OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
PUNO POSLOVNO IME FIRME:
SKRAĆENO POSLOVNO IME FIRME :
IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA :
ŠIFRA DELATNOSTI :
PODACI O SEDIŠTU :
OPŠTINA :
MESTO :
NAZIV ULICE I BROJ :
BROJ TELEFONA / FAX :
PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ(PIB) :
MATIČNI BROJ :
REGISTARSKI BROJ :
OBVEZNIK PDV :
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE
PRINCIPAL DUO
PRINCIPAL DUO DOO
VLADIMIR STOJIMIROVIĆ
4638
REPUBLIKA SRBIJA , ČAČAK
ČAČAK
ČAČAK
TRNAVSKA 45
032 / 370 - 790
101116811
17310747
03417310747
DA - PDV BROJ : 131812046
PODACI O BANKAMA I TEKUĆIM RAČUNIMA
SOCIETE GENERALE BANKA :
HIPO BANKA :
UNICREDIT BANKA :
INTESA BANKA :
RAIFFEISEN BANKA :
ČAČANSKA BANKA :
PRO CREDIT BANKA :
OTP BANKA :
OTP BANKA :
MERIDIJAN BANKA :
ERSTE BANKA :
275 – 220036346-60
165 – 2359 – 49
170 – 2389 -25
160 – 278946 - 57
265 – 3020310003385 – 82
155 – 2514 – 34
220 – 31340 – 65
325 – 9500900020759 - 94
325 – 9500700007826 – 94
330 – 18001092 – 11
340 – 36360 – 72
Download

preuzmi - Principal Duo