Univerzitet u Kragujevcu
Mašinski fakultet
Tip predmeta
Šifra predmeta
TEHNIKE SPAJANJA
O
Nastavnik
Dr Milorad Jovanović, red.prof.
Dr Vukić Lazić, docent
Mr Nada Ratković, asistent
Katedra
Smer za proizvodno inženjerstvo
Zajednički predmet za smer
Opis predmeta
Osnovni cilj je ovladavanje znanjima iz oblasti spajanja zavarivanjem, lemljenjem i
lepljenjem. To podrazumeva sposobnost samostalnog izbora najpovoljnijeg postupka
i tehnologije spajanja u zavisnosti od vrste materijala, veličine i oblika spajanih
delova, namene i mehaničkih osobina spoja, uslova rada i dr.
Neophodna predznanja su opšta znanja iz Fizike, Hemije, Mašinskih materijala i
Proizvodnih tehnologija I (Tehnologije zavarivanja).
Na osnovu stečenih znanja studenti se osposobljavaju da izaberu postupak
spajanja i odgovarajuću tehnologiju spajanja za datu konstrukciju.
Sadržaj
U okviru ovog predmeta obradjuju se postupci spajanja metala i nemetala
zavarivanjem, lemljenjem i lepljenjem. Ukazuje se na neophodne uslove za
obrazovanje spojeva. Najviše se proučavaju postupci zavarivanja-topljenjem (gasno,
ručno-elektrolučno, pod praškom, u zaštiti gasova, plazmeno, laserom, termitno...),
pritiskom (hladno, ultrazvukom, eksplozijom, ....) i kombinovano (tačkasto, šavno,
projekciono, bradavičasto, trenjem, ...). Detaljno se proučavaju postupci lemljenja
(meko, tvrdo i zavarivačko), tehnologija lemljenja (postupak, lemovi, topitelji), vrste
zalemljenih spojeva i dr. Na kraju se daju osnovi spajanja visokopolimernim
lepkovima, kao i podela lepkova, vrste lepljenih spojeva i tehnologija lepljenja.
Literatura
Izabrana poglavlja iz:
1. Majstorović, A., Jovanović, M.: Osnovi zavarivanja, lemljenja i lepljenja,
Naučna knjiga, Beograd, 1991.
2. Jovanović, M., Adamović, D., Lazić, V.: Tehnologija zavarivanja-priručnik,
samostalno autorsko izdanje, Kragujevac, 1996., (prvo izdanje).
3. Sedmak, A., Šijački-Žeravčić, V., Djordjević, V., Milosavljević, A., Vukićević,
M.: Mašinski materijali – II deo, Mašinski fakultet, Beograd, 2000.
4. M., Jovanović, V., Lazić, D., Adamović, N., Ratković: Gasno zavarivanje,
univerzitetski priručnik, Mašinski fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 2005.
5. M., Jovanović, V., Lazić, D., Adamović, N., Ratković: REL zavarivanje,
univerzitetski priručnik, Mašinski fakultet u Kragujevcu, Mašinski fakultet u
Kragujevcu, Kragujevac, 2005.
6. M., Jovanović, V., Lazić, D., Adamović, N., Ratković: MAG/MIG zavarivanje,
univerzitetski priručnik, Mašinski fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 2005.
7. M., Jovanović, V., Lazić, D., Adamović, N., Ratković: TIG zavarivanje,
univerzitetski priručnik, Mašinski fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 2005.
Semestar
Preduslovi
V
Nedeljno
optetećenje
Način
polaganja
2+2+1
P, U
ESPB
ECTS
Položen ispit iz Mašinskih materijala i Proizvodnih tehnologija I (Tehnologije
zavarivanja)
Uradjene vežbe i obavezni zadaci i odslušana predavanja
21
Download

Tehnike spajanja.pdf