PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
Naziv firme
"Kontakt papir"d.o.o.
Šifra delatnosti
4690
PIB
100265471
Ime i prezime ovlašćenog lica
Vesna Doknić
Matični broj
07735634
Obveznik PDV
DA
PODACI O SEDIŠTU
Opština
Savski Venac
Mesto
11000 Beograd
Naziv ulice i broj
Dobropoljska 15
Broj telefona
011/2650-002
011/2650-003
Broj faksa
011/2651-363
E-mail
[email protected]
Web
www.kontaktpapir.co.rs
PODACI O TEKUĆEM RAČUNU
UniCredit Bank Srbija a.d.
170-39006107002-76
Download

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU