PEM®
LISOVACIE PRVKY
JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
VYNIKAJÚCA ÚČINNOSŤ
Joined to last.
www.kvt-fastening.sk
1
2
www.kvt-fastening.sk
Spoločnosť KVT-Fastening Group je celo­
svetovo uznávaným špecialistom na vysokokvalitnú spojovaciu a tesniacu techniku.
V oboch týchto oblastiach spoločnosť KVT ponúka technické riešenia založené na širokom
portfóliu produktov od popredných svetových
výrobcov.
Či už v elektrotechnike, energetike, automobilovom priemysle, doprave, letectve, strojárstve, stavebnom priemysle, jemnej mechanike
alebo zdravotníckej technike, vysokoúčinné
riešenia od spoločnosti KVT nájdu svoje uplatnenie všade tam, kde sú absolútne bezpečné a
spoľahlivé spoje nevyhnutnosťou. Tieto malé,
avšak mimoriadne odolné komponenty sa používajú na miestach s najvyššou dôležitosťou.
Spoločnosť KVT nie je len dodávateľom štandardných produktov a jednotlivých komponentov, ale poskytuje aj rozsiahlu a aktívnu zákaznícku podporu pri hľadaní ideálnych riešení,
najmä v prípade, ak je potrebné splniť špecifické požiadavky. Celé toto portfólio dopĺňa rad
inovatívnych nástrojov a zariadení a v prípade
potreby aj proces začlenenia do automatizovaných pracovných postupov sériovej výroby.
Vďaka viac než 85 rokom skúseností v technických odboroch, odborným znalostiam zameraným na riešenia a jedinečným zručnostiam
v obla­sti vývoja a poradenstva je spoločnosť
KVT-Fastening Group symbolom najvyššej spoľahlivosti.
Joined to last.
ŠPIČKOVÁ ODBORNOSŤ
PRE VYSOKOÚČINNÉ
SPOJE
www.kvt-fastening.sk
3
ÚČINNÉ SPOJOVACIE PRVKY AJ PRE VEĽMI TENKÉ MATERIÁLY
V mnohých oblastiach moderných priemyselných odvetví sa používajú veľmi tenké a veľmi
ľahké súčiastky, napríklad plechy, dosky
s plo­šnými spojmi alebo plastové diely. Tieto
súčiastky je potrebné bezpečne a trvalo spojiť, pričom spoj musí mať vysokú odolnosť
v krute i ťahu. Výrobcovia súčasne očakávajú
jednoduchú montáž s nízkymi nákladmi.
Lisovací prvok, ktorý spĺňal tieto požiadavky, vytvorila spoločnosť PEM® už v roku
1942. Sortiment výrobkov sa vďaka rastúcemu úspechu a zavádzaniu v mnohých
priemyselných odvetviach postupne rozrastal, základné výhody však zostali nezmenené: Lisovacie prvky PEM® zaručujú vysokú
účinnosť, jednoducho sa inštalujú a šetria
čas a náklady.
Lisovacie prvky PEM® sa umiestňujú do inštalačného otvoru v spojovanom diele. Lisovací
prvok vytlačí materiál v oblasti otvoru. Tento
materiál sa tvárnením za studena vtláča do
drážky v blízkosti vrúbkovania drieku spojovacieho prvku alebo špeciálnej konštrukcie hlavy
(zabraňujú otáčaniu komponentu) – spojovací
prvok sa stáva integrálnou súčasťou spojovaného dielu. Lisovacie prvky PEM® navyše nespôsobujú žiadne poškodenie ani vydutie na zadnej
strane spojovaného dielu. Lisovacie prvky PEM®
sa používajú v mnohých odvetviach od elektroniky a automobilového priemyslu cez stavbu
strojov a zariadení až po letecký a kozmický
priemysel. Všade sú zárukou odolných
a bezpečných spojov.
VÝHODY
Mimoriadna odolnosť proti zaťaženiu aj v tenkých plechoch od hrúbky 0,5 mm
Nie je potrebná špeciálna príprava inštalačného otvoru
Nie je potrebné prerezávanie závitov
Ideálne aj pre materiály s povrchovou úpravou
Vysoká presnosť umiestnenia prvku
Obsah
11
Lisovacie prvky (inštalácia, návody, technické údaje)
Lisovacie matice
12, 66
12, 66
S, SS, H (oceľ, pozinkovaná)
CLS, CLSS (nehrdzavejúca oceľ)
Vysoká odolnosť v krute i ťahu.
K dispozícii s rôznou dĺžkou drieku.
13
SP (vytvrdená nehrdzavejúca oceľ)
Pre nehrdzavejúcu oceľ a kovové materiály.
Obojstranne zapustené lisovacie matice
14
F (nehrdzavejúca oceľ)
Lisovacie matice vyrobené z nehrdzavejúcej
ocele, vhodné najmä pre hliníkové panely.
Po montáži nevyčnieva vrchná ani spodná časť.
Na inštaláciu do okrúhlych otvorov. Šesťhranná
hlava na dosiahnutie vysokej odolnosti v krute.
Miniatúrne lisovacie matice
15
SMPS (nehrdzavejúca oceľ)
Pre tenké plechy a inštaláciu v blízkosti okraja.
Uzatvorené lisovacie matice
16
16
B (oceľ, pozinkovaná)
BS (nehrdzavejúca oceľ)
Uzatvorené lisovacie matice zabraňujúce
prenikaniu nečistôt, postriekaniu atď.
Plávajúce lisovacie matice
17
17
AS (oceľ, pozinkovaná)
AC (nehrdzavejúca oceľ)
18
18
LAS (oceľ, pozinkovaná)
LAC (nehrdzavejúca oceľ)
Vnútorná matica kompenzuje odchýlenie
otvoru až 0,8 mm.
Plávajúce samopoistné lisovacie matice
Vnútorná poistná matica kompenzuje
odchýlenie otvoru až 0,8 mm.
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
5
OBSAH
PEM®
Samopoistné lisovacie matice
19
19
PL (oceľ, pozinkovaná)
PLC (nehrdzavejúca oceľ)
Lisovacie matice so vsadeným nylonovým
krúžkom na zaistenie závitu. Funkcia zaistenia
sa zachováva aj po opakovanej demontáži.
Miniatúrne lisovacie matice
20
20
FE, FEO, FEX, FEOX (nehrdzavejúca oceľ)
U, UL (nehrdzavejúca oceľ)
Najmenšia konštrukcia, voliteľne
aj s funkciou zaistenia.
Miniatúrne samopoistné lisovacie matice
21
CFN (oceľ, pozinkovaná)
Lisovacie matice s funkciou zaistenia závitu.
Najmenšia konštrukcia umožňujúca minimálnu
vzdialenosť od okraja. Funkcia zaistenia
sa zachováva aj po opakovanej demontáži.
Samopoistné lisovacie matice
22
SL (oceľ, pozinkovaná)
Lisovacie matice s drážkami v oblasti hlavy.
Naváracie matice
23
23
WN (oceľ, pomedená)
WNS (nehrdzavejúca oceľ)
Okrúhla konštrukcia s polohovacím driekom
a troma naváracími výstupkami.
Okrúhle nitovacie matice
24
RHB (oceľ, pozinkovaná)
Vysokoúčinné matice pre tenké panely.
Možnosť vloženia skrutky z oboch strán.
25
RMHB (steel, zinc-plated)
Podobná konštrukcia ako pri type RHB, avšak
v miniatúrnom vyhotovení na inštaláciu v prípade
obmedzeného priestoru.
Lisovacie skrutky
26, 29, 67
26, 29
26
FH (oceľ, pozinkovaná)
FHS (nehrdzavejúca oceľ)
FHA (hliník)
Skrutky so zapustenou hlavou pre priechodné
otvory. Nie je potrebné ďalšie utesňovanie ani
privarovanie.
27
30
FH4 (vytvrdená nehrdzavejúca oceľ)
TPS (nehrdzavejúca oceľ)
Pre nehrdzavejúcu oceľ a kovové materiály.
31
MPP (vytvrdená nehrdzavejúca oceľ)
Miniatúrne lisovacie skrutky pre kovové materiály..
so závitom
bez závitu
Lisovacie skrutky na inštaláciu v blízkosti okraja
28
28
6
FHL (oceľ, pozinkovaná)
FHLS (nehrdzavejúca oceľ)
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
Lisovacie skrutky s menším priemerom hlavy
na použitie v blízkosti okraja (napr. v prípade
membránových klávesníc).
www.kvt-fastening.sk
OBSAH
PEM®
Lisovacie skrutky s vysokou pevnosťou
32, 68
32, 68
HFH (oceľ, pozinkovaná)
HFHS (nehrdzavejúca oceľ)
Lisovacie skrutky so závitom a mimoriadne
vysokou odolnosťou proti vykrúteniu a vytrhnutiu.
Lisovacie skrutky s vysokou pevnosťou
33, 68
33, 68
HFHD (oceľ, pozinkovaná)
HFHDS (nehrdzavejúca oceľ)
Podobné typom HFH a HFHS, so strediacim
výstupkom na automatickú montáž.
Použitie napr. v automobiloch.
Lisovacie skrutky s vysokou pevnosťou
34, 69
HFE (oceľ, pozinkovaná)
Podobná konštrukcia ako v prípade typov HFH
a HFHS s väčším priemerom hlavy na dosiahnutie
vyššej odolnosti proti pretiahnutiu otvorom.
Lisovacie skrutky s vysokou pevnosťou
35, 69
HFED (oceľ, pozinkovaná)
Podobná konštrukcia ako v prípade typov HFHD
a HFHDS s väčším priemerom hlavy na dosiahnutie vyššej odolnosti proti pretiahnutiu otvorom.
Lisovacie skrutky s hrubým závitom
36
Hrubý závit (oceľ, pozinkovaná)
Skrutky so zapustenou hlavou. Spojenie
pomocou upevňovacej matice alebo svorky.
Lisovacie skrutky do slepých otvorov
37
37
CHA, CFHA (hliník)
CHC, CFHC (nehrdzavejúca oceľ)
Pre valcové slepé otvory. Vhodné najmä pre
hliníkové čelné panely, kde sa vyžaduje skrytá
montáž.
Lisovacie dištančné matice do slepých otvorov
38
CSS, CSOS (nehrdzavejúca oceľ)
Pre valcové slepé otvory. Vhodné najmä pre
hliníkové čelné panely, kde sa vyžaduje skrytá
montáž.
Lisovacie dištančné matice
39
DSOS (nehrdzavejúca oceľ)
Vhodné najmä pre konektory D-sub.
Lisovacie dištančné matice
40, 70
40, 70
SO (oceľ, pozinkovaná)
SOS (nehrdzavejúca oceľ)
Závitové dištančné matice so zapustenou hlavou
do okrúhlych otvorov. Šesťhranná hlava
na dosiahnutie vysokej odolnosti v krute.
41
SO4 (vytvrdená nehrdzavejúca oceľ)
Pre nehrdzavejúcu oceľ a kovové materiály.
42
MSO4 (vytvrdená nehrdzavejúca oceľ)
Miniatúrne lisovacie dištančné matice pre
nehrdzavejúcu oceľ a kovové materiály.
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
7
OBSAH
PEM®
Uzatvorené lisovacie dištančné matice
43, 70
43, 70
BSO (oceľ, pozinkovaná)
BSOS (nehrdzavejúca oceľ)
Nepriechodné závitové dištančné matice.
44
BSO4 (vytvrdená nehrdzavejúca oceľ)
Pre nehrdzavejúcu oceľ a kovové materiály.
Otvorené lisovacie dištančné matice
45
SOSG (nehrdzavejúca oceľ)
46
PF30 (oceľ, poniklovaná)
Pre pevný kontakt, napr. pri montáži dosiek
s plošnými spojmi.
Nestratiteľné lisovacie skrutky s nízkym profilom
Pre plechy s hrúbkou >1,0 mm, malá celková
výška.
Nestratiteľné lisovacie skrutky
47
PFC2 (nehrdzavejúca oceľ)
Pružinová nestratiteľná skrutka.
Nestratiteľné lisovacie skrutky
48
PF11 (oceľ, poniklovaná)
Pružinová nestratiteľná skrutka.
Nestratiteľné lisovacie skrutky
49
PFHV (oceľ, poniklovaná)
Nestratiteľná skrutka bez pružiny.
Nestratiteľné lisovacie skrutky
50
50
SCBJ (oceľ, pozinkovaná)
SCB (oceľ, pozinkovaná)
Jednodielne nestratiteľné lisovacie skrutky.
Lisovacie rozpery
51
51
51
59
SSA (hliník)
SSC (nehrdzavejúca oceľ)
SSS (oceľ, pozinkovaná)
KSSB (mosadz)
Lisovacie rozpery pre kovové materiály alebo
dosky s plošnými spojmi. Na rýchle pripevnenie
alebo zloženie krytov, panelov atď.
Pre kovové materiály
Typ KSSB pre plasty
Lisovacie rozpery
52
8
SKC (nehrdzavejúca oceľ)
Lisovacie rozpery pre kovové materiály. Na rýchle
pripevnenie alebo zloženie krytov, panelov atď.
www.kvt-fastening.sk
OBSAH
PEM®
Lisovacie vodivé kolíky
53
Radsok® (oceľ, bez povrchovej úpravy
alebo postriebrená)
Lisovacie vodivé kolíky
pre kovové materiály.
Lisovacie ploché konektory
54
Uzemňovací konektor
(oceľ, pocínovaná)
Lisovacie uzemňovacie konektory
pre kovové materiály.
Lisovacie upevňovacie krúžky na káble
55
TD (spekaná oceľ, pozinkovaná)
Lisovacie upevňovacie krúžky na káble
pre kovové materiály.
Lisovacie uhlové prvky
56
57
RAA (hliník)
RAS (spekaná oceľ)
Pravouhlé lisovacie prvky
pre kovové materiály.
Lisovacie prvky SpotFast®
58
58
SF (oceľ, pozinkovaná)
SFP (vytvrdená nehrdzavejúca oceľ)
Na trvalé zapustené spojenie dvoch
kovových plechov.
Lisovacie skrutky pre plasty
60
KFH (fosforový bronz)
Lisovacie skrutky z fosforového bronzu, vhodné
najmä pre dosky s plošnými spojmi a plasty.
Pocínované na dosiahnutie lepšej spájkovateľnosti.
Lisovacie matice pre plasty
61
61
KF2 (oceľ, pocínovaná)
KFS2 (nehrdzavejúca oceľ)
Lisovacie matice pre dosky s plošnými spojmi
a ďalšie plasty. Vysoká odolnosť v krute vďaka
výraznému ryhovaniu.
Lisovacie dištančné matice pre plasty
62
62
KFE (oceľ, pocínovaná)
KFSE (nehrdzavejúca oceľ)
Lisovacie dištančné matice pre dosky s plošnými
spojmi a ďalšie plasty. K dispozícii aj otvorené
bez závitu.
Matice pre SMT technológie
63
KF2 (oceľ, pocínovaná)
Lisovacie matice na páske a cievke pre dosky
s plošnými spojmi.
64
65
SMTSO (oceľ, pocínovaná)
KFE (oceľ, pocínovaná)
Lisovacie dištančné matice na páske a cievke
pre dosky s plošnými spojmi.
