No GR13798Q
Obrazac za identifikaciju
Podaci za identifikaciju
Poreski identifikacioni broj
Naziv firme
Ime i prezime ovlašćenog lica
Podaci o sedištu
Opština
Mesto
Naziv i broj ulice
Broj telefona
Broj faxa
E-mail
Obveznik PDV-a
Matični broj
Šifra delatnosti
100271670
Comutel d.o.o. Beograd
Miodrag Radulović
Novi Beograd
Beograd
Omladinskih brigada 88b
011 / 2178000, 2177878
011 / 2175778, 2164641
[email protected]
DA
07554133
2620
Podaci o računima u banci
Naziv banke
Societe Generale Srbija,
Beograd
Unicredit banka
Broj tekućeg računa
275-000022002044345
170-7602-03
Download

Podaci za identifikaciju Poreski identifikacioni broj