PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
OBVEZNIK PDV
Poreski identifikacioni broj PIB
Matični broj
Preduzeće (pun naziv)
Naziv
Ime i prezime odgovornog lica
DA
100935873
06350232
Društvo za proizvodnju, promet i usluge
„BIROTEHNIKA“ Export-Import d.o.o.
„BIROTEHNIKA“ d.o.o. Jagodina
Jela Zarić
PODACI O SEDIŠTU FIRME
Opština
Mesto
Ulica i broj
Broj telefona/fax.
Jagodina
Jagodina, 35000
Novosadska 1
035/231-110
POSLOVNE JEDINICE
PJ Beograd
11030 BEOGRAD,
Toše Jovanovića 18
011/7544-256, 011/7549-762
PJ Niš
18000 NIŠ
Novopazarska 11
018/4292-348, 018/4292-349
E-mail
PODACI O OBAVLJANJU DELATNOSTI
Šifra delatnosti
PODACI O RAČUNIMA U BANCI
Naziv banke
Sedište
Broj računa
[email protected] [email protected]
4666
Societe Generale Banka
Beograd
275-10222488964-91
Download

Podaci za identifikaciju: preuzmite PDF