KF2
SMTSO
KFE
www.kvt-fastening.sk
9
OBSAH
PEM®
10
66 – 70
Technické údaje
71
Skúšobné zostavy
72 – 73
PEMSERTER® montážne lisy
74
Ochranné známky
Zabezpečenie kvality
www.kvt-fastening.sk
LISOVACIE PRVKY
INŠTALÁCIA
PEM®
1. Vytvorte otvor
2. Vložte spojovací prvok PEM®
3. Vtlačte ho do otvoru
4. Naskrutkujte zodpovedajúci diel
POKYNY
Určte veľkosť otvoru podľa technického listu
Vyvŕtané ani vyrazené otvory nečistite od ostrín ani nezahlbujte
Vtlačte prvky PEM® (nepoužívajte kladivo!)
Zachovajte minimálnu vzdialenosť od okraja (zabráňte deformácii okraja plechu)
Pri vkladaní prvkov PEM® vyrobených z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele do
hliníka ich vtlačte až po eloxovaní povrchu
TECHNICKÉ ÚDAJE
Tolerancia závitov: matice 6H, stĺpiky 6g/4h Presnosť podľa normy ISO 1502
Závity UNC/UNF na vyžiadanie
Odolnosť proti korózii: oceľové diely sú pozinkované a pasivované, hrúbka
vrstvy 5 – 6 μ, nehrdzavejúca oceľ = pasivovaná
Ďalšie povrchové vrstvy na vyžiadanie
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch
www.kvt-fastening.sk
11
LISOVACIE MATICE
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy S, SS, H
Typy CLS, CLSS
sm
d1
d2
Materiál
Typy S, SS, H:
Oceľ, vytvrdená, pozinkovaná, bezfarebne
pasivovaná
Typy CLS, CLSS: Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 302/303)
d3
Inštalácia
Installation
h
Použitie
Typy S, SS, H:
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 80
Typy CLS, CLSS: Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
Typ SP (ďalšia strana) je určený na použitie v plechoch
s tvrdosťou > HRB 80
m
Pevnosti a momenty nájdete medzi technickými údajmi na strane 66
Typy pre otvory s inými rozmermi na vyžiadanie
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Oceľ, pozinkovaná,
bezfarebne
pasivovaná
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
max.
d3
± 0.25
m
± 0.25
h
max.
sm
min.
0.77
0.8
0.97
1.0
CLS-M2-2
1.38
1.4
CLS-M2.5-0
0.77
0.8
0.97
1.0
1.38
1.4
0.77
0.8
0.97
1.0
CLS-M3-2
1.38
1.4
CLS-M4-0
0.77
0.8
0.97
1.0
1.38
1.4
0.77
0.8
0.97
1.0
1.38
1.4
1.15
1.2
1.38
1.4
S-M2-0
CLS-M2-0
S-M2-1
CLS-M2-1
S-M2-2
S-M2.5-0
S-M2.5-1
CLS-M2.5-1
S-M2.5-2
CLS-M2.5-2
S-M3-0
CLS-M3-0
S-M3-1
CLS-M3-1
S-M3-2
S-M4-0
S-M4-1
CLS-M4-1
S-M4-2
CLS-M4-2
SS-M5-0
CLSS-M5-0
SS-M5-1
CLSS-M5-1
SS-M5-2
CLSS-M5-2
S-M6-0
12
Nehrdzavejúca
oceľ,
pasivovaná
Závit
d1
sm
Objednávkový kód
M2
M2.5
M3
M4
M5
 4.25
 4.25
 4.25
 5.40
 6.40
 4.22
 4.22
 4.22
 5.38
 6.38
 6.30
 6.30
 6.30
 7.90
 8.70
1.50
1.50
1.50
2.00
2.00
–
M6
 8.75
 8.72
11.05
4.08
S-M6-1
CLS-M6-1
S-M6-2
CLS-M6-2
2.21
2.3
S-M8-1
CLS-M8-1
1.38
1.4
S-M8-2
CLS-M8-2
2.21
2.3
M8
10.50
10.47
12.65
5.47
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
 4.8
 4.8
 4.8
 6.9
 7.1
 8.6
 9.7
H-M10
–
M10
12.70
12.67
16.50
7.90
1.48
1.5
12.0
S-M12-1
–
M12
17.00
16.95
20.55
8.50
3.05
3.18
16.0
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
LISOVACIE MATICE
PRE NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ A KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ SP
Inštalácia
Installation
d3
d1
d2
Materiál
Vytvrdená nehrdzavejúca oceľ (A286)
sm
Použitie
Špeciálne matice odporúčané na použitie v prípade
plechov s tvrdosťou maximálne HRB 90
h
m
Pevnosti a momenty nájdete medzi technickými údajmi
na strane 66
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
max.
d3
± 0.25
m
± 0.25
SP-M2.5-0
SP-M2.5-1
 4.25
M2.5
h
max.
sm
min.
 4.22
 6.30
1.50
0.77
0.8
0.97
1.0
SP-M2.5-2
1.38
1.4
SP-M3-0
0.77
0.8
SP-M3-1
 4.25
M3
 4.22
 6.30
1.50
SP-M3-2
SP-M4-0
SP-M4-1
 5.40
M4
 5.38
 7.90
2.00
0.97
1.0
1.38
1.4
0.77
0.8
0.97
1.0
SP-M4-2
1.38
1.4
SP-M5-0
0.77
0.8
SP-M5-1
 6.40
M5
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
sm
Objednávkový
kód
 6.33
 8.70
2.00
SP-M5-2
0.97
1.0
1.38
1.4
4.8
4.8
6.9
7.1
SP-M6-1
M6
 8.75
 8.72
11.05
4.08
1.38
1.4
8.6
SP-M8-1
M8
10.50
10.47
12.65
5.47
1.38
1.4
9.7
Odporúčané rozmery matrice
Matrica PEMSERTER®
Objednávkový kód
Závit
A
± 0.05
P
– 0.03
R
max.
R1
+ 0.13
8012821
M3
 6.48
1.63
0.25
0.13
8012823
M4
 8.05
2.08
0.25
0.13
8012824
M5
 8.84
2.08
0.25
0.13
8012825
M6
11.25
4.14
0.25
0.13
8015360
M8
12.83
5.41
0.25
0.13
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
R1
R
P
A
www.kvt-fastening.sk
13
OBOJSTRANNE ZAPUSTENÉ
LISOVACIE MATICE
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ F
Inštalácia
Installation
sm
d1
Použitie
Najmä pre tenké hliníkové plechy
(s tvrdosťou maximálne HRB 70)
Po inštalácii nevyčnieva vrchná ani spodná časť
d
d12
d2
Materiál
Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 300), pasivovaná
m
m
SW SW
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
F-M2-1
F-M2-2
F-M2.5-1
F-M2.5-2
F-M3-1
F-M3-2
F-M4-1
F-M4-2
F-M5-1
F-M5-2
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
max.
sw
M2
4.40
4.35
4.8
M2.5
4.40
4.35
4.8
M3
4.40
4.35
4.8
M4
7.40
7.35
7.9
M5
7.90
7.88
8.7
F-M6-3
F-M6-4
M6
8.75
F-M6-5
14
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
m
max.
sm
min.
sm
Objednávkový
kód
8.72
9.5
1.53
1.5
2.30
2.3
1.53
1.5
2.30
2.3
1.53
1.5
2.30
2.3
1.53
1.5
2.30
2.3
1.53
1.5
2.30
2.3
3.10
3.2
3.90
4.0
4.70
4.7
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
6.0
6.0
6.0
7.2
8.0
8.8
www.kvt-fastening.sk
MINIATÚRNE LISOVACIE MATICE
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ SMPS
sm
d1
d2
d3
Inštalácia
Installation
Konštrukcia
Pre kovové plechy s hrúbkou min. 0,64 mm a inštaláciou
v blízkosti okraja
Materiál
Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 300), pasivovaná
h
m
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
max.
d3
± 0.25
m
± 0.25
h
max.
SMPS-M2.5
M2.5
3.80
3.79
5.6
1.4
SMPS-M3
M3
4.25
4.22
5.6
1.4
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
sm
min.
Min.
vzdialenosť otvoru
od okraja
0.61
0.64
3.7
0.61
0.64
4.3
sm
Objednávkový
kód
www.kvt-fastening.sk
15
NEPRIECHODNÉ LISOVACIE MATICE
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy B, BS
h
m
L
d4
d1
d2
Oceľ, vytvrdená, pozinkovaná, bezfarebne pasivovaná
Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 300), pasivovaná
d3
Materiál
Typ B:
Typ BS:
Použitie
Vďaka nepriechodnému závitu je zabezpečená ochrana proti
nečistotám a pod.
Typ B:
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 80
Typ BS: Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
b
Inštalácia
Installation
d4
+ 0.15
+ 0.08
sm
L+ 1.5
r = 0.25
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Oceľ,
Nehrdzavepozinkovaná,
júca
bezfarebne
oceľ,
pasivovaná pasivovaná
16
B-M3-1
BS-M3-1
B-M3-2
BS-M3-2
B-M4-1
BS-M4-1
B-M4-2
BS-M4-2
B-M5-1
BS-M5-1
B-M5-2
BS-M5-2
B-M6-1
BS-M6-1
B-M6-2
BS-M6-2
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
max.
d3
± 0.25
d4
max.
b
min.
L
max.
m
± 0.25
M3
4.25
4.22
 6.35
3.84
5.3
 8.5
 9.6
M4
5.40
5.38
 7.95
5.20
7.1
 9.8
11.2
M5
6.40
6.38
 8.75
6.02
7.1
 9.8
11.2
M6
8.75
8.72
11.10
7.80
7.8
12.7
14.3
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
h
max.
sm
min.
sm
Objednávkový kód
0.97
1.0
1.38
1.4
0.97
1.0
1.38
1.4
0.97
1.0
1.38
1.4
1.38
1.4
2.21
2.3
Min.
vzdialenosť
otvoru od
okraja
4.8
6.9
7.1
8.6
www.kvt-fastening.sk
PLÁVAJÚCE LISOVACIE MATICE
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy AS, AC
m
d4
Materiál
Typ AS:Uhlíková oceľ, povrchovo vytvrdená, pozinkovaná,
bezfarebne pasivovaná
Typ AC: Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 300), pasivovaná
d1
d2
h
d3
Vôľa
Float0,4
0.4mm/celkovo
mm / total 0,8
0.8 mm
mm
Konštrukcia
Plávajúca vnútorná matica kompenzuje odchýlky pri inštalácii
až 0,8 mm
Inštalácia
Installation
0.13
d3 ++ 0.25
sm
min. 8
min.
8
Použitie
Obidva typy pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Oceľ, pozinkovaná,
bezfarebne
pasivovaná
Nehrdzavejúca
oceľ,
pasivovaná
AS-M3-1
AC-M3-1
AS-M3-2
AC-M3-2
AS-M4-1
AC-M4-1
AS-M4-2
AC-M4-2
AS-M5-1
AC-M5-1
AS-M5-2
AC-M5-2
AS-M6-2
AC-M6-2
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
max.
d3
max.
d4
± 0.4
m
max.
M3
 7.40
 7.35
 7.37
 9.14
3.31
M4
 9.40
 9.38
 9.28
11.18
3.31
M5
10.30
10.29
10.29
11.94
4.32
M6
13.10
13.06
12.96
15.24
5.34
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
h
max.
sm
min.
sm
Objednávkový kód
0.97
1.0
1.38
1.4
0.97
1.0
1.38
1.4
0.97
1.0
1.38
1.4
1.38
1.4
Min.
vzdialenosť
otvoru od
okraja
 7.62
 8.64
 9.14
10.67
www.kvt-fastening.sk
17
PLÁVAJÚCE SAMOPOISTNÉ LISOVACIE MATICE
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy LAS, LAC
Materiál
Typ LAS:Telo z pozinkovanej, bezfarebne pasivovanej
ocele, matica z nehrdzavejúcej pasivovanej ocele
18/8 (AISI 300)
Typ LAC:Telo a matica z nehrdzavejúcej pasivovanej ocele
18/8 (AISI 300)
m
d4
d1
d2
h
d3
Vôľa 0,4
0,8 mm
Float
0.4mm/celkovo
mm / total 0.8
mm
Konštrukcia
Plávajúca vnútorná poistná matica kompenzuje odchýlky
pri inštalácii až 0,8 mm
Zaistenie vďaka eliptickému tvaru vnútornej matice v hornej
časti závitu
Inštalácia
Installation
0.13
d3 ++ 0.25
sm
min. 8
min.
8
Použitie
Obidva typy pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
18
Oceľ, pozinkovaná,
bezfarebne
pasivovaná
Nehrdzavejúca
oceľ, pasivovaná
LAS-M3-1
LAC-M3-1
LAS-M3-2
LAC-M3-2
LAS-M4-1
LAC-M4-1
LAS-M4-2
LAC-M4-2
LAS-M5-1
LAC-M5-1
LAS-M5-2
LAC-M5-2
LAS-M6-2
LAC-M6-2
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
max.
d3
max.
d4
± 0.4
m
max.
M3
 7.40
 7.35
 7.4
 9.14
4.83
M4
 9.40
 9.38
 9.3
11.18
5.34
M5
10.30
10.29
10.3
11.94
6.86
M6
13.10
13.06
13.0
15.24
7.88
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
h
max.
sm
min.
sm
Objednávkový kód
0.97
1.0
1.38
1.4
0.97
1.0
1.38
1.4
0.97
1.0
1.38
1.4
1.38
1.4
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
 7.62
 8.64
 9.14
10.67
www.kvt-fastening.sk
SAMOPOISTNÉ LISOVACIE MATICE
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy PL, PLC
Inštalácia
Installation
m
+ 0.13
+ 0.25
min. 5
d4
d3
Materiál
Typ PL:Oceľ, vytvrdená, pozinkovaná,
bezfarebne pasivovaná
Typ PLC: Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 300),
pasivovaná
d1
d2
d3
sm
h
Konštrukcia
Zaistenie vďaka vsadenému nylonovému krúžku, odolnosť
až do teploty + 120 ºC
Použitie
Obidva typy pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Objednávkový kód
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
max.
d3
max.
d4
max.
m
max.
h
max.
sm
min.
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
Nehrdzavejúca
oceľ,
pasivovaná
PL-M3
PLC-M3
M3
6.00
5.98
5.52
7.10
3.56
1.52
1.5 – 1.8
4.3
PL-M4
PLC-M4
M4
7.50
7.48
7.01
8.60
4.20
1.52
1.5 – 1.8
5.6
PL-M5
PLC-M5
M5
8.00
7.98
7.52
8.90
4.45
1.52
1.5 – 1.8
6.4
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
sm
Oceľ, pozinkovaná,
bezfarebne
pasivovaná
www.kvt-fastening.sk
19
MINIATÚRNE LISOVACIE MATICE
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy FE, FEO, FEX, FEOX, U, UL
Konštrukcia
Priestorovo úsporná konštrukcia vďaka minimálnym vonkajším
rozmerom
Materiál
Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 303), pasivovaná,
vrstva pevného maziva
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
Inštalácia
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Objednávkový kód
Závit
L2
max.
