Tehničke karakteristike
Stone-Veneer / Sahara – fleksibilan furnir peščanog kamena, primena u enterijerima
Područja primene
• za oblaganje zida, plafona i poda
• poslovnih objekata, izložbenih prostora i sl.
• za frontove namještaja, vrata
• unutrašnjost automobila, vagona, aviona
i slična područja primene
• pogodan za predmete manjih radijusa
Tehnički podaci (neobrađen materijal)
Prednja strana:
Zadnja strana:
Oslobođen štetnih sastojaka:
Vatrootpornost:
Debljina (mm)
Težina kg/m2:
Osobine
• prirodan kameni furnir, svaki list je unikatan
• hrapava površina
• brzo i jednostavno do gotovog proizvoda
• lagan i fleksibilan
• B1 – oslanjajući se na DIN 4102
prirodni kamen – reljefne strukture
tekstil
Stone-Veneer Sahara je bez formaldehida
pojedinačna provera (ovisna o nosivom materijalu)
1,0 - 2,5
cca. 2,50 (ovisno o strukturi površine)
- u velikoj meri zavisi od primeni ,podloga može biti na npr.160 g papiru tj. foliji ili HPL-ploči (laminat)
-
HPL ploče (laminati),šperploče, HDF i MDF ploče odlično su se pokazale kao kao nosivi materijali.
uglavnom odgovaraju lepila (PVAC) i lepila koja se upotrebljavaju kod presovanja na nosivi materijal
svakako preporučujemo pridržavati se uputstva o primeni propisan lepka koji je propisan od strane proizvođača ( pritisak, temperatura, vrieme presovanja,itd.).
Za proizvodnju međusobno spajanih elemenata preporučuje se isključivo simetrično postavljanje.
Prilikom presovanja Stone Veneer na nosivi materijal preporuka je upotreba jastučića za presovanje ili biofaser (lesonit).
Prilikom mehaničke obrade (rezanja, CNC,bušenje i sl.) može doći do varničenja, stoga molimo svakako primenu odgovarajuće mere zaštite.
Dostupne dimenzije (mm) (krojenje i ostale ne standardne dimenzije na upit )
Br. artikla.
Vrste kamena
1.220 x 610
62090/0001
Sahara (furnir peščanog kamena)
•
2.650 x 1.250
na upit
Zaštita površine
Standardno je prednja strana već impregnirana i lakirana a kako bi površina furnira Euroveneer Stone Sahara i prilikom van standardne primene bila
zaštićena,imamo optimalna rešenja koja su razvijena u saradnji s našim partnerima,zatražite prilikom kupovine naše stručno mišljenje.
Način upotrebe
Prilikom obrade užih radijusa Euroveneer Stone Saharu je potrebno tokom obrade dodatno je zagrevati pištoljem na topli vazduh.
Napmena: sertifikate i ostale tehničke podatke možete dobiti na upit.
Za daljnje informacije stojimo Vam na raspolaganju !
Aust ri ja - Nj em ačk a - Češ k a - S l ov ač ka - M ađar ska - Hr v at sk a - S l ov eni j a - Rum unj sk a - B ugarsk a – B osna i Herc eg ovi n a - Ukr aji n a – Sr bi j a – Rusi j a – P ol js ka
Download

Tehničke karakteristike