Tehničke karakteristike
Euroveneer Stone / škriljevac- furnir prirodnog kamena, primena u enterijeru
Područje primene
• za oblaganje zida,plafona i poda
• poslovnih objekata,izložbenih prostora i sl.
• frontovi namještaja,vrata
• unutrašnjost automobila,vagona,aviona
• druge slične mogućnosti primene
Osobine
• prirodan kameni furnir,svaki list je unikat
• hrapava površina
• brzo i jednostavno do gotovog proizvoda
• lagan i fleksibilan
• vodootporan
Tehnički podaci (neobrađen materijal)
Prednja strana:
Zadnja strana:
Temperaturna postojanost:
Formaldehid:
Promene usled temperature (90°C):
Vatrootpornost:
prirodan kamen – reljefne strukture
flic
-50 /+70 °C
Stone-Veneer bez formaldehida
0,5 – 0,8 mm/m (≈0,08 %)
pojedinačna provera (zavisi o nosivom materijalu)
Debljina (mm)
Težina kg/m 2:
Absorbacija vode (%) prema ASTM C-121:
Prosečno trošenje usled trljanja (mm) nach IS: 9162-1979:
Maksimalno trošenje usled trljanja (mm) nach IS: 9162-1979:
Šareni škriljevac
1,0 - 1,5
1,2 – 1,8
2,5
0,7
0,8
-
Kvarcni škriljevac
1,0 - 2,0
1,2 – 2,4
1,9
0,9
1,0
Podloga u velikoj meri zuavisi o primeni koja može biti na 160 g papiru odnosno foliji ili HPL ploča (laminat) te drugi sličan materijal.
HPL ploče (laminati), šperploče, HDF i MDF ploče odlično su se pokazali kao nosivi materijali
Uglavnom odgovaraju lepkovi (PVAC) ili druga lepila koja se koriste prilikom presovanja a zavise o nosivom materijalu
Savkako preporučujemo pridržavati se uputstva o primeni propisani od strane proizvođača (pritisak,temperatura,vrieme presovanje i sl.).
Prilikom presovanja preporučuje se upotreba jastučića za presovanje ili mekane ploče vlaknatice.
Kod mehaničke obrade (rezanje,CNC,bušenje itd.) može doći do varničenja, stoga je potrebno svakako primeniti odgovarajuće mere
Dostupne dimenzie (mm) (krojenje i dimenzije na upit)
Br.artikla
Vrste kamena
(šareni škriljevac)
1220 x 610
62070/0001
Autumn
62071/0001
Autumn white
(šareni škriljevac)
•
62072/0001
Autumn rustic
(šareni škriljevac)
•
62073/0001
Black Slate
(šareni škriljevac)
•
62074/0001
Multi Color
(šareni škriljevac)
•
62075/0001
Terra Red
(šareni škriljevac)
•
62076/0001
Black Line
(šareni škriljevac)
•
62080/0001
Copper
(kvarcitni škriljevac)
•
62081/0001
Jeera Green
(kvarcitni škriljevac)
•
62082/0001
Ocean Green
(kvarcitni škriljevac)
•
62083/0001
Silver Shine
(kvarcitni škriljevac)
•
2400 x 900
•
2100 x 1050
2500 x 610
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
Zaštita površine
Svakako preporučujemo zaštitu površine koja zavisno o primeni može biti različita. Ekološki prihvatljive i jednostavno u primeni preporučujemo Euroveneer Stone
Protection 1K (za standardnu zaštitu) i 2K (kuhinje i kupatila) super mat ili silk gloss kao i Euroveneer Stone Protection Le3 (lotus efekt).Kako bi Euroveneer Stone imao
optimalnu zaštićenu prednju površinu zatražite prilikom kupovine naše stručno mišljenje.
Napomena:
Sertifikate i ostale tehničke podatke možete dobiti na upit.
Za daljnje informacije stojimo Vam na raspolaganju !
Aust ri ja - Nj em ačk a - Češ k a - S l ov ač ka - M ađar ska - Hr v at sk a - S l ov eni j a - Rum unj sk a - B ugarsk a – B osna i Herc eg ovi n a - Ukr ain a – Sr bij a – Rus ij a – P ol js ka
Download

Tehničke karakteristike