10,0
13,0
15,8
18,6
21,2
28,5
34,5
42,5
54,5
25
30
35
40
45
50
63
85
100
50
50
50
50
50
50
50
25
25
Materiál: PVC
Pracovná teplota: -20 ÷ +60oC
Farba: RK 1 - šedá, RK 3 - čierna (RAL 9005)
Odolnosť na tlak: 400 N
Teplota pri inštalácii: min. 5oC
šedá
RK 1/16
RK 1/20
RK 1/25
RK 1/32
RK 1/40
RK 1/50
RK 3/16
RK 3/20
RK 3/25
RK 3/32
RK 3/40
RK 3/50
Farba
čierna
Typ
(označenie)
350190
350200
350210
350220
350230
350240
350250
350260
350270
OCHRANNÁ OHYBNÁ HADICA Z PVC
d
D
RK
Katalógové
číslo
Ød
(mm)
ØD
(mm)
Min. polomer ohybu
(mm)
Balenie
(ks)
Katalógové
číslo
10,7
16,0
19,0
24,3
32,0
42,0
10,7
16,0
19,0
24,3
32,0
42,0
16,0
21,0
25,0
32,0
40,0
50,0
16,0
21,0
25,0
32,0
40,0
50,0
35
45
55
70
85
100
35
45
55
70
85
100
50
50
50
25
25
25
50
50
50
25
25
25
350195
350205
350215
350225
350235
350245
350255
350265
350275
350276
350277
350278
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-97-
OCHRANNÝ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
FD
VÝVODKA IZOLAČNÁ K OCHRANNÝM HADICIAM
Materiál: polyamid
Pracovná teplota: -5°C ¸ +70°C
Krytie: IP54
Farba: šedá
Doporučené pre hadice: WT
Montáž: vývodku upevníme pomocou zámku na vývodke
Typ
(označenie)
FD 9
FD 11
FD 13
FD 16
FD 29
FD 36
FD 48
Ø hadice (mm)
Závit
PG
vonkajší
vnútorný
D
mm
E
mm
A
mm
L
mm
Katalógové
číslo
9
11
13,5
16
29
36
48
13,0
15,8
18,6
21,2
34,5
42,5
54,5
9,6
11,6
14,0
16,5
27,7
35,2
46,5
21,3
24,0
26,7
29,7
45,2
54,0
65,3
10
10
10
10
12
12
12
18
19
22
26
41
50
64
29,5
30,5
30,0
30,5
41,8
45,4
45,7
350970
350980
350990
351000
351020
351030
351040
FKD
VÝVODKA IZOLAČNÁ K OCHRANNÝM HADICIAM
Materiál: polyamid
Pracovná teplota: -5°C ¸ +70°C
Krytie: IP54
Farba: šedá
Doporučené pre hadice: WT
Montáž: vývodku upevníme pomocou zámku na vývodke
Typ
Ø hadice (mm)
(označenie)
Závit
PG
vonkajší
vnútorný
FKD 9
FKD 11
FKD 13
FKD 16
FKD 29
FKD 36
FKD 48
9
11
13,5
16
29
36
48
13,0
15,8
18,6
21,2
34,5
42,5
54,5
9,6
11,6
14,0
16,5
27,7
35,2
46,5
H
mm
53,0
54,5
58,5
59,0
89,0
107,0
121,0
L
mm
A
mm
F
mm
25,0
25,5
29,5
31,5
47,0
58,0
72,0
18
19
22
26
41
50
64
10
10
10
11
12
12
13
Katalógové
číslo
351050
351060
351070
351080
351100
351110
351120
POZOR! Matice N..H a N..M a tesnenia UUPE sa objednávajú samostatne.
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-98-
OCHRANNÝ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
SFD
VÝVODKA IZOLAČNÁ K OCHRANNÝM HADICIAM
Materiál: polyamid
Pracovná teplota: -5°C ¸ +70°C
Krytie: IP66
Farba: šedá
Doporučené pre hadice: WT
Montáž: vývodku upevníme pomocou zámku na vývodke
VÝVODKY SFD S PG ZÁVITOM
Typ
(označenie)
SFD 7
SFD 9
SFD 11
SFD 13
SFD 16
SFD 21
SFD 29
SFD 36
SFD 48
Závit
PG
vonkajší Ø
hadice (mm)
D
(mm)
E
(mm)
A
(mm)
L
(mm)
ØC
(mm)
Katalógové
číslo
P7
P9
P 11
P 13,5
P 16
P 21
P29
P 36
P 48
10,0
13,0
15,8
18,6
21,2
28,5
34,5
42,5
54,5
16,0
21,2
23,7
26,3
28,9
37,0
43,0
54,0
67,4
10
10
10
10
11
12
12
12
12
13,0
16,0
18,9
21,7
24,9
31,8
37,6
49,5
62,7
25,1
31,4
33,0
34,2
34,8
37,0
37,8
47,8
53,0
8,0
11,3
13,6
14,3
17,7
22,1
30,1
38,0
49,2
350810
350811
350820
350830
350840
350850
350860
350870
350880
VÝVODKY SFD S METRICKÝM ZÁVITOM
Typ
(označenie)
SFD 12M/7
SFD 16M/9
SFD 16M/11
SFD 20M/11
SFD 20M/13
SFD 20M/16
SFD 25M/21
SFD 32M/29
SFD 40M/36
SFD 50M/48
SFD 63M/48
Závit
metrický
vonkajší Ø
hadice (mm)
D
(mm)
E
(mm)
A
(mm)
L
(mm)
M12x1,5/7
M16x1,5/9
M16x1,5/11
M20x1,5/11
M20x1,5/13
M20x1,5/16
M25x1,5/21
M32x1,5/29
M40x1,5/36
M50x1,5/48
M63x1,5/48
10,0
13,0
15,8
15,8
18,6
21,2
28,5
34,5
42,5
54,5
54,5
16,1
21,3
23,7
23,7
26,3
28,9
36,8
43,2
53,8
66,9
66,9
8,0
11,5
11,5
11,5
11,5
14,0
16,2
16,0
16,0
16,0
16,0
12,7
16,0
19,8
19,8
21,6
25,0
32,3
38,9
49,5
62,6
62,6
25,2
31,4
33,0
33,0
34,0
34,7
36,8
37,8
47,8
53,0
53,0
ØC
(mm)
8,0
11,6
11,6
15,3
15,0
14,8
20,0
26,5
31,0
40,2
50,0
Katalógové
číslo
350815
350816
350825
350835
350845
350855
350865
350875
350885
350886
350887
POZOR! Matice N..H a N..M a tesnenia UUPE sa objednávajú samostatne.
