AV K
I N T E R N AT I O N A L
A / S
$9 . 6 S R M N \ D D G D S W p U \
5LHåHQLDSUHYåHWN\DSOLNiFLH
2
Komplexná rada spojok
a adaptérov
Kvalita výrobkov
Komplexná séria spojok je spoločnosťou AVK vyrábaná v zhode
s našim certifikátom ISO 9001 a testovaná v zhode so sústavou
WRC doplňujúcich zákonov o vode, čím je zabezpečená vysoká
kvalita, ktorou je AVK známe v celom svete.
Všetky komponenty, vrátane skrutiek a matíc, sú potiahnuté tak,
aby poskytovali optimálnu ochranu proti korózii.
Všetky spojky a adaptéry sú predmontované tak, aby
umožňovali rýchlu a efektívnu inštaláciu bez použitia lubrikantov či špeciálneho
náradia. Všetky typy sú tlakovo nominované na tlak 16 barov.
äW\ULSURGXNWRYpUDG\SRNUìYDM~YåHWN\DSOLNiFLH
Rada spojok a adaptérov od AVK sa skladá zo štyroch individuálnych
produktových línií, ktoré sa navzájom dopĺňajú, a tak nám umožňuje
dbať na zvláštne požiadavky alebo aplikácie našich zákazníkov,
bez ohľadu na to, či je potrubie zhotovené z tvárnej liatiny, PVC,
ocele, alebo či sa jedná o azbestové cementové potrubia.
$9. .RPELSUtUXED
Príruba z tvárnej liatiny s
epoxidovým povlakom na DIN
30677. Tesniaci krúžok z SBR
gumy. Tenzný krúžok z delového
bronzu na BS 1400 LG2.
$9.6XSDUDGD
Manžety a protipríruby z
tvárnej liatiny s epoxidovým povlakom na DIN 30677.
Skrutky a matice z mäkkej ocele s
rilsanovým povrchom na WIS 4-52-03.
EPDM tesniaci krúžok na vodové rozvody a
NBR tesnenie pre plynové rozvody.
$9.3UHIDEULNRYDQiUDGD
Manžety a protipríruby z mäkkej
ocele s epoxidovým povrchom
na WIS 4-52-01.
Skrutky a matice z galvanizovanej ocele,
pozinkované a pasivované.
EPDM tesniaci krúžok.
$9.2ULRQUDGD
Telo a protipríruby z tvárnej liatiny
s epoxidovým povrchom na DIN 30677.
Skrutky, matice a podložky z teflónom
ošetrenej ocele, prípadne tiež z
nerezovej ocele.
NBR gumový tesniaci krúžok.
• AVK kombi-príruby sú používané pri skladaní ventilov a
hydrantov pri pokládke nových potrubných systémov.
Kombi-planžety sú tiež používané pri renovácii starších ventilov
v už existujúcich potrubných rozvodoch.
• Produktová rada AVK Supa je používaná pri skladaní potrubí z
akéhokoľvek materiálu, ako napríklad pri opravách starých rozvodov.
Zároveň táto rada poskytuje totálnu uhlovú odchýlku až o
±8°. Toto je najdôležitejšou vlastnosťou pre komponenty používané
pri opravách a výmenách v prípadoch, kde došlo k "sadnutiu" potrubia.
• AVK prefabrikovaná rada spojok a prírubových adaptérov je vhodná
pre všetky typy potrubí s priemerom väčším ako 400 mm. Sú určené
presne na takéto využitie a majú celkovú toleranciu 11 mm.
Sú používané hlavne pre diaľkové potrubné vedenia.
• Nová rada spojovacích prvkov AVK Orion ponúka veľmi vysokú uhlovú
odchýlku, až ±16°. Toto sa stáva skutočne dôležitým pri procese
ukladania potrubí v kamenistom podloží alebo v prípade, že je potrubie
ukladané do oblúkového priestoru.
3
Maximálne pokrytie potrubnými rozvodmi a
flexibilita pre všetky aplikácie
AVK rada Supa so širokým tolerančným rozpätím
pre štandardné aplikácie
Rada AVK Supa sa skladá z priamych spojok, stupňovitých spojok
a prírubových adaptérov v rozsahu od DN 40 po DN 400, a poskytuje
maximálnu toleranciu až do 26 mm a celkovú uhlovú odchýlku
až do ±8 stupňov.
Unikátny dizajn tesnení s formovaným rebrovaním zabezpečuje,
že akékoľvek mierne nedokonalosti potrubia sú vykompenzované
tesnením, a tak je zabezpečená bezpečná montáž na všetky typy
potrubných materiálov, bez ohľadu na veľkosť a stav potrubia, a
s krútiacim momentom dosahujúcim dokonca len 40-50Nm.
So svojim širokým tolerančným rozsahom je rada AVK Supa
jedným z najflexibilnejších spojovacích systémov na trhu vôbec.
Celky sú robené na jednu veľkosť zodpovedajúcu nominálnemu
priemeru, čím sú konečnému užívateľovi ponúknuté tak ekonomické
ako aj praktické výhody.
Unikátny dizajn tesnenia s formovanými rebrami zabezpečuje, že
nedokonalosti potrubia sú vykompenzované tesnením.
Oddelené šrauby na orion spojke umožňujú individuálne
dotiahnutie, čím sa uľahčuje nasádzanie
Rada AVK Orion s vysokou schopnosťou odklonu
pre špeciálne aplikácie
Rada AVK Orion skladajúca sa z tesnení s ultra vysokou toleranciou
a prírubových adaptérov, ktoré sú dostupné v rozmeroch od DN 50
po DN 300. Rada Orion predstavuje tesniace výrobky až po 35 mm
s celkovou uhlovou odchýlkou až ±16 stupňov, a je navrhnutá na
spájanie všetkých typov materiálov použiteľných na potrubia.
Špeciálne vyvinutá vysoko kvalitná guma používaná pre tieto tesnenia
zabezpečuje vysokú stabilitu pri montáži na akomkoľvek type materiálu.
Tesniaci krúžok z neťažného
materiálnu s unikátnym profilom
4
AV K P r e f a b r i k o v a n é s p o j k y a a d a p t é r y
a AV K m o n t á ž n e v l o ž k y
AVK Prefabrikovaná rada pre aplikácie s veľkými
priemermi
Tieto AVK prefabrikované priame, stupňovité spojky a adaptéry
v rozsahu od DN 350 až po DN 1200 boli špeciálne vyvinuté na
spájanie potrubí s veľkými priemermi a presne určeným vonkajším priemerom.
Tieto spojky majú toleranciu až do 11 mm a dokážu poskytnúť
uhlovú odchýlku až o ±2 stupne.
Všetky sú prefabrikované podľa tolerancií uvádzaných
výrobcami a špeciálne alebo neštandardné veľkosti môžu
byť vyrobené na objednávku. Rada
je vhodná pre vodovodné a odpadové aplikácie až po PN 16 pre
všetky potrubné systémy z
uPVC, ocele, tvárnej
šedej liatiny.
AVK montážne vložky
AVK montážne vložky boli vyvinuté tak, aby
poskytovali optimálnu flexibilitu pri plánovaní, inštalácii a neskôr aj odstraňovaní, v prípade nevyhnutnosti, prírubového zariadenia veľkej veľkosti.
Montážna vložka kompenzuje osové posuny potrubia, ktoré vznikli
počas montáže/demontáže, keďže umožňuje pozdĺžne nastavenie pomocou
teleskopického posunu medzi telom vonkajšej a vnútornej príruby. Keď je
dosiahnutá požadovaná dĺžka, vložka môže byť uzamknutá šraubovými
tyčami a spojmi.
Maximálna tolerancia vo výške až +/-60 mm ponúka skvelú flexibilitu.
Na dôvažok dizajn s U-tvarovanými vývrtmi, oddelenými šraubami na
protiprírubách a len niekoľkými spojovacími tyčkami umožňuje jednoduchú
inštaláciu. Preto AVK montážne vložky pomáhajú zmenšovať náklady na
inštaláciu a demontáž a znižujú
potrebu zabezpečiť si oveľa nákladnejšie ukotvovacie systémy.
DN 300-1200, PN 10/16
Telo a protipríruba z ocele na EN
10025 s epoxidovým povrchom
na DIN 30677/WIS 4-52-01.
Tyče, svorníky a skrutky
z pozinkovanej a
zlatom pasivovanej ocele.
EPDM tesnenie.
Montážne vložky sú vysoko
vhodné pre montáže posúvačov
s veľkými priemermi.
