www.varstroj.si
KATALOG
Tehnika rezanja
www.varstroj.si
Indeks
Uvod u tehniku rezanja
2
Izvedbe rezača
3
CNC portalni rezač VARPLAZ
3
CNC portalni rezač VARCUT L1
5
CNC portalni rezač VARCUT L2
7
CNC portalni rezač VARCUT L2 sa pozicionerom
9
CNC portalni rezač VARCUT S.P2N/B10
12
CNC upravljačke jedinice
14
Sistemi za regulaciju višine gorionika
16
Plazmene naprave za rezanje sa vazduhom
19
Plazmene naprave za rezanje sa različitim gasovima
20
Programski software za CNC upravljane rezače
24
Podložni stolovi VR – ECO sasegmentnim odsisavanjem
27
Odsisno - filterske naprave ECO - AIR
28
Reference
29
Bilješke
36
1
www.varstroj.si
Uvod u tehniku rezanja
Termično rezanje metala
Termično rezanje metala za razdvajanje koristi koncentrovanu toplotnu energiju. Glavni postupci termičkog rezanja metala
danas su sledeći:
·
·
·
Plamensko (autogeno) rezanje, pri kome toplotnu energiju dobijamo iz gasa kiseonika i gorivog gasa (acetilen,propan ili zemni
gas). To je najstariji postupak (u industrijskoj upotrebi je od 1908) u upotrebi za rezanje konstrukcijskih čelika debljina od 5 do
300 mm ili 600 mm, što zavisi od izvedbe gorionika.
Plazmeno rezanje, pri kome je izvor toplotne energije električni luk. U industrijskoj upotrebi je od 1960 godine i upotrebljava se
za rezanje svih vrsta elektroprovodljivih metala. Po tom postupku se većinom režu materijali debljine do 80 mm, što je zavisno
od snage plazmene naprave, a može se upotrebljavati za rezanje tankih materijala (uobičajeno od 1 mm). Brzine rezanja su
veoma velike, zato je postupak veoma produktivan.
Lasersko rezanje, pri kome je izvor toplotne energije koncentrovana svjetlost. U široj industrijskoj upotrebi je od 1980 i može se
upotrebljavati za rezanje raznih materijala (metala i nemetala). Upotrebljivo je za rezanje čelika debljine do 30 mm (zavisno od
snage laserskog izvora), a najbolja je efikasnost pri rezanju tankih limova (a ispod 5 mm je posebno produktivan).
Debljina materjiala do ... mm
500
TAČNOST - primjene termičkih postupaka rezanja
300
100
80
40
30
30
20
8
ni N
sk e
o leg
le ir
Vi
so gira ani
ko
ni in
če
le
gi
lic
ra
i
ni
če
lic
Al
um i
in
iju
m
Ba
N kar
em
et
al
i
12
PLAMENSKO (3 - 500 mm)
Debljina materjiala (mm)
TERMIČKO REZANJE
Područje upotrebe u praksi
150
PLAMENSKO
50
PLAZMENO
20
1
LASERSKO
PLAZMENO (0 - 100 mm)
LASERSKO (0 - 30 mm)
0
0,1
0,25
0,5
1,0
2,0
4,0
...
Tačnost rezanja (mm)
Tačnost izrezanog komada je zavisna od debljine materijala i upotrijebljenog postupka termičkog rezanja. Najveća odstupanja
su pri autogenom rezanju, koje se obično koristi za rezanje debljih materijala i sa malim brzinama rezanja, te sa većim brojem
gorionika (pri tom nastaje veoma veliki unos toplote). Najmanja odstupanja nastaju kod lasera, koji se obično upotrebljava za
tanje materijale sa velikim brzinama rezanja. Kvalitet i tačnost rezanja određuje standard EN 9013, koji je univerzalan i vrijedi
za sve tri termička postupka rezanja (autogeno, plazmeno i lasersko).
Termičko rezanje limova se većinom izvodi u ravnini, za koje se danas skoro isključivo upotrebljavaju koordinatni CNC upravljani portalni rezači za mašinsko rezanje različitih izvedbi i konfiguracija, koji omogućavaju veliku produktivnost i ponovljivost
(tačnost i ponovljivost CNC rezača određuje standard EN 28 206).
www.varstroj.si
2
Izvedbe rezača
CNC portalni rezač VARPLAZ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Precizno plazma rezanje sa preporučenim plazma uređajem serije HPR ili HiFocus
Uzdužno i poprečno napajanje naprave (energetski, upravljački i gasni vod) je izvedeno u zaštitnoj kablovskoj vodilici
CNC upravljanje Burny Phantom ST ili Burny XL sa LCD Touch Screen’’ monitorom
Programiranje u prijatnom programskom okruženju, na slovenačkom ili drugom jeziku po izboru
Jednostavan uvoz različitih CAD datoteka
Pouzdanost pozicioniranja i vođenja sa AC servo motorom
Brzina pozicioniranja do 25 m/min
Programirano visinsko vođenje gorionika sa naponom luka - ARC sistem
Odsisavanje prašine i dima iz oblasti rezanja sa automatskim aktiviranjem usisne komore
Dodatna oprema:
· Plazma izvor sa gorionikom po izboru (pogledaj strane od 19 do 23)
· Softver za programiranje ZEVS RX Basic ili ZEVS RX Pro
· Modul za automatsko razvrstavanje oblika
· Filterska jedinica odabrane plazma opreme
· Laserski pokazivač pozicije (za određivanje tačke rezanja)
· Jedinica za poziciranje PR - 200 za rezanje cijevi
· Sušionik vazduha E-300
· Filterski odsisni sistem ECO-AIR (pogledaj stranu 28)
Preporučena plazma oprema:
Plazmeni izvor
Powermax 1250
HSD 130
HPR 130XD
HPR 260XD
HiFocus 80i
HiFocus 160i
HiFocus 280i
Debljina rezanja (mm)
0,8 – 16
0,5 – 25 (32)
0,5 – 25 (38)
0,5 – 40 (60)
0,5 – 15 (20)
0,5 – 30 (50)
0,5 – 50 (70)
H35 = 35%H2 + 65%Ar
3
Plazma gas (mješavina)
Vazduh / N2
Vazduh / O2 / N2
Vazduh / O2 / N2 / H35 / F5
Vazduh / O2 / N2 / H35 / F5
Vazduh / O2 / N2
Vazduh / O2 / Ar / H2 / N2
Vazduh / O2 / Ar / H2 / N2
F5 = 5%H2 + 95%N2
www.varstroj.si
Izvedbe rezača
Tehnične karakteristike
CNC upravljanje
Radna širina – A
Širina rezača – B
Radna dužina – C
Dužina rezača - D
Broj glava za rezanje
Debljina rezanja
Izvedba pogona
Max. Brzina pozicioniranja
Tačnost programiranja
Ponovljivost mašine
Izvedba visinskog vođenja gorionika
Šifra za naručivanje
Napon luka - sa dodirom
– ili brez dodira
VARPLAZ 1530
VARPLAZ 2040
VARPLAZ 2060
Phantom ST / XL
1500 mm
2000 mm
2000 mm
2300 mm
2800 mm
2800 mm
3000 mm
4000 mm
6000 mm
4250 mm
5250 mm
7250 mm
1xplazma (plazma se bira u skladu sa vrstom i debljinom materijala)
Zavisno od upotrijebljene plazmene naprave
AC servomotor
25000 mm/min
±0,01mm
±0,1mm
C1000 (za plazma rezanje)
641880
641881
641882
Opcije visinskog vođenja gorionika
PHC (za plazme Powermax), THC (za plazme HPR)
MSX 750 ARC / IHT 3000 (za plazme HiFocus)
Opcije visinskog vođenja gorionika:
C1000
Sistem za visinsko
vođenje gorionika
sa naponom luka
(ARC sistem).
MSX 750 ARC
Precizni sistem za
visinsko vođenje
gorionika sa naponom
luka (ARC sistem).
PHC
Precizni sistem za
visinsko vođenje
gorionika sa naponom
luka (ARC sistem).
THC
Precizni sistem za
visinsko vođenje
gorionika sa naponom
luka (ARC sistem).
