E
GNEZDA SA AUTOMATSKIM SAKUPLJANJEM JAJA ZA BROJLERSKE RODITELJE
Astroturf
3 – godina garancija
3 – godina garancija
VIŠE VISOKO KVALITETNIH JAJA ZA NASAD
13—godišnja
garancija
 KoKOON-gnezda su napravljena od drveta da bi se stvorila udobna,



2
SISTEM ISTERIVANJA „ Neţnim dodirom „




3
prirodna sredina za kokoši.
Astrofurt – podloga gnezda sprečava lom jaja I održava ih čistim .
Fleksibilna, individualna krilca usmeravaju jaja bezbedno do centralne
transportne trake za jaja.
Perforacije na transportnoj traci maksimalno smanjuju kotrljanje jaja i
održavaju dobru klimu u centralnom, zaštitnom kanalu za jaja.
Jedna vertikalna gredica odvaja dve centralne transportne trake da bi
se sprečilo udaranje jaja jedno o drugo.
Isterivanje kokoši odvija se u malim, nežnim pokretima.
Plastični zatvarači, zavese, štite grla od povreda.
Zaobljeni oblik zavesa, maksimalno povećava zapreminu gnezda.
Sistem automatskog isterivanja ima linearne motore sa lakim
održavanjem..
VEOMA KOMFORNE, HIGIJENSKE REŠETKE
 Glatke veoma udobne sa površinom koja ne klizi, bez oštrih ivica i

uglova.
Idealno odvoĎenje izmeta, da bi noge kokoši bile čiste.
4
ČVRSTA, POSTOJANA GNEZDA
 Čvrst ram postolja napravljen je od galvaniziranog čelika.
 Gnezda su napravljena od filmom presvučene šperploče
otporne na vodu..
5
UŠTEDA RADNE SNAGE, LAKO ODRŢAVANJE
 Centralno automatsko sakupljanje jaja sa varijabilnom brzinom.
 Široki poklopac gnezda radi optimalne kontrole i održavanja.
 Otvorena konstrukcija gnezda sa lako uklonjivim delovima radi
efikasnog i brzog čišćenja..
 Podloge gnezda napravbljene sa perforiranim dnom radi
efektnog samočišćenja..
6
TEHNIČKE KONSTRUKCIJE
K-S1
KoKOON je ekskluzivan
ROXELL proizvod.
TM
ROXELL zadrţava pravo da
vrši modifikacijeradi
poboljšanja svojih proizvodaili
sistema, bez prethodnog
obaveštenja..
Duţina / sekcija (mm)
Širina / nsekcija mm)
Visina (mm)
Broj otvora za gnezda
Dimenzija otvora gnezda (mm)
Površina gnezda (m²)
Max. grla / sekcija / gnezda
Širina transportne trake za jaja (mm)
Brzina transportne trake za jaja
Rešetka: materijal
Rešetka: dimenzija posedinačne
rešetke (mm)
Rešetka: izbor širine (mm)
Vaš Roxell
ov
K-S2
K-D1
790
910
2
1490
1400
4
910
4
www.roxell.com
1400
8
1200 x 450
1,08
100
1 x 250
2,16
2,16
200
200
2 x 250
2 x 250
Promenljivo između 0 – 3 m/min.
Polipropilene: sivo ili belo
(1000 x 570) or (1200 x 570)
4,32
400
4 x 250
1000/1200/1500/1800/2000/2200/2400/2500/3000
servisni punkt:
ZASTUPNIK
DOO ―AGRICON CO.‖
21000 Novi Sad, Gagarinova 22
Posetite naš website!
K-D2
2470
Tel.: 021 / 443 762, 443 070
Fax.: 021 / 442 070
E-mail: [email protected]
Web:http//www.agriconco.com
Kod Roxell možete da računate na izuzetnu pomoć i usluge od strane iskusnog distributera i našeg osoblja..
Download

gnezda sa automatskim sakupljanjem jaja za brojlerske