voda
Čistiarne
odpadových
vôd
, ISO 9001
2 O spoločnosti
Slovinský výrobca, tradícia a profesionalita
Spoločnosť ROTO a Kovinoplastika Pavlinjek sú slovinským výrobcom
ROTO má svoju vlastnú výrobu, vývojové centrum (od nápadu k realizácii), pre-
plastových výrobkov s 35 ročnou tradíciou. Výrobky sú vyrobené na základe
daj - obchodnú sieť doma i v zahraničí, vlastnú dopravu a služby. Spoločnosť
znalostí našich inžinierov a spolupráce s inštitúciami a práce viac ako 200
ROTO získala rad medzinárodných ocenení, ako "ocenenie za vynikajúce
zamestnancov. ROTO je súkromná spoločnosť so sídlom v Murskej Sobote,
obchodné výsledky v komore," Environmentálne partnerstvo, kvalitná značka
ktorá tiež má výrobné spoločnosti v Chorvátsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine,
v stavebníctve, atď
Macedónsku a Slovensku. Spoločnosť je certifikovaná podľa ISO 9001 a ISO
14000.
Výber ČOV od spoločnosti ROTO je správne rozhodnutie.
1. VYSOKÁ ÚČINNOSŤ - ČOV až 97,2 %
ROTO ČOV pracujú bezpečne a
spoľahlivo, sú takmer nehlučné a bez zápachu a sú neovplyvňované
vonkajšou teplotou, resp. poveternostnými vplyvmi. Čistia komunálne odpadové vody z WC, kúpeľne, kuchyne a podobných zdrojov
znečistenia. Prečisťujú ich do takej miery, že voda môže byť
bezpečne vypúšťaná do vôd povrchových alebo podzemných tokov.
2. Brilantná kvalita prevádzky
čistenia prevádzkyROTO systém čistenia je navrhnutý v
súlade s európskou normou EN 12566 a výsledok čistenia je pod
úrovňou požadovanej kvality : BSK 5 <30 mg / L, COD <150 mg / L.
3. NÍZKE NÁKLADY
Náklady na spotrebu energie zariadenia ČOV vôd Roto sú len 6,1 € za
osobu za rok. (0,1 kWh / denne na osobu).
ROTO
je
4. Spoľahlivosť a dôvera : Spoločnosť
priekopníkom v oblasti výroby vodných zariadení na spracovanie
odpadov v Slovinsku a Európe. Čistiarne sú inštalované v 26
krajinách po celom svete. Dnes máme inštalovaných cez 20.000
čistiarní ROTO 3-500 osôb rôznych typov, septikov a vodných
nádrží. Cena Inštitútu ZRMK v roku 2008 potvrdzuje dokonalosť
produktu, a spĺňa požiadavky stavebného inžinierstva.
5. 24 hodinový servis - Rýchle dodanie, údržba,
uvedenie do prevádzky a servis. K servisu spoločnosti
Roto patrí kontrola mechanických dielov zariadenia, odkalenie a
kontrola stavu, rovnako ako testovanie všetkých funkcií. Zaškolenie
používateľov o údržbe a správnom používaní, ale môže realizovať
samotnú realizáciu (montáž) Služba tel: 051 77 22 737.
strana 3
O spoločnosti
2
Roto čistiarne odpadových vôd/všeobecný 4
ČOV - RoClean / tech. informácie
5
ČOV - RoClean / systém čistenia
6
ČOV - RoSan
7
ČOV - RoEco / tech. informácie
8
ČOV - RoEco / systém čistenia
9
Tipy pre užívateľa
10
Žumpy / septiky
11
Voda je živ
ži ot.
4 Malé ČOV
Roto ÈN - všeobecne
Výhody
Využitie
Malé ČOV používame na čistenie komunálnych odpadových
vôd z kúpelní, WC, kuchýň a podobných zdrojov znečistenia
v domácnostiach a iných obytných zariadeniach, ako
sú reštaurácie alebo komerčné budovy.
1. Spoľahlivá prevádzka - bez zápachu. ČOV pracuje
jednoduchým spôsobom, všetky funkcie a procesy v
čistiarňach pracujú na princípe vzduchu - vákuové (mamutie
čerpadlá).