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-99-
OCHRANNÝ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
M
H
Materiál: polyamid
Pracovná teplota: -5°C ¸ +70°C
Krytie: IP66
Farba: šedá
Doporučené pre hadice: WT
Montáž: vývodku upevníme pomocou zámku na vývodke
PG
VÝVODKA IZOLAČNÁ K OCHRANNÝM HADICIAM
øC
SFKD
E
D
L
VÝVODKY SFKD S PG ZÁVITOM
Typ
(označenie)
SFKD 7
SFKD 9
SFKD 11
SFKD 13
SFKD 16
SFKD 21
SFKD 29
SFKD 36
SFKD 48
Závit
PG
vonkajší Ø
hadice (mm)
P7
P9
P 11
P 13,5
P 16
P 21
P29
P 36
P 48
10,0
13,0
15,8
18,6
21,2
28,5
34,5
42,5
54,5
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
ØC
(mm)
Katalógové
číslo
16,0
21,2
23,7
26,3
28,9
37,0
43,0
54,0
67,4
8,5
10,0
10,0
10,0
11,0
12,0
12,0
12,0
12,0
48,7
63,9
67,2
52,0
70,2
81,7
96,2
119,2
148,8
17,8
31,7
33,2
29,0
36,1
45,0
57,0
73,5
95,1
8,0
11,3
13,6
14,3
17,7
22,1
30,1
38,0
49,2
350890
350891
350900
350910
350920
350930
350940
350950
350960
VÝVODKY SFKD S METRICKÝM ZÁVITOM
Typ
(označenie)
Závit
metrický
vonkajší Ø
hadice (mm)
SFKD 12M/7
SFKD 16M/9
SFKD 16M/11
SFKD 20M/11
SFKD 20M/16
SFKD 25M/21
SFKD 32M/29
SFKD 40M/36
SFKD 50M/48
SFKD 63M/48
M12x1,5/7
M16x1,5/9
M16x1,5/11
M20x1,5/11
M20x1,5/16
M25x1,5/21
M32x1,5/29
M40x1,5/36
M50x1,5/48
M63x1,5/48
10,0
13,0
15,8
15,8
21,2
28,6
34,5
42,5
54,5
54,5
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
ØC
(mm)
16,1
21,3
23,9
23,9
29,2
37,0
43,4
54,5
67,9
67,9
8,0
11,5
11,5
13,0
13,0
15,0
16,0
16,0
16,0
16,0
48,8
63,9
65,7
68,2
70,0
80,6
93,2
115,9
144,5
144,5
17,8
31,5
33,1
33,1
36,1
45,1
57,0
73,5
95,1
95,1
6,1
11,3
11,3
15,2
15,2
20,2
25,9
34,0
40,2
40,2
Katalógové
číslo
350895
350896
350905
350915
350925
350935
350945
350955
350965
350975
POZOR! Matice N..H a N..M a tesnenia UUPE sa objednávajú samostatne.
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-100-
OCHRANNÝ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
WTG
OCHRANNÁ ŠPIRÁLOVÁ HADICA Z PVC
Materiál: PVC - samozhášavá
Pracovná teplota: -5 ÷ +60°C (-20 ÷ +60°C bez pohybu)
Farba: čierna (RAL 9005)
Odolnosť na tlak: 320 N
Doporučené príslušenstvo: vývodka WD,WPD, WKD
Typ
(označenie)
Vnútorný Ø
(mm)
Vonkajší Ø
(mm)
Min. polomer ohybu
(mm)
Balenie
(m)
Katalógové
číslo
10
12
14
16
18
22
28
40
50
14,7
16,4
18,4
20,7
22,5
27,7
33,5
46,4
57,2
25
36
35
40
45
50
63
85
100
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35028
35029
35030
35031
35032
35033
35034
35035
35036
WTG 7
WTG 9
WTG 11
WTG 13
WTG 16
WTG 21
WTG 29
WTG 36
WTG 48
WD
VÝVODKA IZOLAČNÁ K OCHRANNÝM HADICIAM
Materiál: POLYAMID 6.6
Pracovná teplota: -30 ÷ +90°C
Krytie: IP54
Farba: čierna (RAL 9005)
Doporučené pre hadice: WTG
Montáž: hadicu naskrutkujeme do vývodky
VÝVODKY WD S PG ZÁVITOM
Typ
(označenie)
WD 9/7
WD 11/11
WD 13/13
WD 16/16
WD 21/21
WD 36/36
WD 48NFC/48
Závit
PG
P 9/7
P 11/11
P 13,5/13
P 16/16
P 21/21
P 36/36
P 48NFC/48
C
L
E
A
Vnútorný Ø v mm
Výška v mm
Dĺžka závitu v mm
Veľkosť kľúča v mm
Katalógové
číslo
8,0
11,0
13,5
15,5
19,5
36,0
47,0
11,5
12,0
13,0
13,5
16,5
18,5
23,0
7,0
8,0
9,0
9,0
10,0
14,0
16,0
19
22
24
27
32
55
65
350510
350520
350530
350540
350550
350560
350570
VÝVODKY WD S METRICKÝM ZÁVITOM
Typ
(označenie)
WD 16M/7
WD 20M/11
WD 20M/13
WD 25M/16
WD 32M/21
WD 40M/29
WD 50M/36
WD 63M/48
Závit
metrický
C
L
E
A
Vnútorný Ø v mm
Výška v mm
Dĺžka závitu v mm
Veľkosť kľúča v mm
Katalógové
číslo
M16x1,5/7
M20x1,5/11
M20x1,5/13
M25x1,5/16
M32x1,5/21
M40x1,5/29
M50x1,5/36
M36x1,5/48
8,0
11,0
13,5
15,5
19,5
27,0
36,0
47,0
11,5
12,0
13,0
13,5
16,5
18,5
18,5
23,0
7,0
8,0
9,0
9,0
10,0
12,0
14,0
16,0
20
24
24
27
36
44
54
67
350580
350590
350600
350610
350620
350630
350640
350650
POZOR! Matice N..H a N..M a tesnenia UUPE sa objednávajú samostatne.
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-101-
OCHRANNÝ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
WPD
VÝVODKA IZOLAČNÁ K OCHRANNÝM HADICIAM
Materiál: PVC (UL94V0)
Prevedenie: dle normy DIN 40430
Pracovná teplota: -20 ÷ +70°C; minimálna teplota pri montáži -5°C
Krytie: IP66; Farba: čierna (RAL 9005)
Doporučené pro hadice: WTG; Montáž: hadicu naskrutkujeme do vývodky
Typ
(označenie)
Závit
PG
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
e
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
Katalógové
číslo
WPD 7/7
WPD 9/9
WPD 11/9
WPD 13/13
WPD 16/16
WPD 29/29
WPD 36/36
WPD 48/48
P 7/7
P 9/9
P 11/9
P 13,5/13,5
P 16/16
P 29/29
P 36/36
P 48/48
23
25
25
30
33
45
60
70
22
24
24
29
33
43
58
70
8,0
10,0
10,0
13,0
16,0
25,0
38,2
47,8
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
4,0
4,0
3,5
10,0
10,0
10,0
12,5
12,5
15,0
17,5
19,5
34
15
16
25
29
62
55
55
350660
350670
350680
350690
350700
350720
350730
350740
WKD
VÝVODKA IZOLAČNÁ K OCHRANNÝM
Materiál: Polypropylén
Pracovná teplota: -30 ÷ +90°C
Krytie: IP66
Farba: čierna (RAL 9005)
Doporučené pre hadice: WTG
Montáž: hadicu naskrutkujeme do vývodky
Typ
(označenie)
WKD 9/9
WKD 11/9
WKD 13/13
WKD 16/13
WKD 21/21
WKD 29/29
HADICIAM
Závit
PG
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
Katalógové
číslo
P 9/9
P 11/9
P 13,5/13
P 16/13
P 21/21
P 29/29
25
25
31
38
38
48
24
24
28
35
35
44
24
29
29
35
44
50
35
35
42
55
55
70
12
12
13
15
15
15
55
60
65
80
80
95
350750
350760
350770
350780
350790
350800
POZOR! Matice N..H a tesnení UUPE sa objednávajú samostatne.
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-102-
OCHRANNÝ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
N..H, N..M
MATICE PRE VÝVODKY
Materiál: PA 6.6
Farba: šedá (RAL 7035), na objednávku čierna "BK" (RAL 9005)
Prac. teplota: -30 ÷ + 80°C
Typ
(označenie)
N7H
N9H
N 11 H
N 13 H
N 16 H
N 21 H
N 29 H
N 36 H
N 42 H
N 48 H
PG
závit
PG7
PG9
PG11
PG13,5
PG16
PG21
PG29
PG36
PG42
PG48
Výška
E
(mm)
Rozmery kľúča
A
(mm)
Katalógové číslo
4,5
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,5
9,0
9,0
9,5
15
19
22
24
27
32
41
54
60
67
450810
450820
450830
450840
450850
450860
450870
450880
450890
450900
Typ
(označenie)
Závit
metrický
Výška
E
(mm)
Rozmery kľúča
A
(mm)
Katalógové číslo
N 10M
N 12M
N 16M
N 20M
N 25M
N 32M
N 40M
N 50M
N 63M
M10x1,0
M12x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M63x1,5
4,5
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,0
9,0
18
18
22
26
32
42
54
66
80
450815
450825
450835
450845
450855
450865
450875
450885
450895
MDN, MDN..M
MATICE PRE VÝVODKY
Materiál: poniklovaná mosadz
Typ
(označenie)
MDN 7
MDN 9
MDN 11
MDN 13
MDN 16
MDN 21
MDN 29
MDN 36
MDN 42
MDN 48
PG
závit
PG7
PG9
PG11
PG13,5
PG16
PG21
PG29
PG36
PG42
PG48
Výška
E
(mm)
Rozmery kľúča
A
(mm)
Katalógové číslo
2,8
2,8
3,0
3,0
3,0
3,5
4,0
5,0
5,0
6,0
17
19
22
24
27
32
41
51
58
64
350400M
350410M
350420M
350430M
350440M
350450M
350460M
350470M
350480M
350490M
Typ
(označenie)
Závit
metrický
Výška
E
(mm)
Rozmery kľúča
A
(mm)
Katalógové číslo
MDN 12M
MDN 16M
MDN 20M
MDN 25M
MDN 32M
MDN 40M
MDN 50M
MDN 63M
M12x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M63x1,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0
14
18
23
28
36
44
54
70
492220MM
492230MM
492240MM
492250MM
492260MM
492270MM
492280MM
492290MM
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-103-
OCHRANNÝ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
UUPE
TESNENIE POD MATICU VÝVODKY
Vyrába sa v dvoch prevedeniach:
1. Guma
2. Silikón
TESNENIE PRE VÝVODKY S PG ZÁVITOM
Typ
UUPE 7
UUPE 9
UUPE 11
UUPE 13
UUPE 16
UUPE 21
UUPE 29
UUPE 36
UUPE 42
UUPE 48
Guma
Katalógové
číslo
550400
550410
550420
550430
550440
550450
550460
550470
550480
550490
Typ
PGS 7
PGS 9
PGS 11
PGS 13
PGS 16
PGS 21
PGS 29
PGS 36
PGS 42
PGS 48
Silikón
Katalógové
číslo
550401
550411
550421
550431
550441
550451
550461
550471
550481
550491
Pre priechodku
s PG závitom
PG7
PG9
PG11
PG13,5
PG16
PG21
PG29
PG36
PG42
PG48
Rozmery (mm)
D
E
16,5
19,0
22,5
25,0
27,0
33,5
43,0
55,0
62,0
68,0
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
TESNENIE PRE VÝVODKY S METRICKÝM ZÁVITOM
Typ
UUPE 10 M
UUPE 12 M
UUPE 16 M
UUPE 20 M
UUPE 25 M
UUPE 32 M
UUPE 40 M
UUPE 50 M
UUPE 63 M
Guma
Katalógové
číslo
550500
550510
550520
550530
550540
550550
550560
550570
550580
Typ
PGS 10 M
PGS 12 M
PGS 16 M
PGS 20 M
PGS 25 M
PGS 32 M
PGS 40 M
PGS 50 M
PGS 63 M
Silikón
Katalógové
číslo
550501
550511
550521
550531
550541
550551
550561
550571
550581
Rozmery (mm)
Pre priechodku
s metrickým závitom
D
E
M10x1,0
M12x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M63x1,5
14,0
16,0
20,0
24,0
30,0
37,5
46,0
57,0
70,0
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-104-
IDENTIFIKAČNÝ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
ID
IDENTIFI KAČNÉ ŠTÍTK Y
ID 150
ID 250
ID 300
IDENTIFIKAČNÉ ŠTÍTKY PRE RUČNÝ POPIS
Typ
(označenie)
Rozmery
(mm)
Šírka pásky do
(mm)
Počet ks
v 1 balení
Katalógové
číslo
ID - 200
ID - 330
ID - 400
ID - 450
ID - 500
45 x 20
100 x 20
150 x 20
150 x 60
100 x 60
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
100
100
100
100
100
104280
104281
104282
104283
104284
Materiál PVC, odolný proti tukom, olejom, morskej vode, pliesňam a dlhodobému pobytu v zemi.
