tri tipična primera za opremanje objekata za brojlerske roditelje
Opšta pomoć za planiranje
Tip 1
Vrsta živine
Gustina naseljenosti grla/m2
Vrsta hranjenja
Broj grla/
m valova
Odgoj broiler. roditelja
Proizvodnja brojler. roditelja Ø 3,5 kg
Nosilje Ø 2 kg
Kokice Ø 1,5 kg
Brojleri 1,5-1,7 kg
Brojleri 1,7-2,5 kg
7 - 10
4,5 - 6,5
6- 8
8 - 10
22 - 24
18 - 20
restriktivno
restriktivno
po volji
graničeno
po volji
kontrolisano
14
12
20
20
50
30
-
rešetkasti pod u sredini objekta
automatsko grupno gnezdo postavljeno u centar
odvojeno hranjenje petlova spolja na obe strane dužine staje
stojeći ili viseći sistem lančanog hranjenja
linije sa nipl-pojilicama na rešetkastom podu,
ispred gnezda
-
cm strane
valova/grlu
17
15
25
25
65
40
Hrane po grlu na
dan u gr
12 - 14
12 - 15
8 - 10
8 - 10
3- 4
5- 7
do 100 g
130 - 170
110 - 130
20 - 110
20 - 150
20 - 190
Kod naznačenih vrednosti se radi o srednjim vrednostima, koje se moraju prilagoditi prema rasi i klimi.
1 linija – 1 smer
2 linije – 2 smera
150 m
3 linije – 3 smera
150 m
12, 18 ili 36 m/min
1
150 m
4
6
3
9
-
2
85 m
rešetkasti pod na oba podužna zida objekta
automatsko grupno gnezdo na rešetkastom podu
odvojeno hranjenje petlova u sredini objekta
sistem lančanog hranjenja na rešetkastom podu
nipl-pojilice ili okrugle pojilice na rešetkastom podu ispred gnezda
60 m
12 ili 18 m/min
120 m
12, 18 ili 36 m/min
12 ili 18 m/min
9
6
3
1
5
10
Tip 3
-
dva reda gnezda za ručno skupljanje
stojeći ili viseći sistem lančanog hranjenja
odvojeno hranjenje petlova u sredini objekta
linije sa nipl-pojilicama blizu gnezda
nema rešetkastog poda
1
Legenda
4
8
3
7
12, 18 ili 36 m/min
12 ili 18 m/min
Koš za hranjenje
Tip koš
MPF
1 linija
MPF
2 linije
MPF
3 linije
Mini
1 linija
Mini
2 linije
Mini
3 linije
Koš za hranjenje*
MPF produžetak*
Mini produžetak*
Noge*
110 litara
258 litara
1250 litara/
1850 litara
150 litara
305 litara
1250 litara/
1850 litara
190 litara
357 litara
1250 litara/
1850 litara
50 litara
240 litara
1250 litara/
1850 litara
70 litara
240 litara
1250 litara/
1850 litara
90 litara
240 litara
1250 litara/
1850 litara
-
-
* 100 litara odgovara oko 65 kg hrane
4
150 m
85 m
Postoji još mogo mogućnosti za raspored stanica hrane. Dozvolite da Vas posavetuju naši stručnjaci.
Noge za povrat hrane
Točak za povrat hrane
2
35 m
2
1 lančano hranjenje,
stojeći
2 lančano hranjenje,
viseće
3 odvojeno hranjenje
petlova
4 nipl-pojilice
5 okrugle pojilice
6 automatsko grupno
gnezdo
7 gnezdo za ručno
skupljanje
8 transportna kolica
za jaja
9 rešetkasti pod sa
plastičnim rešetkama
10 silos sa sistemom
vaganja
!
-
-
!
-
!
-
! Posebna oprema
- Standardna oprema
Pogoni*1
Opis tipa
MPF 12 m/min
Snaga motora u kW (3 Ph, 50 Hz)
Najveća dužina lanca u m*3 (1 linija)
Mini produžetak u m*3 (2 linije)
0,37
180
*1
*2
*3
0,75
300
2 x 125
MPF 18 m/min
1,1
300
2 x 125
MPF 36 m/min*2
1,1
180
1,5
200
2,2
300
MPF 18 /36 m/min*2
1,1 / 1,4
180
Za ograničenu ishranu, brzina lanca i dužina kruga treba da je tako podešena da 1 krug bude najviše 5 minuta.
Za pogone 36 m/min preporučujemo vrementsko upravljanje sa programom u sekundima. Čistači hrane se ne mogu ovde koristi.
Navedena dužina lanca je ispravna uključujući 4 skretnice 90˚. Za svaku dodatnu skretnicu maksimalna dužina lanca skraćuje se za 12,5 m;
za jednofazne motore i za ograničenu ishranu, smanjuje se najveća dužina lanca za 30 %.
Azija
Big Dutchman Asia
No. 25, Jalan Pemberita (U1/49)
Temasya Industrial Park · Section U1
40150 Shah Alam · Selangor Darul Ehsan · Malaysia
Tel. +60-3-556 923 20 · Fax +60-3-556 958 30
e-mail: [email protected]
Nemačka
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta · Germany
Tel. +49(0)4447-801-0
Fax +49(0)4447-801-237
E-Mail: [email protected]
SAD
Big Dutchman, Inc.
P.O. Box 1017 · Holland, MI 49422-1017 · USA
Tel. +1-616-392 59 81
Fax +1-616-392 61 88
e-mail: [email protected]
Tehnički podaci predmet izmena. ser 1/2003
Tip 2
Automatsko hranjenje lancem
Za savremenu živinarsku proizvodnju
Automatsko hranjenje lancem za odgoj i proizvodnju brojlerskih i roditelja nosilja, za nosilje u podnom držanju i odgoj kokica i brojlera – pouzdani sistem za hranjenje već prelo 60 godina
Koš za hranu
Nova era u živinarskoj industriji
počinje 1938 kada je Big
Dutchman predstavio prvi
automatizovani lančasti
sistem hranjenja na svetu.
Zahvaljujući njegovoj robusnosti i jednostavnom principu
ovaj sistem hranjenja se do
danas milion puta dokazao.
Osnovni koncept.koš,
pogonska jedinica, valov,
skretnica i Big Dutchman-ov
lanac za hranjenje CHAMPION
je do danas ostao.
Koš za hranu se može isporučiti u
raznim verzijama zadovoljavajući
sve zahteveme. Njegov kapacitet je
različit prema broju linija hranjenja i
veličini produžetaka.
Nivo hrane u valovu može se precizno podesiti pomoću klizača.
Opciono, koš za hranu može biti
opremljen točkom za povrat hrane
koji sprečava prelivanje hrane.
INTEGRA plastične rešetke
Ukupni sistem ipak se stalno
poboljšavao i prilagodio se
današnjim uslovima modernog
držanja živine.
Big Dutchman je razvio idealan,
brz, sistem za restriktivnu
ishranu brojlerskih roditelja
sa povećanom brzinom
transporta od 36 m/min.
Prvi sistem hranjenja lancem iz 1938 u SAD
Koš za hranu
Kokoške se
hrane
proizvodnje
ditelji u fazi
Brojlerski ro
iz stojećeg si
stema za hran
jenje sa lanc
em
Pogonska jedinica
Pogon lanca je uvek odvojen od
koša da bi se sistem mogao lako
prilagoditi, bez problema, u svakoj
situaciji u objektu. Pogoni se izvode za 1 ili 2 linije, sa jednostavnim
podešavanjem visine.
Brzina lanca može biti 12, 18 ili
36 m/min zavisno od tipa hranjenja
(ad libitum (po volji) ili ograničena).
Masivno kućište i povratljivi lančanik
garantuju rad bez problema.
INTEGRA plastični pod, koji je razvio
Big Dutchman, je idealno prilagođen
za brojlerske roditelje. Njegove
prednosti su:
) Udobne i mekane, neklizajuće
= sigurno mesto za stajanje živine
= zdrava donja strana stopala
= poboljšana ugodnost živine
) Nema oštrih ivica i uglova
= nema opasnosti od povreda
= nema modrica na grudima
) Intergrisano sedalo u obliku duple
trake sa dodatnom mekom oblogom
= najveća ugodnost pri sedenju
= minimalni pritisak infekcije na
donju stranu stopala
) Veoma mala gornja površina,
slična kao žičani pod
= optimalno propadanje đubreta
= pod ostaje veoma čist u čitavom
periodu proizvodnje
) Nema kontaktnih površina između
rešetki
= sprečava legla parazita
= jednostavno i temeljno čišćenje
) Jednostavna i brza montaža
Dupla traka sa dodatnom mekom oblogom
Rešetkasti pod – jednostavan za montažu
Pribor
Pogonska jedinica
nju
dnom drža
Nosilje u po
Tipični primer opremanja objekta za brojlerske roditelje
Odvojeno hr
anjenje petlo
va iz hranili
ce Male Pan
Pored glavnih sastavnih delova Big
Dutchman-ovog sistema hranjenja
sa lancem možemo Vam ponuditi
korisne dodatke. Tu spadaju čistači
hrane, razdvajači i zatezači lanca,
tajmeri, izbacivači pilića, poklopci,
lspusti za hranu. Naši stručnjaci će
Vas rado posavetovati.
