Nádrže na dažďovú vodu
Nádrže na pitnú vodu
Zariadenie na dažďovú vodu
, ISO 9001
Výhody používania nádrží
na dažďovú vodu
1. Nádrže na dažďovú vodu ROTO sa vyznačujú jednoduchou
a nákladovo efektívnou INŠTALÁCIOU, údržbou a čistením.
2.Používanie týchto nádrží zníži užívanie vody z vodovodného
systému a následne UŠETRÍ náklady spojené s poplatkami
za verejné služby až do výšky 50 Є mesačne.
3.Zbieraním dažďovej vody môžete prispieť k OCHRANE
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, keďže používanie pitnej vody sa
týmto spôsobom zníži. Tento systém taktiež zdokonaľuje
zákazníkovu stratégiu zásobovania vodou a redukuje jeho
závislosť na vodovodnom systéme. Nádrže sú navrhnuté
hlavne pre využitie v domácnostiach, ktoré nemajú ich
vlastné vodovodné prípojky.
Skupina ROTO Group sa skladá z 10 spoločností
s výrobnými závodmi situovanými v štyroch
európskych krajinách.
Spoločnosť je v súkromnom vlastníctve a
vykonáva svoju činnosť na domácom trhu
ako aj zahraničných trhoch viac ako 35 rokov
ako úspešný výrobca plastových výrobkov s
reputáciou spoľahlivého obchodného partnera.
Výroba viac ako 4,000 výrobkov s objemovou kapacitou až
do 25m3 a ročným spracovaním 3 miliónov kg polymérov robia zo spoločnosti ROTO jednu z popredných európskych spoločností, ktoré používajú výrobnú technológiu rotačného tvárnenia. Spoločnosti v skupine zaznamenali 20% ročný nárast v
príjmoch, čo je výsledkom trvalého vývoja výrobkov, investícií
do moderných výrobných kapacít a dobrých výsledkoch predaja dosiahnutých na všetkých kontinentoch sveta. Prostredníctvom nášho vlastného oddelenia vývoja výrobkov a výroby
neustále rozširujeme našu ponuku a vyvíjame každý rok nové
výrobky. Každý týždeň vytvoríme v priemere dva nové výrobky.
Konkurenčné výhody spoločnosti ROTO Group sú založené na
diferenciácii a flexibilite, inovácii prenesenej do marketingovej stratégie a dobrej technickej podpore, ktorú ponúkame našim zákazníkom. Zapĺňame medzeru na trhu, ktorá vzniká vtedy, keď je výrobok v štádiu jeho vývoja životnosti prevedený do
hromadnej výroby. Prostredníctvom funkčného dizajnu zvyšujeme pridanú hodnotu našich výrobkov a taktiež zvyšujeme
kvalitu výroby, ponúkame predajný servis, do plastových výrobkov integrujeme komponenty, ktoré ponúkajú ucelené riešenie problémov, s ktorými sa stretávajú naši zákazníci a počas
výrobného procesu používame inteligentné materiály a moderné technológie.
2
4.ZÁSOBOVANIE VODOU – umožňuje vlastné zásobovanie
vodou a pomáha pri zavlažovaní záhrad v období sucha,
kedy je zakázané používať vodovodný systém na takéto
účely.
5.MÄKKÁ VODA – dažďová voda je mäkká voda s nízkym
obsahom vápnika, ktorý spôsobuje vodný kameň a preto
je veľmi vhodná na pranie textílií.
6.DAŽĎOVÁ VODA JE LEPŠIA NA ZAVLAŽOVANIE ZÁHRADY –
dažďová voda je bohatá na živiny a neobsahuje chlór, čo
znamená, že je vhodnejšia na polievanie kvetín a rastlín
než bežné zavlažovanie z vodovodného systému.
Ušetrite až 65 litrov hodnotnej
pitnej vody denne
Rovnako ako je to v dnešnej dobe v prípade mnohých
iných vecí, aj užívanie vody je ovplyvňované opatreniami
prispôsobenými ochrane životného prostredia a znižovaniu
nákladov.
