"TRECO"
GLAVNI PROJEKAT
ADAPTACIJE
FAZA: GLAVNI PROJEKAT
privredno društvo za produkciju
u arhitekturi i građevinarstvu
ŠEMA ALUMINARIJE
ODELJENJE NEUROHIRURGIJE NA IV SPRATU
Pos 01:
jednokrilna klizna vrata dimenzije otvora 277/260
ul. Tiršova br:10, Beograd, Srbija
tel: +381 11 30 88 773; mob: +381 63 35 75 71;
mail: [email protected]
ul.Kraljice Marije 67/4, Beograd;
MAT.BR. 20482494; PIB 105880527
kota spuštenog plafona
spušteni plafon
50
STAKLO
50
STAKLO
STAKLO
STAKLO
KRILO VRATA (FIX DEO)
STAKLO
260
210
210
260
KRILO VRATA (KLIZNI DEO)
kota gotovog poda
100
100
77
5
2775
A2
B2
100
100
A2
775
277
260
2775
1
NAPOMENA :
- Sve dimenzije proveriti na licu mesta
- U slučaju neslaganja konsultovati projektanta
- Pre izvođenja radova izvođač je u obavezi da dostavi grafičke priloge šema stolarije sa ugradnim
dimenzijama ( merama ) projektantu na usvajanje
OPIS:
Jednokrilna klizna unutrašnja vrata.
Poziciju izraditi i montirati u sistemu "lakih" pregrada.
Vrata su sa fiksnim stakljenim nadsvetlom.
Visina vratnog krila (kliznog segment) h=210 cm. Svetla širina vrata 100 cm.
Vrata raditi u materijalu i završnoj obradi kao i "lake" pregrade od "hladnih" aluminijumskih plastificiranih profila sa ispunom od
lamelnog stakla.
Poziciju opremiti kompletnim okovom, dihtunzima i svim pratećim elementima kako bi ista bila u funkcionalno apsolutno
ispravnom i upotrebljivom stanju.
KONVENCIJA:
ETAŽA
LEVI
DESNI
UKUPNO (KOM)
PRVI SPRAT
--
--
--
DRUGI SPRAT
--
--
--
TREĆI SPRAT
--
--
--
ČETVRTI SPRAT
--
--
--
UKUPNO(KOM):
--
1
1
NAPOMENA: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA.
ZA EVENTUALNA NESLAGANJA KONSULTOVATI SE SA PROJEKTANTOM.
R 1:35
list broj: 01
"TRECO"
GLAVNI PROJEKAT
ADAPTACIJE
FAZA: GLAVNI PROJEKAT
privredno društvo za produkciju
u arhitekturi i građevinarstvu
ŠEMA ALUMINARIJE
ODELJENJE NEUROHIRURGIJE NA IV SPRATU
Pos 02:
jednoklrilna klizna vrata dimenzije otvora 280/260
ul. Tiršova br:10, Beograd, Srbija
tel: +381 11 30 88 773; mob: +381 63 35 75 71;
mail: [email protected]
ul.Kraljice Marije 67/4, Beograd;
MAT.BR. 20482494; PIB 105880527
kota spuštenog plafona
spušteni plafon
STAKLO
50
STAKLO
50
STAKLO
STAKLO
STAKLO
KRILO VRATA (FIX DEO)
STAKLO
260
210
210
260
KRILO VRATA (KLIZNI DEO)
kota gotovog poda
100
100
80
280
A2
B2
100
100
A2
80
280
260
280
2
NAPOMENA :
- Sve dimenzije proveriti na licu mesta
- U slučaju neslaganja konsultovati projektanta
- Pre izvođenja radova izvođač je u obavezi da dostavi grafičke priloge šema stolarije sa ugradnim
dimenzijama ( merama ) projektantu na usvajanje
OPIS:
Jednokrilna klizna unutrašnja vrata.
Poziciju izraditi i montirati u sistemu "lakih" pregrada.
Vrata su sa fiksnim stakljenim nadsvetlom.
Visina vratnog krila (kliznog segment) h=210 cm. Svetla širina vrata 100 cm.
Vrata raditi u materijalu i završnoj obradi kao i "lake" pregrade od "hladnih" aluminijumskih plastificiranih profila sa ispunom od
lamelnog stakla.
Poziciju opremiti kompletnim okovom, dihtunzima i svim pratećim elementima kako bi ista bila u funkcionalno apsolutno
ispravnom i upotrebljivom stanju.
KONVENCIJA:
ETAŽA
LEVI
DESNI
UKUPNO (KOM)
PRVI SPRAT
--
--
--
DRUGI SPRAT
--
--
--
TREĆI SPRAT
--
--
--
ČETVRTI SPRAT
--
--
--
UKUPNO(KOM):
1
--
1
NAPOMENA: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA.
ZA EVENTUALNA NESLAGANJA KONSULTOVATI SE SA PROJEKTANTOM.
R 1:35
list broj: 02
"TRECO"
GLAVNI PROJEKAT
ADAPTACIJE
FAZA: GLAVNI PROJEKAT
ŠEMA ALUMINARIJE
ODELJENJE NEUROHIRURGIJE NA IV SPRATU
Pos 03:
alu portal
privredno društvo za produkciju
u arhitekturi i građevinarstvu
tel: +381 11 30 88 773; mob: +381 63 35 75 71;
mail: [email protected]
ul.Kraljice Marije 67/4, Beograd;
MAT.BR. 20482494; PIB 105880527
ul. Tiršova br:10, Beograd, Srbija
dimenzije otvora 160/260
kota spuštenog plafona
spušteni plafon
50
STAKLO
STAKLO
ISPUNA OD ALU PANELA
210
260
STAKLO
ISPUNA OD ALU PANELA
kota gotovog poda
160
A1
160
260
160
3
NAPOMENA :
- Sve dimenzije proveriti na licu mesta
- U slučaju neslaganja konsultovati projektanta
- Pre izvođenja radova izvođač je u obavezi da dostavi grafičke priloge šema stolarije sa ugradnim
dimenzijama ( merama ) projektantu na usvajanje
OPIS:
"Lake-montažne" fiksne pregrade (alu portal).
Pozicije raditi kao ramovsku konstrukciju od aluminijumskih "hladnih" profila sa ispunom od stakla.
Visina pregrade od kote gotovog poda do donje kote spuštenog plafona h=260 cm.
Poziciju stakliti lameliranim (pamplex) staklom 2x3mm.
Aluminijumske delove pozicije završno plastificirati u RAL-u po izboru projektanta.
Fiksiranje vršiti za podnu podlogu i za plafonsku konstrukciju.
Donje horizontalne profile pregrada (kontakt sa podom) raditi u širini/visini od 10-12 cm u skladu sa
ponudom izvođaša kako bi na iste bilo moguće aplihovati soklu podne obloge.
KONVENCIJA:
ETAŽA
LEVI
DESNI
UKUPNO (KOM)
PRVI SPRAT
--
--
--
DRUGI SPRAT
--
--
--
TREĆI SPRAT
--
--
--
ČETVRTI SPRAT
--
--
--
UKUPNO(KOM):
--
--
1
NAPOMENA: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA.
ZA EVENTUALNA NESLAGANJA KONSULTOVATI SE SA PROJEKTANTOM.
R 1:25
list broj: 03
"TRECO"
GLAVNI PROJEKAT
ADAPTACIJE
FAZA: GLAVNI PROJEKAT
privredno društvo za produkciju
u arhitekturi i građevinarstvu
ŠEMA ALUMINARIJE
ODELJENJE NEUROHIRURGIJE NA IV SPRATU
Pos 04:
jednokrilana klizna vrata dimenzije otvora 148/260
tel: +381 11 30 88 773; mob: +381 63 35 75 71;
mail: [email protected]
ul.Kraljice Marije 67/4, Beograd;
MAT.BR. 20482494; PIB 105880527
ul. Tiršova br:10, Beograd, Srbija
kota spuštenog plafona
spušteni plafon
STAKLO
50
STAKLO
STAKLO
210
260
KRILO VRATA (FIX DEO)
kota gotovog poda
100
48
148
B2
A2
100
48
148
260
148
NAPOMENA :
- Sve dimenzije proveriti na licu mesta
4
- U slučaju neslaganja konsultovati projektanta
- Pre izvođenja radova izvođač je u obavezi da dostavi grafičke priloge šema stolarije sa ugradnim
dimenzijama ( merama ) projektantu na usvajanje
OPIS:
Jednokrilna klizna unutrašnja vrata.
Poziciju izraditi i montirati u sistemu "lakih" pregrada.
Vrata su sa fiksnim stakljenim nadsvetlom.
Visina vratnog krila (kliznog segment) h=210 cm. Svetla širina vrata 100 cm.
Vrata raditi u materijalu i završnoj obradi kao i "lake" pregrade od "hladnih" aluminijumskih plastificiranih profila sa ispunom od
lamelnog stakla.
Poziciju opremiti kompletnim okovom, dihtunzima i svim pratećim elementima kako bi ista bila u funkcionalno apsolutno
ispravnom i upotrebljivom stanju.
KONVENCIJA:
ETAŽA
LEVI
DESNI
UKUPNO (KOM)
PRVI SPRAT
--
--
--
DRUGI SPRAT
--
--
--
TREĆI SPRAT
--
--
--
ČETVRTI SPRAT
--
--
--
UKUPNO(KOM):
--
1
1
NAPOMENA: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA.
ZA EVENTUALNA NESLAGANJA KONSULTOVATI SE SA PROJEKTANTOM.
R 1:30
list broj: 04
"TRECO"
GLAVNI PROJEKAT
ADAPTACIJE
FAZA: GLAVNI PROJEKAT
ŠEMA ALUMINARIJE
ODELJENJE NEUROHIRURGIJE NA IV SPRATU
Pos 05:
alu portal
privredno društvo za produkciju
u arhitekturi i građevinarstvu
tel: +381 11 30 88 773; mob: +381 63 35 75 71;
mail: [email protected]
ul.Kraljice Marije 67/4, Beograd;
MAT.BR. 20482494; PIB 105880527
ul. Tiršova br:10, Beograd, Srbija
dimenzije otvora 206/260
kota spuštenog plafona
spušteni plafon
STAKLO
STAKLO
STAKLO
ISPUNA OD ALU PANELA
210
260
50
STAKLO
ISPUNA OD ALU PANELA
kota gotovog poda
206
A1
206
260
206
5
NAPOMENA :
- Sve dimenzije proveriti na licu mesta
- U slučaju neslaganja konsultovati projektanta
- Pre izvođenja radova izvođač je u obavezi da dostavi grafičke priloge šema stolarije sa ugradnim
dimenzijama ( merama ) projektantu na usvajanje
OPIS:
"Lake-montažne" fiksne pregrade (alu portal).
Pozicije raditi kao ramovsku konstrukciju od aluminijumskih "hladnih" profila sa ispunom od stakla.
Visina pregrade od kote gotovog poda do donje kote spuštenog plafona h=260 cm.
Poziciju stakliti lameliranim (pamplex) staklom 2x3mm.
Aluminijumske delove pozicije završno plastificirati u RAL-u po izboru projektanta.
Fiksiranje vršiti za podnu podlogu i za plafonsku konstrukciju.
Donje horizontalne profile pregrada (kontakt sa podom) raditi u širini/visini od 10-12 cm u skladu sa
ponudom izvođaša kako bi na iste bilo moguće aplihovati soklu podne obloge.
KONVENCIJA:
ETAŽA
LEVI
DESNI
UKUPNO (KOM)
PRVI SPRAT
--
--
--
DRUGI SPRAT
--
--
--
TREĆI SPRAT
--
--
--
ČETVRTI SPRAT
--
--
--
UKUPNO(KOM):
--
--
1
NAPOMENA: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA.
ZA EVENTUALNA NESLAGANJA KONSULTOVATI SE SA PROJEKTANTOM.
R 1:30
list broj: 05
"TRECO"
GLAVNI PROJEKAT
ADAPTACIJE
FAZA: GLAVNI PROJEKAT
ŠEMA ALUMINARIJE
ODELJENJE NEUROHIRURGIJE NA IV SPRATU
Pos 06:
jednokrilna klizna vrta
privredno društvo za produkciju
u arhitekturi i građevinarstvu
tel: +381 11 30 88 773; mob: +381 63 35 75 71;
mail: [email protected]
ul.Kraljice Marije 67/4, Beograd;
MAT.BR. 20482494; PIB 105880527
ul. Tiršova br:10, Beograd, Srbija
dimenzije otvora 200/260
kota spuštenog plafona
spušteni plafon
STAKLO
50
STAKLO
50
STAKLO
STAKLO
STAKLO
KRILO VRATA (FIX DEO)
STAKLO
260
210
210
260
KRILO VRATA (KLIZNI DEO)
kota gotovog poda
45
100
A2
B2
55
200
45
A2
100
55
200
260
200
6
NAPOMENA :
- Sve dimenzije proveriti na licu mesta
- U slučaju neslaganja konsultovati projektanta
- Pre izvođenja radova izvođač je u obavezi da dostavi grafičke priloge šema stolarije sa ugradnim
dimenzijama ( merama ) projektantu na usvajanje
OPIS:
Jednokrilna klizna unutrašnja vrata.
Poziciju izraditi i montirati u sistemu "lakih" pregrada.
Vrata su sa fiksnim stakljenim nadsvetlom.
Visina vratnog krila (kliznog segment) h=210 cm. Svetla širina vrata 100 cm.
Vrata raditi u materijalu i završnoj obradi kao i "lake" pregrade od "hladnih" aluminijumskih plastificiranih profila sa ispunom od
lamelnog stakla.
Poziciju opremiti kompletnim okovom, dihtunzima i svim pratećim elementima kako bi ista bila u funkcionalno apsolutno
ispravnom i upotrebljivom stanju.
KONVENCIJA:
ETAŽA
LEVI
DESNI
UKUPNO (KOM)
PRVI SPRAT
--
--
--
DRUGI SPRAT
--
--
--
TREĆI SPRAT
--
--
--
ČETVRTI SPRAT
--
--
--
UKUPNO(KOM):
--
1
1
NAPOMENA: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA.
