Dräger X-am 2500® byl vyvinut zejména pro osobní ochranu.
Tento přístroj pro měření 1 až 4 plynů spolehlivě měří nejen
hořlavé plyny a páry, ale i O2, CO, NO2. SO2 a H2S. Spolehlivá
a vyspělá měřicí technika, senzory s dlouhou životností a
jednoduchá obsluha zaručují vysokou bezpečnost při extrémně
nízkých provozních nákladech.
DLOUHÁ ŽIVOTNOST
Technicky dokonalé a výkonné senzory
DrägerSensor ve formátu XXS pro plyny,
jako jsou CO, H2S, O2, SO2 a NO2,
umožňují bezpečné použití v průmyslu,
v dolech a v rafineriích. Senzor pro sirovodík se vyznačuje, mimo jiné, i vysokou
citlivostí, takže spolehlivě měří i velmi
nízké mezní hodnoty na pracovišti.
Nespotřebovávající se senzor pro kyslík,
bez obsahu olova, má mimořádné dlouhou
životnost, více než 5 let. Takové dlouhé
očekávané životnosti dosahují i další naše
senzory pro CO a H2S, což v důsledku
přináší obzvláště nízké provozní náklady.
SENZOR EX
ODOLNÝ VŮČI KATALYTICKÝM JEDŮM
Předností nového katalytického senzoru
Ex je vynikající odolnost proti působení
katalytických jedů, jako jsou silikon
a sirovodík. Spolu s vysokou stabilitou a
nízkou hodnotou driftu to znamená
mimořádně dlouhou očekávanou dobu
provozní životnosti, která je více než 4 roky.
Vysoká citlivost na hořlavé plyny a páry je
doložena certifikátem podle normy
IEC/EN 60079-29-1, která popisuje
technické požadavky měření pro metan až
nonan. Toto schválení potvrzuje vhodnost
přístroje pro použití v rafineriích a
v chemickém průmyslu.
MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST
Přístroj Dräger X-am 2500 má osvědčení
Ex pro zónu 0, takže v prostorech ohrožených
nebezpečím výbuchu poskytuje svému
uživateli velmi vysokou úroveň bezpečnosti.
Funkční design zajišťuje, že plyn je přiváděn
shora a ze strany - dokonce i když je přístroj
nošen v kapse nebo když otvor pro vstup
plynu omylem zakryjete.
ÚDRŽBA: RYCHLÁ, JEDNODUCHÁ
A LEVNÁ
Od zkoušky funkce až po úplnou
dokumentaci má uživatel k dispozici
praktická systémová řešení, která mu zaručí
bezpečné použití v každé situaci. Ideálními
doplňky, které šetří čas a námahu, jsou
jednak stanice Dräger Bumptest pro
zkoušku testovacím plynem, používané
v místech bez nutnosti přívodu energie,
jednak automatická zkušební a kalibrační
stanice Dräger X-dock. Kvalitní senzory
DrägerSensor umožňují ve spojení se
stanicí Dräger X-dock rychlou zkoušku
testovacím plynem, trvající pouhých 8 až 15
sekund1, při velmi nízké spotřebě plynu. To
výrazně snižuje provozní náklady Vaší flotily
přístrojů.
1)
u standardních senzorů: CH4, O2, CO, H2S
D-59025-2012
ELEKTROCHEMICKÉ SENZORY
ST-7317-2005
Dräger X-am® 2500
Víceplynový detektor
Dräger X-am® 2500
Robustní osobní měřicí přístroj
pro měření 1 až 4 plynů.
02 |
DRÄGER X-AM® 2500
DRÄGER X-AM ® 2500
Klip s pružinou
Bezpečné upevnění.
Bezpečný přístup plynu
Přístup plynu ze 2 stran.
Optický alarm
Alarm viditelný ze 360°.
Senzory Dräger
Rychlé, přesné, dlouhá životnost.
Velký displej
Všechny hodnoty na jeden pohled.
ST-2432-2003
Robustní konstrukce
Krytí proti vodě a prachu,
IP 67.
panel se dvěma tlačítky a jednoduchá
obsluha pomocí menu umožňují navzdory
širokému spektru funkcí intuitivní ovládání
přístroje. Na zvýšené bezpečnosti
v případě nárazů a otřesů se podílejí
integrovaná pryžová ochrana a senzory,
které nejsou nijak na nárazy citlivé. Kromě
toho je přístroj Dräger X-am 2500 velmi
odolný vůči elektromagnetickému rušení,
např. od vysílaček. Přístroj Dräger X-am
2500 je dále chráněn proti vniknutí vody
a prachu podle stupně krytí IP 67, čímž je
zaručeno, že bude plně funkční například
i po ponoření do vody.
DIFÚZE NEBO PUMPA
Při měřeních v nádržích a šachtách
prováděných pro povolení vstupu
pracovníků, nebo při hledání úniků
představuje optimální řešení volitelná
externí pumpa s hadicí až 30 m délky. Při
připojení měřicího přístroje se funkce
pumpy spouští automaticky. Změna režimu
z difúzního do režimu s pumpou je rychlé
a jednoduché a bez nutnosti použití
nástrojů.
ERGONOMICKÝ A ROBUSTNÍ
Dräger X-am® 2500
Efektivní údržba a rozsáhlé možnosti řízení flotily
přístrojů pomocí zkušební a kalibrační stanice
Dräger X-dock. Přístroj Dräger X-am 2500 může být
volitelně napájen alkalickými bateriemi
nebo dobíjitelnými NiMH akumulátoy. Tyto
baterie zajišťují spolehlivé zásobování
energií po dobu víc než 12 hodin,
s akumulátory „High Capacity“ o vysoké
kapacitě je to více než 13 hodin. Nabíjení
může probíhat podle potřeby buď v dílně
nebo ve vozidle. Doba provozu bez
instalovaného senzoru Ex je za obvyklých
okolností více než 250 hodin.
ST-1094-2008
D-52864-2012
ST-9554-2007
X-am 2500 nabízí díky své nízké hmotnosti
a ergonomickému designu vysokou úroveň
pohodlí při nošení. Praktický ovládací
SPOLEHLIVÉ NAPÁJENÍ
Dräger X-am® 2500
Flexibilní, s externí pumpou pro měření, která se
provádějí před povolením vstupu do potenciálně
nebezpečného prostředí.
Dräger X-am® 2500
Spolehlivá osobní ochrana, např. při vstupu do
stísněných prostor.
DRÄGER X-AM® 2500 | 03
OBJEDNACÍ ÚDAJE
OBJEDNACÍ
POPIS
ČÍSLO
Dräger X-am® 2500 K dostání v různých variantách. Dodatečné rozšíření o další senzory není možné. Včetně kalibračního certifikátu. Bez napájecího zdroje.
Dräger X-am® 2500 EX1)
Dräger X-am® 2500 Ex, O21)
Dräger X-am® 2500 Ex, O2, H2S-LC1)
Dräger X-am® 2500 Ex, O2, CO1)
Dräger X-am® 2500 Ex, O2, H2S-LC, CO1)
83
83
83
83
83
Dräger X-am® 2500 Flex1)
K dostání v různých variantách. Dodatečné rozšíření o další senzory je možné. Včetně kalibračního certifikátu. Bez napájecího zdroje.
Dräger X-am® 2500 Ex, O2, CO, H2S-LC
Dräger X-am® 2500 Ex, O2, CO
Dräger X-am® 2500 Ex, O2, H2S-LC
Dräger X-am® 2500 Ex, O2
Dräger X-am® 2500 Ex
Dräger X-am® 2500 O2, CO, H2S-LC
Dräger X-am® 2500 O2, CO
Dräger X-am® 2500 O2, H2S-LC
Dräger X-am® 2500 Ex, O2, CO, NO2
Dräger X-am® 2500 Ex, O2, H2S-LC, SO2
23
23
23
23
23
910
912
914
916
918
83 23 900
Napájecí zdroje
Nabíjecí set, zdroj NiMH T4, nabíjecí modul a síťový adaptér
Napájecí zdroj NiMH T4
Nabíjecí set HC, zdroj NiMH HC T4, nabíjecí modul a síťový adaptér
Napájecí zdroj NiMH HC T4
Napájecí zdroj pro baterie AA
Alkalické baterie T4 (2 ks) pro napájecí zdroj 83 22 237
83
83
83
83
83
83
18
18
22
22
22
22
785
704
785
244
237
240
Nabíjecí stanice
Nabíjecí modul
Nabíjecí set Basic, obsahuje nabíjecí modul a síťový adaptér (univerzální)
Síťová část (univerzální) pro max. 20 nabíjecích modulů Síťový adaptér (univerzální) pro max. 5 nabíjecích Síťový část (univerzální) pro max. 2 nabíjecí moduly
Automobilní kabel 12V/24V pro nabíjecí modul
Držák pro instalaci nabíjecího modulu Dräger X-am 1/2/5x00 do vozidla
83
83
83
83
83
45
83
18
20
15
16
15
30
18
639
333
805
994
635
057
779
Příslušenství k pumpě
Dräger Pumpe X-am 125, externí pumpa
Adaptér pro ruční pumpu
CSE Kit, externí pumpa s hadicí 3 m, v kufříku
Systémový kufr, prázdný, místo pro X-am® 1/2/5x00, nabíjecí příslušenství, sondu, láhev s plynem, pumpu, hadici 3 m, atd.
83
83
83
83
19
19
19
20
400
195
399
467
Kalibrační příslušenství
Kalibrační kolébka pro Dräger X-am® 1/2/5x00
Dräger X-dock 5300 pro Dräger X-am® 1/2/5x00
Další varianty Dräger X-dock
Dräger Bump Test Station pro Dräger X-am® 1/2/5x00 (bez láhve s plynem)
Dräger Bump Test Station pro Dräger X-am® 1/2/5x00 vč. láhve s plynem 58 L (plyn a koncentrace jsou volitelné) Nonan tester pro Dräger X-am® 1/2/5x00
83 18 752
83 21 880
na poptání
83 19 131
83 19 130
83 20 080
Příslušenství pro čtení dat a nastavování konfigurace
Dräger GasVision
Dräger CC-Vision USB DIRA rozhraní s kabelem pro USB
83 14 034
freeware
83 17 409
04 |
DRÄGER X-AM® 2500
Senzory Dräger
CatEx 125 PR1)
DrägerSensor XXS
DrägerSensor XXS
DrägerSensor XXS
DrägerSensor XXS
DrägerSensor XXS
Měřicí rozsah
0 - 100 % DMV
0 - 5 % obj. CH4
0 - 25 % obj.
0 - 2.000 ppm
0 - 100 ppm
0 - 100 ppm
0 - 50 ppm
O21)
CO1) H2S LC1)
SO2
NO2
Rozlišení
1 % DMV
Doba odezvy (t90)
10 s
Očekávaná životnost
> 4 roky
Obj. č.
68 12 950
0,1 % obj.
2 ppm
0,1 ppm
0,1 ppm
0,1 ppm
10
15
15
15
15
>
>
>
>
>
68
68
68
68
68
s
s
s
s
s
5
5
5
3
3
let
let
let
roky
roky
10
10
11
10
10
881
882
525
885
884
1) Na uvedené senzory a na přístroj Dräger X-am 2500 poskytuje firma Dräger standardní záruku 3 roky.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry (šířka x výška x hloubka) Hmotnost Okolní podmínky Teplota Tlak Relativní vlhkost vzduchu Stupeň krytí Alarmy
Optický
Akustický
Vibrační Doby provozu Doby nabíjení Paměť dat Schválení
ATEX
CSA (Kanada a USA)
IECEx
Značka CE MED
48 x 130 x 44 mm
220 - 250 g
- 20 až + 50 °C
700 až 1300 mbar
10 až 95 % r.v.
IP 67
360 °
vícetónový > 90 dB (30 cm)
> 12 hodin s alkalickými a NiMH bateriemi,
> 13 h s NiMH HC bateriemi, bez senzoru Ex typ. > 250 hodin s alkalickými bateriemi
<4h
Možnost čtení přes infračervené rozhraní, > 1000 h
v případě 4 plynů a s intervalem záznamu 1 hodnota/minutu
I M1 Ex ia I Ma, II 1G Ex ia IIC T3 Ga, I M2 Ex d ia I Mb, II 2G Ex d ia IIC T4/T3 Gb
Funkční požadavky zkoušeny podle norem:
EN 50104(2002)+A1(2004) O2
EN 45544
CO a H2S
EN 60079-29-1:2007
metan až nonan
EN 50271:2001
software a dokumentace
Třída I Div. 1 skupina A, B, C, D tepl. kód T4/T3
A/Ex ia IIC T3 /Ga
A/Ex d ia IIC T4/T3 /Gb
Ex ia I Ma
Ex ia IIC T3 Ga
Ex d ia I Mb
Ex d ia IIC T4/T3 Gb
Elektromagnetická kompatibilita (směrnice 2004/108/ES); ATEX (směrnice 94/9/ES)
Směrnice o námořním zařízení (směrnice 96/98/ES)
CENTRÁLA:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com
ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Pod Sychrovem I-64
101 00 Praha 10
Tel +420 272 011 851
Fax+420 272 767 414
[email protected]
SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Pod Sychrovem I-64
101 00 Praha 10
Tel +420 272 011 855
Fax+420 272 767 857
Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax+420 595 956 272
Výrobce:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany
90 94 030 | 08.13-1 | Communications & Sales Marketing | PP | LE | Printed in Germany | Nabezchlorově běleném - ekologickém papíru | Změny vyhrazeny | © 2013 Drägerwerk AG & Co. KGaA
OBJEDNACÍ ÚDAJE
Download

Dräger X-am® 2500 Víceplynový detektor