Pan LT40
Lučni trapezno profilisani lim
Pan LT40 pripada grupi trapezno profilisanih limova,
savijenih u radijusu prema krovnoj konstrukciji i predstavlja
brzo i pouzdano rešenje za pokrivanje lučnih krovova.
Lučno profilisani limovi smanjuju potrebnu krovnu
konstrukciju usled njihovih jakih nosećih karakteristika.
Idealni su kao strukturni element hangara. Isporučuju se
na gradilište savijeni u radijusu tako da nikakva naknadna
dorada nije potrebna.
Poprečni Presek LT40
parametri lučnog krova
način preklapanja
L = dužina luka | h = visina krova
r = poluprečnik (min 3m) | s = raspon
p = preklop (min 20 cm) | S = segmanti
Preporučeni vijci za pričvršćivanje (4 kom/m2)
Metalna podkonstrukcija: 6,3 x 90
Ton karta strandardnih boja*
Slojevi zaštite plastificiranih limova
Aluminijum
RAL 2013
RAL 6021
RAL 5009
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9002
RAL 7016
RAL 8019
RAL 3009
RAL 3020
RAL 6028
RAL 5010
bakarna metalik
stepsko zelena
modro plava
Pocinkovani / Aluminijum
srebrna metalik
antracit
vatreno crvena
siva metalik
alpsko bela
zemlja braon
cigla crvena
šumsko zelena
more plava
* Moguće je naručivanje boja po zahtevu
Proizvod se može
savijati lučno
Proizvod se može izraditi
od pocinkovanog lima
Proizvod se može izraditi
od aluminijumskog lima
Na proizvod se može
postaviti antikondez filc
Proizvod ispunjava standard
EN14782 za EU tržište
Proizvod ispunjava TUV SUD
ISO 9001:2008 standard
PAN KOMERC D.O.O.
Knjaza Miloša 92/1
31 210 Požega, Srbija
Veleprodaja:
tel. +381 (0)31 812 225
fax +381 (0)31 3716 091
e-mail: [email protected]
Maloprodaja i logistika:
tel. +381 (0)31 825 058
fax +381 (0)31 825 458
e-mail: [email protected]
Predstavništvo u Beogradu:
Mije Kovačevića 10a
tel. +381 (0)11 27 64 491
e-mail: [email protected]
Pan LT40
Lučni trapezno profilisani lim
TABLICE NOSIVOSTI
TABLICA NOSIVOSTI Pan LT40 profila od pocinkovanog lima
d
mm
0,50
0,60
0,70
0,80
l
cm4/m
11,51
13,79
16,05
18,32
W
cm/m2
4,59
5,48
6,37
7,25
Opterećenje
kN/m2
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,25
1,50
1,75
TABLICA NOSIVOSTI Pan LT40 profila od aluminijumskog lima
Razmak rožnjače l (m)
kod maksimalnog ugiba
fmax ≤ l/200 l dozvoljenog napona
Σ fdoz = 14 kN/cm2
∆ ∆
∆ ∆ ∆
∆ ∆ ∆ ∆
2,10
1,95
1,83
1,71
2,24
2,08
1,96
1,86
2,34
2,18
2,05
1,92
2,45
2,27
2,14
2,03
2,26
2,02
1,85
1,71
2,47
2,21
2,02
1,87
2,67
2,38
2,18
2,01
2,84
2,54
2,32
2,15
2,53
2,26
2,06
1,91
2,76
2,47
2,26
2,09
2,92
2,67
2,43
2,25
3,05
2,83
2,60
2,40
Razmak
oslonaca u m
Debljina lima
u mm
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
1,75
2,0
2,25
2,50
2,75
3,0
Maksimalno dozvoljeno specifično
opterećenje u kg/m2 pri dozvoljenom
maksimalnom ugibu L/200
∆ ∆
∆ ∆ ∆
∆ ∆ ∆ ∆
98
111
141
66
74
94
46
52
66
33
38
48
25
28
36
19
22
28
235
270
340
159
180
228
111
126
160
80
91
117
60
69
88
47
53
67
187
212
268
125
142
180
87
100
126
64
72
92
47
54
69
37
42
53
TABLICA TEŽINE Pan LT40 profila od pocinkovanog lima
debljina lima
težina po m2
0,5
5,1
debljina lima
težina po m2
0,6
6,12
0,7
2,41
0,7
7,14
0,8
2,75
0,8
8,16
1,0
3,44
PAN KOMERC D.O.O.
Knjaza Miloša 92/1
31 210 Požega, Srbija
Veleprodaja:
tel. +381 (0)31 812 225
fax +381 (0)31 3716 091
e-mail: [email protected]
TABLICA TEŽINE Pan LT40 profila od aluminijumskog lima
Maloprodaja i logistika:
tel. +381 (0)31 825 058
fax +381 (0)31 825 458
e-mail: [email protected]
Predstavništvo u Beogradu:
Mije Kovačevića 10a
tel. +381 (0)11 27 64 491
e-mail: [email protected]
Download

Pan LT40 - Profilisani limovi