ZA EVENTUALNA NESLAGANJA KONSULTOVATI SE SA PROJEKTANTOM.
R 1:30
list broj: 06
"TRECO"
GLAVNI PROJEKAT
ADAPTACIJE
FAZA: GLAVNI PROJEKAT
ŠEMA ALUMINARIJE
ODELJENJE NEUROHIRURGIJE NA IV SPRATU
Pos 07:
alu portal
privredno društvo za produkciju
u arhitekturi i građevinarstvu
tel: +381 11 30 88 773; mob: +381 63 35 75 71;
mail: [email protected]
ul.Kraljice Marije 67/4, Beograd;
MAT.BR. 20482494; PIB 105880527
ul. Tiršova br:10, Beograd, Srbija
dimenzije otvora 144/260
kota spuštenog plafona
spušteni plafon
STAKLO
KRILO VRATA (FIX DEO)
ISPUNA OD ALU PANELA
260
110
ISPUNA OD ALU PANELA
210
260
104
STAKLO
50
46
STAKLO
kota gotovog poda
144
A1
144
260
144
7
NAPOMENA :
- Sve dimenzije proveriti na licu mesta
- U slučaju neslaganja konsultovati projektanta
- Pre izvođenja radova izvođač je u obavezi da dostavi grafičke priloge šema stolarije sa ugradnim
dimenzijama ( merama ) projektantu na usvajanje
OPIS:
"Lake-montažne" fiksne pregrade (alu portal).
Pozicije raditi kao ramovsku konstrukciju od aluminijumskih "hladnih" profila sa ispunom od stakla.
Visina pregrade od kote gotovog poda do donje kote spuštenog plafona h=260 cm.
Poziciju stakliti lameliranim (pamplex) staklom 2x3mm.
Aluminijumske delove pozicije završno plastificirati u RAL-u po izboru projektanta.
Fiksiranje vršiti za podnu podlogu i za plafonsku konstrukciju.
Donje horizontalne profile pregrada (kontakt sa podom) raditi u širini/visini od 10-12 cm u skladu sa
ponudom izvođaša kako bi na iste bilo moguće aplihovati soklu podne obloge.
KONVENCIJA:
ETAŽA
LEVI
DESNI
UKUPNO (KOM)
PRVI SPRAT
--
--
--
DRUGI SPRAT
--
--
--
TREĆI SPRAT
--
--
--
ČETVRTI SPRAT
--
--
--
UKUPNO(KOM):
--
--
1
NAPOMENA: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA.
ZA EVENTUALNA NESLAGANJA KONSULTOVATI SE SA PROJEKTANTOM.
R 1:30
list broj: 07
"TRECO"
GLAVNI PROJEKAT
ADAPTACIJE
FAZA: GLAVNI PROJEKAT
ŠEMA ALUMINARIJE
ODELJENJE NEUROHIRURGIJE NA IV SPRATU
Pos 08:
jednokrilna klizna vrta
privredno društvo za produkciju
u arhitekturi i građevinarstvu
tel: +381 11 30 88 773; mob: +381 63 35 75 71;
mail: [email protected]
ul.Kraljice Marije 67/4, Beograd;
MAT.BR. 20482494; PIB 105880527
ul. Tiršova br:10, Beograd, Srbija
dimenzije otvora 212/260
kota spuštenog plafona
spušteni plafon
STAKLO
50
STAKLO
50
STAKLO
STAKLO
STAKLO
KRILO VRATA (FIX DEO)
STAKLO
260
210
210
260
KRILO VRATA (KLIZNI DEO)
kota gotovog poda
45
100
67
212
A2
B2
45
A2
100
67
212
260
212
NAPOMENA :
8
- Sve dimenzije proveriti na licu mesta
- U slučaju neslaganja konsultovati projektanta
- Pre izvođenja radova izvođač je u obavezi da dostavi grafičke priloge šema stolarije sa ugradnim
dimenzijama ( merama ) projektantu na usvajanje
OPIS:
Jednokrilna klizna unutrašnja vrata.
Poziciju izraditi i montirati u sistemu "lakih" pregrada.
Vrata su sa fiksnim stakljenim nadsvetlom.
Visina vratnog krila (kliznog segment) h=210 cm. Svetla širina vrata 100 cm.
Vrata raditi u materijalu i završnoj obradi kao i "lake" pregrade od "hladnih" aluminijumskih plastificiranih profila sa ispunom od
lamelnog stakla.
Poziciju opremiti kompletnim okovom, dihtunzima i svim pratećim elementima kako bi ista bila u funkcionalno apsolutno
ispravnom i upotrebljivom stanju.
KONVENCIJA:
ETAŽA
LEVI
DESNI
UKUPNO (KOM)
PRVI SPRAT
--
--
--
DRUGI SPRAT
--
--
--
TREĆI SPRAT
--
--
--
ČETVRTI SPRAT
--
--
--
UKUPNO(KOM):
--
1
1
NAPOMENA: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA.
ZA EVENTUALNA NESLAGANJA KONSULTOVATI SE SA PROJEKTANTOM.
R 1:30
list broj: 08
"TRECO"
GLAVNI PROJEKAT
ADAPTACIJE
FAZA: GLAVNI PROJEKAT
ŠEMA ALUMINARIJE
ODELJENJE NEUROHIRURGIJE NA IV SPRATU
Pos 09:
jednokrilna klizna vrta
ul. Tiršova br:10, Beograd, Srbija
privredno društvo za produkciju
u arhitekturi i građevinarstvu
tel: +381 11 30 88 773; mob: +381 63 35 75 71;
mail: [email protected]
ul.Kraljice Marije 67/4, Beograd;
MAT.BR. 20482494; PIB 105880527
dimenzije otvora 216/212
kota spuštenog plafona
spušteni plafon
STAKLO
STAKLO
50
STAKLO
STAKLO
KRILO VRATA (FIX DEO)
STAKLO
210
260
KRILO VRATA (KLIZNI DEO)
kota gotovog poda
96
120
216
A2
B2
96
120
212
260
216
NAPOMENA :
9
- Sve dimenzije proveriti na licu mesta
- U slučaju neslaganja konsultovati projektanta
- Pre izvođenja radova izvođač je u obavezi da dostavi grafičke priloge šema stolarije sa ugradnim
dimenzijama ( merama ) projektantu na usvajanje
OPIS:
Jednokrilna klizna unutrašnja vrata.
Poziciju izraditi i montirati u sistemu "lakih" pregrada.
Vrata su sa fiksnim stakljenim nadsvetlom.
Visina vratnog krila (kliznog segment) h=210 cm. Svetla širina vrata 120 cm.
Vrata raditi u materijalu i završnoj obradi kao i "lake" pregrade od "hladnih" aluminijumskih plastificiranih profila sa ispunom od
lamelnog stakla.
Poziciju opremiti kompletnim okovom, dihtunzima i svim pratećim elementima kako bi ista bila u funkcionalno apsolutno
ispravnom i upotrebljivom stanju.
KONVENCIJA:
ETAŽA
LEVI
DESNI
UKUPNO (KOM)
PRVI SPRAT
--
--
--
DRUGI SPRAT
--
--
--
TREĆI SPRAT
--
--
--
ČETVRTI SPRAT
--
--
--
UKUPNO(KOM):
1
--
1
NAPOMENA: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA.
ZA EVENTUALNA NESLAGANJA KONSULTOVATI SE SA PROJEKTANTOM.
R 1:30
list broj: 09
"TRECO"
GLAVNI PROJEKAT
ADAPTACIJE
FAZA: GLAVNI PROJEKAT
ŠEMA ALUMINARIJE
ODELJENJE NEUROHIRURGIJE NA IV SPRATU
Pos 10:
jednokrilna klizna vrta
privredno društvo za produkciju
u arhitekturi i građevinarstvu
tel: +381 11 30 88 773; mob: +381 63 35 75 71;
mail: [email protected]
ul.Kraljice Marije 67/4, Beograd;
MAT.BR. 20482494; PIB 105880527
ul. Tiršova br:10, Beograd, Srbija
dimenzije otvora 233/260
kota spuštenog plafona
STAKLO
STAKLO
STAKLO
50
STAKLO
50
spušteni plafon
STAKLO
KRILO VRATA (FIX DEO)
STAKLO
260
ISPUNA OD ALU PANELA
110
ISPUNA OD ALU PANELA
210
260
100
KRILO VRATA (KLIZNI DEO)
kota gotovog poda
87
145
5
5
233
B2
A1
85
148
233
260
233
NAPOMENA :
10
- Sve dimenzije proveriti na licu mesta
- U slučaju neslaganja konsultovati projektanta
- Pre izvođenja radova izvođač je u obavezi da dostavi grafičke priloge šema stolarije sa ugradnim
dimenzijama ( merama ) projektantu na usvajanje
OPIS:
Jednokrilna klizna unutrašnja vrata.
Poziciju izraditi i montirati u sistemu "lakih" pregrada.
Vrata su sa fiksnim stakljenim nadsvetlom.
Visina vratnog krila (kliznog segment) h=210 cm. Svetla širina vrata 85 cm.
Vrata raditi u materijalu i završnoj obradi kao i "lake" pregrade od "hladnih" aluminijumskih plastificiranih profila sa ispunom od
lamelnog stakla.
Poziciju opremiti kompletnim okovom, dihtunzima i svim pratećim elementima kako bi ista bila u funkcionalno apsolutno
ispravnom i upotrebljivom stanju.
KONVENCIJA:
ETAŽA
LEVI
DESNI
UKUPNO (KOM)
PRVI SPRAT
--
--
--
DRUGI SPRAT
--
--
--
TREĆI SPRAT
--
--
--
ČETVRTI SPRAT
--
--
--
UKUPNO(KOM):
1
--
1
NAPOMENA: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA.
ZA EVENTUALNA NESLAGANJA KONSULTOVATI SE SA PROJEKTANTOM.
R 1:30
list broj: 10
"TRECO"
GLAVNI PROJEKAT
ADAPTACIJE
FAZA: GLAVNI PROJEKAT
ŠEMA ALUMINARIJE
ODELJENJE NEUROHIRURGIJE NA IV SPRATU
Pos 11:
alu portal
ul. Tiršova br:10, Beograd, Srbija
privredno društvo za produkciju
u arhitekturi i građevinarstvu
tel: +381 11 30 88 773; mob: +381 63 35 75 71;
mail: [email protected]
ul.Kraljice Marije 67/4, Beograd;
MAT.BR. 20482494; PIB 105880527
dimenzije otvora 285/260
kota spuštenog plafona
STAKLO
STAKLO
STAKLO
STAKLO
46
STAKLO
46
spušteni plafon
STAKLO
104
260
104
ISPUNA OD STAKLA
KLIZNI SEGMENT
(ŠALTER)
ISPUNA OD ALU PANELA
ISPUNA OD ALU PANELA
110
ISPUNA OD ALU PANELA
110
ISPUNA OD ALU PANELA
kota gotovog poda
285
A1
285
260
285
NAPOMENA :
11
- Sve dimenzije proveriti na licu mesta
- U slučaju neslaganja konsultovati projektanta
- Pre izvođenja radova izvođač je u obavezi da dostavi grafičke priloge šema stolarije sa ugradnim
dimenzijama ( merama ) projektantu na usvajanje
OPIS:
"Laka-montažna" fiksne pregrade ( alu portal ).
Pozicije raditi kao ramovsku konstrukciju od aluminijumskih "hladnih" profila sa ispunom od stakla i alu panela.
Visina pregrade od kote gotovog poda do donje kote spuštenog plafona h=260 cm.
- Parapetni deo pozicije u visini h=110-120 cm raditi sa ispunom od alu panela ("sendvič" lim + ispuna +lim) sa završnom obradom u plastifikaciji.
- Gorenje segmente pozicije stakliti lameliranim (pamplex) staklom 2x3mm. U sklopu gornjeg segmenta formirati "šalter" odgovarajućih dimenzija.
Kompletno sve površine (alu profili, paneli - plotovi) završno plastificirati u RAL-u po izboru projektanta. Fiksiranje vršiti za podnu podlogu i za
plafonsku konstrukciju.
Donje horizontalne profile pregrada (kontakt sa podom) raditi u širini/visini od 10-12 cm u skladu sa ponudom izvođaša kako bi na iste bilo
moguće aplihovati soklu podne obloge.
KONVENCIJA:
ETAŽA
LEVI
DESNI
UKUPNO (KOM)
PRVI SPRAT
--
--
--
DRUGI SPRAT
--
--
--
TREĆI SPRAT
--
--
--
ČETVRTI SPRAT
--
--
--
UKUPNO(KOM):
--
--
1
NAPOMENA: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA.
ZA EVENTUALNA NESLAGANJA KONSULTOVATI SE SA PROJEKTANTOM.
R 1:30
list broj: 11
"TRECO"
GLAVNI PROJEKAT
ADAPTACIJE
FAZA: GLAVNI PROJEKAT
ŠEMA ALUMINARIJE
ODELJENJE NEUROHIRURGIJE NA IV SPRATU
Pos 12:
alu portal
ul. Tiršova br:10, Beograd, Srbija
privredno društvo za produkciju
u arhitekturi i građevinarstvu
tel: +381 11 30 88 773; mob: +381 63 35 75 71;
mail: [email protected]
ul.Kraljice Marije 67/4, Beograd;
MAT.BR. 20482494; PIB 105880527
dimenzije otvora 110/260
kota spuštenog plafona
spušteni plafon
214
99
STAKLO
115
ISPUNA OD ALU PANELA
kota gotovog poda
110
A1
110
214
110
12
NAPOMENA :
- Sve dimenzije proveriti na licu mesta
- U slučaju neslaganja konsultovati projektanta
- Pre izvođenja radova izvođač je u obavezi da dostavi grafičke priloge šema stolarije sa ugradnim
dimenzijama ( merama ) projektantu na usvajanje
OPIS:
"Laka-montažna" fiksne pregrade ( alu portal ).
Pozicije raditi kao ramovsku konstrukciju od aluminijumskih "hladnih" profila sa ispunom od stakla i alu panela.
Visina pregrade od kote gotovog poda do donje kote spuštenog plafona h=214 cm.
- Parapetni deo pozicije u visini h=110-120 cm raditi sa ispunom od alu panela ("sendvič" lim + ispuna +lim) sa završnom obradom u plastifikaciji.
- Gorenje segmente pozicije stakliti lameliranim (pamplex) staklom 2x3mm.
Kompletno sve površine (alu profili, paneli - plotovi) završno plastificirati u RAL-u po izboru projektanta. Fiksiranje vršiti za podnu podlogu i za
plafonsku konstrukciju.
Donje horizontalne profile pregrada (kontakt sa podom) raditi u širini/visini od 10-12 cm u skladu sa ponudom izvođaša kako bi na iste bilo
moguće aplihovati soklu podne obloge.
KONVENCIJA:
ETAŽA
LEVI
DESNI
UKUPNO (KOM)
PRVI SPRAT
--
--
--
DRUGI SPRAT
--
--
--
TREĆI SPRAT
--
--
--
ČETVRTI SPRAT
--
--
--
UKUPNO(KOM):
--
--
1
NAPOMENA: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA.
ZA EVENTUALNA NESLAGANJA KONSULTOVATI SE SA PROJEKTANTOM.
R 1:30
list broj: 12
"TRECO"
GLAVNI PROJEKAT
ADAPTACIJE
FAZA: GLAVNI PROJEKAT
ŠEMA ALUMINARIJE
ODELJENJE NEUROHIRURGIJE NA IV SPRATU
Pos G:
dvokrilna vrata
privredno društvo za produkciju
u arhitekturi i građevinarstvu
ul. Tiršova br:10, Beograd, Srbija
tel: +381 11 30 88 773; mob: +381 63 35 75 71;
mail: [email protected]
ul.Kraljice Marije 67/4, Beograd;
MAT.BR. 20482494; PIB 105880527
230
dimenzije otvora 140/230
kota gotovog poda
5
100
30 5
140
140
230
G
OPIS:
Dvokrilna "puna" vrata.
Poziciju raditi od aluminijumskih plastificiranih profila sa ispunom vratnog krila u "sendvič" panelu sa završnom obradom
u plastificiranom limu.
Štok vrata raditi od alu prifila "T prečka".
Predmetna vrata montirati kao ulazna u predmetni blok odeljenja neurologije.
Ukupna dimenzija b/h = 140/230 cm.
Čista (svetla) širina vratnog krila koje je u primarnoj upotrebi je 100 cm. Dok je drugo krilo manje i otvara se po potrebi.
KONVENCIJA:
DESNA
ETAŽA
LEVA
LEVI
DESNI
UKUPNO (KOM)
PRVI SPRAT
--
--
--
DRUGI SPRAT
--
--
--
TREĆI SPRAT
--
--
--
ČETVRTI SPRAT
--
--
--
UKUPNO(KOM):
--
1
1
NAPOMENA: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA.
ZA EVENTUALNA NESLAGANJA KONSULTOVATI SE SA PROJEKTANTOM.
R 1:30
list broj: 13
"TRECO"
GLAVNI PROJEKAT
ADAPTACIJE
FAZA: GLAVNI PROJEKAT
ŠEMA ALUMINARIJE
ODELJENJE NEUROHIRURGIJE NA IV SPRATU
Pos C:
jednokrilna vrata
ul. Tiršova br:10, Beograd, Srbija
privredno društvo za produkciju
u arhitekturi i građevinarstvu
tel: +381 11 30 88 773; mob: +381 63 35 75 71;
mail: [email protected]
ul.Kraljice Marije 67/4, Beograd;
MAT.BR. 20482494; PIB 105880527
220
220
dimenzije otvora 80/220
kota gotovog poda
80
80
OPIS:
Jednokrilna "puna" unutrašnja vrata.
Poziciju raditi od aluminijumskih plastificiranih profila sa ispunom vratnog krila u "sendvič" panelu sa završnom obradom
u plastificiranom limu.
Štok vrata raditi od alu prifila "T prečka".
Predmetna vrata montirati u zidnim otvorima sanitarnih prostorija (wc-a i kupatila).
KONVENCIJA:
DESNA
ETAŽA
LEVA
LEVI
DESNI
UKUPNO (KOM)
PRVI SPRAT
--
--
--
DRUGI SPRAT
--
--
--
TREĆI SPRAT
--
--
--
ČETVRTI SPRAT
--
--
--
UKUPNO(KOM):
--
2
2
NAPOMENA: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA.
ZA EVENTUALNA NESLAGANJA KONSULTOVATI SE SA PROJEKTANTOM.