Farba biela.
Popis sa robí ručne popisovacími perami, ktoré sú ďalej v tomto katalógu.
Upevnenie sa robí pomocou viazacích pásiek RT.
IDENTIFIKAČNÉ ŠTÍTKY PRE RUČNÉ ALEBO STROJOVÉ POPISOVANIE
Typ
(označenie)
Rozmery
(mm)
Šírka pásky do
(mm)
Počet ks
v 1 balení
Katalógové
číslo
ID - 150
ID - 250
ID - 300
ID - 350
40,3 x 20,5
60,5 x 20,5
59,9 x 49,9
60,0 x 25,0
4,8
4,8
4,8
4,8
100
100
100
100
1042920
1042930
1042940
104295
Materiál polyamid 6,6.
Farba prírodná alebo biela.
Popis sa robí ručne alebo strojovo metódou "hot stamping".
Upevnenie sa robí pomocou viazacích pásiek RT.
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-105-
IDENTIFIKAČNÝ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
OZ
ZNAČKOVAČE
VODIČOV A KÁBLOV
Používajú sa k ľahkému a trvalému popisu vodičov. Značkovače sa dodávajú potlačené
alebo bez potlače a je možné ich popísať ručne popisovačom z našej ponuky.
Materiál: PVC
Prac. teplota: -30°C až +70°C
Typ
Katalógové
číslo
Vonkajší
Ø vodiča
A
H
L
Počet ks
v 1 balení
OZ - 0
1,1÷2,7mm
6,2
3,6
5,8
100
OZ - 1
OZ - 1/3
2,5÷4,5mm
2,5÷4,5mm
5,6
5,6
6,6
6,6
5,8
3,0
100
100
OZ - 2
4,0÷6,5mm
8,2
10,3
5,8
100
Čísla: 0,1,2…9; písmená A,B,C,…Z, a,b,c …z;
značky: +,-,=,~,., :, , alebo bez potlače
190030
OZ - 3
OZ - 4
6,0÷10,5mm
10÷16mm
10,8
16,7
13,8
23,4
5,8
5,8
100
100
dtto
dtto
190040
190050
OZ - 5
15÷19mm
23,4
30,0
5,8
50
Čísla: 0,1,2…9; písmená A,B,C,…Z,
značky: +,-,=,~, , alebo bez potlače
190060
OZ - 6
19÷25mm
24,0
36,5
5,8
50
dtto
190070
(označenie)
Typ potlače
Čísla: 0,1,2…9; písmená A,B,C,…Z, a,b,c …z;
značky: +,-,=,~,,,., :,;, L1, L2, L3
PEN,
, + , - , (+),(-), alebo bez potlače
dtto
dtto
190000
190010
190020
Na objednávku je možné prevedenie aj inej potlače.
L
L
H
H
A
A
OZ-0
OZ-1 až OZ-6
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-106-
IDENTIFIKAČNÝ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
TS
ZNAČKOVAČE VODIČOV A KÁBLOV
Značkovače TS
Na označovanie vodičov
Používa sa k ľahkému a trvalému popisu vodičov.
Značkovač je zložený z popisovej časti s rozmerom A x B
a z priehľadnej samolepiacej fólie s rozmerom A x L.
Značkovače sa popisujú ručne alebo tlačiarňou
(najlepšie laserovou).
Postup práce: očistíme označovaný vodič a prilepíme
značkovač podľa obrázka a omotáme foliou, prípadne
môžeme vytvorit vlajku.
Materiál: PVC
Prac. teplota: -30°C ¸ +70°C
Typ
(označenie)
TS 0
TS 1
TS 12
TS 2
TS 22
TS 3
TS 5
TS 51
TS 6
TS 61
Vonkajší
Ø vodiča
A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
Počet kusov
v zošite
Katalógové
číslo
2,5÷3,5mm
2,5÷3,5mm
3,0÷5,0mm
3,5÷6,5mm
3,5÷6,5mm
6,0÷11,0mm
15,0÷19,0mm
15,0÷19,0mm
20,0÷25,0mm
20,0÷25,0mm
7,5
15
15
20
10
20
25
50
25
50
5
5
7,5
10
10
15
25
35
25
35
20
20
30
40
40
60
100
110
120
140
910
450
270
150
280
100
50
20
40
20
190200
190210
190220
190230
190240
190250
190260
190270
190280
190290
L
B
A
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-107-
IDENTIFIKAČNÝ MATERIÁL FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
POPISOVACIE PERÁ
Typ
(označenie)
Farba
popisu
Lumocolor SPECIAL 319-S čierna
Lumocolor SPECIAL 319-F čierna
Lumocolor SPECIAL 319-F červená
Šírka hrotu
(mm)
Počet ks
v 1 balení
Katalógové
číslo
0,4
0,6
0,6
1
1
1
18582
18583
18584
Pre špeciálne využitie na potiahnutých povrchoch, na citlivých špeciálnych povrchoch, optickom skle, laboratórnom
skle. Čierny Lumocolor permanentný špeciál F sa dá použiť pri označovaní textílií; možné rôzne ďalšie využitie.
Nezanecháva škvrny, je perfektne vode odolný na takmer všetkých druhoch povrchov, zasychá v priebehu
niekoľkých sekúnd. Čierna farba je odolná voči vonkajším vplyvom. Veľmi stálofarebný na hladkom povrchu (čierna
farba až 7 rokov, červená 1 rok; na papieri oveľa dlhšie).