V posledných rokoch sa spotreba vody neustále zvyšuje.
Momentálne je priemerná denná spotreba vody 130 litrov
na osobu, a to hovoríme o vysokohodnotnej pitnej vode! Iba
2-3% pitnej vody sa používa na varenie alebo pitie.
Napríklad kúpeľom vo vani sa spotrebuje trikrát viac
množstva teplej vody ako pri sprchovaní.
Na 98% našej spotreby vody sa
nemusí používať pitná vodae
Slovinsko má prebytok vysokokvalitnej pitnej vody. Avšak v
98% prípadoch by naša spotreba mohla byť pokrytá nepitnou
vodou (napr. splachovanie toalety, práčka, zavlažovanie
záhrad a zelených plôch, umývanie auta, atď.). Za jediný deň
by jeden človek mohol ušetriť až 65 litrov hodnotnej pitnej
vody iba tým, že ju nahradí dažďovou vodou.
Nádrže na dažďovú vodu (od 50 l do 1,000 l)
50 L
120 L
240 L
360 L
600 L
Kód
Rozmery (š x v)
Kód
Rozmery (š x v)
Kód
Rozmery (š x v)
Kód
Rozmery (š x v)
Kód
Rozmery (š x v)
6245
 420 x 540
6246
 550 x 740
6247
 700 x 860
6243
 800 x 1070
6320
 750 x 1600
3830010982457
3830010982464
3830010982471
Studňa - dekoratívny nadstavec
Kód
6131
Rozmery (š x v)
 800 x 800
3830010987216
3830010987209
3830050772056
Vodná nádržo - 1,000 l, voľne stojaca
Kód
6295
Rozmery (š x v x d)
1150 x 650 x 1600
3830050770618
Zbieranie vody si vyžaduje:
1. Plochu na zber vody – strecha alebo prírodná studňa.
2.Zberné potrubie (dažďový žľab) – dažďová voda je zbieraná zo strechy
pomocou dažďových žľabov a do zberného potrubia napojeného na
nádrž. Zberné potrubie by malo byť dostatočné veľké, aby umožnilo
nazbieranej vode prejsť do zachytávača piesku a filtra.
3.Zachytávač piesku – na zachytenie jemného štrku, listov a piesku.
4.Prívodné potrubie vedúce zo zachytávača piesku do vodnej nádrže.
5.Filter – určuje nákladovo efektívnu údržbu, umožňuje jednoduchý
proces čistenia bez vedľajších účinkov. Vyžaduje neustálu a intenzívnu
údržbu, aby sa predišlo veľkým stratám vody. Všetka voda tečúca zo
strechy do nádrže by mala byť filtrovaná. Nie je potrebné žiadne dodatočné filtrovanie.
6.Polyetylénovú nádrž – nádrž môže byť vybavená jemným filtrom,
prípojkou, systémom na zabezpečenie proti prelievaniu, sacím
systémom a v prípade potreby napájacími potrubiami, ktoré môžu byť
použité na viaceré nádrže.
Vedeli ste?
Dažďová voda môže pokryť všetky potreby domácnosti
okrem tých, ktoré sa týkajú pitnej vody alebo prípravy
jedla. Vyššie uvedené čísla dokazujú, že domácnosť bude
bežne používať v skutočnosti iba 2% pitnej vody na pitie
alebo varenie, čo znamená, že pre všetky ďalšie účely sa
môže použiť dažďová voda. Dažďovú vodu je možné
použiť na záhradníčenie, pranie bielizne, umývanie riadu,
umývanie auta, ako vodu na splachovanie, atď.
Priemerná denná spotreba vody je 130 litrov na osobu
Umývanie auta
3 litre
Varenie/pitie
3 litre
Umývanie riadu
7 litrov
Kako določimo velikost zbiralnika vode?