R 1:25
list broj: 14
"TRECO"
GLAVNI PROJEKAT
ADAPTACIJE
FAZA: GLAVNI PROJEKAT
ŠEMA ALUMINARIJE
ODELJENJE NEUROHIRURGIJE NA IV SPRATU
Pos D:
jednokrilna vrata
ul. Tiršova br:10, Beograd, Srbija
privredno društvo za produkciju
u arhitekturi i građevinarstvu
tel: +381 11 30 88 773; mob: +381 63 35 75 71;
mail: [email protected]
ul.Kraljice Marije 67/4, Beograd;
MAT.BR. 20482494; PIB 105880527
220
220
dimenzije otvora 75/220
kota gotovog poda
75
75
OPIS:
Jednokrilna "puna" unutrašnja vrata.
Poziciju raditi od aluminijumskih plastificiranih profila sa ispunom vratnog krila u "sendvič" panelu sa završnom obradom
u plastificiranom limu.
Štok vrata raditi od alu prifila "T prečka".
Predmetna vrata montirati u zidnim otvorima sanitarnih prostorija (wc-a i kupatila).
KONVENCIJA:
DESNA
ETAŽA
LEVA
LEVI
DESNI
UKUPNO (KOM)
PRVI SPRAT
--
--
--
DRUGI SPRAT
--
--
--
TREĆI SPRAT
--
--
--
ČETVRTI SPRAT
--
--
--
UKUPNO(KOM):
2
1
3
NAPOMENA: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA.
ZA EVENTUALNA NESLAGANJA KONSULTOVATI SE SA PROJEKTANTOM.
R 1:25
list broj: 15
"TRECO"
GLAVNI PROJEKAT
ADAPTACIJE
FAZA: GLAVNI PROJEKAT
ŠEMA ALUMINARIJE
ODELJENJE NEUROHIRURGIJE NA IV SPRATU
Pos E:
jednokrilna vrata
ul. Tiršova br:10, Beograd, Srbija
tel: +381 11 30 88 773; mob: +381 63 35 75 71;
mail: [email protected]
ul.Kraljice Marije 67/4, Beograd;
MAT.BR. 20482494; PIB 105880527
20
260
40
dimenzije otvora 70/200
200
otvor iznad vrata
privredno društvo za produkciju
u arhitekturi i građevinarstvu
kota gotovog poda
70
70
OPIS:
Jednokrilna "puna" unutrašnja vrata.
Poziciju raditi od aluminijumskih plastificiranih profila sa ispunom vratnog krila u "sendvič" panelu sa završnom obradom
u plastificiranom limu.
Štok vrata raditi od alu prifila "T prečka".
Predmetna vrata montirati u zidnim otvorima sanitarnih prostorija (tuš kabina).
KONVENCIJA:
DESNA
ETAŽA
LEVA
LEVI
DESNI
UKUPNO (KOM)
PRVI SPRAT
--
--
--
DRUGI SPRAT
--
--
--
TREĆI SPRAT
--
--
--
ČETVRTI SPRAT
--
--
--
UKUPNO(KOM):
1
--
1
NAPOMENA: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA.
ZA EVENTUALNA NESLAGANJA KONSULTOVATI SE SA PROJEKTANTOM.
R 1:25
list broj: 16
"TRECO"
GLAVNI PROJEKAT
ADAPTACIJE
FAZA: GLAVNI PROJEKAT
ŠEMA ALUMINARIJE
ODELJENJE NEUROHIRURGIJE NA IV SPRATU
Pos F:
jednokrilna vrata
ul. Tiršova br:10, Beograd, Srbija
privredno društvo za produkciju
u arhitekturi i građevinarstvu
tel: +381 11 30 88 773; mob: +381 63 35 75 71;
mail: [email protected]
ul.Kraljice Marije 67/4, Beograd;
MAT.BR. 20482494; PIB 105880527
dimenzije otvora 75/220
220
220
staklo
kota gotovog poda
75
75
OPIS:
Jednokrilna unutrašnja vrata.
Poziciju raditi od aluminijumskih plastificiranih profila sa ispunom vratnog krila lamelnim staklom tipa "pamplex".
Štok vrata raditi od alu prifila "T prečka".
Predmetna vrata montirati u zidnom otvoru.
Poziciju opremiti kompletnim okovom.
Dimenzija 75/220 cm. Štok vrata raditi od alu prifila "T prečka".
Predmetna vrata montirati u zidnom otvoru na kuhinji.
KONVENCIJA:
DESNA
ETAŽA
LEVA
LEVI
DESNI
UKUPNO (KOM)
PRVI SPRAT
--
--
--
DRUGI SPRAT
--
--
--
TREĆI SPRAT
--
--
--
ČETVRTI SPRAT
--
--
--
UKUPNO(KOM):
1
--
1
NAPOMENA: SVE MERE UZETI NA LICU MESTA.
ZA EVENTUALNA NESLAGANJA KONSULTOVATI SE SA PROJEKTANTOM.
R 1:25
list broj: 17
Download

GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE