P l a s t i č n a
a m b a l a ž a
OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj
Naziv firme (pun naziv)
Naziv firme (skraćeni naziv)
Ime i prezime ovlašćenog lica
Opština
Mesto
Adresa
Broj telefona
Broj faxa
E-mail
Kupac-Dobavljač-Kupac i dobavljač
Obveznik PDV
105445630
20382813
L.A.B.B. GROUP D.O.O.
L.A.B.B. GROUP D.O.O.
DUŠAN MIJATOVIĆ
ŠID
ŠID
ĐURE JAKŠIĆA BB
022/712-260
022/712-418
[email protected]
DA
PODACI DELATNOSTI
Naziv firme
L.A.B.B. GROUP
Šifra delatnosti
7731
PODACI O RAČUNIMA KOD BANAKA
Naziv banke
T.R. Meridian banka
T.R. Erste banka
Broj poslovnog računa
330-20000856-72
340-11003440-68
Download

Podaci o firmi