OPREMA
RAMOVSKA SKELA
Ovo je montažna struktura, napravljena od cevi
prečnika 48 mm koje odgovaraju evropskim i domaćim
propisima. Dizajnirane su tako da bi pružile maksimalnu
raznovrsnost i lakoću upotrebe, omogućavajući rad i na
unutrašnjim i na spoljašnim zidnim površinama.
Ramovsku skelu su prihvatili mnogi korisnici, ne samo
kod nas već i u mnogim zemljama širom sveta.
KONTEJNER ZA SKELU
RADNA POVRŠINA
GLAVNE KOMPONENTE:
RAM:
Ram je komponenta sistema koja nosi opterećenje. Sastoji se od dve uspravne
cevi od dva metra, koje su povezane poprečnom vezom istog prečnika. Globalni
sistem ovih skela omogućava njihovu montažu za velike visine.
HORIZONTALNE UNUTRAŠNJE VEZE:
Povezuju ramove fasadnih strana držeći ih na odgovarajućoj razdaljini i mestu.
RADNA POVRŠINA SA OTVOROM
HORIZONTALNE SPOLJAŠNJE VEZE:
One imaju iste dimenzije kao prethodne, montirane su da daju krutost ramu.
Stavljanjem po dve na radnu platformu dobija se spoljni parapet.
DIJAGONALNE VEZE:
Vrše funkciju fiksiranja konstrukcije i predstavljaju uzdužnu ili horizontalnu
poprečnu vezu rama. Kao rezultat njihove jednostavnosti i relativne lakoće, rad
na podizanju i demontiranju vrše brzo i lako čak i nestručni radnici.
DIJAGONALA I HORIZONTALA
GRAĐEVINSKI CENTAR
BAZIS
Grčića Milenka 39
11000 Beograd
011 3820 300
3820 301
[email protected]
ELEMENT VEZE IZMEĐU RAMOVA
AUTOPROLAZ
16
RAM
RAM SA ISPUSTOM
MERDEVINE
Fi48
315
600
∅27
100
∅27
225
100
OPREMA
OPREMA
525
FI27
2080
SPOJNI KLIN
NAČIN MONTAŽE
SPOJNICE(VEZE)
1050
RAM
OBIČNA STOPA SKELE
PODEŠAVAJUĆE STOPE (DETALJ)
TOČAK SKELE
TOČAK SA KOČNICOM
SPOJNICA FIKSNA
SPOJNICA OKRETNA
NASTAVAK CEVI
T-VIJAK SA NAVRTKOM
MREŽE ZA SKELU
TRANSPORT ŠUTA
Istovarivanje šuta rešava se CEVIMA ZA ŠUT koje su izlivene iz jednog dela u linearnom
polietilenu srednje ili visoke gustine; primenjeni oblik i tehnička rešenja čine proizvod: -Lako
prenosivim, koji gotovo da ne smeta te se stoga lako skladišti. -Brzo se montira. -Otporan na
udarce i ogrebotine. -Otporan na atmosferske pojave. -Ublažuje vibracije. -Ne dozvoljava rasipanje prašine, ni buku od otpadaka. -Pruža veću radnu bezbednost i čistiji radni ambijent.
Brzo isplatljiva investicija koja znatno štedi vreme pri izbacivanju šuta.
Primenjena tehnologija transformacije pruža velike prednosti; molekularni lanci se ne tresu i
nisu napregnuti te samim tim postoji i vrlo velika otpornost na udarce, uz to njome se postiže uvek
ista debljina u svim tačkama proizvoda; kao i mogućnost da se izrade ojačanja koja je nemoguće
ostvariti drugim tehnikama transformacije. Ojačane cevi za šut, spolja sa vertikalnim rebrima i
iznutra kružan, što čini da ta uzdužna rebra amortizuju udarce podjednako na sve delove.
RAČVA ZA ŠUT je proizvod u potpunosti projektovan za zadovoljenje višestrukih potreba pri istovarivanju šuta. Umetanjem cevi za šut u drugi otvor račve na prednjem delu može
se istovremeno izbacivati šut sa više spratova. Široki otvor na račvi dozvoljava da se šut istovaruje direktno sa kolica.
NOSAČEM CEVI ZA ŠUT učvrstićete račvu za šut na skelu (izvucite dve cevi za
zakačivanje, a dve obične cevi nosača učvrstite na četiri normalne zglobne cevi) ili na prozor
(postavite dve cevi za zakačivanje ispod prozora u širini zavisno od debljine zida, tako da
pravite učvršćenje na tom mestu). Potpuno čeličan i izrađen sa dve zakačke za spajanje sa
nizom cevi za istovarivanje.
GENERALNI KATALOG
17
GRAĐEVINSKI CENTAR BAZIS
2122
1800
560
600
2000
1775
1800
OPREMA
RAMOVSKA USKA SKELA
TIP: Metal 5
Dužina (m) x Visina (m) / Površina
10x10 20x10 20x20 25x20
100m2 200m2 400m2 500m2
NAZIV ELEMENTA
BROJ KOMADA
1. Ram skele METAL 5
25
45
90
110
2. Zaštitna ograda METAL 5
20
40
80
100
3. Prečka skele METAL 5
20
40
80
100
4. Stopa
5
9
9
11
5. Podesiva stopa
5
9
9
11
6. Osigurač skele
50
90
180
220
7. Kuka za vezivanje skele
6
12
24
30
8. Obrtna spojnica
6
12
24
30
9. Merdevine
4
4
8
8
10. Gazište bez otvora
35
75
170
190
11. Gazište sa otvorom
5
5
10
10
12. Nogobran
20
40
80
100
BROJ POLJA
20
40
80
100
Ramovska uska skela je namjenjena za radove na fasadama, tornjevima i sl, gde nema
dovoljno prostora za montažu obične skele i karakteriše je brza montaža (demontaža).
Elementi skele su urađeni od čeličnih cijevi kvaliteta Č.0361 (Fe 360 - A), stupci rama iz
cevi fi48.3 pa je ova skela kompatibilna sa klasičnom spojničkom skelom. Nosivost skele je
1.5-3.0 kN/m2 tlocrtne površine. Elementi skele su zaštićeni jednim slojem boje.
Ramovi uske skele se uzajamno povezuju prečkama i dijagonalama. Skela se montira
do visine 20 m. Vezivanje skele za objekat se vrši sidrima ili kravatama. Maksimalna udaljenost skele od zida objekta je 20 cm. Kao oslonci ramova skele se koriste krute i podesive
ležišne ploče.
Kod montaže ramovske skele obavezna je primena pravilnika o zaštiti na radu u
građevinarstvu.
USKI RAM
ELEMENT VEZE IZMEĐU RAMOVA USKE SKELE
GRAĐEVINSKI CENTAR
BAZIS
Grčića Milenka 39
11000 Beograd
011 3820 300
3820 301
[email protected]
18
OPREMA
OPREMA
PODUPIRAČI UNI EN 1065
OBLAST PRIMJENE - Podupirač je samostalni stub koji može preuzeti
samo opterećenje na pritisak. Ima široku primenu u građevinarstvu.
IZRADA - Donji deo izrađen je od čelične cevi fi57 mm na kojoj su
zavareni ploča 120 x 120 mm i vijak, koji zajedno sa navrtkom služi za fino
podešavanje visine. Gornji deo je cijev fi48 mm i na njoj su izbušene rupe za
grubo podešavanje visine i zavarena ploča 120 x 120 mm za pričvršćivanje
za oplatu. Navrtka je od cevi fi70 mm u kojoj je urezan navoj i zavarene uške
za okretanje matice. (A i B)
Podupirači su izrađeni od šavno zavarenih cevi, vijaka, ploča zavarivanjem.
OSNOVNI MATERIJAL - Osnovni materijal za izradu podupirača je čelik,
kvaliteta prema standardu EN 10025-2:2004 i drugih kvaliteta.
Klasa A
Klasa B
Klasa BE
Klasa C
Klasa CD
GENERALNI KATALOG
NOSIVOST - Nosivost podupirača je različita i zavisi od visine podupiranja.