IHT 3000
Univerzalni precizni
sistem za visinsko
vođenje gorionika:
- sistem ARC (plazma)
- sistem CAP (plamen)
Radni hod...120 mm
Zaštita od sudara
Radni hod...220 mm
3D zaštita od sudara
Radni hod...150 mm
Zaštita od sudara
Radni hod...200 mm
3D zaštita od sudara
Radni hod...220 mm
3D zaštita od sudara
www.varstroj.si
4
Izvedbe rezača
CNC portalni rezač VARCUT L1
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Precizno plamensko rezanje
Jednostrani pogon portala u uzdužnom smjeru
CNC upravljanje Burny Phantom sa LCD ’’Touch Screen’’ monitorom
Programiranje u prijatnom programskom okruženju, na slovenačkom ili drugom jeziku po izboru
Jednostavan uvoz različitih CAD datoteka
Pouzdanostt pozicioniranja i vođenja sa AC servo motorima
Brzina pozicioniranja do 6 m/min
Centralni razvod gasa sa manometrima
Ventil za automatsko pravljenje rupa
Daljinsko paljenje plamena
Dodatna oprema:
· Sofver za programiranje ZEVS RX Basic ili ZEVS RX Pro
· Modul za automatsko razvrstavanje oblika
· Dvostruka mlaznica za rezanje traka
· Podložni sto za limove sa donjim segmentnim odsisavanjem VAR - ECO
(pogledaj stranu 27)
· Filterski odsisni sistem ECO-AIR (pogledaj stranu 28)
· Laserski pokazivač pozicije
Opcije:
· Produžavanje uzdužne pruge
· Izvedba visinskog vođenja gorionika (pogledaj tabelu)
· Dodatna glava za rezanje sa plazmom ili autogeno rezanje
Preporučena plazma oprema:
Plazma izvor
Powermax 1250
D-12000
5
Debljina rezanja (mm)
0,5 – 10 (20)
0,5 – 25 (30)
Plazma gasovi (mješavine)
Vazduh / N2
Vazduh
www.varstroj.si
Izvedbe rezača
Tehnične karakteristike
CNC upravljanje
Radna širina – A
Širina rezača – B
Radna dužina – C
Dužina rezača – D
Broj glava za rezanje
Izvedba pogona
Max. Brzina pozicioniranja
Tačnost programiranja
Preciznost mašine
Izvedba visinskog vođenja gorionika
Šifra za naručivanje
VARCUT 2,1 L1/Ph-1,5x6,0/1G
VARCUT 2,1 L1/Ph-2,0x6,0/1G
Phantom
1500 mm
2000 mm
2220 mm
2720 mm
6000 mm
6000 mm
8000 mm
8000 mm
1xplamen (po izboru: acetilen, propan – butan ili zemni gas)
AC servomotor
do 6000 mm/min
±0,01 mm
±0,15 mm
MSX 750 CAP (za plamensko rezanje)
641872
641875
Opcije visinskog vođenja gorionika
MSX 750 MAN (za plamensko rezanje)
MSX 750 ARC (za plazmu D-12000)
PHC (za plazmu Powermax 1250)
Ručno
Sa naponom luka – bez kontakta
- sa ili bez kontakta
C
D
A
B
Opcije visinskog vođenja gorionika:
MSX 750 MAN
Sistem za ručno
vođenje plamenskog
gorionika.
MSX 750 CAP
Jednostavni sistem za
visinsko vođenje
plamenskog gorionika
sa beskontaknim
senzorom..
MSX 750 ARC
Precizni sistem za
visinsko vođenje
gorionika sa naponom
luka (ARC sistem).
PHC
Precizni sistem za
visinsko vođenje
gorionika sa naponom
luka (ARC sistem)
Radni hod...220 mm
Zaštita od sudara
Radni hod...220 mm
Zaštita od sudara
Radni hod...220 mm
3D zaštita od sudara
Radni hod...150 mm
3D zaštita od sudara
www.varstroj.si
6
Izvedbe rezača
CNC portalni rezač VARCUT L2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Precizno plamensko i/lii plazmeno rezanje
Dvostrani pogon portala u uzdužnom smjeru
CNC upravljanje Burny Phantom ST sa LCD ’’Touch Screen’’ monitorom
Programiranje u prijatnom programskom okruženju, na slovenačkom ili drugom jeziku po izboru
Jednostavan uvoz različnih CAD datoteka
Pouzdanost pozicioniranja i vođenja sa AC servo motorima
Brzina pozicioniranja do 15 m/min
Centralni razvod gasa sa manometrima
Ventil za automatsko probijanje
Daljinsko paljenje plamena
Dodatna oprema:
· Plazmeni izvor sa mašinskim gorionikom po izboru
· Softver za programiranje ZEVS RX Basic ili ZEVS RX Pro
· Modul za automatsko razvrstavanje oblika ZEVS
· Dvojna mlaznica za rezanje traka
· Podložni sto za limove sa donjim segmentnim odsisavanjem
VAR - ECO (pogledaj stranu 27)
· Filterski odsisni sistem ECO-AIR (pogledaj stranu 28)
· Laserski pokazivač pozicije
Preporučena plazmena oprema:
Plazmeni izvor
Powermax 1250
D - 12000
HiFocus 80i
HiFocus 160i
HiFocus 280i
HiFocus 360i
FineFocus 800 PLUS
HSD 130
HPR 130XD
HPR 260XD
Debljina rezanja (mm)
0,5 – 10 (20)
0,5 – 25 (30)
0,5 – 15 (20)
0,5 – 30 (50)
0,5 – 50 (70)
0,5 – 60 (80)
5 – 60 (80)
0,5 – 25 (32)
0,5 – 25 (38)
0,5 – 40 (60)
H35 = 35%H2 + 65%Ar
7
Opcije:
· Produženje uzdužne pruge
· Izvedba visinskog vođenja gorionika
· Dodatna glava za rezanje
Plazma gasovi (mješavine)
Vazduh / N2
Vazduh
Vazduh / O2 / N2
Vazduh / O2 / Ar / H2 / N2
Vazduh / O2 / Ar / H2 / N2
Vazduh / O2 / Ar / H2 / N2
Vazduh / O2 / Ar / H2 / N2
Vazduh / O2 / N2
Vazduh / O2 / N2 / H35 / F5
Vazduh / O2 / N2 / H35 / F5
F5 = 5%H2 + 95%N2
www.varstroj.si
Izvedbe rezača
Tehnične karakteristike
CNC upravljanje
Radna širina – A
Širina rezača – B
Radna dužina – C
Dužina rezača – D
Broj glava za rezanje
Izvedba pogona
Max. Brzina pozicioniranja
Tačnost programiranja
Preciznost mašine
Izvedba visinskog vođenja gorionika
Šifra za naručivanje
Mehaničko (do 3 mm)
Ručno
Sa naponom luka – bez kontakta
- sa ili bez kontakta
VARCUT 2,6 L2/Ph-2,0x6,0/1(G+PL)
VARCUT 3,2 L2/Ph-2,5x6,0/1(G+PL)
Phantom ST
2000 mm
2500 mm
3650 mm
4150 mm
6000 mm
6000 mm
7500 mm
7500 mm
1xplamen + 1xplazma
AC servomotor
do 15000 mm/min
±0,01 mm
±0,1 mm
MSX 750 CAP (za plamensko rezanje)
MSX 750 ARC (za plazmeno rezanje)
PO NARUĐBI
Opcije visinskog vođenja gorionika
PPL 150
MSX 750 MAN (za plamensko rezanje)
PHC (za plazme Powermax), THC (za plazme HSD in HPR)
IHT 3000 (za plazme HiFocus in FineFocus)
C
D
A
B
Opcije visinskog vođenja gorionika:
MSX 750 MAN
Sistem za ručno
vođenje plamenskog
gorionika..
MSX 750 CAP
Jednostavni sistem za
visinsko vođenje
plamenskog gorionika
sa beskontaktnim
senzorima..
MSX 750 ARC
Precizni sistem za
visinsko vođenje
gorionika naponom
luka (ARC sistem).
IHT 3000
Univerzalni precizni
sistem za visinsko
vođenje gorionika:
- sistem ARC (plazma)
- sistem CAP (plamen)
PHC
Precizni sistem za
visinsko vođenje
gorionika naponom
luka (ARC sistem)
THC
Precizni sistem za
visinsko vođenje
gorionika naponom
luka (ARC sistem)..
Radni hod...220 mm
Zaštita od sudara
Radni hod...220 mm
Zaštita od sudara
Radni hod...220 mm
3D zaštita od sudara
Radni hod...220 mm
3D zaštita od sudara
Radni hod...150 mm
3D zaštita od sudara
Radni hod...200 mm
3D zaštita od sudara
www.varstroj.si
8
Izvedbe rezača
CNC portalni rezač VARCUT L2 sa pozicionerom
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Precizno plazmeno rezanje do 25 mm / 40 mm/ 70 mm (zavisno od plazmene naprave) te plamensko do 150 mm
Velika brzina pozicioniranja do 15 m/min
Precizno visinsko vođenje plazmene glave naponom luka - ARC sistem
Kapacitivno visinsko vođenje glave za plamensko rezanje - CAP sistem
CNC upravljanje Burny Phantom ST sa korisničkim programom za 50 standardnih oblika ili upotreba NC programa
izrađenih izvan upravljačke jedinice
Pozicionerska jedinica za rezanje cevi
Dvostrani pogon portala sa AC servo pogonima preko zupčastih letvi
Izvedba pruge vodilice sprečava prenos vibracija iz okruženja na portal rezača čime garantuje preciznost vođenja i
pozicioniranja gorionika
Instalacija i cijevi duž rezača na portalu su izvedene u zaštitnom savitljivom kablovskom snopu.
Portal rezača je opremljen laserskim pokazivačem “Laser Pointer”
Taster za referentnu tačku omogućava podešavanje programa rezanja bilo gdje iz ranije prekinutog položaja..
