Pribor za Multi-Cuttere
Back
650 | Pribor za Multi-Cuttere | Uvod
Bosch pribor 11/12
Samo 3Max odstranjivač maltera ujedinjuje u jednom priboru sve
uobičajene primene koje se odnose na uklanjanje maltera, te time
nudi pravi inovativni dodatni efekat uz naročito dug životni vek.
Svestrano obloženi, kvalitetni vrh od
rifa od tvrdog metala
n Uklanja materijal iz fuga i u najmanjim
uglovima
n Prikladan i za brušenje i turpijanje
u uskim međuprostorima
1
Glodanje fuga između zidnih i podnih pločica.
2
Uklanjanje maltera ili lepka za pločice, čak do samih
uglova.
Pribor za Multi-Cuttere | Uvod | 651
Bosch pribor 11/12
3Max odstranjivač maltera ujedinjuje u svom obliku
kapljice segmentni i Delta-RIFF list. Time se sa 3Max
odstranjivačem maltera može izglodati malter u fugama
Kvalitetna rezna ivica
oštećene pločice, a također i izbrusiti malter ili lepak
obložena rifom od tvrdog metala
za pločice. Za jednostavnu naknadnu izmenu sa
n Za glodanje fuga između zidnih i
novom pločicom.
između podnih pločica
n Pogodan i za glodanje žlebova u
poroznom betonu i sečenje naročito
abrazivnih materijala
Vrh alata (jezičak za brušenje/turpijanje) opremljen
tvrdim metalom omogućava vam pored toga i čisto
odstranjivanje maltera sve do uglova.
3Max odstranjivač maltera odlikuje se i dugim životnim vekom pri svakoj vrsti primene.
Kvalitetna brusna ploča
obložena rifom od tvrdog metala
n Idealna za uklanjanje maltera i lepka
za pločice
n Prikladna i za uklanjanje ostataka
tepiha od mineralnih podloga
3
Glodanje fuga, čak i do uglova od 90 stepeni.
652 | Pribor za Multi-Cuttere | Uvod
Bosch pribor 11/12
Pribor za električne alate Multi-Cutter –
savršeno prilagođavanje, krojenje,
popravljanje
Pribori programa za električne alate Multi-Cutter nude svestranu mogućnost primene, zahvaljujući
principu sečenja. Time imate na raspolaganju odgovarajući pribor za svaku primenu – bez obzira da
li se radi o testerisanju, glodanju, turpijanju, sečenju, struganju, brušenju ili poliranju, čak i na teško
pristupačnim mestima.
Za precizan rad uz uštedu vremena sa električnim alatima Multi-Cutter svih marki.
Saniranje pločica i kupatila
Čak i kod najtvrđih materijala Bosch pribori imaju laku igru. Njihovo područje
primene seže od glodanja cementa u fugama do uklanjanja maltera ili lepka za
pločice, pa sve do dodatnog sečenja kanala za kabl u zidu.
Radovi na podovima
Bez obzira da li se radi o okviru vrata, parketu, laminatu, ostacima tepiha ili
profilnim letvama, Bosch pribori prolaze kroz sve brzo i jednostavno. Tako
u najkraćem vremenu skraćujete okvir vrata uz pod, sečete isečke u parketu
i laminatu za tren oka, te brzo skraćujete podne letve.
Radovi ugađanja i prilagođavanja
Bosch pribori nude preciznost do poslednjeg ugla. Idealni su za isečke i duboke rezove uranjanjem u drvetu, abrazivnim drvenim materijalima ili plastici.
Obrada izolacionih i zaptivnih materijala
Segmentni talasasto brušeni nož u BIM kvalitetu seče jednostavno i precizno
izolacione i druge meke materijale. Univerzalni sekač utora posebno je prikladan za otvaranje mekih ekspanzionih utora i uklanjanje prozorskog gita.
Izgradnja automobila i plovila
Sa Bosch priborima za Multi-Cutter nećete biti uskraćeni ni na kopnu ni na
vodi. Od radova testerisanja u epoksiju i delovima od fiber-stakla sve do radova
poliranja na teško pristupačnim mestima.
Pribor za Multi-Cuttere | Uvod | 653
Bosch pribor 11/12
Saniranje pločica i kupatila
Specijalisti za tvrde materijale
Sa Bosch priborima za Multi-Cutter izvodite radove koji su povezani sa sanitarnim područjem
čisto, precizno i bez nastajanja velike količine
prašine
n Za precizan rad uz uštedu vremena
sa električnim alatima Multi-Cutter
svih marki
Glodanje fuga od 1/8" i 1/16" između zidnih
i između podnih pločica bez napora
Tip 1/8" fuge
Br. artikla
Tip 1/16" fuge
Br. artikla
AVZ 70 RT
2608661757
ACZ 65 RT
2608661692
ACZ 85 RT
2608661642
ACZ 85 RD
2608661689
Uklanjanje tvrdokornog mal-
Precizno sečenje manjih iseča-
Sečenje bakrene cevi u ravni
Glodanje žlebova u poroznom
tera ili lepka za pločice, npr.
ka u mekim zidnim pločicama.
sa površinom.
betonu, za postavljanje kablova
kod izmene oštećenih pločica.
i cevi ispod maltera.
Tip
Br. artikla
Tip
Br. artikla
Tip
Br. artikla
Tip
Br. artikla
AVZ 78 RT
2608661648
ACZ 85 RD
2608661689
AIZ 28 EB
2608661644
ACZ 85 RT
2608661642
AVZ 70 RT
2608661757
AIZ 32 AB
2608661688
AIZ 20 AB
2608661640
654 | Pribor za Multi-Cuttere | Uvod
Bosch pribor 11/12
Radovi na podovima. Rešava sve poteškoće kada treba da se radi blizu
ivica ili u uglovima.
Precizno krojenje laminata/
Jednostavno skraćivanje pro-
Čisto i efikasno sečenje ploča
Uklanjanje tvrdokornih ostata-
parketa, npr. za ugradnju
filnih letvi, npr. aluminijumske
sa zvučnom izolacijom po meri.
ka lepka za tepihe.
pregradnih zidova.
podne pokrovne letve.
Tip
Br. artikla
Tip
Br. artikla
Tip
Br. artikla
Tip
Br. artikla
ACZ 100 BB
2608661633
ACZ 100 BB
2608661633
ACZ 100 SWB
2608661693
ACZ 85 EB
2608661636
ACZ 85 EB
2608661636
fleksibilni
ATZ 52 SFC
2608661647
AOI 85 EB
2608661760
ATZ 52 SC
kruti
Bosch pribori za Multi-Cutter optimalno su prikladni za radove na podovima. Nude svestrane
mogućnosti primene, bez obzira da li se radi
o kratkim ili dugim rezovima, po sredini ili uz
samu ivicu
Precizno skraćivanje okvira vrata u ravni sa
površinom, za prilagodbu višim podnim oblogama (meko drvo, tvrdo drvo, furnirane ploče,
ploče obložene plastikom)
Tip
Br. artikla
ACZ 100 BB
2608661633
ACZ 85 EB
2608661636
AIZ 65 BB
2608661781
2608661646
Pribor za Multi-Cuttere | Uvod | 655
Bosch pribor 11/12
Radovi podešavanja i prilagođavanja. Profesionalni, čak i u uskom
prostoru.
Zasecanje uranjanjem u drvo i
Sečenje isečaka u elementima
Zasecanje uranjanjem u
Precizno zasecanje uranjanjem
metal, npr. za ugradnju prozor-
nameštaja, npr. za ostvarivanje
pločama od gipskartona bez
u obložene ploče, npr. isečci
skih okvira ili ugradnju okvira
pristupa utičnici.
poteškoća.
za policu.
vrata.
Tip
Br. artikla
Tip
Br. artikla
Tip
Br. artikla
Tip
Br. artikla
AIZ 28 EB
2608661644
AIZ 32 BB
2608661645
AIZ 32 AB
2608661688
AIZ 65 BB
2608661781
AIZ 32 EC
2608661637
AIZ 20 AB
2608661640
AIZ 20 EC
2608661638
AIZ 10 AB
2608661641
AIZ 10 EC
2608661639
Sa Bosch priborima za Multi-Cutter donosi
se preciznost sve do najzavučenijeg ugla. Jer
pribor omogućava da se i na najužem prostoru
– čak i blizu poda i zida – ostvari tačan rez.
Listovi testere izrađeni od bimetala ne
zaustavljaju se ni pred metalom
Lako zasecanje uranjanjem u prozorsku klupu,
npr. za ugradnju rešetke za ventilaciju (meko/
tvrdo drvo)
Tip
Br. artikla
AIZ 32 EC
2608661637
AIZ 20 EC
2608661638
AIZ 10 EC
2608661639
656 | Pribor za Multi-Cuttere | Uvod
Bosch pribor 11/12
Obrada izolacionih i zaptivnih materijala. Eksperti za čiste i brze
rezove u veoma mekim materijalima.
Za izolacione i zaptivne materijale Bosch pribor
nudi svestrane mogućnosti primene
Sa segmentnim talasasto brušenim nožem i
univerzalnim sekačem utora možete da sečete
izolacione materijale po meri, čisto i efikasno
Tip
Br. artikla
ACZ 100 SWB
2608661693
AIZ 28 SC
2608661691
Sečenje izolacionog materijala,
Sečenje mekih ekspanzionih
Sečenje gita za prozore
Uklanjanje starih silikonskih
npr. stiropora, po dužini u
utora.
(zaptivne smese).
fuga.
ravni sa površinom.
Tip
Br. artikla
Tip
Br. artikla
Tip
Br. artikla
Tip
Br. artikla
ACZ 100 SWB
260661693
AIZ 28 SC
2608661691
AIZ 28 SC
2608661691
ATZ 52 SFC
2607661647
AOI 65 AB
2608661761
fleksibilni
ACI 65 AB
2608661759
Pribor za Multi-Cuttere | Uvod | 657
Bosch pribor 11/12
Radovi na automobilima i brodovima. Specijalisti za radove
testerisanja, brušenja i poliranja na kopnu i na vodi.
Sa Bosch priborima za Multi-Cutter nećete
biti uskraćeni ni na kopnu ni na vodi. Bosch
nudi odgovarajući pribor za Multi-Cutter za
svako područje primene
Lako sečenje savršenih čistih otvora u
epoksiju i fiber-staklu sa novim Endurance
listovima
Tip
Br. artikla
Tip
Br. artikla
ACI 85 EB
2608661758
AOI 85 EB
2608661760
ACI 65 AB
2608661761
AOI 65 AB
2608661761
Sečenje epoksija i fiber-stakla
Novi HM-RIFF list za tanki rez
Limovi se testerišu sa novim
Brušenje, pripremanje i poli-
moguće je i sa novim dijamant-
(naročito tanko sečenje)
Endurance listovima (65 mm) –
ranje laka sa setovima brusnih
skim listom; najduži vek traja-
odlično je prikladan za seče-
bez velikog varničenja.
listova i kladicama za poliranje.
nja. npr. rešetka za ventilaciju
nje/glodanje abrazivnih delova
u trupu čamca.
automobila ili čamaca, npr.
isečci u armaturnoj ploči.
Tip
Br. artikla
Tip
Br. artikla
Tip
Br. artikla
Tip
Br. artikla
ACZ 85 RD
2608661689
ACZ 65 RT
2608661692
ACI 65 AB
2608661759
-
260867542
AOI 65 AB
2608661761
Filc za poli-
2608613016
ranje
658 | Pribor za Multi-Cuttere | Uvod
e
Pl
o
(s če o
iro d
o b ve i v
e
,
l
i t d o ž e fu r r i c e
.) ne nir
pl an
as e,
tik
om
dn
ra
as
Šp
e
pl rpl
oč oč
e
e,
,m
vo
,m
dr
vo
do
dr
Tv
r
o
ek
M
am
en
m
Di
Op
p
Ti
Pr
is
z ij
od
oi
zv
a
en
im
Pr
Br
o
2 6 j ar
0 8 tik
… la
m
as
ivn
ivn
o
o
Bosch pribor 11/12
Radovi ugađanja i prilagođavanja,
Okrugli i segmentni listovi
testere
Testerisanje
Listovi testere
za uranjanje
3Max
Glodanje i
turpijanje
RIFF segmentni
listovi testere
ACI 85 EB
BIM-TiN segmentni list testere Multi
Material, pljosnati
85
661 758
ACI 65 AB
BIM-TiN segmentni list testere Multi
Material, pljosnati
65
661 759
AOI 85 EB
BIM-TiN okrugli list testere Multi
Material, pljosnati
85
661 760
AOI 65 AB
BIM-TiN okrugli list testere Multi
Material, pljosnati
65
661 761
ACZ 100 BB
BIM segmentni list testere Wood and
Metal, kolenast
100
661 633
ACZ 85 EB
BIM segmentni list testere Wood and
Metal, kolenast
85
661 636
ACZ 85 EC
HCS segmentni list testere Wood,
kolenast
85
661 643
AIZ 65 BB
BIM list testere za uranjanje Wood
and Nails
40x65
661 781
AIZ 28 EB
BIM list testere za uranjanje Wood
and Metal
28x50
661 644
AIZ 32 BB
BIM list testere za uranjanje Hard
Wood
32x40
661 645
AIZ 32 EC
HCS list testere za uranjanje Wood
32x40
661 637
AIZ 20 EC
HCS list testere za uranjanje Wood
20x30
661 638
AIZ 10 EC
HCS list testere za uranjanje Wood
10x30
661 639
AIZ 32 AB
BIM list testere za uranjanje Metal
32x30
661 688
AIZ 20 AB
BIM list testere za uranjanje Metal
20x20
661 640
AIZ 10 AB
BIM list testere za uranjanje Metal
10x20
661 641
AVZ 70 RT
HM-RIFF odstranjivač maltera, 3Max
70
661 757
ACZ 85 RD
Diamant-RIFF segmentni list testere
85
661 689
ACZ 85 RT
HM-RIFF segmentni list testere
85
661 642
ACZ 65 RT
HM-RIFF segmentni list testere
za tanki rez
65
661 692
AVZ 78 RT
HM-RIFF brusna ploča
78
661 648
ATZ 52 SC,
kruto
HCS sečivo, kruto
52x26
661 646
ATZ 52 SFC,
fleksibilni
HCS sečivo, fleksibilno
52x38
661 647
ACZ 100 SWB
BIM segmentni talasasto brušeni nož
100
661 693
AIZ 28 SC
HCS univerzalni sekač utora
28x50
661 691
RIFF brusna ploča
Struganje
Sečivo
Sečenje
Rezni noževi
Brušenje,
čišćenje i
poliranje
glavno područje primene,
Bosch nudi obimni asortiman efikasnih trougaonih brusnih listova 93 mm koji odgovaraju za sve uobičajene
električne alate Multi-Cutter.
Za obradu boje, laka, drveta i nemetalnih materijala kao što su kamen ili staklo.
Sa čičak sistemom prihvata za brzu izmenu lista.
Potpuni program naći ćete od strane 357.
dobro prikladno
m
in
rk
et
at
Pl
o
pl če o
as
tik blo
om žen
e
M
e
(n ka p
pr la
. P st
VC i k a
c ij
M
ev
ek
)
št i m
os a
t
ko u
er
ž a ka ij a
itd r to li ,
n , ka
.
gu o
M
m
ek
a,
le i os
pk ta
a
ci
te
pi
ha
Tv
rd
/
le i os
pk ta
a
ci
te
pi
ha
Gi
ps
/
ka
r to
n
Se
nd
vič
-m
at
I zo
er
ij a
li
m laci
at o n
(n eri i i
pr jal za
.s
pt
tir
ivn
op
i
or
Vl
)
ak
ne ne
ce ne
m pl
en oč
to e v
m
Vl
ez
ak
am na
at s t
pl eri i k
as ja om
kl tik li (e po
en a
i m oja p o k z it n
Al
ni č a si / i
u
t
n
ta min ima a st
nk iju
itd a ih
m
.)
