Upit za firmu - prijava
PODACI ČLANA KOJI JE DAO PREPORUKU:
ID broj
Ime i prezime
Kontakt telefon:
Kontakt email:
PODACI FIRME
Molimo Vas da potpuno ispunjen formular pošaljete faksom na
+ 381 (0) 11 / 655 73 95 ili putem e-maila na [email protected]
PODACI FIRME
Naziv firme
Ime i prezime ovlašćenog lica firme
Ime i prezime kontakt osobe (ukoliko nije u pitanju već navedeno ovlašćeno lice firme)
Poštanski broj i mesto
Ulica
Matični broj
PIB
Šifra delatnosti
Opis delatnosti
Broj saradnika
Broj filijala (prodajnih mesta)
Kontakt telefon / mobilni
Email
Internet prezentacija
✔
Da, zainteresovan sam za LYONESS mrežu partnerskih firmi i želim da me LYONESS u vezi sa tim kontaktira.
✔
Ovaj zahtev predstavlja samo zainteresovanost firme da postane LYONESS partnerska firma.
LYONESS zadržava pravo donošenja konačne odluke o pristupu firme u LYONESS mrežu partnerskih firmi (čak i kada
firma izvrši uplatu)
✔
Obavešten sam o delu „Najčešća pitanja i odgovori“
Kompletno popunjen Upit dostaviti MSP kancelariji Lyoness doo Beograd na email: [email protected]
ili faks: 011/655 73 95
Mesto i datum
El. potpis ovlašćenog lica firme
Download

Upit za firmu - prijava