Projekt výmeny v Nórsku s použitím
DN 600 AVK montážnych vložiek
a tiež uzatváracích klapiek
5
AV K K o m b i - p r í r u b o v ý s y s t é m s j e d n o u p r í r u b o u
pre všetky typy materiálov
Systém kombi-prírub od AVK sa skladá zo širokej palety
prírub, tesniacich modelov a oporných hrdiel potrubí.
Široký výber ponúkajúci flexibilitu používania rovnakej
príruby na všetky rozličné potrubné materiály vyústil do
celosvetového uznania a používania tohto AVK systému
pre systémy vo vodovodnom a odpadovom sektore.
• Prírubový adaptér je vyrobený z tvárnej liatiny GGG-50 a je dostupný
s vývrtmi pre PN 10 a PN 16.
• Štandardné tesnenia neodolné voči ťahu sú k dispozícii pre PVC alebo
liatinu v DN 50-600
• Tesnenia odolné voči ťahu sú k dispozícii pre liatinové, PVC a PE
potrubia v DN 50-300
• Oporné tesnenia z nerezovej ocele pre PE-potrubia sú dostupné
pre PE 80 a PE 100 potrubia (SDR 11 a SDR 17)
Pri inštalácii kombi-prírub pre PEpotrubia musí byť vždy použité oporné tesnenie, aby sa predišlo pretečeniu spôsobenému deformáciou PEpotrubia počas dlhoročného používania.
AVK podporné tesnenia sú nastaviteľné a umožňujú tak jednoduchú a
rýchlu montáž.
$9.NRPELSUtUXE\V~LGHiOQH
SUHUHQRYiFLHXåH[LVWXM~FLFK
LQãWDOiFLt
AVK séria 38 s PE potrubím
koncovky/prírubové koncovky pre
prípady, keď je potrebný zvlášť dlhý
rozmer od jedného ukončenia k druhému.
Posúvače s kohútikovými
koncami vybavenými
kombi-prírubami ponúkajú úžasnú flexibilitu pri
výmene prírubových
ventilov na hlavných rozvodoch
z liatiny
Pri použití kombi-prírub odolných voči ťahu nie
je ďalšie ukotvovanie prírubového spojenia
nevyhnutné, a systém
kombi-prírub je tak cenovo
veľmi efektívnym riešením.
6
V ý b e r o v á t a b u ľ k a p r e r a d u AV K S u p a
a pre spojky z výrobnej rady Orion
AVK Supa adaptéry a priame spojky
DN
Tesniaci rozmer
mm
Ref.čísla
adaptéry
Ref. čísla.
priame spojky
40/50
50
50/65
50/65
80
80/100
100
46-63
57-74
57-74
68-85
84-106
84-106
99-119
603-063000-4-100
603-074000-4-100
603-074001-4-100
603-085000-4-100
603-106000-4-100
603-106001-4-100
603-119000-4-100
601-063000-4-100
601-074000-4-100
601-085000-4-100
601-106000-4-100
601-119000-4-100
100
100/125
125/150
150
150
200
109-133
109-133
132-157
157-183
176-201
193-215
603-133000-4-100
603-133001-4-100
603-157000-4-100
603-183000-4-100
603-201000-4-100
603-215000-4-100
601-133000-4-100
601-157000-4-100
601-183000-4-100
601-201000-4-100
601-215000-4-100
200
250
250
250
300
218-242
242-268
266-292
280-306
301-327
603-242000-4-100
603-268000-4-100
603-292000-4-100
603-306000-4-100
603-327000-4-100
601-242000-4-100
601-268000-4-100
601-292000-4-100
601-306000-4-100
601-327000-4-100
300
350
350
350
324-350
352-378
372-396
384-410
603-350000-4-100
603-378000-4-100
603-396000-4-100
603-410000-4-100
601-350000-4-100
601-378000-4-100
601-396000-4-100
601-410000-4-100
400
400
410-436
436-462
603-436000-4-100
603-462000-4-100
601-436000-4-100
601-462000-4-100
AVK Supa stupňovité spojky
DN 1
40 - 50
40 - 65
50 - 65
50 - 80
65 - 80
80 -100
80 -100
100 -100
100 -125
100 -125
100 -150
125 -150
150 -150
150 -200
150 -200
200 -200
200 -225
200 -225
225 -250
250 -250
250 -300
300 -300
300 -350
300 -350
350 -350
350 -350
350 -400
400 -400
AVK Orion adaptéry a priame spojky
DN
Tesniaci rozmer
mm
Ref.čísla
Priame spojky
50
65
80
100
125
150
200
225
250
300
46-72
72-86
88-108
104-130
125-155
158-192
198-232
233-267
267-310
315-358
711-050-5X00
711-065-5X00
711-080-5X00
711-100-5X00
711-125-5X00
711-150-5X00
711-20X-5X00
711-250-5X00
711-300-5X00
DN 2
46 - 63
46 - 63
57 - 74
57 - 74
68 - 85
84 -106
84 -106
99 -119
99 -119
109 -133
109 -133
132 -157
157 -183
176 -201
176 -201
193 -215
193 -215
218 -242
242 -268
266 -292
266 -292
301 -327
301 -327
324 -350
352 -378
372 -396
384 -410
410 -436
Tesniaci rozmer
mm
57 - 74
68 - 85
68 - 85
84 -106
84 -106
99 -119
109 -133
109 -133
132 -157
132 -157
157 -183
157 -183
176 -201
193 -215
218 -242
218 -242
242 -268
242 -268
266 -292
280 -306
301 -327
324 -350
352 -378
352 -378
372 -396
384 -410
410 -436
436 -462
Ref. čísla
stupňovité spojky
602-063074-4-100
602-063085-4-100
602-074085-4-100
602-074106-4-100
602-085106-4-100
602-106119-4-100
602-106133-4-100
602-119133-4-100
602-119157-4-100
602-133157-4-100
602-133183-4-100
602-157183-4-100
602-183201-4-100
602-201215-4-100
602-201242-4-100
602-215242-4-100
602-215268-4-100
602-242268-4-100
602-268292-4-100
602-292306-4-100
602-292327-4-100
602-327350-4-100
602-327378-4-100
602-350378-4-100
602-378396-4-100
602-396410-4-100
602-410436-4-100
602-436462-4-100
AVK Orion stupňovité spojky
Ref. čísla
Adaptéry
711-050-6X00
711-065-6X00
711-080-6X00
711-100-6X00
711-125-6X00
711-150-6X00
711-200-6X00
711-225-6X00
711-250-6X00
711-300-6X00
DN 1
80-100
100-125
100-150
125-150
200-225
225-250
-
DN 2
88
104
104
125
198
233
-108
-130
-130
-155
-232
-267
-
Tesniaci rozmer
mm
104
125
158
158
233
267
-130
-155
-192
-192
-267
-310
-
Ref. čísla
stupňovité spojky
711-080-7000
711-100-7000
711-100-7000
711-125-7000
711-200-7000
711-225-7000
-
7
AV K p r e f a b r i k o v a n á r a d a , m o n t á ž n e v l o ž k y
a kombi-príruby
AVK prefabrikované stupňové spojky a prírubové adaptéry
Potrubia z tvárnej liatiny
DN
Ext. mm
Liatinové potrubia
DN
Ext. mm
14"
14"
16"
16"
18"
18"
20"
20"
24"
24"
27"
27"
30"
30"
36"
36"
42"
42"
48"
48"
AB
CD
AB
CD
AB
CD
AB
CD
AB
CD
AB
CD
AB
CD
AB
CD
AB
CD
AB
CD
387
399
439
453
492
507
545
560
650
667
729
747
807
826
964
985
1121
1143
1277
1300
AVK Montážne vložky
Oceľové/PVC potrubia
DN
Ext. mm
DN
Ref. čísla
350 DI
378
14" ST
355.6
300
59-265-300300X1
400 DI
429
16" ST
406.4
350
59-265-300350X1
450 DI
480
18" ST
457.2
400
59-265-300400X1
500 DI
532
20" ST
508.0
450
59-265-300450X1
600 DI
635
24" ST
609.6
500
59-265-300500X1
700 DI
738
28" ST
711.2
600
59-265-300600X1
800 DI
842
32" ST
812.8
700
59-265-300700X1
900 DI
945
36" ST
914.4
800
59-265-300800X1
1000 DI
1048
42" ST
1016.0
900
59-265-300900X1
1200 DI
1255
48" ST
1220.0
1000
59-265-301000X1
1200
59-265-301200X1
AVK systém kombi-prírub
DN
Príruba
D.ex.
mm
Štandard.