Preporučene plazmene naprave:
· Standardni kvalitet rezanja:
D - 12000
9
· Povećani kvalitet rezanja:
HiFocus 80i, 160i, 280i, 360i ili HPR 130XD, 260XD
www.varstroj.si
Izvedbe rezača
Izvedba rezača sa pozicionerskom jedinicom na spoljašnoj strani vodeće pruge
Dimenzije rezača
Radna širina – A
Širina rezača – B
Radna dužina – C
Dužina rezača - D
VARCUT 2,6 L2/Ph / Cz
2000 mm
4200 mm
6000 mm
7200 mm
VARCUT 3,2 L2/Ph / Cz
2500 mm
4800 mm
6000 mm
7200 mm
C
VARCUT 3,7 L2/Ph / Cz
3000 mm
5300 mm
6000 mm
7200 mm
D
A
B
Izvedba rezača sa pozicionerskom jedinicom na unutrašnjoj strani vodeće pruge
Dimenzije rezača
Radna širina – A
Širina rezača – B
Radna dužina – C
Dužina rezača - D
VARCUT 2,6 L2/Ph / Cn
2000 mm
3300 mm
6000 mm
7200 mm
VARCUT 3,2 L2/Ph / Cn
2500 mm
3900 mm
6000 mm
7200 mm
VARCUT 3,7 L2/Ph / Cn
3000 mm
4400 mm
6000 mm
7200 mm
C D
A
B
Pozicionerska jedinica
sa spoljašne strane
vodeće pruge
www.varstroj.si
Pozicionerska jedinica
sa unutrašnje strane
vodeće pruge
10
Izvedbe rezača
Pozicionirske jedinice
Tehničke karakteristike
Ugaona brzina
Minimalni promjer cijevi
Maksimalni promjer cijevi
Maksimalni moment
PR 200 C
250°/s
40 mm
200 mm
100 Nm
PR 400 C
250°/s
75 mm
400 mm
120 Nm
Debljina rezanja zavisi od postupka rezanja
(plazmeni ili autogeno). *
Napomena:
* dužina cijevi je jednaka dužini vodilice rezača, potporni valjci su po izboru.
11
www.varstroj.si
Izvedbe rezača
CNC portalni rezač VARCUT S.P2N/B10
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Precizno plazmeno i plamensko rezanje u pogonima teške industrije
Dvostrani uzdužni pogon
CNC upravljanje Burny 10 LCD Plus sa ’’Touch Screen’’ monitorom
Programiranje u prijatnom programskom okruženju, na slovenačkom ili drugom jeziku po izboru
Jednostavan uvoz različnih CAD datoteka
Preciznost i vođenje sa AC servo motorima
Brzina pozicioniranja do 15 m/min
Programirano visinsko vođenje gorionika naponom luka - ARC sistem
Odsisavanje prašine i dima iz područja rezanja automatskim aktiviranjem odsisne komore
Centralni razvod gasa sa manometrima
Ventil za automatsko probijanje
Daljinsko paljenje plamena
Dodatna oprema:
· Plazmeni izvor sa mašinskim gorionikom po izboru (pogledaj strane 10 do 23)
· Softver za programiranje ZEVS RX Basic ili ZEVS RX Pro
· Modul za automatsko razvrstavanje oblika
· Dvojna mlaznica za rezanje traka
· Podložni sto za limove sa donjim segmentnim odsisavanjem VAR - ECO
(pogledaj stranu 27)
· Filterski odsisni sistem ECO-AIR (pogledaj stranu 28)
· Laserski pokazivač pozicije (za određivanje tačke rezanja)
Priporočena plazemska oprema:
Plazmeni izvor
Powermax 1250
D - 12000
HiFocus 160i
HiFocus 280i
HiFocus 360i
FineFocus 800 PLUS
HSD 130
HPR 130XD
HPR 260XD
Debljina rezanja (mm)
0,5 – 10 (20)
0,5 – 25 (30)
0,5 – 30 (50)
0,5 – 50 (70)
0,5 – 60 (80)
5 – 60 (80)
0,5 – 25 (32)
0,5 – 25 (38)
0,5 – 40 (60)
H35 = 35%H2 + 65%Ar
www.varstroj.si
Plazma gasovi (mješavine)
Vazduh / N2
Vazduh
Vazduh / O2 / Ar / H2 / N2
Vazduh / O2 / Ar / H2 / N2
Vazduh / O2 / Ar / H2 / N2
Vazduh / O2 / Ar / H2 / N2
Vazduh / O2 / N2
Vazduh / O2 / N2 / H35 / F5
Vazduh / O2 / N2 / H35 / F5
F5 = 5%H2 + 95%N2
12
Izvedbe rezača
VARCUT 3,2 S.P2N/
B10 LCD - 2,0x6,0
1(G+PL)+1G
Tehnične karakteristike
CNC upravljanje
Radna širina – A
Širina rezača – B
Radna dužina – C
Dužina rezača – D
Broj glava za rezanje
Izvedba pogona
Max. brzina pozicioniranja
Tačnost programiranja
Preciznost mašine
Izvedba visinskog vođenja gorionika
Šifra za naručivanje
Ručno
Sa naponom luka – bez kontakta
- sa ili bez kontakta
VARCUT 3,7 S.P2N/
VARCUT 4,2 S.P2N/
B10 LCD - 2,0x6,0
B10 LCD - 2,0x6,0
1(G+PL)+1G
1(G+PL)+1G
BURNY 10 LCD Plus
2000 mm
2500 mm
3000 mm
4000 mm
4500 mm
5000 mm
3000 mm
4000 mm
6000 mm
4750 mm
5750 mm
7750 mm
2xplamen + 1xplazma
AC servomotor
do 15000 mm/min
±0,01 mm
±0,1mm
2 x MSX 750 CAP (za plamensko rezanje)
1 x MSX 750 ARC (za plazmeno rezanje)
PO NARUĐBI
Opcije visinskog vođenja gorionika
MSX 750 MAN (za plamensko rezanje)
PHC (za plazme Powermax), THC (za plazme HSD in HPR)
IHT 3000 (za plazme HiFocus in FineFocus)
C
D
A
B
Opcije visinskog vođenja gorionika:
MSX 750 MAN
Sistem za ručno
vođenje plamenskog
gorionika..
MSX 750 CAP
Jednostavni sistem za
visinsko vođenje
plamenskog gorionika
sa beskontaktnim
senzorima..
MSX 750 ARC
Precizni sistem za
visinsko vođenje
gorionika naponom
luka (ARC sistem).
IHT 3000
Univerzalni precizni
sistem za visinsko
vođenje gorionika:
- sistem ARC (plazma)
- sistem CAP (plamen)
PHC
Precizni sistem za
visinsko vođenje
gorionika naponom
luka (ARC sistem)
THC
Precizni sistem za
visinsko vođenje
gorionika naponom
luka (ARC sistem)..
Radni hod...220 mm
Zaštita od sudara
Radni hod...220 mm
Zaštita od sudara
Radni hod...220 mm
3D zaštita od sudara
Radni hod...220 mm
3D zaštita od sudara
Radni hod...150 mm
3D zaštita od sudara
Radni hod...200 mm
3D zaštita od sudara
13
www.varstroj.si
CNC upravljačke jedinice
CNC upravljačke jedinice Burny upravljaju procesom rada rezača u automatsko i ručnom režimu.
Burny Phantom ST
Tehnične
karakteristike
Monitor
Procesor
Čvrsti disk
Radna memorija
Operativni sistem
Prenos podataka
Burny Phantom
Burny XL
BURNY Phantom ST BURNY Phantom
Burny 10 LCD Plus
BURNY XL
BURNY 10 LCD Plus
10,4''LCD Touch Screen
15,0''LCD Touch Screen
1 GHz
1,8 GHz
2 GHz
30 Gbyt
80 Gbyt
30 Gbyt
512 MB DDR RAM
256 MB DDR RAM
WINDOWS XP
Serijski priključak USB, disketni pogon 3,5'', mrežni kabal (opcija)
Prednosti:
· Rad u mm - metričkom ili inch – colskom mjernom sistemu.
· Način unosa programa je preko standardno ugrađene disketne jedinice sa disketom 3,5'’, 1,44 Mbyt ili kablovski preko
serijskog interfejsa USB ili preko mrežne veze.
· Moguća je dijagnostika na daljinu, podesan je za priključivanje na internet ili za rad u mreži preko odgovarajućih interfejsa
(Napomena: Kabelska veza sa serverom je obaveza kupca!)
· Upravljačka jedinica sadrži 50 MAKRO-a - unapred programiranih najčešće korištenih standardnih oblika,kojima upravljač
šine interaktivno daje samo zaht evane mjere
· Standardni komunikacijski jezik je slovenački, pored toga mašinu možemo prebaciti u bilo kojem trenutku na jedan od
mnogih sistemskih parametara (po želji u strane jezike kao što su: engleski – osnovni, njemački, italijanski, francuski,..)
Programirane oblike možete:
· Rotirati oko početne tačke za željeni ugao
· Reflektovati preko X ili Y ose
· Skalirati (smanjivanje/povećavanje)
· Grafički poravnavati ose rezača sa obzirom na položaj predmeta obrade
· Dinamično izračunavati kompenzaciju širine reza
· Grafički prikazovati slike u realnom vremenu
· Istovremena obradovati više operacija (učitavanje programa, spisak radova u pripremi, standardni oblici, uređivanje...)
· Sve informacije o stanju mašine (pozicija x,y, brzina rezanja; broj odrezanih komada; nadzor rada mašine, program odn.
krojni arak kojeg režemo, ...) nam upravljačka jedinica prikazuje u realnom vremenu na industrijskom LCD monitoru u boji
sa Touch Screen - om izvanrednog kontrasta, što minimalizuje broj elemenata za posluživanje.
www.varstroj.si
14
CNC upravljačke jedinice
Individualne programske aplikacije
Burny CAP
Burny CAP je programibilni logički kontroler (PLC), koji se lako pretvara
u XL upravljanje čime mu je omogućena maksimalna popularnost.
Korisnički interfejs je prilagođen za višeprozorske ekrane da bi se
nadoknadila upotreba eksternog PLC ekrana.
Napredni nadzor plazmenog procesa
Čarobnjak za plazmeni proces integriše automatsku regulaciju gasa i
sekundarni nadzor visine u računarskom programskom paketu. Odabir
materijala, debljine i jačine struje u amperima su veoma jednostavni.
Podaci se iz ugrađene baze podataka materijala u obliku grafikona šalju
u napajanje plazme. Svi odgovarajući parametri, kao što su pritisak
gasa, brzina davanja i vrijednosti rezanja,su prilagođeni pravilnim
podešavanjima za određen tip materijala, što omogućava profesionalno
plazmeno rezanje.
Burny CAP
Napredne naredbe komunikacije (ACM)
Odlična sposobnost bušenja rupa i cjelovit automatski nadzor plazme su
rezultat naprednih naredbi komunikacije. ACM je serija poruka, koja je
ugrađena u dio programa, koja omogućava ekstremno brzu promjenu
radnih akcija. Te promjene lako označavaju razliku između dobrih ili loših
rezultata i dugog ili kratkog životnog vijeka
Brza konverzija DXF/DWG datoteka
XL format dopušta neposredni pre os CAD datoteka te smanjujen
troškove programske opreme. Pored toga XL format olakšava
automatsko dovođenje u položaj Vodilica van/Vodilica unutra. Položaji
vodilice se lako prevode na crtež.
Čarobnjak plazmenog procesa
Napredno serijsko vođenje
Zaustavlja trenutni pravac rezanja i počinje sa rezanjem novog dijela,
pomijera više tačaka za bušenje, obnavlja gubitke u rezanju, obnavlja
gubitke električnog napajanja, prati stanje istrošenosti potrošnih dijelova
gorionika, zaustavlja dugu seriju, skače na kraj dijela ili serije, obrće
smjer rezanja- sve se to izvodi pritiskom na taster bez gubitka položaja
mašine i bez oštećenja materijala! Na raspolaganju je više od 18
programiranih domaćih položaja, koji se prilagođavaju različitim
stolovima za rezanje,omogućava zamjenu potrošnih dijelova u položaju
za parkiranje.
Dinamično rezanje uglova
Burny XL se odlikuje sa naprednim rezanjem uglova sa inteligentnim
sposobnostima, koje upotrebljava A, B i C osu. Ovaj sistem se temelji na
SERCOS interfejsu, koji zahtijeva veoma malo elektronske opreme
na CNC kontroleru i veoma se jednostavno instališe na različite
posredne glave. Ova logika rezanja uglova je izvanredno prilagodljiva,
zato podržava do 22 osa i prilagođena je sa većinom mehaničkih
dijelova.
Potrošni dijeli plazmenog gorionika
Primjer pripreme rubova
15
www.varstroj.si
Sistemi za regulaciju visine gorionika
Sistem PPL 150
Sistem PPL 150 omogućava pneumatsko PODIZANJE/SPUŠTANJE
plazmenog gorionika sa držačem lima. Držač lima osigurava jednaku
udaljenost gorionika od lima za vrijeme rezanja i podešava se ručno.
Sistem PPL 150 je namijenjen za vođenje plazmenog gorionika kod
rezanja tankih limova (do 3 mm).
Karakteristike:
· Radni hod gorionika 150 mm
· Podizanje / spuštanje - pneumatsko
· Nosivost do 12 kg
Sistem MSX 750 MAN
Sistem MSX 750 MAN omogućava ručno vođenje plamenskog gorionika.
Naredbe za upravljanje RUČNO GORE / RUČNO DOLE pomijeraju
gorionik u željeni položaj. Kompaktan i precizan elektromotorni pogon
ima radni hod do 220 mm. Nadzorni skup senzora štiti ga od
preopterećenja i kolizije u vertikalnom smjeru pogonske jedinice sa
startnim signalom.
Karakteristike:
· Radni hod gorionika 220 mm
· Brzina podizanja/spuštanja do 80 mm/s
· Nosivost do 12 kg
· Zaštita od kolizije (zaštita gorionika od sudara)
· Zaštita pogona od prašine
· Mogućnost povezivanja na sve rezače
· Jednostavna nadogradnja pomoću IHT senzora
Sistem MSX 750 CAP
MSX 750 CAP je jednostavni sistem za brzo visinsko podešavanje i
precizno poravnavanje razmaka gorionika kod autogenog rezanja sa
bezkontaktnim senzorima. Sastoji se od vertikalnog pogona sa
integrisanom kapacitivnom senzorskom elektronikom sa motornim
pogonom i upravljačkom jedinicom.
Karakteristike:
· Radni hod gorionika 220 mm
· Brzina podizanja/spuštanja do 80 mm/s
· Preciznost vođenja +/- 0,3 mm
· Nosivost do 12 kg
· Zaštita od kolizije (zaštita gorionika od sudara)
· Zaštita pogona od prašine
· Mogućnost povezivanja na sve rezače
· Mogućnost daljinskog upravljanja visine razmaka od lima
· Precizna bezkontaktna visinska korekcija gorionika
Sistem C 1000
C 1000 je kompaktni i jednostavni sistem za brzo i precizno visinsko
podešavanje gorionika pri plazmenom rezanju sa kontaktnim senzorima.
Regulacija visine plazmenog gorionika je sa naponom luka. Sastoji se
od vertikalnog pogona sa integrisanom senzorskom elekronikom sa
motornim pogonom i upravljačkom jedinicom.
Karakteristike:
· Radni hod gorionika 120 mm
· Brzina podizanja/spuštanja do 120 mm/s
· Nosivost do 7 kg
· Preciznost regulacije od +/- 0,5 mm
· Zaštita od kolizije (zaštita gorionika od sudara)
· Zaštita pogona od prašine
· Automatsko otkrivanje osnovne visine na početku rezanja
· Podesivo vremensko kašnjene nakon početka rezanja radi stabilizacije
luka
www.varstroj.si
16
Sistemi za regulaciju visine gorionika
Sistem MSX 750 ARC
MSX 750 CAP je jednostavni sistem za brzo visinsko podešavanje i
precizno poravnavanje razmaka gorionika kod plazmenog ili autogenog
rezanja sa bezkontaktnim senzorima. Sastoji se od vertikalnog pogona
sa integrisanom senzorskom elektronikom sa motornim pogonom i
posebne upravljačke jedinice.
Na izbiru sta 2 načina rada:
· ARC SENSE MODE: regulacija visine za plazmeno rezanje sa
naponom luka
· SENSE MODE: regulacija visine sa senzorom kod plamenskog
rezanja
Karakteristike ARC SENSE MODE načina rada:
· Automatsko prepoznavanje osnovne visine za paljenje plazmenog luka
· Podešavanje visine za paljenje plamena
· Automatski preklop na regulaciju visine sa naponom plazmenog luka
· Podesivo vremensko kašnjenje posle starta rezanja, stabilizacija luka
· Podešavanje automatskog prepoznavanja proreza i ruba lima
· Podesivo dizanje gorionika u izabrani položaj posle prekida rezanja
· Preciznost rezanja je bolja od +/- 1V
Tehničke karakteristike:
· Kompaktni i precizni motorni pogon sa radnim hodom do 220 mm.
· Maksimalna brzina pogona 80 mm/s
· Nosivost do 12 kg
· Zaštita pogona od prašine
· 3d – zaštita od kolizije (zaštita gorionika od sudara)
Sistem IHT 3000
IHT 3000 je sistem nove generacije za najpreciznije rezanje zbog brzog
odaziva i preciznosti visinskog vo iđenja. Nam jenjen je za visinsko
vođenje kod plazmenog ili plamenskog rezanja sa kontaktnim senzorima.
Način vođenja kod plazmenog ili plamenskog rezanja biramo uz pomoć
upravljačke jedinice. IHT 3000 ima sve karakteristike sistema 750 ARC
(ARC SENSE MODE i SENSOR MODE) i dodatni način rada koji je
namenjen plazmenom rezanju sa kontaktnim načinom.
Karakteristike:
· Radni hod gorionika 220 mm
· Brzina dizanja/spuštanja do 80 mm/s
· Preciznost rezanja je bolja od +/- 1V
· Preciznost vođenja +/- 0,3 mm
· Nosivost do 12 kg
· 3D zaštita od kolizije (zaštita gorionika od sudara)
· Zaštita pogona od prašine
· Mogućnost priključenja na sve rezače
· Mogućnost daljinskog upravljanja visine razmaka od lima
· Precizna bezkontaktna visinska korekcija gorionika
· Automatsko prepoznavanje osnovne visine za paljenje plazmenog luka
· Podešavanje visine za paljenje plamena
· Automatski preklop na regulaciju visine sa naponom plazmenog luka
· Podesivo vremensko kašnjenje posle starta rezanja, stabilizacija luka
· Podešavanje automatskog prepoznavanja proreza i ruba lima
· Podesivo dizanje gorionika u izabrani položaj posle prekida rezanja
17
www.varstroj.si
Sistemi za regulaciju visine gorionika
Sistem THC
THC je kompaktni sistem za visinsko vođenje gorionika pri plazmenom
rezanju na osnovu napona luka (ARC princip), koji reguliše visinu
bušenja i zadržava odgovarajuću i nepromijenjenu razdaljinu između
gorionika i materijala. Držač gorionika je izveden sa pneumatskom
sklopkom, čime se sprečava oštećenje gorionika usljed kolizije sa
materijalom.Parametri se jednostavno unose putem CNC upravljačke
jedinice rezača. THC se sastoji od komandno-kontrolnog modula,
interfejsa za plazma uređaj, mehaničke Z ose i kablova za povezivanje
sa dodatnim daljinskim kontrolerom.dodatnim daljinskim kontrolerom.
Karakterstike:
· Maksimalna brzina pomaka 4980 mm/min
· Radni hod gorionika 200 mm
· Preciznost regulacije bolja od +/- 0,5V
· Preciznost pozicioniranja 0,025 mm
· Nosivost do 25 kg
· Određivanje osnovnog položaja sa otpornim kontaktom
· 3D pneumatska zaštita od kolizije
· Automatsko prepoznavanje osnovne visine za paljenej plazmenog
luka (sa otpornim kontaktnom pri dodiru materijala sa gorionikom)
· Podesiva visina za paljenje glavnog luka
· Automatski preklop za regulaciju visine napona plazmenog luka
· Podesivo vremensko kašnjenje nakon početka rezanja, stabilizuje luk
· Podešavanje automatskog prepoznavanja proreza i ruba lima
· Podesivo dizanje gorionika u izabrani položaj po prekidu rezanja
Sistem PHC
PHC je visinsko vođenje gorionika pri plazmenom rezanju, koje na
osnovu napona luka (ARC princip) stabilizuje visinu bušenja i
zadržava odgovarajuće i stabilizovano rastojanje između gorionika i
materijala. Držač gorionika je magnetom pričvršćen na osnovu, čime
se sprečava ošćenje gorionika od mogućeg sudara sa materialom.
Parametri se jednostavno unose preko CNC upravljačke jedinice.
Karakteristikei:
· Maksimalna brzina pomaka 5120 mm/min
· Radni hod gorionika 152 mm
· Preciznost regulacije napona luka 1,0 V
· Raspon napona luka 50 - 210 V
· Određivanje osnovnog položaja sa otpornim kontaktom
· 3D magnetna zaštita od kolizije
Preporučena izvedba visinskog vođenja gorionika zavisno od upotrobljene plazma naprave:
PPL 150
C-1000
MSX 750
ARC
IHT 3000
THC
PHC
45
l
--ˇ
----l
www.varstroj.si
Powermax
1000
1250
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
--------l
----l
1650
ˇ
ˇ
---
A-70
ˇ
ˇ
l
D-12000
--ˇ
l
HSD 130
--ˇ
---
--ˇ
l
ˇ
-----
ˇ
-----
--ˇ
l
HPR
130XD
260XD
------------ˇ
l
ˇ
ˇ
l
---
80i
ˇ
ˇ
l
HiFocus
160i
-------
280i
-------
FineFocus
800 plus
----ˇ
-------
l
-----
l
-----
l
-----
18
Plazmene naprave za rezanje sa vazduhom
Ova grupa plazmenih naprava namjenjena je za rezanje konstrukcijskih čelika sa komprimovanim vazduhom, ali takođe
omogućava i rezanje visokolegiranih čelika i aluminijuma. Upotreba ovih naprava je jednostavna, rezanje veoma ekonomično,
jer se kao plazmeni gas koristi komprimovani vazduh.
Powermax 45
(20 - 45 A)
Powermax 1000
(20 - 60 A)
Powermax 1250
(25 - 80 A)
Powermax 1650
(30 - 100 A)
A - 70
(10 - 70 A)
D - 12000
(30 - 120 A)
Tehnički podaci
Priključni napon
Tromi osigurač
Struja rezanja
Tip gorionika
Hlađenje
Plazmeni gas
Potrošnja gasa
Masa
Dimenzije (DxŠxV)
Powermax
45
230 V / 50 Hz
32 A
20 – 45 A
T 45M
170 l/min
17 kg
426x172x348 mm
1000
1250
16 A
20 – 60 A
T 60M
25 A
25 – 80 A
T 80M
vazdušno
1650
3x400 V / 50 Hz
32 A
30 – 100 A
T 100M
vazduh ili N2
190 l/min
190 l/min
37 kg
44 kg
586x271x498 mm 586x271x498 mm
260 l/min
61 kg
671x427x655 mm
A - 70
D - 12000
35 A
10 – 70 A
CTP-0701
63 A
30 – 120 A
CTPW-1201
vodeno
vazduh
165 l/min
50 l/min
106 kg
176 kg
330x772x502 mm 480x780x775 mm
Područje rezanja
Debelina materiala (mm)
Powermax 45
Powermax 1000
Powermax 1250
Powermax 1650
A – 70
D - 12000
Legenda
19
1
2
3
4
5
6
7
Kvalitetno rezanje (priporočljivo)
8
9
10
12
15
20
25
30
35
40
45
Največja debelina rezanja
www.varstroj.si
Plazmene naprave za rezanje sa raznim gasovima
Univerzalne plazmene naprave novije generacije omogućavaju visokoproduktivno i kvalitetno rezanje (i fino) rezanje
različitih metala. Namijenjene su za rezanje konstrukcijskih čelika i za rezanje visoko legiranih čelika i aluminijuma sa
gasovima za rezanje argon Ar/vodik H2/azot N2 i njihovim smjesama. Kod upotrebe komprimovanog vazduha mogu se
upotrebiti i za klasično rezanje konstrukcijskih čelika sa vazduhom. Nova generacija inverterskih izvora omogućava veoma
široko područje regulacije struje za rezanje, zato su takve naprave upotrebljive i za markiranje sa plazmom.
Upotrebljivost naprava kod kvalitetnog rezanja raznih materijala sa različitim gasovima:
Konstr. čelik
(vazduh)
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
HiFocus 80i
HiFocus 160i
HiFocus 280i
HiFocus 360i
HiFocus 440i
FineFocus 800 PLUS
Legenda
Tehnični podaci
Priključni napon
Tromi osigurač
Struja rezanja
Tip gorionika /
promjer gorionika v mm
Konstr. čelik
(kiseonik O2)
l
l
l
l
l
l
l ... standardno u osnovnoj opremi
Zaštitni gasovi
Gas za markiranje
Masa
Dimenzije (DxŠxV)
www.varstroj.si
Markiranje sa
plazmom
--ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
---
ˇ ... opcija po naruđbi
HiFocus 80i
(10 - 80 A)
HiFocus 160i
(10 - 160 A)
HiFocus 280i/360i/440i
(10 - 280 A/360 A/440 A)
FineFocus 800 PLUS
(80 - 300 A)
80i
160i
HiFocus
280i
FineFocus 800 PLUS
360i
440i
150 A
10 – 360 A
PerCut 370.1/58
i
PerCut 370.2/58
200 A
10 – 440 A
PerCut 370.1/58
i
PerCut 370.2/58
125 A
80 – 300 A
PB-S80W-2/58
ili
PB-S80WS-2/58
vazduh , O2,
Ar / H2
N2
O2 / N2
N2, vazduh
N2 / H2 (F5)
argon
589 kg
1030x680x1450 mm
vazduh, O2,
Ar / H2
Ar / H2 / N2
3x400V/50Hz
25 A
10 – 80 A
PerCut 80/44
ili
PerCut 90/50
63 A
10 – 160 A
PerCut 160/44
ili
PerCut 170/50
vazduh , O2
vazduh , O2,
Ar / H2
N2
vazduh , O2, N2
O2, N2
N2 / H2 (F5)
--161 kg
1000x510x1020 mm
argon
196 kg
960x540x1050 mm
Hlađenje
Plazmeni gasovi
Cr-Ni čelik/ Aluminij
(Ar / H2 / N2)
ˇ
l
l
l
l
ˇ
100 A
10 – 280 A
PerCut 370.1/58
i
PerCut 370.2/58
vodno
vazduh , O2,
vazduh , O2,
Ar / H2
Ar / H2
N2
N2
O2 / N2
O2 / N2
N2, vazduh
N2, vazduh
N2 / H2 (F5)
N2 / H2 (F5)
argon
argon
505 kg
517 kg
1030x680x1450 mm
1030x680x1450 mm
N2, vazduh
--556 kg
1370x875x1505 mm
20
Plazmene naprave za rezanje sa različitim gasovima
Područje rezanja:
Debljina materijala (mm)
Vazduh (konstr. čelik)
HiFocus 80i
Kiseonik O2 (konstr. čelik)
Ar/H2/N2 (Cr-Ni čelik / aluminijum)
Vazduh (konstr. čelik)
HiFocus 160i
Kiseonik O2 (konstr. čelik)
Ar/H2/N2 (Cr-Ni čelik / aluminijum)
Vazduh (konstr. čelik)
HiFocus 280i
Kiseonik O2 (konstr. čelik)
Ar/H2/N2 (Cr-Ni čelik / aluminijum)
Vazduh (konstr. čelik)
HiFocus 360i
Kiseonik O2 (konstr. čelik)
Ar/H2/N2 (Cr-Ni čelik / aluminijum)
Vazduh (konstr. čelik)
HiFocus 440i
Kiseonik O2 (konstr. čelik)
Ar/H2/N2 (Cr-Ni čelik / aluminijum)
Vazduh (konstr. čelik)
FineFocus 800 PLUS
Kiseonik O2 (konstr. čelik)
Ar/H2/N2 (Cr-Ni čelik / aluminijum)
1
Legenda
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
20
… kvalitetno rezanje (priporučljivo područje)
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
100
.. najveća debljina rezanja
Automatska gasna konzola FlowControl
Sistem FlowControl omogućava optimalno i jednomjerno m ješanje gasa tokom procesa plazmenog rezanja. Individualni
sastav i volumenski protok plazmenih i zaštitnih gasova imaju značajan efekat za postizanje najboljih rezultata rezanja.
Konvencionalne jedinice za miješanje gasova imaju nedostatak, da su ograničeni parametri između procesa rezanja i veoma
su nestabilni dok pritisak ostaje konstantan..
Karakteristike:
· Posebna smješa gasa za pojedinačne materijale
· Pouzdano d ziranje najmanjih količina gasova različitog sastava
· Mikroprocesorsko upravljanje i praćenje parametara za očuvanje gasa,
što doprinosi visokom kvalitetu ponovljivosti procesa
· Nezavisnost od operativnog stanja plazma gorionika
· Balansiranje fluktuacije pritiska
· Mogućnost pohranjivanja parametara gasa u korisničke baze podataka
Mogućnost markiranja
FlowControl sistem omogućava upotrebu plazmenog mlaza kao alat za markiranje
čime se eliminiše potreba za zamjenom habajućih dijelova. Podešavajuža struja
(4-25 A), brzina (do 12000 mm/min) i odgovarajuća udaljenost gorionika potpomažu
izvrsnu mogućnost prilagođavanja dubine markiranja. Za markiranje se koristi gas
argon.
HiFocus
PLUS
tehnologija (pri rezanju konstrukcijskih čelika sa kiseonikom)
PLUS
HiFocus
tehnologija temelji se na računarski optimizovanom razvoju novih komponenti gorionika i upravljačkih scenarija.
Rezultat svega toga je visok kvalitet površine rezanja sa ekstremno niskim tolerancijama pravokutnosti i širokim opsegom
debljine limova, sve do 32 (40) mm.
Karakteristike:
· Metalno svijetle površine rezanja, kod debljih materijala i legiranih
čelika
· Uske rezalne fuge sa izuzetno niskim tolerancijama pravokutnosti
· Ekstremno nizak toplotni uticaj, što eliminiše zaostatke čak i kod
tankih limova
· Precizno rezanje u širokom opsegu dimenzija
· Leteći rez
· Direktno izbjegavanje uglova i rezanje unutrašnjih kontura
21
www.varstroj.si
Plazmene naprave za rezanje sa različitim gasovima
Plazmene naprave HSD i HPR su podesne za kvalitetno rezanje i visokozahtjevnu proizvodnju. Sa svojom LongLife
tehnologijom smanjuju operativne troškove dok se značajno produžava životni vijek potrošnih dijelova. Idelane su za sječenje
konstrukcijskih čelika, nerđajućih čelika te alumunijuma do 75 mm debljine.
Upotrebljivost ovih naprava pri kvalitetnom rezanju materijala sa različitim gasovima:
Materijal
(plazmeni gas)
HSD 130
HPR 130 XD
HPR 260 XD
HPR 400 XD
Legenda
Tehnički podaci
Priključni napon
Tromi osigurač
Struja rezanja
Hlađenje
Plazmeni gasovi
Zaštitni gasovi
Gas za markiranje
Pritisak gasova
Pritisak vazduha
Masa
Dimenzije (DxŠxV)
Konstr. čelik
(vazduh)
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
l ... standardno u osnovnoj opremi
Cr-Ni čelik/ Aluminijum
(Ar / H2 / N2)
ˇ
l
l
l
Markiranje
sa plazmom
--ˇ
ˇ
ˇ
ˇ ... opcija po naruđbi
HSD 130
(30 - 130 A)
HPR 130 XD
(30 - 130 A)
HPR 260 XD
(30 - 260 A)
HPR 400 XD
(30 - 400 A)
HSD 130
35 A
30 – 130 A
--7,93 bar
6,55 bar
286 kg
1070x570x1120 mm
* ... potrebna je posebna plinska enota
www.varstroj.si
Konstr. čelik
(kiseonik O2)
l
l
l
l
HPR
130XD
260 XD
400 XD
3x400V/50Hz
35 A
75 A
150 A
30 – 130 A
30 – 260 A
30 – 400 A
vodeno
vazduh, O2,H2, F5*, H35*
vazduh , O2, N2
argon
8,3 bar (ručna gasna konzola)
8 bar (automatska gasna konzola)
317 kg
567 kg
851 kg
1079x566x967 mm
1190x820x1190 mm
1126x880x1180 mm
F5 = 5% H2 + 95% N2
H35= 35% H2 + 65% Ar
22
Plazmene naprave za rezanje sa različitim gasovima
Područje rezanja:
Debljina materijala (mm)
Vazduh (konstr. čelik)
HSD 130
Kiseonik O2 (konstr. čelik)
Ar/H2/N2 (Cr-Ni čelik/aluminijum)
Vazduh (konstr. čelik)
HPR 130 XD
Kiseonik O2 (konstr. čelik)
Ar/H2/N2 (Cr-Ni čelik/aluminijum)
Vazduh (konstr. čelik)
HPR 260 XD
Kiseonik O2 (konstr. čelik)
Ar/H2/N2 (Cr-Ni čelik/aluminijum)
Vazduh (konstr. čelik)
HPR 400 XD
Kiseonik O2 (konstr. čelik)
Ar/H2/N2 (Cr-Ni čelik/aluminijum)
Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
Kvalitetno rezanje (priporučljivo)
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
100
Najveća debljina rezanja
Opcije izvedbe gasne konzole
Ručna gasna konzola
· Intuitivan korisnički interfejs
· Omogućen ručni odabir gasova i postavljanje tokova
· Automatsko prilogođavanje fluktuacije pritiska gasova potpomaže ravnomjernome učinku rezanja
Automatska gasna konzola
· Upravljanje svim sistemskim podešavanjima plazmene naprave preko CNC kontrolera
· Automatska izmjena postupka u toku obrade omogućava brzu izmjenu postupka rezanja i
markiranja
· Automatsko prilagođavanje fluktuacije pritiska gasova potpomaže ravnomjernome učinku rezanja
LongLife tehnologija
LongLife tehnologija omogućava nadzirano povećavanje ili
smanjivanje struje rezanja i protoka gasova. Takođe se
smanjuje erozija elektrode i brizgalice, čime se tokom dužeg
vremenskog perioda postiže kontinuiran kvalitet rezanja i
smanjuju operativni troškovi.
LongLife vremenski diagram
Pritisak
rezanja
Pritisk
plazmenog gasa
Sa LongLife tehnologijom
Kraj
pritiska
Pilotni pritisak
Bez LongLife tehnologije
Predprotok
Prenos
Rezanje
Struja
rezanja
Struja
Start
PowerPierce tehnologija
Kraj
struje
Pilotna struja
Pilotni
luk
Porast
41 prebijanj pri 45 mm debeline
Stop Opadanje
300 prebijanj pri 50 mm debeline
Zaštitna tehnologija sa vodenim hlađenjem odvaja otopljeni
metal od glave gorionika prilikom probijanja. Omogućava
robusno probijanje nelegiranih čelika do 50 mm debljine.
Konstrukcija određenih dijelova omogućava brzinu i snagu,
pri sistemima sa većom jačinom struje
Bez PowerPierce tehnologije
23
Sa PowerPierce tehnologijom
www.varstroj.si
Programski software za CNC upravljane rezače
Zevs je program za grafičko programiranje CNC mašina. Omogućava brzo I jednostavno pretvaranje nacrta u izvršni kod
mašine (ISO ili ESSI). Zevs je tokom razvoja prerastao okvire uobičajenih CAD/CAM - programa, sada omogućava i
planiranje, skladištenje, dokumentovanje i analizu tehnološkog procesa te integraciju sa drugim poslovnim sistemima u
preduzeću.Zevs je dostupan u tri verzije (RX Basic, RX Professional i SL), čime je omogućen odabir u skladu sa potrebama i
cjenovnom rangu.
ZEVS RX Basic
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Potpuno integrisan i efikasan modul za crtanje
Autom atsko prepoznavanje vanjskih i unutrašnjih oblika
Interaktivni poluautomatski/automatski modul za raspoređivanje*
Modul za markiranje
85 osnovnih oblika sa uređivačem osnovnih oblika
Određivanje pristupa svakom obliku posebno
Prilagođavanje dostupnih oblika
Smjer rezanja
Uređivanje redosleda izrade
Jednostavan unos vlastite tehnologije
Mogućnost rezanja bez prekida i sa ruba lima
Višenamjenski sistem
Vođenje evidencije skladištenja limova
Planiranje rezanja na više mašina istovremeno
Automatizovan prenos podataka na mašinu*
Podešavanje programa za bilo koji korisnički nivo (početnik, ...)
Uvoz iz raznih CAD datote ka (DXF, IGS, CUT, CADDY, PLT, ...)
Izvoz komada i krojnih pozicija u DXF formatu
Povezivanje sa mašinom putem lokalne mreže ili Rs232
Autom atsko nadziranje razvoja i novih verzija program a i nadogradnja putem interneta
Mogućnost izrade potpuno prilagođene dokumentacije
Rezanje otvorenih kontura
Modul za rezanje sa plemenitim gasovima
Doplatni moduli:
Modul za rezanje cijevi
Napredno automatsko ugnježdavanje
ZEVS SL
* opcija
www.varstroj.si
24
Programski software za CNC upravljane rezače
ZEVS RX Professional
Zevs RX - professional je namijenjen svim preduzećima, koja bi željela da postignu veću integraciju procesa rezanja sa
poslovnim procesima preduzeća,bolje praćenje, automatizaciju, povezivost, statistiku i veću fleksibilnost i kontrolu troškova
rezanja.Profesionalna verzija pored visoko-efikasnog sistema za pripremu rezanja nudi dopunu ili poboljšanje poslovnog
sistema preduzeća. U poređenju sa osnovnim paketom ZEVS RX Basic nudi se:
· Uvoz oblika iz koda ISO i ESSI
Pored samog uvoza geometrije za upotrebu u programu, takođe se nudi simulacija postojećih programa te simulacija i
provjeravanje ručnih popravki u kodu ISO ili ESSI..
