TEKNİK EVSAF FORMU
MALZEME İLE İLGİLİ İSTENİLEN
BELGELER
VE ŞARTLAR
MALZEME ÖZELLİKLERİ/TANIMI
GARANTİ
AMBALAJ
VE
ETİKETLEME
MONTAJ
1. Her bir mastar seti 1 (bir) adet geçer ve 1 (bir) adet geçmez olmak üzere 2 (iki) parça mastardan
oluşmaktadır.
2. Mastarlar ayarsız (solid) özelliğe sahiptir.
3. Mastarlar ANSI/ASME B47.1 standardına uygun imal edilmiştir kalibre esasları belirtilen
standarda uygun seçilmiş olacaktır.
4. Kalibre esasları belirlenirken mastar dişlerinin Fed.Std.H28/6 veya ANSI/ASME B1.2 serisine
uygun özellikte ve üretim sonrası kontrollerinin MIL-STD-120’ye uygun yapılmış olduğu
değerlendirilecektir.
5. Mastarlar ANSI/NCSL Z540-1 veya MIL-STD-45662A veya ISO/IEC 17025’e uygun kalibre
edilmiş olacaktır. Hangi standarda uygun kalibre yapıldığı firma tarafından her bir mastar seti için
düzenlenecek kalibre belgelerine yazılmak suretiyle beyan edilecektir.
6. Yüklenici firmanın; TÜRKAK tarafından verilmiş TS/EN/ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon
Laboratuarının yeterliliği için Genel Şartlar” kapsamında yeterliliği olacaktır ve belgeyi malzemeyi
teslim alma aşamasında idareye sunacaktır.
7. Mastarların anma ölçüleri, miktarları ve dağıtım birimi bilgileri EK-A’da verilmiştir.
8. Mastarlar, ilgili firmaya elden/kargo ile 1’inci HİBM K.lığı ilgili atölyesinden sevk edilecek ve yine
ilgili atölyeye hasar görmeyecek şekilde ambalajlanmış olarak teslim edilecektir.
DOKÜMAN
İHTİYAÇ
MİKTARI
EĞİTİM
MASTAR SETİ KALİBRE
HİZMETİ ALIMI
1
MALZEME
BİLGİLERİ/TEKNİK
ÖZELLİKLER
MALZEMENİN ADI
İSTENİLEN
KALİTE/
ÜRÜN
BELGELERİ
S/N
İHTİYAÇ BİRİMİ
AD -SOYAD - RÜTBE - İMZA
KULLANICI /
SORUMLU
PERSONEL
Yavuz BAŞKAN
İşçi
14 TAKIM
ATELYE
MÜHENDİSİ/
SORUMLUSU
Binnur MUTLU
İşçi
X
DİĞER HUSUSLAR
1. Alım konusu hizmetin/hizmetlerin idarece belirlenecek teslim yerlerinde verilmesi esnasında ihtiyaç duyulan nakliye, taşınma, yükleme, istifleme, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler yüklenici tarafından
karşılanacaktır. İdareden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.
2. Bu alım için Sözleşme yapılacak olup yürürlükteki oranlarda Sözleşme Damga Vergisi yatırılacaktır.
4. Bu alım için Teminat verilmeyecektir.
5. Teslim edilecek hizmet/hizmetler esnasında herhangi bir montaj işlemi yapılmayacaktır.
6. Teslim edilecek hizmet/hizmetler için her hangi bir eğitim verilmeyecektir
7. Bu alım için garanti ile ilgili husus bulunmamaktadır.
MALZEMEYE İHTİYAÇ DUYULAN ATÖLYE MÜDÜRÜ/ KOMUTANI ONAYI
İMZA:
ADI SOYADI:
RÜTBESİ:
GÖREVİ:
TELEFON NUMARASI:
AÇIKLAMA:
Muzaffer BAKİ
Hv.Müh.Bnb.
İmalat Müdürü
4411
MALZEMENİN EVSAFI UYGUNDUR.
1
Proje Numarası :14150 Tarih:07 Temmuz 2014 13:38:32
TEKNİK EVSAF FORMU
EK-A
MASTAR SETİ KALİBRE HİZMETİ ALIMI
SIRA
NUMARASI
ANMA ÖLÇÜSÜ / PARÇA NUMARASI
STOK NUMARASI
MİKTARI
1
5/16-24 UNF-3A LH GO NOT
522027HC06382
1 SET (2 ADET)
2
1.1/2-16 UN-1524-3A GO N
522027HC06400
1 SET (2 ADET)
3
2-16 UN-3A RING GO-NO GO
522027HC12314
1 SET (2 ADET)
4
1.5/16-18 UNEF-3A RING
522027HC12315
1 SET (2 ADET)
5
1.1/4-12 UNJF-3A RING G
522027HC54112
1 SET (2 ADET)
6
0,844-18 UNJS-3A RING G (PITCH DIA: 0.8029-0.8069)
522027HC54113
1 SET (2 ADET)
7
15/16-16 UNJ-3A RING GO
522027HC54114
1 SET (2 ADET)
8
1.3/8X32 UNS-3A RING GO (PITCH DIA: 1.3517-1.3547)
522027HC08298
1 SET (2 ADET)
9
1/2-20 UNF-3A RING GO-NO
522027HC08297
1 SET (2 ADET)
10
7/8-16 UNJF-3A GO-NO GO
522027HC08303
1 SET (2 ADET)
11
13/16-16 UNJ-3A RING G
1.11/16-16 UNJS-3A RING
522027HC12967
1 SET (2 ADET)
522027HC54115
1 SET (2 ADET)
1.5/16-12 UNJF-3A RING
522027HC12968
5220007515834
1 SET (2 ADET)
1 SET (2 ADET)
12
13
14
1.7/16-18 UNEF-3A GO-NOGO (MILSTD117)
2
Proje Numarası :14150 Tarih:07 Temmuz 2014 13:38:32
Download

TEKNİK EVSAF FORMU