zid sk
ov i p r
Pr
a
of
o
ili
m f ili
et od
ala o
bo
Lim
je
ni
(č ovi
h
el
do
i
k
ba
,
1
a
ka
m
l
u
ri m m
td in
.) iju
m
Ne
,
k
š r a lj e
af
ov n i e
i
ks
er
ii
La
Pa
Bosch pribor 11/12
Pribor za Multi-Cuttere | Uvod | 659
Radovi na podovima
Suva gradnja
Automobili, izgradnja čamaca
660 | Pribor za Multi-Cuttere | Uvod
uf
ug
am
M
alt
a
pl er
o č il
i
ic e le
pa
kz
M
a
ek
ez
id
ne
pl
Po
oč
r
ic e
o p oz n
ek i b
e
et
on
im
ek
e
er
alt
M
am
en
m
Di
Op
p
Ti
Pr
is
z ij
od
oi
zv
a
en
im
Pr
Br
o
2 6 j ar
0 8 tik
… la
m
Bosch pribor 11/12
Saniranje kupatila
Okrugli i segmentni listovi
testere
Testerisanje
Listovi testere
za uranjanje
3Max
Glodanje i
turpijanje
RIFF segmentni
listovi testere
ACI 85 EB
BIM-TiN segmentni list testere Multi
Material, pljosnati
85
661 758
ACI 65 AB
BIM-TiN segmentni list testere Multi
Material, pljosnati
65
661 759
AOI 85 EB
BIM-TiN okrugli list testere Multi
Material, pljosnati
85
661 760
AOI 65 AB
BIM-TiN okrugli list testere Multi
Material, pljosnati
65
661 759
ACZ 100 BB
BIM segmentni list testere Wood and
Metal, kolenast
100
661 633
ACZ 85 EB
BIM segmentni list testere Wood and
Metal, kolenast
85
661 636
ACZ 85 EC
HCS segmentni list testere Wood,
kolenast
85
661 643
AIZ 65 BB
BIM list testere za uranjanje Wood
and Nails
40x65
661 781
AIZ 28 EB
BIM list testere za uranjanje Wood
and Metal
28x50
661 644
AIZ 32 BB
BIM list testere za uranjanje Hard
Wood
32x40
661 645
AIZ 32 EC
HCS list testere za uranjanje Wood
32x40
661 637
AIZ 20 EC
HCS list testere za uranjanje Wood
20x30
661 638
AIZ 10 EC
HCS list testere za uranjanje Wood
10x30
661 639
AIZ 32 AB
BIM list testere za uranjanje Metal
32x30
661 688
AIZ 20 AB
BIM list testere za uranjanje Metal
20x20
661 640
AIZ 10 AB
BIM list testere za uranjanje Metal
10x20
661 641
AVZ 70 RT
HM-RIFF odstranjivač maltera, 3Max
70
661 757
ACZ 85 RD
Diamant-RIFF segmentni list testere
85
661 689
ACZ 85 RT
HM-RIFF segmentni list testere
85
661 642
ACZ 65 RT
HM-RIFF segmentni list testere
za tanki rez
65
661 692
AVZ 78 RT
HM-RIFF brusna ploča
78
661 648
ATZ 52 SC,
kruto
HCS sečivo, kruto
52x26
661 646
ATZ 52 SFC,
fleksibilni
HCS sečivo, fleksibilno
52x38
661 647
ACZ 100 SWB
BIM segmentni talasasto brušeni nož
100
661 693
AIZ 28 SC
HCS univerzalni sekač utora
28x50
661 691
RIFF brusna ploča
Struganje
Sečivo
Sečenje
Rezni noževi
Brušenje,
čišćenje
i poliranje
glavno područje primene,
Bosch nudi obimni asortiman efikasnih trougaonih brusnih listova 93 mm koji odgovaraju za sve uobičajene električne alate Multi-Cutter.
Za obradu boje, laka, drveta i nemetalnih materijala kao što su kamen ili staklo.
Sa čičak sistemom prihvata za brzu izmenu lista.
Potpuni program naći ćete od strane 357.
dobro prikladno
M
e
g a ki m
m
a ( ate r
n p ij a
r.