Pri upotrebi podupirača nije dozvoljeno prekoračenje propisane nosivosti.
MONTAŽA I DEMONTAŽA - Podupirač se lako montira i demontira.
Sastoji se od gornjeg i donjeg dela, matice, zaštitne podloške i osigurača.
Gornji dio cijevi fi48 mm se uvlači u donji dio cijevi fi57 mm.
Grubo podešavanje visine podupirača omogućeno je pomoću rupa na
gornjem delu u razmacima od 100 mm i osigurača. Fino podešavanje se izvodi sa navrtkom.
Preko rupa na stopalima podupirači se mogu učvrstiti za podlogu. Za
veću stabilnost podupirača dodatno se mogu koristiti tronošci.
STANJE ISPORUKE - Podupirači se isporučuju površinski zaštićeni
temeljnom bojom. Pakuju se u palete po 50 komada.
Tip: A
4A 25
4A 30
4A 35
4A 40
Hmin(m)
1.50
1.80
2.00
2.30
Nosivost(kN)
25
25
25
22.68
Hmax(m) Nosivost(kN)
2.50
12.00
2.90
10.00
3.20
8.57
3.60
7.50
Tip: B
4B 25
4B 30
4B 35
4B 40
4B 45
4B 50
4B 55
Hmin(m)
1.50
1.80
2.00
2.30
2.50
3.00
3.80
Nosivost(kN)
30
30
30
30
29
23
14
Hmax(m) Nosivost(kN)
2.50
16.00
3.00
13.33
3.50
11.43
4.00
10.00
4.50
9.00
5.00
8.00
5.50
6.80
Tip: BE
4B 25 E
4B 30 E
4B 35 E
4B 40 E
4B 45 E
4B 50 E
4B 55 E
Hmin(m)
1.50
1.80
2.00
2.30
2.50
3.00
3.80
Nosivost(kN)
30
30
30
30
28
23
14
Hmax(m) Nosivost(kN)
2.50
16.00
3.00
13.33
3.50
11.00
4.00
10.00
4.50
9.00
5.00
8.00
5.50
6.80
Tip: C
4C 45
4C 50
4C 55
Hmin(m)
2.70
3.00
3.30
Nosivost(kN)
35
33.33
30
Hmax(m) Nosivost(kN)
4.50
13.33
5.00
12.00
5.50
10.91
Tip: CD
4CD 25
4CD 30
4CD 35
4CD 40
4CD 45
4CD 50
4CD 55
Hmin(m)
1.50
1.80
2.00
2.30
2.50
3.00
3.30
Nosivost(kN)
35
35
35
35
35
33.33
30.30
Hmax(m) Nosivost(kN)
2.50
24.00
3.00
20.00
3.50
20.00
4.00
20.00
4.50
20.00
5.00
20.00
5.50
20.00
19
GRAĐEVINSKI CENTAR BAZIS
Klasa: A, B, BE, C i CD
OPREMA
Podešavajući podupirači
Oblast primene Podupirač je samostalni stub koji može preuzeti samo
opterećenje na pritisak. Ima široku primenu u građevinarstvu.
Izrada Donji deo izrađen je od čelične cevi ∅56 mm na kojoj su
zavareni ploča 120 x 120 mm i vijak, koji zajedno sa navrtkom služi za
fino podešavanje visine. Gornji deo je cev ∅48 mm i na njoj su
izbušene rupe za grubo podešavanje visine i zavarena ploča 120 x 120
mm za pričvršćivanje za oplatu. Navrtka je od cevi ∅70 mm u kojoj je
urezan navoj i zavarene ručke za okretanje matice.
Osnovni materijal Osnovni materijal za izradu podupirača je čelik,
kvaliteta prema standardu JUS C.B0.500
Nosivost Nosivost podupirača je različita i zavisi od visine
podupirača. Dozvoljena radna sila (nosivost) data je u tabeli i to pri stepenu sigurnosti 2,5
Pri upotrebi podupirača nije dozvoljeno prekoračenje propisane
nosivosti.
Stanje isporuke Podupirači se isporučuju površinski zaštićeni
temeljnom bojom. Pakuju se u palete po 100 komada.
Montaža i demontaža Podupirač se lako montira i demontira. Sastoji se
od gornjeg i donjeg dela, matice, zaštitne podloške i osigurača. Gornji
deo cevi Ć48 mm se uvlači u donji deo cevi Ć56 mm. Grubo
podešavanje visine podupirača omogućeno je pomoću rupa na gornjem
delu u razmacima od 100 mm i osigurača. Fino podešavanje se izvodi
sa maticom. Preko rupa na stopalima podupirači se mogu učvrstiti za
podlogu. Na podupirače se može osloniti sekudarna konstrukcija potrebna pri izgradnji.
Tip
4PB180
4PB290
4PB320
4PB360
4PB400
4PB450
4PB500
Hmin (m)
1.0
1.6
1.8
2.1
2.3
2.5
3.0
Nosivost (kN)
11
11
11
9.4
9.4
9.4
9.4
Hmax (m)
1.8
2.9
3.2
3.6
4
4.5
5.0
Nosivost (kN)
11
7
7
5.7
4.5
3.5
3.5
Podešavajuće nogare
GRAĐEVINSKI CENTAR
BAZIS
Grčića Milenka 39
11000 Beograd
011 3820 300
3820 301
[email protected]
20
NOGARE:
PODEŠAVAJUĆE PO
4DVOSTRUKO PODEŠAVAJUĆE
cm
4PODEŠAVAJUĆE
cm
VISINI
ŠIRINI
80-140 210-390
110-190
-
OPREMA
OPREMA
PLATFORME
MONTAŽNE LAKO-ČELIČNE PLATFORME
Skela je napravljena prema odgovarajućim
standardima i proizvedena je od veoma
otpornog čelika, zaštićenog od rđe
elektrolitičkim procesom potapanja u cinku.
Skela pruža veliku sigurnost pri radu i montira se
veoma brzo.
Poprečne šipke formiraju savršenu statičku
strukturu koja ne podleže torzionom naprezanju i
krivljenju i na znatno većim visinama. Svaka skela
opremljenja je uputstvom za rukovanje.
SVELT je vodeća firma u proizvodnji statički
savršenih, lako-montažnih i dugotrajnih profesionalnih skela više od 30 godina.
Poseban položaj poprečnih spojnica formira, na svaki prostorni razmak skele, 12 malih
izostatičkih trouglova otpornih na deformaciju,
čija je svrha da se izbegne torziono naprezanje i
krivljenje i na znatno većim visinama.
Istovremeno poprečne spojnice su postavljene
tako da obezbeđuju operateru veoma veliki
radni prostor.
Pobočni ispust (rame) ulazi u cev horizontalne šipke i oslanja se na drugu. Tako skela
dobija veću stabilnost ako ide u visinu, posto je
prtisak "ramenih" elemanata na elemente "praga"
veći.
Osnova čini celokupnu strukturu stabilnom
i sigurnom. Ono što je posebno karakteristično
je to što ceo sklop, mada rastavljen i sa minimalnim ukupnim dimenzijama, ne zahteva ni zavrtnje ni alat da bi se sastavio. Patentirani pocinkovani dupli klinovi od galvanizovanog čelika su na
konstrukciji.
LAKA ČELIČNA PLATFORMA:
4Visina od - do (m)
4Dimenzije osnove (m)
4Nosivost (kg/m2)
4Max. kapacitet sa 2 uklj.osobe (m/kg)
4Kompletna osnova visina/težina (cm/kg)
4Točkovi osnove (mm)
4Sigurnosna ograda visina/težina (m/kg)
4Težina sa 4 podupirača (kg)
Brzo montirajuća aluminijumska platforma
napravljena je za profesionalnu upotrebu. Zbog lake
montaže i male težine sve češće je u upotrebi.
Platforma je urađena po evropskim normama
HD1004.
ALUMINIJUMSKA PLATFORMA:
4Dimenzija platforme u osnovi
4Nosivost
4Prečnici točkova
m
m
m
m
m
m
m
PROF.
1.7 - 12.6
2.0 x 1.2
200
1.2/25
50/43
200
1.2/30
16
DINGO
1.9 - 7.6
1.6 x 0.8
200
1,5/24
40/24
150
1.2/22
13
MERDEVINE
ALU. PLATFORMA JOLLY
MODULI
4A
4A+B
4A+B+C
4A+B+C+D
4A+B+C+D+E
4A+B+C+2D+E
4A+B+C+2D+2E
PROFESIONAL L.
1.7 - 12.6
2.5 x 1.2
200
1.2/28
50/45
200
1.2/32
16
Visina
1.81
2.67
4.47
6.27
8.07
9.87
11.67
Radna
visina
2.72
3.62
5.42
7.22
9.02
10.82
12.62
Jolly
1.05 m (S) / 2.00 m (L)
200 kg/m2
∅ 150 mm
UNIVERZAL sklopljene raširene
U h (m) h (m)
4
1x08
4
1x10
4
1x12
4
1x14
4
1x16
4
1x18
4
1x20
4
2x09
2,7
2,6
4
2x10
3,0
2,9
4
2x11
3,3
3,2
4
2x13
3,6
3,5
4
3x07
2,2
2,1
4
3x08
2,5
2,4
4
3x09
2,7
2,6
4
3x10
3,0
2,9
max
h (m)
2,4
2,9
3,5
4,1
4,65
5,2
5,8
4,7
5,2
5,8
6,9
4,9
5,8
6,6
7,5
profil
(mm)
50x21
50x21
50x21
60x21
60x21
68x21
68x21
60x21
60x21
60x21
68x21
60x21
60x21
68x21
68x21
masa
(kg)
3,0
3,7
4,5
5,7
6,5
8,0
9,0
10,2
11,0
12,0
15,0
12,0
13,0
15,5
17,0
EURO sklopljene raširene
E3 h (m) h (m)
3x12
3.5
3.4
3x14
4.1
4.0
3x16
4.6
4.5
max
h (m)
9.10
10.25
11.90
profil
(mm)
84x27
100x27
115x27
masa
(kg)
26.0
32.0
46.0
LADY PLUS sklopljene raširene
h (m) h (m)
max
h (m)
platforma
h (m)
masa
(kg)
3.52
4.66
0.93
1.20
12
14
4
4
4
4
4
GENERALNI KATALOG
12
16
0.94
1.23
1.71
2.26
21
GRAĐEVINSKI CENTAR BAZIS
Professional velika,
Professional,
Dingo
OPREMA
KOLICA
KOLICA RECORD:
4DEBLJINA LIMA
4KAPACITET
4PREČNIK CEVI
4DEBLJINA ZIDA RAMA
4RUČKE
4TOČAK
OSNOVNA
10/10
75 lt
FI 30
1.5 m/m
krive/prave
350x8
PODEŠ RUČKA
10/10
75 lt
FI 30
1.5 m/m
podeš. 32x1.5
350x8
KOLICA ORIONE:
OSNOVNA
4DEBLJINA LIMA
10/10
4KAPACITET
85 lt
FI 32
4PREČNIK CEVI
4DEBLJINA ZIDA RAMA 1.5 m/m
4RUČKE
prave
4TOČAK
350x8
KOLICA EXPORT:
4DEBLJINA LIMA
4KAPACITET
4PREČNIK CEVI
4DEBLJINA ZIDA RAMA
4RUČKE
4TOČAK
POCINKOVANO KORITO
8/10
80 lt
FI 30
1.5 m/m
krive/prave
350x8
JAPANERI
GRAĐEVINSKI CENTAR
BAZIS
Grčića Milenka 39
11000 Beograd
011 3820 300
3820 301
[email protected]
22
JAPANER:
4DEBLJINA LIMA
4KAPACITET
4PREČNIK CEVI
4DEBLJINA ZIDA RAMA
4RUČKE
12/10
130 lt
FI 50
1.5 m/m
prave
podešavajuće
PODEŠ RUČKA
10/10
85 lt
FI 32
1.5 m/m
prave
350x8
SA KUKOM
10/10
85 lt
FI 32
1.5 m/m
prave
350x8
Download

oprema - BAZIS - građevinski centar