11040 Beograd, Savski Venac, Kozjačka 2
Tel.: +381 11 2653 718
+381 11 2653 719
+381 11 2653 271
e-mail:[email protected]
web: www.ludan-group.com
Identifikacioni List
Skraćeni naziv:
Ludan Engineering d.o.o.
Pun naziv:
Preduzeće za inženjering Ludan Engineering d.o.o.
PIB:
106357296
Matični broj:
20584424
Šifra delatnosti:
7112
Sedište:
Kozjačka 2, 11040 Beograd, Srbija
Telefon/Fax:
011/ 265 3718
011/ 265 3719
011/ 265 3271
E-mail:
[email protected]
Internet site:
www.ludan-group.com
Ovlašćeno lice:
Mitra Milićević, direktor
Tekući račun:
Banka Intesa 160-327748-24
Obveznik PDV:
Da
PEPDV broj:
543090082
___________________________________________________________________
Agencija za privredne registre Republike Srbije broj BD175592/2009
Matični broj: 20584424
PIB: 106357296
Šifra delatnosti: 7112
Dinarski račun kod: Banka Intesa a.d., Beograd
Broj računa: 160 – 327748 - 24
Download

Identifikacioni List - Ludan Engineering doo