PAL PROPROM d.o.o. Beograd - Zemun
Predmet: podaci za identifikaciju po Članu 42. zakona o porezu na dodatnu vrednost
Podaci za identifikaciju
“PAL PROPROM” preduzeće za proizvodnju,
promet i usluge, d.o.o.
Firma (pun naziv)
Firma (skraćeni naziv)
“PAL PROPROM” d.o.o.
Opština
Mesto
Sedište i adresa
Ulica i broj
Broj telefona
Broj faxa
E-mail
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj
Beograd - Zemun
11273 Batajnica
Đurđa Boškovića Bate 57
011/848-83-46 i 011/7870-258
011/787-02-58
[email protected]
[email protected]
SR100204716
06046380
Šifra delatnosti
4690 - Nespecijalizovana trgovina na veliko
Obveznik PDV
DA, broj:134225585
Brojevi tekućih računa
Lice za kontakt i broj mobilnog telefona
290-4824-27 i 160-366802-38
Zdravko 063/275-138 i Neša 063/441-004
Download

PAL PROPROM d