Flajer Multan 71-2
druga strana.pdf
2/18/2011
7:06:57 AM
Da li želite da saznate više o proizvodu Multan® 71- 2?
Uverite me u mogućnosti koje pruža Multan® 71- 2
Želim:
Telefonsku konsultaciju
Da ugovorim sastanak
Da dobijem detaljne tehničke liste proizvoda
Da testiram Multan® 71- 2
Da sprovedem procesnu analizu sa Multan® 71- 2
Ime
Fabrika
Adresa / kućni br.
Poštanski broj /
grad
Telefon
Fax
E-mail:
Ovde predstavljene informacije su rezultat testiranja i dosadašnjeg iskustva na terenu. Navedene informacije ne treba shvatiti kao
garanciju ili iskaz za koji preuzimamo pravnu odgovornost. Informacije su ponuđene kako biste ih razmotrili, ispitali i proverili.
Henkel Srbija d.o.o.
General Industry / Površinska obrada
Bulevar Oslobođenja 383
11000 Beograd
Srbija
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internet:
+ 381 11 2072 271
+ 381 11 2072 273
[email protected]
www.henkel-multan.com
Flajer Multan 71-2
prva strana.pdf
2/18/2011
7:04:29 AM
Multan® 71- 2
Za opštu namenu
*
ja
i
c
a
v
o
In
Multan® 71- 2 Emulzija za obradu metala koja
se meša sa vodom, sa patentiranim sistemom
emulgovanja za opšte namene mašinskih obrada i
brušenja.
Emulzija za obradu metala koja se ne razdvaja.
®
Prednosti koje pruža Multan 71- 2:
Visoka stabilnost i otpornost na mikroorganizme
Vrlo dobra zaštita od korozije
Odlična svojstva pranja što osigurava visok nivo
čistoće delova koje se obrađuju, alata i mašina
Fino naneta emulzija se ne zadržava na
delovima koji se obrađuju i brzo se sa njih ocedi
Ne sadrži odvajače na bazi formaldehida
Bez mirisa
* Jednostavno rukovanje, pošto ne sadrži
baktericide. Nije potrebno naknadno
dodavati baktericid.
Visoka ekonomičnost procesa:
Niska početna koncentracija (5 – 8 %) i značajno
%)
manje dopune koncentracije
Slaba sklonost ka penušanju pri tvrdoći vode od
3,5°dH pa na više
Primena:
Pogodan za širok spektar operacija mašinske
obrade: bušenje, struganje, testerisanje,glodanje,
izrada navoja, brušenje.
Pogodan za širok spektar materijala:
čelik, visoko legirani čelik, liveno gvožđe,obojeni
metali i legure aluminijuma.Obrada mesinga samo
je delimično moguća.
Download

Da li želite da saznate više o proizvodu Multan® 71