Ostatné upratovanie
8 litrov
Záhradníčenie
10 litrov
Pranie bielizne
14 litrov
Záhradníčenie: 2,000 l alebo 3,000 l
Záhradníčenie, umývanie auta a voda na splachovanie: 5,000 l
Záhradníčenie, umývanie auta, voda na splachovanie a práčka: 8,000 l
Kúpanie/
sprchovanie
45 litrov
Záhradníčenie, umývanie auta, voda na splachovanie, práčka a
umývačka riadu: 12,000 l
Záhradníčenie, umývanie auta, voda na splachovanie, práčka,
umývačka riadu, sprcha: 20,000 l
Voda na
splachovanie
40 litrov
3
O nádržiach na dažďovú vodu
• Priemerná denná spotreba vody je 130 litrov na osobu.
• Najmenej 50% denného množstva použitého v domácnos-
•
•
•
•
tiach by sa mohlo nahradiť dažďovou vodou. Týmto spôsobom by štvorčlenná rodina mohla ušetriť 95,000 litrov pitnej
vody ročne.
Nádrže sú vyrobené z polyetylénového materiálu, ktorý je
vhodný na uskladnenie pitnej vody.
Hrúbka steny nádrže je od 6 do 12 mm. Vďaka výrobným
statickým vlastnostiam a hrúbke steny je nádrž odolná voči
vonkajšiemu opotrebeniu zapríčinenému tlakom zeminy a
rozličnými poveternostnými podmienkami a má veľmi dlhú
životnosť.
Ak sa vodná nádrž používa na teréne s vysokými hladinami
podzemnej vody, mala by byť vybavená oceľovými svorkami, ktoré sú následne ukotvené do betónového povrchu.
Podľa Ústavu verejného zdravia v Maribore (Maribor Institute of Public Health) je materiál nádrže vhodný na skladovanie pitnej vody alebo potravín.
Cena za
najlepší
výsledok v
staviteľstve –
polyetylenová
nádrž 12 000 L
• Nádrže sa vyrábajú z pôvodného (nerecyklovaného) materi-
álu. Polyetylénovú nádrž je možné v plnej miere recyklovať.
• Výsuvný nadstavec umožňuje jednoduchý prístup do filtra a
vnútrajška nádrže. Pomocou výsuvného nadstavca je možné
prispôsobiť výšku nádrže podľa hĺbky výkopu.
• Nádrž sa uzatvára plastovým krytom. Ak je nádrž umiestnená v zemi, mala by byť utesnená pomocou krytu, ktorý dokáže udržať tlak bodového zdroja do 600 kg.
Vertikálne nádrže – kapacita od 3,500 l do 10,000 l
5000 L
Rozmery (š x v)
Kód
6703  2310 x 1250
3830050771165
7500 L
Rozmery (š x v)
6249  2310 x 1610
3830010982495
Kód
Objem
Dĺžka
Šírka
Min.
výška
Max.
výška
6703
3500 L
2310
2310
1250
1450
6249
5000 L
2310
2310
1610
1810
6701
7500 L
2310
2310
2330
2530
6700
10000 L
2310
2310
3020
3220
Kód
D
4
10000 L
Rozmery (š x v)
6701  2310 x 2330
3830050771141
V max
V min
Kód
Kód
Rozmery (š x v)
6700  2310 x 3020
3830050771134
Š
3500 L
Nádrže s kapacitou od 500 l do 12,000 l na ukotvenie do zeme
500 L
1000 L
Kód
Rozmery (d x š x v)
Kód
6225
1090 x 860 x 1170
3830010981863
6238
3500 L
5000 L
Rozmery (d x š x v)
Kód
1987 x 1800 x 2050
3830010989333
6273
Rozmery (d x š x v)
Kód
6250
2680 x 2310 x 2350
3830010987063
Šírka
Min.
výška
Max.
výška
1085
860
1170
-
1600
1060
1460
-
2000 L
1960
1260
1710
-
3500 L
1987
1800
2050
2500
6273
5000 L
2480
1800
2050
2500
6274
6000 L
2880
1800
2050
2500
6254
8000 L
2680
2310
2350
2830
6250
12000 L
3760
2310
2350
2830
Kód
Rozmery (d x š x v)
1960 x 1260 x 1710
3830010982068
Kód
6274
Rozmery (d x š x v)
2880 x 1800 x 2050
3830010981429
12000 L
Rozmery (d x š x v)
Objem
Dĺžka
6225
500 L
6238
1000 L
6543
6272
Rozmery (d x š x v)
3760 x 2310 x 2350
3830010981849
V max
V min
6254
Kód
6543
6000 L
2480 x 1800 x 2050
3830010981313
8000 L
Kód
Rozmery (d x š x v)
1600 x 1060 x 1460
3830010985816
Š
Kód
6272
2000 L
D
5
Nádrže s kapacitou od 12,000 l do 50,000 l na ukotvenie do zeme
20000 L
Kód
6257
30000 L
Rozmery (d x š x v)
Kód
6280 x 2310 x 2350
3830010989098
6235
Rozmery (d x š x v)
8800 x 2310 x 2350
3830043917181
40000 L
Kód
Rozmery (d x š x v)
6237
11320 x 2310 x 2350
3830043917198
50000 L
Kód
Rozmery (d x š x v)
Kód
Objem
Dĺžka
Šírka
Min.
výška
Max.
výška
6257
20000 L
6280
2310
2350
2830
6235
30000 L
8800
2310
2350
2830
6237
40000 L
11320
2310
2350
2830
6242
50000 L
13840
2310
2350
2830
V max
V min
6242
13840 x 2310 x 2350
3830043917204
D
Š
6
Systémy používania dažďovej vody v domácnosti
SADA PRE DOMÁCNOSŤ
Tlakové potrubie
Prípojka na vodovodný systém
Vacuuming line
Použitie
Komponenty:
Plne automatizovaný systém zabezpečuje,
že používate dažďovú vodu v dome a záhrade, ako vodu na splachovanie, na umývačku
riadu a práčku, na umývanie auta, atď.
1. Čerpadlová sada pre domácnosť (3 verzie):
• Grundfos (kód 9137) - prietok: 3 m3/h; úroveň maximálneho tlaku: 15 m,
Prevádzka
Tento výrobok predstavuje predpripravený
a zabudovaný čerpadlový systém pripravený na napojenie na budovu. V prípade potreby magnetický ventil strieda zdroj vody z
nádrže na dažďovú vodu na vodovodný systém (napríklad ak sa v nádrži minie voda),
vždy dávajúc prednosť vode v nádrži. Systém je navyše vybavený aj provizórnou nádržou používanou pre vodovodný systém,
keďže tento systém je zakázané priamo zaťažovať tlakovými čerpadlami. Čerpadlo je
ochladzované prostredníctvom studenej
vody, čo však nie je počuť v ostatných miestnostiach.
7
maximálny prevádzkový tlak: 7,5 bar; vstupný výkon: 660 W
• DAB Active - Switch (kód 9138) - prietok: 4,8 m3/h; úroveň
maximálneho tlaku: 42,2 m, maximálny prevádzkový tlak:
6 bar; vstupný výkon: 880 W
• DAB - Aquaprof Top (kód 9139) -
prietok: 4,8 m3/h; úroveň maximálneho
tlaku: 57,7 m, maximálny prevádzkový
tlak: 6 bar; vstupný výkon: 1200 W
2. Provizórna nádrž (používa sa na
bezpečnostné účely systému,
aby vodovodná sieť nebola
zaťažovaná).
3.Plavákový spínač vybavený
15-metrovým káblom.
4.15-metrová sacia trubica s plavákovým odvzdušňovačom.
5.Nerezový filter a nevratný
ventil.
6.Zmiešavací ventil.
Systémy používania dažďovej vody na záhradníčenie
ZÁHRADNÝ SET
1
2
Použitie
Komponenty:
Záhradný set sa skladá z vysokokvalitného ponorného čerpadla
vybaveného tlakovým spínačom (keď je kohútik otvorený, voda
je pod tlakom). Je vhodný na záhradníčenie, umývanie auta a
základné domáce využitie v prázdninových domoch.
1.Malá záhradná šachta, na ktorú sa pripojí zavlažovacia hadica.
2.Ponorné čerpadlo: DAB Divertion 1000, vybavené tlakovým
spínačom (max. prietok: 5,7 m3/h; maximálna hladina čerpania: 36
m, vstupný výkon: 900 W; váha: 11 kg, 7-metrový elektrický kábel).
3.Tlakové potrubie umiestnené medzi čerpadlom a šachtou.
Prevádzka
Čerpadlo je neustále pod prúdom a je pripravené na použitie.
Jediné, čo používateľ potrebuje urobiť, je otvoriť kohútik.
2
1
3
8
Príslušenstvo k nádrži na dažďovú vodu
Šachta pre dažďový žľab
Filtrová sada (kód 6248)
(kód 7095), (Kanál)  250 x 600
3830010989593
3830010987223
1
2
3
DN 110, 125, 160 mm
4
5
• Spájací prvok medzi dažďovým žľabom a
prítokovými potrubiami vedúcimi do nádrže.
Komponenty:
1.Plastová prítoková/odtoková trubka – Ø 110 m
2.Samočistiaci filter
3.Výlevka na zabezpečenie proti prelievaniu
4.Pomalý prítok
5.Inštalácia do nádrže
Šachtový filter
Kryt (kód 9132),  600
3830043917549
Zachytávač piesku s krytom
• Vydrží prejazd autom, platí to pre
osobné vozidlá až do tlaku bodového
zdroja až do 600 kg.
Doplnkový nadstavec
nádrže (kód 6357),  600 x 600
• Čistí vodu pred jej vtokom do nádrže.
• Nerezová mriežka je vsunutá v plastovej
šachte za účelom oddelenia listov a vetiev
od vody predtým, než voda vtečie do nádrže.
• Filter je uzavretý plastovým krytom.
kód
Rozmery (š x v)
ean kód
6592
 400 x 1000
3830010989548
3830010986349
• Čistí vodu od piesku a prachu nazbieraného
zo strechy pred vtokom vody do nádrže.
kód
Rozmery (š x v)
ean kód
6635
6595
 400 x 1000
 600 x 1000
3830010987513
3830043917570
• Výsuvný nadstavec umožňuje
nastavenie výšky podľa hĺbky výkopu.
Merač hladiny vody (kód 6556)
Filter dažďového žľabu
Tesnenia
3830010989586
(kód 6552), 3830010989579
Pre PVC/PP trubky s hladkým povrchom
• Meranie hladiny vody v nádržiach.
• Bezdrôtový a diaľkový display hladiny vody s odstupňovaním po desiatich stupňoch.
• Rozsah až do 300 metrov.
• Jednoduchá inštalácia, nie sú potrebné žiadne káble.
• Nabíjanie batérie.
• Batérie s dlhou životnosťou.
• Filter dažďového žľabu je navrhnutý
pre voľne stojace vodné nádrže.
kód
Rozmery
1280302
1280304
1280305
1280303
 50
 110
 125
 160
9
ROTO
Murska Sobota, SLOVINSKO
Tel: +386 2 52 52 173
Fax: +386 2 52 52 161
[email protected]
www.roto.si
ROTO SK, spol.s.r.o.
Jelšová 1, 080 05 Prešov
Tel : +421 51 758 2032
Fax : +421 51 77 22 737
[email protected]
ROTO GRAD
Ivanič Grad, CHORVÁTSKO
Tel: +385 1 28 30 404
Fax: +385 1 28 30 402
[email protected]
ROTO Alibunar
Alibunar, SRBSKO
Tel: +381 (0) 11 364 16 90
Fax: +381 (0) 63 206 212
[email protected]
ROTO M
Vinica, MACEDÓNSKO
Tel: +389 3 33 63 516
Fax: +389 3 33 63 516
[email protected]
Murska Sobota
Ivanić Grad
Alibunar
Vinica
Distrubútor:
Download

Nádrže na vodu