90˚ skretnica
Valov za hranu
Stojeći sistem hranjenja
Autolimit – precizna vaga za hranu
Male Pan 330 za odvojeno hranjenje petlova
Kvalitet je preduslov za rad bez
problema. To se posebno odnosi
na 90˚ skretnicu bez potrebe
održavanja. Tehničko rešenje:
) točak skretnice sa plastičnom
čaurom ne zahteva podmazivanje
) potpuno otvrdnuta vođica
) masivno kućište sa poklopcem
koji se skida
) toplo-nanesena, plastična
površinska zaštita
To znači: dug životni vek, minimum
kvarova, nema održavanja.
Idealan oblik i širina valova za hranu
garantuje da živina neće smetati
jedna drugoj u toku jela. Gubici
hrane su smanjeni na neizbežan
minimum. Nudimo Vam valove za
hranu sa dva različita profila:
Normalni (regular) model valova
za brojlere i kokice
Specijalni (medium) model valova
za nosilje i roditelje
Odgovarajuća spojnica valova za stojeću ili ovešenu verziju osigurava idealno pravi liniju hranjenja.
Samo lanac za hranjenje CHAMPION
može da raspodeljuje hranu ravnomerno, brzo i pouzdano. Pošto
lanac doprema hranu do živine, a
sprečeno je razlaganje hrane, postiže
se ravnomerna težina. Može se
podesiti transportni kapacitet od
0,7 do 1,5 kg hrane/m.
Stabilne plastične noge (sa nagibom
od 4˚ ili 8˚, u zavisnosti od rešetkastog poda) imaju dug vek trajanja
iako stoje u prostirci.
Precizno vaganje hrane je
preduslov za kontrolisano ili
ograničeno hranjenje. Željena
dnevna količina hrane se
podešava na vagi i onda se
puni veliki merni koš. Na taj
način živina stalno dobija tačnu
količinu hrane, ni više ni manje.
Merni koš se može isporučiti u
dve različite veličine: 1250 l ili
1850 l.
Sledeći tip vaganja hrane je Big
Dutchman-ov sistem za vaganje
silosa-bilo mehanički ili elektronski.
Kada se petlovi hrane odvojeno
koristi se sistem Augermatic.
Opremljen je hranilicama prečnika
330 mm koje su posebno podesne
za ishranu petlova. Jednu hranilicu
koristi 7 do 9 petlova. Čvrste i stabilne veze na cev, bez problema,
izdržavaju težinu petlova tokom
hranjenja. Umetak za smanjenje
volumena unutar hlanilice osigurava
brzo, ravnomerno i istovremeno
snabdevanje svih hranilica hranom.
MP 330 može se isporučiti sa ili bez
kliznog zatvarača.
90˚ skretnica sa landem za hranjenje CHAMPION
Medium model valova sa visoko- profilnom rešetkom. ovešeni
Stojeći sistem hranjenja sa lancem
Autolimit vaga za hranu
Čvrsto povezivanje na cev i umetak za smanjenje zapremine
Automatsko hranjenje lancem za odgoj i proizvodnju brojlerskih i roditelja nosilja, za nosilje u podnom držanju i odgoj kokica i brojlera – pouzdani sistem za hranjenje već prelo 60 godina
Koš za hranu
Nova era u živinarskoj industriji
počinje 1938 kada je Big
Dutchman predstavio prvi
automatizovani lančasti
sistem hranjenja na svetu.
Zahvaljujući njegovoj robusnosti i jednostavnom principu
ovaj sistem hranjenja se do
danas milion puta dokazao.
Osnovni koncept.koš,
pogonska jedinica, valov,
skretnica i Big Dutchman-ov
lanac za hranjenje CHAMPION
je do danas ostao.
Koš za hranu se može isporučiti u
raznim verzijama zadovoljavajući
sve zahteveme. Njegov kapacitet je
različit prema broju linija hranjenja i
veličini produžetaka.
Nivo hrane u valovu može se precizno podesiti pomoću klizača.
Opciono, koš za hranu može biti
opremljen točkom za povrat hrane
koji sprečava prelivanje hrane.
INTEGRA plastične rešetke
Ukupni sistem ipak se stalno
poboljšavao i prilagodio se
današnjim uslovima modernog
držanja živine.
Big Dutchman je razvio idealan,
brz, sistem za restriktivnu
ishranu brojlerskih roditelja
sa povećanom brzinom
transporta od 36 m/min.
Prvi sistem hranjenja lancem iz 1938 u SAD
Koš za hranu
Kokoške se
hrane
proizvodnje
ditelji u fazi
Brojlerski ro
iz stojećeg si
stema za hran
jenje sa lanc
em
Pogonska jedinica
Pogon lanca je uvek odvojen od
koša da bi se sistem mogao lako
prilagoditi, bez problema, u svakoj
situaciji u objektu. Pogoni se izvode za 1 ili 2 linije, sa jednostavnim
podešavanjem visine.
Brzina lanca može biti 12, 18 ili
36 m/min zavisno od tipa hranjenja
(ad libitum (po volji) ili ograničena).
Masivno kućište i povratljivi lančanik
garantuju rad bez problema.
INTEGRA plastični pod, koji je razvio
Big Dutchman, je idealno prilagođen
za brojlerske roditelje. Njegove
prednosti su:
) Udobne i mekane, neklizajuće
= sigurno mesto za stajanje živine
= zdrava donja strana stopala
= poboljšana ugodnost živine
) Nema oštrih ivica i uglova
= nema opasnosti od povreda
= nema modrica na grudima
) Intergrisano sedalo u obliku duple
trake sa dodatnom mekom oblogom
= najveća ugodnost pri sedenju
= minimalni pritisak infekcije na
donju stranu stopala
) Veoma mala gornja površina,
slična kao žičani pod
= optimalno propadanje đubreta
= pod ostaje veoma čist u čitavom
periodu proizvodnje
) Nema kontaktnih površina između
rešetki
= sprečava legla parazita
= jednostavno i temeljno čišćenje
) Jednostavna i brza montaža
Dupla traka sa dodatnom mekom oblogom
Rešetkasti pod – jednostavan za montažu
Pribor
Pogonska jedinica
nju
dnom drža
Nosilje u po
Tipični primer opremanja objekta za brojlerske roditelje
Odvojeno hr
anjenje petlo
va iz hranili
ce Male Pan
Pored glavnih sastavnih delova Big
Dutchman-ovog sistema hranjenja
sa lancem možemo Vam ponuditi
korisne dodatke. Tu spadaju čistači
hrane, razdvajači i zatezači lanca,
tajmeri, izbacivači pilića, poklopci,
lspusti za hranu. Naši stručnjaci će
Vas rado posavetovati.
90˚ skretnica
Valov za hranu
Stojeći sistem hranjenja
Autolimit – precizna vaga za hranu
Male Pan 330 za odvojeno hranjenje petlova
Kvalitet je preduslov za rad bez
problema. To se posebno odnosi
na 90˚ skretnicu bez potrebe
održavanja. Tehničko rešenje:
) točak skretnice sa plastičnom
čaurom ne zahteva podmazivanje
) potpuno otvrdnuta vođica
) masivno kućište sa poklopcem
koji se skida
) toplo-nanesena, plastična
površinska zaštita
To znači: dug životni vek, minimum
kvarova, nema održavanja.
Idealan oblik i širina valova za hranu
garantuje da živina neće smetati
jedna drugoj u toku jela. Gubici
hrane su smanjeni na neizbežan
minimum. Nudimo Vam valove za
hranu sa dva različita profila:
Normalni (regular) model valova
za brojlere i kokice
Specijalni (medium) model valova
za nosilje i roditelje
Odgovarajuća spojnica valova za stojeću ili ovešenu verziju osigurava idealno pravi liniju hranjenja.
Samo lanac za hranjenje CHAMPION
može da raspodeljuje hranu ravnomerno, brzo i pouzdano. Pošto
lanac doprema hranu do živine, a
sprečeno je razlaganje hrane, postiže
se ravnomerna težina. Može se
podesiti transportni kapacitet od
0,7 do 1,5 kg hrane/m.
Stabilne plastične noge (sa nagibom
od 4˚ ili 8˚, u zavisnosti od rešetkastog poda) imaju dug vek trajanja
iako stoje u prostirci.
Precizno vaganje hrane je
preduslov za kontrolisano ili
ograničeno hranjenje. Željena
dnevna količina hrane se
podešava na vagi i onda se
puni veliki merni koš. Na taj
način živina stalno dobija tačnu
količinu hrane, ni više ni manje.
Merni koš se može isporučiti u
dve različite veličine: 1250 l ili
1850 l.
Sledeći tip vaganja hrane je Big
Dutchman-ov sistem za vaganje
silosa-bilo mehanički ili elektronski.
Kada se petlovi hrane odvojeno
koristi se sistem Augermatic.
Opremljen je hranilicama prečnika
330 mm koje su posebno podesne
za ishranu petlova. Jednu hranilicu
koristi 7 do 9 petlova. Čvrste i stabilne veze na cev, bez problema,
izdržavaju težinu petlova tokom
hranjenja. Umetak za smanjenje
volumena unutar hlanilice osigurava
brzo, ravnomerno i istovremeno
snabdevanje svih hranilica hranom.