l
s il u f
M
iko u at
e
n)
(n ri
pr jal
.p g
ro it a
zo
rs
Ra
ki
d
g it
po u r
)
v r av
šin ni
om sa
Te
s
s v te r i
e d sa
o u nj e
glo , se
va če
… nje
Bosch pribor 11/12
Pribor za Multi-Cuttere | Uvod | 661
Dodatne funkcije
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
662 | Pribor za Multi-Cuttere | Testerisanje
Bosch pribor 11/12
BIM-TiN segmentni list testere
Izvanredno dugotrajan i otporan na trošenje
30% duži životni vek
Naročito otporan na trošenje
naprema abrazivnim materijalima
Šiljasti segmentni listovi testere
za precizan rad do samih uglova
Dodatno ozubljenje sa
titanijum-nitridom
za 30% duži životni vek
Sistem prihvata sa 12 tačaka OIS
prilagodljivi prihvat za optimalan
Tehnologija rotacionog
prenos snage
varenja bimetala
(BIM = Long Life)
slobodno stojeći zupci
sprečavaju zaglavljivanje i
smanjuju tragove izgaranja
Segmentni i okrugli listovi testere, pljosnati
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Pr
eč
nik
[m
m]
Ź Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E;
Fein Multimaster FMM 250 (ø 10 mm)
Ź Sa univerzalnim adapterom odgovara za različite uobičajene kupovne višenamenske
alate Multi-Cutter
Informacije za poručivanje
ACI 85 EB
BIM-TiN segmentni list testere Multi Material, pljosnati
Ź NOVO: Long Life +30% duži životni vek zahvaljujući oblozi od titanijuma
Ź Prikladno za radove u uglovima
Ź Zasecanje uranjanjem u ploče od gipskartona ili vlaknene ploče vezane cementom
(npr. za ugradnju ventilatora)
Ź Skraćivanje manjih profilnih letvi (npr. aluminijumske podne lajsne)
Ź Sečenje otvora u epoksiju/plastici pojačanoj staklenim nitima (npr. armaturna ploča čamca)
85
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
2 608 661 758 PC1b
1
1
582230
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Pribor za Multi-Cuttere | Testerisanje | 663
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Pr
eč
nik
[m
m]
Segmentni i okrugli listovi testere, pljosnati
Informacije za poručivanje
ACI 65 AB
BIM-TiN segmentni list testere Multi Material, pljosnati
Ź NOVO: Long Life +30% duži životni vek zahvaljujući oblozi od titanijuma
Ź Prikladno za radove u uglovima
Ź Sečenje otvora u epoksiju/plastici pojačanoj staklenim nitima (npr. armaturna ploča čamca)
Ź Sečenje lima do debljine od oko 1 mm (npr. za isečke u limu karoserije)
Ź Uklanjanje starog gita za prozore
65
2 608 661 759 PC1b
1
1
582247
AOI 85 EB
BIM-TiN okrugli list testere Multi Material, pljosnati
Ź NOVO: Long Life +30% duži životni vek zahvaljujući oblozi od titanijuma
Ź Sečenje drva sa ekserima
Ź Sečenje otvora u epoksiju/plastici pojačanoj staklenim nitima
(npr. oklopi pri izgradnji čamaca)
Ź Skraćivanje manjih profilnih letvi (npr. aluminijumske podne lajsne)
85
2 608 661 760 PC1b
1
1
582254
AOI 65 AB
BIM-TiN okrugli list testere Multi Material, pljosnati
Ź NOVO: Long Life +30% duži životni vek zahvaljujući oblozi od titanijuma
Ź Sečenje otvora u epoksiju/plastici pojačanoj staklenim nitima
(npr. oklopi pri izgradnji čamaca)
Ź Sečenje lima do debljine od oko 1 mm (npr. za isečke u limu karoserije)
Ź Uklanjanje starog gita za prozore
65
2 608 661 761 PC1b
1
1
582261
Segmentni listovi testere, kolenasti
Ź Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E;
Fein Multimaster FMM 250 (ø 10 mm)
Ź Sa univerzalnim adapterom odgovara za različite uobičajene kupovne višenamenske
alate Multi-Cutter
ACZ 100 BB
BIM segmentni list testere Wood and Metal, kolenast
Ź Skraćivanje štokova vrata uz pod (meko drvo, tvrdo drvo, furnirane ploče,
ploče obložene plastikom)
Ź Krojenje laminata/parketa (npr. za ugradnju pregradnih zidova)
Ź Skraćivanje manjih profilnih letvi (npr. aluminijumske podne lajsne)
100
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
2 608 661 633 PC1b
1
1
492379
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
664 | Pribor za Multi-Cuttere | Testerisanje
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Pr
eč
nik
[m
m]
Segmentni listovi testere, kolenasti
Informacije za poručivanje
ACZ 85 EB
BIM segmentni list testere Wood and Metal, kolenast
Ź Skraćivanje štokova vrata uz pod (meko drvo, tvrdo drvo, furnirane ploče,
ploče obložene plastikom)
Ź Krojenje laminata/parketa (npr. za ugradnju pregradnih zidova)
Ź Skraćivanje manjih profilnih letvi (npr. aluminijumske podne lajsne)
85
2 608 661 636 PC1b
1
1
492393
ACZ 85 EC
HCS segmentni list testere Wood, kolenast
Ź Zasecanje uranjanjem u masivno drvo, npr. za ugradnju ventilacionih rešetki
Ź Sečenje drveta u ravni sa površinom
Ź Skraćivanje plastične cevi (PVC)
85
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
2 608 661 643 PC1b
1
1
492461
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Pribor za Multi-Cuttere | Testerisanje | 665
Bosch pribor 11/12
Listovi testere za uranjanje
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
ina
Du
ž
Šir
ina
[m
m]
[m
m]
Ź Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E;
Fein Multimaster FMM 250 (ø 10 mm)
Ź Sa univerzalnim adapterom odgovara za različite uobičajene kupovne višenamenske