Typ
(označenie)
Lumocolor
Lumocolor
Lumocolor
Lumocolor
Lumocolor
Lumocolor
Lumocolor
Lumocolor
Lumocolor
Lumocolor
Lumocolor
Lumocolor
313-S
313-S
313-S
313-S
318-F
318-F
318-F
318-F
317-M
317-M
317-M
317-M
Farba
popisu
Šírka hrotu
(mm)
Počet ks
v 1 balení
Katalógové
číslo
čierna
červená
modrá
zelená
čierna
červená
modrá
zelená
čierna
červená
modrá
zelená
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
1,0
1,0
1,0
1,0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18570
18571
18572
18573
18574
18575
18576
18577
18578
18579
18580
18581
Univerzálny popisovač pre písanie na transparentné fólie a takmer všetky druhy povrchov. Hroty S a M sú vhodné pre
písanie na CD/DVD. Zasychá v priebehu niekoľkých sekúnd. DRY SAFE: vydrží bez uzavretia viečka niekoľko dní bez
toho, aby vyschol (test ISO 554). Nezanecháva škvrny, perfektne vode odolný na takmer všetkých druhoch povrchov.
Skvelá žiarivosť farieb. Čierna je stálofarebná a odolná voči vonkajším vplyvom.
Typ
(označenie)
Farba
popisu
Šírka hrotu
(mm)
Počet ks
v 1 balení
Katalógové
číslo
Schneider 271
Schneider 271
Schneider 271
Schneider 278
Schneider 278
Schneider 278
strieborná
zlatá
biela
strieborná
zlatá
biela
1,0 - 2,0
1,0 - 2,0
1,0 - 2,0
0,8
0,8
0,8
1
1
1
1
1
1
18585
18586
18587
18588
18589
18590
Permanentný, použiteľný takmer na všetky povrchy: kov, sklo, keramika, porcelán, plasty, pryž, koža, papier, kartón aj.
Vode odolný, dlhotrvajúci efekt (proti vyblednutiu),možno používať vonku. Odolný proti teplu a korózii.
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-108-
VÝVODKY FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
DP
VÝVODKY S PG A METRICKÝM ZÁVITOM
Odľahčovač a vývodka v jednom.
Materiál: PA 6.6
Farba: šedá (RAL 7035)
Prac. teplota: -20 ÷ + 80°C
Krytie: IP 54, podľa DIN 40050
Balenie: 1 ks
VÝVODKY S PG ZÁVITOM
Typ
(označenie)
DP 7
DP 9
DP 11
DP 13
DP 16
DP 21
DP 29
DP 36
DP 42
DP 48
Katalógové číslo
Ø kábla
(mm)
PG
závit
Výška
L
(mm)
Dĺžka závitu
E
(mm)
A
B
3208E
3211E
3214E
3217E
3220E
3223E
3226E
3229E
3232E
3235E
3,0÷6,0
5,0÷7,0
6,0÷9,0
9,0÷12,0
11,0÷14,0
14,0÷18,0
18,0÷25,0
25,0÷32,0
27,0÷38,0
33,0÷42,5
PG7
PG9
PG11
PG13,5
PG16
PG21
PG29
PG36
PG42
PG48
17,0
18,0
18,0
20,0
20,0
28,0
28,0
34,0
34,0
36,0
6,5
7,0
8,0
9,0
9,0
10,0
12,0
14,0
16,0
16,0
15
17
19
22
24
30
41
50
55
60
15
19
22
24
27
32
41
55
60
65
Rozmery kľúča
VÝVODKY S METRICKÝM ZÁVITOM
Typ
(označenie)
DP 12 M
DP 16 M
DP 20 M2
DP 20 M
DP 25 M
DP 25 M2
DP 32 M
DP 40 M
DP 50 M
DP 50 M2
DP 63 M
Katalógové číslo
Ø kábla
(mm)
Metrický
závit
Dĺžka závitu
(mm)
3260E
3263E
3265E
3266E
3269E
3272E
3275E
3278E
3281E
3282E
3283E
6÷8
8÷10
8÷10
10÷12
12÷14
15÷17
24÷26
28÷30
31÷33
39÷41
45÷47
M12 x 1,5
M16 x 1,5
M20 x 1,5
M20 x 1,5
M25 x 1,5
M25 x 1,5
M32 x 1,5
M40 x 1,5
M50 x 1,5
M50 x 1,5
M63 x 1,5
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
POZOR! Vývodka sa dodává spolu s maticou.
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-109-
VÝVODKY FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
DP..H
VÝVODKY S PG A METRICKÝM ZÁVITOM
Odľahčovač a vývodka v jednom.
Materiál: PA 6.6
Farba: šedá (RAL 7035)
Prac. teplota: -20 ÷ + 80°C
Krytie: IP 68, podľa DIN 40050
Balenie: 1 ks
VÝVODKY S PG ZÁVITOM
Typ
(označenie)
DP 7 H
DP 9 H
DP 11 H
DP 13 H
DP 16 H
DP 21 H
DP 29 H
DP 36 H
DP 42 H
DP 48 H
Katalógové číslo
3209E
3212E
3215E
3218E
3221E
3224E
3227E
3230E
3233E
3236E
Dĺžka závitu
E
(mm)
PG
závit
Výška
L
(mm)
PG7
PG9
PG11
PG13,5
PG16
PG21
PG29
PG36
PG42
PG48
20,0
22,0
24,0
27,0
28,0
30,0
38,0
45,0
48,0
48,0
8,0
8,0
8,0
9,0
10,0
11,0
11,0
13,0
13,0
14,0
Ø kábla
(mm)
Metrický
závit
Dĺžka závitu
(mm)
Rozmery kľúča
(mm)
3,0 ÷ 6,5
5,0 ÷ 10,0
6,0 ÷12,0
10,0 ÷ 14,0
13,0 ÷ 18,0
18,0 ÷ 25,0
22,0 ÷ 32,0
30,0 ÷ 38,0
34,0 ÷ 44,0
M12 x 1,5
M16 x 1,5
M20 x 1,5
M20 x 1,5
M25 x 1,5
M32 x 1,5
M40 x 1,5
M50 x 1,5
M63 x 1,5
8,0
10,0
10,0
10,0
10,0
18,0
18,0
18,0
18,0
15
22
24
27
33
42
53
60
65
Ø kábla
(mm)
3,5 ÷ 6,0
4.5 ÷ 7,0
5.5 ÷ 10.0
8,0 ÷ 12,0
10,0 ÷ 14,0
14,0 ÷ 18,0
18,0 ÷ 25,0
24,0 ÷ 32,0
30,0 ÷ 38,0
38,0 ÷ 44,0
Rozmery kľúča
(mm)
15
19
22
24
27
33
42
53
60
65
VÝVODKY S METRICKÝM ZÁVITOM
Typ
(označenie)
Katalógové číslo
DP 12 HM
3261E
DP 16 HM
3264E
DP 20 HM2
3267E
DP 20 HM
3268E
DP 25 HM
3270E
DP 32 HM
3276E
DP 40 HM
3279E
DP 50 HM
3284E
DP 63 HM
3285E
POZOR! Vývodka sa dodává spolu s maticou.
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-110-
VÝVODKY FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
OD
VÝVODKY S PG A METRICKÝM ZÁVITOM A ŠPIRÁLOVOU
OCHRANOU
Odľahčovač a vývodka v jednom, chráni
kábel proti zlomeniu, vhodné pre flexokáble.
Materiál: PA 6.6
Barva: šedá (RAL 7035), čierna na objednávku
Prac. teplota: -20 ÷ + 80°C
Krytie: IP 68, podľa DIN 40050
Balenie: 1 ks
VÝVODKY S PG ZÁVITOM A ŠPIRÁLOVOU OCHRANOU
Katalógové číslo
Typ
Ø kábla (mm)
(označenie)
Šedá
Čierna
Min.
Max.
OD 7 P
OD 9 P
OD 11 P
OD 13 P
OD 16 P
OD 21 P
3238E
3241E
3244E
3247E
3250E
3248E
3237E
3240E
3243E
3246E
3249E
3245E
3,0
4,0
5,0
6,0
9,0
13,0
6,5
8,0
10,0
12,0
14,0
18,0
PG
závit
Výška
L
(mm)
Dĺžka závitu
E
(mm)
Rozmer kľúča
A
(mm)
PG7
PG9
PG11
PG13,5
PG16
PG21
49
59
71
81
93
111
8,0
8,0
8,0
9,0
10,0
11,0
15,0
19,0
22,0
24,0
27,0
33,0
Metrický
závit
Dĺžka závitu
E
(mm)
Rozmer kľúča
A
(mm)
M12 x 1,5
M16 x 1,5
M20 x 1,5
M20 x 1,5
M25 x 1,5
8,0
10,0
10,0
10,0
10,0
15,0
22,0
24,0
27,0
33,0
VÝVODKY S METRICKÝM ZÁVITOM A ŠPIRÁLOVOU OCHRANOU
Typ
Katalógové číslo
(označenie)
Šedá
Ø kábla (mm)
Čierna
Min.
Max.
3295E
3290E
OD 12 PM
3,0
3296E
3291E
OD 16 PM
5,0
3297E
3292E
OD 20 PM
6,0
3298E
3293E
OD 20 PM 2
10,0
3299E
3294E
OD 25 PM
13,0
Pozor! Matice N, N..M a tesnenia UUPE sa objednávajú samostatne.
KDD
6,5
10,0
12,0
14,0
18,0
VÝVODKY PRAVOÚHLE S PG ZÁVITOM
Odľahčovač a vývodka v jednom,
umožňuje vyvedenie kábla do pravého
uhla, vhodné pre flexokáble.
Materiál: PA 6.6
Farba: šedá (RAL 7035)
Prac. teplota: -20 ÷ +80°C
Krytie: IP 68, podľa DIN 40050
Balenie: 1 ks
Typ
(označenie)
Katalógové číslo
Ø kábla
(mm)
PG
závit
KDD 9
9451E
4÷8
PG9
KDD 11
9455E
5÷10
PG11
KDD 13
9459E
6÷12
PG13,5
KDD 16
9463E
PG16
10÷14
KDD 21
9467E
PG21
12÷18
KDD 29
9471E
PG29
18÷25
Pozor! Matice N, N..M a tesnenia UUPE sa objednávajú samostatne.
Výška
H
(mm)
Dĺžka závitu
E
(mm)
Dĺžka
L
(mm)
Šírka
I
(mm)
Rozmer
kľúča
(mm)
23,0
27,0
30,5
32,5
40,0
51,5
8,0
8,0
9,0
10,0
11,0
11,0
45,0
50,0
57,0
59,0
73,0
91,0
19,0
22,0
24,0
27,0
33,0
42,0
19,0
22,0
24,0
27,0
33,0
42,0
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-111-
PRIECHODKY FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
HV
PRIECHODKY ZÁPADKOVÉ
D
Chráni káble, hadice...
Všetky typy zodpovedajú UL a CSA.
Materiál: PA6.6, UL 94V-2
Prac. teplota: max. 105°C
Farba: čierna, biela
Balenie: 100 ks
B
C
A
PRIECHODKA
(označenie)
Čierna
Biela
Montážny
otvor
(mm)
HV 3
HV 5
HV 6
HV 8
HV 9
HV 12
HV 15
HV 16
HV 19
HV 21
HV 24
HV 29
2000E
2010E
2030E
2038E
2043E
2053E
2066E
2073E
2083E
2092E
2100E
2126E
2031E
2044E
2074E
2183E
-
6,4
7,6
9,5
11,1
12,7
15,9
19,1
19,6
22,0
25,1
29,7
38,1
Katalógové číslo
Typ
HVO
Hrúbka
steny
(mm)
(A)
(B)
(C)
(D)
0,8-1,6
0,8-1,6
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
3,2
4,8
6,3
8,0
8,2
12,2
14,3
16,0
17,3
19,1
24,1
29,0
8,0
12,0
12,0
15,0
14,5
18,6
21,5
24,0
23,8
28,0
32,5
41,2
8,0
8,0
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Rozmery v mm
PRIECHODKY OTVORENÉ
A
Umožňuje montáž na kábel, ktorý je
už v otvore.
Všetky typy odpovedajú UL a CSA.
Materiál: PA6.6, UL 94V-2
Prac. teplota: max. 105°C
Farba: čierna
Balenie: 100 ks
A
D
B
C
PRIECHODKA
Typ
(označenie)
HVO 3
HVO 5
HVO 6
HVO 8
HVO 9
HVO 12
HVO 15
HVO 16
HVO 19
HVO 21
HVO 24
HVO 29
Katalógové
číslo
2865
2867
2871
2869
2872
2873
2874
2878
2879
2881
2882
2883
Ø kábla v mm
(A)
Montážny
otvor
(mm)
Max. hrúbka
steny
(mm)
(B)
(C)
(D)
6,7
7,9
7,9
9,9
11,5
13,9
17,1
20,2
22,0
26,6
29,8
31,7
9,5
11,1
12,7
14,3
15,9
19,0
22,2
25,4
27,8
31,8
34,9
38,1
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
10,7
12,3
14,3
16,3
17,5
20,2
23,4
27,0
28,6
34,1
37,3
40,1
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,7
1,1
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,0
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
Rozmery v mm
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-112-
PRIECHODKY FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
HVH
PRIECHODKY ZÁPADKOVÉ
Odoláva ťahovej sile do 155 N, chráni
kábel, hadicu...
Všetky typy zodpovedajú UL a CSA.
Materiál: PA6.6, UL 94V-2
Prac. teplota: max. 105°C
Farba: čierna
Balenie: 100 ks
Typ
D
B
C
A
(označenie)
Katalógové
číslo
Ø kábla
v mm
(A)
Montážny
otvor v mm
Hrúbka
steny v mm
HVH 3
HVH 4
HVH 5
HVH 6
HVH 7
HVH 8
HVH 9
HVH 10
HVH 11
HVH 12
HVH 13
HVH 14
HVH 15
HVH 16
HVH 17
HVH 18
HVH 19
HVH 20
HVH 21
HVH 22
HVH 23
HVH 24
HVH 25
HVH 26
HVH 27
HVH 28
HVH 29
HVH 30
HVH 31
HVH 32
HVH 33
HVH 34
HVH 35
HVH 36
HVH 37
HVH 38
HVH 39
HVH 40
HVH 41
HVH 42
HVH 43
HVH 44
HVH 45
HVH 46
2000
2010
2020
2030
2017
2038
2043
2058
2049
2053
2060
2063
2066
2070
2073
2830
2083
2086
2092
2093
2096
2100
2103
2113
2116
2123
2126
2140
2160
2163
2166
2182
2198
2201
2210
2233
2236
2240
2300
2400
2417
2420
2461
2479
3,2
4,8
4,8
6,4
7,1
6,4
7,9
6,4
7,9
9,5
7,9
9,5
11,1
11,1
12,7
12,7
12,7
14,3
12,7
14,3
15,5
14,3
15,9
11,1
12,7
15,9
17,4
19,1
20,6
22,2
23,8
23,8
23,8
25,4
25,4
27,0
28,6
33,3
34,9
41,3
47,1
50,0
62,7
88,4
6,4
7,9
9,5
9,5
9,5
11,1
11,1
12,7
12,7
12,7
14,3
14,3
14,3
15,9
15,9
15,9
17,4
17,4
19,1
19,1
19,1
20,6
20,6
22,2
22,2
22,2
22,2
25,4
28,0
28,0
28,0
30,1
31,8
31,8
34,9
38,1
38,1
38,1
44,5
50,8
57,2
63,5
76,2
101,6
1,6
1,6
3,2
3,2
4,3
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
6,4
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
6,4
6,4
6,4
6,4
Rozmery v mm
(B)
(C)
(D)
7,9
9,5
11,9
11,9
11,9
13,5
13,5
14,7
14,7
14,7
16,7
16,7
16,7
18,2
18,2
17,9
19,8
19,8
21,4
21,4
21,4
22,6
22,6
24,2
24,2
24,2
24,2
28,6
30,9
30,9
30,9
33,3
34,5
34,5
37,3
40,9
40,9
40,9
47,6
54,0
63,1
67,5
80,2
105,9
7,9
7,9
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
13,5
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
18,3
18,3
18,3
18,3
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Na objednávku je možné dodať aj priechodky v bielej farbe (iba väčšie množstvá).
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-113-
PRIECHODKY FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
HVM
PRIECHODKY MINIATÚRNE
Chráni kábel, hadicu...
Všetky typy odpovedajú UL a CSA.
Materiál: PA6.6, UL 94V-2
Prac. teplota: max. 105°C
Farba: čierna
Balenie: 100 ks
D
B
C
A
A
PRIECHODKA
Typ
(označenie)
Katalógové
číslo
Ø kábla
v mm
(A)
Montážny
otvor v mm
Hrúbka
steny v mm
HVM 3
HVM 5
HVM 6
HVM 7
HVM 8
HVM 9
HVM 10
HVM 11
HVM 12
HVM 13
HVM 14
HVM 15
HVM 16
HVM 17
HVM 18
2800
2853
2810
2856
2803
2806
2813
2817
2820
2824
2833
2827
2836
2844
2850
3,2
5,5
6,4
5,5
6,4
7,1
7,9
8,7
9,5
10,3
11,9
12,7
15,9
15,9
19,0
4,7
7,1
7,9
8,7
9,5
10,3
11,1
11,9
12,7
13,5
15,1
15,9
19,1
19,8
22,2
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
HVU
Rozmery v mm
(B)
(C)
(D)
6,3
8,7
9,5
10,3
11,1
11,9
12,7
13,5
14,3
15,1
16,7
17,9
21,0
21,8
23,8
6,0
6,0
6,0
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
PRIECHODKY UNIVERZÁLNE
D
Všetky typy odpovedajú UL a CSA.
Materiál: PA6.6, UL 94V-2
Prac. teplota: max. 105°C
Farba: čierna
Balenie: 100 ks
C
B
PRIECHODKA
Typ
(označenie)
HVU 10
HVU 11
HVU 12
HVU 13
HVU 14
HVU 15
HVU 16
Katalógové
číslo
Ø kábla
v mm
(A)
Montážny
otvor v mm
Hrúbka
steny v mm
2077
2089
2106
2119
2137
2157
2184
11,1
12,7
12,7
14,3
19,0
20,6
25,4
15,9
19,0
20,6
22,2
25,4
27,8
34,9
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
Rozmery v mm
(B)
(C)
(D)
18,3
21,8
22,6
23,8
27,0
29,4
36,5
10,3
9,9
9,9
11,5
11,5
11,5
11,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-114-
PRIECHODKY FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
GH, BDE, PV
Prevedenie A
Prevedenie C
Prevedenie B
PRIECHODKY GUMOVÉ
Ochrana izolácií vodičov pri priechode
konštrukčnými otvormi.
Materiál: guma
Farba: čierna
Balenie: 100 ks
PRIECHODKA GUMOVÁ PREVEDENIE A
Typ
(označenie)
Katalógové
číslo
Montážny
otvor v mm
GH 6
GH 7
GH 9
GH 11
GH 13
GH 16
GH 21
GH 29
B1060
B1070
B1090
B1110
B1130
B1160
B1210
B1290
10,0
13,0
15,5
21,0
23,0
25,0
32,0
38,0
Rozmery v mm
(D)
d
L
15,0
20,0
24,0
28,0
29,0
31,0
38,0
45,0
6,0
8,0
10,0
13,5
15,0
16,0
24,0
30,0
9,0
6,5
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
10,0
PRIECHODKA GUMOVÁ PREVEDENIE B
Typ
(označenie)
Katalógové
číslo
Montážny
otvor v mm
BDE 11
BDE 13
BDE 16
BDE 21
BDE 29
BDE 36
BDE 42
BDE 48
BDE 54
BDE 67
B1300
B1310
B1320
B1330
B1340
B1350
B1360
B1370
B1380
B1390
16,5
21,0
23,0
29,0
38,0
48,0
55,0
65,0
78,0
90,0
Vonkajší Ø
kábla v mm
6÷8
9 ÷ 12
11 ÷ 15
14 ÷ 18
18 ÷ 25
24 ÷ 34
31 ÷ 44
40 ÷ 54
52 ÷ 66
65 ÷ 78
Rozmery v mm
(A)
(D)
(d)
(L)
4,0
6,0
6,0
6,0
7,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
24,0
31,0
34,0
42,0
50,0
62,0
63,0
72,0
85,0
97,0
7,0
8,0
10,5
13,5
17,0
22,0
31,0
41,0
51,0
63,0
30,0
23,0
23,0
25,0
30,0
34,0
39,0
45,0
50,0
63,0
PRIECHODKA GUMOVÁ PREVEDENIE C
Typ
(označenie)
PV 3
PV 5
PV 6
PV 8
PV 8A
PV 10
PV 10A
PV 12
PV 16
PV 19
PV 25
PV 32
PV 32A
PV 45
Katalógové
číslo
B1400
B1410
B1420
B1430
B1440
B1450
B1460
B1470
B1480
B1490
B1500
B1510
B1520
B1530
Rozmery v mm
A
B
C
L
H
4,8
6,4
9,5
11,0
12,5
12,5
12,5
16,0
19,0
25,2
31,0
38,0
38,0
50,0
3,2
4,8
6,4
8,0
8,0
9,5
9,5
12,5
16,0
18,5
24,9
32,0
32,0
45,0
6,4
11,1
14,2
16,0
16,0
17,0
17,0
20,5
24,0
31,4
38,0
46,0
46,0
60,0
6,4
7,0
6,4
6,4
8,0
7,0
8,8
7,0
6,0
8,0
7,8
9,5
11,0
10,0
1,6
1,6
1,6
1,6
3,0
1,6
3,0
1,2
1,6
1,6
1,6
1,6
3,0
1,6
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-115-
ZÁSLEPKY FIRMY euro B.A.CH s.r.o.
HP
ZÁSLEPKY
Ľahká montáž aj demontáž; vypuklé, matné
viečko, ktoré plynule splýva so stenou zariadenia.
B
Všetky typy zodpovedajú UL a CSA.
Materiál: PA6.6, UL 94V-2
Prac. teplota: max. 105°C
Farba: čierna
Balenie: 100 ks
C
A
ZÁSLEPKA
Typ
(označenie)
Katalógové
číslo
Montážny
otvor v mm
Hrúbka
steny v mm
HP 8
HP 10
HP 13
HP 16
HP 19
HP 22
HP 25
HP 30
2613E
2617E
2643E
2663E
2683E
2703E
2713E
2733E
7,9
9,5
12,7
15,9
19,1
22,0
25,1
30,0
0,8-1,6
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
HP 208
Rozmery v mm
(A)
(B)
(C)
11,9
13,0
16,9
19,8
22,9
24,9
28,3
34,2
8,0
10,5
10,5
10,5
10,5
11,3
11,5
11,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
ZÁSLEPKY UNIVERZÁLNE
C
Pre nevyužité otvory prístrojov a zariadení,
bezhalogénové prevedenie.
Materiál: PA 6.6, UL 94-HB
Prac. teplota: max. 105°C
Farba: čierna
Balenie: 100 ks
A
B
ZÁSLEPKA
Typ
(označenie)
Katalógové
číslo
Montážny
otvor v mm
Hrúbka
steny v mm
HP 208/0
HP 208/1
HP 208/2
HP 208/3
HP 208/4
HP 208/5
HP 208/6
HP 208/7
391689
391697
313564
391670
304417
391700
391573
391581
9,5 ÷ 11,0
12,7 ÷ 14,3
15,0 ÷ 17,5
18,4 ÷ 20,6
22,0 ÷ 25,5
28,0 ÷ 30,0
35,0 ÷ 38,0
45,0 ÷ 47,5
0,8 ÷ 3,2
0,8 ÷ 3,2
0,8 ÷ 3,2
0,8 ÷ 3,2
0,8 ÷ 3,2
0,8 ÷ 3,2
0,8 ÷ 3,2
0,8 ÷ 3,2
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
Rozmery v mm
(A)
(B)
(C)
16,0
18,5
21,5
25,0
32,5
35,0
43,0
52,0
12,6
12,0
12,0
12,0
13,2
13,2
13,2
13,2
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
E-mail: info@eurobach.cz; www.eurobach.cz
E-mail: info@eurobach.sk; www.eurobach.sk
-116-
Naučíme Vás vyrábať vlastné pivo v domácom mikropivovare
Vlastný mikropivovar už od
1.990,- Sk (dodáte iba vodu a
máte 46 pív týždenne).
Koncentrát pre ďalšiu várku
(46 pív) už od 299,- Sk.
34 druhov kvasinkového piva.
Originálny darček.
Zaujímavý a rýchlo sa
rozvíjajúci koníček.
Pivo s vysokou nutričnou
hodnotou.
Vyrobené len z prírodných
surovín bez použitia
chemických a konzervačných
prípravkov.
S nami Vás smäd neprekvapí... viac na www.domacemikropivovary.sk
Výrobca a výhradný distribútor domácich mikropivovarov:
Březová 36, 739 34 Šenov u Ostravy • Tel.: 596 890 000 • Fax: 596 887 667
Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica • Tel.: 041/433 34 34 • Fax: 041/433 23 32
PONUKA UPEVŇOVACÍCH SEGMENTOV PRE KONŠTRUKTÉROV
Plastové upevňovacie
prvky pre vodiče a káble
Rýchlo upevňovacie
plastové nity
Nitovacie a lisovacie
matice, skrutky a
aplikačné náradie
Nitovacie systémy, nity
a aplikačné náradie
Uzávery, závesy, madlá a
cylindrické zámky
Teleskopické výsuvy
Tieto katalógy Vám na požiadanie zašleme alebo Vám ich prinesie obchodný
zástupca.
Download

UKONČOVACÍ MATERIÁL FIRMY euro BACH sro