BSC Software d.o.o., Đorđa Stanojevića 4,
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3180 197, Fax: +381 11 3180 198
[email protected]
Registarski broj:
Matični broj:
Šifra delatnosti:
PIB:
IDENTIFIKACIONI PODACI
01.
Naziv poslovnog partnera
BSC Software d.o.o.
02.
Sedište i adresa
Đorđa Stanojevića 4
11070 Novi Beograd
Srbija
03.
Ime ovlašćenog lica
Snežana Jelić-Tišma
04.
05.
05.-1.
06.
07.
08.
PIB
Matični broj
Registarski broj:
PEPDV broj
Šifra delatnosti
PDV obveznik
SR107279546
20773901
BD 125333/2011
676138414
6202
Da
09.
Poslovna banka
Komercijalna banka
205 -171269-90
10.
11.
12.
13.
Tel/fax
Mob.tel 09-17 h
e-mail
w.w.w.
+381 11 3180 197
+065 858 4224
[email protected]
www. bscsoftware.rs
125333/2011
20773901
6202
107279546
Download

IDENTIFIKACIONI PODACI