M2
1)
d2
max.
d3
± 0.13
L1
+ 0.4
0
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
UL-M2-1
3)
0.76
0.8 – 0.9
3.60
3.60
2.50
4.07
1.65
2.8
FEO-M3
FEX-M3 3)
FE-M3
FEOX-M4 3)
FEO-M4
FEX-M4 3)
FE-M4
FEOX-M5 3)
FEO-M5
FEX-M5 3)
FE-M5
FEX-M6 3)
FE-M6
M3
1.02
1.0 – 1.1
1.53
1.5 – 1.8
4.37
4.40
3.96
4.88
1.90
3.6
M4
1.02
1.0 – 1.1
1.53
1.5 – 1.8
7.37
7.40
5.23
8.17
2.55
5.2
M5
1.02
1.0 – 1.1
1.53
1.5 – 1.8
7.37
7.40
6.48
8.17
3.05
5.2
M6
1.53
1.5 – 1.8
8.72
8.75
7.72
9.74
3.30
7.1
Konštrukcia bez zaistenia 2) Zaistenie vďaka eliptickej deformácii v hornej časti závitu (MILN-25027)
Z výrobných dôvodov môže na závitovom konci dochádzať k miernemu zovieraciemu účinku (bez efektu zaistenia)
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
1)
3)
20
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
2)
U-M2-1 3)
FEOX-M3
d1
0
– 0.13
sm
Nehrdzavejúca
Nehrdzavejúca
oceľ, pasivovaná oceľ, pasivovaná
sm
min.
MINIATÚRNE SAMOPOISTNÉ LISOVACIE MATICE
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ CFN
Konštrukcia
Zaistenie vďaka vsadenému nylonovému krúžku
Materiál
Oceľ, pozinkovaná, bezfarebne pasivovaná
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 60
Nylonový zaisťovací prvok
Farba nylonového krúžku
Palcové závity: modrá
Metrické závity: čierna
Inštalácia
Razidlo
Zahĺbenie
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
palcový závit
CFN-440-1
Veľkosť
Závit
Kód
drieku
sm
min.
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
L2
± 0.08
d1
± 0.05
d2
± 0.10
0.112 – 40
(# 4 – 40)
440
1
0.91
3.86
1.02
4.11
4.45
sm
min.
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
L2
± 0.08
d1
± 0.05
d2
± 0.10
0.91
3.86
1.02
4.11
4.45
sm
Objednávkový
kód
d3
+ 0.03
– 0.10
5.16
L1
max.
Min.
vzdialenosť
otvoru od
okraja
2.65
2.92
L1
max.
Min.
vzdialenosť
otvoru od
okraja
2.65
2.92
metrický závit
Veľkosť
Závit
Kód
drieku
CFN-M3-1
M3x0.5
M3
1
sm
Objednávkový
kód
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
d3
+ 0.03
– 0.10
5.16
www.kvt-fastening.sk
21
SAMOPOISTNÉ LISOVACIE MATICE
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ SL
Materiál
Oceľ, pozinkovaná, bezfarebne pasivovaná
d3
d1
d2
Konštrukcia
Zaistenie vďaka trom zárezom v mieste hlavy
h
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 80
m
sm
Inštalácia
Installation
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
SL-M3-1
SL-M3-2
SL-M4-1
SL-M4-2
SL-M5-1
SL-M5-2
SL-M6-1
SL-M6-2
22
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
max.
d3
± 0.25
m
± 0.25
M3
4.25
4.22
 6.30
1.50
M4
5.40
5.38
 7.90
2.00
M5
6.40
6.38
 8.70
2.00
M6
8.75
8.72
11.05
4.08
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
h
max.
sm
min.
sm
Objednávkový
kód
0.98
1.0
1.38
1.4
0.98
1.0
1.38
1.4
0.98
1.0
1.38
1.4
1.38
1.4
2.21
2.3
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
4.8
6.9
7.1
8.6
www.kvt-fastening.sk
NAVÁRACIE MATICE
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy WN, WNS
Inštalácia
Konštrukcia
Tri naváracie výstupky zaručujú výborný elektrický kontakt
a zabraňujú prepáleniu tenkých plechov
Polohovací driek uľahčuje vloženie matice a chráni závit pred
znečistením pri zváraní
Okrúhla konštrukcia je mimoriadne vhodná na automatické
podávanie
Navárací výstupok
Polohovací driek
Materiál
Typ WN: Oceľ, pomedená
Typ WNS: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 302), pasivovaná
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Objednávkový kód
L1
max.
Nehrdzavejúca
oceľ, pasivovaná
sm
min.
d1
max.
x otvoru
v plechu
+ 0.1
0
d2
0
– 0.25
L2
± 0.1
sm
Oceľ,
pomedená
Závit
WN-M3
WNS-M3
M3
0.77
0.77
 4.37
 4.40
 7.82
1.48
WN-M4
WNS-M4
M4
0.77
0.77
 5.51
 5.60
 9.42
2.58
WN-M5
WNS-M5
M5
0.77
0.77
 6.32
 6.40
11.18
3.77
WN-M6
WNS-M6
M6
1.22
1.22
 8.00
 8.10
13.26
4.56
WN-M8*
WNS-M8*
M8
1.27
1.30
 9.45
 9.50
14.60
6.60
WN-M10*
WNS-M10*
M10
1.27
1.30
11.45
11.50
16.50
8.10
* K dispozícii na vyžiadanie
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
23
OKRÚHLE NITOVACIE MATICE
PEM®
Typ RHB
Konštrukcia
Vysokoúčinné matice pre tenké plechy s vložením skrutky
z oboch strán
Materiál
Oceľ, pozinkovaná, bezfarebne pasivovaná
Inštalácia
Vyrazte alebo vyvŕtajte otvor, vložte okrúhlu nitovaciu maticu
a zanitujte
Ručne
Bežnými metódami nitovania
Pomocou vysokoúčinných inštalačných systémov
PEMSERTER®3000, PEMSERTER®2000 a PEMSERTER®4
PRÍKLAD OBJEDNÁVKOVÝCH
ÚDAJOV
Veľkosť závitu:
M3
Hrúbka plechu:
1.5 mm
Objednávkový kód: RHB-M3-16
Ďalšie veľkosti závitov a dĺžky driekov na vyžiadanie
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
24
Objednávkový
kód
Závit
RHB
mm
Číslo
x otvoru
+ 0.1
0
M3
0.8
22
5.6
 8.0
3.18
5.5
RHB
M4
1.0
20
6.8
 9.5
3.18
6.7
RHB
M5
1.5
16
8.0
11.1
3.81
7.9
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
Hrúbka plechu
d2
± 0.25
l1
± 0.25
d1
0
– 0.15
www.kvt-fastening.sk
OKRÚHLE NITOVACIE MATICE
PEM®
Typ RMHB
Konštrukcia
Vysokoúčinné matice pre tenké plechy s vložením skrutky
z oboch strán a miniatúrnou konštrukciou na vloženie
v obmedzenom priestore
Materiál
Oceľ, pozinkovaná, bezfarebne pasivovaná
Inštalácia
Vyrazte alebo vyvŕtajte otvor, vložte okrúhlu nitovaciu maticu
a zanitujte
Ručne
Bežnými metódami nitovania
Pomocou vysokoúčinných inštalačných systémov
PEMSERTER®3000, PEMSERTER®2000 a PEMSERTER®4
PRÍKLAD OBJEDNÁVKOVÝCH
ÚDAJOV
Veľkosť závitu:
M3
Hrúbka plechu:
1.5 mm
Objednávkový kód: RMHB-M3-16
Ďalšie veľkosti závitov a dĺžky driekov na vyžiadanie
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Objednávkový
kód
Závit
RMHB
mm
Číslo
x otvoru
+ 0.1
0
M3
0.8
22
4.2
5.6
2.8
4.2
RMHB
M4
1.0
20
5.4
7.0
3.2
5.4
RMHB
M5
1.5
16
6.4
8.5
3.8
6.4
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
Hrúbka plechu
d2
± 0.25
l1
± 0.25
d1
0
– 0.15
www.kvt-fastening.sk
25
LISOVACIE STĹPIKY
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy FH, FHS, FHA
L
Použitie
Typ FH: Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 80
Typ FHS: Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
Typ FHA: Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 50
d2
d1
Materiál
Typ FH: Oceľ, vytvrdená, pozinkovaná, bezfarebne
pasivovaná
Typ FHS: Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 300), pasivovaná
Typ FHA: Hliník
a
sm
Inštalácia
Installation
min. L
Poznámka
Pre tenké plechy s hrúbkou > 0,5 mm typy TFH (M3 až M5)
na vyžiadanie
Pevnosti a momenty nájdete medzi technickými údajmi
na strane 67
d3
Skosená
matrica
0,3xx90º
90º
Chamfered
anvil 0.3
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Objednávkový kód
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
± 0.4
d3
a
max.
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
Nehrdzavejúca
oceľ,
pasivovaná
FH-M2.5-L
FHS-M2.5-L
FHA-M2.5-L
M2.5
2.50
4.1
2.6
1.95
1.0
5.4
FH-M3-L
FHS-M3-L
FHA-M3-L
M3
3.00
4.6
3.1
2.10
1.0
5.6
FH-M4-L
FHS-M4-L
FHA-M4-L
M4
4.00
5.9
4.1
2.40
1.0
7.2
FH-M5-L
FHS-M5-L
FHA-M5-L
M5
5.00
6.5
5.1
2.70
1.0
7.2
FH-M6-L
FHS-M6-L
FHA-M6-L
M6
6.00
8.2
6.1
3.00
1.6
7.9
FH-M8-L
FHS-M8-L
M8
8.00
9.6
8.1
3.70
2.4
9.6
Hliník
–
sm
Oceľ, pozinkovaná,
bezfarebne
pasivovaná
Objednávkový kód
26
sm
min.
Kód dĺžky “L”
(± 0.4)
Oceľ, pozinkovaná,
bezfarebne
pasivovaná
Nehrdzavejúca
oceľ,
pasivovaná
FH-M2.5-L
FHS-M2.5-L
FHA-M2.5-L
6
8
10
12
15
18
–
–
–
–
–
–
–
FH-M3-L
FHS-M3-L
FHA-M3-L
6
8
10
12
15
18
20
22
25
28
30
–
–
FH-M4-L
FHS-M4-L
FHA-M4-L
6
8
10
12
15
18
20
22
25
28
30
35
38
FH-M5-L
FHS-M5-L
FHA-M5-L
–
8
10
12
15
18
20
22
25
28
30
35
38
FH-M6-L
FHS-M6-L
FHA-M6-L
–
–
10
12
15
18
20
22
25
28
30
35
38
FH-M8-L
FHS-M8-L
–
–
–
–
12
15
18
20
22
25
28
30
35
38
Hliník
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
LISOVACIE SKRUTKY
PRE NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ A KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ FH4
L
Materiál
Vytvrdená nehrdzavejúca oceľ (AISI 400), pasivovaná
d2
d1
Použitie
Špeciálne skrutky na použitie v plechoch s tvrdosťou
maximálne HRB 92
a
sm
Inštalácia
Installation
Countersink
Zahĺbenie
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
± 0.4
a
max.
sm
min.
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
FH4-M3-L
M3
3.00
4.6
2.1
1.0
5.6
FH4-M4-L
M4
4.00
5.9
2.4
1.0
7.2
FH4-M5-L
M5
5.00
6.5
2.7
1.0
7.2
FH4-M6-L
M6
6.00
8.2
3.0
1.6
7.9
sm
Objednávkový
kód
Objednávkový kód
Kód dĺžky “L”
(± 0.4)
FH4-M3-L
6
8
10
12
15
18
20
25
–
–
FH4-M4-L
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
FH4-M5-L
–
8
10
12
15
18
20
25
30
35
FH4-M6-L
–
–
–
12
15
–
20
25
–
–
Odporúčané rozmery matrice
Závit
C
A
+ 0.08
0
B
± 0.05
C
± 0.05
P
± 0.025
R1
max.
R2
max.
M3
3.05
3.81
4.57
0.25
0.08
0.13
M4
4.04
4.95
5.82
0.25
0.08
0.13
M5
5.08
6.15
7.16
0.25
0.08
0.13
M6
6.05
7.87
8.79
0.51
0.08
0.13
B
95°R2
45°
A
R1
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
P
L + 3 mm
www.kvt-fastening.sk
27
LISOVACIE SKRUTKY
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy FHL, FHLS
L
d2
Konštrukcia
Na inštaláciu v blízkosti okraja
Materiál
Typ FHL: Oceľ, vytvrdená, pozinkovaná, bezfarebne
pasivovaná
Typ FHLS: Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 300), pasivovaná
a
Použitie
Typ FHL: Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 80
Typ FHLS: Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
min. L
sm
Inštalácia
Installation
d3
Skosená
matrica
0,3xx90º
90º
Chamfered
anvil 0.3
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Objednávkový kód
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.8
0
d2
± 0.4
d3
a
max.
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
Nehrdzavejúca oceľ,
pasivovaná
FHL-M2.5-L
FHLS-M2.5-L
M2.5
2.50
3.15
2.6
2.1
1.0
2.8
FHL-M3-L
FHLS-M3-L
M3
3.00
3.65
3.1
2.1
1.0
3.3
FHL-M4-L
FHLS-M4-L
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
FHL-M5-L
FHLS-M5-L
M5
5.00
5.90
5.1
2.7
1.0
5.6
sm
Oceľ, pozinkovaná,
bezfarebne
pasivovaná
Objednávkový kód
28
sm
min.
Kód dĺžky “L”
(± 0.4)
Oceľ, pozinkovaná,
bezfarebne
pasivovaná
Nehrdzavejúca oceľ,
pasivovaná
FHL-M2.5-L
FHLS-M2.5-L
6
8
10
12
15
18
–
–
–
–
FHL-M3-L
FHLS-M3-L
6
8
10
12
15
18
20
25
–
–
FHL-M4-L
FHLS-M4-L
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
FHL-M5-L
FHLS-M5-L
–
8
10
12
15
18
20
25
30
35
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
LISOVACIE ČAPY
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy FH, FHS
L
d1
d2
Materiál
Typ FH: Oceľ, vytvrdená, pozinkovaná, bezfarebne
pasivovaná
Typ FHS: Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 300), pasivovaná
Použitie
Typ FH: Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 80
Typ FHS: Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 50, hliníkové stĺpiky
na vyžiadanie
a
min. L
sm
Inštalácia
Installation
d3
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Objednávkový kód
Stĺpik
d1
± 0.05
x otvoru
v plechu
+ 0.8
0
d2
± 0.4
d3
a
max.
sm
min.
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
Nehrdzavejúca oceľ,
pasivovaná
FH-3MM-L
FHS-3-L
3
3.50
5.3
3.6
2.30
1.0
6.4
FH-4MM-L
FHS-4-L
4
4.10
6.0
4.2
2.30
1.0
7.1
FH-5MM-L
FHS-5-L
5
5.50
7.5
5.6
2.55
1.0
7.6
FH-6MM-L
–
6
6.50
8.6
6.6
3.40
1.6
7.9
sm
Oceľ, pozinkovaná,
bezfarebne
pasivovaná
Objednávkový kód
Kód dĺžky “L”
(± 0,4)
Oceľ, pozinkovaná,
bezfarebne
pasivovaná
Nehrdzavejúca oceľ,
pasivovaná
FH-3MM-L
FHS-3-L
6
8
10
12
15
18
20
25
30
–
FH-4MM-L
FHS-4-L
–
8
10
12
15
18
20
25
30
35
FH-5MM-L
FHS-5-L
–
8
10
12
15
18
20
25
30
35
FH-6MM-L
–
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
Na vyžiadanie
www.kvt-fastening.sk
29
LISOVACIE VODIACE ČAPY
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ TPS
Inštalácia
Installation
Konštrukcia
Lisovacie vodiace čapy so skoseným koncom
Materiál
Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 300), pasivovaná
d1 d2
sm
a
d3
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
64°± 5°
L
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Stĺpik
d1
± 0.05
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
± 0.15
d3
± 0.4
a
max.
TPS-3MM-L
3
3.50
2.05
5.20
TPS-4MM-L
4
4.50
2.82
TPS-5MM-L
5
5.50
TPS-6MM-L
6
6.50
Objednávkový
kód
sm
min.
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
2.29
1.0
6.4
6.12
2.29
1.0
7.1
3.53
7.19
2.29
1.0
7.6
4.24
8.13
2.29
1.0
7.9
sm
Objednávkový
kód
Kód dĺžky “L”
(± 0,4)
TPS-3MM-L
8
10
12
16
–
TPS-4MM-L
8
10
12
16
–
TPS-5MM-L
–
10
12
16
20
TPS-6MM-L
–
–
12
16
20
Odporúčané rozmery matrice (metrické)
d1
Rozmery matrice
sm
A ± 0.05
3
4
5
6
30
1 – 1.7
3.88
>1.7
*
1 – 1.7
4.88
>1.7
*
1 – 1.8
5.89
>1.8
*
1 – 1.9
6.89
>1.9
*
* Bez zahĺbenia
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
C ± 0.05
3.13
60°
4.13
A
C
C
5.13
L + 3,2 mm
L + 3,2 mm
6.13
www.kvt-fastening.sk
MINIATÚRNE LISOVACIE VODIACE ČAPY
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ MPP
Installation
Inštalácia
Materiál
Vytvrdená nehrdzavejúca oceľ (A286)
Použitie
Špeciálne čapy na použitie v plechoch s tvrdosťou
maximálne HRB 92
d1
d2
sm
d3
64°
5°
L
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Čap
d1
± 0.038
x otvoru
v plechu
+ 0.025
0
d2
± 0.1
d3
± 0.25
sm
min.
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
sm
Objednávkový
kód
MPP-1MM-L
1
1.05
0.70
1.60
0.5
2.05
MPP-1.5MM-L
1.5
1.55
1.03
2.24
0.5
2.60
MPP-2MM-L
2
2.05
1.36
3.02
0.5
4.40
Objednávkový
kód
Kód dĺžky “L”
(± 0.15)
MPP-1MM-L
2
3
4
5
–
–
–
MPP-1.5MM-L
–
3
4
5
6
8
–
MPP-2MM-L
–
–
4
5
6
8
10
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
31
LISOVACIE SKRUTKY S VYSOKOU PEVNOSŤOU
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy HFH, HFHS
a
d2
d1
Konštrukcia
Lisovacie skrutky so závitom a mimoriadne vysokou
odolnosťou proti vykrúteniu a vytrhnutiu
Materiál
Typ HFH: Oceľ, vytvrdená, pozinkovaná, bezfarebne
pasivovaná (ďalšie povrchové úpravy
na vyžiadanie)
Typ HFHS: Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 300), pasivovaná
t
Inštalácia
Installation
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 85
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
sm
Použitie
Typ HFH:
Typ HFHS:
L1
Pevnosti a momenty nájdete medzi technickými údajmi
na strane 68
d3
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Oceľ, pozinkovaná,
bezfarebne
pasivovaná
Nehrdzavejúca oceľ,
pasivovaná
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.13
0
d2
± 0.25
d3
max.
a
max.
t
max.
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
HFH-M5-L
HFHS-M5-L
M5
 5.00
 7.8
 5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
HFH-M6-L
HFHS-M6-L
M6
 6.00
 9.4
 6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
HFH-M8-L
HFHS-M8-L
M8
 8.00
12.5
 8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
HFH-M10-L
HFHS-M10-L
M10
10.00
15.7
10.1
4.1
2.29
2.3
13.7
Objednávkový kód
Oceľ, pozinkovaná,
bezfarebne
pasivovaná
32
sm
min.
sm
Objednávkový kód
Kód dĺžky “L1”
(± 0.4)
Nehrdzavejúca oceľ,
pasivovaná
HFH-M5-L1
HFHS-M5-L1
15
20
25
30
35
40
50
HFH-M6-L1
HFHS-M6-L1
15
20
25
30
35
40
50
HFH-M8-L1
HFHS-M8-L1
15
20
25
30
35
40
50
HFH-M10-L1
HFHS-M10-L1
15
20
25
30
35
40
50
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
LISOVACIE SKRUTKY S VYSOKOU PEVNOSŤOU
FoPRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy HFHD, HFHDS
Konštrukcia
Lisovacie skrutky so závitom podobné typom HFH a HFHS
so strediacim výstupkom na automatickú inštaláciu
približne45°
45°
approx.
Použitie
Typ HFHD:
Typ HFHDS:
d2
d4
Materiál
Typ HFHD:Oceľ, vytvrdená, pozinkovaná, bezfarebne
pasivovaná (ďalšie povrchové úpravy
na vyžiadanie)
Typ HFHDS: Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 300),
pasivovaná
a
t
L2
L1
Inštalácia
Installation
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 85
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
sm
Poznámka
L1:Pokiaľ ide o celkovú dĺžku, zoberte do úvahy dĺžku
štandardnej konštrukcie pre typy HFH a HFHS.
Platí to aj pre rozmery d2, sm, a, t na strane 32.
Pevnosti a momenty nájdete medzi technickými údajmi
na strane 68
d3
Alternatívny strediaci výstupok MAThread® na vyžiadanie
Na vyžiadanie možno stĺpiky HFHD vyrobiť aj so strediacim
výstupkom MAThread®.
Konštrukcia zabraňujúca skrutkovaniu cez závit umožňuje
samostatné zarovnanie závitov a použitie kratších dĺžok.
Závit montážnej matice je už pri kontakte s výstupkom
MAThread® zachytený. Umožňuje sa zníženie hmotnosti.
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Objednávkový kód
Oceľ, pozinkovaná,
bezfarebne pasivovaná
Nehrdzavejúca oceľ,
pasivovaná
Závit
d1
d4
± 0.13
d3
L2
± 0.25
HFHD-M5-L
HFHDS-M5-L
M5
3.66
 5.1
1.78
HFHD-M6-L
HFHDS-M6-L
M6
4.37
 6.1
2.03
HFHD-M8-L
HFHDS-M8-L
M8
6.05
 8.1
2.67
HFHD-M10-L
HFHDS-M10-L
M10
7.72
10.1
3.43
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
33
LISOVACIE SKRUTKY S VYSOKOU PEVNOSŤOU
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ HFE
d1
d2
a
Konštrukcia
Lisovacie skrutky so závitom pre tenké plechy podobne ako
typ HFH, avšak s väčším priemerom hlavy na dosiahnutie
vyššej odolnosti proti vytrhnutiu.
Materiál
Oceľ, vytvrdená, pozinkovaná, bezfarebne pasivovaná
(ďalšie povrchové úpravy na vyžiadanie)
L1
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 85
t
Inštalácia
Installation
sm
Pevnosti a momenty nájdete medzi technickými údajmi
na strane 69
Pri
hrúbke plechu
Countersink
with
an1,5
anvil
0.3 x 90º
<
mm of
zahĺbiť
d3
for sheet thickness
pomocou
< 1.5 mm
matrice
0,3 x 90º
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.13
0
d2
± 0.25
d3
a
max.
t
max.
HFE-M5-L
M5
5.00
 9.60
5.1
2.6
HFE-M6-L
M6
6.00
11.35
6.1
HFE-M8-L
M8
8.00
15.30
8.1
Objednávkový
kód
34
sm
min.
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
1.35
1.0
10.0
2.8
1.52
1.0
11.5
3.3
2.13
1.5
14.5
sm
Objednávkový
kód
Kód dĺžky “L1”
(± 0.4)
HFE-M5-L1
15
20
25
30
35
40
50
HFE-M6-L1
15
20
25
30
35
40
50
HFE-M8-L1
15
20
25
30
35
40
50
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
LISOVACIE SKRUTKY S VYSOKOU PEVNOSŤOU
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ HFED
približne45°
45°
approx.
a
d2
d4
Konštrukcia
Lisovacie skrutky pre tenké plechy podobne ako typ HFHD,
avšak s väčším priemerom hlavy na dosiahnutie vyššej
odolnosti proti vytrhnutiu.
Materiál
Oceľ, vytvrdená, pozinkovaná, bezfarebne pasivovaná
(ďalšie povrchové úpravy na vyžiadanie)
L2
t
L1
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 85
Inštalácia
Installation
sm
Poznámka
L1:Pokiaľ ide o celkovú dĺžku, zoberte do úvahy dĺžku
štandardnej konštrukcie pre typ HFE.
Platí to aj pre rozmery d2, sm, a, t na strane 34.
Pevnosti a momenty nájdete medzi technickými údajmi
na strane 69
d3
Alternatívny strediaci výstupok MAThread® na vyžiadanie
Na vyžiadanie možno stĺpiky HFED vyrobiť aj so strediacim
výstupkom MAThread®.
Konštrukcia zabraňujúca skrutkovaniu cez závit umožňuje
samostatné zarovnanie závitov a použitie kratších dĺžok.
Závit montážnej matice je už pri kontakte s výstupkom
MAThread® zachytený. Umožňuje sa zníženie hmotnosti.
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Objednávkový
kód
Závit
d1
d4
± 0.13
0
d3
L2
± 0.25
HFED-M5-L
M5
3.66
 5.1
1.78
HFED-M6-L
M6
4.37
 6.1
2.03
HFED-M8-L
M8
6.05
 8.1
2.67
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
35
LISOVACIE SKRUTKY S HRUBÝM ZÁVITOM
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ s hrubým závitom
Inštalácia
Installation
L
Materiál
Oceľ, pozinkovaná, bezfarebne pasivovaná
sm
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 80
d2
d1
Ďalšie dĺžky na vyžiadanie
a
d3
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
± 0.4
d3
a
max.
sm
min.
L
± 0.4
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
YQE-12958
5 x 1.6
5.20
6.50
5.2
4.0
1.0
17.5
7.2
YQE-15201
5 x 1.6
5.20
6.50
5.2
4.0
1.0
15.2
7.2
sm
Objednávkový
kód
VÝBER PLASTOVÝCH MATÍC NA UPEVNENIE
Objednávkový kód
Materiál
SW
d4
h
P 0672
POM
10
16
10.0
P 1472
PA 6 30% GF
10
12
 6.5
P 1596
PA 66 30% GF
10
18
11.0
d4
SW
P 0672
36
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
h
h
h
d4
d4
SW
SW
P 1472
P 1596
www.kvt-fastening.sk
LISOVACIE SKRUTKY SO ZAPUSTENOU HLAVOU
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy CHA, CHC, CFHA, CFHC
Inštalácia
Installation
depth
otvoru
L + 6 mm
1.6
l
h
Použitie
Typy CHA, CFHA:
Typy CHC, CFHC:
Hĺbka
slepého
x Blind hole
d1
d2
Materiál
Typy CHA, CFHA: Hliník
Typy CHC, CFHC: Nehrdzavejúca oceľ 18 / 8 (AISI 300),
pasivovaná
d3
Konštrukcia
Na skrytú inštaláciu najmä typových štítkov, čelných panelov
a membránových klávesníc
L
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 50
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
d4
Poznámka
Otvor v spojovanom kuse môže byť max. d1 + 0,5 mm
Objednajte si dvojdrážkovú stredovú valcovú čelnú frézu HSS
pre príslušný priemer
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Nehrdzavejúca
oceľ,
pasivovaná
Hliník
Závit
d1
x slepého
otvoru
v plechu
+ 0.08
0
M3
4.40
M4
7.40
Hĺbka
slepého
otvoru
x min.
1.10
d2
max.
d3
± 0.25
d4
4.35
5.21
3.4
7.35
8.33
4.4
CHA-M3-L
CHC-M3-L
CFHA-M3-L
CFHC-M3-L
CHA-M4-L
CHC-M4-L
CFHA-M4-L
CFHC-M4-L
CFHA-M5-L
CFHC-M5-L
M5
7.95
1.91
7.90
8.89
CFHA-M6-L
CFHC-M6-L
M6*
8.75
1.91
8.72
9.80
1.91
1.10
1.91
Objednávkový kód
Hliník
h
max.
sm
min.
sm
Objednávkový kód
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
1.04
1.6
1.80
2.4
1.04
1.6
1.80
2.4
5.4
1.80
2.4
6.4
6.4
1.80
2.4
7.5
4.0
5.6
Kód dĺžky “L”
(± 0.4)
Nehrdzavejúca oceľ,
pasivovaná
CHA-M3-L
CFHA-M3-L
CHC-M3-L
CFHC-M3-L
6
8
10
12
16
20
–
CHA-M4-L
CFHA-M4-L
CHC-M4-L
CFHC-M4-L
6
8
10
12
16
20
25
–
CFHA-M5-L
–
CFHC-M5-L
–
–
10
12
16
20
25
–
CFHA-M6-L
–
CFHC-M6-L
–
–
–
–
16
20
25
* Na vyžiadanie
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
37
LISOVACIE DIŠTANČNÉ MATICE
SO ZAPUSTENOU HLAVOU
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy CSS, CSOS
h
L
s
Materiál
Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 300), pasivovaná
d3
d1
d2
Konštrukcia
Na skrytú inštaláciu najmä typových štítkov, čelných panelov
a membránových klávesníc
t
Tvary hlavíc
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
Inštalácia
Installation
Poznámka
Lisovacie dištančné matice s dĺžkou > 10 mm sa vyrábajú
v nepriechodnom vyhotovení
Objednajte si dvojdrážkovú stredovú valcovú čelnú frézu
HSS pre príslušný priemer
Hĺbka
slepého
hole
x Blind
depth
otvoru
L + 6 mm
d4
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Závit
d1
x slepého
otvoru
v plechu
+ 0.08
0
M3
5.40
M4
7.95
CSOS-M5-L
M5
8.75
CSOS-M6-L
M6
9.90
CSS-M3-L
CSOS-M3-L
CSS-M4-L
CSOS-M4-L
Hĺbka
slepého
otvoru
x min.
d2
max.
d3
max.
d4
sw
± 0.13
t
min.
5.39
4.20
4.33
 6.35
5.0
7.90
6.23
6.36
 8.74
6.5
1.91
8.72
7.37
7.50
 9.53
1.91
9.89
9.00
9.13
11.11
1.10
1.91
1.10
1.91
Objednávkový
kód
38
h
max.
sm
min.
sm
Objednávkový
kód
Min.
vzdialenosť
otvoru od
okraja
1.04
1.6
1.83
2.4
1.04
1.6
1.83
2.4
9.6
1.83
2.4
7.2
9.6
1.83
2.4
9.5
4.8
6.4
Kód dĺžky “L”
(+ 0.05
  – 0.13)
CSS-M3-L
4
6
8
10
12
–
–
–
CSOS-M3-L
4
6
8
10
12
–
–
–
CSS-M4-L
4
6
8
10
12
16
20
–
CSOS-M4-L
4
6
8
10
12
16
20
–
CSOS-M5-L
Na vyžiadanie
CSOS-M6-L
Na vyžiadanie
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
LISOVACIE DIŠTANČNÉ MATICE
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ DSOS
Identifikácia PEM:
Konštrukcia
Najmä pre konektorové systémy (zástrčkové a zásuvkové
konektory)
3 drážky = metrické závity
2 drážky = palcové závity
Materiál
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 300), pasivovaná
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
Poznámka
Skrutky so závitmi UNC 4-40 na vyžiadanie
L
Inštalácia
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
DSOS-M3-6.35
DSOS-M3-7
DSOS-440-250
DSOS-440-275
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
max.
d3
d4
+ 0.2
0
M3
4.20
4.19
4.92
4.3
UNC 4-40
4.20
4.19
4.92
4.3
L
+ 0.05
– 0.13
6.35
7.00
6.35
7.00
sm
min.
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
1.0
3.2
1.0
3.2
sm
Objednávkový
kód
Technické údaje
Hliník 1 mm
Uťahovací moment
skrutky
Nm
Inštalácia
N
Vytlačenie
N
Vykrútenie
Nm
max. 0.44
~ 4500
~ 223
~ 1.1
Oceľ 1 mm
Uťahovací moment
skrutky
Nm
Inštalácia
N
Vytlačenie
N
Vykrútenie
Nm
max. 0.44
~ 5800
~ 334
~ 1.1
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
Veľkosť výrezu a vzdialenosť
otvorov prispôsobte konektoru
www.kvt-fastening.sk
39
LISOVACIE DIŠTANČNÉ MATICE
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy SO, SOS
d1
d1
2
d3
d
d3
d2
L L
Materiál
Typ SO: Oceľ, vytvrdená, pozinkovaná, bezfarebne
pasivovaná
Typ SOS: Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 303), pasivovaná
Hliník na vyžiadanie
b b
sw sw
Použitie
Typ SO:
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 80
Typ SOS: Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
Typ SO4 sa používa v plechoch s tvrdosťou > HRB 80
Inštalácia
Installation
min. L
sm
Pevnosti a momenty nájdete medzi technickými údajmi
na strane 70
d4
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Oceľ, pozinkovaná,
bezfarebne
pasivovaná
Nehrdzavejúca oceľ,
pasivovaná
SO-M2-L
–
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
± 0.13
d3
0
– 0.13
d4
sw
M2
4.20
2.50
4.20
4.4
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
4.8
1.0
6.0
M2.5
4.20
3.20
4.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
4.4
4.8
SO-M2.5-L
SOS-M2.5-L
SO-M3-L
SOS-M3-L
SO-3.5 M3-L
SOS-3.5 M3-L
5.39
5.6
6.4
SO-M4-L
SOS-M4-L
M4
7.20
4.80
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
SO-M5-L
SOS-M5-L
M5
7.20
5.35
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
4.20
M3
3.20
5.40
Objednávkový kód
Oceľ, pozinkovaná,
bezfarebne
pasivovaná
6.0
1.0
6.8
Kód dĺžky “L”
(+ 0.05
– 0.13)
Nehrdzavejúca oceľ,
pasivovaná
–
–
4
–
6
–
8
10
12
–
–
–
–
–
–
SO-M2.5-L
SOS-M2.5-L
–
4
–
6
–
8
10
12
–
–
–
–
–
–
SO-M3-L
SOS-M3-L
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
–
–
–
SO-3.5 M3-L
SOS-3.5 M3-L
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
–
–
–
SO-M4-L
SOS-M4-L
3
4
–
6
–
8
10
12
14
16
18
20
22
25
SO-M5-L
SOS-M5-L
–
4
–
6
–
8
10
12
14
16
18
20
22
25
–
–
–
–
–
–
4
 4
 4
 8
 8
 8
11
11
SO-M2-L
Dĺžka bez závitu b ±0.25
40
sm
min.
sm
Objednávkový kód
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
LISOVACIE DIŠTANČNÉ MATICE
PRE NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ A KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ SO4
d1
d2
d
d23
d3
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 88
d1
L L
Materiál
Vytvrdená nehrdzavejúca oceľ (AISI 400), pasivovaná
b b
sw sw
min. L
sm
Inštalácia
Installation
d4
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
SO4-M3-L
SO4-3.5-M3-L
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
± 0.13
4.20
M3
3.25
5.40
d3
0
+ 0.13
d4
sw
4.19
4.4
4.8
5.39
5.6
6.4
sm
min.
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
sm
Objednávkový
kód
6.0
1.0
7.1
SO4-M4-L
M4
7.20
4.80
7.12
7.3
7.9
1.3
8.4
SO4-M5-L
M5
7.20
5.35
7.12
7.3
7.9
1.3
8.4
Objednávkový
kód
Kód dĺžky “L”
(+ 0.05
– 0.13)
SO4-M3-L
3
4
6
8
10
12
14
16
18
–
–
–
SO4-3.5-M3-L
3
4
6
8
10
12
14
16
18
–
–
–
SO4-M4-L
–
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
SO4-M5-L
–
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
0
0
0
0
4
4
4
8
8
8
11
11
Dĺžka bez závitu b ±0.25
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
41
MINIATÚRNE LISOVACIE DIŠTANČNÉ MATICE
PRE NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ A KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ MSO4
Materiál
Vytvrdená nehrdzavejúca oceľ (AISI 400), pasivovaná
d2
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 88
L
d3
Inštalácia
Installation
45°
d4
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.05
0
d2
max.
d3
nom.
d4
MSO4-M1-L
M1
2.41
2.39
3.18
MSO4-M1.2-L
M1.2
2.41
2.39
MSO4-M1.4-L
M1.4
2.41
MSO4-M1.6-L
M1.6
MSO4-M2-L
M2
Objednávkový
kód
42
sm
min.
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
2.46 – 2.51
0.4
2.3
3.18
2.46 – 2.51
0.4
2.3
2.39
3.18
2.46 – 2.51
0.4
2.3
2.41
2.39
3.18
2.46 – 2.51
0.4
2.3
3.18
3.16
3.96
3.22 – 3.27
0.4
3.0
sm
Objednávkový
kód
Kód dĺžky “L”
(+ 0.05
– 0.08)
MSO4-M1-L
2
3
MSO4-M1.2-L
2
3
MSO4-M1.4-L
2
3
MSO4-M1.6-L
2
3
MSO4-M2-L
2
3
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
UZATVORENÉ LISOVACIE DIŠTANČNÉ MATICE
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy BSO, BSOS
Materiál
Typ BSO: Oceľ, vytvrdená, pozinkovaná, bezfarebne
pasivovaná
Typ BSOS:Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 303),
pasivovaná
Hliník na vyžiadanie
Použitie
Typ BSO:
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 80
Typ BSOS: Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
Typ BSO4 je určený na použitie v plechoch s tvrdosťou > HRB 80
Inštalácia
Pevnosti a momenty nájdete medzi technickými údajmi
na strane 70
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Oceľ, pozinkovaná,
bezfarebne
pasivovaná
Závit
d1
Nehrdzavejúca oceľ,
pasivovaná
x otvoru
v plechu
+ 0.8
0
d2
0
– 0.13
d3
sw
4.20
4.19
4.4
4.8
5.40
5.39
5.6
6.4
sm
min.
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
sm
Objednávkový kód
6.0
BSO-M3-L
BSOS-M3-L
BSO-3.5 M3-L
BSOS-3.5 M3-L
BSO-M4-L
BSOS-M4-L
M4
7.20
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
BSO-M5-L
BSOS-M5-L
M5
7.20
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
M3
Objednávkový kód
Oceľ, pozinkovaná,
bezfarebne
pasivovaná
1.0
6.8
Kód dĺžky “L”
(+ 0.05
– 0.13)
Nehrdzavejúca oceľ,
pasivovaná
BSO-M3-L
BSOS-M3-L
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
BSO-3.5 M3-L
BSOS-3.5 M3-L
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
BSO-M4-L
BSOS-M4-L
6*
8
10
12
14
16
18
20
22
25
BSO-M5-L
BSOS-M5-L
–
8
10
12
14
16
18
20
22
25
3.2
4
4
5
6.5
6.5
9.5
9.5
9.5
9.5
Hĺbka závitu t min.
* Na vyžiadanie
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
43
UZATVORENÉ LISOVACIE DIŠTANČNÉ MATICE
PRE NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ A KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ BSO4
Inštalácia
Materiál
Vytvrdená nehrdzavejúca oceľ (AISI 400), pasivovaná
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 88
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Závit
d1
BSO4-M3-L
M3
BSO4-3.5-M3-L
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
0
– 0.13
d3
sw
4.20
4.19
4.4
4.8
5.40
5.39
5.6
6.4
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
6.0
1.0
7.1
BSO4-M4-L
M4
7.20
7.12
7.3
7.9
1.3
8.4
BSO4-M5-L
M5
7.20
7.12
7.3
7.9
1.3
8.4
Objednávkový
kód
Kód dĺžky “L”
(+ 0.05
– 0.08)
BSO4-M3-L
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
BSO4-3.5-M3-L
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
BSO4-M4-L
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
BSO4-M5-L
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
3.2
4
4
5
6.5
6.5
9.5
9.5
9.5
9.5
Hĺbka závitu t min.
44
sm
min.
sm
Objednávkový
kód
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
OTVORENÉ LISOVACIE DIŠTANČNÉ MATICE
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ SOSG
Kontaktné
hroty
Gripping teeth
Inštalácia
Installation
sm
Konštrukcia
Puzdrá pre pevný kontakt
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
sw
L min.
d1
d2
Materiál
Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 300), pasivovaná
L2
L1
∅ d3
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
0
+ 0.13
d3
+ 0.08
0
sw
± 0.25
SOSG-3.5M3-L
M3
5.40
5.39
5.5
6.4
Objednávkový
kód
SOSG-3.5M3-L
sm
min.
L2
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
1
0.76
6.80
sm
Objednávkový
kód
Kód dĺžky “L”
(+ 0.25
0 )
6
8
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
10
12
www.kvt-fastening.sk
45
NESTRATITEĽNÉ LISOVACIE SKRUTKY
S NÍZKYM PROFILOM
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ PF30
d1
g
a
t2
t1
h
Konštrukcia
Jednodielne spojovacie prvky s nízkym profilom, pružinové
Vhodné ako nestratiteľné skrutky na rýchlu
montáž a demontáž krytov, klapiek a pod.
S nízkym profilom, možno použiť v plechoch od hrúbky 1,0 mm
Materiál
Oceľ, poniklovaná
d2
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 60
min. 9
Inštalácia
Installation
Ø
+ 0,2
mmmm
∅závitu
Thread
+0.2
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
PF31-M3-30
PF32-M3-30
PF31-M4-30
PF32-M4-30
PF31-M5-30
PF32-M5-30
PF32-M6-35
46
Závit
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d1
± 0.25
d2
max.
M3
5.50
10.31
5.48
M4
6.40
11.89
6.38
M5
8.00
13.46
7.98
M6
9.50
15.88
9.48
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
a
max.
sm
min.
g
± 0.4
h
± 0.13
t1
max.
t2
nom.
Min.
vzdialenosť
otvoru od
okraja
7.62
5.13
8.26
15.11
6.60
7.62
5.26
8.38
15.24
7.37
7.62
5.59
8.51
15.37
8.38
8.89
6.12
9.78
17.15
9.65
sm
Objednávkový
kód
0.97
1.0
1.48
1.5
0.97
1.0
1.48
1.5
0.97
1.0
1.48
1.5
1.48
1.5
www.kvt-fastening.sk
NESTRATITEĽNÉ LISOVACIE SKRUTKY
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ PFC2
Konštrukcia
Jednodielne spojovacie prvky, pružinové
Vhodné ako nestratiteľné skrutky na rýchlu montáž
a demontáž krytov, klapiek a pod.
Nylonový
krúžok
Materiál
Skrutka, lisovacie puzdro a pružina z nehrdzavejúcej ocele
18/8 (AISI 300), pasivované
Presah
v otvorenej
polohe
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
Inštalácia
Installation
Nosná doska
pre skrutkový
spoj
napr. lisovacia
matica PEM
d1 +0.2 mm
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Objednávkový
kód
g
± 0.4
h2
± 0.64
 6.4
0.0
 9.5
3.2
7.9
0.0
11.1
3.2
PFC2-M4-94
14.3
6.4
PFC2-M5-50
 7.9
0.0
11.1
3.2
PFC2-M5-94
14.3
6.4
PFC2-M6-60
 9.5
0.0
12.7
3.2
15.9
6.4
PFC2-M3-40
PFC2-M3-62
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
M3
 6.75
PFC2-M4-50
PFC2-M4-72
PFC2-M5-72
PFC2-M6-82
M4
M5
M6
 7.95
 8.75
10.50
PFC2-M6-04
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
d2
max.
d3
± 0.25
h1
± 0.13
t1
max.
t2
nom.
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
 6.71
 7.92
1.83
 9.14
13.72
6.35
 7.90
 9.53
2.08
11.43
17.53
7.87
 8.72
10.31
2.08
11.47
17.53
8.63
10.47
11.89
2.46
14.73
22.35
9.65
www.kvt-fastening.sk
47
NESTRATITEĽNÉ LISOVACIE SKRUTKY
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ PF11
d3
Konštrukcia
Jednodielne spojovacie prvky, pružinové, s krížovou drážkou
Phillips
Vhodné ako nestratiteľné skrutky na rýchlu montáž a
demontáž krytov, klapiek a pod.
t1
t2
Materiál
Ryhovaná hlava: Hliník
Lisovacie puzdro:Oceľ, pozinkovaná
Pružina:
Nehrdzavejúca oceľ, pasivovaná
Skrutka:
Vytvrdená nehrdzavejúca oceľ (AISI 400)
g
a
h
d1
d2
Inštalácia
Installation
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 80
sm
min. g
d1 + 0.2 mm
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
max.
d3
± 0.25
a
max.
sm
min.
g
± 0.64
h
± 0.64
 4.32
0.00
 5.84
1.52
PF11-M3-2
 7.37
3.05
PF11-M4-0
 5.84
0.00
 7.37
1.52
PF11-M4-2
 8.89
3.05
PF11-M5-0
 5.84
0.00
 7.37
1.52
PF11-M5-2
 8.89
3.05
PF11-M6-0
 7.37
0.00
 8.89
1.52
10.41
3.05
PF11-M3-0
PF11-M3-1
PF11-M4-1
PF11-M5-1
PF11-M6-1
M3
M4
M5
M6
5.56
7.92
7.92
9.53
PF11-M6-2
48
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
t1
t2
Min.
vzdialenosť
otvoru od
okraja
 7.87
11.43
 7.11
11.43
16.26
 8.38
11.43
16.26
 8.38
13.46
20.07
11.68
sm
Objednávkový
kód
5.54
7.90
7.90
9.50
10.59
13.06
13.06
14.61
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
www.kvt-fastening.sk
NESTRATITEĽNÉ LISOVACIE SKRUTKY
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ PFHV
t1
t2
h2
d3
Konštrukcia
Jednodielne spojovacie prvky, pružinové, s krížovou drážkou
Phillips
Vhodné ako nestratiteľné skrutky na rýchlu montáž
a demontáž krytov, klapiek a pod.
a
g
h1
Materiál
Skrutka a lisovacie puzdro z poniklovanej ocele
d2
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 60
d1
Inštalácia
Installation
min. g
sm
d1 + 0.2 mm
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
PFHV-M3-0
PFHV-M3-1
PFHV-M4-0
PFHV-M4-1
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
a
max.
d2
max.
d3
± 0.25
sm
min.