alate Multi-Cutter
Informacije za poručivanje
AIZ 65 BB
BIM list testere za uranjanje Wood and Nails
Ź Sečenje drva sa ekserima
Ź Skraćivanje štokova vrata uz pod (meko drvo, tvrdo drvo, furnirane ploče,
ploče obložene plastikom)
Ź Zasecanje uranjanjem u obložene ploče (npr. isečci za policu)
40
65
2 608 661 781 PC1b
1
1
596169
AIZ 28 EB
BIM list testere za uranjanje Wood and Metal
Ź Duboko zasecanje uranjanjem u drvetu, abrazivnim drvenim materijalima, plastici
Ź Sečenje cevi i profila od obojenih metala manjih dimenzija
Ź Sečenje nekaljenih eksera, vijaka i čeličnih profila manjih dimenzija
28
50
2 608 661 644 PC1b
1
1
492478
28
50
2 608 661 629 PC1b
5
1
484961
AIZ 32 BB
BIM list testere za uranjanje Hard Wood
Ź Zasecanje uranjanjem u obložene ploče ili tvrdo drvo, npr. za ugradnju ventilacionih rešetki
Ź Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
Ź Skraćivanje drvenih delova (npr. tiplovi, pera od tvrdog drveta) u ravni sa površinom
32
40
2 608 661 645 PC1b
1
1
492485
32
40
2 608 661 630 PC1b
5
1
484978
AIZ 32 EC
HCS list testere za uranjanje Wood
Ź Zasecanje uranjanjem u meko drvo, npr. za ugradnju ventilacionih rešetki
Ź Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
Ź Skraćivanje drvenih delova (npr. tiplova, pera) u ravni sa površinom
32
40
2 608 661 637 PC1b
1
1
492409
32
40
2 608 661 626 PC1b
5
1
484930
AIZ 20 EC
HCS list testere za uranjanje Wood
Ź Zasecanje uranjanjem u meko drvo, npr. za ugradnju ventilacionih rešetki
Ź Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
Ź Skraćivanje drvenih delova (npr. tiplova, pera) u ravni sa površinom
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
20
30
2 608 661 638 PC1b
1
1
492416
20
30
2 608 661 627 PC1b
5
1
484947
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
666 | Pribor za Multi-Cuttere | Testerisanje
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
ina
Du
ž
Šir
ina
[m
m]
[m
m]
Listovi testere za uranjanje
Informacije za poručivanje
AIZ 10 EC
HCS list testere za uranjanje Wood
Ź Zasecanje uranjanjem u meko drvo (npr. za ugradnju ventilacionih rešetki)
Ź Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
Ź Filigrani radovi prilagođavanja u drvetu (npr. testerisanje isečaka za brave i okove)
10
30
2 608 661 639 PC1b
1
1
492423
1
1
545525
AIZ 32 AB
BIM list testere za uranjanje Metal
Ź Sečenje eksera u ravni sa površinom
Ź Sečenje bakrene cevi u ravni sa površinom
Ź Zasecanje uranjanjem u ploče od gipskartona
32
30
2 608 661 688 PC1b
AIZ 20 AB
BIM list testere za uranjanje Metal
Ź Sečenje eksera u ravni sa površinom
Ź Sečenje bakrene cevi u ravni sa površinom
Ź Zasecanje uranjanjem u ploče od gipskartona
20
20
2 608 661 640 PC1b
1
1
492430
20
20
2 608 661 628 PC1b
5
1
484954
1
1
492447
AIZ 10 AB
BIM list testere za uranjanje Metal
Ź Sečenje eksera u ravni sa površinom
Ź Filigrani radovi prilagođavanja na profilima od obojenih metala
Ź Zasecanje uranjanjem u ploče od gipskartona
10
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
20
2 608 661 641 PC1b
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Pribor za Multi-Cuttere | Glodanje i turpijanje | 667
Bosch pribor 11/12
3Max odstranjivač maltera
Čišćenje fuga, skidanje pločica, uklanjanje maltera,
sve sa jednim alatom
Glodanje maltera u fugama, odbrušenje
maltera ili lepka za pločice, veoma dug
životni vek
Svestrano obloženi, kvalitetni vrh
od rifa od tvrdog metala
(jezičak za brušenje/turpijanje)
za uklanjanje maltera sve do uglova
Kvalitetna brusna ploča
obložena rifom od tvrdog
metala
za uklanjanje maltera i
epka za pločice
Kvalitetna rezna ivica obložena
rifom od tvrdog metala
Sistem prihvata
za glodanje fuga između zidnih i
sa 12 tačaka OIS
između podnih pločica
prilagodljivi prihvat za
optimalan prenos snage
RIFF segmentni listovi testere i brusna ploča
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Pr
eč
nik
[m
m]
Ź Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E;
Fein Multimaster FMM 250 (ø 10 mm)
Ź Sa univerzalnim adapterom odgovara za različite uobičajene kupovne višenamenske
alate Multi-Cutter
Informacije za poručivanje
AVZ 70 RT
HM-RIFF odstranjivač maltera, 3Max
Ź Glodanje fuga između zidnih i podnih pločica
Ź Uklanjanje maltera ili lepka za pločice (npr. kod izmene oštećenih pločica)
Ź Uklanjanje fuga u najmanjim uglovima sa vrhom od tvrdog metala
(jezičak za brušenje i turpijanje)
70
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
2 608 661 757 PC1b
1
1
582223
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
668 | Pribor za Multi-Cuttere | Glodanje i turpijanje
Bosch pribor 11/12
RIFF segmentni listovi testere i brusna ploča
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Pr
eč
nik
[m
m]
Ź Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E;
Fein Multimaster FMM 250 (ø 10 mm)
Ź Sa univerzalnim adapterom odgovara za različite uobičajene kupovne višenamenske
alate Multi-Cutter
Informacije za poručivanje
ACZ 85 RD
Diamant-RIFF segmentni list testere
Ź Glodanje manjih isečaka u mekim zidnim pločicama
Ź Glodanje otvora u epoksiju/plastici pojačanoj staklenim nitima (npr. u trupu čamca)
Ź Glodanje fuga između zidnih pločica
85
2 608 661 689 PC1b
1
1
546690
ACZ 85 RT
HM-RIFF segmentni list testere
Ź Glodanje fuga između zidnih i podnih pločica
Ź Manji isečci u mekim zidnim pločicama
Ź Glodanje žlebova u poroznom betonu, za postavljanje kablova i cevi ispod maltera
85
2 608 661 642 PC1b
1
1
492454
ACZ 65 RT
HM-RIFF segmentni list testere za tanki rez
Ź Glodanje naročito tankih fuga od 1/16" između zidnih pločica
Ź Glodanje otvora u epoksiju/plastici pojačanoj staklenim nitima (npr. armaturna ploča)
Ź Glodanje žlebova u poroznom betonu, za postavljanje kablova i cevi ispod maltera
65
2 608 661 692 PC1b
1
1
546720
AVZ 78 RT
HM-RIFF brusna ploča
Ź Uklanjanje maltera ili lepka za pločice (npr. kod izmene oštećenih pločica)
Ź Uklanjanje ostataka lepka za tepihe od mineralnih podloga
Ź Turpijanje drveta, za grube radove prilagođavanja
78
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
2 608 661 648 PC1b
1
1
492515
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Pribor za Multi-Cuttere | Struganje | 669
Bosch pribor 11/12
Sečivo
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
ina
Du
ž
Šir
ina
se
če
nja
se
če
nja
mm
mm
Ź Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E;
Fein Multimaster FMM 250 (ø 10 mm)
Ź Sa univerzalnim adapterom odgovara za različite uobičajene kupovne višenamenske
alate Multi-Cutter
Informacije za poručivanje
ATZ 52 SC, kruti
HCS sečivo
Ź Uklanjanje maltera ili lepka za pločice, npr. kod izmene oštećenih pločica
Ź Uklanjanje ostataka maltera i betona
Ź Uklanjanje tvrdih, krhkih ostataka lepila za tepihe
52
26
2 608 661 646 PC1b
1
1
492492
1
1
492508
ATZ 52 SFC, gipki
HCS sečivo
Ź Uklanjanje mekih ostataka lepka za tepihe
Ź Uklanjanje ostataka boje
Ź Uklanjanje silikonskih fuga
52
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
45
2 608 661 647 PC1b
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
670 | Pribor za Multi-Cuttere | Sečenje
Bosch pribor 11/12
BIM segmentni talasasto brušeni nož
Specijalist za izolacione materijale
Brzo, čisto i precizno sečenje,
bez gnječenja materijala
Talasasto brušenje
za brzo, čisto i precizno sečenje
u izolacionim i drugim mekim materijalima
BIM tehnologija
za dug životni vek
Kolenasti pregib
za rad u ravni površine
Sistem prihvata sa 12 tačaka OIS
prilagodljivi prihvat za
optimalan prenos snage
Rezni noževi
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
a[
žin
Du
Šir
ina
Pr
eč
nik
[m
[m
m]
mm
]
m]
Ź Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E;
Fein Multimaster FMM 250 (ø 10 mm)
Ź Sa univerzalnim adapterom odgovara za različite uobičajene kupovne višenamenske
alate Multi-Cutter
Informacije za poručivanje
ACZ 100 SWB
BIM segmentni talasasto brušeni nož
Ź Skraćivanje stršećeg izolacionog materijala u ravni sa površinom, naročito stiropora
Ź Krojenje izolacionih ploča (npr. Flumroc podnih ploča/ploča sa zvučnom izolacijom)
Ź Sečenje mekih materijala (npr. kartona, tepiha, gume, kože…)
100
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
-
-
2 608 661 693 PC1b
1
1
546737
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Pribor za Multi-Cuttere | Sečenje | 671
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
[m
m]
ina
Du
ž
Šir
ina
Pr
eč
nik
[m
m]
[m
m]
Rezni noževi
Informacije za poručivanje
AIZ 28 SC
HCS univerzalni sekač utora
Ź Sečenje mekih ekspanzionih utora
Ź Sečenje gita za prozore (zaptivne smese)
Ź Sečenje izolacionih materijala
-
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
28
50
2 608 661 691 PC1b
1
1
546713
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
672 | Pribor za Multi-Cuttere | Brušenje i poliranje
Bosch pribor 11/12
Pribor za brušenje
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Pr
eč
nik
mm
Ź Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E;
Fein Multimaster FMM 250 (ø 10 mm)
Informacije za poručivanje
DIRECT FORCE
AVI 93 G
Brusna ploča
Ź Brusna ploča sa mikro-čičak površinom
Ź Brza, jednostavna izmena brusnih listova
93
2 608 000 353 PC1b
1
1
484862
Usisavanje
Ź Za usisavanje brusne prašine u kombinaciji sa brusnom pločom AVI 93 G
-
2 608 190 052 PC1b
1
1
506878
Brusnih listova
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
br
oj
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Ź Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E
Informacije za poručivanje
DIRECT FORCE
Ź Za pripremno brušenje, npr. hrapavih, nerendisanih greda i dasaka
Ź Za ravno brušenje i ravnanje malih nepravilnosti
Ź Za završno i fino brušenje drveta
93
60
80
100
120
180
2 608 607 540 PC1b
10
1
509497
1
509503
DIRECT FORCE
Ź Za pripremno brušenje, npr. hrapavih, nerendisanih greda i dasaka
Ź Za ravno brušenje i ravnanje manjih nepravilnosti
Ź Za završno i fino brušenje drveta
93
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
60
80
120
180
240
2 608 607 541 PC1b
10
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Pribor za Multi-Cuttere | Brušenje i poliranje | 673
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Brusnih listova
Informacije za poručivanje
DIRECT FORCE
Ź Za skidanje boje brušenjem
Ź Za brušenje pripremnog sloja boje
Ź Za završno brušenje temeljnih premaza pre lakiranja
93
60
80
100
240
320
2 608 607 542 PC1b
10
1
509510
2 608 607 543 PC1b
10
1
509527
DIRECT FORCE
Ź Za profilno brušenje i obaranje ivica
Ź Za fino brušenje pri oblikovanju
Ź Za sjajno brušenje i zaobljavanje ivica
93
120
240
400
600
1200
Flisovi
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
br
oj
Ka
tal
oš
ki
St
ep
en
tvr
do
će
Čičak sistem
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Ź Pogodni za strukturisanje (rustikalna optika) drveta, za uklanjanje rđe sa metala i za
površinsko brušenje (matiranje) lakova
Ź Flis za čišćenje pogodan za uklanjanje prljavštine i taloženja bez promene površine
radnog predmeta. Radi bez brusnog sredstva – može da prouzrokuje lake ogrebotine
u mekom materijalu
Ź Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E;
Fein Multimaster FMM 250 (ø 10 mm)
Informacije za poručivanje
Flis
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
93
280
gruba
2 608 604 495
C1d
1
5
070812
93
100
srednje
2 608 604 494
C1d
1
5
070805
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
674 | Pribor za Multi-Cuttere | Brušenje i poliranje
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
St
ep
en
tvr
do
će
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Flisovi
Informacije za poručivanje
Flis za čišćenje bez brusnog sredstva
93 bez granulacije
-
2 608 604 496
C1d
1
5
070829
Filc za poliranje
Ź Pogodan za predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih površina – uz primenu sa
politurom ili pastom za brušenje na ravnim površinama
Ź Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E;
Fein Multimaster FMM 250 (ø 10 mm)
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
br
oj
Ka
tal
oš
ki
St
ep
en
tvr
do
će
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem
Informacije za poručivanje
Filc za poliranje
93
tvrdo
2 608 613 016
C1d
1
5
070843
Postojeći asortiman delta brusnih listova (Bosch 93 mm) namenjen za
GOP 10,8 V-LI Professional naći ćete na strani 430.
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Pribor za Multi-Cuttere | Setovi | 675
Bosch pribor 11/12
Setovi
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Sa
dr
ža
j
se
ta
Ź Za Bosch GOP 10,8 V-LI; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 LI; PMF 180 E;
Fein Multimaster FMM 250 (ø 10 mm)
Ź Sa univerzalnim adapterom odgovara za različite uobičajene kupovne višenamenske
alate Multi-Cutter (bez brusnih listova)
Informacije za poručivanje
23-delni univerzalni set
Osnovne primene ujedinjene u jednom setu (testerisanje, brušenje i struganje)
Prikladno za drvo i metal
BIM segmentni list testere Wood and Metal, ACZ 85 EB (1x)
BIM list testere za uranjanje Wood and Metal, AIZ 28 EB (1x)
HCS sečivo, ATZ 52 SFC (1x)
Red Wood-top brusni list (10x)
White Paint brusni list (10x)
2 608 661 694 PC1b
5
1
555203
4-delni set za keramičke pločice
Svestrani set za keramičke pločice za radove renoviranja i pregrađivanja (npr. glodanje fuga
između zidnih i podnih pločica, uklanjanje maltera ili lepka za pločice, glodanje manjih isečaka
u mekim zidnim pločicama)
HM-RIFF segmentni list testere, ACZ 85 RT (1x)
HM-RIFF brusna ploča, AVZ 78 RT (1x)
HCS sečivo, ATZ 52 SC (1x)
BIM list testere za uranjanje Metal, AIZ 20 AB (1x)
2 608 661 695 PC1b
4
1
555210
4-delni set za pod/ugradnju
Svestrani set za podne/ugradbene radove (npr. skraćivanje vratnice uz pod, krojenje laminata/
parketa, zasecanje uranjanjem u obložene ploče ili drvo, sečenje isečaka u elementima nameštaja)
BIM segmentni list testere Wood and Metal, ACZ 85 EB (1x)
BIM list testere za uranjanje Hard Wood, AIZ 32 BB (1x)
HCS list testere za uranjanje Wood, AIZ 32 EC (1x)
HCS sečivo, ATZ 52 SFC (1x)
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
2 608 661 696 PC1b
4
1
555227
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
676 | Pribor za Multi-Cuttere | Adapteri
Bosch pribor 11/12
Univerzalni adapter
Jednostavno montirajte, stavite pribor i počnite
sa radom
Montirajte na prihvat alata uobičajenog električnog alata Multi-Cutter i stavite željeni Bosch pribor.
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Adapteri
Informacije za poručivanje
Univerzalni adapter
Ź Za različite uobičajene kupovne višenamenske alate Multi-Cutter
Ź NOVO: sa univerzalnim adapterom Bosch pribori odgovaraju za različite uobičajene
kupovne višenamenske alate Multi-Cutter (oscilujuće električne alate)
Ź Univerzalni adapter odgovara za prihvate sledećih alata: FEIN Multimaster FMM Q,
Rockwell/Worx Sonicrafter, Craftsman Multi-Tool, Mastercraft Multi-Cutter i
Dremel Multi-Max
Ź Prilagođeni oblik univerzalnog adaptera garantuje optimalan prenos snage
2 608 000 468 PC1b
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
1
1
594738
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Download

Pribor za Multi