MP 330 može se isporučiti sa ili bez
kliznog zatvarača.
90˚ skretnica sa landem za hranjenje CHAMPION
Medium model valova sa visoko- profilnom rešetkom. ovešeni
Stojeći sistem hranjenja sa lancem
Autolimit vaga za hranu
Čvrsto povezivanje na cev i umetak za smanjenje zapremine
Automatsko hranjenje lancem za odgoj i proizvodnju brojlerskih i roditelja nosilja, za nosilje u podnom držanju i odgoj kokica i brojlera – pouzdani sistem za hranjenje već prelo 60 godina
Koš za hranu
Nova era u živinarskoj industriji
počinje 1938 kada je Big
Dutchman predstavio prvi
automatizovani lančasti
sistem hranjenja na svetu.
Zahvaljujući njegovoj robusnosti i jednostavnom principu
ovaj sistem hranjenja se do
danas milion puta dokazao.
Osnovni koncept.koš,
pogonska jedinica, valov,
skretnica i Big Dutchman-ov
lanac za hranjenje CHAMPION
je do danas ostao.
Koš za hranu se može isporučiti u
raznim verzijama zadovoljavajući
sve zahteveme. Njegov kapacitet je
različit prema broju linija hranjenja i
veličini produžetaka.
Nivo hrane u valovu može se precizno podesiti pomoću klizača.
Opciono, koš za hranu može biti
opremljen točkom za povrat hrane
koji sprečava prelivanje hrane.
INTEGRA plastične rešetke
Ukupni sistem ipak se stalno
poboljšavao i prilagodio se
današnjim uslovima modernog
držanja živine.
Big Dutchman je razvio idealan,
brz, sistem za restriktivnu
ishranu brojlerskih roditelja
sa povećanom brzinom
transporta od 36 m/min.
Prvi sistem hranjenja lancem iz 1938 u SAD
Koš za hranu
Kokoške se
hrane
proizvodnje
ditelji u fazi
Brojlerski ro
iz stojećeg si
stema za hran
jenje sa lanc
em
Pogonska jedinica
Pogon lanca je uvek odvojen od
koša da bi se sistem mogao lako
prilagoditi, bez problema, u svakoj
situaciji u objektu. Pogoni se izvode za 1 ili 2 linije, sa jednostavnim
podešavanjem visine.
Brzina lanca može biti 12, 18 ili
36 m/min zavisno od tipa hranjenja
(ad libitum (po volji) ili ograničena).
Masivno kućište i povratljivi lančanik
garantuju rad bez problema.
INTEGRA plastični pod, koji je razvio
Big Dutchman, je idealno prilagođen
za brojlerske roditelje. Njegove
prednosti su:
) Udobne i mekane, neklizajuće
= sigurno mesto za stajanje živine
= zdrava donja strana stopala
= poboljšana ugodnost živine
) Nema oštrih ivica i uglova
= nema opasnosti od povreda
= nema modrica na grudima
) Intergrisano sedalo u obliku duple
trake sa dodatnom mekom oblogom
= najveća ugodnost pri sedenju
= minimalni pritisak infekcije na
donju stranu stopala
) Veoma mala gornja površina,
slična kao žičani pod
= optimalno propadanje đubreta
= pod ostaje veoma čist u čitavom
periodu proizvodnje
) Nema kontaktnih površina između
rešetki
= sprečava legla parazita
= jednostavno i temeljno čišćenje
) Jednostavna i brza montaža
Dupla traka sa dodatnom mekom oblogom
Rešetkasti pod – jednostavan za montažu
Pribor
Pogonska jedinica
nju
dnom drža
Nosilje u po
Tipični primer opremanja objekta za brojlerske roditelje
Odvojeno hr
anjenje petlo
va iz hranili
ce Male Pan
Pored glavnih sastavnih delova Big
Dutchman-ovog sistema hranjenja
sa lancem možemo Vam ponuditi
korisne dodatke. Tu spadaju čistači
hrane, razdvajači i zatezači lanca,
tajmeri, izbacivači pilića, poklopci,
lspusti za hranu. Naši stručnjaci će
Vas rado posavetovati.
90˚ skretnica
Valov za hranu
Stojeći sistem hranjenja
Autolimit – precizna vaga za hranu
Male Pan 330 za odvojeno hranjenje petlova
Kvalitet je preduslov za rad bez
problema. To se posebno odnosi
na 90˚ skretnicu bez potrebe
održavanja. Tehničko rešenje:
) točak skretnice sa plastičnom
čaurom ne zahteva podmazivanje
) potpuno otvrdnuta vođica
) masivno kućište sa poklopcem
koji se skida
) toplo-nanesena, plastična
površinska zaštita
To znači: dug životni vek, minimum
kvarova, nema održavanja.
