Hoval TopTronic®T/N a TopTronic®T/NWP
Ekvitermická regulácia
■■Popis produktu
Regulátor TopTronic®T/N
• Modulový regulátor s integrovanými
regulačnými funkciami pre
- 1 zmiešavací vykurovací okruh
- 1 priamy vykurovací okruh
- príprava teplej vody
• Možnosť rozšírenia funkcií pomocou KeyModulov pre
- 2. zmiešavací okruh
- bivalentnú prevádzku
- solárny okruh
• Užívateľsky jednoduché a inteligentné ovládanie
• Priložený krátky návod na obsluhu
• Veľký LCD-displej pre zobrazenie
skutočných hodnôt, parametrov, poruchových hlásení a prevádzkových stavov
• Textové zobrazenie s podsvietením • 7 veľkých funkčných tlačítok pre
- dennú priestorovú teplotu
- nočnú priestorovú teplotu
- teplotu teplej vody
- voľba prevádzkového režimu (dovolenka,
neprítomnosť,predĺženie vykurovania,
automatika,leto, redukovaná prevádzka,
protimrazová ochrana)
- nastavenie vykurovacej krivky
- informácie o zariadení
- meranie emisií a ručná prevádzka
• Multifunkčné tlačítko pre jednoduché nastavenie žiadaných teplôt a funkcií.
• Konektorové svorkovnice
• Príslušenstvo
- snímač teploty kotla
- vonkajší snímač
- snímač výstupnej teploty
- snímač ohrievača vody
- rôzne Key-Moduly
- nástenné skrinky
- GLT-Modul 0-10V
- MOD-Bus TTT/ZM Modul
- SMS diaľkový modul
- TopTronic® online
Funkcie
• Ekvitermné riadenie s alebo bez vplyvu priestoru pri zohľadnení charakteristiky budovy
a s optimalizáciou štartov
• Príprava teplej vody
- s rôznymi prevádzkovými režimami (napr.
prednostný alebo paralelný ohrev)
- úsporná teplota
- nastaviteľná funkcia ochrany
- nastaviteľný dobeh nabíjacieho čerpadla
- ochrana pred vychladnutím zásobníka
- omedzovacie a ochranné funkcie
• Optimálne prispôsobenie parametrov pre
rôzne zdroje tepla
• Adaptácia vykurovacej krivky
• Digitálne spínacie hodiny
- s programovaním pre každý vykurovací
okruh a pre prípravu teplej vody.
- 3 prednastavené časové programy v
rámci programovania každého vykurovacieho okruhu a prípravy teplej vody, s
možnosťou až 3 cyklov v priebehu dňa
- možnosť individuálne upravovať programi
- automatické prepínanie letného a zimného času,
- viacročná rezerva chodu
• Ochrana blokovania čerpadla
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Regulátor TopTronic®T/N
• Test relé jednotlivých funkcií
• Funkcia vysúšania poteru podlahového
vykurovania
• Možnosť kontroly teploty spalín
• Autotest s diagnostikou chýb a pamäťou
chybových hlásení
• Možnosť prepojenia až 5 regulátorov pomocou 2 drôtovej zbernice (riadenie kaskády
až 5 zdrojov tepla), možnosť riadenia až 10
zmiešavacích okruhov.
• Variabilné vstupy a výstupy.
• Riadenie požiadavkovým kontaktom alebo
spínanie cez modem
Použitie
• Regulácia pre olejové alebo plynové kotly
(1- alebo 2-stupňové) alebo modulovane
pomocou modulu 0-10 V.
• Regulácia pre zdroje tepla ako slnečné
kolektory, kotly na drevo, tepelné čerpadlá
• Pre vykurovanie a prípravu teplej vody vo
vykurovacích centrálach alebo predávacích
staniciach
• Predregulácia pre zariadenia slúžiace na
vetranie, klimatizáciu atď.
• Flexiblita pre napojenie na vyšší riadiaci
systém zabezpečujúci automatizáciu a optimalizáciu celých inštalácii
• Možnosť lacnej kontroly na diaľku
Regulátor TopTronic®T/NWP
Funkcie
ako regulátor TopTronic®T/N, s nasledovnými
úpravami:
• Ekvitermné riadenie s alebo bez vplyvu priestoru pri zohľadnení charakteristiky budovy
a s optimalizáciou štartov
• Regulátor výstupnej teploty riadený podľa
vonkajšej teploty pre režim chladenia s
nastaviteľnou chrakteristikou chladenia
• Optimálne upravenie regulačnej charakteristiky pre rôzne typy tepelných čerpadiel
• Automatický letný/zimný čas ­ Prestavenie, automatická zmena v režime
vykurovania príp. chladenia
Použitie
• Regulácia inštalácií tepelných čerpadiel a
a inštalácií tepelných čerpadiel s aktívnou
alebo pasívnou funkciou chladenia
• Pre dodatočné rozdelenie energie chladenia
v zmiešavacích okruhoch pri aktívnych/
pasívnych inštaláciách tepelných čerpadiel.
