Temerin , Novosadska 565.
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET NA VELIKO I MALO
Tel: 021/840-666
Fax:021/840-603
Mat.br.: 8567816
PIB:101869974
Reg.br.: 23808567816
Š.del.:4690
www.andreja.co.rs
Shodno odredbama člana 42. stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
(Sl. Glasnik RS br: 84/2004) šaljemo Vam popunjen:
OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
Skraćeni naziv: DOO ANDREJA TEMERIN
Adresa: Novosadska 565, 21235 Temerin
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
PIB: 101869974
Matični broj: 08567816
Šifra delatnosti: 4690
PEPDV broj: 132659026
Obveznik PDV-a: DA
Ovlašćeno lice: Tot Lajoš
Broj telefona: 021/840-666,
021/840-603
Broj faxa: 021/840-703
E-mail: [email protected]
Web adresa: www.andreja.co.rs
Web shop: www.akumulator-shop.rs
Kontakt osobe: Tot Laslo: 063/594-695
Tot Daniel: 063/599-246
Brojevi računa u bankama:
Naziv banke:
Žiro račun:
Credit Agricole
330-10000530-17
Intesa banka
160-930308-36
Raiffeisen bank
265-2010310005392-81
Download

Brojevi računa u bankama: