PODACI O POSLOVNOM PARTENRU – PRAVNOM LICU PREDUZETNIKU
(u skladu sa članom 42. Stav2. Zakona o porezu na dodatu vrednost)
OSNOVNI PODACI:
1. Pun naziv preduzeća:
preduzeće za proizvodnju I usluge
GMT Company d.o.o.
2. Skraćen naziv:
GMT Company d.o.o.
3. Adresa I sedište preduzeća:
Ulica I broj:
Poštanski broj I mesto:
VIII sutjeska 50,
11210, Beograd
4. PIB (poreski identifikacioni broj):
100825556
5. Matični broj preduzeća:
06884288
6. Šifra delatnosti:
1812
7. Obveznik PDV-a:
DA (prilog kopija obrasca PEPDV)
8. Broj telefona:
011 3318 331, 3319 647,
630 1939, 630 2654
9. Broj faxa:
011 3319 647, 3318331
630 1939, 630 2654
10.Mob.tel:
065 3319 647, 3318 331
11.E-mail:
[email protected]
12.Web:
www.gmt.rs
13.Tekući računi:
285-0274116280001-95 Sberbanka AD
14.Osoba za kontakt:
Zoran Rikić
U Beogradu, 01.01.2014 god.
Direktor
Zoran Rikić
Download

PODACI O POSLOVNOM PARTENRU – PRAVNOM LICU