Regulátor TopTronic®T/NWP
pre použitie s tepelným čerpadlom
Rovnaké prevedenie ako regulátor
TopTronic®T/N, dodatočne s:
• Integrovaná funkcia chladenia
• Denná priestorová teplota a offset - prestavenie pri chladení
• Nočná priestorová teplota a offset - prestavenie pri chladení
• Výber prevádzkového režimu (dovolenka,
neprítomnosť, predĺženie režimu vykurovania príp. chladenia, automatika, leto, trvalo
útlmový režim vykurovania príp. chladenia,
protimrazová ochrana)
• Ručná prevádzka pre mód vykurovania a
funkcia preplachovania pre okruh soľanky
1
Hoval TopTronic®T/N a TopTronic®T/NWP
■■Objednávacie čísla
Regulátor TopTronic®T
TopTronic®T/N
Použitie
• Olejový alebo plynový kotol (1- alebo
2-stupňový) alebo modulačný s prídavným
modulom 0-10 V.
• Regulácia pre tepelný zdroj ako slnečné
kolektory, kotly na pevné palivo.
Obj. č.
2034 937
6023 606
Integrované funkcie
- 1 zmiešavací vykurovací okruh
- 1 vykurovací okruh bez zmiešavača
- okruh teplej vody
Možnosť rozšírenia funkcií pomocou
Key-Modulu.
Možné použiť iba jeden Key-Modul!
Snímače a pripojovacie svorky je potrebné objednať samostatne.
TopTronic®T/NWP
Použitie
• Regulácia inštalácií tepelných čerpadiel a
a inštalácií tepelných čerpadiel s aktívnou
alebo pasívnou funkciou chladenia
• Ako prídavný regulátor pre väčšie inštalácie
s aktívnou alebo pasívnou funkciou chladenia pre rošírenie zmiešavacích okruhov
Integrované funkcie
- 1 zmiešavací vykurovací okruh
- 1 vykurovací okruh bez zmiešavača
- okruh teplej vody
Možnosť rozšírenia funkcií pomocou
Key-Modulu.
Možné použiť iba jeden Key-Modul!
Snímače a pripojovacie svorky je potrebné objednať samostatne.
2
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Hoval TopTronic®T/N a TopTronic®T/NWP
■■Objednávacie čísla
Príslušenstvo k TopTronic®T
Priestorová stanica RS-T
k TopTronic®T
účinná na jeden vykurovací okruh
2034 939
Diaľkové ovládanie RFF-T
k TopTronic®T
účinná na jeden vykurovací okruh
2022 239
Snímač vonkajšej teploty AF 200
(evtl. je obsahom dodávky zariadenia)
pôsobiaci na vykurovací okruh alebo pre výpočet strednej hodnoty (na regulátor možnosť
pripojenia 2 snímačov vonkajšej teploty 2)
2022 995
Snímač teploty spalín PT 1000/4
L = 2,5 m
vrátane upevňovacích skrutiek
(montáž na stavbe)
6913 57
Solárny snímač teploty PT 1000
silikónový snímač, použiteľný ako
snímač kolektora/zásobníka
L = 2,5 m
max. prípustná teplota 240 °C
(je obsahom Key-Modul Solar)
2022 990
Káblobý snímač KVT 20/5/6
s 5 m káblom
2022 992
Káblobý snímač KTY81-210
použiteľný ako snímač zdroja tepla
pevný rozný bod.
Pripojovacie vedeni z PVC
Prierez: 2 x 0,22 mm2
L = 2500 mm
50 mm voľné konce s dutinkami na žilách
Merací prúd od cca 1mA
Ochranné púzdro:
6 mm, L = 50 mm, materiál V4A 1.4571
max. prevádzková teplota:
-50°C do +200 °C
2040 586
Snímač teploty rýchly KTY
so šrúbením G ½“
dĺžka kábla: 2000 mm
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Obj. č.
