PODACI ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
Poreski identifikacioni broj (PIB)
PEPDV
Matični broj
Registracioni broj
Šifra delatnosti
Tekući račun
Firma (pun naziv)
Firma (skraćeni naziv)
Ime i prezime ovlašćenog lica
SEDIŠTE
Ovu adresu obavezno pisati na fakturama!
ADRESA ZA DOSTAVLJANJE POŠTE,
FAKTURA I dr.
103343994
132719609
08812578
223-8812578
74300
Hypo Alpe Adria Bank
165-10759-69
ID MARKER D.O.O.
ID MARKER D.O.O.
Milanka Gajić
Cara Dušana 55/57
21000 Novi Sad
PC Šabac Sremska 35
15000 Šabac
Telefoni
015/ 351-531
015/ 351-549
Fax
015/ 351-531
E-mail
[email protected];
[email protected]
Molimo Vas da nam dostavite Vaše podatke za identifikaciju poslovnih partnera, zbog lakše
saradnje i da nas obavestite o eventualnim promenama podataka.
Download

PODACI ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA