ZNAČENJE SIMBOLA NA TAPETAMA
Simboli odštampani na poleđini tapeta ili na priloženoj deklaraciji daju važne informacije o kvalitetu,
karakteristikama i postavljanju.
ODRŽAVANJE
UKLAPANJE DEZENA
Slabo perive: Dozvoljeno
brisanje vlažnom mekom
krpom
Slobodno uklapanje:
Nema uklapanja dezena
Dobro perive: Dozvoljeno
brisanje mokrom mekom
krpom
Ravno uklapanje: Dezen
se ponavlja na istoj visini.
Extra perive: Dozvoljeno
brisanje mokrom mekom
krpom i blagom sapunicom.
Smaknuto uklapanje:
Dezen na susednoj traci je
smaknut (pomeren)
Ribajuće: Dozvoljeno
ribanje mekom četkom i
blagom sapunicom.
POSTAVLJANE
Lepak na tapet: Lepak se
nanosi isključivo na
poleđinu tapete.
Extra ribajuće:
Dozvoljeno ribanje mekom
četkom i blagim abrazivnim
sredstvom.
Lepak na zid: Lepak se
nanosi na zid – ne na
tapete.
POSTOJANOST BOJA
Umerena:Tapete požute
posle dužeg izlaganja
direktnoj sunčevoj svetlosti.
Naizmenično: svaka
druga traka postavlja se u
suprotnom smeru.
Zadovoljavajuća:
Otpornost pri normalnom
izlaganju sunčevoj svetlosti.
Preklop: Trake se
preklapaju par santimetara
a zatim iseku skalpelom
duž preklopa.
Dobra: Otpornost
normalnom izlaganju
sunčevoj svetlosti..
SKIDANJE
Veoma dobra: Boje ostaju
verne posle dužeg izlaganja
svetlosti.
Odlična: Boja se ne menja
pod dejstvom sunčevog
zračenja.
Uvoznik i distributer:"KONTAKT PAPIR"
www.kontaktpapir.co.rs
Skidajuće:Tapete se
skidaju bez ostatka i
prethodnog kvašenja. Zid
je spreman za nove tapete.
Suvo guljenje: Pri
skidanju donji sloj ostaje na
zidu kao podloga za
sledeće tapete.
Mokro skidanje: Pre
skidanja tapete moraju da
se dobro navlaže i skidaju
se pomoću špahtle.
KREČENJE
Mala potrošnja boje pri
krečenju tapeta.
Tapete možete da
krečite.
Tapete se mogu više
puta krečiti.
Tapete su biorazgradive.
Tapete ne sadrže
fiberglas.
Tapete se lepe na bilo
koju osnovu.
Tapete propuštaju
vazduh.
RAZNO
Dvoslojne reljefne
tapete.
Tapete propuštaju paru.
Troslojne reljefne tapete
koje bolje zadržavaju
teksturu.
Otpornost na
deformacije i udarce.
Tapete otporne na vatru.
Nije potrebno čekanje da
se upije voda.
Otpornost na cepanje.
Tapete za oblaganje
zidova i plafona.
Dobro pokrivanje manjih
pukotina.
Dobro zadržavanje
forme.
Tapete zadržavaju oblik
nakon pritiska.
Lepak je već nanet na
tapete, aktivira se
vodom.
Slabo rastegljive tapete
-zadržavaju proprorciju.
Brzo postavljanje
Tapete bez PVC –a
(polivinilhlorida).
Uvoznik i distributer:"KONTAKT PAPIR"
www.kontaktpapir.co.rs
Download

ZNAČENJE SIMBOLA NA TAPETAMA