2055 075
3
Hoval TopTronic®T/N a TopTronic®T/NWP
■■Objednávacie čísla
Obj. č.
4
Príložný snímač VF202K
použiteľný ako snímač výstupu alebo vstupu.
s 2 m káblom a káblovou spojkou
6012 595
Príložný snímač VF204S
použiteľný ako snímač výstupu alebo vstupu
s 4 m káblom a konektorom
6012 688
Svorková spojka
pre predĺženie vedenia snímačov
2037 954
Sada pripojovacích svoriek X1-X4
Pre montáž TopTronic®T do rozvádzača
pozostáva z
pripojovacie svorky X1, X2, X3,X4
vhodné k regulátoru TopTronic®T/N
a TopTronic®T/NWP
6912 37
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Hoval TopTronic®T/N a TopTronic®T/NWP
■■Objednávacie čísla
Skrinky pre regulátor
Obj. č.
Skrinky pre TopTronic®T/N a
TopTronic®T/NWP
Skrinka regulátora WG1
pre inštaláciu regulátora TopTronic®T/N
Teleso s umelej hmoty svetlosivej farby s priehľadným čelným krytom
vrát. kabeláže a svorkovnice
Poistka: 6,3 A
Rozmeyr: 365 x 320 x 160 mm
6012 598
Skrinka regulátora WG2
pre inštaláciu dvoch
regulátorov TopTronic®T/N.
vrát. kabeláže a svorkovnice
a poistky 6,3 A
Teleso s umelej hmoty svetlosivej farby
s priehľadným čelným krytom,
365 x 320 x 160 mm
(u 2. regulátora sú vedené na svorkovnicu iba
výstupy zmiešavacích okruhov.)
6012 599
Skrinka regulátora MSK
pre inštaláciu regulátora do
plastovej skrinky, tmavosiva farba,
Pripojenia vyvedené na svorkovnicu.
281 x 94 x 93 mm
Odporúčanie:
Ako rozšírenie k riadiacemu panelu kotla.
Pripojenie max. 8 kabelov.
Použiť vodiace kanály. Pri rozsiahlejších
aplikáciach použite skrinku WG1, WG2 alebo
rozvádzač.
6012 508
Montážny rám
pre zabudovanie regulátora
TopTronic®T/N do rozvádzača
6004 505
Kryt
pre TopTronic®T
na miesto zabudovania regulátora
hladký
antracitová farba
2374 72
LED-Sada 1 (úzka)
pre MultiJet®(16-25), UltraOil®(16-35)
UltraGas®(15-50), Thermalia®(6-15)
Thermalia®twin
pre podsvietenie loga Hoval
Montáž do ovládavieho panela
Rôzne možnosti riadenia.
6027 905
LED-Sada 2 (široká)
pre UltraOil®(50-80), UltraGas®(70-1000)
pre podsvietenie loga Hoval.
Montáž do ovládavieho panela
Rôzne možnosti riadenia.
6027 906
Príslušenstvo panela TopTronic®T
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
5
Hoval TopTronic®T/N a TopTronic®T/NWP
■■Objednávacie čísla
Príslušenstvo regulačného systému
TopTronic®T
Obj. č.
pre TopTronic®T/N a TopTronic®T/NWP.
1-7
Key-Moduly pre Hoval TopTronic®T
Pre rozšírenie štandardných funkcii regulátora.
Key-Modul pozostáva z:
Funkčného kľúča určeného pre zasunutie do
TopTronic®T vrátane príslušenstva
Je možné použiť iba jeden Key-modul!
Štandardné funkcie
zahrnuté v TopTronic®T.
- 1 zmiešavací vykurovací okruh
- 1 vykurovací okruh bez zmiešavača
- okruh teplej vody
Funkcie Key-Modulu
Key-
2. zmieš.
