SAVREMENA TEHNOLOGIJA ZA
PROIZVODNJU KANALA
•
Visoko produktivna mašina za izradu ravnih spiro kanala prečnika od 80 do 1400 mm i
automatskim sečenjem na zadatu dužinu.
•
Mašina za sečenje plazmom i sa
namenskim programom za spiro kanale
omogućava izuzetno precizno i brzo
sečenje segmenata za sve lukove,
redukcije, “T” komade, spojnice, račve i
sve druge elemente sistema spiro
kanala.
•
Mašina za kružno savijanje
1
•
Specijalna mašina za šavno zavarivanje
segmenata od pocinkovanog lima,
omogućava potpuno nepropustan spoj.
•
Mašina za spajanje segmenata
kod izrade kolena, redukcija,
poklopaca i sličnih elemenata.
•
Mašina za navlačenje kedera na
fazonske elemente spiro kanala.
2
•
Mašina za uzdužno spajanje pravougaonih kanala - falcovanje.
•
CNC apkant presa za savijanje limova.
3
•
Mašina za savijanje ivica i spajanje segmenata.
•
CNC panč presa.
4
Download

KANALI - ZA SAJT