2. 24 h servis – Údržba a servis profesionálneho personálu
NARIADENIE EU
V súlade so smernicou EÚ by mali byť do roku 2015 všetky
objekty napojené na kanalizáciu. V prípadoch, keď
je pripojenie na kanalizáciu cenovo príliš nevýhodné,
je najrozumnejšia investícia do inštalácie vlastnej ČOV, ktorá
umožňuje biodegradabilitu odpadových vôd.
Určenie veľkosti ČOV
Veľkosť samotnej ČOV je stanovená v populačných jednotkách
(EO), ktorá vymedzuje veľkosť ČOV resp. jej kapacitu. Jednotka
EO predstavujú špecifickú spotrebu vody 0,15 - 0,20 m3/os/deň
a biochemické zaťaženie 0,06 kgBPK5/os/deň. Všetky čistiarne
odpadových vôd sú určené pre odpadové vody v objeme
spotreby nižšej ako je150 l / osobu/deň.
ROTO. Poradíme vám výberom vhodného miesta, odporučíme
spôsob uloženia, resp. zabezpečíme realizáciu na kľúč.
3. Rýchla dodacia lehota – ROTO je aj Slovenský výrobca,
takže ju vieme dodať počas niekoľkých dní.
4. Jednoduchá inštalácia – ÈOV je nainštalovaná
v priebehu niekoľkých hodín. Výkopete úložisko (jamu),
osadíte ČOV, pripojíte odpadové potrubie z domu,
pripojíte časovač do el. zásuvky, ten je už aktivovaný
počítačom. Návod na uloženie je prílohou resp.
súčasťou dodávky ČOV.
5. Nízke prevádzkové náklady – Náklady na spotrebu
elektrickej energie sú iba 6,1 € / na osobu a rok.
Tieto náklady môžu byť znížené modernizáciu ( fotovoltaické
články.)
6. Vysoká účinnosť čistenia : Roto ČOV prečistia
odpadovú vodu až na 97,2%.
7. Voda z ČOV môžu byť znovu použitá
na zavlažovanie trávnikov.
byt > 35 m predpokladáme počet osôb 4
Na družinsko
2
byt < 35 m predpokladáme
počet osôb 2
8. Návratnosť – Investícia do ČOV sa nám vráti počas 5
Do ČOV môžu byť vypúšťané len domáce odpadové vody, nie
dažďové vody.
9. Dlhá životnosť – Nádrž, do ktorej je osadená technológia
2
rokov.
ROTO ČOV je vyrobený z materiálu PE, ktorého životnosť je
minimálne 50 rokov.
Certifikát ČOV
Roto ČOV sú vyrobené v súlade s európskym štandardom
CE ST EN 12566 a majú označenie CE.
ČOV od spoločnosti
ROTO majú udelenú
CE kvalitu TSU
Slovinska a Nemecka.
Malé ČOV
5
RoClean - technické informácie
Typ ČOV
Model
ÈOV
Objem
ÈOV (L)
výkon ( W)
kod
4 PE
6380
3500
6 PE
6381
8 PE
Rozmery ÈOV v mm
C (v-min) C (v-max)
F (priemer potrubia v mm)
A (d)
B (š)
47
1987
1800
2050
2500
1550
1510
110
5000
64
2480
1800
2050
2500
1550
1510
110
6375
6000
86
2880
1800
2050
2500
1550
1510
110
12 PE
6377
8000
LA 100
2680
2310
2350
2830
2170
2130
110
16 PE
6378
8000
LA 120
2680
2310
2350
2830
2170
2130
110
20 PE
6379
12000
DT 480 - 250 W
3760
2310
2350
2830
2120
2080
160
D (H prítok)
DN600
F
prítok
E
D
C
výtok
A
B
MÈOV 4
PE
3500 L
MÈOV 6
PE
5000 L
MÈOV 8
PE
6000 L
MÈOV 12
PE
8000 L
MÈOV 16
PE
8000 L
MÈOV 20
PE
12000 L
E (H odtok)
6 Malé ČOV
RoClean - systém čistenia
Info
Riadiaci procesor
Čistenie odpadových vôd je riadené mikroprocesorom, ktorý má nasledujúce výhody:
všetky prvky sú elektronicky riadené, ak je zistená
• závada, tak PC automaticky aktivuje program
dovolenka, ktorý nám zabráni poškodeniu ČOV.