Idealan oblik i širina valova za hranu
garantuje da živina neće smetati
jedna drugoj u toku jela. Gubici
hrane su smanjeni na neizbežan
minimum. Nudimo Vam valove za
hranu sa dva različita profila:
Normalni (regular) model valova
za brojlere i kokice
Specijalni (medium) model valova
za nosilje i roditelje
Odgovarajuća spojnica valova za stojeću ili ovešenu verziju osigurava idealno pravi liniju hranjenja.
Samo lanac za hranjenje CHAMPION
može da raspodeljuje hranu ravnomerno, brzo i pouzdano. Pošto
lanac doprema hranu do živine, a
sprečeno je razlaganje hrane, postiže
se ravnomerna težina. Može se
podesiti transportni kapacitet od
0,7 do 1,5 kg hrane/m.
Stabilne plastične noge (sa nagibom
od 4˚ ili 8˚, u zavisnosti od rešetkastog poda) imaju dug vek trajanja
iako stoje u prostirci.
Precizno vaganje hrane je
preduslov za kontrolisano ili
ograničeno hranjenje. Željena
dnevna količina hrane se
podešava na vagi i onda se
puni veliki merni koš. Na taj
način živina stalno dobija tačnu
količinu hrane, ni više ni manje.
Merni koš se može isporučiti u
dve različite veličine: 1250 l ili
1850 l.
Sledeći tip vaganja hrane je Big
Dutchman-ov sistem za vaganje
silosa-bilo mehanički ili elektronski.
Kada se petlovi hrane odvojeno
koristi se sistem Augermatic.
Opremljen je hranilicama prečnika
330 mm koje su posebno podesne
za ishranu petlova. Jednu hranilicu
koristi 7 do 9 petlova. Čvrste i stabilne veze na cev, bez problema,
izdržavaju težinu petlova tokom
hranjenja. Umetak za smanjenje
volumena unutar hlanilice osigurava
brzo, ravnomerno i istovremeno
snabdevanje svih hranilica hranom.
MP 330 može se isporučiti sa ili bez
kliznog zatvarača.
90˚ skretnica sa landem za hranjenje CHAMPION
Medium model valova sa visoko- profilnom rešetkom. ovešeni
Stojeći sistem hranjenja sa lancem
Autolimit vaga za hranu
Čvrsto povezivanje na cev i umetak za smanjenje zapremine
tri tipična primera za opremanje objekata za brojlerske roditelje
Opšta pomoć za planiranje
Tip 1
Vrsta živine
Gustina naseljenosti grla/m2
Vrsta hranjenja
Broj grla/
m valova
Odgoj broiler. roditelja
Proizvodnja brojler. roditelja Ø 3,5 kg
Nosilje Ø 2 kg
Kokice Ø 1,5 kg
Brojleri 1,5-1,7 kg
Brojleri 1,7-2,5 kg
7 - 10
4,5 - 6,5
6- 8
8 - 10
22 - 24
18 - 20
restriktivno
restriktivno
po volji
graničeno
po volji
kontrolisano
14
12
20
20
50
30
-
rešetkasti pod u sredini objekta
automatsko grupno gnezdo postavljeno u centar
odvojeno hranjenje petlova spolja na obe strane dužine staje
stojeći ili viseći sistem lančanog hranjenja
linije sa nipl-pojilicama na rešetkastom podu,
ispred gnezda
-
cm strane
valova/grlu
17
15
25
25
65
40
Hrane po grlu na
dan u gr
12 - 14
12 - 15
8 - 10
8 - 10
3- 4
5- 7
do 100 g
130 - 170
110 - 130
20 - 110
20 - 150
20 - 190
Kod naznačenih vrednosti se radi o srednjim vrednostima, koje se moraju prilagoditi prema rasi i klimi.