PVC
Tvarovateľné
PVC
50
60
60
65
80
100
100
125
125
150
200
200
250
250
300
300
400
400
500
500
600
05-050-2100
05-060-2100
05-060-2200
05-065-2100
05-080-2100
05-100-2100
05-100-2100
05-125-2200
05-125-2100
05-150-2100
05-200-X100
05-200-X400
05-250-X100
05-250-X400
05-300-X100
05-300-X400
05-400-X100
05-400-X400
05-500-2100
05-500-2200
05-600-2200
63
63
75
75
90
110
05-050-0310
05-050-0310
05-060-0510
05-065-0310
05-080-0310
05-100-0310
05-063-50011
05-063-50011
05-075-50411
05-075-50011
05-090-50011
05-110-50011
05-063-50311
05-063-50311
05-075-50511
05-075-50311
05-090-50311
05-110-50311
125
140
160
200
225
250
280
315
05-125-1310
05-125-0310
05-150-0310
05-200-0310
05-200-1310
05-250-0310
05-250-1310
05-300-0310
05-125-50011
05-140-50011
05-160-50011
05-200-50011
05-225-50011
05-250-50011
05-280-50011
05-315-50011
05-125-50311
05-140-50311
05-160-50311
05-200-50311
05-225-50311
05-250-50311
05-280-50311
05-315-50311
400
05-400-0310
500
05-500-0310
630
05-600-0310
X: 2 = PN 10
4 = PN 16
Tvarovateľné
PE
D.ex.
mm
Štandard.
tvárna liatina
66
05-050-0210
77
82
98
118
05-060-0510
05-065-0210
05-080-0210
05-100-0210
144
170
Ťažné
tvárna liatina
D.ex.
mm
Štandard.
oceľ
60
05-050-0540
05-077-50111
05-082-50111
05-098-50111
05-118-50111
76
76
89
108
114
05-060-0510
05-065-1510
05-080-0540
05-100-1510
05-100-0540
05-125-0210
05-150-0210
05-144-50111
05-170-50111
133
168
05-125-1510
05-150-0540
222
05-200-0210
05-222-50111
219
05-200-0540
274
05-250-0210
05-274-50111
273
05-250-0540
326
05-300-0210
05-326-50111
324
05-300-0540
428
05-400-0210
532
636
05-500-0210
05-600-0210
Oporné tesnenie
05-063-5X000
05-063-5X000
05-075-5X000
05-075-5X000
05-090-5X000
05-110-7X000
05-125-7X000
05-140-7X000
05-160-7X000
05-200-7X000
05-225-7X000
05-250-7X000
05-280-7X000
05-315-7X000
X: 2 = PE 100, PN 6.3
3 = PE 100, PN10
PE 80, PN 6.3
4 = PE 100, PN 16
PE 80, PN 10
PE 80, PN 12.5
8
AV K R a d y s p o j o k a p r í r u b o v ý c h a d a p t é r o v
Rada AVK SupD
Rada AVK Orion
Séria 601
AVK Supa spojka
DN 40-400
Séria 711/20
AVK Orion spojka
DN 50-300
Séria 602
AVK Supa redukovaná spojka
DN 40-400
Séria 711/21
AVK Orion redukovaná spojka
DN 80-250
Séria 603
AVK Supa adaptér
DN 40-40
Séria 711/10
AVK Orion prírubový adaptér
DN 50-300
AVK Montážna vložka
Séria 59/265
Sťahovacia spojka
DN 300-1200
AVK Systém Kombi-prírub
Séria 05/21
Prírubový adaptér
DN 50-600
Séria 05
Štandardné tesnenie pre potrubia
z PVC, tvárnej liatiny a ocele
DN 50-600
Séria 05/50011
Tesnenie odolné voči ťahu pre
PVC potrubia
DN 50-300
Séria 05/50111
Tesnenie odolné voči ťahu pre
potrubia z tvárnej liatiny
DN 50-300
AVK INTERNATIONAL A/S
Bizonvej 1, Skovby
DK-8464 Galten, Denmark
Tel.: +45 87 54 21 00
Fax:+45 87 54 21 20
e-mail: [email protected]
www.avkvalves.com
41601XEB/2005-09-22
Séria 05/50311
Tesnenie odolné voči ťahu pre
PE-potrubia
DN 50-300
Séria 05
Oporné tesnenie pre PE-potrubia
DN 50-300
AVK prefabrikovaná rada
Séria 52/258
Prefabrikovaná spojka
DN 350-1200
Séria 52/259
Prefabrikovaná redukovaná spojka
DN 350-1200
Séria 52/260
Prefabrikovaný prírubový adaptér
DN 350-1200
Download

Spojky a adaptéry