PRÍTOK
odpadovej
vody
•
KOMPRESOR
VÝTOK
čistej
vody
- zariadenie pracuje v celku bez pohyblivýc
mechanických dielov (čerpadlá, klzáky, kolieska),
• - je jedinný strojný element, ktorý dodáva
baktériam vzduch,ktoré
• upravujú(menia)vodu na čistú
Deliaca stena
1. časť KALOVÁ
ČASŤ
Jeho chod je tichý a v priemere pracuje 9
hodín denne
Elektronika môže byť nainštalovaná aj v miestnosti v
dome(technickej) . Kompresor môže byť namontovaný
aj v samostatnej šachte (kód 9340).
2. časť
AERATOR
prevzdušňovací
element
Postup čistenia komunálnych odpadových vôd
KONTROLA ROTO MÈOV
Kontrola MÈOV je riadená počítačom, ktorý je uložený v šachte alebo
technickej miestnosti( suteréne, garáži) pri kompresore sú štyri elektromagnetické ventily. V jednotke sú uložené ( nastavené) časy jednotlivým
fáz. Jednotka ovláda 4 ventily, z ktorých každý má svoju funkciu:
1. prečerpávanie vody z kalovej časti do aeračnej
2. samotná aerácia v aeračnej časti
3. odčerpávanie prečistenej vody do výtoku
4. prečerpávanie kalov z 2 časti späť do kalovej časti (1), na prevzdušňovanie
Pri dlhšej neprítomnosti (dlhšie ako jeden týždeň), MČOV prestavíme uvedieme do prázdninovej prevádzky. Potom sa vykonávajú len základné činnosti .
1. Odpadová voda priteká do
MČOV gravitačne
a zhromažďuje sa v prvej
kalovej časti. V tejto časti sa
hromadí odpadová voda,
ktorá pochádza
z domu.
2. Z kalovej časti kompresor (vákuovo) prečerpá
určité množstvo odpadovej
vody do prevzdušňovacej
časti. Pri prečerpávaní
počítač zapne prvý ventil.
3.Prostredníctvom kompresora dodávame vzduch
do prevzdušňovacej komory
(mikro - bubliny), kde je
pomocou baktérií
degradovaná fekálna voda.
Kompresor dodáva vzduch
pomocou druhého ventilu
cez membránu do MČOV.
Čas aerácie závisí od
veľkosti MČOV..
4. Po prevzdušňovacej
fáze nastáva sedimentácia
kalu v prevzdušňovacej
komore. Vyčistená voda sa
na povrchu oddelí a kal sa
usadí. Počas sedimentácie
kompresor nefunguje.
5. Vyčistená voda je
čerpaná (vo vákuu)
z aeračnej časti
kompresorom (3. ventil
je aktivovaný).
6. Sediment (usadený
kal) je prečerpávaný (vo
vákuu) aeračnej časti
späť do kalovej časti
pomocou kompresora
(aktivuje sa 4 ventil) v
nádrži. Čistiaci proces sa
opakuje štyrikrát denne.
Malé ČOV
7
RoSan - technické informácie
Použitie
RotoSan ČOV je voľne stojacia. Výhodou
je nízka výška a jej využitie resp.
inštalácia je vhodná hlavne v prípade
kamenistej oblasti, alebo vysokej hladine
spodnej vody. RotoSan sa môže použiť aj
ako prenosná úpravňa vody v prípade,
že potrebujeme len dočasné čistenie
komunálnych vôd pri objektoch.
Veľkosti ČOV
Rozmery ÈOV v mm
C (v-min) C (v-max)
kód
Objem
ÈOV (L)
Výkon komptresora
(W )
A (d)
B (š)
2-4 PE
6373
3500
AL-40_47W
2310
2310
1250
4-8 PE
6374
2x3500
AL-80_86W
5120
2310
1250
Model
ÈOV
E (H odtok)
1750
910
870
110
1750
910
870
110
prítok
odtok
F
E
D
C
A
F (priemer potrubia v mm)
D (H prítok)
B
8 ČOV RoEco
RoEco- technické informácie
Využitie
RoEco je určená na čistenie
1670 mm
odpadových vôd z domácností,
rodinných domov, malých
regulačné ventily
reštaurácií a ďalších komerčných
460 mm
zariadení.
kompresor
mamutka
110
výtok
110
1535 mm
1595 mm
1770 mm
2230 mm
prítok
Aerator
1200 mm
Rozmery RoEco ČOV
rozmery v mm
typ
kód
4-6 PE
7669
objem
3000 L
max. čas čistenia výkon kompresora
10,9 hod
80 W
A (d)
B (š)
C (v)
1200
1670
2230
D (H prítok)
1595
E (H odtok)
1535
F (priemer potrubia)
110
Postup čistenia odpadovej vody
Sedimentčno - selektívna časť
Aeračno - aktivačná časť (AA časť)
Separačná časť ( S časť)
(SS časť) je nátokova časť ČOV,
Je stredná časť ČOV, v ktorej sú na dne in-
V SS časti sa oddeľuje čistá voda od kalov a spodným
do ktorej pritekajú odpadové vody
štalované (2 ks) prevzdušňovacie elementy, cez
otvorom sa preplavuje do S časti. Na jej dne sa sedimentuje
z domácnosti. Tie následne budú
ktoré je tlačený vzduch pomocou dúchadla a
prebytočný kal v čase kľudu dúchadla. Po opätovnom zapnutí
biologicky rozložené. Odpadové vody
drobné bublinky stúpajú na hladinu ČOV, kde
sedimentovaný kal mamutka prečerpáva kal do AA časti.
sa zmiešavajú s aktivovaným kalom
baktérie prekysličujú (premiešavajú) biologický
S časti už vyčistená voda vyteká z ČOV. 1 až 2x ročne
a cez otvor v dolnej časti prechádzajú
odpad a tým sa zabezpečí biologický proces
sa ČOV odkalí. Prebytočný kal sa môže použiť ako hnojivo.
do aeračno - aktivačnej časti.
čistenia.
Ponúkame aj odbornú pomoc pri prevádzke ČOV.
ČOV RoEco
Ro Eco - technické informácie
Kvalita vody na výstupe z Ro ECO 6
RoEco
Parametre
Výstupné
hodnoty v mg/L
25
Zákonom požadované
hodnoty v mg/L
vrednost v mg / L
30
BSK 5
KPK
130
150
NH4-N
<5
10
TOC
Zaťaženie
15 - 30
30
< 0,3
0,3
Výhody
• ČOV RoEco 6 je unikátna výrobnou technológiou
a inovatívnym dizajnom.
• Plní kritériá ekológie a potrieb moderných
užívateľov, ako sú spoľahlivosť, ekonomická
prevádzka a jednoduchosť jej použitia.
• Bola vyvinutá na základe mnohoročných skúseností.
• Je to zariadenie jednoduché a spoľahlivé pre jej
užívateľov a na spracovanie odpadu.
Unikátna technológia umožňuje vysokú mieru
•
bezpečnosti
•
Je spoľahlivá a má dlhú životnosť. V ČOV nie sú tam
žiadne mechanické časti, ktoré by sa mohli poškodiť.
•
Pracuje na princípe prírodzených procesov.
•
Je takmer nehlučná a bez zápachu.
•
Je varèna in uèinkovita.
Konštrukcia Ro Eco 6 ČOV
Technológia ČOV je nainštalovaná v nádrži z polyetylénu.
Tá je rozdelená do troch rôznych zón. Do prvej priteká komunálny
odpad a z posledného odteká vyčistená voda. Prítok do ČOV
je
privádzaný gravitačne. V poklope ČOV je umiestnený
elektronicky riadený kompresor. ČOV RoEco 6 je označená
značkou CE a spĺňa všetky kritériá podľa existujúcej európskej environmentálnej legislatívy (príloha certifikát). ČOV je odolná proti všetkým
poveternostným vplyvom, jej prevádzka beží hladko, bez ohľadu
na ročné obdobie. Vnútorná teplota je v rozmedzí 5 až 20 stupňov
Celzia.
9
10
Typy pre užívateľa
Typy pre užívateľa ČOV
Prevádzka ČOV
Je potrebné, aby vlastník, resp. prevádzkovateľ ČOV ju prevádzkoval v súlade s
prevádzkovým poriadkom. Priebežne kontroloval jej funkčnosť. Spoločnosť
ROTO ponúka aj možnosť uzatvorenia servisnej zmluvy o zabezpečení kontroly
a odkalenia ČOV minimálne 1 - 2x ročne v závislosti od kapacity ČOV.
UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Uviesť ČOV do prevádzky môže vlastník, sám, alebo prostredníctvom
firmy ROTO. Čistiareň má správnu funkčnosť po 2 - 3 týždňoch.
UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
spočíva v kontrole elektropríslušenstva t.j. dúchadla a riadiacej jednotky.
Výsledok kontroly zaznamenajte v prevádzkovom denníku.
Zo začiatku robíme vizuálnu kontrolu častejšie cca 2 týždne, následne pomenej.
Týždenná kontrola: Skontrolujte, či je kompresor v chode (bliká zelené svetlo,
ČOV zvuk kompresora).
Mesačná kontrola: Zo strednej časi ČOV (AA časti) odoberieme 1 ,5 l kalu.
Vzorku prelejeme do mernej nádoby s ml značením. Necháme sedimentovať
cca 0,5 hodiny. Kal sa usadí. Ak funguje ČOV v optimálnych podmienkach,
tak sa kal s baktériamy usadí v rozpätí od 30 ml/l - 70 ml/l. Preveríme palicou
aká je hrubá vrstva kalu v SS časti a premiešame ju. Ak je vrstva kalu zmiešaná
s papierom v hrubšia ako 20 cm je nutné ju odkaliť.
Ročná údržba: Raz za rok je potrebné odstrániť kôru. Ak nie je kôra je hrubšia
ako cca 20 cm nie je potrebné každoročné odklalenie . Postačuje raz za dva roky.
UPOZORNENIE !!!
Ak chceme zabezpečiť správnu funkčnosť ČOV jej optimálny výkon,
správnu starostlivosť o baktérie, odporúčame nepoužívať čistiace
prostriedky, ktoré obsahujú chlór, chlorid, hydroxid sodný, hydroxid
draselný. Môžeme používať tie, ktoré obsahujú peroxid vodíka,
alkohol, etanol, metanol, ale ideálne je ak používame prostriedky, ktoré sú na štítku označené - biologicky rozložiteľné a šetrné k
životnému prostrediu. Za žiadnych okolností nevhadzujte do odpadu
utierky z tkaniva, ktoré sú určené na starostlivosť o deti, tyčinky na na
čistenie uší, bavlnené a iné obdobné biologicky nerozložiteľné.
24 hodinový Roto servis
Údržba a servis profesionálneho personálu
K servisným úkonom spoločnosťou ROTO, patrí kontrola mechanických
dielov, odkalenie, likvidácia kalov, rovnako ako testovanie všetkých funkcií čiastkových zariadení (tel: 051 77 22 737).
MAXI SERVIS
kontrola tehnologického stavu ČOV
kontrola tesností ČOV
meranie základných technologických parametrov (sedimentácia)
meranie obsahu kyslíka, pH a teploty, odstránenie a likvidácia
prebytočného aktivovaného kalu (náklady na prepravu hradí
zákazník)
zaškolenie ako prevádzkovať a odporúčiť správnu údržbu
MINI SERVIS
kontrola tehnologického stavu ČOV
kontrola tesností ČOV
meranie základných technologických parametrov (sedimentácia) meranie
obsahu kyslíka, pH a teploty
zaškolenie ako prevádzkovať a odporúčiť správnu údržbu
Dodatočné príslušenstvo
STOJACÍ BOX na kompresor.
K ČOV do 20 osôb môžeme umiestniť kompresor v dome
(v garáži alebo v pivnici), v boxe v stene, vzdialenosť od
ČOV po kompresor nesmie byť väčšia ako 5 m. Na
požiadanie zákazníka, dodáme BOX ako príslušenstvo.
Pri ČOV od 20 osôb sú už kompresor a ostatné zariadenia
namontované v externom boxe. Pri ČOV od 20 osôb je
externý box v cene. Kód 9340
SOLÁRNE ZARIADENIE - takto môžeme ušetriť
náklady na elektrinu na napájanie kompresora
VÝKONEJŠÍ KOMPRESOR - takto zvýšime úroveň
kvality čistenia (na 95%, BSK5 je 20 mg / l, CHSK 90
mg / l)
VSAKOVANIE
Ak nemáme možnosť vyústenia
objektu do recipientu, osadíme
za ČOV vsakovaciu šachtu
1200 x 1350 mm. kód 5817.
PRÍDAVNÁ NÁDRŽ
Pre vyčistenú vodu z ČOV.
Voda môže byť použitá pre
zavlažovanie trávnikov
v kombinácii s dopojením
dažďovej vody
Žumpy 11
Použitie
Žumpy sú určené pre fekálne odpadové vody a používajú sa pri
novej výstavbe alebo rekonštrukcii existujúcich domov, chatách,
alebo pri iných obytných a komerčných budovách.
Môžeme ich uložiť samostatne, alebo ich umiestniť v sérii
/ paralelne/, čím sa zvýši objem
Rozmery
Objem
v (L)
jednokomorová
žumpa (kód)
Dvojkomorová
žumpa (kód)
Trojkomorová
žumpa (kód)
1000
2000
3500
5000
6000
8000
12000
20000
6238
6543
6272
6273
6274
6254
6250
6257
6361
6546
6330
6326
6328
6255
6251
6259
6331
6327
6329
6256
6253
6269
Rozmery v mm
1600
1960
1987
2480
2880
2680
3760
6280
B (š)
C (v-min)
C (v-max)
1060
1260
1800
1800
1800
2310
2310
2310
1460
1710
2050
2050
2050
2350
2350
2350
1460
1710
2500
2500
2500
2830
2830
2830
D (H prítok)
F (priemer potrubia
(v mm)
750
1030
1630
1630
1630
2100
2100
2100
Typy pre užívateľa
Určenie veľkosti žumpy
• Nutná kontrola objemu fekálne vody
• Pre vyprázdňovanie septikov je potrebné kontaktovať
Odporúčame objem 1500 L na jednu osobu.
príslušné komunálne podniky
POZOR: Žumpy sú určené pre zakopanie. Dodržiavajte pokyny
pre uloženie a inštaláciu !
Veľkosť prítoku (tesnenie) 110 - 160 mm.
Žumpy môžu byť aj :
þ
jednokomorové
þ
dvojkomorové
þ
trojkomorové
enoprekatne,
dvoprekatne ali
110
110
110
110
110
160
160
160
ROTO
Murska Sobota, SLOVENIJA
Tel: ++386 2 52 52 173
Fax: ++386 2 52 52 161 [email protected]
www.roto.si
ROTO SK spol. s r.o.
Jelšová 1, 080 01 Prešov
Tel: + 421 51 758 20 32
Fax: + 421 51 77 22 737
[email protected]
www.roto.si/sk
www.roto-group.eu/sk
ROTO GRAD
Ivaniæ Grad, CROATIA
Tel: ++385 1 28 30 404
Fax: ++385 1 28 30 402
[email protected]
ROTO Alibunar
Alibunar, SRBIJA
Tel: 00381(0)11 364 16 90
Mob: 00381(0)63 206 212
[email protected]
ROTO M
Vinica, MACEDONIA
Tel: ++389 3 33 63 516
Fax: ++389 3 33 63 516
[email protected]
Prešov
Murska Sobota
Ivaniæ Grad
Alibunar
Vinica
distribútor:
Download

Katalóg - Čistiarne odpadových vôd