1 linija – 1 smer
2 linije – 2 smera
150 m
3 linije – 3 smera
150 m
12, 18 ili 36 m/min
1
150 m
4
6
3
9
-
2
85 m
rešetkasti pod na oba podužna zida objekta
automatsko grupno gnezdo na rešetkastom podu
odvojeno hranjenje petlova u sredini objekta
sistem lančanog hranjenja na rešetkastom podu
nipl-pojilice ili okrugle pojilice na rešetkastom podu ispred gnezda
60 m
12 ili 18 m/min
120 m
12, 18 ili 36 m/min
12 ili 18 m/min
9
6
3
1
5
10
Tip 3
-
dva reda gnezda za ručno skupljanje
stojeći ili viseći sistem lančanog hranjenja
odvojeno hranjenje petlova u sredini objekta
linije sa nipl-pojilicama blizu gnezda
nema rešetkastog poda
1
Legenda
4
8
3
7
12, 18 ili 36 m/min
12 ili 18 m/min
Koš za hranjenje
Tip koš
MPF
1 linija
MPF
2 linije
MPF
3 linije
Mini
1 linija
Mini
2 linije
Mini
3 linije
Koš za hranjenje*
MPF produžetak*
Mini produžetak*
Noge*
110 litara
258 litara
1250 litara/
1850 litara
150 litara
305 litara
1250 litara/
1850 litara
190 litara
357 litara
1250 litara/
1850 litara
50 litara
240 litara
1250 litara/
1850 litara
70 litara
240 litara
1250 litara/
1850 litara
90 litara
240 litara
1250 litara/
1850 litara
-
-
* 100 litara odgovara oko 65 kg hrane
4
150 m
85 m
Postoji još mogo mogućnosti za raspored stanica hrane. Dozvolite da Vas posavetuju naši stručnjaci.
Noge za povrat hrane
Točak za povrat hrane
2
35 m
2
1 lančano hranjenje,
stojeći
2 lančano hranjenje,
viseće
3 odvojeno hranjenje
petlova
4 nipl-pojilice
5 okrugle pojilice
6 automatsko grupno
gnezdo
7 gnezdo za ručno
skupljanje
8 transportna kolica
za jaja
9 rešetkasti pod sa
plastičnim rešetkama
10 silos sa sistemom
vaganja
!
-
-
!
-
!
-
! Posebna oprema
- Standardna oprema
Pogoni*1
Opis tipa
MPF 12 m/min
Snaga motora u kW (3 Ph, 50 Hz)
Najveća dužina lanca u m*3 (1 linija)
Mini produžetak u m*3 (2 linije)
0,37
180
*1
*2
*3
0,75
300
2 x 125
MPF 18 m/min
1,1
300
2 x 125
MPF 36 m/min*2
1,1
180
1,5
200
2,2
300
MPF 18 /36 m/min*2
1,1 / 1,4
180
Za ograničenu ishranu, brzina lanca i dužina kruga treba da je tako podešena da 1 krug bude najviše 5 minuta.
Za pogone 36 m/min preporučujemo vrementsko upravljanje sa programom u sekundima. Čistači hrane se ne mogu ovde koristi.
Navedena dužina lanca je ispravna uključujući 4 skretnice 90˚. Za svaku dodatnu skretnicu maksimalna dužina lanca skraćuje se za 12,5 m;
za jednofazne motore i za ograničenu ishranu, smanjuje se najveća dužina lanca za 30 %.
Azija
Big Dutchman Asia
No. 25, Jalan Pemberita (U1/49)
Temasya Industrial Park · Section U1
40150 Shah Alam · Selangor Darul Ehsan · Malaysia
Tel. +60-3-556 923 20 · Fax +60-3-556 958 30
e-mail: [email protected]
Nemačka
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta · Germany
Tel. +49(0)4447-801-0
Fax +49(0)4447-801-237
E-Mail: [email protected]
SAD
Big Dutchman, Inc.
P.O. Box 1017 · Holland, MI 49422-1017 · USA
Tel. +1-616-392 59 81
Fax +1-616-392 61 88
e-mail: [email protected]
Tehnički podaci predmet izmena. ser 1/2003
Tip 2
Automatsko hranjenje lancem
Za savremenu živinarsku proizvodnju
tri tipična primera za opremanje objekata za brojlerske roditelje
Opšta pomoć za planiranje
Tip 1
Vrsta živine
Gustina naseljenosti grla/m2
Vrsta hranjenja
Broj grla/
m valova
Odgoj broiler. roditelja
Proizvodnja brojler. roditelja Ø 3,5 kg
Nosilje Ø 2 kg
Kokice Ø 1,5 kg
Brojleri 1,5-1,7 kg
Brojleri 1,7-2,5 kg
7 - 10
4,5 - 6,5
6- 8
8 - 10
22 - 24
18 - 20
restriktivno
restriktivno
po volji
graničeno
po volji
kontrolisano
14
12
20
20
50
30
-
rešetkasti pod u sredini objekta
automatsko grupno gnezdo postavljeno u centar
odvojeno hranjenje petlova spolja na obe strane dužine staje
stojeći ili viseći sistem lančanog hranjenja
linije sa nipl-pojilicama na rešetkastom podu,
ispred gnezda
-
cm strane
valova/grlu
17
15
25
25
65
40
Hrane po grlu na
dan u gr
12 - 14
12 - 15
8 - 10
8 - 10
3- 4
5- 7
do 100 g
130 - 170
110 - 130
20 - 110
20 - 150
20 - 190
Kod naznačenih vrednosti se radi o srednjim vrednostima, koje se moraju prilagoditi prema rasi i klimi.