M3
5.50
0.92
5.49
6.95
0.92
M4
6.40
0.92
6.38
7.85
0.92
g
± 0.64
ht
± 0.65
5.55
0.0
7.56
1.9
6.59
0.0
9.39
2.7
h2
± 0.13
t1
t2
Min.
vzdialenosť
otvoru od
okraja
2.03
6.69
11.25
5.8
2.79
8.50
14.10
6.7
sm
Objednávkový
kód
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
49
NESTRATITEĽNÉ LISOVACIE SKRUTKY
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy SCBJ, SCB
t
d1
Konštrukcia
Nestratiteľná skrutka, nie sú potrebné žiadne ďalšie súčasti
Materiál
Oceľ, vytvrdená, pozinkovaná, bezfarebne pasivovaná
L
a
d2
L
a
d2
SCBJ
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 80, hrúbka plechu
minimálne 1,0 mm
d1
t
SCB
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Objednávkový kód
Závit
d1
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
± 0.25
a
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
SCBJ
SCB
SCBJ-M3-L
SCB-M3-L
M3
3.0
6.60
2.03
3.30
SCBJ-M4-L
SCB-M4-L
M4
4.0
8.28
2.03
5.00
SCBJ
Objednávkový kód
SCBJ
Kód dĺžky “L”
(± 0.4)
SCBJ-M3-L
6.0
10.0
12.0
SCBJ-M4-L
6.0
10.0
12.0
Dĺžka závitu t
3.7
 7.7
 9.7
SCB
Objednávkový kód
SCB
Kód dĺžky “L”
(± 0.4)
SCB-M3-L
–
–
12.0
SCB-M4-L
–
–
12.0
Dĺžka závitu t
–
–
 3.3
A
B
Rozmery razidla a matrice
50
Závit
A
B
C
M3
6.86 – 7.11
1.85 – 1.88
3.03 – 3.11
M4
8.53 – 8.79
1.85 – 1.88
4.03 – 4.11
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
L
+ 3.18 mm
C
www.kvt-fastening.sk
LISOVACIE ROZPERY
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
± 0.13
∅ 6.35
min. 2.5
L1d3
± 0.13
sm 2
d3
min.
2.5
Removable panel
Demontovateľný
panel
Removable
panel
Base panel
sm 1
sm 1
sm 2
∅ 6.35
L1
± 0.13
± 0.13
Sily
Sila pri prvej montáži demontovateľného panela
Typ SSA = max. 58 N
Typ SSC = max. 89 N
Typ SSS = max. 89 N
Sila pri prvej demontáži
Typ SSA = min. 13 N
Typ SSC = min. 27 N
Typ SSS = min. 27 N
Sila pri 15. demontáži
Typ SSA = min. 4 N
Typ SSC = min. 9 N
Typ SSS = min. 9 N
∅ max 5.39
3.58
3.58
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 50
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 60
∅ max 5.39
Materiál
Typ SSA: Hliník
Typ SSC: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 400), pasivovaná
Typ SSS: Oceľ, pozinkovaná, bezfarebne pasivovaná
Použitie
Typ SSA:
Typ SSC:
Typ SSS:
± 0.13
± 0.13
∅ 4.78
Konštrukcia
Rozpery slúžia na rýchle pripevnenie a zloženie dosiek
s plošnými spojmi, krytov atď.
∅ 4.78
Typy SSA, SSC, SSS
6.6
Základný
panel
Base
panel
min.
Tolerance ± 0.1
d2
Tolerance
± 0.1±
Tolerancia
0,1
min.
6.6
d2
L2
Inštalácia
Installation
∅ 5.5 + 0.1
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Nehrdzavejúca
oceľ,
pasivovaná
Oceľ, pozinkovaná,
bezfarebne
pasivovaná
Základný
panel
Demontovateľný panel
Ø otvoru d2
+ 0.08
0
Ø otvoru d3
+ 0.08
0
L1
+ 0.13
0
L2
SSA-4MM-8
SSC-4MM-8
SSS-4MM-8
 8
13
SSA-4MM-10
SSC-4MM-10
SSS-4MM-10
10
15
SSA-4MM-12
SSC-4MM-12
SSS-4MM-12
12
17
SSA-4MM-14
SSC-4MM-14
SSS-4MM-14
14
19
SSA-4MM-16
SSC-4MM-16
SSS-4MM-16
16
21
SSA-4MM-18
SSC-4MM-18
SSS-4MM-18
18
23
SSA-4MM-20
SSC-4MM-20
SSS-4MM-20
20
25
SSA-4MM-22
SSC-4MM-22
SSS-4MM-22
22
27
SSA-4MM-25
SSC-4MM-25
SSS-4MM-25
25
30
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
4
5.40
4.0
sm1
min.
sm2
sm
Hliník
Menovitý x
sm
Objednávkový kód
1.0
1.0 – 1.8
www.kvt-fastening.sk
51
LISOVACIE ROZPERY
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ SKC
Inštalácia
Installation
Konštrukcia
Rozpery slúžia na rýchle pripevnenie a zloženie dosiek
s plošnými spojmi, krytov atď.
a
L
l min.
d2
d4
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 70
d5
d1
Materiál
Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 300), pasivovaná
t
d3
PRÍKLAD OBJEDNÁVKOVÝCH ÚDAJOV
Hrúbka krytu:
2 mm
Vzdialenosť:
18 mm
Objednávkový kód: SKC-61,5-20
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Objednávkový
kód
d1
± 0.08
d2
d3
+ 0.08
0
d4
max.
d5
± 0.08
a
± 0.08
t
max.
SKC-61.5-L
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.72
2.75
Objednávkový kód
SKC-61.5-L
Kód dĺžky“L”
( 0– 0.13)
6
8
10
C/L to edge
Min. hole
vzdialenosť
otvoru od okraja
Otvor vHole
doske
s plošnými
in PC
board spojmi
12
14
16
18
20
22
25
d1
Doska
s plošnými spojmi
PC board
d2
Kryt
Housing
A
Ø Hole
otvoru
∅
v plechu
in sheet
Tolerancia
pre Min.
Min. hole
vzdialenosť
Tolerance for
C/L
vzdialenosť
otvoru
hole distance to
edgeod okraja
otvoru
Kryt
SKC-61.5
52
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
sm
min.
sm
Typ
5.40
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
1.0
Doska s plošnými spojmi
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
Tolerancia
pre
vzdialenosť
k otvoru
6.6
± 0.13
d1
± 0.08
d2
± 0.08
A
min.
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
3
5
3.75
4.1
Otvor v doske s plošnými spojmi
Hrúbka
dosky
s plošnými
spojmi
1.45 – 1.62
www.kvt-fastening.sk
LISOVACIE VODIVÉ KOLÍKY RADSOK ®
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ Radsok
®
Inštalácia
Installation
Konštrukcia
Lisovacie vodivé kolíky skonštruované špeciálne
pre vysokoprúdový pripojovací systém Radsok®
L1
A
sm
Materiál
Oceľ, postriebrená
d1
d2
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 80
(L2)
B
sw
A
Ďalšie rozmery na vyžiadanie
d3
VYSOKOPRÚDOVÝ PRIPOJOVACÍ SYSTÉM
RADSOK®
Potvrdené a schválené podľa skúšobných smerníc AK
pre automobilové konektory.
Ďalšie informácie a technické údaje nájdete na webovej
stránke nemeckého držiteľa licencie – spoločnosti
Amphenol-Tuchel Electronics GmbH na adrese
www.amphenol.info.
Príklad použitia
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
d1
0
– 0.04
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d2
0
– 0.05
d3
sw
YQE-14928 29P
3.6
3.6
2.6
3.7
YQE-15324 29P
6.0
6.0
5.0
YQE-16180 29P
8.0
8.0
7.0
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
sm
min.
L1
± 0.25
(L2)
A
± 0.1
B
± 0.05
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
4.8
1.0
17.8
15.6
2.2
1.25
3.7
6.1
7.1
1.5
36.0
33.0
3.0
1.50
6.1
8.1
9.5
2.0
37.0
34.0
3.0
1.50
8.1
sm
Objednávkový
kód
www.kvt-fastening.sk
53
LISOVACIE PLOCHÉ KONEKTORY
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ uzemňovací konektor
Materiál
Oceľ, pocínovaná
Inštalácia
Installation
L2
sm
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 80
sw
a
Poznámka
Rozmery konektora podľa normy DIN 46342.
L1
b
Využite výhody lisovacej techniky aj pre tradičné
uzemňovacie spoje.
d
Príklad použitia
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
54
Kolík
axb
x otvoru
v plechu
+ 0.08
0
d
L1
L2
± 0.5
sw
KVT-6.3-14
6.3 x 0.8
6.4
6.4
14.0
10.0
8.0
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
sm
min.
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
0.8
7.2
sm
Objednávkový
kód
www.kvt-fastening.sk
LISOVACIE UPEVŇOVACIE KRÚŽKY NA KÁBLE
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ TD
Konštrukcia
Krúžok na pripevnenie káblových spôn alebo podobných súčastí
Umožňuje zapustené uzavreté nalisovanie. Dosiahne sa tým
uzavreté magnetické tienenie v kryte (najmä v prípade
vysokých frekvencií).
a
d
c
Materiál
Spekaná oceľ (4600 A), pozinkovaná, bezfarebne pasivovaná
g
b
e
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 60
sm
Inštalácia
Installation
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
x otvoru
v plechu
+ 0.05
– 0.03
a
± 0.08
b
± 0.15
c
± 0.15
d
± 0.15
e
± 0.15
g
± 0.15
L
± 0.08
sm
min.
TD-40-4
 6.35‑x‑3.18
 6.25
1.40
1.65
4.06
 7.82
3.81
3.07
1.0 – 1.3
TD-60-6
 7.93‑x‑4.75
 7.82
1.91
1.65
5.21
 9.40
4.57
4.67
1.0 – 1.8
TD-175-12
12.70‑x‑9.53
12.60
3.30
2.40
9.14
14.28
7.24
9.42
1.0 – 3.2
sm
Objednávkový
kód
Odporúčané rozmery matrice
Objednávkový kód
pre matricu PEMSERTER®
D
min.
B
± 0.03
8006136
4.45
 6.36
8006137
5.08
 7.95
8006138
7.62
12.73
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
Inštalácia
Installation
L +0.13
Min.
Razidlo
Punch
D
B
Matrica
Anvil
Matrica
Anvil
www.kvt-fastening.sk
55
PRAVOUHLÉ LISOVACIE PRVKY
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ RAA
Materiál
Hliník (6061-T6)
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 45
H
L
J
Pohľad zhora, typ RAA vtlačený
do plechu
Pohľad z boku, s bočným panelom
naskrutkovaným pomocou
závitotvorných skrutiek
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
RAA M3 – 7 – 4
RAA M3 – 7 – 6
RAA M4 – 9 – 7
RAA M4 – 9 – 9
Pre
závit
skrutky
A
± 0.08
xB
± 0.1
C
D
E
± 0.15
F
± 0.15
G
Min.
vzdialenosť po
okraj H
M3 x 0.5
7.89
2.77
6.35
3.18
 9.42
7
 9.27
1.02
M4 x 0.7
9.89
3.68
8.89
3.18
11.43
9
12.19
1.02
Min.
vzdialenosť po
okraj J
sm
min.
L
± 0.08
Drážka
v plechu
+ 0.05
– 0.03
3.89
 8x4
5.89
 8x6
6.89
10 x 7
8.89
10 x 9
sm
Objednávkový
kód
 9.1
1.0
10.7
14.7
1.0
16.3
Recommended anvil dimensions
Objednávkový
kód
pre matricu
PEMSERTER®
56
Skrutka
Rozmery matrice
P
± 0.03
M
± 0.03
T
± 0.1
P
R
min.
8002713
M3
6.53
 8.02
2.54
10.8
8002714
M4
9.07
10.03
2.54
12.7
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
Inštalácia
Installation
M
Razidlo
Punch
T
L + 0,05
0,,
min
R
Plech
Sheet
Matrica
Anvil
Matrica
Anvil
www.kvt-fastening.sk
PRAVOUHLÉ LISOVACIE PRVKY
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ RAS
A
C
Materiál
Spekaná oceľ, pozinkovaná, bezfarebne pasivovaná
Použitie
Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 60
F
G
D
E
sm
H
L
J
Pohľad zhora, typ RAS vtlačený
do plechu
Pohľad z boku,
s naskrutkovaným
bočným panelom
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Pre
závit
skrutky
A
± 0.08
C
D
E
± 0.15
F
± 0.15
G
Min.
vzdialenosť po
okraj H
sm
min.
 7.6
RAS M3 – 7 – 3
RAS M3 – 7 – 4
Min.
vzdialenosť po
okraj J
M3 x 0.5
7.89
6.35
3.18
 9.47
7
 9.78
1.02
L
± 0.08
Drážka
v plechu
+ 0.05
– 0.03
2.89
 8x3
3.89
 8x4
sm
Objednávkový
kód
 9.1
1.0
RAS M3 – 7 – 6
10.7
5.89
 8x6
RAS M4 – 9 – 4
10.0
3.89
10 x 4
6.89
10 x 7
8.89
10 x 9
RAS M4 – 9 – 7
M4 x 0.7
9.89
8.89
3.18
11.48
9
13.21
1.02
14.7
1.0
16.3
RAS M4 – 9 – 9
Odporúčané rozmery matrice
Objednávkový
kód
pre matricu
PEMSERTER®
Skrutka
Rozmery matrice
P
± 0.03
M
± 0.03
T
± 0.1
P
R
min.
8002713
M3
6.53
 8.02
2.54
10.8
8002714
M4
9.07
10.03
2.54
12.7
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
Inštalácia
Installation
M
Razidlo
Punch
T
L + 0,05
0,,
min
R
Plech
Sheet
Matrica
Anvil
Matrica
Anvil
www.kvt-fastening.sk
57
LISOVACIE PRVKY SPOTFAST®
PRE NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ A KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy SF, SFP
Inštalácia
Installation
Konštrukcia
Na trvalé zapustené spojenie dvoch plechov
L
sm1
sm2
Plech 1
Plech 2
d3
d1
d2
Materiál
Typ SF: Oceľ, pozinkovaná, bezfarebne pasivovaná
Typ SFP:Vytvrdená nehrdzavejúca oceľ, precipitačne
vytvrdená (martenzitická)
Použitie
Typ SF: Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 80
Typ SFP: Pre plechy s tvrdosťou maximálne HRB 88
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Objednávkový kód
58
Plech 1
Plech 2
d1
max.
d2
max.
d3
max.
L
max.
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
Oceľ, pozinkovaná
od otvoru po okraj,
bezfarebne
pasivovaná
Vytvrdená
nehrdzavejúca
oceľ
sm1
± 0.08
x otvoru
± 0.08
sm2
min.
x otvoru
± 0.08
SF-3-0.8
–
0.8
3.0
0.8
2.5
2.98
2.48
3.53
1.50
2.54
SF-3-1.0
SFP-3-1.0
1.0
3.0
1.0
2.5
2.98
2.48
3.76
1.90
2.54
SF-3-1.2
SFP-3-1.2
1.2
3.0
1.2
2.5
2.98
2.48
3.76
2.31
2.54
SF-3-1.6
SFP-3-1.6
1.6
3.0
1.6
2.5
2.98
2.48
3.76
3.12
2.54
SF-5-0.8
–
0.8
5.0
0.8
4.0
4.98
3.97
5.56
1.50
3.56
SF-5-1.0
–
1.0
5.0
1.0
4.0
4.98
3.97
5.56
1.90
3.56
–
SFP-5-1.0
1.0
5.0
1.0
4.5
4.98
4.47
5.56
1.90
3.56
SF-5-1.2
–
1.2
5.0
1.2
4.0
4.98
3.97
5.56
2.31
3.56
–
SFP-5-1.2
1.2
5.0
1.2
4.5
4.98
4.47
5.56
2.31
3.56
SF-5-1.6
–
1.6
5.0
1.6
4.0
4.98
3.97
5.56
3.12
3.56
–
SFP-5-1.6
1.6
5.0
1.6
4.5
4.98
4.47
5.56
3.12
3.56
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
LISOVACIE ROZPERY PRE PLASTY
PRE PLASTY
PEM®
3,58
L1
±0,13
3,58
±0,13
±0,08
∅ 5,74
approx. 0,51
L1
min.
±0,13
∅ 6,35
±0,13
2,5
∅ 6,35
±0,13
2,5
Removable panel
Demontovateľný
Removable
panel
panel
Base panel
sm 1
sm 2
±0,13
min.
sm 1
Sily
Max. sila pri prvej montáži demontovateľného
panela = 57,7 N
Min. sila pri prvej demontáži = 13,3 N
Min. sila pri 15. demontáži = 4,4 N
približne
approx.0,51
0,51
d3
sm 2
Použitie
Pre dosky s plošnými spojmi alebo plasty s tvrdosťou
maximálne HRB 65 (základný panel)
d3
±0,08
Materiál
Nepokovená mosadz (CDA 353)
Mosadz s povrchovou úpravou na vyžiadanie
∅ 5,74
±0,13
±0,13
∅ 4,80
Konštrukcia
Rozpery slúžia na rýchle pripevnenie a zloženie dosiek
s plošnými spojmi, súčastí atď.
∅ 4,80
Typ KSSB
Tolerance ± 0,1
d2
Tolerancia± 0,1
± 0,1
Tolerance
min.
min.
Základný
panel
5,6Base
panel
5,6
d2
L2
Inštalácia
Installation
∅ 5,49 + 0,08
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
L2
min.
KSSB-4MM-8
 8
13
KSSB-4MM-10
10
15
KSSB-4MM-12
12
17
KSSB-4MM-14
14
19
16
21
KSSB-4MM-18
18
23
KSSB-4MM-20
20
25
KSSB-4MM-22
22
27
KSSB-4MM-25
25
30
4
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
Základný panel
Demontovateľný panel
x otvoru d2
+ 0.08
0
x otvoru d3
+ 0.08
0
5.40
4.00
sm1
min.
sm2
sm
L1
± 0.13
KSSB-4MM-16
Menovitý x
sm
Objednávkový
kód
1.25
1.0 – 1.8
www.kvt-fastening.sk
59
LISOVACIE SKRUTKY PRE PLASTY
PRE PLASTY
PEM®
Typ KFH
Inštalácia
Installation
k
min. L
d1
Použitie
Pre dosky s plošnými spojmi a ďalšie plasty s tvrdosťou
maximálne HRB 55 (rovnako pre zliatiny hliníka a horčíka)
Pri použití v doskách s plošnými spojmi s potiahnutými
priechodnými otvormi zväčšite veľkosť
otvoru o 0,13 mm (-0,03 mm)
d2
h
sm
Materiál
Fosforový bronz, pocínovaný na dosiahnutie lepšej
spájkovateľnosti
a
L
d3
Ďalšie dĺžky na vyžiadanie
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Závit
d1
x otvoru
v plaste
+ 0.08
0
d2
± 0.25
d3
+ 0.1
0
k
± 0.13
a
max.
h
max.
KFH-M2.5-L
M2.5
2.6
3.85
2.6
0.51
2.6
KFH-M3-L
M3
3.0
4.58
3.1
0.51
KFH-M4-L
M4
4.2
5.74
4.1
KFH-M5-L
M5
5.0
6.60
5.1
Objednávkový
kód
60
sm
min.
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
1.65
1.53
2.8
2.3
1.65
1.53
3.8
0.51
2.3
1.65
1.53
5.1
0.51
2.3
1.65
1.53
5.3
sm
Objednávkový
kód
Kód dĺžky “L”
(±0.25)
KFH-M2.5-L
6
8
10
12
15
–
KFH-M3-L
6
8
10
12
15
18
KFH-M4-L
6
8
10
12
15
18
KFH-M5-L
6
8
10
12
15
18
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
LISOVACIE MATICE PRE PLASTY
PRE PLASTY
PEM®
Typy KF2, KFS2
sm
d3
d2
d1
Inštalácia
Installation
Materiál
Typ KF2: Oceľ, pocínovaná
Typ KFS2: Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 300), pasivovaná
Použitie
Pre dosky s plošnými spojmi, sklolaminát, fenolové živice,
nylon, epoxid, plexisklo atď. (rovnako pre zliatiny hliníka
a horčíka)
Typ KF2 maximálne po tvrdosť HRB 60
Typ KFS2 maximálne po tvrdosť HRB 70
Pri použití v doskách s plošnými spojmi s potiahnutými
priechodnými otvormi zväčšite veľkosť otvoru
o 0,13 mm (-0,03 mm)
h
m
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Oceľ, pocínovaná
Závit
d1
Nehrdzavejúca
oceľ, pasivovaná
x otvoru
v plaste
+ 0.08
0
d2
± 0.08
d3
± 0.13
m
± 0.13
h
max.
sm
min.
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
sm
Objednávkový kód
KF2-M2
KFS2-M2
M2
3.70
4.19
5.56
1.5
1.53
1.53
4.2
KF2-M2.5
KFS2-M2.5
M2.5
4.20
4.68
5.56
1.5
1.53
1.53
4.4
KF2-M3
KFS2-M3
M3
4.20
4.68
5.56
1.5
1.53
1.53
4.4
KF2-M4
KFS2-M4
M4
6.40
6.86
8.74
2.0
1.53
1.53
6.4
KF2-M5
KFS2-M5
M5
6.90
7.37
9.53
3.0
1.53
1.53
7.1
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
61
LISOVACIE DIŠTANČNÉ MATICE PRE PLASTY
PRE PLASTY
PEM®
Typy KFE, KFSE
d3
Materiál
Typ KFE: Oceľ, pocínovaná
Typ KFSE: Nehrdzavejúca oceľ 18/8 (AISI 300), pasivovaná
d1
d1
L
L
t
Použitie
Pre dosky s plošnými spojmi a ďalšie plasty (rovnako pre
zliatiny hliníka a horčíka)
Typ KFE maximálne po tvrdosť HRB 60
Typ KFSE maximálne po tvrdosť HRB 70
Pri použití v doskách s plošnými spojmi s potiahnutými
priechodnými otvormi zväčšite veľkosť otvoru o 0,13 mm
d3
h
h
So
závitom
With
threads
d2
S
priechodným
With
thru-hole
otvorom
∅ 3.6 or3,6
4.2 mm
alebo 4,2 mm
d2
Ďalšie dĺžky na vyžiadanie
sm
Inštalácia
Installation
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Oceľ,
pocínovaná
Nehrdzavejúca
oceľ, pasivovaná
Závit
alebo
priechodný
otvor d1
KFE-M3-L
KFSE-M3-L
M3
KFE-3.6-L
KFSE-3.6-L
Ø 3.6
KFE-4.2-L
KFSE-4.2-L
Ø 4.2
+ 0.10
– 0.08
+ 0.10
– 0.08
x otvoru
v plaste
+ 0.08
0
d2
± 0.08
d3
± 0.13
h
max.
4.20
4.68
5.56
5.40
5.87
6.40
6.86
Objednávkový kód
Min.
vzdialenosť
otvoru
od okraja
1.53
1.53
4.4
7.14
1.53
1.53
5.5
8.74
1.53
1.53
7.1
Kód dĺžky “L”
(± 0.13)
Oceľ,
pocínovaná
Nehrdzavejúca
oceľ, pasivovaná
KFE-M3-L
KFSE-M3-L
3
4
6
8
10
KFE-3.6-L
KFSE-3.6-L
3
4
6
8
10
KFE-4.2-L
KFSE-4.2-L
3
4
6
8
10
3
4
6
8
10
Hĺbka závitu t min.
62
sm
min.
sm
Objednávkový kód
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
MATICE pre SMT technológie
NA PÁSKE A CIEVKE PRE DOSKY S PLOŠNÝMI
SPOJMI
PEM®
Typ KF2 pre SMT montáž
Výhody SMT montáže
Spojovacie prvky možno podávať automaticky
Na pridanie upevňovacích bodov nie je potrebná žiadna
externá operácia (napr. nalisovanie)
Nehrozí nebezpečenstvo poškodenia dosiek s plošnými
spojmi (pri nalisovaní)
Nižšia miera manipulácie
Úspora času
Bezpečný proces
Materiál
Oceľ, pocínovaná
Príklad
spájkovacích
masiek
Example
for solder-pad
masks
Použitie
Dosky s plošnými spojmi s pokovovanými i nepokovovanými
otvormi
Spracovanie
1. Komponent PEM® s lepiacou podložkou osadzovaný
pomocou štandardnej vákuovej pipety
2. Komponent PEM® bez lepiacej podložky osadzovaný
pomocou špeciálnej vákuovej pipety
Spájkovacia
Solder
pad
maska
1
2
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Závit
d1
x H v doske
s plošnými spojmi
+ 0.01
0
d2
± 0.08
d3
± 0.13
m
± 0.13
h
max.
sm
min.*
xD
min.
sm
Objednávkový
kód
KF2-M2 na páske
M2
4.3
4.19
5.56
1.5
1.53
1.53
 6.2
KF2-M2.5 na páske
M2.5
4.8
4.68
5.56
1.5
1.53
1.53
 6.2
KF2-M3 na páske
M3
4.8
4.68
5.56
1.5
1.53
1.53
 6.2
KF2-M4 na páske
M4
7.0
6.86
8.74
2.0
1.53
1.53
 9.4
KF2-M5 na páske
M5
7.5
7.37
9.53
3.0
1.53
1.53
10.3
* Rozmer sm min. zodpovedá rozmeru bez presahu smerom nadol
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
63
DIŠTANČNÉ MATICE PRE SMT TECHNOLÓGIE
NA PÁSKE A CIEVKE PRE DOSKY S PLOŠNÝMI
SPOJMI
PEM®
Typ SMTSO pre SMT montáž
d3
d1
Výhody SMT montáže
Spojovacie prvky možno podávať automaticky
Na pridanie upevňovacích bodov nie je potrebná žiadna
externá operácia (napr. nalisovanie)
Nehrozí nebezpečenstvo poškodenia dosiek s plošnými
spojmi (pri nalisovaní)
Nižšia miera manipulácie
Úspora času
Bezpečný proces
L
sm
h
d2
Materiál
Oceľ, pocínovaná
Príklad spájkovacích masiek
Použitie
Dosky s plošnými spojmi s pokovovanými i nepokovovanými
otvormi
∅D
Spájkovacia maska
∅H
Spracovanie
1. Komponent PEM® s lepiacou podložkou osadzovaný
pomocou štandardnej vákuovej pipety
2. Komponent PEM® bez lepiacej podložky osadzovaný
pomocou špeciálnej vákuovej pipety na vyžiadanie
1
2
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Závit
d1
x H v doske
s plošnými spojmi
+ 0.08
0
d2
max.
d3
± 0.13
h
max.
xD
min.
SMTSO-M2-L na páske
  M2
3.73
3.60
5.56
1.53
1.53
6.20
SMTSO-M2.5-L na páske
  M2.5
4.22
4.09
5.56
1.53
1.53
6.20
SMTSO-M3-L na páske
  M3
4.22
4.09
5.56
1.53
1.53
6.20
SMTSO-M4-L na páske
  M4
SMTSO-3.6-L na páske
Ø 3.6 – 0,08
SMTSO-4.2-L na páske
Ø 4.2 – 0,08
6.35
6.22
8.74
1.53
1.53
9.37
+ 0,1
5.41
5.28
7.14
1.53
1.53
7.77
+ 0,1
6.35
6.22
8.74
1.53
1.53
9.37
Objednávkový kód
64
sm
min.
sm
Objednávkový
kód
Kód dĺžky “L”
(± 0.13)
SMTSO-M2-L na páske
2
3
4
6
8
10
SMTSO-M2.5-L na páske
2
3
4
6
8
10
SMTSO-M3-L na páske
2
3
4
6
8
10
SMTSO-M4-L na páske
2
3
4
6
8
10
SMTSO-3.6-L na páske
2
3
4
6
8
10
SMTSO-4.2-L na páske
2
3
4
6
8
10
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
DIŠTANČNÉ MATICE PRE SMT TECHNOLÓGIE
NA PÁSKE A CIEVKE PRE DOSKY S PLOŠNÝMI
SPOJMI
PEM®
so
withzávitmi
threads
Výhody SMT montáže
Spojovacie prvky možno podávať automaticky
Na pridanie upevňovacích bodov nie je potrebná žiadna
externá operácia (napr. nalisovanie)
Nehrozí nebezpečenstvo poškodenia dosiek s plošnými
spojmi (pri nalisovaní)
Nižšia miera manipulácie
Úspora času
Bezpečný proces
thru-holes otvormi
swith
priechodnými
Typ KFE na SMT montáž
Materiál
Oceľ, pocínovaná
Príklad
spájkovacích
masiekmasks
Example
for solder-pad
Použitie
Dosky s plošnými spojmi s pokovovanými i nepokovovanými
otvormi
Spracovanie
1. K
omponent PEM® s lepiacou podložkou osadzovaný
pomocou štandardnej vákuovej pipety
2. Komponent PEM® bez lepiacej podložky osadzovaný
pomocou špeciálnej vákuovej pipety
Spájkovacia
Solder
pad
maska
1
2
DÁTA 3-D: http://kvt.partcommunity.com
Závit
d1
x H v doske
s plošnými spojmi
+ 0.1
0
d2
± 0.08
d3
± 0.13
h
max.
sm
min.*
xD
min.
4.8
4.68
5.56
1.53
1.53
6.2
sm
Objednávkový
kód
KFE-M3-L na páske
  M3
KFE-3.6-L na páske
Ø 3.6 – 0.08
+ 0.1
6.0
5.87
7.14
1.53
1.53
7.8
KFE-4.2-L na páske
+ 0.1
– 0.08
7.0
6.86
8.74
1.53
1.53
9.4
Ø 4.2
Objednávkový kód
Kód dĺžky “L”
(± 0.13)
KFE-M3-L
3
4
6
8
10
KFE-3.6-L
3
4
6
8
10
KFE-4.2-L
3
4
6
8
10
Hĺbka závitu t min.
3
4
6
8
10
* Rozmer sm min. zodpovedá rozmeru bez presahu smerom nadol
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
www.kvt-fastening.sk
65
TECHNICKÉ ÚDAJE – LISOVACIE MATICE
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy S, SS, SP, CLS, CLSS
Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia
Závit
Typ
Dĺžka drieku
Materiál plechu
Lisovacia sila
(kN)
0
M2
M2.5
M3
M3
1
S
CLS
S
CLS
SP
M5
SP
 1.47
 550
 1.70
2
1010
 2.03
0
 575
 1.58
 725
 1.92
1
M6
Oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
11.2 – 15.6
35.6 – 44.5
2
1290
 2.03
0
 300
 2.37
 470
 2.60
 970
 4.00
 490
 2.95
 645
 4.00
2
1250
 5.10
0
 645
 3.38
 800
 4.18
Hliník
11.2 – 13.4
2
0
1
Oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
18 – 27
40 – 49
2
1600
 5.08
0
 300
 3.00
 480
 3.60
2
 845
 5.70
0
 530
 3.60
 800
 4.50
2
1112
 6.80
0
 800
 3.95
1025
 5.08
2
1775
 6.77
0
 970
 7.90
1
1
S
CLS
Hliník
Oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
Hliník
11.2 – 15.6
18 – 38
42.3 – 51.2
18 – 32
2
0
1
SP
1
1
M8
S
CLS
2
1
2
M10
66
H
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
1580
10.20
14.10
1380
13.00
1760
17.00
17.00
Oceľ
27 – 36
Nehrdzavejúca oceľ
60
2000
Hliník
18 – 32
1570
Oceľ
27 – 36
1870
Hliník
22
1760
21.50
Oceľ
33
2020
27.10
2
M6
 1.13
 1.47
1
M5
 400
 470
1
SS
CLSS
 0.90
0
1
M4
 280
 750
1
M4
6.7 – 8.9
Pevnosť v krute
(Nm)
2
1
SP
Hliník
Sila vytlačenia
(N)
13.60
18.10
18.70
20.30
www.kvt-fastening.sk
TECHNICKÉ ÚDAJE – LISOVACIE SKRUTKY
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typ FH
Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia
Závit
Max.
uťahovací
moment matice
(Nm)
M2.5
 0.41
M3
 0.74
M4
 1.70
M5
 3.50
M6
 5.90
M8
14.20
Hrúbka
a materiál
plechu
Tvrdosť plechu
Lisovacia sila
Sila vytlačenia
Pevnosť v krute
Pevnosť voči
pretiahnutiu
(HrB)
(kN)
(N)
(Nm)
(N)
1.6 mm Hliník
29
 8.9
 465
1.5 mm Oceľ
59
11.1
 740
1.6 mm Hliník
29
12.9
 600
1.5 mm Oceľ
59
14.7
 820
1.6 mm Hliník
29
20.0
 975
 2.9
 4448
1.5 mm Oceľ
59
28.9
1780
 4.2
 5650
1.6 mm Hliník
29
24.5
1070
 3.5
 5170
1.5 mm Oceľ
59
33.4
2000
 6.5
 6270
2.4 mm Hliník
28
28.9
1660
 7.3
10200
2.2 mm Oceľ
46
44.5
2560
11.3
11300
2.4 mm Hliník
28
29.8
1910
11.3
10500
2.4 mm Oceľ
46
44.5
2890
19.2
15450
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
 1.0
 1.7
 2600
 2800
 3150
 3840
Priemer
skúšobného
puzdra
3.1
3.6
4.6
5.6
6.6
8.6
www.kvt-fastening.sk
67
TECHNICKÉ ÚDAJE – LISOVACIE SKRUTKY
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy HFH, HFHD, HFHS, HFHDS
Skrutky s vysokou pevnosťou
Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia
Hodnoty platia aj pre stĺpiky bez strediaceho výstupku
Závit
M5
M6
M8
M10
Typ
Max.
uťahovací
moment matice
(Nm)
Tvrdosť
plechu
Lisovacia
sila
Sila
vytlačenia
Pevnosť
v krute
Pevnosť voči
pretiahnutiu
(HrB)
(kN)
(N)
(Nm)
(kN)
HFH
1.50 mm Hliník
15
13.0
 800
 5.4
HFH
1.50 mm Oceľ
65
26.0
1500
 7.6
1.62 mm Hliník
35
12.4
 800
 5.4
HFHS
1.47 mm Oceľ
54
21.7
1500
 6.4
HFH
1.50 mm Hliník
43
29.0
1270
HFH
1.50 mm Oceľ
59
33.0
1750
1.62 mm Hliník
35
15.4
1270
HFHS
1.60 mm Oceľ
45
24.6
1750
HFH
2.30 mm Hliník
39
35.6
1700
HFH
2.30 mm Oceľ
58
44.5
2200
2.23 mm Hliník
44
24.4
1700
HFHS
2.48 mm Oceľ
43
37.8
2100
HFH
2.30 mm Hliník
39
40.0
2445
36.0
HFH
2.30 mm Oceľ
58
54.0
3470
49.0
33.3
2445
46.7
3470
HFHS
HFHS
HFHS
HFHS
 4.4
10.0
21.7
36.6
HFHS
68
Hrúbka
a materiál
plechu
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
2.30 mm Hliník
2.30 mm Oceľ
44
14.0
Priemer
skúšobného
puzdra
12.8
 6.35
 7.3
18.1
 7.49
11.0
10.3
30.0
32.9
 9.53
20.0
36.0
18.8
52.2
11.56
29.9
www.kvt-fastening.sk
TECHNICKÉ ÚDAJE – LISOVACIE SKRUTKY
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy HFE a HFED
Skrutky s vysokou odolnosťou proti pretiahnutiu
Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia
Hodnoty platia aj pre stĺpiky bez strediaceho výstupku
Závit
Typ
Max.
uťahovací
moment matice
(Nm)
M5
HFE
 4.40
M6
HFE
10.00
M8
HFE
21.70
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
Hrúbka
a materiál
plechu
Tvrdosť
plechu
Lisovacia
sila
Sila
vytlačenia
Pevnosť
v krute
Pevnosť voči
pretiahnutiu
(HrB)
(kN)
(N)
(Nm)
(kN)
1.00 mm Hliník
27
37.7
 690
1.00 mm Oceľ
67
51.1
1350
1.00 mm Hliník
27
39.0
 750
11.8
14.2
1.00 mm Oceľ
67
60.0
1400
14.4
15.5
1.50 mm Hliník
22
42.0
1230
23.5
25.0
1.50 mm Oceľ
65
71.1
2400
33.9
27.5
 8.1
 9.7
10.6
Priemer
skúšobného
puzdra
 7.40
 8.20
10.30
www.kvt-fastening.sk
69
TECHNICKÉ ÚDAJE – LISOVACIE DIŠTANČNÉ MATICE
PRE KOVOVÉ MATERIÁLY
PEM®
Typy SO, BSO, SOS, BSOS
Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia
Závit
Typ
SO
M3
BSO
SOS
BSOS
SO
3.5M3
BSO
SOS
BSOS
SO
M4
BSO
SOS
BSOS
SO
M5
BSO
SOS
BSOS
70
Max.
odporúčaný
uťahovací
moment
skrutky
(Nm)
Materiál plechu
Hliník 1,5 mm
Lisovacia
sila
(kN)
Sila
vytlačenia
(N)
Pevnosť
v krute
(Nm)
0.55
Oceľ 1,5 mm
Pevnosť voči
pretiahnutiu
(N)
Lisovacia
sila
(kN)
Sila
vytlačenia
(N)
Pevnosť
v krute
(Nm)
1245
 4.9
 710
1.24
Pevnosť voči
pretiahnutiu
(N)
1465
 9.8
1000
2.15
0.44
 996
1172
0.55
1245
1465
 7.6
1330
1.24
14.7
1860
2.15
0.44
 996
1172
2.0
2575
3110
10.7
1780
5.08
17.8
2490
8.47
1.6
2060
2488
3.60
2575
3110
10.7
2.88
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
1780
5.08
17.8
2060
2490
8.47
2488
www.kvt-fastening.sk
SKÚŠOBNÉ ZOSTAVY
Súprava na skúšku vytlačenia skrutky
Razidlo
Skúšobné zariadenie
Súprava na skúšku krútiaceho momentu skrutky
PEM®
Momentový kľúč
Skrutka triedy
8.8 a vyššej
Skúšobný
pásik
Povrch
skúšobného
zariadenia
Puzdro
Vytvrdené
závitové puzdro
Skúšobný pásik
Otvor
Priemer hlavy stĺpika
+ 2.0 mm max.
Súprava na skúšku vytlačenia matice a puzdra
Razidlo
Skúšobné zariadenie
Súprava na skúšku krútiaceho momentu matice
a puzdra
Momentový kľúč
Skrutka triedy
8.8 a vyššej
Skúšobný pásik
Skrutka triedy
8.8 a vyššej
Podložka
Lisovacia matica
alebo puzdro
Matrica
Skúšobný pásik
Povrch
skúšobného
zariadenia
Otvor
Priemer hlavy matice
+ 1.6 mm max.
www.kvt-fastening.sk
71
PEMSERTER® MONTÁŽNE LISY
FLEXIBILNÉ, VÝKONNÉ A BEZPEČNÉ – NA SPOĽAHLIVÉ SPRACOVANIE
Bez ohľadu na požiadavky kladené na spracovanie, stroje PEMSERTER® zaručujú optimálnu
inštaláciu všetkých lisovacích prvkov PEM®.
Pod značkou PEM® nájdete ponuku strojov prispôsobených všetkým požiadavkám –
od základného modelu s ručným ovládaním cez poloautomatické verzie s možnosťou podávania
až po Hightech stroje s podávaním štyroch rôznych typov spojovacích prvkov a robotickým
ovládaním. Je možné i zavádzanie spojovacieho prvku priamo do lisu zákazníka.
Chcete sa dozvedieť viac? Vyžiadajte si náš špeciálny katalóg.
72
PEMSERTER®3000
PEMSERTER®3000MB™
PEMSERTER®2000
PEMSERTER®4
PEMSERTER®IN-DIE
www.kvt-fastening.sk
PREHĽAD TECHNICKÝCH ÚDAJOV
PEMSERTER®3000 / 2000 / 4
PEMSERTER®3000
PEMSERTER®2000
PEMSERTER®4
1
1.5
3
Lisovacia sila
71.2 kN
71.2 kN
53.4 kN
Hĺbka stojana
610 mm
610 mm
457 mm
Technológia pre nehrdzavejúcu oceľ
•
–
–
Automatický záznam lisovacej sily
•
–
–
Kontrola lisovacej sily •
•
–
Fotooptický bezpečnostný systém
•
•
–
Menič nástrojov – QX (4-násobný)
º
º
–
Pohon QX
º
º
–
Druhý vibračný zásobník
º
º
–
Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky
Ind. PC Windows XP
PLC
–
FLM – kontrola dĺžky spojovacieho prvku
º
º
–
Sledovanie podtlaku
•
•
–
Operačný systém
•
•
–
Úložisko digitálnych obrázkov
•
–
–
Softvér na analýzu porúch
•
•
–
Robotické rozhranie
•
º
–
Časové oneskorenie/časovač
•
•
•
Ochrana nástrojov
•
•
•
Počítadlo spojovacích prvkov
•
•
•
Laserový svetelný bod
•
•
•
Počítadlo dávok
•
•
–
po M10
po M10
–
Servomotor
hydropneumatický
Vzduch
400V/50Hz/32 Amp.
230V/50Hz/16 Amp.
–
Prívod vzduchu
5 – 6 barov
6 – 8 barov
max. 6 barov
Výška
2.080 mm
1.930 mm
1.676 mm
Šírka
920 mm
920 mm
690 mm
Hĺbka
1.260 mm
1.260 mm
940 mm
približne 1.235 kg
približne 1.135 kg
približne 308 kg
Zaškolenie a uvedenie do prevádzky
•
•
•
Záruka/počet rokov
1
1
1
Trvanie zdvihu v sekundách
Vibračný zásobník pre veľkosť prvku
Typ pohonu
Elektrické zapojenie
Hmotnosť
• Štandardné | º voliteľné | – nie je k dispozícii
www.kvt-fastening.sk
73
OCHRANNÁ ZNÁMKA
ZABEZPEČENIE KVALITY
OCHRANNÉ ZNÁMKY
Naše lisovacie prvky PEM® možno identifikovať podľa
vyrazenej ochrannej známky.
Matice a puzdrá – obvodové drážky
Skrutky a rýchloupínacie skrutky – vyrazené okrúhle jamky
Matice a prvky Hybrid® (kovoplast)
ZABEZPEČENIE KVALITY
Zabezpečenie kvality je v spoločnosti KVT-Fastening tou najvyššou prioritou.
Neustále sa zvyšujúce požiadavky na kvalitu v priemysle dokážeme plniť
vďaka efektívnemu a integrovanému programu riadenia kvality.
74
www.kvt-fastening.sk
SPOJOVACIA A TESNIACA TECHNIKA KVT
KOENIG-EXPANDER®
Tesniace zátky
Nitovacie matice
Naváracie prvky
Poistné matice
Rýchlospojky a aretácie
Lepidlá a tesnenia Nitovacia technika
Spojovacie prvky pre kompozity
Závitové vložky
Uzatváracie prvky
Lisovacie prvky
Rýchloupínacie prvky
a svorky
Spoje pre stavebníctvo1)
Špeciálne procesy
Zosilňovače tlaku
Skrutky pre plasty
Inštalačná technika
Rýchlospojky1)
OPTIMÁLNE SPOJENIE A UTESNENIE PRE
KOMPLEXNÉ POUŽITIE
Rozsiahle portfólio spoločnosti KVT ponúka optimálne riešenia pre vaše najnáročnejšie aplikácie. Produkty zahrnuté v tomto katalógu predstavujú len výber z celého portfólia našich
produktov.
Na požiadanie vám radi poskytneme ďalšie informácie alebo individuálnu konzultáciu. S dôverou
sa na nás obráťte.
Ak chcete získať ďalšie informácie o našom
sortimente a uskutočniť objednávku v našom
internetovom obchode, navštívte lokalitu
www.kvt-fastening.sk
1)
Na Slovensku nie je k dispozícii
Elektrotechnika
Energetika
Automobilový priemysel
Zdravotnícka technika
Doprava
Stavebný priemysel
Jemná mechanika
Letectvo
Hydraulika a priemysel
Strojárstvo
DÔVERUJTE ČÍSLU JEDNA V SPOJOVACEJ
A TESNIACEJ TECHNIKE
Či už ide o výber optimálneho spojovacieho a tesniaceho prvku alebo prvku na reguláciu prietoku či
vývoj špeciálnych riešení pre komplexné procesy
a výrobné postupy, efektívnosť a bezpečnosť projektu sú pri každej jednej úlohe kľúčové.
Pozrite si našu webovú stránku alebo sa na nás
obráťte a získajte ďalšie informácie o celom sortimente produktov a ponuke riešení v oblasti spojovacej a tesniacej techniky a techniky na reguláciu
prietoku.
Ďalšie informácie získate na lokalite:
KVT-Fastening AG
Dietikon/Zürich | Švajčiarsko
[email protected]
www.kvt-fastening.ch
KVT-Fastening spol. s.r.o.
Bratislava | Slovensko
[email protected]
www.kvt-fastening.sk
KVT-Fastening GmbH
Illerrieden | Nemecko
[email protected]
www.kvt-fastening.de
KVT-Tehnika pritrjevanja d.o.o.
Ljubljana | Slovinsko
[email protected]
www.kvt-fastening.si
KVT-Fastening GmbH
Asten/Linz | Rakúsko
[email protected]
www.kvt-fastening.at
KVT-Fastening s.r.o.
Brno | Česká republika
[email protected]
www.kvt-fastening.cz
KVT-Fastening Sp. z o.o.
Warszawa| Poľsko
[email protected]
www.kvt-fastening.pl
KVT-Fastening Kft.
Budapest | Maďarsko
[email protected]
www.kvt-fastening.hu
KVT-Fastening S.R.L.
Bucureşti | Rumunsko
[email protected]
www.kvt-fastening.ro
www.kvt-fastening.sk
Joined to last.
Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
12 / 2012
Download

PEM® - Lisovacie prvky | KVT