Technický list Duocoll 1056 D4 DUOCOLL 1056 D4
Popis produktu:
Jednozložkové kopolymérne disperzné lepidlo s vysokou
odolnosťou voči vode, ktoré spĺňa požiadavky normy EN 204 pre
lepidlá kategórie D4 a taktiež normu WATT 91.
Báza:
PVAc – zosieťujúci polyvinylacetát
Technické údaje:
Viskozita [mPas]:
Obsah sušiny [%]:
pH:
MTF [°C]:
Farba:
Doporučený
spôsob
spracovania:
Optimálne podmienky použitia lepidla Duocoll 1056 D4 – pre
dosiahnutie DIN - EN 204 odolnosť D4:
Teplota materiálu, prostredia a lepidla [°C]:
18-22
Vlhkosť dreva [%]:
8-12
Relatívna vlhkosť vzduchu [%]:
65 – 75
Nános lepidla:
jedno alebo dvojstranný
150 – 180
Množstvo [g/m2]:
Lisovací tlak [N/mm2]:
0,5 – 1,0
Lisovací čas [min]:
20 - 30
ca. 7000 ± 3000
ca. 48 ± 1
ca. 3.0 ±0,1
ca. 3
biela, mliečna
Vhodné na lepenie mäkkého a tvrdého dreva, na lepenie
laminátových a melamínových papierov na drevotriesku, MDF
a taktiež pri výrobe nábytku do kúpelne a kuchyne, kde sa
požaduje odolnosť voči vlhkosti.
Balenie:
30 kg vedro, 1080 kg kontajner
Skladovanie:
Minimálna doba uskladnenia v originálnych a dobre uzatvorených
obaloch v suchom prostredí (20°C) je 12 mesiacov od
vyskladnenia. Teplota skladovania by nemala prekročiť 25°C počas
skladovania. Držte ďalej od zdrojov tepla.
Informácie uvedené v tomto technickom prospekte sú založené na praktických skúsenostiach a výsledkoch našich laboratórnych testov. Hodnoty sú priebežne aktualizované podľa posledného stavu technológie. Toto vydanie nahrádza všetky doterajšie vydania a je platné od uvedeného dátumu. 
Download

DUOCOLL 1056 D4 - Prestolarov.sk