Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet, saobraćaj i usluge Export-Import
“AUTOČAČAK KOMERC” d.o.o.
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
Pun naziv preduzeća
Društvo sa ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, promet, saobraćaj i usluge
EXPORT-IMPORT
“AUTOČAČAK KOMERC” d.o.o.
Skraćeni naziv
“AUTOČAČAK KOMERC” d.o.o.
Adresa
Braće Stanića 45
Mesto, Opština
Čačak, Čačak
Telefon / fax
+ 381 32 376 224; + 381 32 376 225;
servis: + 381 32 370 230
e- mail
[email protected]
PIB
102223168
Matični broj
17444476
Obveznik PDV-a
DA
PDV evidenioni broj
131815542
Šifra delatnosti
4511
Odgovorno lice
Sredoje Prtenjak, direktor +381 66 660 80 70
Brojevi tekućih računa po bankama:
PIRAEUS BANK
125-1737541-62
UNICREDIT BANKA
170-30019919000-05
ČAČANSKA BANKA
155-5708-55
HYPO ALPE ADRIA BANK
165-2279-95
KOMERCIJALNA BANKA
205-9643-65
Srdačan pozdrav,
AUTOČAČAK KOMERC D.O.O., Braće Stanića 45, 32000 Čačak, Tel. (032)376 224, Finansije (032)376 225, Servis (032)370 230,
Fax: (032)376 829, e-mail : [email protected], web : www.autocacakkomerc.com.
Matični broj 17444476, R br PEPDV 131815542, Šifra delatnosti 4511, PIB : 102223168
PJ KRNJAČA ,Zrenjaninski put 83A, 11000 Beograd, Tel. (011)33 19 851, Fax:(011)27 10 990 , e-mail : [email protected],
Download

Info - AUTOCACAK KOMERC doo