· Komadi
Omogućava povezivanje komada različitih materijala i debljina u sklopove.
· Modul za proračun troškova
Omogućava proračun troškova rezanja po tabli, po komadu ili po projektu.
· Podrška za više glava za rezanje
Modul za podršku više glava za rezanje omogućava pripremu prilagođenih krojnih pozicija za rezanje sa više glava za
rezanje istovremeno.
· Osnovni modul za automatsko raspoređivanje
Omogućava brzu pripremu krojnih pozicija. Za zahtjevnije korisnike na raspolaganju je napredna verzija automatskog
raspoređivanja.*
· Univerzalni modul za povezivanjem sa skladištem
Modul za povezivanje sa skladištem je univerzalni modul za razmjenu podataka.
· Podrška isturenim jedinicama preduzeća
Više puta se desi, da je upravni dio preduzeća odvojen od same proizvodnje, ne samo nekoliko metara, nego na sasvim
drugom mjestu. U tom slučaju priskače u pomoć modul za podršku isturenim jedinicama preduzeća koje snabdijeva
razmjenom podataka putem mreže.
· Modul za naručivanje
Omogućava, da stranke same unose komade i pohranjuju na njihova skladišta.
· Modul za direktore
Omogućava uvid u trenutno stanje proizvodnje rezanja, statistiku potrošnje materijala i izrade raznih drugih analiza.
· Modul za povezivanje
Omogućava povezivanje sa postojećim informacionim sistemom (skladište, naručivanje, plan proizvodnje ...)
· Program Zevs SL
Program SL je proširenje programskog paketa Zevs, koji neposredno na mašini (Varstrojeve mašine sa upravljačkom
jedinicom Burny koje imaju ugrađen monitor) omogućava pristup radnim nalozima (krojna pozicija + CNC kod) u
direktorijumu za programe. To omogućava mreža sa računarskom mrežom preduzeća. Pri tom otpada prenos programa
putem diskete ili RS232 interfejsa.
* opcija
PREDUZEĆE
Direktor
DIREKTORSKI
MODUL
Skladište
Konstrukter
unos komada
ZEVS RX
ISTURENA
JEDINICA
PREDUZEĆA
Programer
tehnolog
kod kuće
ZEVS RX
Programer
tehnolog
ZEVS RX
Osnovna baza
25
Mašina
ZEVS SL
Mašina
ZEVS SL
3 IZMJENE:
rezač 1
rezač 2
rezač 3
3 IZMENE:
rezač 4
rezač 5
rezač 6
Stranka
MODUL ZA
NARUČIVANJE
požarni zid / internet
MODUL ZA
NARUČIVANJE
požarni zid / internet
ZEVS RX
Mašina
ZEVS SL
3 IZMJENE:
rezač 7
rezač 8
rezač 9
www.varstroj.si
Programski software za CNC upravljane rezače
ZEVS SL
Program SL je proširenje programskog paketa Zevs, koji neposredno na mašini (Varstrojeve mašine sa upravljačkom
jedinicom Burny koje imaju ugrađen monitor) omogućava pristup radnim nalozima (krojna pozicija + CNC kod) u
direktorijumu za programe. To omogućava mreža sa računarskom mrežom preduzeća. Pri tom otpada prenos programa
putem diskete ili RS232 interfejsa. Program je uređen za rad neposredno na zaslonu rezača i radi u sinergiji sa
postojećom upravljačkom jedinicom. Pored ostalog omogućava:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Rezanje 85 standarnih oblika
Mogućnost povećanja dimenzija oblika
Rezanje oblika iz različitih CAD datoteka
Rezanje slova različitih pisama
Unos smjera rezanja i oblika dostupa
Unos tehnoloških parametara odnosno odabir tehnologije
Slaganje u paru za veće iskorišćenje materijala
Automatsko polaganje komada
Mogućnost smanjenja brzine pri kraju rezanja oblika
Prenos i upravljanje sa radnim nalozima preko mrežne veze
Povećana autonomija poslužioca
Proširen obim funkcija koje se mogu izvesti neposredno na
mašini
Veća sledljivost odrezanih komada
Statistika i analiza proizvodnog procesa
Doprinos efikasnosti poslužioca,
Ušteda vremena pri prenosu podataka
www.varstroj.si
26
Podložni stolovi VAR - ECO sa segmentim odsisavanjem
VAR-ECO 1,6
VAR-ECO 2,1
VAR-ECO 2,6
VAR-ECO 3,1
Segmentno odsisavanje preko poprečnih kanala (raster 500 mm)
Pneumatsko aktiviranje otvaranja klapni odsisnih kanala
Odsisavanje ispod rezne površine
Optimalno odsisavanje dimnih gasova, praha i manjih tvrdih komada
Okvir za postavljanje limova sa mogućnosću podizanja pri čišćenju stola
Posuda za otpadni materijal sa mogućnosću dizanja pri čišćenju
Za optimalnu izvedbu preporučujemo odsisno-filterske naprave ECO - AIR
·
·
·
·
·
·
·
Oznake:
· 50; 150; 300 - max. debljina materijala u mm, koja se može rezati
· 1,6; 2,1; 2,6; 3,1- širina jedinice u m (za 1,5; 2; 2,5; 3 m rezanja)
· 2 – dužina jedinice u m, koja se može sastavljati u različite dužine
· Primjer: za dužinu rezanja 6000 mm trebamo 3 jedinice
VAR - ECO 150
VAR - ECO 50
Opcija za tanke limove
Rešetka a=50
Lamele 100 x 5 mm
Raster 100 mm
100
700
730
150
Lamele 150 x 6 mm
Raster 100 mm
Pregled podložnih stolova za limove sa segmentnim odsisavanjem
Tip
Širina (mm)
VAR-ECO 50-1,6x2
VAR-ECO 50-2,1x2
VAR-ECO 50-2,6x2
VAR-ECO 50-3,1x2
1600
2100
2600
3600
VAR-ECO 150-1,6x2
VAR-ECO 150-2,1x2
VAR-ECO 150-2,6x2
VAR-ECO 150-3,1x2
1600
2100
2600
3600
VAR-ECO 300-1,6x2
VAR-ECO 300-2,1x2
1600
2100
Preporučena filterska naprava ECO-AIR…
Autogeno
Max. 2 gorionika
HD-plazma (max. 100 A) Plazma (max. 200 A) Plasma (>250 A)
Lakša izvedba serije VAR-ECO 50 za limove debljine do 50 mm
2050
700
640094
60/4 MDB-4
60/4 MDB-4
90/5,5 MDB-6
2050
700
640054
60/4 MDB-4
90/5,5 MDB-6
120/7,5 MDB-8
2050
700
640086
90/5,5 MDB-6
120/7,5 MDB-8
180/11 MDB-12
2050
700
640087
120/7,5 MDB-8
180/11 MDB-12
180/11 MDB-12
Standardna izvedba serije VAR-ECO 150 za limove debljine do 150 mm
2050
730
697333
60/4 MDB-4
60/4 MDB-4
90/5,5 MDB-6
2050
730
697321
60/4 MDB-4
90/5,5 MDB-6
120/7,5 MDB-8
2050
730
697322
90/5,5 MDB-6
120/7,5 MDB-8
180/11 MDB-12
2050
730
697334
120/7,5 MDB-8
180/11 MDB-12
180/11 MDB-12
Teška izvedba serije VAR-ECO 300 za limove debljine do 300 mm
2100
550
640095
60/4 MDB-4
90/5,5 MDB-6
120/7,5 MDB-8
2100
550
640080
90/5,5 MDB-6
120/7,5 MDB-8
180/11 MDB-12
Dužina
(mm)
Visina
(mm)
Šifra za naruđbu
UPOZORENJE! Pri naručivanju obavezno navesti smjer odsisavanja. Promjer cjevovoda na EKO - AIR je 315 mm.
27
www.varstroj.si
Odsisno - filterske naprave ECO - AIR
Odsisno - filterske jedinice pri termičkom rezanju ECO - AIR
To su prilagodljive izvedbe i upotrebljavamo ih pri odsisnim sistemima kod termičkog (plamensko/plazmeno) rezanja metala.
Naprave su opremljene sa sistemom za automatsko stresanje filtera. Za čišćenje sistema se upotrebljava prečišćen (bez ulja)
i suv komprimovani vazduh (5 - 6 bara). Radom upravlja mikroprocesorska jedinica. Značajan je pravilan izbor odsisno
filterske naprave vezano za radnu širinu rezača, broj reznih glava i jačinu plazmene naprave za rezanje (vidi stranu 27)
Shematski prikaz sistema odsisavanja
Plazma
Lokacija za gasove
VAR - CUT
VAR - ECO
ECO - AIR
ECO - AIR...odsisno - filterske naprave sastavljive izvedbe
Naziv
ECO – AIR 60/4 MDB - 4
ECO – AIR 90/5,5 MDB - 6
ECO – AIR 120/7,5 MDB - 8
ECO – AIR 180/11 MDB - 12
ECO - AIR 60/4 MDB - 4
www.varstroj.si
Šifra za
naruđbu
641580
641581
641582
641583
Snaga motora
(kW)
4
5,5
7,5
12
ECO - AIR 90/5,5 MDB - 6
Površina filtera
(m2)
60
90
120
180
Kapacitet filtriranja
(m2)
4000
5000
6200
9000
ECO - AIR 120/7,5 MDB - 8
Pritisak
(Pa)
2500
2500
2500
2500
ECO - AIR 180/11 MDB - 12
28
Reference
VARCUT 2,6 L1/Ph - 2,0x6,0/1G
Tehnički podaci:
- Širina rezanja .................................................................. 2000 mm
- Dužina rezanja ................................................................ 6000 mm
- Debljina rezanja (plamen) ............................................ 5 - 150 mm
- Visinsko vođenje gorionika ....................... MSX 750 CAP (plamen)
- Upravljanje ............................................................. Burny Phantom
VARCUT 2,6 L1/Ph - 2,0x6,0/1(PL+G)
Tehnički podaci:
- Širina rezanja ................................................................... 2000 mm
- Dužina rezanja ................................................................. 6000 mm
- Deblijna rezanja (plazma/plamen) ...... 1 - 25 (40) mm / 5 - 150 mm
- Plazmena naprava .......................................................... D - 12000
- Visinsko vođenje gorionika ....................... MSX 750 ARC (plazma)
MSX 750 MAN (plamen)
- Upravljanje ............................................................. Burny Phantom
29
www.varstroj.si
Reference
VARCUT 2,6/Ph - 2,0x6,0/1(PL+G)
Tehnički podaci:
- Širina rezanja ................................................................... 2000 mm
- Dulžina rezanja ................................................................ 6000 mm
- Debljina rezanja (plazma/plamen) .. 0,5 - 35 (50) mm / 5 - 150 mm
- Plazmena naprava ...................................................... Hifocus 160i
- Visinsko vođenje gorionika ................................ IHT 3000 (plazma)
MSX 750 CAP (plamen)
- Upravljanje ........................................................ Burny Phantom ST
VARCUT 3,2 L2/Ph - 2,5x12,0/1(PL+G)
Tehnički podaci:
- Širina rezanja ................................................................... 2500 mm
- Dužina rezanja ............................................................... 12000 mm
- Debljina rezanja (plazma/plamen) .. 0,5 - 25 (30) mm / 5 - 150 mm
- Plazmena naprava .......................................................... D - 12000
- Visinsko vođenje gorionika ................................ IHT 3000 (plazma)
MSX 750 CAP (plamen)
- Upravljanje ........................................................ Burny Phantom ST
www.varstroj.si
30
Reference
VARCUT 2,6 L2/Ph/Cz - 2,0x6,0/1PL
Tehnički podaci:
- Širina rezanja .................................................................. 2000 mm
- Dužina rezanja ................................................................ 6000 mm
- Debljina rezanja (plazma) .................................... 0,5 - 25 (38) mm
- Plazmena naprava ........................................................... HPR 130
- Visinsko vođenje gorionika ....................................... THC (plazma)
- Upravljanje ....................................................... Burny Phantom ST
VARCUT 2,6 L2/Ph/Cn - 2,0x12,0/1PL
Tehnički podaci:
- Širina rezanja ................................................................... 2000 mm
- Dužina rezanja ............................................................... 12000 mm
- Debljina rezanja (plazma) ..................................... 0,5 - 60 (80) mm
- Plazmena naprava ..................................................... HiFocus 280i
- Visinsko vođenje gorionika ................................ IHT 3000 (plazma)
- Upravljanje .............................................................. Burny Phantom
31
www.varstroj.si
Reference
VARCUT 3,2 L2/Ph - 2,5x12,0/1(G+PL+M)
Tehnički podaci:
- Širina rezanja .................................................................. 2500 mm
- Dulžina rezanja ............................................................. 12000 mm
- Debljina rezanja (plazma/plamen) .....3 - 50 (80) mm / 5 - 150 mm
- Plazmena naprava ......................................... FineFocus 800 PLUS
- Visinsko vođenje gorionika ...................... MSX 750 ARC (plazma)
MSX 750 CAP (plamen)
MSX 750 ARC (markiranje)
- Upravljanje ....................................................... Burny Phantom ST
VARCUT 3,2 L2/Ph - 2,5x18,0/1PL
Tehnički podaci:
- Širina rezanja ................................................................... 2500 mm
- Dužina rezanja ............................................................... 18000 mm
- Debljina rezanja (plazma) ....................................... 3 - 50 (80) mm
- Plazmena naprava ........................................... FineFocus 800 PLUS
- Visinsko vođenje gorionika ................................ IHT 3000 (plazma)
- Upravljanje ........................................................ Burny Phantom ST
www.varstroj.si
32
Reference
VARCUT 3,7 S.P2N/10.LCD - 3,2x6,0/3PL
Tehnički podaci:
- Širina rezanja ................................................................... 3200 mm
- Dužina rezanja ................................................................. 6000 mm
- Debljina rezanja (plazma) .................................... 0,5 - 25 (30) mm
- Plazmena naprava ...........................................................D - 12000
- Visinsko vođenje gorionika .......................... 3xPCS 2100 (plazma)
- Upravljanje ....................................................... Burny 10 LCD Plus
VARCUT 3,7 S.P2/B10 - 3,0x12,0/1(PL+G)+1(PL+G)
Tehnički podaci:
- Širina rezanja ................................................................... 3000 mm
- Dužina rezanja ............................................................... 12000 mm
- Debljina rezanja (plazma/plamen) ... 0,5 - 30 (50) mm / 5 - 150 mm
- Plazmena naprava ..................................................... HiFocus 160i
- Visinsko vođenje gorionika ............................ 2xIHT 3000 (plazma)
2xMSX 750 CAP (plamen)
- Upravljanje ....................................................... Burny 10 LCD Plus
33
www.varstroj.si
Reference
VARCUT 3,7 S.P2/10LCD - 2,5x12,0/1G+3GV
Tehnički podaci:
- Širina rezanja ................................................................... 2500 mm
- Dužina rezanja ............................................................... 12000 mm
- Debljina rezanja (plazma/plamen) .. 0,5 - 30 (50) mm / 5 - 150 mm
- Plazmena naprava .................................................... HiFocus 160i
- Visinsko vođenje gorionika ............................... IHT 3000 (plazma)
3GV - neskončno vrtljivi agregat (plamen)
- Upravljanje ....................................................... Burny 10 LCD Plus
VARCUT 6,5 R.P2/B10.0 - 5,0x20,0/1(PL+G)+1G
Tehnički podaci:
- Širina rezanja ................................................................... 5000 mm
- Dužina rezanja ............................................................... 20000 mm
- Debljina rezanja (plazma/plamen) .. 0,5 - 40 (60) mm / 5 - 150 mm
- Plazmena naprava ........................................................... HPR 260
- Visinsko vođenje gorionika ....................................... THC (plazma)
2xMSX 750 CAP (plamen)
- Upravljanje ........................................................ Burny 10 LCD Plus
www.varstroj.si
34
Reference
VARPLAZ 1530C
Tehnički podaci:
- Širina rezanja ................................................................... 1500 mm
- Dužina rezanja ................................................................. 3000 mm
- Debljina rezanja (plazma) .................................... 0,5 - 25 (38) mm
- Plazmena naprava ........................................................... HPR 130
- Visinsko vođenje gorionika ....................................... THC (plazma)
- Upravljanje ....................................................................... Burny XL
VARPLAZ 1530C Z MENJALNO MIZO
Tehnički podaci:
- Širina rezanja ................................................................... 1500 mm
- Dužina rezanja ................................................................. 3000 mm
- Debljina rezanja (plazma) .................................... 0,5 - 25 (38) mm
- Plazmena naprava ........................................................... HPR 130
- Visinsko vođenje gorionika ....................................... THC (plazma)
- Upravljanje ....................................................................... Burny XL
35
www.varstroj.si
Bilješke
Varstroj d.d.
Lendava, kolovoz 2012
Tisak: Tiskarna ARMA
Izdanje: 100 kom
Proizvođač zadržava pravo na tehničke promjene.
Slike ne odražavaju konačnu tehničku provedbu.
www.varstroj.si
varstroj
Mi smo veće proizvodno preduzeće sa
sjedištem u mjestu Lendava, kojo leži u
blizini mađarske, hrvatske i austrijske
granice. Proizvodimo široku paletu proizvoda, od transformatora za zavarivanje,
usmjerivača, aparata za MIG /MAG postupak zavarivanja, invertorskih aparata za
zavarivanje, CNC naprava za plamensko i
plazmeno rezanje do mikroprocesorsko
upravljanih naprava za automatizovano i
robotizovano zavarivanje. Proizvode izvozimo u evropske države i mnoge države
izvan Europe. Proizvodi su izrađeni u
skladu sa važećim zakonima u EU (po
zahtjevima za CE znak). Preduzeće Varstroj takođe od 1999. godine ima certifikat
ISO 9001. Bogata ponuda kvalitetnih proizvoda, dugogodišnja tradicija, dobar
geografski položaj i odgovarajući proizvodni i kadrovski kapaciteti su garancija
za uspješne poslovne odnose.
Varstroj d.d.
Industrijska ulica 4, 9220 Lendava
T.: 00 386 (0)2 57 88 820
F.: 00 386 (0)2 57 51 277
[email protected]
www.varstroj.si
Download

Izvedbe rezača