1 linija – 1 smer
2 linije – 2 smera
150 m
3 linije – 3 smera
150 m
12, 18 ili 36 m/min
1
150 m
4
6
3
9
-
2
85 m
rešetkasti pod na oba podužna zida objekta
automatsko grupno gnezdo na rešetkastom podu
odvojeno hranjenje petlova u sredini objekta
sistem lančanog hranjenja na rešetkastom podu
nipl-pojilice ili okrugle pojilice na rešetkastom podu ispred gnezda
60 m
12 ili 18 m/min
120 m
12, 18 ili 36 m/min
12 ili 18 m/min
9
6
3
1
5
10
Tip 3
-
dva reda gnezda za ručno skupljanje
stojeći ili viseći sistem lančanog hranjenja
odvojeno hranjenje petlova u sredini objekta
linije sa nipl-pojilicama blizu gnezda
nema rešetkastog poda
1
Legenda
4
8
3
7
12, 18 ili 36 m/min
12 ili 18 m/min
Koš za hranjenje
Tip koš
MPF
1 linija
MPF
2 linije
MPF
3 linije
Mini
1 linija
Mini
2 linije
Mini
3 linije
Koš za hranjenje*
MPF produžetak*
Mini produžetak*
Noge*
110 litara
258 litara
1250 litara/
1850 litara
150 litara
305 litara
1250 litara/
1850 litara
190 litara
357 litara
1250 litara/
1850 litara
50 litara
240 litara
1250 litara/
1850 litara
70 litara
240 litara
1250 litara/
1850 litara
90 litara
240 litara
1250 litara/
1850 litara
-
-
* 100 litara odgovara oko 65 kg hrane
4
150 m
85 m
Postoji još mogo mogućnosti za raspored stanica hrane. Dozvolite da Vas posavetuju naši stručnjaci.
Noge za povrat hrane
Točak za povrat hrane
2
35 m
2
1 lančano hranjenje,
stojeći
2 lančano hranjenje,
viseće
3 odvojeno hranjenje
petlova
4 nipl-pojilice
5 okrugle pojilice
6 automatsko grupno
gnezdo
7 gnezdo za ručno
skupljanje
8 transportna kolica
za jaja
9 rešetkasti pod sa
plastičnim rešetkama
10 silos sa sistemom
vaganja
!
-
-
!
-
!
-
! Posebna oprema
- Standardna oprema
Pogoni*1
Opis tipa
MPF 12 m/min
Snaga motora u kW (3 Ph, 50 Hz)
Najveća dužina lanca u m*3 (1 linija)
Mini produžetak u m*3 (2 linije)
0,37
180
*1
*2
*3
0,75
300
2 x 125
MPF 18 m/min
1,1
300
2 x 125
MPF 36 m/min*2
1,1
180
1,5
200
2,2
300
MPF 18 /36 m/min*2
1,1 / 1,4
180
Za ograničenu ishranu, brzina lanca i dužina kruga treba da je tako podešena da 1 krug bude najviše 5 minuta.
Za pogone 36 m/min preporučujemo vrementsko upravljanje sa programom u sekundima. Čistači hrane se ne mogu ovde koristi.
Navedena dužina lanca je ispravna uključujući 4 skretnice 90˚. Za svaku dodatnu skretnicu maksimalna dužina lanca skraćuje se za 12,5 m;
za jednofazne motore i za ograničenu ishranu, smanjuje se najveća dužina lanca za 30 %.
Azija
Big Dutchman Asia
No. 25, Jalan Pemberita (U1/49)
Temasya Industrial Park · Section U1
40150 Shah Alam · Selangor Darul Ehsan · Malaysia
Tel. +60-3-556 923 20 · Fax +60-3-556 958 30
e-mail: [email protected]
Nemačka
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta · Germany
Tel. +49(0)4447-801-0
Fax +49(0)4447-801-237
E-Mail: [email protected]
SAD
Big Dutchman, Inc.
P.O. Box 1017 · Holland, MI 49422-1017 · USA
Tel. +1-616-392 59 81
Fax +1-616-392 61 88
e-mail: [email protected]
Tehnički podaci predmet izmena. ser 1/2003
Tip 2
Automatsko hranjenje lancem
Za savremenu živinarsku proizvodnju
Download

Automatsko hranjenje lancem