Modul
okruh
solár
Key-Modul 1
pre 2. zmiešavací okruh
Funkč. kľúč 1,1 snímač výstupu, 2 voľné konektory
6012 154
Key-Modul 2
pre pevné palivo/akumul. zásob./bivalentný systém
Funkč. kľúč 2,3 jímkový snímač, 4 voľné konektory
6012 155
Key-Modul 3
pre solárne inštalácie
Funkč. kľúč������������������������������������
3, 1 snímač kolektora, 1 snímač zásobníka, 4 voľné konektory
6012 156
Key-Modul 4
pre 2. zmiešavací okruh a pevné palivo/ akumul.
zásob./ bivalentný systém
Funkč. kľúč������������������������������������
4, 1 ������������������������������
snímač výstupu����������������
, 3 ������������
jímkový snímač, 6 voľných konektorov
6012 157
Key-Modul 5
pre 2. zmiešavací okruh a solárnu inštaláciu
Funkč. kľúč�������������������������������������
5, 1 �������������������������������
snímač výstupu�����������������
, 1 snímač kolektora, 1 snímač zásobníka, 6 voľných konektorov
6012 158
Key-Modul 6
pre pevné palivo/akumul. zásob./bivalentný systém a solárnu inštaláciu
Funkč. kľúč��������������������������������������
6, 1 snímač kolektora, 4 ������������
jímkový snímač, 6 voľných konektorov
6012 159
Key-Modul 7
pre 2. zmiešavací okruh, pre pevné palivo/akumul.
zásob./bivalentný systém a solárnu inštaláciu
Funkč. kľúč�������������������������������������
7, 1 �������������������������������
snímač výstupu�����������������
, 1 snímač kolektora, 4 jímkový snímač, 8 voľných konektorov
6012 160
Typy snímačov
jímkový snímač
(zásobník)
Výstupný snímač
Snímač kolektora
6
pevné-aku-
bivalent
: Typ KVT20/5/6 (L = 5 m)
bez jímky
: Typ VF204S s konektorom
: Typ PT1000 (Silikon)
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Hoval TopTronic®T/N a TopTronic®T/NWP
■■Objednávacie čísla
Obj. č.
Jednoduchý termostat s nastavením v
telese
Z vonku viditeľné nastavenie v telese
15 - 95°C, ponorná hĺbka 100/150 mm
spínacia diferencia 6K, vodotesné teleso z
umelej hmoty, ponorná jímka z poniklovanej
mosadze s tesnením závitu G 1/2“, max. prevádzkový tlak 10 bar.
1 prepínací kontakt max. 6A (ind.) pri 230 V.
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Jednoduch. termostat-ponor. hĺbka 100 mm
RAKTW.1000B
6010 081
Jednoduch. termostat-ponor. hĺbka 150 mm
RAKTW.1000S
6010 082
Príložný termostat
RAK-TW1000S
15 - 95 °C, nastavenie (viditeľné z vonku), pod krytom, s upevňovacou páskou
2429 02
Termostat - ohrievač vody TW 12
Univerzálne termostatické riadenie zásobníka
pre termostatickú požiadavku na dobíjacie čerpadlo, nastavenie v telese z vonku
viditeľné
15 - 95°C, spínacia diferencia 6K, dĺžka
kapiláry 700 mm, vrátane upevňovacieho
materiálu, použiteľné pre zásobníky Hoval so
zabudovanou ponornou jímkou
6010 080
Dvojitý termostat ATH-22
Použitie ako min. termostat
Výstup vykurov. pre uvoľnenie dobij. čerpadla.
Použitie ako max. termostat pre
obmedzenie výstupnej teploty.
Spodný diel telesa z Al zliatiny s
plastovým krytom, s tuhou stopkou
1 oddelené nastavenie teploty v telese
Istenie IP54
Spínací výkon : 230V/10A cos=1
Regulačný rozsah 1,2 : 0°C … +100°C
Spínacia diferencia 1,2 : 3-4 % z rozsahu
stupnice
Ponorná jímka : G 1/2",L=150mm, D=15mm
Ponorná jímka z poniklovanej medi
Prevedenie podľa DIN EN 14597
2054 650
Termostat spalín AGT 519
Spínacia teplota 80°C
(spínacia diferencia ca. 15K)
1 prepínací kontakt 10A pri 230V/50Hz
ohmické zaťaženie
Jednoduché upevnenie na spalinovú rúru,
s 2 m pripojovacím káblom.
Preskúšané podľa DIN 3440
6412 56
Regulátor teploty LAE LTR-5TSRE
Elektronický 2-bodový regulátor teploty
-50°C až 150°C
Spínací odstup 1-25 K
1 Prepínací kontakt
Káblový snímač 2 m/ ø 0,7 mm
2004 485
7
Hoval TopTronic®T/N a TopTronic®T/NWP
■■Objednávacie čísla
Príslušenstvo Hoval - systémové moduly
8
Obj. č.
Systémový modul SB-K5
Pre napojenie externej konštantnej teploty
požiadavka/ napojenie min. hodnoty (vetranie/
bazén,...). Bez telesa - skrinky.
Pozostáva z:
- Relé R1K
- Lišta (8cm) vrátane upevňovacieho materiálu pre zabudovanie do riadenia kotla
- Rast5-konektor - 2pol. žltý, prepojený
Potrebný externý bezpotenciálový
požiadavkový kontakt.
6013 066
Systémový modul SB-K6
Pre napojenie externej požiadavky ohrievača
vody termostatom. Bez telesa - skrinky.
Pozostáva z:
- Relé R1K
- Lišta (8cm) vrátane upevňovacieho ma teriálu pre zabudovanie do riadenia kotla
- Rast5-konektor - 2pol. zelený, prepojený
6013 067
Systémový modul SB-R1K (Relais)
Pre univerzálne použitie,
relé s prepinácim kontaktom
230V/10A.
Bez telesa - skrinky.
Pozostáva z:
- Relé R1K
- Lišta (8cm) vrátane upevňovacieho
materiálu pre zabudovanie do riadenia kotla
6013 064
Systémový modul SB-R3K (Relais)
Pre univerzálne použitie,
Relé s 3 prepínacími kontaktami
230V/10A.
Bez telesa - skrinky.
Pozostáva z:
- Relé R3K
- Lišta (8cm) vrátane upevňovacieho
materiálu pre zabudovanie do riadenia
kotla
6013 065
Systémový modul SB-K8/9/1
Pre napojenie 2 požiadaviek ohrievačov vody
s 2 termostatmi (Nie je dobeh čerpadla, nie
pre plynové kotly!)
bez prekáblovania.
Pozostáva z:
Skrinka, 250 x 175 x 100 mm
Farba svetlosivá
1 relé R1K
2 relé R3K
prepojené na výstup. svorkách
6013 068
Skrinka Systémový modul SB-GE
Pre zabudovanie systémových modulov, ak
nie je možné ich zabudovať do riadenia kotla.
Bez relátok
Bez prechodiek.
Pozostáva z:
Skrinka, 250 x 175 x 100 mm
Farba svetlosivá
MAx. počet relátok:
4 Ks R3K alebo 8 Ks R1K
12 výstup. svoriek a N/
PE zberné svorky
6013 063
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Hoval TopTronic®T/N a TopTronic®T/NWP
■■Technické údaje
Montáž
Regulátor TopTronic®T/N je koncipovaný ako prístroj pre inštaláciu
vložením do rámu a po elektrickom pripojení sa vkládá spredu do
ovládacieho panela.
Regulátor sa uchytí dvoma postrannými upevňovacími skrutkami
(1).
Pri inštalácii regulátora do rozvádzača je potrebné použít montážnu
dosku s vhodným výrezom uvedeným v technických údajoch.
(2)
(1)
(1)
(1) upevňovacie skrutky
(2) priestor pre Key-Modul
Elektrické pripojenie
Elektrické pripojenie TopTronic®T/N a
TopTronic®T/NWP
Svorky na konektory X1 vedú iba malé napätie!
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
9
Hoval TopTronic®T/N a TopTronic®T/NWP
■■Technické údaje
Elektrická inštalácia
Na prívode je treba inštalovať istič 6,3 A/T.
Prúdové zaťaženie pripojeným horákom,
čerpadlami atď. nesmie prekročit túto hodnotu.
Elektrické napájanie a kábele pripojené k regulátoru sa pripájajú na zadnej strane v súlade
s označením.
Dĺžku vodičov voľte dostatočnú s ohľadom na
možnosť vybratia a
prípadnej výmeny regulátora.
Pozor:
Všetky pripojovacie svorky na konektory X1
pracujú s bezpečným malým napätím a v
žiadnom prípade nesmú prísť do kontaktu
s napájacím napätím.
Nedodržanie tohoto upozornenia regulátor
zničí.
Všetky pripojovacie svorky v červeno
značenom poli pracujú so sieťovým napätím.
• Vonkajší snímač nesmie byť umiestnený
v blízkosti vysielačov a príjímačov (napr.
na stenách garáže v blízkosti prijímača
diaľkového ovládania garážových dverí, v
blízkosti amatérských radioantén, alarmových radiosstémov atď.
Doporučené prierezy a maximálne dĺžky
vodičov:
Všetky vodiče pracujúce s napájacím napätím
(napájanie, horák, čerpadlá, pohony
atď.): 1,5 mm2
Max. prípustná dĺžka: Bez obmedzení v rámci
vnútornej inštalácie domu.
Všetky vodiče snímačov a dalšie
nízkonapäťové vodiče: min. 0.5 mm2
Dlhšie vodiče môžu byť zdrojom porúch a je
potrebné sa väčším dĺžkam vyhnúť!
230 V / 50 Hz
Bezpečnostné opatrenie proti
elektromagnetickému rušeniu
• Vodiče so sieťovým napätím musia byť oddelené od vodičov snímačov a vodičov datovej zbernice. Je potrebné dodržať minimálny
odstup 2 cm. Kríženie vodičov je prípustné.
• U regulátorov s vlastným prívodom elektrického napájania je bezpodmienečne nutné
dbať na oddelenie vodičov od snímačov a
vodičov zbernice od vodičov pre napájanie.
Pri použití kabelových kanálov je potrebné
inštalovať oddeľovaciu prepážku.
• Pri inštalácii regulátora alebo diaľkových
ovládačov je potrebné dodržat minimálny
odstup 40 cm od zariadení s elektromagnetickou emisiou ako stykače, motory,
transformátory, mikrovlných rúr a televizorov,
reproduktorov, počítačov, mobilných telefónov atď.
• Medzi diaľkovými ovládačmi a regulátorom
je treba dodržat minimálnu vzdialenosť 40
cm. Regulátory zbernicovo prepojené je
možné namontovať tesne vedľa seba.
• Napájenie zdroja tepla (kotol-ovládací panelregulátor) musí byť prevedené samostatným
prúdovým okruhom. Nesmú byť pripojené
žiadne potencionálne zdroje rušenia.
• Prenos dát po zbernici musí byť tieneným
káblom.
Doporučenie:
J-Y(St)Y 2 x 2 x 0.6
Maximálna dĺžka: 100m
• Tienenie kábla musí byž uzemnené iba
na jednej strane, napr. cez opláštenie
kotla, uzemňovacou svorku a pod. Viacenásobné uzemnenie tienených káblov je
neprípustné(vyrovnávacie prúdy) a môže byť
príčinou porúch.
10
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Hoval TopTronic®T/N a TopTronic®T/NWP
■■Technické údaje
Elektrické napájanie:
230 V + 6%/– 10%
Sieťová frekvencia:
50...60 Hz
Istenie:
Zaťaženie kontaktov
výstupných relé:
Zbernicové rozhrania:
Zachovanie údajov:
zachovanie času a nastavených
parametrov bez napájania minimálne 5
rokov od dodania
max. 6,3 A/pomalá
Displej:
LCD s alfanumerickými znakmi a symbolmi
2 A (cos.ϕ ≤ 0,8)
Rozmery prístroja:
144 x 96 x 75 mm (BxHxT)
T2B-Bus pre pripojenie diaľkových
ovládačov, brány a ďalších regulátorov TopTronic®T.
OpenTherm-Bus pre pripojenie tepelných zdrojov s rozhraním OpenTherm.
El. krytie:
IP 30
Teplota okolia:
0°C...50°C
Teplota uskladnenia:
–25°C...60°C
Farba:
anthrazit ako RAL 7021
Upevnenie:
Pre zabudovanie do výrezu s bočnými
skrutkovými úchytkami
Príslušenstvo:
Konektorové prepojenia so skrut. svorkami
X 1 = 16-pólový
X 2 = 4-pólový
X 3 = 9-pólový (kódovaný)
X 4 = 9-pólový
Prídavne prístroje:
diaľkový ovládač
diaľkový ovládač
DSL-Gateway
ďalšie zariadenia
Prepínač prevádz. režimov:9 vykurovacích programov s 3
štandardnými vykurovacími programami
Rozsah nastavení:
Spínacie hodiny:
Strmosť vykurovacej krivky Vyp.....3,5
Exponent vykurovacieho telesa 1,0 10,0
Klimatická teplota –20°C.....0°C
Teplota teplej vody
10°C.....max. teplota kotla
Pre každý vykurovací okruh i pre
prípravu teplej vody sú v priebehu 1
dňa nastaviteľné 3 vykurovacie cykly
(21 na týždeň). Najmenší časový krok:
10 minút. Presnosť hodín: ± 50 sec./
mesiac
RS-T
RFF-T
Diaľkové pripojenie a/alebo pripojenie na nadradený systém
pozri samostatnú kapitolu
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
11
12
Download

Hoval TopTronic®T/N a TopTronic®T/NWP